Nie tylko metryki / Not only parish registers

Źródła genealogiczne inne niż księgi metrykalne / Genealogical sources other than parish registers

[PL] Księgi metrykalne to podstawowe, ale nie jedyne źródło w poszukiwaniach genealogicznym. Nawet jeżeli na ich podstawie uda się odtworzyć genealogię rodziny, warto sięgnąć do innych źródeł i opracowań. Poniżej ich krótka charakterystyka z uwzględnieniem specyfiki poszukiwań rodzin ze Śląska Cieszyńskiego.

[EN] Parish registers are main sources in genealogical research. Here are short descriptions of other sources we can used if we want to collect information about families from Cieszyn Silesia.

Słowniki biograficzne / Biographical dictionaries
  1. Józef Golec, Stefania Bojda: Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej. Vol. 1-3 + Suplement.  Lista biogramów z tomów 1-3. / List of biographical entries from the first three volumes (Polish / English).
Inne archiwa / Other archives
  1. Kriegsarchiv Wien. (only in Polish) 
Prasa / Press
  1. Prasa na Śląsku Cieszyńskim. (only in Polish)
Słowniki / Dictionaries
  1. Polsko-niemiecki słownik genealogiczny / Polish-German Genealogical Dictionary

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza