piątek, 28 lipca 2017

Jurczysta - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Jurczystów:

Jerzy Jurczysta, żona Anna, luteranie w Kocobędzu, syn Jerzy chrzest 14 IV 1726 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726).

Jerzy Jurczysta (Jurczisto), żona Anna, luteranie w Kocobędzu, córka Zofia chrzest 1 II 1729, syn Andrzej chrzest 8 X 1731 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

16 V 1741 Mikołaj Jurczysta, wdowiec, luteranin z Olbrachcic, poślubił Zuzannę, córkę +Jerzego Tomanka, luterankę z Cierlicka (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 7, Metryki ślubów parafii w Cierlicku 1727-1784.

środa, 26 lipca 2017

Zogata - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Zogatów:

Jan, syn Jakuba Zagaty, zagrodnika, Bukowiec nr 35, 6 miesięcy, zm. 7 VI 1871 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 73v).

Anna, żona Jerzego Zogaty, wymownika, Bukowiec nr 42, 65 lat, zm. 24 IX 1872 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 74v).

Anna, żona Jerzego Zogaty, wymownika, Bukowiec nr 42, 65 lat, zm. 24 IX 1872 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 74v).

Jan Zogata, Bukowiec nr 34, zagrodnik, 80 lat, zm. 27 XII 1873 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 75v).

Torka - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Torków:

Anna Torka ("Torkowa"), służąca, katoliczka, ur. Koty, zm. 19 VIII 1754 Cierlicko, ok. 40 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

(Torkowie ze Stanisłowic)

Jerzy Torka, żona Anna, katolicy w Stanisłowicach, córka Zuzanna chrzest 11 I 1737 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Helena Torka, córka Jerzego, 2 miesiące, zm. 19 I 1754 w Stanisłowicach (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jerzy Torka, żona Anna, katolicy w Stanisłowicach, córka Katarzyna chrzest 17 VIII 1755 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Visnitini - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Visnitini:

2 VIII 1904 Quirinius Visnitini, nauczyciel szkoły wydziałowej w Trieście, ur. 18 II 1870 Triest, poślubił Klotyldę Żbell, ur. 1878 Skoczów, zamieszkałą w Ustroniu, córkę urzędnika bankowego (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 A, s. 22)

niedziela, 23 lipca 2017

Sitzenfrey (Sitzenfrei) - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Sitzenfrey (Sitzenfrei):

Józef Sitzenfrei, kasjer fabryki sody w Gruszowie, żona Emilia Kreils córka Jana, karczmarza w Opawie. Dzieci:
a) Julianna Józefa Maria ur. 11 II 1862 zm. 30 III 1862 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. SO VII 11, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Polskiej Ostrawie 1861-1870, s. 56);
b) Jóżef Emil Tomasz ur. 21 XII 1862 [Gruszów nr 42] (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. SO VII 11, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Polskiej Ostrawie 1861-1870, s. 96),
c) Robert Jan ur. 9 V 1864 zm. 20 IX 1865 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. SO VII 11, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Polskiej Ostrawie 1861-1870, s. 173),
d) Emil ur. 7 VII 1865 [Gruszów nr 44] (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. SO VII 11, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Polskiej Ostrawie 1861-1870).

Antoni Sitzenfrey, lekarz, zmarł w sierpniu 1911 w Gruszowie (Mährisches Tagblatt, nr z 29 VIII 1911, s. 3).

piątek, 21 lipca 2017

Błaszczok - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Błaszczoków:

Jan Błaszczok, chałupnik w Podoborze koło Cieszyna, żona Magdalena Kalisz, syn Franciszek ur. 8 VII 1874, córka Justyna ur. 22 XII 1876 (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Podobora, s. 1).

sobota, 15 lipca 2017

Staroń - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Staroniów:

Andrzej Staroń, żona Maria, syn Jerzy ur. Goleszów chrzest 31 XII 1693 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów, s. 14).

(Staroniowie z Kozakowic)

W Kozakowicach w XVIII wieku mieszkała rodzina, która wymiennie używała nazwisk Staroń i Kostka. Poniżej wpisy dotyczące osób występujących tylko pod nazwiskiem Staroń.

Dziecko Andrzeja Staronia ("Staron") z Kozakowic, zm. 15 I 1715, pochowane w Goleszowie (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

Anna Staroń, córka Andrzeja, 3 lata, Kozakowice, zm. 20 I 1715, pochowana w Goleszowie (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

Andrzej Staroń z Kozakowic, 50 lat, zm. 15 VI 1715 (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

Jan "Staruin", żona Maria, luteranie, córka Maria chrzest 24 VII 1735 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 12).

Jan "Staron" chałupnik, żona Maria, luteranie, córka Anna chrzest 20 VI 1737 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 14).

Jan "Staron", żona Maria, luteranie, syn Paweł chrzest 17 I 1739 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 17).

Adam Staroń, luteranin, żona Ewa, katoliczka, syn Jan chrzest 22 XII 1740 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 20).

Jan Staroń, żona Maria, luteranie, syn Andrzej chrzest 5 X 1741 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 21).

Estreicher - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Estreicherów:

Jakub Estreicher, zamieszkały Cisownica, żona Elżbieta Stromska, katolicy, syn Antoni Jan chrzest 24 VI 1773 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 530).

Jakub Estreicher, żona Elżbieta "Strumska", syn Jakub Leopold ur. Cisownica, chrzest 29 VII 1776 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 70).

piątek, 7 lipca 2017

Lorancz (Lorantz) - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
  1. Andrzej Lorancz (*1746)
Materiały do genealogii rodziny Loranczów (Lorantzów):

Adam Lorancz, żona Maria, zamieszkali Żuków, córka Ewa chrzest 12 III 1713 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726).

Jerzy Lorancz (1713 "Lurancz", 1714 "Lorantz"), żona Jadwiga, zamieszkali Żuków, córka Anna chrzest 22 VII 1713, syn Jerzy chrzest 8 I 1716 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726).

Jerzy Lorantz, żona Ewa, katolicy w Koniakowie, córka Anna chrzest 22 V 1725 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726).

Anna Loranczowa, wdowa, apostatka, zm. 11 II 1729 w Żukowie, ok. 60 lat, pochowana za wsią pod krzyżem ("ad pagum sub cruce") (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jadwiga, żona Jerzego "Lorantz", katoliczka, zm. 3 XI 1729 w Żukowie, ok. 40 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jerzy Lorantz, żona Ewa, katolicy w Kotach, córka Ewa chrzest 8 III 1729, córka Zuzanna chrzest 17 IV 1731 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Jerzy Lorantz, katolik, żona Maria, luteranka, zamieszkali w Żukowie, córka Maria chrzest 22 V 1731, syn Adam chrzest 28 X 1732, syn Jerzy chrzest 23 XII 1733, (Lorancz) córka Ewa chrzest 1 IX 1736, córka Jadwiga chrzest 26 I 1739, córka Jadwiga chrzest 3 X 1740 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Maria Elżbieta "Lorenczowa", wdowa, ok. 90 lat, zm. 23 XII 1732 w Żukowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Adam, syn (dosłownie: puer - chłopiec) wdowy Elżbiety "Lorenczowa", ok. 14 lat, zm. 24 XII 1732 w Żukowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jan Lorancz, syn Jerzego, katolik, ok. 15 lat, zm. 18 III 1733 w Żukowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Elżbieta "Lorenczowa", wowa po Adamie Lorancz, zm. 6 V 1734 Żuków, katoliczka, z domu Walica, ok. 50 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Zuzanna, żona Jakuba Lorancz, luteranka, ur. Godziszów, zm. 2 IV 1735 w Żukowie Górnym, ok. 30 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Andrzej Lorancz, syn Jakuba, 3 miesiące, Żuków, zm. 13 I 1737 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jan Lorancz, syn Jakuba, 3 lata, zm. 19 IV 1737 Żuków, żył 3 lata (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Anna Loranczowa, "ancilla mendica", ok. 40 lat, zm. 14 XII 1737 w Żukowie Górnym (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jakub Lorantz, żona Zofia, katolicy w Żukowie, syn Jerzy chrzest 12 III 1739 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Jerzy Lorancz, syn Jakuba, 2 lata, zm. 27 III 1741 Żuków (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Zofia, żona Jakuba Lorancza, katoliczka, ok. 50 lat, ur. w Jasienicy ("oriunda olim ex Jasienicz"), zm. 8 IV 1741 w Żukowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Anna "Lorantz", córka Jerzego, 4 lata, zm. 14 VI 1741 w Żukowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Maria Lorancz, córka Pawła, katoliczka, ok. 20 lat, zm. 7 IV 1743 w Żukowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Maria "Lorantzowa", wdowa po Jerzym, luteranka, zm. 3 V 1751, w Żukowie, z domu "Murzkowa", ok. 60 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Anna Lorancz, żona Pawła, katoliczka z Żukowa, z domu Konys, ok. 70 lat, zm. 22 XI 1752 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Paweł "Lorantz", wdowiec, katolik, zm. 4 II 1759 w Żukowie Górnym, ok. 70 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Ewa, [żona?] Jana Lorantza, katolika w Żukowie, ok. 50 lat, zm. 10 II 1759 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Maria Loranczowa, wdowa po Janie, zm. 15 I 1761 w Żukowie, ok. 70 lat, z domu Walica (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Ewa "Loranczowa", katoliczka z Koniakowa, ok. 40 lat, zm. 8 XII 1767 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Być może z tej samej rodziny pochodził poniższy:

5 I 1742 [Karwina] Jerzy "Lorentz" poślubił pannę nazwiskiem "Kochova" (brak imienia w metryce ślubu) (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka II 8, Metryki ślubów i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Karwinie 1722-1756).

Wojkowski - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
  1. Katarzyna Wojkowska (*1772)
Materiały do genealogii rodziny Wojkowskich:

Mikołaj Wojkowski, żona Katarzyna, syn Jan chrzest 23 I 1714 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726).

Mikołaj Wojkowski, katolik, żona Katarzyna, luteranka, zamieszkali w Stanisłowicach, syn Jakub chrzest 14 XII 1725. (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726).

(Wojkowscy z Cierlicka)

Anna, córka Jana "Woykowsky vulgo Latiok", 4 lata, zm. 16 VII 1728 w Cierlicku (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jan Wojkowski "vulgo Latiok", luteranin, zm. 14 III 1758 w Cierlicku, ok. 70 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

(Wojkowscy ze Stanisłowic)

Mikołaj Wojkowski, zm. 2 III 1729, katolik, młynarz w Stanisłowicach, 54 lata (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Zuzanna, żona Wacława Wojkowskiego, luteranka ze Stanisłowic, z domu Noga, zm. 25 V 1731 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jakub, syn +Mikołaja Wojkowskiego, 5 lat, zm. 1 II 1732 Stanisłowice (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Ewa Czajowa z domu Wojkowska, ur. Stanisłowice, katoliczka, wdowa po Andrzeju Czaja z Trzanowic, zm. 16 VIII 1743 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jan Wojkowski, żona Katarzyna, katolicy w Stanisłowicach, syn Jan chrzest 12 III 1756 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Zofia Wojkowska, córka Jana, 4 lata, zm. 29 VII 1754 w Stanisłowicach (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Anna Wojkowska, córka Jana, młynarza, katoliczka, 11 lat, zm. 14 VIII 1754 w Stanisłowicach (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Katarzyna Wojkowska, żona Jana, młynarza, katoliczka, z domu Matula z Kocobędza, 34 lata, zm. 15 IV 1756 w Stanisłowicach, pochowana w Kocobędzu (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Maria Wojkowska, córka Pawła, 5 lat, zm. 1 IX 1760 w Stanisłowicach (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

czwartek, 6 lipca 2017

Popelka - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Popelków:

17 IX 1910 r. Stefan Daniel Popelka, syn Ignacego i Marii z domu Hlobik, ur. 26 XII 1875 Budapeszt, zamieszkały Morawska Ostrawa, poślubił Marię Gałgonek, córkę Józefa, chałupnika w Błędowicach Dolnych (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET I 22, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach Dolnych 1895-1918).

wtorek, 4 lipca 2017

Kobiołka - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kobiołków:

28 IX 1909 r. Stanisław Kobiołka, katolik, służący w Szumbarku, syn Józefa i Marii, ur. 28 IV 1883 Czaniec, poślubił Joannę Pociorek, ewangeliczkę, ur. 16 III 1879, zamieszkałą w Szumbarku, córkę Jerzego i Anny z domu Boszczyk (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET I 22, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach Dolnych 1895-1918).