piątek, 26 września 2014

Mrózek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Paweł Mrózek (*1786)
 2. Zuzanna Mrózek (*1786)
Materiały do genealogii rodziny Mrózków:

28 V 1848 Jan Mrózek (Mruzek), wdowiec, 45 lat, zamieszkały Harbutowice, poślubił Annę, wdowę po chałupniku Janie Gembalu, 24 lata (PPPS, Metryki chrztów, ślubów i zgonów - Kiczyce i Wiślica 1785-1854, Wiślica - śluby, s. 14).

Maria, wdowa po Pawle Mrózku, chałupniku w Wędryni nr 107, 68 lat, zm. 10 I 1875 (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

12 II 1877 Paweł Mrózek, kowal w Mostach, ur. 1852 Bystrzyca, syn Adama i Marii, poślubił Marię, córkę Karola Sładeczka z Mostów k/Cieszyna (PEAC, Metryki ślubów, t. 5).

16 IX 1883 Jan Mrózek, ur. 1855 Karpętna, chałupnik w Karpętnej nr 20, syn Jana i Zuzanny z domu Sztefek, poślubił Ewę Heczko, córkę Adama, chałupnika w Koszarzyskach nr 22, i Ewy z domu Bruk; jednym ze świadków był Paweł Rusz, chałupnik w Koszarzyskach nr 23 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

9 X 1883 Adam Mrózek, ur. 1857 Łyżbice, zagrodnik w Łyżbicach nr 20, syn Pawła i Anny z domu Pustówka, poślubił Zuzannę Kajzar, córkę Pawła, zagrodnika w Wędryni nr 10 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

13 V 1884 Jan Mrózek, ur. 1861, zagrodnik w Łyżbicach nr 17, syn Andrzeja i Anny z domu Szwarc, poślubił Annę Siwą (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

2 VI 1884 Ewa Mrózek z Bystrzycy nr 20, ur. 1860 Bystrzyca, córka Adama, chałupnika, i Marii z domu Lipus, poślubiła Pawła Konderlę, komornika w Bystrzycy (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

4 XI 1884 Paweł Mrózek, zagrodnik w Łyżbicach nr 17, ur. 11 VIII 1859, syn Andrzeja i Anny, poślubił Ewę Kajzar z Wędryni nr 10 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Paweł Mrózek, syn Andrzeja i Anny, ur. Łyżbice, siedlak w Wędryni, żona Ewa ze Stonawskich, syn Karol ur. 29 IX 1892 w Wędryni, zm. 21 V 1916 w szpitalu Czita(?) w Rosji (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

Jan Mrózek, ur. Karpętna, syn Adama i Anny, żona Zuzanna Kulig, syn Jan ur. 7 XII 1892 w Karpętnej, zm. 6 II 1893 (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

(Mrózkowie z Kotów)

Jerzy Mrózek, żona Anna, zamieszkali Koty, synowie-bliźniacy Adam i Paweł chrzest 7 III 1713 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726).

(Mrózkowie z Łyżbic)

Adam Mrózek, zagrodnik w Łyżbicach nr 20, ur. 3 XII 1857, zm. 30 V 1891 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Andrzej Mrózek, ur. Łyżbice, syn Pawła i Anny, komornik w Łyżbicach, żona Zuzanna Kadłubiec, córka Anna ur. 16 II 1893 w Łyżbicach (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

środa, 24 września 2014

Teper - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Teperów:

Adam Teper, chałupnik w Krasnej nr 40, żona Anna z domu Adamek, syn Andrzej ur. 27 IX 1811 (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 B, Krasna, s. 45).

Adam Teper, chałupnik w Krasnej nr 40, żona Ewa, syn Jerzy chrzest 19 III 1814 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 B, Krasna, s. 3).

(Teperowie z Pruchnej)

Józef Teper, siedlak w Prychnej nr 29, żona Anna, katolicy, dzieci: Józef ur. 19 III 1830 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Pruchna 1825-1841 i ślubów Pruchna 1825-1879, Chrzty, s. 21), Maciej ur. 17 XII 1833 (tamże, s. 37), Andrzej Jan ur. 29 X 1836 (tamże, s. 50 - tam nazwisko panieńskie matki: Jarzyna).

(Teperowie z Żukowa Dolnego)

Jerzy Teper, chałupnik w Żukowie Dolnym nr 70, syn Pawła i Marii, żona Anna z domu Ciosk, dzieci: Jan ur. 14 VIII 1876 (PEAC, Metryki chrztów, t. 11, k. 4), Jerzy ur. 11 XI 1878 (PEAC, Metryki chrztów, t. 11, k. 153), Anna ur. 21 VIII 1880 (PEAC, Metryki chrztów, t. 11, k. 286), Ewa ur. 3 XI 1883 (PEAC, Metryki chrztów, t. 12, k. 87).

Jerzy Teper, chałupnik w Żukowie Dolnym nr 93, syn Pawła i Marii z domu Sikora, żona Anna z domu Ciosk, dziecko: Karol ur. 5 VIII 1885 zm. 1887 (PEAC, Metryki chrztów, t. 12, k. 305).

Jerzy Teper, chałupnik w Żukowie Dolnym nr 71, syn Jerzego i Marii, żona Zuzanna z domu Kubeczek, dzieci: Jerzy ur. 11 IV 1885 (PEAC, Metryki chrztów, t. 12, k. 280), Anna ur. 22 I 1889 (PEAC, Metryki chrztów, t. 13, k. 121).

Jan Teper, komornik w Żukowie Dolnym, syn Jana, żona Ewa z domu Ostrószka, dzieci: Jan ur. 24 VII 1877 zm. 1878 (PEAC, Metryki chrztów, t. 11, k. 66).

Jan Teper, komornik w Żukowie Dolny, żona Ewa, syn Jan ur. 19 VIII 1879 (PEAC, Metryki chrztów, t. 11, k. 208).

Paweł Teper, komornik w Żukowie Dolnym, syn Jana, żona Maria z domu Suczek, syn Paweł ur. 2 X 1877 zm. 5 X 1877 (PEAC, Metryki chrztów, t. 11, k. 77).

Paweł Teper, komornik w Żukowie Dolnym, syn Jana i Zuzanny, żona Helena z domu Boszczyk, syn Jan ur. 10 II 1879 (PEAC, Metryki chrztów, t. 11, k. 171).

Karol Teper, nieślubny syn Katarzyny Teper, córki Pawła i Marii, ur. 3 IV 1887 w Żukowie Dolnym nr 7, zm. 1887 (PEAC, Metryki chrztów, t. 13, k. 47).

Harwot - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Jerzy Harwot (*1890)
 2. Karol Harwot (*1891)
Materiały do genealogii rodziny Harwotów:

Jerzy, chałupnik w Olbrachcicach, żona Maria z Borutów, dzieci: Jan ur. 15 X 1834 (PEAC, Metryki chrztów, t. 5, s. 32), Anna ur. 11 IV 1836 (PEAC, Metryki chrztów, t. 5, s. 100).

Jerzy, zagrodnik w Mistrzowicach, żona Maria z Płoszków, córka Ewa ur. 9 V 1837 (PEAC, Metryki chrztów, t. 5, s. 158).

Andrzej, chałupnik w Kocobędzu, żona Zuzanna z Czakojów, dzieci: Zuzanna ur. 2 IV 1843 (PEAC, Metryki chrztów, t. 5, s. 642), Jan ur. 9 XII 1846 (PEAC, Metryki chrztów, t. 6, s. 263).

Paweł, siedlak w Puńcowie, żona Anna z Zamarskich, syn Paweł ur. 19 XI 1848 (PEAC, Metryki chrztów, t. 6, s. 388).

Jerzy, półsiedlak w Mistrzowicach nr 6, lat 67, zm. 6 IV 1861 (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 265-266). 

wtorek, 23 września 2014

Wieczorek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wieczorków:

Jan Wieczorek w 1713 r. odkupił od swojego brata Jakuba grunt w Ustroniu (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2363, k. 24).

Paweł Wieczorek, komornik, katolik, 81 lat, zmarł 15 I 1777 w Sibicy (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 49).

Jerzy Wieczorek, ur. Szonów, 27 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 13. Kompania Fizylierów, nr 113).

sobota, 20 września 2014

Olszar - genealogia

Biogramy:
 1. Adam Olszar (*1710)
 2. Andrzej Józef Olszar (*1872)
 3. Jakub Olszar (1707-1710)
 4. Jakub Olszar (*1711) 
 5. Katarzyna Olszar (*1771)
 6. Maria Olszar (1709-1710)
 7. Paweł Olszar (†1716) 
Materiały do genealogii rodziny Olszarów:

Tomasz Olszar w 1634 r. kupił grunt w Lesznej Górnej (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2350, k. 30).

W 1692 r. Paweł "zięć Olszarów" kupił grunt w Lesznej Górnej, którego poprzednim właścicielem był Tomasz Olszar (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2350, k. 324).

Andrzej Olszar, żona Ewa, syn Adam (chrzest 23 VII 1665) (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Paweł Olszar, żona Katarzyna, córka Zuzanna (chrzest 5 I 1670), syn Jerzy (chrzest 20 III 1672), córka Ewa ur. w Lesznej Górnej (chrzest 24 XI 1675) (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Jan Olszar, siedlak w Lesznej Górnej nr 41, żona Anna, katolicy, córka Anna chrzest 24 V 1771 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki chrztów, t. 2, s. 217).

Jan Olszar, syn siedlaka w Lesznej Górnej nr 41, żona Anna, dziecko: Adam ch. 26 XI 1772 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki chrztów, t. 2, s. 223).

Jan Olszar, ur. Mosty k/Cieszyna, 22 lata, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 13. Kompania Fizylierów, nr 172). Identyczny z poniższym:

Jan Olszar, ur. 1795 Mosty, katolik, od 14 VI 1815 służył w 56. Pułku Piechoty, 21 III 1821 został przeniesiony do 57. Pułku Piechoty, 30 XI 1828 do Morawsko-Śląskiego Kordonu Granicznego (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3703, Klasa III, Zeszyt VII, s. 165).

Andrzej Olszar, ur. 1800 Brandys, katolik, od 22 VII 1820 służył w 57. Pułku Piechoty, 1829 został przeniesiony do Morawsko-Śląskiego Kordonu Granicznego (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3703, Klasa III, Zeszyt IV, s. 69).

Paweł Olszar, ur. 1809 Trzanowice Górne, katolik, od 1828 służył w 57. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3706, Klasa III, Zeszyt XV, s. 118).

Jan Olszar, 26 lat, chałupnik na Brandysie, 6 VII 1819 poślubił Marię, córkę Jerzego Noska, chałupnika w Ligocie (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 A, Górne Przedmieście, s. 12).

Andrzej Olszar, 31 lat, wdowiec, 11 X 1820 poślubił Józefę, córkę Andrzeja Kosnika (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Cieszyn, s. 27).

Andrzej Olszar, kawaler z Brandysu, 39 lat, 28 VII 1833 poślubił Marię, córkę +Jana Brody, chałupnika w Kalembicach (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Kalembice, s. 8).

Jan Olszar, 38 lat, wdowiec, 20 X 1833 poślubił Ewę Tomanek, córkę Jerzego, 26 lat (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Brandys, s. 17).

Jan Olszar, 38 lat, komornik z Mostów, kawaler, 14 II 1838 poślubił Annę, 30 lat (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Mosty, s. 15).

Jan Olszar, chałupnik w Sibicy nr 21, żona Anna z domu Wanok(?), córka Anna ur. 25 VIII 1820 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 A, Sibica, s. 29).

Paweł Olszar, siedlak w Puńcowie nr 66, lat 65, zm. 30 VII 1840 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 45).

Andrzej Olszar, 1 miesiąc, syn Andrzeja, siedlaka, zm. 28 I 1862 w Sibicy (PMMC, Metryki zgonów, t. 7 B, Sibica, s. 6).

Paweł Olszar, 10 dni, syn Andrzeja, siedlaka, zm. 3 VII 1863 w Sibicy nr 18 (PMMC, Metryki zgonów, t. 7 B, Sibica, s. 6).

Maria Olszar, córka Andrzeja, siedlaka, zm. 26 II 1863 w Sibicy (PMMC, Metryki zgonów, t. 7 B, Sibica, s. 8).

Andrzej Olszar, siedlak w Sibicy nr 18, lat 49, zmarł 12 II 1870 w Sibicy (PMMC, Metryki zgonów, t. 8 B, Sibica, s. 1).

Anna Olszar, żona Jana, siedlaka w Lesznej, 55 lat, zm. 27 I 1876 w Ustroniu (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 100).

Jan Olszar, wdowiec, wymownik w Lesznej Górnej nr 69, dawniej siedlak, ur. 1821, zm. 28 XI 1900 w Ustroniu nr 411 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

czwartek, 11 września 2014

Toszek - genealogia

Biogramy:
 1. Maciej Toszek (*1740)
Materiały do genealogii rodziny Toszków:

Zuzanna, córka Jana Toszka i Anny, katolików, ur. w Puńcowie, ochrzczona 12 I 1748 (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 117).

Jerzy, syn Adama Toszka, komornika, i Katarzyny z Wojtków, katolików, ur. 7 II 1836 r. w Cisownicy nr 66 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6: 1819-1844, Cisownica, s. 66).

Zuzanna Toszek, ślub 1880 r. z Pawłem Ciemałą (PMAG, Indeks ślubów - Cisownica, s. 73).

Kajzar - genealogia

Biogramy
 1. Anna Kajzar (*1770)
 2. Ewa Kajzar (*1849) 
 3. Jakub Kajzar (*1707)
 4. Jerzy Kajzar (*1739)
 5. Jerzy Kajzar (*1740) 
 6. Maria Kajzar (*1770)
 7. Paweł Kajzar (*1849)
 8. Zuzanna Kajzar (*1740)
 9. Zuzanna Kajzar (*1865) 
 10. Zuzanna Kajzar (*1873)
Materiały do genealogii rodziny Kajzarów:

Paweł Kajzar, ur. w Puńcowie, tkacz (Leinweber), 1647 przyjęty do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765).

Adam Kajzar, ur. w Puńcowie, tkacz (Leinweber), 1652 przyjęty do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765).

Jan Kajzar w 1693 r. kupił grunt w Dzięgielowie Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2372, k. 14).

25 XI 1703 Jerzy Kajzar poślubił Annę Ostruszkę (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Górnej).

Andrzej Kajzar, 33 lata, komornik, luteranin, zm. 12 I 1777 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 48).

Jan Kajzar, komornik, lat 60, zm. 5 VII 1803 w Puńcowie nr 48 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 12).

Adam Kajzar, lat 53, siedlak w Puńcowie nr 13, zm. 12 II 1806 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 17).

Jan Kajzar (Kaiser), ur. Puńców, 28 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 11. Kompania Fizylierów, nr 89).

Jerzy "Kaiser", 22 lata, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 1. Kompania Grenadierów, nr 116).

Andrzej Kajzar, syn Pawła, chałupnika w Puńcowie nr 18, żył 6 dni, zm. 31 III 1844 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 52).

Anna Kajzar, córka Pawła, chałupnika w Puńcowie nr 18, żyła 14 dni, zm. 8 VII 1847 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 58).

Paweł Kajzar, ur. 5 III 1854, syn Jerzego chałupnika w Kojkowicach nr 12 i Marii z domu Płoszek (PEAC, Metryki chrztów, t. 7).

Adam Kajzar, syn Jana, zagrodnika, żył pół roku, zm. 24 VI 1860 r. w Zamarskach nr 9 (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 227-228).

Zuzanna Kajzar, żona Jana, chałupnika, 62 lata, zm. 30 VII 1860 r. w Nieborach nr 38  (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 233-234).

Córka Jakuba Kajzara (brak imienia w metryce), żyła pół godziny, zm. 7 IX 1860 w Końskiej  (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 237-238).

Adam, syn Jana Kajzara, zagrodnika, żył 3 godziny, zm. 1 XII 1860 r. w Trzyńcu (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 247-248).

Maria Kajzar, córka Adama, komornika, 8 miesięcy, zm. 20 I 1861 w Zamarskach nr 25 (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 255-256).

Jan Kajzar, syn Andrzeja, zagrodnika, zm. 1 VII 1861 w Końskiej (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 281-282).

Andrzej Kajzar, chałupnik w Puńcowie nr 25, 40 lat, zm. 14 VII 1861 w Puńcowie (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 283-284).

Adam Kajzar, chałupnik w Hażlachu, zm. 1861 (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 287).

Katarzyna, córka Andrzeja Kajzara, komornika, 3 i 3/4 roku, zm. 14 XII 1862 r. w Lesznej Dolnej nr 1b (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 344-345).

Jan Kajzar, kowal i komornik, kawaler, lat 44, zm. 22 III 1863 w Końskiej nr 11 (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 358-359).

Maria, córka Pawła Kajzara, 10 lat, zm. 7 III 1864 w Cieszynie (Brandysie) (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 402-403).

Anna Kajzar, żona Andrzeja, siedlaka, lat 32, zm. 19 III 1864 w Końskiej nr 11 (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 404-405).

Ewa, córka Jakuba Kajzara, chałupnika, 7 dni, zm. 21 w Końskiej nr 2 V 1864 (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 410-411).

Zuzanna, córka Jakuba Kajzara, chałupnika, 3 lata, zm. 18 VI 1864 w Końskiej nr 2 (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 414-415).

Anna, wdowa po Janie Kajzarze, chałupniku w Mistrzowicach nr 3, 60 lat, zm. 27 VI 1864 (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 416-417).

Maria, żona Jakuba Kajzara, chałupnika, 33 lata, zm. 9 IX 1864 w Końskiej (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 428-429).

(Kajzarowie z Kojkowic)

Paweł Kajzar, syn Pawła komornika, zm. 21 XII 1868 w Kojkowicach nr 18, lat 5 i 1/4 (PEAC).

(Kajzarowie z Puńcowa)

Anna, córka +Andrzeja Kajzara, 20 lat, zm. 12 VIII 1864 w Puńcowie nr 25 (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 424-425).

Paweł Kajzar, chałupnik Puńców nr 18, zm. 18 X 1868, lat 67 (PEAC).

Adam Kajzar, siedlak w Puńcowie nr 10, zm. 31 X 1868, lat 44 (PEAC).

(Kajzarowie z Tyry)

Adam Kajzar, ur. 12 VII 1823, wymownik w Tyrze nr 37, zm. 15 II 1891 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Wowra - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wowrów:

Jerzy Wowra w 1802 r. kupił grunt w Kostkowicach nr 6 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/291, s. 23-24).

Jerzy Wowra, siedlak w Kostkowicach, żona Zuzanna z domu Broda, córka Zuzanna ur. 3 V 1847 (PEAC, Metryki chrztów, t. 6).

Jan Wowra, komornik w Zamarskach, żona Katarzyna, syn Jan ur. 16 X 1862 zm. 13 XII 1862  (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Zamarski, s. 5).

1 VI 1869 Jan Wowra, ur. 16 XII 1848 Dębowiec, syn Jana zagrodnika w Kostkowicach i Zuzanny z domu Bartosz(?), poślubił Zuzannę Ben, córkę Jerzego i Zuzanny z domu Malik, z Łączki nr 7, ur. 28 IV 1852 (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki ślubów, t. 1, k. 20).

Paweł Wowra, ślub 1890 w Skoczowie (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Indeks ślubów, 1890 nr 19).

Szczypka - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Szczypka (1877-1946)
Materiały do genealogii Szczypków:

13 XI 1707 Anna Szczypka, panna z Dębowca, poślubiła Pawła Kołdra, kawalera z Krasnej (PMMC, Metryki ślubów, t. 4, s. 185).

Jakub Szczypka, syn +Macieja, kawaler z Dębowca, 7 V 1747 r. poślubił pannę Marię, córkę Jerzego Tomika, katoliczkę z Hażlacha (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1, s. 54-55).

Paweł Szczypka, żona Ewa, katolicy w Dębowcu, syn Jan chrzest 12 VII 1759 (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 13).

Jan Szczypka, syn Pawła, katolika, 7 miesięcy, Dębowiec, zm. 15 II 1760 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Anna Szczypka, córka +Pawła, katoliczka, Dębowiec, ok. 47 lat, zm. 2 V 1763 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Uwaga do poniższych wypisów: w tym czasie żyło w Dębowców dwóch Jerzych Szczypków

Jerzy Szczypka, ok. 50 lat, katolik, Dębowiec, zm. 22 II 1765 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Jerzy Szczypka, żona Ewa, dzieci: Ewa (ur. 1755) (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 149), Anna (ur. 1758) (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 8).

Ewa Szczypka, "nata Joannis Sciskala ex Lonk", 40 lat, żona Jerzego Szczypki, zm. 10 III 1766 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

4 V 1766 Jerzy Szczypka, wdowiec, syn Pawła i Anny, katolików z Dębowca, poślubił katoliczkę, córkę Jakuba Rybicy, katolika, i Marii, luteranki (w metryce ślubu ksiądz opuścił imię panny młodej) (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

Maria "nata Rzimkowa" "ex Ochaby" (z Ochab), wdowa po Jerzym Szczypce z Dębowca, 42 lata, zm. 12 II 1767 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Maria Szczypka, córka Jerzego, katolika z Dębowca, 7 dni, zm. 11 III 1767 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Anna Szczypka, córka Pawła chałupnika w Dębowcu, i Ewy, żyła 14 lat 7 miesięcy 6 dni, zm. 23 VII 1775 (PMD, Metryki zgonów, t. 2).

Paweł Szczypka, syn Jerzego chałupnika w Dębowcu nr 59 i Ewy, żył 4 lata, zm. 9 VIII 1775 (PMD, Metryki zgonów).

Jerzy Szczypka, syn Pawła, katolik, Dębowiec nr 59, 50 lat, zm. 7 XI 1782  (PMD, Metryki zgonów, t. 2).

Paweł Szczypka, chałupnik, syn Jerzego, żył 68 lat, 11 miesięcy i 28 dni, Dębowiec nr 90, zm. 3 XI 1786  (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 7).

Ewa Szczypka, wdowa po Jerzym, komorniku, 70 lat, katoliczka, Dębowiec nr 14, zm. 23 II 1791 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 18).

Paweł Szczypka (Szipka), ur. Dębowiec, 21 lat i 8 miesięcy, katolik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Reuss, nr 90).

Jerzy Szczypka, 40 lat, katolik, chałupnik, Dębowiec nr 71, urodzony na Pruskim Śląsku, zm. 3 XII 1793 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 27).

Ewa Szczypka, wdowa po Pawle, komorniku, 75 lat, Dębowiec nr 78, zm. 10 XI 1805 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 61).

Jerzy Szczypka, chałupnik, 40 lat, Dębowiec nr 78, zm. 15 XI 1811 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 85).

(Szczypkowie z Bobrku)

Jan Szczypka, komornik w Bobrku, żona Katarzyna z domu Mrózek (Mrusek), syn Józef ur. 19 VIII 1868 w Bobrku (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Bobrek, s. 32).

(Szczypkowie z Kostkowic)

Jan Szczypka w 1804 r. kupił grunt w Kostkowicach nr 22 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/291, s. 127).

(Szczypkowie z Krasnej)

Andrzej Szczypka, syn Andrzeja, żył 5/4 roku(?), zm. 14 V 1813 w Krasnej nr 34 (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 B, Krasna, s. 1).

Dzieci Jana Szczypki (1820, 1821 - gospodzki w Krasnej): martwo urodzony syn w Krasnej nr 30 (23 X 1817) (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 B, Krasna, s. 2), martwo urodzeni dwaj chłopcy w Krasnej nr 34 8 XII 1820 (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 B, Krasna, s. 4), Jan, 14 lat, zm. 24 VI 1821 (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 B, Krasna, s. 4), martwo urodzona córka 6 VI 1825 (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 B, Krasna, s. 6).

(Szczypkowie z Rychułdu)

Rudolf Szczypka, gospodarz w Rychułdzie, 1899 przekazał parcelę na budynek szkolny (Irena Strządała, Jan Górski, Zarys dziejów Bąkowa-Rychułda (Próba monograficzna), Bąków - Hołdunów 2006, s. 17).

Stec - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Steców:

2 VIII 1722 r. Maciej Stec wdowiec poślubił wdowę Annę Pilchową z Ustronia (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

Anna, córka Szymona Steca, katolika, i Anny, luteranki, ur. Ustroń, chrzest 10 VII 1747 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 7).

Jan, syn Szymona Steca, katolika, i Anny, luteranki, ur. Ustroń, chrzest 15 VI 1751 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 74).

Jan, syn Jana Steca i Marii, protestantów z Ustronia, chrzest 16 VIII 1752 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 91).

Andrzej Stec, syn Adama i Anny, katolików z Ustronia, chrzest 29 XI 1754 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 123).

15 VI 1762 r. Jakub Greń, wdowiec z Brennej, katolik, poślubił Ewę, córkę Jana Steca, wdowę po Jakubie Klusce (Klusko), luterankę z Ustronia (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 97).

Żebrok - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Żebroków:

25 VII 1761 r. Jakub Żebrok, kawaler, katolik z Pogwizdowa, poślubił Ewę, wdowę po Jerzym Tomaszu, katoliczkę z Pogwizdowa (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 233).

Jerzy Żebrok, komornik w Pogwizdowie nr 18, 72 lata, zmarł 30 IV 1785 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 189).

wtorek, 9 września 2014

Niemiec - genealogia

Biogramy:
 1. Andrzej Niemiec (*1740)
 2. Andrzej Niemiec (1831-1899)
 3. Jan Niemiec (*1753) 
 4. Jerzy Niemiec (*1752)
 5. Joanna Zofia Niemiec (1874-1877)
 6. Maria Niemiec (*1733)
 7. Zuzanna Niemiec (*1752) 
 8. Zuzanna Niemiec (*1755)
 9. Zuzanna Niemiec (*1772) 
Materiały do genealogii rodziny Niemców:

W grudniu 1700 Jakub Niemiec poślubił Jadwigę, córkę Jakuba Pszczółki (PJP, Metryki chrztów, t. 2 - tam też wszyte śluby).

3 XI 1710 [Bażanowice] Maciej Niemiec, kawaler, poślubił Ewę Syrek ("Syrkowa"), pannę (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

Adam Niemiec, katolik w Bobrku, żona Ewa, córka Ewa chrzest 6 VIII 1758 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 704).

Jadwiga, katoliczka, wdowa po Jakubie Niemcu, luteraninie, 90 lat, zm. 11 II 1764 (PJP, Metryki zgonów, t. 1, s. 96).

Katarzyna, wdowa po Janie Niemcu, lat 75, zmarła 18 VI 1803 r. w Goleszowie nr 55 (PMAG, Metryki zgonów, t. 4: 1785-1833, Goleszów, s. 46).

Paweł Niemiec, lat 14 i 1/4, syn Jana zagrodnika w Kozakowicach, 24 IX 1831 r. został uczniem gimnazjum ewangelickiego w Cieszynie (Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie, sygn. 1677, Immatricullations-Buch des evangelischen Gymnasium von Teschen 1801-1840, s. 132).

Jan Niemiec, rodem z Godzsizowa, żona Ewa Badura, rodem z Goleszowa, syn Jan ur. 18 III 1849 w Godziszowie nr 18 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów, t. 3, k. 126).

Jerzy Niemiec, rodem z Ogrodzonej, cieśla w Godziszowie nr 37 (1871), Goleszowie nr 21 (1873), żona Zuzanna Niemiec córka Pawła, córki Anna ur. 25 X 1871 i Zuzanna ur. 5 II 1873 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 158, 175)

Paweł Niemiec, syn Jana, ur. Łączka, żona Maria z domu Raszyk, syn Paweł ur. 20 III 1885 w Rakowcu (PEAC, Metryki chrztów).

Paweł Niemiec, syn Zuzanny Niemcówny, żona Zuzanna z domu Witosz, córka Maria ur. 12 V 1885 w Łące, córka Maria ur. 26 V 1886 w Łące, córka Anna ur. 25 III 1888 (PEAC, Metryki chrztów).

Paweł Niemiec, syn Pawła, ur. Końska, zagrodnik w Końskiej, żona Maria z domu Kozieł, syn Jan ur. 29 III 1886 zm. 1887, syn Jan ur. 11 VI 1888 (PEAC, Metryki chrztów).

Paweł Niemiec, syn Adama, ur. Godziszów, cieśla w Cieszynie (1886, 1888), żona Anna z domu Ziętek, syn Karol ur. 1 V 1886, syn Jan ur. 1 IV 1888 zm. 1911 (PEAC, Metryki chrztów).

Jan Niemiec, syn Jana i Anny, ur. Puńców, chałupnik w Mnisztwie, żona Anna z domu Sikora, syn Jan ur. 3 III 1889 zm. 1897 (PEAC, Metryki chrztów).

10 V 1896 Adam Niemiec z Goleszowa nr 78 poślubił Annę, wdowę po Jerzym Stanieczku z Goleszowa nr 119 (USC w Goleszowie, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Goleszowie 1890-1904, k. 145).

W 1897 Jan Niemiec z Ligotki Kameralnej, ur. 1873, poślubił Ewę Miech z Godziszowa USC w Goleszowie, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Goleszowie 1890-1904, k. 152).

Paweł Niemiec, ur. 1 V 1840, rodem z Godziszowa, chałupnik w Bładnicach Górnych nr 15, zm. 21 X 1900 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Maria, wdowa po Pawle Niemcu, ur. 28 IX 1840, z domu Plinta, zm. 7 V 1901 Bładnice Górne nr 15 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Jan Niemiec, ur. 1862, kowal, ewangelik, zamieszkały w Bładnicach Górnych nr 15, zatrudniony w Ustroniu, zm. 10 X 1903 w Bładnicach Górnych. Miał żonę Helenę (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Skotschau, sygn. 308). Identyczny z poniższym:

Jan Niemiec, chałupnik, Bładnice Górne nr 15, ur. 1864, zm. 11 X 1903 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

18 XI 1902 Paweł Niemiec, Godziszów nr 18, poślubił Annę, córkę Pawła Barona, właściciela gruntu w Goleszowie nr 50, i Zuzanny ze Żmijów, ur. 10 V 1884 (USC w Goleszowie, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Goleszowie 1890-1904, k. 180).

(Niemcowie z Gumien)

Jan Niemiec, zamieszkały Gumna, żona Ewa, dzieci: Michał, chrzest 30 VIII 1632 (Najstarsze metryki cieszyńskie. Księga Metrykalna Parafii pod wezwaniem Marii Magdaleny w Cieszynie 1628–1641, wyd. Idzi Panic, Cieszyn 2006, s. 54), Jerzy, chrzest 26 II 1634 (tamże, s. 67).

(Niemcowie z Puńcowa)

Jerzy Niemiec, syn Michała i Ewy, ur. Puńców, chrzest 1 IV 1708 (PJP, Metryki chrztów, t. 3).

Jakub Niemiec, żona Jadwiga, syn Jerzy ur. Puńców chrzest 11 II 1709 (PJP, Metryki chrztów, t. 3).

(Niemcowie z Wisły)

Jerzy Niemiec, żona Dorota, zamieszkali Wisła, córka Maria chrzest 25 III 1691 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Wisła).

Kuczera - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Alojzy Wilhelm Kuczera (*1875)
 2. Anna Kuczera (*1753)
 3. Anna Kuczera (*1755) 
 4. Emil Ludwik Kuczera (*1881)
 5. Jan Kuczera (*1753)
 6. Maria Kuczera (*1772)
 7. Zofia Emilia Kuczera (*1879) 
Materiały do genealogii rodziny Kuczerów:

Adam Kuczera, kawaler, 2 V 1706 r. poślubił Ewę Badurę, pannę (Parafia rzymskokatolicka w Goleszowie, Metryki ślubów, t. 1, s. 85).

Jan Kuczera, półsiedlak w Kozakowicach Małych (=Kozakowice Dolne) nr 25, wymieniony w urbarzu (spisie powinności chłopskich) z 1770 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2615).

Adam Kuczera, katolik, lat 90, zmarł 3 VII 1779 r. w Ogrodzonej (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 91).

Jan Kuczera, ur. Ogrodzona, 33 lata i 1/4 roku, w 1789 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4708, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1789, 1. Kompania Grenadierów, nr 69).

Jerzy Kuczera, żołnierz z Pułku Piechoty von Colloredo, zm. 21 I 1806 w Krasnej (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Krasna).

Jerzy Kuczera, ur. Bładnice Dolne, 20 (można też czytać 23) lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 12. Kompania Fizylierów, nr 183).

18 XI 1817 (Goleszów nr 9) Paweł Kuczera, syn Jana, siedlaka, lat 25, poślubił Marię, lat 22, córkę Jana Kozieła, siedlaka (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1786-1838 i ślubów 1786-1842, s. 200).

 Jerzy Kuczera, siedlak w Goleszowie nr 9, żona Zuzanna z domu Cichy, syn Jerzy ur. 16 X 1836 zm. 28 I 1866 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1786-1838 i ślubów 1786-1842, s. 147).

2 IX 1862 Jan Kuczera, 31 lat, żołnierz, komornik z Nierodzimia nr 27, poślubił Zuzannę Zając, 23 lata, córkę Pawła, chałupnika w Hermanicach, i Zuzanny z domu Plinta (PKU, Metryki ślubów, t. 2, Hermanice, s. 2).

Orszulik - genealogia

Biogramy / Biograpical Entries:
 1. Andrzej Orszulik (*1870)
 2. Antoni Orszulik (*1872) 
 3. Zuzanna Orszulik (*1868)
Materiały do genealogii rodziny Orszulików:

26 IV 1831 r. Anna, lat 18, córka Pawła Orszulika, siedlaka w Kończycach Małych, poślubiła Józefa Kulę, lat 25, siedlaka (PKM, Metryki 1830-1878/79, Śluby, s. 1).

Jerzy Orszulik, zagrodnik w Gumnach nr 12, żona Zuzanna z domu Francus, córka Zuzanna Helena ur. 17 VII 1873 (PMAO, Metryki chrztów, t. 3, Gumna, s. 15), córka Justyna Katarzyna ur. 13 IV 1877 (PMAO, Metryki chrztów, t. 3, Gumna, s. 18), syn Jan Barłomiej ur. 24 VIII 1879 (PMAO, Metryki chrztów, t. 3, Gumna, s. 20).

Zientek, Ziętek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Zientek (*1752)
 2. Jerzy Zientek (*1754)
 3. Maria Zientek (*1753) 
Materiały do genealogii rodziny Zientków (Ziętków):

Wawrzyniec Ziętek, wójt Kozakowic w 1687 (iudicus), żona Ewa, syn Maciej chrzest 16 I 1687, syn Józef chrzest 12 III 1691, syn Michał chrzest 14 VIII 1695 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Kozakowice).

28 VIII 1701 r. [Ustroń] Jerzy "Zentko", wdowiec, poślubił Ewę Gajdzicę, pannę (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 62).

Paweł Zientek w 1704 r. odkupił od Jana Franczka grunt w Ustroniu. W 1716 r. sprzedał go swojemu synowi, Jerzemu Zientkowi (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2363, k. 58).

9 II 1710 [Kozakowice] Maciej "Zentko", wdowiec, poślubił Zuzannę, pannę (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

Jerzy "Zentko", żona Ewa, córka Anna ur. Ustroń chrzest 9 III 1710 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

20 XI 1712 (Ustroń) Jerzy "Zentko", kawaler, katolik, poślubił Jadwigę Lanc, pannę (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

Jadwiga "Zentkowa", luteranka z Ustronia, ok. 60 lat, zm. 28 II 1713 (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

Ewa "Zentkowa", zaopatrzona sakramentami (czyli zm. jako katoliczka), ok. 40 lat, zm. 11 III 1715 w Ustroniu, pochowana tamże (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

Ewa "Zentkowa", "neo-facta Catholica", 15 lat, zm. 6 V 1715 (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

Jerzy Ziętek(?) (Zentko), katolik, żona Jadwiga, luteranka, córka Maria chrzest 19 IV 1729 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Ustroń).

Jan Zientek(?) (Zentko), ok. 20 lat, syn Macieja, z Kozakowic, zaopatrzony sakramentami przed śmiercią, zm. 9 XI 1736 jako katolik (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

27 I 1765 r. Michał Zientek(?) (Zientko), katolik i wdowiec z Kozakowic, poślubił Jadwigę, córkę Tomasza Janika i Zuzanny, katoliczkę z Wiślicy (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 128).

Andrzej Zientek (Czienek), ur. Rzeka (Schmilofska Rzeka), 34 lata i 3 miesiące, ewangelik, żonaty, we wrześniu 1802 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4716, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1802, Kompania - dowódca Trent, nr 132).

Zuzanna Zientek, córka Jana, komornika, i Marii z domu Boszczyk (Bozczik), ur. 6 XII 1803 r. w Żukowie Dolnym (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 A cz. 2, Żuków Dolny, s. 19).

Jan Zientek, katolik, chałupnik w Puńcowie nr 8. Wg spisu z 1850 r. urodził się w 1814 r., był żonaty z Anną z domu Śliwka z Bażanowic (ur. 1822), miał synów Jana (ur. 1840), Jerzego (ur. 1843) i Adama (ur. 1850). Uwaga: daty podane w spisie mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Puńców, sygn. 2, k. 7).

(Zientkowie ze Śmiłowic)

Paweł Zientek, żna Anna Liberda, luteranie w Śmiłowicach, syn Jan chrzest 10 VIII 1768 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1768-1784).

(Zienkowie z Ustronia)

Jerzy Ziętek(?) (Zentko), żona Anna, katolicy z Ustronia, syn Jakub chrzest 25 VII 1746 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Ustroń), syn Józef ch. 18 II 1748 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 15), córka Anna ch. 23 VII 1749 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 39), córka Maria ch. 2 XI 1750 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 57), córka Maria ch. 26 XI 1751 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 79).

Paweł Ziętek(?) (Zentko), katolik, żona Dorota, luteranka, Ustroń, dzieci: Jan chrzest 9 I 1752 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 81), Michał ch. 20 IX 1757 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 161).

Adam Ziętek(?) (Zentko), luteranin, żona Ewa, katoliczka, córka Ewa ur. Ustroń chrzest 8 X 1748 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 25), syn Jan ur. Ustroń chrzest 10 V 1752 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 87).

Adam Ziętek, syn Adama, 5 lat, zm. 26 VIII 1760 w Ustroniu, syn katolika (PMAG, Metryki zgonów, t. 2 (1735-1769), niepaginowana, wpis z 26 VIII 1760).

Paweł Zientek, żołnierz, żona Anna z domu Matula, Ustroń nr 109, córka Anna chrzest 23 VI 1784 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 319).

Ściskała - genealogia

Materiały do genealogii Ściskałów:

Jerzy Ściskała (Tiskala) z Łąk, którego ojciec nie żył w chwili ślubu (bez podania imienia), a matka nazywała się Jadwiga, w 1656 poślubił Katarzynę Miarkę, córkę Jerzego z Łąk (PMMC, Metryki ślubów, t. 2, s. 81).

10 VII 1689 Andrzej Ściskała, kawaler, poślubił Annę Cichy, pannę; oboje byli z Grodziszcza (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 5, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1679-1702, k. 15v).

9 V 1709 Szymon Ściskała, wdowiec, poślubił wdowę Dorotę, córkę[!] Michała Knieżka z Łąk (PMMC, Metryki ślubów, t. 4, s. 204).

Maciej Ściskała, syn Pawła i Jadwigi, ur. Końska, chrzest 30 XI 1710 (PJP, Metryki chrztów, t. 3).

23 IX 1714 Mikołaj Ściskała, katolik, poślubił Annę Chudobę, luterankę; Grodziszcz (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 6, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726, k. 12). Mikołaj Ściskała, żona Anna, córka Maria chrzest 21 XII 1715 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726).

10 I 1715 Jerzy Ściskała poślubił Ewę Borską; Darków (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. F IV 6, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej we Frysztacie 1708-1761, k. 5v).

Jan Ściskała, kawaler z Łąk, 3 VII 1719 r. poślubił Marię Oczadły z Łąk, córkę Jerzego (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 168).

10 II 1722 roku Paweł Ściskała, wdowiec, młynarz w Błędowicach, katolik, poślubił Marię Chwistek, pannę, luterankę, córkę Andrzeja z Grodziszcza (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 6, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726, k. 35).

9 XI 1745 roku Paweł Ściskała, katolik, poślubił Zuzannę, córkę Jakuba Myrdacza, protestantkę z Końskiej (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 3, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1784, k. 43). Para ta jest identyczna z poniższą:

Paweł Ściskała katolik, żona Zuzanna luteranka, syn Jan chrzest 23 V 1747 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1768, k. 125), syn Adam chrzest 23 I 1749 (tamże, k. 131), córka Maria chrzest 1 VI 1750 (tamże, k. 139), syn Jan chrzest 31 V 1753 (tamże, k. 167), syn Józef ur. Końska chrzest 21 IV 1758 (tamże, k. 237), syn Paweł chrzest 20 II 1760 (tamże, k. 271v).

Zuzanna Ściskała, 40 lat, córka Pawła i Jadwigi z domu Małysz(?) (Malischin), katoliczka, zm. 5 VIII 1775 w Końskiej nr 40 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Jan Ściskała, chałupnik w Końskiej nr 44, 65 lat, katolik, zm. 21 V 1778 w Końskiej (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Jakub Ściskała, syn Pawła, 5 XI 1777 poślubił Annę Trombik z Końskiej (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 3, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1784, k. 212v). Z tego małżeństwa pochodzili: Jan chrzest 28 IX 1786 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1785-1826), k. 5), Anna chrzest 12 V 1789 (tamże, k. 9v), Zuzanna ur. 29 X 1791 (tamże, k. 16), Jerzy ur. 12 III 1794 (tamże, k. 22), Jakub ur. 21 V 1797 (tamże, k. 28).

Zuzanna Ściskała, córka Pawła, 24 lata, 30 X 1785 poślubiła Jerzego Nowaka z Końskiej; oboje byli luteranami (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 6, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej 1785-1869).

Jakub Ściskała (Stieskalla), ur. Końska, 23 lata, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 11. Kompania Fizylierów, nr 119).

Paweł Ściskała (Końska, 1821 - komornik w Lesznej), żona Anna z domu Lipka, dzieci: Maria ur. 18 III 1806 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1785-1826), k. 45v), Anna ur. 29 X 1808 (tamże, k. 48v), Zuzanna ur. 1 IX 1809 (tamże, k. 51v), Ewa ur. 7 IV 1811 (tamże, k. 54), Jan ur. 3 IX 1816 (tamże, k. 67), Paweł ur. 9 X 1821 (tamże, k. 77v).

Jan Ściskała, żona Maria Mruczek(?), syn Jerzy ur. 19 V 1817 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1785-1826), k. 69), córka Anna ur. 15 IV 1822 (tamże, k. 79).

Jan Ściskała, żona Maria z domu Heczko, syn Jan ur. 23 VI 1819 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1785-1826), k. 73), syn Paweł ur. 28 I 1828 (tamże, k. 4), córka Zuzanna (tamże, k. 21).

Jerzy Ściskała, komornik w Końskiej, żona Anna z domu Przybyła, dzieci: Jan ur. 10 VIII 1824 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1785-1826), k. 82v), Anna ur. 25 VI 1827 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, Ja II 5, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1827-1896), k. 2), Maria (tamże, k. 12), Maria (tamże, k. 32), Anna (tamże, k. 37), Jan (tamże, k. 57).

Jakub Ściskała, komornik w Końskiej, żona Maria z domu Kłoda, dzieci: Anna ur. 14 II 1828 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, Ja II 5, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1827-1896), k. 4), Maria (tamże, k. 10), Jerzy (tamże, k. 15).

Paweł Ściskała, chałupnik w Końskiej nr 113, żona Zuzanna z domu Trombik, dzieci: Katarzyna ur. 5 IV 1828 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, Ja II 5, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1827-1896), k. 4v), Zuzanna (tamże, k. 11), Andrzej (tamże, k. 16), Jan (tamże, k. 23).

Paweł Ściskała, chałupnik w Końskiej nr 113, zm. 11 III 1840, 58 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 7, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej 1785-1891).

Zuzanna Ściskała, córka Pawła, zm. 8 X 1831 w Końskiej nr 131 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 7, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej 1785-1891).

Jerzy Ściskała, chałupnik w Końskiej nr 67, 24 lata, zm. 20 VII 1841 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 7, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej 1785-1891).

Anna, córka Jana Ściskały, chałupnika w Końskiej nr 112, 23 lata, zm. 13 XII 1845 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 7, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej 1785-1891).

24 V 1849 Jan Ściskała, chałupnik w Końskiej, 29 lat, poślubił Marię Kincel, córkę Jerzego z Trzyńca, 18 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VII 2, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Lesznej Górnej - Trzyniec 1784-1885, k. 23v).

27 XI 1855 Maria Ściskała, 25 lat, córka Jana, wymownika, poślubiła Jerzego Kaszpera, komornika w Końskiej (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 6, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1785-1869), s. 41).

24 IX 1854 Jerzy Ściskała, parobek w Końskiej, ur. Leszna Dolna, syn Pawła i Marii z domu Trombik, 29 lat, poślubił Katarzynę, córkę Józefa Schmida, wdowę po Pawle Antoszu (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 6, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1785-1869), k. 40v).

Jan Ściskała, syn Jerzego, komornika, i Katarzyny, ur. 21 V 1855 Końska ((Zemský Archiv v Opavě, Matriky).

4 XI 1877 Jan Ściskała, syn Jerzego i Katarzyny, 22 lata, poślubił Katarzynę Krzywalską, córkę Józefa, chałupnika w Trzyńcu, i Marii ze Strokoszów, 21 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VII 2, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Lesznej Górnej - Trzyniec 1784-1885, k. 35v). Jan był z zawodu krawcem; potomstwo Katarzyny i Jana: Jan Franciszek ur. 4 X 1878 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 5, Metryki chrztów parafii w Końskiej 1827-1896, s. 120), Józef Dominik ur. 7 VII 1883 zm. 12 XI 1888 (tamże, s. 144), Franciszek Józef ur. 13 III 1885 zm. 10 II 1888 (tamże, s. 155), Anna Franciszka ur. 29 VI 1889 zm. 28 IX 1913, od 27 IX 1910 żona Jerzego Rudzkiego (tamże, s. 170).

(Ściskałowie z Grodziszcza)

Anna Ściskała, żona Mikołaja, luteranka, zm. 1 IV 1755 w Grodziszczu, z domu Chudoba (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Mikołaj Ściskała, wdowiec, katolik, ok. 73 lata, zm. 31 XII 1761 w Grodziszczu (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jerzy Ściskała, zm. 31 III 1770, katolik, Grodziszcz, ok. 60 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Mikołaj Ściskała, żona Anna, katolicy w Grodziszczu, córka Maria chrzest 28 II 1760 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Andrzej Ściskała, żona Anna, katolicy w Grodziszczu, syn Jan chrzest 2 II 1761 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

(Ściskałowie z Kostkowic)

Jerzy Ściskała w 1838 r. kupił grunt w Kostkowicach nr 10 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/291, s. 60-62).

Jan Ściskała, lat 26, chałupnik w Kostkowicach, syn Jana, chałupnika w Samlowcu, i Anny ze Śliżów, 27 IX 1870 r. poślubił Marię, lat 24, córkę Pawła Kałuży, zagrodnika w Pastwiskach, i Marii z domu Pszczółka (PMMC, Metryki ślubów, t. 9 B, Pastwiska, s. 11).

(Ściskałowie z Toszonowic)

Andrzej Ściskała (Szcziskalla), ur. Toszonowice Dolne, 27 lat, katolik, kapral (Corporal), we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 12. Kompania Fizylierów, nr 20).

Chmiel - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Chmiel (*1740)
 2. Anna Chmiel (*1754)
 3. Anna Chmiel (1890-1891)
 4. Anna Chmiel (1891-1943)
 5. Ewa Chmiel (*1772)
 6. Jan Chmiel (*1752)
 7. Jan Chmiel (*1753) 
 8. Jan Chmiel (*1759)
 9. Jan Chmiel (*1769)
 10. Jerzy Chmiel (*1755) 
 11. Józef Chmiel (1873-1873)
 12. Maria Chmiel (*1739)
 13. Maria Chmiel (*1753)
 14. Maria Chmiel (*1754) 
 15. Paweł Chmiel (1890-1890)
 16. Zuzanna Chmiel (*1772)
 17. Zuzanna Chmiel (*1851) 
Materiały do genealogii rodziny Chmielów:

14 V 1713 Jerzy Chmiel poślubił Annę (PJP, Metryki chrztów, t. 3 - tam też wszyte śluby).

Jerzy Chmiel, wójt Bobrku w 1722 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2554, k. 91v).

Adam Chmiel luteranin, żona Maria katoliczka, mieszkali w Godziszowie. Dzieci: bliźniaczki Anna i Zuzanna chrzest 28 V 1734 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Godziszów).

26 I 1741 Andrzej Chmiel, kawaler, katolik z Cieszyna, poślubił Ewę Buzek, pannę rodem z Nieborów, służącą w Cieszynie (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 385).

Jadwiga Chmiel (Hedwigis Chmiellowa), służąca, luteranka, lat 81, zm. 16 XII 1775 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 9).

Maria, córka Pawła Chmiela, żołnierza z Ogrodzonej nr 29, 2 miesiące, zm. 25 VII 1782 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 134).

Jakub Chmiel, katolik, syn Jana, komornika w Nawsiu nr 30, lat 3, zm. 3 VI 1783 w Boguszowicach (utopił się) (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 147).

Jakub Chmiel w 1783 r. poślubił Marię Harynek (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, s. 27).

Jerzy Chmiel, komornik, katolik, 50 lat, zm. 17 IX 1785 r. w Kalembicach (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, Kalembice, s. 1).

Paweł Chmiel, 34 lata, ur. Ogrodzona, katolik, w 1789 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4708, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1789, Kompania - dowódca Helbinger, nr 37).

Jerzy Chmiel, ur. Puńców, 26 lat, ewangelik, we wrześniu 1802 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4716, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1802, Kompania - dowódca Paumgarten, nr 167).

Adam Chmiel, ur. Goleszów, katolik, 22 lata, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 17. Kompania Fizylierów, nr 102).

Paweł Chmiel, ur. Cisownica, 23 lata, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 13. Kompania Fizylierów, nr 56).

Andrzej Chmiel, komornik, lat 42, zmarł 22 października 1874 r. w Sibicy (PMMC, Metryki zgonów, t. 8 B, Sibica, s. 7).

Jan Chmiel, ślub 1892 w Skoczowie (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Indeks ślubów, 1892 nr 1).

(Chmielowie z Bobrku)

Jan Chmiel, syn Jana Chmiela chałupnika i Ewy z Macurów, ur. 19 IX 1812 w Bobrku, katolik (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 B, Bobrek, s. 107).

(Chmielowie z Cisownicy)

Paweł Chmiel, wymownik, 62 lata, Cisownica nr 50, zm. 17 X 1891 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Paweł Chmiel, ur. 1860, chałupnik w Cisownicy nr 95, zm. 25 IX 1899 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

(Chmielowie z Ogrodzonej)

Jerzy Chmiel (ur. 1672 w Ogrodzonej), syn Jana i Doroty (PMMC, Metryki chrztów, t. 6, s. 6).

(Chmielowie z Pierśćca)

Anna Chmiel, chałupnica w Pierśćcu nr 70, lat 76, żona Józefa. Zmarła 10 XII 1907 w Pierśćcu  (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Skotschau, sygn. 543).

Józef Chmiel, chałupnik, ewangelik, lat 58, chałupnik w Pierśćcu nr 70, zm. 27 I 1912 w Pireśćcu. Żona Anna, niepiśmienna  (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Skotschau, sygn. 779).

(Chmielowie z Puńcowa)

17 I 1683 Jan Chmiel poślubił Annę Niemiec; oboje z Puńcowa (PJP, Metryki chrztów, t. 2: 1678-1707 - tam wszyte też śluby).

Maria, córka Jana Chmiela, komornika, zm. 2 V 1853 w Puńcowie nr 40 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 70).

Maria, córka Jana Chmiela, komornika, żyła 1 miesiąc i 8 dni, zm. 11 IV 1858 w Puńcowie nr 80 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 75).

Zuzanna, córka Jana Chmiela, komornika, 1 miesiąc, zm. 14 VII 1859 w Puńcowie nr 80 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 77).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Prutek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Prutek (*1753)
 2. Paweł Prutek (*1753)
 3. Paweł Prutek (*1772)
Materiały do genealogii rodziny Prutków:

Jakub Prutek, żona Zofia, syn Jan chrzest 8 V 1688 (PMMC, Metryki ślubów, t. 7, s. 129).

Paweł Prutek, kawaler z Krasnej, 9 lutego 1716 r. poślubił Marię Uherkównę z Bobrku (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 66).

30 I 1742 Andrzej Prutek, kawaler z Cieszyna, poślubił Ewę, córkę +Jerzego Sukowskiego, pannę z Brandysu (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 398).

Andrzej Prutek, żona Ewa, katolicy w Brandysie, dzieci: Anna chrzest 22 XII 1743 (PMMC, Metryki chrztów, t. 11, s. 294), Jan chrzest 16 VIII 1746 (PMMC, Metryki chrztów, t. 11, s. 357).

30 V 1754 r. Józef Prutek, ur. Cierlicko, zamieszkały Cieszyn, 30 lat, poślubił Zuzannę Kondziola, córkę Adama, luteranów, zamieszkałą w Cieszynie. Zobowiązali się wychować dzieci w wierze katolickiej (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 126).

(Prutkowie z Brandysu)

Anna Prutek, miała nieślubną córkę Annę ur. Brandys chrzest 2 III 1769 (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1194).

(Prutkowie z Cierlicka)

Jan Prutek, żona Anna, katolicy w Cierlicku, syn Jan chrzest 5 X 1761 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Jan Prutek, żona Anna, katolicy w Cierlicku, syn Jerzy chrzest 21 V 1769 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

(Prutkowie z Marklowic)

Paweł Prutek, syn Pawła i Marii, katolików, ur. Marklowice, chrzest 30 VIII 1763 r. (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 909).

(Prutkowie z Mostów koło Cieszyna)

Jerzy Prutek, lat 56, zagrodnik w Mostach koło Cieszyna nr 46, zmarł 8 XII 1826 r.  (PMMC, Metryki zgonów, t. 6 A, Mosty, s. 18).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

sobota, 6 września 2014

Cywka - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adolf Cywka (*1890)
Materiały do genealogii rodziny Cywków:

Maria Cywka, ur. 23 IX 1868 w Simoradzu nr 19, córka Jerzego chałupnika i Zuzanny z domu Koziar (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki chrztów, t. 1, s. 40).

Ewa Cywka, ur. 22 X 1872 w Simoradzu nr 19, córka Jerzego (syna Jana) i Zuzanny z domu Koziar (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki chrztów, t. 1, s. 82).

Maria Cywka z domu Haberla(?), 71 lat, Simoradz nr 6, wymownica, zm. 29 XI 1883 (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki zgonów, t. 1, k. 126).

Krzywoń - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Emilia Matylda Krzywoń (*1890)
 2. Jan Krzywoń (*1891)
Materiały do genealogii rodziny Krzywoniów:

Jan Krzywoń, żona Maria, luteranie w Dębowcu, syn Paweł chrzest 12 I 1742 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 55).

24 I 1751 Jerzy Krzywoń, luteranin z Dębowca, syn +Jana i Marii, poślubił Marię "Rziman"(?), luterankę z Kostkowic, córkę Jana (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

28 I 1753 Jakub Krzywoń, katolik w Dębowcu, syn +Jerzego katolika i Anny luteranki, poślubił Annę, katoliczkę, córkę +Jana Rybicy katolika i Anny luteranki (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

Jan Krzywoń, katolik, żona Ewa, luteranka, zamieszkali w Dębowcu, córka Zuzanna chrzest 13 IV 1759 (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 12).

Maciej Krzywoń, syn Jana, luteranina z Dębowca, zm. 9 I 1760 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Andrzej Krzywoń, syn Jana, luteranina z Dębowca, 6 lat, zm. 13 I 1760 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

18 X 1762 Jerzy Krzywoń, syn Jana, poślubił Marię "Mrurzyk", córkę Jana z Hażlacha; oboje luteranie (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

Maria Krzywoń, luteranka, "nata Koptzionka", ok. 69 lat, wdowa po Janie luteraninie, zm. 18 IV 1764 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Jerzy Krzywoń, żona Maria z domu Mrózek ("nata Mruzykowa"), luteranie w Dębowcu, syn Jerzy ur. III 1768 (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 53).

16 VII 1769 Paweł Krzywoń, kawaler, syn +Jerzego i Marii z domu Michalski, luteranin, poślubił Zofię Przywrę, córkę Jana i Ewy, luterankę z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

10 VI 1770 Jan Krzywoń, katolik z Dębowca, syn Jana katolika i Ewy z domu Mańdok luteranki poślubił Marię Franek, katoliczkę z Dębowca, córkę Jana i +Anny z domu Madej córki Mikołaja (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

Jerzy Krzywoń, siedlak, 48 lat 7 miesięcy 22 dni, luteranin, Dębowiec, zm. 3 IV 1785 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiecc, s. 4).

Paweł Krzywoń w 1806 r. kupił grunt w Kostkowicach (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/291, s. 54-57).

Jerzy Krzywoń (Krziwon), ur. Wiślica (Wiszlitz), 20 lat, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 10. Kompania Fizylierów, nr 94).

Jan Krzywoń, komornik w Hażlachu, żona Anna z domu Halama, syn Jerzy ur. 8 III 1847 (PEAC, Metryki chrztów, t. 6).

Karol Krzywoń, właściciel gruntu w Trzycieżu nr 25, żona Wilhelmina z domu Ostruszka (rodem z Grodziszcza), córka Berta Wilhelmina ur. 26 I 1869 (PEAC, Metryki chrztów, t. 9).

Anna Krzywoń, córka Andrzeja, właściciela gruntu w Iskrzyczynie nr 31, i Marii, ur. 26 XII 1868 r. w Iskrzyczynie (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki chrztów, t. 1, s. 46).

Maria Krzywoń, córka Edwarda z Kisielowa nr 2 i Anny z domu Kukucz, urodziła się 6 IX 1873 r. (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki chrztów, t. 1, k. 135).

18 XI 1890 Jan Krzywoń z Harbutowic poślubił Ewę z domu Pasterny z Górek Wielkich (USC w Ustroniu, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1910).

25 XI 1890 Paweł Krzywoń z Dębowca poślubił Marię (ur. 1873), córkę Jana Foxa z Nierodzimia nr 18; świadkiem ślubu był Paweł Zabystrzan, nauczyciel w Dębowcu (USC w Ustroniu, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1910).

Jan Krzywoń, ślub 1892 w Skoczowie (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Indeks ślubów, 1892 nr 10).

Łomozik - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Franciszek Łomozik (*1890)
 2. Jerzy Łomozik (*1775)
 3. Katarzyna Łomozik (*1775) 
 4. Maria Łomozik (*1833) 
 5. Paweł Łomozik (*1890)
Materiały do genealogii rodziny Łomozików:

Ewa, córka Pawła Łomozika z Iskrzyczyna nr 1 i Marii z domu Brudny, urodziła się 22 XII 1868 r. w Iskrzyczynie (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki chrztów, t. 1, k. 45).

Anna Łomozik, wdowa z Iskrzyczyna, 65 lat, zmarła 24 XI 1876 r. (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki zgonów, t. 1, 1876, nr 51).

Józef Łomozik, 1885 wybrany radnym gminy Bąków-Rychułd (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 863).

W 1906 Adam Łomozik, zamieszkały Iskrzyczyn nr 15, syn Jerzego i Zuzanny z domu Ben, ur. 20 XI 1883 w Kostkowicach, poślubił Ewę Płoszek z Kozakowic Górnych (USC w Goleszowie, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Goleszowie 1905-1945, k. 10).

Kukucz - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Jan Kukucz (1890-1910)
Materiały do genealogii rodziny Kukuczów:

Paweł Kukucz, syn Pawła z Hażlacha, 4 XI 1827 (miał wtedy 12 lat i pół roku) został uczniem gimnazjum ewangelickiego w Cieszynie (Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie, sygn. 1677, Immatricullations-Buch des evangelischen Gymnasium von Teschen 1801-1840, s. 100).

Paweł Kukucz, wymownik, 76 lat, zm. 15 IX 1859 w Wilamowicach nr 12; przyczyna zgonu: słabość starcza (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, 1859-1897, k. 6).

3 X 1860 zm. Jan Kukucz, syn Andrzeja, siedlaka w Kostkowicach (PEAC).

17 III 1861 zm. Paweł Kukucz, wł. domu w Cieszynie (Saska Kępa nr 1), 67 lat (PEAC).

5 V 1862 zm. Maria Kukucz, wdowa po Jerzym, właścicielu gruntu w Trzycieżu, 73 lata (PEAC).

Andrzej Kukucz, syn Jerzego i Marii, siedlak w Kostkowicach nr 5, żona Katarzyna z domu Witek (z Pruchnej), synowie Andrzej ur. 29 VII 1865 zm. 31 XII 1865; Jerzy ur. 25 IV 1867, córka Katarzyna ur. 19 XI 1869 (PEAC).

31 XII 1865 zm. Andrzej, syn Andrzeja Kukucza, siedlaka w Kostkowicach, żył 5 miesięcy (PEAC).

Jan Kukucz, profesor w Cieszynie (ur. w Skoczowie), żona Ernestyna z domu Demel, syn Ernest Oskar Eryk ur. 13 X 1868 (PEAC).

16 VII 1866 zm. w Cieszynie Berta, córka Jana Kukucza (PEAC).

Paweł Kukucz, syn Jerzego, chałupnika w Simoradzu, i Zuzanny z domu Czarnecki, urodził się 11 I 1868 r. (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki chrztów, t. 1, k. 20).

19 II 1871 Jan Kukucz, ur. 1842 Simoradz, syn Jana i Zuzanny, poślubił Ewę Bryczkowską; świadkiem był Jan Czarnecki, właściciel gruntu w Simoradzu (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki ślubów, t. 1, k. 36).

Ewa Kukucz, córka Jerzego z Simoradza, zmarła 3 IX 1875 r. w Simoradzu; żyła 10 miesięcy (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki zgonów, t. 1, 1875, nr 57).

Jan Kukucz, syn Jerzego, żył 16 tygodni, zmarł 17 XI 1875 r. (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki zgonów, t. 1, 1875, nr 76).

Ryszard Kukucz, syn Jana, profesora, 4 lata, zm. 8 III 1869 w Cieszynie (PEAC).

Weronika Kukucz, wdowa, lat 72, zm. 8 III 1870 w Cieszynie (PEAC).

Jan Kukucz, serkarz, rodem z Mnicha, zamieszkały Końska nr 52, żona Ewa, syn Jan ur. 20 VI 1870 (PEAC).

Jan Kukucz, syn Pawła, chałupnika w Końskiej,  4 miesiące, zm. 10 VI 1878 (PEAC).

Zuzanna Kukucz, żona Pawła, chałupnika w Mnisztwie, 71 lat, zm. 25 IV 1879 (PEAC).

Anna Kukucz, córka Jerzego, 1 rok, zm. 2 VII 1879 w Końskiej (PEAC).

Paweł Roman, wymownik z Trzanowic Dolnych, 58 lat, zm. 23 VI 1879 (PEAC).

Anna Kukucz z d. Szygut, żona Pawła, chałupnika w Mnisztwie, 63 lata, zm. 6 XI 1879 (PEAC).

K. Kukutsch, kasjer Stowarzyszenia Gustawa Adolfa w parafii Skoczów („Śląskie Stowarzyszenia Gustawa Adolfa. Sprawozdanie” 1878/9, s. 4-5).

Józef Kukucz, chałupnik w Wielopolu, żona Maria z domu Mikuła, syn Jan ur. 3 VIII 1870 zm. 1948 (PEAC).

Anna Kukucz, z d. Luszczymak, żona Pawła, chałupnika, lat 63, zm. 29 II 1875 w Wielopolu (PEAC).

Jan Kukucz ur. 31 VII 1888 w Gumnach nr 14, zm. 17 IV 1893  w Pruchnej, ojciec: Jan, właściciel gruntu, rodem z Simoradza (syn Pawła i Marii z Kubeczków), matka: Anna z domu Polak, rodem z Pruchnej, córka Jana (PEAC, Metryki chrztów, t. 13, k. 164).

Wiktor Kukucz, ślub 1890 w Skoczowie (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Indeks ślubów, 1890 nr 6).

środa, 3 września 2014

Wojnar - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Wojnar (*1721)
 2. Andrzej Wojnar (*1739)
 3. Anna Wojnar (*1753)
 4. Anna Wojnar (*1770)
 5. Anna Wojnar (1891-1891)
 6. Anna Katarzyna Wojnar (*1873) 
 7. Ewa Wojnar (*1849)
 8. Helena Wojnar (1891-1892)
 9. Helena Wojnar (1892-1893) 
 10. Jan Wojnar (*1849)
 11. Jan Karol Wojnar (*1753)
 12. Maria Wojnar (*1721)
 13. Paweł Wojnar (*1739)
 14. Paweł Wojnar (*1740)
Materiały do genealogii rodziny Wojnarów:

Maciej Wojnar, ur. w Puńcowie, kowal, 1688 przyjęty do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765).

Paweł Wojnar (Trzyniec), żona Zuzanna, syn Michał (chrzest 15 IX 1680) (PMLG, Metryki, t. 1).

6 X 1680 Andrzej Wojnar, kawaler, poślubił Jadwigę Mańdok, pannę; oboje z Puńcowa (PJP, Metryki chrztów, t. 2: 1678-1707 - tam wszyte też śluby).

Jan Wojnar, żona Jadwiga, syn Jan ur. Trzyniec chrzest 7 III 1704 (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

12 XI 1721 Maria, córka Andrzeja Wojnara, luteranka z Puńcowa, poślubiła Jerzego Chromka (Chromek), luteranina (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 2).

24 I 1723 Anna po zmarłym Jakubie Wojnarze z Dzięgielowa poślubiła Jana Barona, luteranina (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 4).

19 X 1723 Maciej Wojnar, katolik, poślubił Annę Lipsę, pannę i katoliczkę z Puńcowa (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 5).

3 XI 1725 Zuzanna, luteranka, córka Andrzeja Wojnar z Puńcowa, poślubiła Jana Welszara (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 8).

5 XI 1726 Jerzy Wojnar poślubił Annę, córkę +Jakuba Lanca; oboje katolicy z Puńcowa  (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 11).

28 X 1727 Paweł Wojnar, kawaler, poślubił Marię, córkę Adama Kleina z Dzięgielowa (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 13).

15 VI 1733 Jerzy Wojnar, syn Andrzeja, luteranin, poślubił Jadwigę, córkę +Jerzego Szlauera, luterankę z Puńcowa (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 25).

(20 VII?) 1734 r. Jan Wojnar, kawaler, katolik, poślubił Ewę, córkę Tomasza Styrcza (Styrtz), katoliczkę z Dzięgielowa (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 27).

9 (VIII-XI) 1734 r. Zuzanna, córka Jakuba Wojnara, luteranka z Puńcowa, poślubiła Adama, syna Jerzego Folwarcznego, luteranina z Sibicy (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 27).

22 XI 1735 r. Ewa, córka Jakuba Wojnara, katoliczka z Dzięgielowa, poślubił Adama, syna Macieja Łamacza z Lesznej Górnej, kawalera, katolika (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 29).

22 XI 1735 r. Ewa, córka Andrzeja Wojnara "seu Schlauer", luteranka z Puńcowa, poślubiła Jana Kajzara, syna Michała, luteranina (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 29).

13 XI 1736 Jan Wojnar, wdowiec, luteranin, poślubił Marię, córkę Macieja Stolorza, luterankę (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 30).

14 XI 1736 Jakub Wojnar, luteranin, kawaler, poślubił Zuzannę, wdowę po Jerzym Kralu, luterankę z Puńcowa (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 30).

9 V 1740 Maria, wdowa po Pawle Wojnar, katoliczka z Dzięgielowa, poślubiła Jana Kozła (Kozieł), kawalera, katolika (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 35).

Adam Wojnar, syn Jana i Marii, katolików z Ogrodzonej, ur. w Bażanowicach, chrzest 3 XII 1748 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 28).

29 I 1754 Jan Wojnar, kawaler, syn Michała, katolik z Trzyńca, poślubił Annę Walek, córkę Jana, katoliczkę z Trzyńca (Metryki parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Lesznej Górnej, Śluby, t. 2, s. 61).

Jan Wojnar, syn Adama tkacza i Marii z domu Niemiec, ur. Puńców nr 17, chrzest 5 VII 1772 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, s. 13).

19 XI 1793 Jan Wojnar, luteranin z Nydku, poślubił Annę Buzek z Bładnic, luterankę (PMLG, Metryki ślubów, t. 2, Leszna Górna).

Andrzej Wojnar, syn Andrzeja, chałupnika w Żukowie Dolnym nr 50, i Zuzanny, ur. 19 XI 1795 r. w Żukowie Dolnym (PMMC,  Metryki chrztów, t. 14 A, cz. 1, Żuków Dolny, s. 23).

20 IV 1806 Anna Wojnar, 28 lat, luteranka, córka +Andrzeja Wojnara, chałupnika w Puńcowie, poślubiła Jakuba Szlauera ("Schlauer"), wdowca, chałupnika, luteranina (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Krasna, s. 10).

14 I 1812 Jan Wojnar, 20 lat, syn Jana, chałupnika w Kojkowicach, poślubił Marię Lipę, 18 lat, córkę Jana, chałupnika (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Kalembice, s. 9).

Ewa Wojnar, córka Pawła komornika i Jadwigi z domu Górniak (Gurniok), ur. w Bobrku, chrzest 15 IX 1817 (PMMC, Metryki chrztów, t. 26).

Adam Wojnar, komornik, lat 70, zmarł 10 I 1806 r. w Puńcowie (PJP, Metryki zgonów, t. 2, Puńców, s. 16).

Jan Wojnar ożenił się w 1808 r. w Lesznej Górnej (PMLG, Metryki ślubów, t. 2, Leszna Górna, s. 237).

Jerzy Wojnar w 1812 r. sprzedał grunt w Puńcowie nr 33 swojemu synowi Janowi (Archiwum Państwowe w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/45, k. 184).

Jerzy Wojnar, ur. Puńców, 21 lat, ewangelik, kawaler, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 13. Kompania Fizylierów, nr 194).

Jan Wojnar, ur. Puńców, luteranin, kawaler, 33 lata, od 1809 roku w wojsku austriackim, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 17. Kompania Fizylierów, nr 40).

Jan Wojnar, luteranin, lat 27, 9 XI 1841 r. poślubił Zuzannę Sikorę, córkę Andrzeja, młynarza, lat 18, luterankę (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Brandys, s. 26).

Jan Wojnar, chałupnik w Brandysie, żona Zuzanna z d. Sikora, syn Jan ur. 8 IX 1845 zm. 29 VIII 1929 (PEAC, Metryki chrztów, t. 6).

Zuzanna Wojnar, wdowa, wymownica, luteranka, lat 79, zm. 26 I 1847 w Puńcowie nr 35 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 57).

Anna, żona Jana Wojnara, siedlaka, lat 51, luteranka, zm. 12 I 1848 w Puńcowie nr 52 na tyfus (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 61).

Jan Wojnar młynarz, żona Maria córka Pawła Kowali, syn Jan ur. 22 VI 1849 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 82v).

Paweł Wojnar, ślub 1890 w Skoczowie (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Indeks ślubów, 1890 nr 15).

Jan Wojnar, 1896-1899 studiował leśnictwo na Hochschule für Bodenkultur w Wiedniu (Stanisław Brzozowski, Studia rolnicze, leśne i weterynaryjne Polaków w Wiedniu od XVIII do XX wieku, Wrocław 1967, s. 164).

Jan Wojnar, do 1901 studiował meliorację na Hochschule für Bodenkultur w Wiedniu (Stanisław Brzozowski, Studia rolnicze, leśne i weterynaryjne Polaków w Wiedniu od XVIII do XX wieku, Wrocław 1967, s. 176).


(Wojnarowie z Bażanowic)

Paweł Wojnar, komornik w Bażanowicach, żona Anna Folwarczny, luteranie, syn Jakub chrzest 27 V 1776 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 63).

(Wojnarowie z Bobrku)

Jerzy Wojnar, ur. Bobrek, 27 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 4. Kompania Fizylierów, nr 75).

Jerzy Wojnar, chałupnik w Bobrku, żona Katarzyna z domu Cieślar, luteranie, córka Maria chrzest 21 VIII 1816 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 B, Bobrek, s. 21).

(Wojnarowie z Brandysu)

Jan Wojnar, żona Maria z domu Rzyman, luteranie, Brandys nr 45, córka Maria, chrzest 30 III 1821 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 A, Brandys, s. 30).

Paweł Wojnar, wymownik, żona Zuzanna z domu Pszczółka, Brandys nr 45, luteranie, córka Maria chrzest 5 II 1823 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 A, Brandys, s. 36).

(Wojnarowie z Cieszyna)

Jan Wojnar, ur. Cieszyn, 31 lata, katolik, kawaler, w 1789 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4708, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1789, 2. Batalion 1. Kompania, nr 48). Najpewniej identyczny z poniższym:

Jan Wojnar, ur. Cieszyn, 33 lata i 11 miesięcy, katolik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Helbinger, nr 33).

Jadwiga Wojnar miała nieślubną córkę Marię Joannę, ur. Frysztackie Przedmieście (Cieszyn), chrzest 16 VIII 1816 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 B, Frysztackie Przedmieście, s. 21).

Józef Wojnar, chałupnik na Frysztackim Przedmieściu, żona Anna z domu Kadisch(?), córka Maria, ur 16 VIII 1819 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 B, Frysztackie Przedmieście, s. 39).

(Wojnarowie z Dzięgielowa)

Jan Wojnar w 1705 r. kupił chałupę w Dzięgielowie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2372, k. 6).

Maciej Wojnar, żona Anna, syn Paweł ur. Dzięgielów chrzest 25 I 1708 (PJP, Metryki chrztów, t. 3).

(W latach 1785-1806 w Dzięgielowie nie ochrzczono żadnego Wojnara).

Adam Wojnar, chałupnik w Dzięgielowie nr 1, żona Ewa z domu Łuszczymak, córka Ewa ur. 8 I 1815  (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Dzięgielów, s. 44).

Jerzy Wojnar, ur. Dzięgielów, 27 lat, katolik, kawaler, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 8. Kompania Fizylierów, nr 183).

Paweł Wojnar, siedlak w Dzięgielowie nr 35, żona Anna z domu Nyber, katolicy, dzieci: Jan ur. 14 XII 1821 zm. w dzieciństwie (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców [sic!], s. 98), Jan ur. 1 II 1823 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Dzięgielów, s. 59).

Zuzanna Wojnar, 2 lata, katoliczka, zm. 3 VIII 1834 w Dzięgielowie nr 35 (PJP, Metryki zgonów, t. 2, Dzięgielów, s. 23).

Paweł Wojnar, syn Pawła, siedllaka, Dzięgielów nr 35, 14 lat, zm. 14 XI 1839 (PJP, Metryki zgonów, t. 2, Dzięgielów, s. 26).

Zuzanna Wojnar, córka Pawła, siedlaka w Dzięgielowie nr 35, 9 miesięcy, zm. 9 III 1840 (PJP, Metryki zgonów, t. 2, Dzięgielów, s. 27).

20 IX 1842 Jan Wojnar, 19 lat, siedlak w Dzięgielowie, poślubił Zuzannę, córkę +Jerzego Firli, chałupnika na Brandysie, 28 lat (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Cieszyn, s. 142).

Józef Wojnar, syn Pawła, siedlaka w Dzięgielowie nr 35, 4 miesiące, zm. 1 IX 1847 (PJP, Metryki zgonów, t. 2, Dzięgielów, s. 35).

Anna, żona Pawła Wojnara, siedlaka w Dzięgielowie, 46 lat, zm. 10 IX 1847 (PJP, Metryki zgonów, t. 2, Dzięgielów, s. 35).

Paweł Wojnar, syn Pawła, siedlaka w Dzięgielowie nr 35, 8 dni, zm. 13 VIII 1850 (PJP, Metryki zgonów, t. 2, Dzięgielów, s. 39).

Zuzanna Wojnar, 70 lat, komornica w Dzięgielowie nr 35, zm. 20 IX 1855 (PJP, Metryki zgonów, t. 2, Dzięgielów, s. 41).

Jan Wojnar, chałupnik w Dzięgielowie nr 20, 56 lat, zm. 30 VII 1863 (PJP, Metryki zgonów, t. 2, Dzięgielów, s. 44).

Paweł Wojnar, 72 lata, wymownik w Dzięgielowie nr 35, zm. 24 XII 1864 (PJP, Metryki zgonów, t. 2, Dzięgielów, s. 45).

Jerzy Wojnar, siedlak w Dzięgielowie nr 35, 42 lata, zm. 15 IV 1869 (PJP, Metryki zgonów, t. 2, Dzięgielów, s.47).

(Wojnarowie z Godziszowa)

Adam Wojnar, komornik w Godziszowie nr 7, żona Maria Ciemała córka +Jana, katolicy, córka Anna chrzest 12 III 1775 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 33).

Adam Wojnar, komornik w Godziszowie nr 6, żona Maria Ciemała córka Jana, córka Ewa chrzest 20 IV 1776 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 61).

(Wojnarowie z Goleszowa)

Andrzej Wojnar, komornik w Goleszowie nr 36, żona Anna Błahut córka Adama, katolicy, córka Anna chrzest 7 XI 1772 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 512).

Andrzej Wojnar, komornik w Goleszowie nr 36, żona Anna Błahut córka Adama, katolicy, córka Zuzanna Jadwiga chrzest 8 IX 1774 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 17).

W 1795 r. w Lesznej Górnej brał ślub Józef Wojnar, organista z Goleszowa (PMLG, Metryki ślubów, t. 2, Leszna Górna, s. 217).

Jerzy Wojnar, ur. Goleszów, 21 lat, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 9. Kompania Fizylierów, nr 192).

(Wojnarowie z Gumien)

Paweł Wojnar, komornik w Gumnach, żona Zuzanna z domu Hadyna, luteranie, dzieci: Zuzanna chrzest 7 II 1785 (PMAO, Metryki chrztów, t. 1, Gumna, s. 1), Jan chrzest 5 X 1786 (PMAO, Metryki chrztów, t. 1, Gumna, s. 3).

Jan Wojnar, siedlak w Gumnach nr 22, żona Zuzanna z domu Wapienik, syn Paweł chrzest 17 VI 1787 (PMAO, Metryki chrztów, t. 1, Gumna, s. 5).

(Wojnarowie z Hermanic)

Paweł Wojnar, komornik w Hermanicach, żona Anna Folwarczny, luteranie, rodem z Puńcowa, syn Jerzy chrzest 24 VII 1772 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 498).

(Wojnarowie z Kocobędza)

Jan Wojnar, zm. 7 I 1769, katolik w Kocobędzu, ok. 70 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jan Wojnar, żona Zuzanna, katolicy w Kocobędzu, córka Katarzyna chrzest 3 I 1765 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Jerzy Wojnar, żona Ewa, katolicy w Kocobędzu, córka Maria chrzest 16 XII 1765 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Jerzy Wojnar, żona Ewa z domu Kisza, katolicy w Kocobędzu, córka Zuzanna chrzest 4 V 1768 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Jerzy Wojnar, żona Anna z domu Matula, katolicy w Stanisłowicach nr 8, syn Jan chrzest 15 XI 1770 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

(Wojnarowie z Lesznej Górnej)

Maria, córka +Jana Wojnara, lat 63, zm. 24 V 1824 w Lesznej Górnej na suchoty (PMLG, Metryki zgonów, Leszna Górna, s. 55).

(Wojnarowie z Lipowca)

Jan Wojnar, siedlak w Lipowcu nr 47, żona Ewa z domu Ziętek syn Jan ur. 12 I 1883 (PEAU, Metryki chrztów, t. 5, k. 343).

Jan Wojnar, wymownik w Lipowcu nr 47, ur. 1818, zm. 5 I 1898 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

(Wojnarowie z Nieborów)

Jan Wojnar, ur. Niebory, 27 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 4. Kompania Fizylierów, nr 202).

(Wojnarowie z Nierodzimia)

26 VII 1875 Adam Wojnar, chałupnik w Nierodzimiu, ur. 1838, poślubił Marię, córkę Pawła Sikory, chałupnika w Wilamowicach nr 20, i Zuzanny z domu Staniok(?), ur. 1853; świadkami byli Paweł Mientus chałupnik w Wilamowicach i Jerzy Cienciała chałupnik w Kozakowicach (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki ślubów, t. 1, k. 57).

(Wojnarowie z Ogrodzonej)

25 VIII 1761 r. Paweł Wojnar z Ogrodzonej poślubił Ewę, córkę Jerzego Miecha z Kiczyc (PPPS, Metryki ślubów, t. 1).

Andrzej Wojnar (Woinar), ur. Ogrodzona, 25 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 8. Kompania Fizylierów, nr 115).

Maria Wojnar, nieślubna córka Marii Wojnar, ur. 11 III 1817 w Ogrodzonej nr 14 (PMAO, Metryki chrztów, t. 1, Ogrodzona, s. 59).

(Wojnarowie z Puńcowa)

18 XI 1708 Jakub Wojnar z Puńcowa poślubił Zuzannę Chmiel z Bobrku (PJP, Metryki chrztów, t. 3 - tam też wszyte śluby).

Jan Wojnar, syn Jana i Zuzanny, katolików, ur. Puńców, chrzest 10 II 1750 (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 126).

29 VIII 1752 r. Jan Wojnar, kawaler, syn Macieja, katolik z Puńcowa, poślubił Ewę Kozieł, córkę Jana, katoliczkę z Lesznej Górnej (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 55).

Andrzej Wojnar, chałupnik w Puńcowie nr 44, żona Maria z domu Loder, luteranie, syn Paweł chrzest 22 VI 1788 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 6).

Jakub Wojnar, siedlak w Puńcowie nr 54, żona Ewa z domu Sikora, luteranie, syn Paweł chrzest 8 I 1790 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 8).

Adam Wojnar, Puńców nr 17, żona Maria z domu Niemiec, katolicy, syn Paweł chrzest 12 II 1791 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 10), syn Paweł chrzest 1 X 1794 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 17).

Paweł Wojnar, siedlak w Puńcowie nr 36, żona Zuzanna z domu Glajcar, luteranie, syn Paweł chrzest 27 VI 1792 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 13).

Adam Wojnar, siedlak w Puńcowie nr 35, żona Anna z domu Wojnar, syn Adam chrzest 10 X 1795 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 19).

27 I 1812 Jan, syn Jerzego Wojnara, siedlaka w Puńcowie (wg dopisku ur. 3 XII 1781), poślubił Marię Karzeł, córkę Jana, chałupnika w Kojkowicach nr 11 (PEAC, Metryki ślubów, t. 2, s. 175).

Jan Wojnar, ur. Puńców, 34 lata, ewangelik, żonaty, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 4. Kompania Fizylierów, nr 218).

Jan Wojnar, ur. Puńców, 33 lata i 4 miesiące, ewangelik, kawaler, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 1. Kompania Fizylierów, nr 157).

Paweł Wojnar, ur. Puńców, 24 lata, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 2. Kompania Grenadierów, nr 126).

Paweł Wojnar (Puńców nr 39), żona Zuzanna z domu Penkała, luteranie, córka Maria ur. 9 XI 1822 zm. w dzieciństwie (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 101).

Adam Wojnar, ur. 1799 Puńców, ewangelik, 19 XII 1820 rozpoczął służbę w 57. Pułku Piechoty, tego samego dnia przeniesiony do 8. Batalionu Jegrów (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3704, Klasa III, Zeszyt VIII, s. 136).

Jan Wojnar, siedlak w Puńcowie nr 33, żona Maria z domu Karzeł, luteranie, córka Maria ur. 1821 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 97), córka Anna ur. 18 III 1824 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 106).

Jan Wojnar, luteranin, siedlak w Puńcowie nr 33, lat 52, zm. 5 VII 1841 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 46).

Jan Wojnar, chałupnik w Puńcowie nr 72, żona Ewa z domu Glajcar, córka Ewa ur. 28 IV 1816 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 81).

Jan Wojnar, luteranin, komornik i kowal, lat 72, zmarł 30 I 1848 r. w Puńcowie nr 72 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, k. 62).

Jerzy Wojnar, siedlak Puńców nr 67, żona Maria z domu Zientek, katolicy, córka Maria ur. 31 I 1813 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s.  71), syn Paweł ur. IX 1815 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 80), syn Andrzej ur. 13 V 1818 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 87), córka Anna ur. 9 VIII 1821 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Puńców, s. 97).

Według spisu mieszkańców Puńcowa z 1850 r. Jan Wojnar, katolik, ur. 1780, mieszkał w Puńcowie nr 67 na wymowie wraz ze swoją żoną Marią Zientek (ur. 1783) z Puńcowa. Ich synami byli Andrzej (ur. 1818), siedlak, i Jan (ur. 1824). Andrzej był żonaty z Marią Maniek(?) z Mnisztwa (ur. 1830), z którą miał córkę Marię ur. 1850 i syna Pawła ur. 1851 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Puńców, sygn. 2, k. 61).
 
Jerzy Wojnar, komornik, lat 86, zm. 22 X 1860 w Puńcowie nr 34 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 78).

Anna, żona Pawła Wojnara, lat 40, zm. 7 V 1872 w Puńcowie nr 12 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 90).

(Wojnarowie z Ropicy)

Jan Wojnar, ur. Ropica, 35 lat, ewangelik, kawaler, we wrześniu 1802 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4716, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1802, 2. Kompania Grenadierów - dowódca Pfanzelter, nr 25).

(Wojnarowie z Sibicy)

Zuzanna Wojnar, córka Pawła, komornika w Sibicy, żyła 24 dni, zm. 30 IV 1824 (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Sibica, s. 9).

Jan Wojnar, siedlak w Sibicy nr 5, 27 lat, zm. 8 I 1825 (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Sibica, s. 9).

(Wojnarowie z Ustronia)

Jan Wojnar, komornik w Ustroniu nr 122, żona Maria córka Jana Bukowczana, katolicy, córka Zuzanna ur. Ustroń chrzest 23 XI 1782 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 298).

(Wojnarowie z Wędryni)

Paweł Wojnar, nauczyciel w szkole ewangelickiej w Wędryni od 1822 r. Zmarł 1 IX 1855 r. na cholerę (Karol Michejda, Kronika ewang. zboru augsb. wyznania w Bystrzycy, Cieszyn 1911, s. 43).

(Wojnarowie z Wisły)

Adam Wojnar, ur. Wisła, 22 lata, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 5. Kompania Fizylierów, nr 134).

(Wojnarowie - indeks zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Skoczowie)

Helena 1924/29
Zuzanna 1924/28
Gertruda 1926/15
Jerzy 1926/22
Anna 1927/29
Andrzej 1929/6
Jan 1929/13
Maria 1930/4
Jan 1935/30
Maria 1936/31
Adam 1940/12
Paweł 1940/37
Jan 1940/39
Jan 1941/10
Jan 1941/17
Adam 1942/34