niedziela, 31 sierpnia 2014

Niedoba - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Ewa Niedoba (*1720)
 2. Jakub Niedoba (*1718)
 3. Jan Niedoba (*1716)
 4. Jerzy Niedoba (*1715)
 5. Judyta Barbara Niedoba (*1852)
 6. Maria Niedoba (*1879) 
 7. Zuzanna Jadwiga Niedoba (*1721) 
Materiały do genealogii rodziny Niedobów:

"Paul recte Franz" Niedoba, ur. Mosty koło Jabłonkowa, 22 lata, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 17. Kompania Fizylierów, nr 133).

Ewa Niedoba, wdowa i wymownica, luteranka, zamieszkała w Cisownicy nr 26, zmarła 19 X 1834 r. w Cisownicy w wieku 56 lat na suchoty (Lungensucht) (PMAG, Metryki zgonów, t. 5, Cisownica, s. 1).

Jerzy Niedoba, komornik w Cisownicy Wielkiej nr 25, żona Maria z domu Lanc, córka Zuzanna ur. 31 I 1858, zm. 20 IX 1860  (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 216).

Anna, wdowa po Jerzym Niedobie, wymowniku, 88 lat, Cisownica nr 43, zm. 27 X 1897 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Jan Niedoba, w latach 1908-1912 studiował na Tierärztliche Hochschule w Wiedniu (Stanisław Brzozowski, Studia rolnicze, leśne i weterynaryjne Polaków w Wiedniu od XVIII do XX wieku, Wrocław 1967, s. 184).

(Niedobowie z Nydku)

Jerzy Niedoba, wymownik w Nydku nr 155, ur. 1827, zm. 4 XII 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Mamica - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Mamica (*1785)
 2. Anna Mamica (*1877)
 3. Jan Mamica (1851-1922)
Materiały do genealogii rodziny Mamiców:

Anna Mamica, córka Jerzego i Anny, protestantów, ur. Cisownica, chrzest 7 VI 1751 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 73).

Helena, córka Jerzego Mamicy, siedlaka w Cisownicy nr 17, i Zuzanny z Heczków, protestantów, ur. 14 V 1835 r. w Cisownicy (PMAG, Metryki chrztów, t. 6, Cisownica, s. 63).

Paweł Mamica, Cisownica nr 39, wójt (1847), żona Anna córka Adama Puczka, córka Ewa ur. 12 V 1847 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 55).

Paweł Mamica, 42 lata, Cisownica nr 37, wójt (burmistrz), zm. 19 XII 1851 (PEAU, Metryki zgonów, t. 1, k. 83).

13 II 1849 Maria, córka Pawła Mamicy z Cisownicy nr 39, poślubiła Jerzego Sztwiertnię, syna Andrzeja (PEAU, Metryki ślubów, t. 1, k. 37v).

Jan Mamica, siedlak w Cisownicy nr 39, żona Anna z domu Sztwiertnia, syn Paweł ur. 15 V 1854 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 159).

20 V 1873 Jan Mamica, właściciel gruntu Cisownica nr 39, poślubił Zuzannę z domu Klus z Goleszowa, wdowę po Pawle Niemcu z Godziszowa, ur. 1840 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki ślubów 1859-1889, k. 60).

Jerzy Mamica, wymownik, 53 lata, Cisownica nr 17, zm. 29 XII 1879 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 126).

Paweł Mamica, siedlak, Cisownica nr 39, ur. 15 V 1854, zm. 30 XI 1890 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Zuzanna, wdowa po Pawle Mamicy, wymowniku, 33 lata, zm. 22 VIII 1892 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Jan Mamica, zagrodnik i wymownik w Cisownicy nr 39, 66 lat, zm. 19 I 1898 Cisownica nr 38[sic!] (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Berek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Maria Joanna Berek (*1859)
Materiały do genealogii rodziny Berków:

Jan Berek, syn Pawła, komornika, i Anny z domu Dytko, protestantów, ur. 14 VI 1836 r. w Cisownicy (PMAG, Metryki chrztów, t. 6, Cisownica, s. 67).

wtorek, 26 sierpnia 2014

Miech - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Miech (*1755)
 2. Anna Miech (*1672)  
 3. Anna Miech (*1859)
 4. Ewa Miech (*1753)
 5. Jan Miech (*1890)
 6. Jerzy Miech (*1673)  
 7. Jerzy Miech (*1831)
 8. Maria Miech (*1753)
 9. Paweł Miech (*1890)
 10. Paweł Miech (*1891)
Materiały do genealogii rodziny Miechów:

Andrzej Miech, wdowiec, 14 XI 1688 r. poślubił wdowę Zuzannę Gajdaczek (Gaidaczka) (PMMC, Metryki ślubów, t. 4, s. 51).

Andrzej Miech, ur. w Puńcowie, tkacz (Leinweber), 1696 przyjęty do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765).

Jerzy i Andrzej, bliźniacy, synowie Jerzego Miecha i Jadwigi, chrzest 1 VIII 1749 (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 124).

Andrzej Miech, wójt Kozakowic Małych (=Kozakowice Dolne), zagrodnik tamże pod numerem 46, wymieniony w urbarzu (spisie powinności chłopskich) z 1770 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2615).

(Miechowie z Cisownicy)

Jan Miech, ur. 3 VIII 1866, chałupnik w Cisownicy nr 19, zm. 2 III 1894 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

(Miechowie z Godziszowa)

Jan Miech, siedlak w Godziszowie nr 20, żona Ewa z domu Galla, syn Jerzy chrzest 28 IV 1811 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1786-1838 i ślubów 1786-1842, s. 37).

(Miechowie z Kozakowic)

Adam Miech, chałupnik w Kozakowicach nr 53, żona Zuzanna, luteranie, córka Ewa chrzest 19 I 1819, syn Jan ur. 6 VIII 1821 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6, Kozakowice).

(Miechowie z Puńcowa)

Jerzy Miech, ur. Puńców, 29 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 18. Kompania Fizylierów, nr 49).

Paweł Miech, ur. Puńców, 22 lata i 2 miesiące, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 2. Kompania Fizylierów, nr 180).

Michał Miech, ur. Cisownica, 28 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 1. Kompania Grenadierów, nr 71).

Wg spisu mieszkańców Puńcowa z 1850 r.: Anna z Miechów, ur. 1815, żona Józefa Kłody, chałupnika w Puńcowie nr 5. Daty podane w spisie mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Puńców, sygn. 2, k. 4).

Wg spisu mieszkańców Puńcowa z 1850 r.: Jan Miech, ur. 1789, katolik, siedlak w Puńcowie nr 6. Żonaty, lecz "żona nie mieszka przy nim". Razem z nim mieszkały jego dzieci: Jerzy ur. 10.6.1830 i Zuzanna ur. 1834. Uwaga: daty podane w spisie mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Puńców, sygn. 2, k. 5).

Jan Miech, chałupnik, katolik, 10 X 1852 r. w Puńcowie poślubił Zuzannę Kłodównę, protestantkę z Cisownicy (PJP, Metryki ślubów, t. 2, Puńców, s. 48)

Jan Miech, wymownik w Puńcowie nr 6, lat 70, zm. 30 IV 1858 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 75).

Adam Miech, komornik, lat 50, zm. 4 XII 1877 w Puńcowie (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 95).

Strokosz - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Strokosz (*1712)
 2. Franciszka Strokosz (*1876) 
 3. Jerzy Strokosz (*1716)
 4. Józef Strokosz (1879-1944)
 5. Paweł Strokosz (*1707) 
 6. Wilhelm Strokosz (*1676)
Materiały do genealogii rodziny Strokoszów:

Jerzy Strokosz, luteranin, zm. 12 XII 1684 (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Jan Strokosz mieszkał w Trzyńcu. Żona Katarzyna, dzieci: Wilhelm (chrzest 20 V 1676), Ewa (chrzest 12 XII 1677) (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Michał Strokosz mieszkał w Trzyńcu. Żona Anna, dzieci: Jan (chrzest 17 III 1680), Michał (chrzest 17 II 1685) (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Dolnej).

Andrzej Strokosz mieszkał w Trzyńcu. Żona Maria, syn Paweł chrzest 24 V 1693 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Dolnej).

Jan Strokosz, żona Ewa, córka Jadwiga chrzest 15 IV 1704 (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

24 XI 1704 Ewa Strokosz, panna, poślubiła Szymona Franka (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Jerzy Strokosz, żona Katarzyna, córka Ewa chrzest 2 IV 1743 (Parafia rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 1).

Anna Strokosz, córka Zuzanny "Strokossiana", Trzyniec, 1 rok, zm. 15 IV 1742 (PMLG, Metryki zgonów, t. 2, s. 56).

Maria, żona Michała Strokosza, katoliczka z Trzyńca, lat 60, zm. 11 XII 1742 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 57).

Maria, wdowa po Janie Strokoszu, lat 70, katoliczka z Trzyńca, zm. 2 XI 1743 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 58).

Katarzyna Strokosz, 60 lat, katoliczka, Trzyniec, żona Jerzego Strokosz, zm. 30 VI 1744 (PMLG, Metryki zgonów, t. 2, s. 59).

Jerzy Strokosz, 18 lat, syn Jerzego, katolik, Trzyniec, zm. 2 XII 1745 (PMLG, Metryki zgonów, t. 2, s. 62).

Maria, 18 lat, z córka Jana Strokosza, katoliczka z Trzyńca, zm. 12 IV 1750 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s 70).

Anna, żona Jana Strokosza z Trzyńca, z domu Podermańska, luteranka, zm. 3 X 1750 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 71).

Jakub Strokosz, żona Anna, katolicy w Kaczycach (wg metryki z 1751), dzieci: (bliźniaki) Jakub i Jerzy chrzest 20 IV 1751, Jerzy chrzest 13 II 1753 (Parafia rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 1).

Anna Strokosz, 80 lat, wdowa po +Jerzym, Trzyniec, zaopatrzona sakramentami, zm. 10 III 1764 (PMLG, Metryki zgonów, t. 2, s. 99).

Maria Strokosz, żona +Jerzego, Trzyniec, zm. 20 I 1765 (PMLG, Metryki zgonów, t. 2, s. 100).

Jerzy Strokosz, syn Jerzego, Trzyniec, zm. 21 III 1766 (PMLG, Metryki zgonów, t. 2, s. 102).

Paweł Strokosz, katolik w Trzyńcu, żona Anna, syn Mateusz chrzest 29 V 1767 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Dolnej, Metryki chrztów, t. 2, s. 204).

Paweł Strokosz, żona Anna, katolicy w Rudniku, syn Andrzej chrzest 2 VIII 1767 (Parafia rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 1). Zapewne tożsami z poniższymi:

Paweł Strokosz, żona Anna, mieszkali w Kończycach Wielkich, syn Jan chrzest 18 X 1769 (Parafia rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 1).

28 IV 1775 r. Maria Strokosz z Trzyńca nr 1, córka Pawła komornika i Anny, katoliczka, poślubiła Adama Heczkę, katolika (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 100).

Anna Strokosz z domu Buława, żona Pawła, komornika, 60 lat, katoliczka, zm. 15 II 1780 w Trzyńcu nr 24 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 130).

Anna, córka +Jana Strokosza, komornika, lat 66, katoliczka, zm. 22 I 1779 w Trzyńcu nr 7 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 128).

3 XI 1782 r. Anna Strokosz, córka Pawła i Anny z domu Buława, córka komornika w Trzyńcu nr 1, poślubiła Jana Marosza, syna Pawła i Anny z domu Strokosz, syna chałupnika; uzyskali dyspensę od 4. stopnia pokrewieństwa dotykającego 3. stopnia (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 202).

11 XI 1783 r. Ewa Strokosz, córka Jana i Anny z domu Pientok, poślubiła Pawła Marosza, żołnierza, syna Pawła i Anny z domu Strokosz, dyspensa od 4. stopnia pokrewieństwa dotykającego 3. stopnia (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 204).
Jerzy Strokosz (Strakos), ur. Trzyniec, 27 lat i 11 miesięcy, we wrześniu 1802 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4716, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1802, Kompania - dowódca Schirmer, nr 51).

Andrzej Strokosz, lat 80, zm. 2 V 1803 w Trzyńcu (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VII 3, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Lesznej Górnej - Trzyniec 1784-1885).

Paweł Strokosz, komornik, Trzyniec nr 27, lat 24, zm. 16 V 1803 w Trzyńcu na tyfus (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VII 3, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Lesznej Górnej - Trzyniec 1784-1885).

Anna Strokosz, wdowa po Pawle komorniku, lat 26, zm. 24 III 1806 w Trzyńcu nr 27 na tyfus (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VII 3, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Lesznej Górnej - Trzyniec 1784-1885).

Zuzanna Strokosz, Trzyniec nr 5, wdowa po chałupniku, lat 75, zm. 30 VIII 1808 w Trzyńcu na wyniszeczenie (Abzehnung) (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VII 3, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Lesznej Górnej - Trzyniec 1784-1885).

Ewa Strokosz, żona Jerzego chałupnika, Trzyniec nr 7, lat 75, zm. 25 V 1809 w Trzyńcu (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VII 3, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Lesznej Górnej - Trzyniec 1784-1885).

Jerzy Strokosz (Strokosch), ur. Trzyniec, katolik, 25 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 12. Kompania Fizylierów, nr 172).

Andrzej Strokosz (Strakosch), ur. 1801 Trzyniec, ewangelik, od 26 III 1821 służył w 57. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3704, Klasa III, Zeszyt VIII, s. 31).

W spisie mieszkańców Puńcowa z 1850 r. wymieniony jest Andrzej Strokosz (ur. 1821), chałupnik w Puńcowie nr 3, i jego żona Zuzanna Nowak z Puńcowa (ur. 1826). Daty podane w spisie mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Puńców, sygn. 2, k. 3).

Andrzej Strokosz, chałupnik w Puńcowie nr 42, lat 74, zm. 3 III 1880 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 98).

Jerzy Strokosz, żona Maria, córka Franciszka ur. 18 V 1897 w Lesznej Dolnej, zamężna Konderla, 1939 wyemigrowała do Brazylii ("Brasil, Cartões de Imigração, 1900-1965," index and images, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/1:1:V1SC-ZFG : accessed 30 March 2015), Jerzy Strokosz in entry for Franciszka Konderla, 1939; citing Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil, Arquivo Nacional, Rio de Janeiro [National Archives, Rio de Janeiro]; FHL microfilm).

Piechaczek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Piechaczków:

Maria Piechaczek, ur. 28 VI 1846 w Marklowicach Górnych, córka Józefa i Marii z Salamonów (PZeb, Metryki chrztów, t. 5 B (Marklowice Górne 1801-1850), Marklowice Górne, s. 101).

Salamon - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Salamonów:

Karol Salamon, syn Karola i Józefy z Białończyków, 31 I 1871 r. w Zebrzydowicach poślubił Różę Świeży (PZeb, Metryki ślubów, t. 3: 1851-1898, Zebrzydowice Górne, s. 12).

poniedziałek, 18 sierpnia 2014

Welszar - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Welszar (*1721)
 2. Anna Welszar (*1748)
 3. Jan Welszar (*1740) 
 4. Jan Welszar (*1761)
 5. Józefa Klara Welszar (*1824)
 6. Maria Welszar (*1770)
Materiały do genealogii rodziny Welszarów:

15 I 1688 Jakub Welszar, kawaler, poślubił Marię Rajs(?) (Rayssowa), pannę; oboje z Puńcowa (PJP, Metryki chrztów, t. 2: 1678-1707 - tam wszyte też śluby).

Jerzy Welszar, właściciel gruntu w Puńcowie, odnotowany w urbarzu z 1692 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2552, karta 96v).

Jerzy Welszar, żona Ewa, córka Zuzanna chrzest 24 I 1694 (PJP, Metryki chrztów, t. 2).

Jan, syn Jana Welszara i Katarzyny, chrzest 19 X 1695 (PJP, Metryki chrztów, t. 2).

Jan, syn Jakuba Welszara i Marii, ur. Puńców, chrzest 16 VI 1696 (PJP, Metryki chrztów, t. 2).

Katarzyna, córka Jakuba Welszara i Marii, ur. Puńców, chrzest 12 X 1698 (PJP, Metryki chrztów, t. 2).

Andrzej, syn Jana Welszara i Katarzyny, chrzest 26 X 1698 (PJP, Metryki chrztów, t. 2).

Jerzy, syn Jana Welszara i Katarzyny, chrzest 25 I 1702 (PJP, Metryki chrztów, t. 2).

Maria, córka Jerzego Welszara i Anny, ur. Puńców, chrzest 22 VIII 1707 (PJP, Metryki chrztów, t. 3).

Zuzanna, córka Jerzego Welszara i Anny, ur. Puńców, chrzest 30 IV 1709 (PJP, Metryki chrztów, t. 3).

4 XI 1713 r. Jakub Welszar, luteranin, poślubił Annę, córkę Andrzeja Glajcara; oboje z Puńcowa; świadkowie ślubu: Jerzy Welszar i Michał Welszar, obaj z Puńcowa (PJP, Metryki ślubów).

Jadwiga, córka Jana Welszara i Anny, chrzest 28 V 1715 (PJP, Metryki chrztów, t. 3).

3 V 1716 r. Jan Welszar, luteranin, poślubił Annę Mrózek (Mroskowa), katoliczkę z Puńcowa (PJP, Metryki ślubów).

Katarzyna Welszarowa 23 XI 1718 r. poślubiła Andrzeja Brodę (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 119). Ten sam ślub: Andrzej Broda, syn +Jana siedlaka z Puńcowa, 20 listopada 1718 roku poślubił Katarzynę, córkę Jakuba Welszara, siedlaka w Puńcowie (BiAT, Metryki ślubów, t. 1, s. 54).

W 1715 r. Jan Welsza kupił grunt w Puńcowie (umowę potwierdził w 1716 r.) (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2370, k. 25v).

Jan Welszar, właściciel gruntu w Puńcowie, wymieniony w urbarzu (spisie powinności chłopskich) z 1722 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2554, k. 161). Jan Welszar, właściciel gruntu w Puńcowie, wymieniony w urbarzu (spisie powinności chłopskich) z 1722 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2554, k. 161v). Jerzy Welszar, właściciel gruntu w Puńcowie, wymieniony w urbarzu (spisie powinności chłopskich) z 1722 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2554, k. 162).

Zuzanna, córka Jerzego Welszara, luteranka, 31 VIII 1728 r. poślubiła Andrzeja Kłapsię, kawalera i luteranina z Goleszowa (PJP, Metryki ślubów, t. 1, s. 14).

Jakub Welszar, z Puńcowa, lat ok. 90, luteranin, zmarł 20 V 1739 r. w Hażlachu (Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, t. 1: 1728-1780, k. 30).

Jerzy Welszar, luteranin, kawaler, 23 XI 1745 r. w Puńcowie poślubił Marię, córkę Jakuba Balasa, luterankę (PJP, Metryki ślubów 1721-1784, s. 42).

Jan Welszar, luteranin, ok. 40 lat, zmarł 4 XII 1746 r. w Puńcowie (PJP, Metryki zgonów, t. 1: 1721-1784, s. 58).

Anna, córka Jerzego Welszara i Marii, luteranów, ur. w Puńcowie, chrzest 7 I 1748 r. (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 117).

Anna Welszar, żona Jana Welszara, z d. Mrózek (Mroskowa), ok. 56 lat, z Bobrku, zm. 21 XII 1752 r. w Puńcowie (PJP, Metryki zgonów, t. 1, s. 73).

Jan Welszar, lat 96, luteranin, zm. 6 IX 1754 w Puńcowie (PJP, Metryki zgonów, t. 1).

Zuzanna, wdowa po Janie Welszarze, z domu Wojnar, ok. 58 lat, zmarła 9 I 1760 r. w Puńcowie (PJP, Metryki zgonów, t. 1: 1721-1784, s. 86).

Anna, wdowa po Jerzym Welszara, z d. Mietła(?) (Mietlin), luteranka, 90 lat, zm. 5 I 1763 w Puńcowie (PJP, Metryki zgonów, t. 1, s. 93).

Jakub Welszar, luteranin, lat 80, zmarł 15 X 1763 r. w Puńcowie  (PJP, Metryki zgonów, t. 1: 1721-1784, s. 94).

Zuzanna, żona Jana Welszara, z domu Niemiec, luteranka, 34 lata, zm. 18 XII 1768 w Puńcowie (PJP, Metryki zgonów, t.  1, s. 107).

Maria, żona Jerzego Welszara, luteranka, 50 lat, zmarła 14 VI 1775 w Puńcowie nr 70 (PJP, Metryki zgonów, t.  1).

Zuzanna, córka Jana Welszara, rolnika w Sibicy, katolika, 8 miesięcy, zm. 16 IX 1776 w Sibicy nr 12 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 30).

Maria, wdowa po Jakubie Welszarze, katoliczka, 70 lat, zm. 30 XI 1777 w Bobrku nr 30 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 65).

Elżbieta, żona Michała Welszara, 80 lat, zm. 23 X 1778 w Sibicy nr 11 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 78).

Jerzy Welszar, luteranin, komornik w Puńcowie nr 67, zmarł 3 VII 1785 r. w wieku 82 lat (PJP, Metryki zgonów, t. 2, k. 2).

Jan Welszar, 29 lat i 1 miesiąc, ewangelik, w 1789 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4708, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1789, Kompania - dowódca Malvo, nr 46).

Jerzy Welszar, luteranin, komornik, lat 62, zmarł 15 II 1806 w Sibicy nr 40 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, Sibica, s. 15).

Jan Welszar, lat 20, zm. 26 II 1806 w Sibicy (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, Sibica, s. 15).

Paweł Welszar (Weltschar), ur. Kojkowice, 20 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 18. Kompania Fizylierów, nr 150).

Paweł Welszar (Welschar), ur. Puńców (Buntzau), 21 lat, katolik, kapral (Corporal), we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 14. Kompania Fizylierów, nr 9).

Przypuszczalnie z tej samej rodziny pochodził Jakub "Gelschar", ur. w Puńcowie, garncarz, 1716 przyjęty do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765).

środa, 13 sierpnia 2014

Księgi metrykalne (13): Parafia ewangelicko-augsburska w Ustroniu

PARAFIA
Parafia ewangelicko-augsburska w Ustroniu powstała w 1783 r. Wcześniej jej teren należał do parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia obejmowała Ustroń, a także następujące miejscowości: Bładnice Dolne, Bładnice Górne, Brenna, Górki Małe, Górki Wielkie, Hermanice, Lipowiec i Nierodzim.

Do 1864 r. do parafii należały też Harbutowice, Międzyświeć i Wilamowice - później weszły w skład nowej parafii ewangelicko-augsburskiej w Skoczowie.

Sporna była przynależność Cisownicy (Wielkiej i Małej). Spór toczył się między parafiami ewangelicko-augsburskimi w Goleszowie i Ustroniu. Ostatecznie w 1839 r. zdecydowano, że Cisownica będzie należała do parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu.

KSIĘGI METRYKALNE
W archiwum parafialnym zachowały się księgi chrztów z lat 1833-1888, ślubów z lat 1833-1890 i zgonów z lat 1833-1897. Późniejsze, z przełomu XIX i XX w., znajdują się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Ustroniu.

Nie jest mi znane miejsce przechowywania ksiąg sprzed 1833 r. Jako źródło genealogiczne można wykorzystać w tym przypadku metryki parafii rzymskokatolickich, gdzie do 1848 r. notowano również protestantów. Miejscowości, wchodzące wówczas w skład parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu, należały do parafii rzymskokatolickich w Brennej, Lipowcu, Skoczowie i Ustroniu.

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Henryk Czembor, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Ustroniu 1783-2003, Cieszyn - Ustroń 2003.

środa, 6 sierpnia 2014

Księgi metrykalne (12): Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Goleszowie

PARAFIA
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Goleszowie ma średniowieczny rodowód. W połowie XVI w. przeszła w ręce protestantów, w 1611 r. kościół odzyskali katolicy.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia obejmowała następujące miejscowości: Bażanowice, Cisownica, Godziszów, Goleszów i Kozakowice.

Do 1785 r. w jej granicach znajdowały się także Hermanice, Ustroń i Wisła. Później weszły w skład reerygowanej parafii pw. św. Klemensa w Ustroniu.

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi chrztów i ślubów prowadzono od 1680 r., księgi zgonów od 1702 r. Nie zachowała się księga ślubów z lat 1732-1752, brak również księgi zgonów z lat 1770-1784. W archiwum parafialnym metryki chrztów przechowywane są do 1844 r., ślubów do 1784 r., zgonów do 1870 r. Dla okresu po 1784 r. księgi są częściowo indeksowane.

Późniejsze księgi chrztów, ślubów i zgonów przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleszowie.