piątek, 23 grudnia 2016

Kubica - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kubiców:

Jerzy Kubica z Zebrzydowic (Seibersdorf) w 1744 r. przyjął we Wrocławiu święcenia subdiakonatu; Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, sygn. II c 4, Księga święceń 1650-1795, s. 431.

niedziela, 18 grudnia 2016

Tengler - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Tenglerów:

August Tengler, ur. Dębowiec, 30 lat, od 1813 roku w wojsku, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 2. Kompania Grenadierów, nr 57).

23 II 1851 r. Paweł Tengler, komornik, 50 lat, poślubił Katarzynę Czuprynę (USC w Dębowcu, Metryki parafii rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w Dębowcu - Samlowiec od 1784, Śluby, s. 7).

Paweł Tengler, ur. 1809 Dębowiec, katolik, od 17 III 1828 służył w 57. Pułku Piechoty, 5 XI 1828 przeniesiony do Cesarskiego 1. Pułku Kawalerii (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3705, Klasa III, Zeszyt XIV, s. 21).

Józef Tengler, "szafarz" w Kostkowicach, żona Maria Kurdziej, córka Ewa ur. 8 VII 1803 (USC w Dębowcu, Metryki parafii rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w Dębowcu - Kostkowice od 1784, Chrzty, s. 20).

Paweł Tengler, cieśla, żonaty, ur. Dębowiec, zamieszkały Pruchna, 52 lata, zm. 12 VI 1921 w szpitalu bonifratrów w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 11, s. 470).

Być może z Tenglerami ze Śląska Cieszyńskiego byli spokrewnieni poniższy:

Franciszek Tengler, ur. 1794 "Kamitz, Oderau" (Śląsk Opawski), żołnierz w 57. Pułku Piechoty, w 1821 roku awansowany na kaprala (Corporal), (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3679, Klasa I, Zeszyt II, s. 65).

Antoni Tengler, ur. 1796 "Kamnetz, Oderau", katolik, od 1815 żołnierzy w 57. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3703, Klasa III, Zeszyt VI, s. 76).