sobota, 31 października 2015

Faruga - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Jan Faruga (*1870)
 2. Zuzanna Faruga (*1868)
Materiały do genealogii rodziny Farugów:

16 XI 1880 Franciszek Faruga, 26 lat, Zarzecze nr 127, poślubił Zuzannę, córkę Józefa Szwarca i Anny z domu Gruszka, ze Zbytkowa nr 20, 20 lat (PBS, Metryki ślubów 1860-1890, Zbytków, s. 9).

Zahurzok - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Zahurzoków:

Jerzy Zahurzok, żona Jadwiga córka Jana Malchara, córka Maria ur. 21 III 1840 w Kowalach nr 48 (PMP, Metryki chrztów i ślubów 1840-1945, Kowale - chrzty, s. 1).

3 XI 1874 Franciszek Zahurzok, syn +Andrzeja młynarza i Anny z domu Gmuzdek, urodzony w Zabłociu, zamieszkały w Zaborzu, 23 lata, poślubił Marię, córkę Józefa Szwarca, chałupnika w Zbytkowie nr 20, i Anny z domu Gruszka; świadkiem był Józef Grzegorzek, zagrodnik w Zaborzu (PBS, Metryki ślubów 1860-1890, Zbytków, s. 7).

Stryczek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Stryczków:

26 I 1875 roku Józef Stryczek z Zarzecza poślubił Joannę Pietroszek (PBS, Metryki ślubów 1860-1890, Frelichów, s. 4).

Wyleżuch - genealogia

Biogramy / Biographical entries:
 1. Andrzej Wyleżuch (*1858)
 2. Ewa Wyleżuch (*1855)
 3. Jan Wyleżuch (1879-1879)
 4. Jerzy Wyleżuch (1865-1873)
 5. Jerzy Wyleżuch (1876-1876) 
 6. Józef Wyleżuch (*1863) 
 7. Maria Wyleżuch (*1859)
Materiały do genealogii rodziny Wyleżuchów:

3 VI 1860 Józef Wyleżuch, 23 lata, syn Józefa, zagrodnika z Zarzecza, poślubił Annę, córkę Adama Francusa, chałupnika w Zabłociu, i Marii z domu Orawiec (PBS, Metryki ślubów 1860-1890, Frelichów, s. 1).

W 1869 r. Franciszek Wyleżuch, syn Andrzeja i Ewy z domu Kuboszek, chałupnik w Zarzeczu, poślubił Jadwigę Strządałę, córkę Michała, chałupnika w Mnichu nr 6, i Anny z domu Kajstura; świadkami byli Jan Kajstura, chałupnik w Mnichu, i Jan Wyleżuch, chałupnik we Frelichowie (PBS, Metryki ślubów 1860-1890, Mnich, s. 6).

Księgi metrykalne (19): Parafia rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Strumieniu

PARAFIA
Parafia ma rodowód średniowieczny, w drugiej połowie XVI wieku znalazła się w rękach protestantów, później na początku XVII wieku została odzyskana przez katolików, ponownie zajęta przez protestantów i wreszcie w 1615 roku przejęta przez katolików.

ZASIĘG TERYTORIALNY
W okresie po 1784 roku do parafii należały: Strumień, Bąków (przyłączony w 1785 roku, wcześniej należał do parafii pw. św. Anny w Pruchnej), Chybie, Frelichów, Mnich, Zabłocie i Zbytków.

Wcześniej do parafii w Strumieniu należało też Zarzecze, które w 1785 roku zostało siedzibą osobnej parafii.

KSIĘGI METRYKALNE
Można przypuszczać, że metryki prowadzono od pierwszej połowy XVII wieku (w okresie międzywojennym w archiwum parafialnym znajdował się np. inwentarz z 1615 roku). Część z nich jest zaginiona. Być może część z nich uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej, ale nie można też definitywnie wykluczyć, że w przyszłości się odnajdą.

W archiwum parafialnym zachowała się księga chrztów, ślubów i małżeństw z lat 1784-1859, ale raczej tylko dla części parafii.

Od 1860 roku zachowany jest komplet metryk, przy czym w archiwum parafialnym znajdują się księgi ślubów do 1890 roku, a zgonów do 1889 roku; dalszy ciąg znajduje się prawdopodobnie w USC w Strumieniu. Jeśli chodzi o chrzty, to dla przełomu XIX i XX w. na parafii znajdują się odpisy; oryginały rónież prawdopodobnie znajdują się w USC w Strumieniu.

Zachowany jest m.in. indeks chrztów z lat 1830-1882 oraz indeks ślubów od 1891 roku.

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Londzin Józef, Kościoły drewniane na Śląsku Cieszyńskim, wyd. Rudolf Tomanek, Cieszyn 1932.
2. Zawisza Oskar, Dzieje Strumienia, z. 1, Cieszyn 1909.

środa, 28 października 2015

Zubek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Zubków:

21 XI 1775 Jerzy Zubek poślubił Annę, córkę Jana Piwko, rolnika, i Katarzyny z domu Świeży, z Kończyc Wielkich (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1).

Paweł Zubek, stolarz i chałupnik, ur. 29 IX 1870 w Hażlachu, ślub 22 I 1895 w Cieszynie, żona Anna córka Pawła Hessa ur. 1864 w Boguszowicach, syn Rudolf Jerzy ur. 20 IV 1899 Cieszyn (Frysztackie Przedmieście) zm. 16 X 1899 (PMMC, Metryki chrztów, t. 22 A, s. 357).

13 IX 1919 r. Alojzy Zubek, ur. 21 V 1897, stolarz, zamieszkały Pastwiska nr 29, syn Pawła stolarza i Anny z domu Hess, poślubił Zofię Kubień, ur. 9 V 1895, córkę Józefa, właściciela domu w Cieszynie, i Katarzyny z domu Plewa (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 A, s. 140).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

poniedziałek, 26 października 2015

Ljubanović - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Ljubanoviciów:

Tomasz Ljubanović, c.k. major w 54 Pułku Piechoty, ur. 11 VIII 1856 Żelezno, Chorwacja, żona Amalia z domu Peter, córka Leopolda Petra, właściciela domu w Cieszynie, syn Leopold ur. 3 XI 1904 Cieszyn (PMMC, Metryki chrztów, t. 23 A, s. 81).

Fulda - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Eugeniusz Fulda (1872-1942)
 2. Gizela Józefina Fulda (*1875)
 3. Luiza Fryderyka Fulda (*1879)
 4. Walter Józef Fulda (*1877)

Materiały do genealogii rodziny Fuldów:

Eugeniusz Fulda, ur. 8 VII 1872 w Cieszynie, budowniczy, 25 IV 1904 w Ołomuńcu poślubił Martę, córkę Karola Kratschmera, ur. 27 VII 1862 Techów/Techov (Blansko), dzieci: Fryderyk Józef Franciszek ur. 28 IX 1905 Cieszyn (PMMC, Metryki chrztów, t. 23 A, s. 94), Goetz Gunter ur. 15 IX 1907 Cieszyn zm. 28 IV 1910 (PMMC, Metryki chrztów, t. 23 A, s. 135).

niedziela, 25 października 2015

Horkel - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Horkelów:

24 XI 1767 Andrzej Horkel, żołnierz rodem z Tyrnawki (zapewne koło Przyborza na Morawach), służący szlachcica w Kończycach Wielkich, poślubił Annę, córkę Jakuba Podgrabińskiego z Kończyc Wielkich; oboje katolicy (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1).

Ten sam Andrzej Horkel, określony jako ekonom (villi oeconomus) w Kończycach Wielkich, z Anną, córką Jakuba Podgrabińskiego, miał córkę Annę chrzest 7 XII 1778 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 2, s. 19).

Schenk - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Antoni Schenk (†1855)
 2. Karol Franciszek Józef Schenk (*1851)

Materiały do genealogii rodziny Schenków:

Ferdynand Schenk, 14 lat, ur. Prościejów(?) na Morawach, syn Wilhelma, zamieszkałego w Cieszynie, w roku szkolnym 1855/1856 uczeń klasy trzeciej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 32, klasa III nr 20).

Juliusz Schenk, ur. 6 VII 1845, syn Wilhelma, w roku szkolnym 1857/1858 uczeń klasy pierwszej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 34, klasa I nr 44).

wtorek, 20 października 2015

Herting - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Hertingów:

5 IX 1896 Jan Juliusz Jerzy Herting, zamieszkały Ustroń nr 140, ur. Kraków przy ul. Krupniczej, ur. 25 VI 1864, poślubił Annę, córkę Jana Foxa, młynarza w Nierodzimiu, zamieszkała w Ustroniu, ur. 6 I 1881 w Nierodzimiu (USC w Ustroniu, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1910).

poniedziałek, 19 października 2015

Cholewik - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Cholewików:

21 VII 1837 Jan Cholewik, chałupnik w Kozakowicach, poślubił Zuzannę, córkę Adama Ostruszki, chałupnika w Goleszowie, 24 lata (USC w Goleszowie, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Goleszowie 1785-1909, Goleszów, s. 82).

26 II 1889 Jerzy Cholewik, ur. 1865, syn Jana, nieżyjącego w tym czasie chałupnika w Kozakowicach Górnych, i Anny z domu Morys, poślubił Zuzannę Fober, córkę chałupnika z Goleszowa (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki ślubów 1859-1889, k. 115).

Źlik - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Elżbieta Źlik (*1701)
 2. Gustaw Jerzy Paweł Źlik (*1836)
 3. Karol Arnold Artur Źlik (*1868)
 4. Kornelia Hilda Amalia Berta Maria Źlik (1867-1942)
 5. Maria Luiza Melania Źlik (*1872)
Materiały do genealogii rodziny Źlików:

Paweł Źlik, siedlak w Kozakowicach nr 20, żona Maria córka Jerzego Górniaka, córka Anna chrzest 19 I 1780 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4).

Andrzej Źlik, pastor w Starym Bielsku, żona Anna Amalia z domu Nowak, córka Otylia Anna Ernestyna ur. 26 VII 1832 Stare Bielsko, zm. 1902 (PEASB, Metryki chrztów, t. 1, k. 35).

Paweł Źlik, wymownik, Cisownica nr 52, 74 lata, zm. 18 III 1903 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

sobota, 17 października 2015

Halfar - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Halfarów:

2 III 1886 r. Karol Halfar, zamieszkały w Karwinie, ur. 26 X 1860 Frysztat, syn +Ludwika i Barbary z domu Polembek, zmarły wg dopisku 3 VII 1943 w Szobiszowicach Górnych, poślubił Małgorzatę Sojkę z Szobiszowic Dolnych nr 4, ur. 5 XI 1864, córkę Jana i Barbary z domu Pastor (Obecní úřad Dolní Domaslavice, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Domasłowicach – Szobiszowice, Pitrów 1869–1949, Szobiszowice).

W 1916 r. Bogumiła Halfar z Szobiszowic Górnych nr 1, ur. 2 VII 1890, córka Karola Halfara i Małgorzaty z domu Sojka, poślubiła Józefa Kapustkę (Obecní úřad Dolní Domaslavice, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Domasłowicach – Szobiszowice, Pitrów 1869–1949, Szobiszowice).

2 V 1889 r. Karol Halfar, kierownik szkoły w Szobiszowicach, syn +Walentego, młynarza w Niemieckiej Lutyni, i Zuzanny z domu Kubica, ur. 13 IV 1833 w Niemieckiej Lutyni, zmarły wg dopisku 25 III 1904 w Szobiszowicach Górnych, poślubił Annę Danerký, wdowę po Leopoldzie, córkę Jana Chlopka, chałupnika, i Magdaleny z domu Hrabec, zmarłą wg dopisku w 1924 r. Jednym ze świadków był Jan Kunczycki, chałupnik w Pitrowie (Obecní úřad Dolní Domaslavice, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Domasłowicach – Szobiszowice, Pitrów 1869–1949, Szobiszowice).

Karol Halfar, kierownik szkoły (Oberlehrer) w Szobiszowicach, zamieszkały Szobiszowice Górne nr 55, 71 lat, katolik, żonaty, zm. 25 III 1904. Dzieci: Albin, katecheta we Frydku; Alfred nauczyciel w Szobiszowicach; Karol, dr, zamieszkały w Wiedniu (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Teschen, sygn. 188).

Ferdynand Halfar, rolnik, żonaty, ur. Poręba, 50 lat, zamieszkały Gumna nr 2, zm. 16 III 1921 na chorobę nerek  (PMMC, Metryki zgonów, t. 11, s. 463).

niedziela, 11 października 2015

Kołorz - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kołorzów:

19 IX 1865 Józef Kołorz, górnik, ur. 1831 Błędowice Dolne, syn Jana i Magdaleny z Farników, wg dopisku zmarły 3 IV 1916, poślubił Marię, córkę Jana Słowika i Magdaleny, ur. 1841 Błędowice Dolne (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET I 16, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach Dolnych 1865-1873).

sobota, 10 października 2015

Kocurek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kocurków:

5 X 1779 r. Paweł Kocurek z Ustronia, rodem z Baranowic na pruskim Śląsku (przypuszczam, że chodzi o Baranowice, obecnie w granicach Żor), poślubił Zuzannę, córkę Andrzeja Małysza z Ustronia (PMAG, Metryki ślubów, t. 3).

Paweł Kocurek, chałupnik w Ustroniu nr 44, żona Zuzanna córka +Andrzeja Małysza, dzieci: bliźnięta Michał i Anna chrzest 29 VIII 1781 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 270).

Później w księgach metrykalnych występuje też pod nazwiskiem Kocur (tam dalsze informacje).

(Kocurkowie spoza Śląska Cieszyńskiego)

Paweł Kocurek, żona Ewa, luteranie w Golasowicach, syn Adam chrzest 1 XI 1759 (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, KM, sygn. 1410, Księga chrztów parafii w Pielgrzymowicach 1742–1767, s. 58).

Parat - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Paratów:

Jan Parat, żona Zofia, córka Anna chrzest 19 V 1684 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Kozakowice).

Jan Parat, żona Maria, córka Maria chrzest 12 I 1687 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Kozakowice).

Tomasz Parat, żona Zuzanna, córka Anna chrzest 12 V 1699  (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Kozakowice).

Być może ta sama rodzina, co Parotowie.

Karas - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Karasów:

Jakub Karas, syn Jana, żył 1 dzień, zm. 25 III 1727 w Cierlicku (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783, k. 1).

(Karasowie z Cisownicy)

Paweł Karas, siedlak w Cisownicy nr 16, żona Maria z domu Kozieł, syn Paweł chrzest 3 III 1836 (PEAU, Metryki chrztów, t. 1, s. 67).

Jan Karas, chałupnik w Cisownicy nr 114, żona Zuzanna córka Jana Drozda (rodem z Goleszowa), syn Paweł ur. 25 VII 1873 (PEAU, Metryki chrztów, t. 4, k. 118).

Paweł Karas, ur. 7 XII 1843 w Cisownicy, ewangelik, zamieszkały Cisownica Mała nr 10 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 969 (spis mieszkańców Cisownicy 1890/1891), Cisownica Mała, nr 10). Identyczny z poniższym:

Paweł Karas, zagrodnik w Cisownicy Małej nr 10, żona Zuzanna córka Jana Błaszczyka (rodem z Hermanic), syn Paweł ur. 12 XI 1875 (PEAU, Metryki chrztów, t. 4, k. 180).

Maria Karas, wdowa po Jerzym, z domu Lanc, wymownica, 85 lat, Cisownica nr 86, zm. 27 V 1895 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Csayda - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Csaydów:

Jerzy Csayda, ur. Ilhngoln(?) na Węgrzech, syn Franciszka notariusza, 13 lat, w roku szkolnym 1858/1859 uczeń klasy pierwszej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 35, klasa I nr 11).

Kwaśny - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kwaśnych:

10 X 1875 r. Jan Kwaśny, zamieszkały w Godziszowie, ur. Brenna, poślubił Zuzannę Cichy, córkę Jana, ur. 9 IX 1844 Goleszów, zamieszkałą w Godziszowie (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki ślubów 1859-1889, k. 70).

piątek, 9 października 2015

Szalbót (Szalbot) - genealogia

Materiały do genealogii Szalbótów (Szalbotów):

5 III 1832 Jakub Szalbot, syn Jana, wymownika, 26 lat, poślubił Zofię, wdowę po Janie Szalbocie, 46 lat (PKU, Metryki ślubów, t. 1, Wisła, s. 114).

Mroczek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Mroczków:

Paweł w metryce ślubu i w metryce chrztu z 1698 występuje pod nazwiskiem "Mrok", w metrykach chrztów z lat 1691 i 1694 jako "Mroczek".

2 II 1688 Paweł Mrok, kawaler, poślubił Marię Kajzar, pannę; oboje pochodzili z Puńcowa (PJP, Metryki chrztów, t. 2 - tam też wszyte śluby).

Dzieci Pawła i Marii Mroczków: Jadwiga ur. Puńców chrzest 7 IX 1691 (PJP, Metryki chrztów, t. 2), Michał ur. Puńców chrzest 18 VIII 1694 (PJP, Metryki chrztów, t. 2), Anna chrzest 19 VII 1698 (PJP, Metryki chrztów, t. 2).

Być może do tej rodziny należał poniższy:

Andrzej Mrok, żona Katarzyna, synowie-bliźniacy Jan i Paweł ur. Dzięgielów chrzest 20 I 1705 (PJP, Metryki chrztów, t. 2).

Jadamiec - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Ewa Adamiec / Ewa Jadamiec (*1730)
 2. Jakub Jadamiec (†1778)
 3. Jerzy Jadamiec (*1728) 

czwartek, 8 października 2015

Zbieg - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Zbiegów:

Andrzej Zbieg, ur. 1845, chałupnik, Bładnice Dolne nr 5, zm. 15 X 1902 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Morcinek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Morcinek (*1729)
 2. Adam Morcinek (*1732)
 3. Adam Morcinek (*1744) 
 4. Adam Morcinek (*1748)
 5. Andrzej Morcinek (*1730) 
 6. Anna Morcinek (*1727)
 7. Anna Morcinek (*1747) 
 8. Ewa Morcinek (*1726)
 9. Ewa Morcinek (*1750)
 10. Jan Morcinek (*1728)
 11. Jan Morcinek (*1730)
 12. Jan Morcinek (*1752) 
 13. Maria Morcinek (*1726)  
 14. Maria Morcinek (*1731)
 15. Maria Morcinek (*1739)  
 16. Maria Morcinek (*1744)
 17. Maria Morcinek (*1745) 
 18. Maria Morcinek (*1849)
 19. Mateusz Morcinek (†1740)
 20. Paweł Morcinek (*1730)
 21. Paweł Morcinek (*1739)  
 22. Paweł Morcinek (*1860)
 23. Zuzanna Morcinek (*1725) [1]
 24. Zuzanna Morcinek (*1725) [2]
 25. Zuzanna Morcinek (*1729)
 26. Zuzanna Morcinek (*1745) 
Materiały do genealogii rodziny Morcinków:

22 I 1744 r. Adam Morcinek, luteranin z Oldrzychowic, poślubił Annę Kasperek, pannę i katoliczkę z Brandysu (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 430).

Adam Morcinek, luteranin, żona Anna, katoliczka, córka Maria ur. Oldrzychowice chrzest 31 VII 1756 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768). Możliwe, że ci sami, co poniżej:

Adam Morcinek, luteranin, żona Anna, katoliczka, córka Anna ur. Śmiłowice, chrzest 9 III 1761 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Ewa, żona Jana Morcinka, Oldzychowice, z domu Szkandera, 32 lata, zm. 30 I 1765 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

22 IX 1874 Paweł Morcinek, zamieszkały w Skoczowie, ur. 1851 w Żukowie, poślubił Zuzannę, córkę Jerzego Zabystrzana i Katarzyny z Liszków, z Dębowca (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki ślubów, t. 1, k. 52).

(Morcinkowie z Końskiej)

Paweł Morcinek, żona Maria, luteranie, córka Ewa ur. Końska chrzest 4 XI 1759 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Anna Morcinek, katoliczka, żona +Andrzeja Morcinka luteranina, z domu Warcop, Końska, zm. 9 I 1768 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

(Morcinkowie z Oldrzychowic)

Jan Morcinek, żona Zuzanna, luteranie, syn Jan ur. Oldrzychowice chrzest 4 XII 1756; syn Jerzy ur. Oldrzychowice chrzest 9 V 1758 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Jerzy Morcinek, żona Anna, luteranie, syn Jan ur. Oldrzychowice chrzest 22 V 1757 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Jerzy Morcinek, żona Zuzanna, luteranie, syn Paweł ur. Oldrzychowice chrzest 28 IV 1759 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Adam Morcinek, żona Zuzanna, luteranie, syn Jan ur. Oldrzychowice chrzest 21 V 1759; córka Anna ur. Oldrzychowice chrzest 21 VI 1761 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1768, k. 251).

Jan Morcinek, żona Anna, luteranie, córka Maria ur. Oldrzychowice chrzest 24 X 1759 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Andrzej Morcinek, żona Anna, luteranie, córka Maria ur. Oldrzychowice chrzest 14 III 1760 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Anna, żona +Adama Morcinka, z domu Kubiczek, Oldrzychowice, 53 lata, zm. 11 III 1767 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Adam Morcinek, 48 lat, Oldrzychowice, zm. 30 VI 1767 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Paweł Morcinek, syn Jana zagrodnika w Oldrzychowicach nr 46 i Anny z domu Pustówka, luteranin, 11 miesięcy 19 dni, zm. 3 VII 1777, pochowany w Gutach (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Anna Morcinek, katoliczka, z domu Kasper, żona Adama, 52 lata, zm. 13 XII 1777 w Oldrzychowicach nr 31, pochowana w Gutach (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Maria Morcinek, żona Jana, zagrodnika w Oldrzychowicach nr 46, luteranka, 60 lat, zm. 11 I 1783 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

(Morcinkowie z Tyry)

Andrzej Morcinek, żona Anna, luteranie, syn Jan ur. Tyra chrzest 1 XII 1756 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Jerzy Morcinek, żona Anna, luteranie, córka Anna ur. Tyra chrzest 24 I 1760 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Anna Morcinek, żona Jana, z domu Kotas, luteranka, 64 lata, zm. 4 II 1773 w Tyrze nr 16 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Bukowczan - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Bukowczanów:

26 XI 1820 r. Jerzy Bukowczan, syn Jana półzagrodnika, poślubił Zuzannę, wdowę po Michale Tomiczku (PKU, Metryki ślubów, t. 1, Ustroń, s. 86).

Walusiak - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Walusiaków:

Stanisław Walusiak, ur. 1844, w roku szkolnym 1857/1858 uczeń klasy pierwszej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 34, klasa I nr 55).

Koczwara - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Koczwarów:

Józef Koczwara, ur. 15 X 1844, syn Franciszka, chałupnika w Piotrowicach, w roku szkolnym 1857/1858 uczeń klasy pierwszej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 34, klasa I nr 29).

Pohl - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Pohlów:

Ferdynand Pohl, ur. w Zuckmental (Złote Góry, obecnie Zlaté Hory), 13 lat, syn Edwarda, w roku szkolnym 1856/1857 uczeń klasy pierwszej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 33, klasa I nr 37).

(Pohlowie z Ustronia)

Adolf Pohl, 24 lata, w 1846 r. poślubił Ludmiłe Schwehelk (PKU, Metryki ślubów, t. 1, Ustroń, s. 157).

Adolf Pohl, 60 lat, robotnik w hucie, zm. 14 I 1883 (PKU, Metryki zgonów, t. 3, Ustroń, s. 28).

Puczok - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Puczoków:

18 II 1862 Jerzy Puczok, zagrodnik w Piosecznej nr 25, syn Józefa chałupnika, 30 lat, poślubił Ewę, córkę Adama Niedoby, chałupnika w Nawsiu (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Machaczek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Hugo Nikodem Machaczek (*1859)
 2. Jan Machaczek (*1759)
 3. Jan Machaczek (†1860)

Materiały do genealogii rodziny Machaczków:

Hugo Machaczek, 13 lat, w roku szkolnym 1855/1856 uczeń klasy trzeciej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 32, klasa III nr 14).

Petricius - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Petriciusów:

4 X 1752 Antoni Petricius z Tarnowskich Gór (Tarnovitio), zamieszkały w Cieszynie, katolik, poślubił Helenę Jemlerową, katoliczkę w Cieszynie, wdowę po Karolu Jemlerze (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 101). Z tego małzeństwa pochodzili: Ewa Elżbieta chrzest 24 X 1754 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 600), Maria Rozalia chrzest 15 VIII 1756 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 652), Zuzanna Józefa chrzest 19 VIII 1758 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 705), Leopold Józef chrzest 10 XI 1760 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 787) i Józefa Weronika chrzest 2 I 1763 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 883).

środa, 7 października 2015

Kluz - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Kluz (*1879)
 2. Karol Kluz (1875-1957)
Materiały do genealogii rodziny Kluzów:

(Kluzowie z Brennej)

Paweł Kluz, wymownik w Brennej nr 13, ur. 1842, zm. 22 IV 1903 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

(Kluzowie z Cisownicy)

Ewa, żona Pawła Kluza, chałupnika w Cisownicy nr 73, 36 lat, zm. 29 V 1891 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Paweł Kluz, chałupnik w Cisownicy nr 73, robotnik w hucie w Trzyńcu, 47 lat, zm. 7 XII 1892 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Jerzy Kluz, wymownik, 69 lat, Cisownica nr 53, zm. 9 VIII 1899 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

(Kluzowie z Górek Małych)

Jerzy Kluz, ur. 21 VIII 1850 Brenna, chałupnik w Górkach Małych nr 12, zm. 15 III 1896 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

piątek, 2 października 2015

Benesz - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Paweł Benesz (*1849)

Materiały do genealogii rodziny Beneszów:

Ludwik Benesz (Benesch), nauczyciel w Zebrzydowicach, żona Maria, syn Franciszek ur. 19 V 1826 (PZeb, Metryki chrztów 1801-1850, Zebrzydowice Dolne, s. 144).

Paweł Benesz, nauczyciel w Cisownicy, 54 lata, zm. 26 XI 1879  (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 125).

Saint Genois d'Anneaucourt - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Poleksina Eleonora Zuzanna Józefa Saint Genois (*1727)
 2. Eleonora Karolina Józefa Helena Saint Genois (*1728) 
 3. Jerzy Zygmunt Traugot Józef Saint Genois (*1729)
 4. Karol Franciszek Zygmunt Gotfryd Józef Feliks Saint Genois (*1730) 
 5. Karolina Saint Genois (*1732)
 6. Karolina Józefa Barbara Maria Saint Genois (*1739) 
Materiały do genealogii rodziny Saint Genois d'Anneaucourt:

Franciszka de Saint Genois (Sainginois), 62 lata, katoliczka, zm. 11 III 1771 w Ropicy (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Julia baronowa Saint Genois, 60 lat, zm. 15 XII 1817 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Cieszyn).

Aleksander, syn barona Saint Genois, 7 lat, zm. 5 IV 1819 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Cieszyn).

Filip Saingenois, syn Maurycego, w roku szkolnym 1855/1856 uczeń klasy piątej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 32, klasa V nr 14).

czwartek, 1 października 2015

Gazur - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Gazurów:

7 II 1860 Jerzy Gazur, syn +Adama zagrodnika w Piosku, 23 lata, poślubił ewangeliczkę Marię Sadowy, córkę +Pawła Sadowego, 24 lata (ślub za dyspensą) (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Michał Gazur, zagrodnik, Bukowiec nr 18, 30 lat, zm. 12 III 1870 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 73).

Kaniok - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Marta Maria Kaniok (1874-1874)

Materiały do genealogii rodziny Kanioków:

10 XI 1856 Jan Kaniok, kawaler, chałupnik w Morawce nr 244, poślubił Marię, córkę Adama Grusza(?), chałupnika w Łomnej Górnej (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Szewczyk - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Szewczyków:

4 VIII 1856 Ferdynand Szewczyk, pocztmistrz w Skoczowie, 31 lat, poślubił Annę, córkę Jana Zwillinga, pocztmistrza w Jabłonkowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Wertfein - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Agata Maria Wertfein (*1871)
 2. Franciszek Hieronim Wertfein (*1868)
 3. Ignacy Paweł Wertfein (*1851) 
 4. Jan Stefan Wertfein (*1866)
 5. Joanna Ludmiła Wertfein (*1845)
 6. Maria Justyna Wertfein (*1884)
 7. Rozalia Werfein (*1849)
 8. Wiktoria Adelajda Wertfein (1881-1955)
Materiały do genealogii rodziny Wertfeinów:

12 XI 1862 Franciszek Wertfein, syn Jerzego mieszczanina w Jabłonkowie i Anny z domu Sikora, 27 lat, poślubił Annę córkę Franciszka Cychana, 22 lata (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).