Nie tylko metryki / Not only parish registers

Źródła genealogiczne inne niż księgi metrykalne / Genealogical sources other than parish registers

[PL] Księgi metrykalne to podstawowe, ale nie jedyne źródło w poszukiwaniach genealogicznym. Nawet jeżeli na ich podstawie uda się odtworzyć genealogię rodziny, warto sięgnąć do innych źródeł i opracowań. Poniżej ich krótka charakterystyka z uwzględnieniem specyfiki poszukiwań rodzin ze Śląska Cieszyńskiego.

[EN] Parish registers are main sources in genealogical research. Here are short descriptions of other sources we can used if we want to collect information about families from Cieszyn Silesia.

Słowniki biograficzne / Biographical dictionaries
  1. Józef Golec, Stefania Bojda: Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej. Vol. 1-3 + Suplement.  Lista biogramów z tomów 1-3. / List of biographical entries from the first three volumes (Polish / English)
  2. Stefan Król: Kawalerowie Virtuti Milatari związani ze Śląskiem Cieszyńskim. Vol. 1. Cieszyn 2018. Lista biogramów. / List of biographical entries
  3. Jerzy Polak: Słownik sukienników z Białej z II połowy XVIII wieku, [w:] tenże, Z badań nad dziejami Bielska-Białej od XIII do XX wieku, Bielsko-Biała 2007. Lista nazwisk (bez imion). / Surnames List (without given names).

Listy / Lists

  1. Pastorowie na Śląsku Cieszyńskim 1781–1918 / Pastors in Cieszyn Silesia, 1781–1918

Inne archiwa / Other archives

  1. Kriegsarchiv Wien. (only in Polish) 
Prasa / Press
  1. Prasa na Śląsku Cieszyńskim. (only in Polish)
Słowniki / Dictionaries
  1. Polsko-niemiecki słownik genealogiczny / Polish-German Genealogical Dictionary

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz