środa, 22 września 2021

Jan Rakowski (1774-1831)

JAN RAKOWSKI

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: Bobrek [1]

Data chrztu / Date of baptism: 14.10.1774 [1]

Ojciec / Father: Paweł Rakowski (*1749), "wolny" [1]

Matka / Mother: Anna [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 1831 Bielsko [2]

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1][2]

Zawód / Occupation: pastor w Wiśle (1802-1818) i Bielsku (1818-1831) / pastor in Wisła (1802-1818) and Bielsko (1818-1831) [2]

Przypisy / Footnotes

[1] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsbuskiej w Cieszynie, t. 2, s. 625.

[2] Eduard Kneifel: Die Pastoren der Evangelish-Augsburgischen Kirche in Polen. Eging [1967], s. 238.

Jan Rakowski (†1781)

JAN RAKOWSKI

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 1711 [1]

Ojciec / Father: ?

Matka / Mother: ?

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 5.01.1781 Gnojnik [1]

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1]

Zawód / Occupation: wójt ("Richter") / vogt [1][2]

Data ślubu / Date of marriage: ?

Żona / Wife: Maria [2] = (?) [21.11.1741] Maria Szczeponiec [3]

Dzieci / Children

  1. Jerzy Rakowski (*1745)
  2. Jan Rakowski (*1746)
  3. Paweł Rakowski (*1749)
Przypisy / Footnotes

[1] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sig. Fr VIII 5, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Gnojniku 1773-1862, k. 22.

[2] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsbuskiej w Cieszynie, t. 1, s. 687.

[3] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsbuskiej w Cieszynie, t. 1, s. 283.

poniedziałek, 20 września 2021

Jerzy Rakowski (*1871)

JERZY RAKOWSKI

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 27.03.1871 Gnojnik nr 6 / no. 6 [1]

Ojciec / Father: Jerzy Rakowski (*1840) [1]

Matka / Mother: Zuzanna Kaleta ("Kalyta") [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1]

Zawód / Occupation: nauczyciel / teacher [2]

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sig. ET III 6, Metryki chrztów [Baptism Registers] parafii ewangelicko-augsburskiej w Ligotce Kameralnej 1859-1877, k. 405v-406.

[2] "Grazer Volksblatt", 25.02.1904, s. 15.