sobota, 27 września 2014

Mrózek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Franciszek Mrózek (*1851)
 2. Paweł Mrózek (*1786)
 3. Paweł Mrózek (1853-1908) 
 4. Zuzanna Mrózek (*1786)
 5. Zuzanna Mrózek (*1851)
 6. Zuzanna Mrózek (1883-1897)
Materiały do genealogii rodziny Mrózków:

28 V 1848 Jan Mrózek (Mruzek), wdowiec, 45 lat, zamieszkały Harbutowice, poślubił Annę, wdowę po chałupniku Janie Gembalu, 24 lata (PPPS, Metryki chrztów, ślubów i zgonów - Kiczyce i Wiślica 1785-1854, Wiślica - śluby, s. 14).

Maria, wdowa po Pawle Mrózku, chałupniku w Wędryni nr 107, 68 lat, zm. 10 I 1875 (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

12 II 1877 Paweł Mrózek, kowal w Mostach, ur. 1852 Bystrzyca, syn Adama i Marii, poślubił Marię, córkę Karola Sładeczka z Mostów k/Cieszyna (PEAC, Metryki ślubów, t. 5).

16 IX 1883 Jan Mrózek, ur. 1855 Karpętna, chałupnik w Karpętnej nr 20, syn Jana i Zuzanny z domu Sztefek, poślubił Ewę Heczko, córkę Adama, chałupnika w Koszarzyskach nr 22, i Ewy z domu Bruk; jednym ze świadków był Paweł Rusz, chałupnik w Koszarzyskach nr 23 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

9 X 1883 Adam Mrózek, ur. 1857 Łyżbice, zagrodnik w Łyżbicach nr 20, syn Pawła i Anny z domu Pustówka, poślubił Zuzannę Kajzar, córkę Pawła, zagrodnika w Wędryni nr 10 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

13 V 1884 Jan Mrózek, ur. 1861, zagrodnik w Łyżbicach nr 17, syn Andrzeja i Anny z domu Szwarc, poślubił Annę Siwą (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

2 VI 1884 Ewa Mrózek z Bystrzycy nr 20, ur. 1860 Bystrzyca, córka Adama, chałupnika, i Marii z domu Lipus, poślubiła Pawła Konderlę, komornika w Bystrzycy (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

4 XI 1884 Paweł Mrózek, zagrodnik w Łyżbicach nr 17, ur. 11 VIII 1859, syn Andrzeja i Anny, poślubił Ewę Kajzar z Wędryni nr 10 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Paweł Mrózek, syn Andrzeja i Anny, ur. Łyżbice, siedlak w Wędryni, żona Ewa ze Stonawskich, syn Karol ur. 29 IX 1892 w Wędryni, zm. 21 V 1916 w szpitalu Czita(?) w Rosji (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

Jan Mrózek, ur. Karpętna, syn Adama i Anny, żona Zuzanna Kulig, syn Jan ur. 7 XII 1892 w Karpętnej, zm. 6 II 1893 (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

(Mrózkowie z Kotów)

Jerzy Mrózek, żona Anna, zamieszkali Koty, synowie-bliźniacy Adam i Paweł chrzest 7 III 1713 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726).

(Mrózkowie z Łyżbic)

Adam Mrózek, zagrodnik w Łyżbicach nr 20, ur. 3 XII 1857, zm. 30 V 1891 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Andrzej Mrózek, ur. Łyżbice, syn Pawła i Anny, komornik w Łyżbicach, żona Zuzanna Kadłubiec, córka Anna ur. 16 II 1893 w Łyżbicach (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

środa, 24 września 2014

Teper - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Andrzej Teper (1855-1935)
 2. Andrzej Teper (*1880)  
 3. Emilia Teper (1875-1875)
 4. Jadwiga Teper (*1869)
 5. Jerzy Teper (*1850)
 6. Jerzy Teper (*1882) 
 7. Justyna Teper (*1868)
 8. Karol Teper (1887-1965)  
 9. Maria Teper (*1883)
 10. Paweł Teper (*1811)
 11. Paweł Teper (*1844)
 12. Stanisław Teper (1895-1926)
 13. Władysław Teper (*1897) 
Materiały do genealogii rodziny Teperów:

Adam Teper, chałupnik w Krasnej nr 40, żona Anna z domu Adamek, syn Andrzej ur. 27 IX 1811 (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 B, Krasna, s. 45).

Adam Teper, chałupnik w Krasnej nr 40, żona Ewa, syn Jerzy chrzest 19 III 1814 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 B, Krasna, s. 3).

(Teperowie z Pruchnej)

Józef Teper, siedlak w Pruchnej nr 29, żona Anna, katolicy, dzieci: Józef ur. 19 III 1830 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Pruchna 1825-1841 i ślubów Pruchna 1825-1879, Chrzty, s. 21), Maciej ur. 17 XII 1833 (tamże, s. 37), Andrzej Jan ur. 29 X 1836 (tamże, s. 50 - tam nazwisko panieńskie matki: Jarzyna).

(Teperowie z Żukowa Dolnego)

Jerzy Teper, chałupnik w Żukowie Dolnym nr 70, syn Pawła i Marii, żona Anna z domu Ciosk, dzieci: Jan ur. 14 VIII 1876 (PEAC, Metryki chrztów, t. 11, k. 4), Jerzy ur. 11 XI 1878 (PEAC, Metryki chrztów, t. 11, k. 153), Anna ur. 21 VIII 1880 (PEAC, Metryki chrztów, t. 11, k. 286), Ewa ur. 3 XI 1883 (PEAC, Metryki chrztów, t. 12, k. 87).

Jerzy Teper, chałupnik w Żukowie Dolnym nr 93, syn Pawła i Marii z domu Sikora, żona Anna z domu Ciosk, dziecko: Karol ur. 5 VIII 1885 zm. 1887 (PEAC, Metryki chrztów, t. 12, k. 305).

Jerzy Teper, chałupnik w Żukowie Dolnym nr 71, syn Jerzego i Marii, żona Zuzanna z domu Kubeczek, dzieci: Jerzy ur. 11 IV 1885 (PEAC, Metryki chrztów, t. 12, k. 280), Anna ur. 22 I 1889 (PEAC, Metryki chrztów, t. 13, k. 121).

Jan Teper, komornik w Żukowie Dolnym, syn Jana, żona Ewa z domu Ostrószka, dzieci: Jan ur. 24 VII 1877 zm. 1878 (PEAC, Metryki chrztów, t. 11, k. 66).

Jan Teper, komornik w Żukowie Dolny, żona Ewa, syn Jan ur. 19 VIII 1879 (PEAC, Metryki chrztów, t. 11, k. 208).

Paweł Teper, komornik w Żukowie Dolnym, syn Jana, żona Maria z domu Suczek, syn Paweł ur. 2 X 1877 zm. 5 X 1877 (PEAC, Metryki chrztów, t. 11, k. 77).

Paweł Teper, komornik w Żukowie Dolnym, syn Jana i Zuzanny, żona Helena z domu Boszczyk, syn Jan ur. 10 II 1879 (PEAC, Metryki chrztów, t. 11, k. 171).

Karol Teper, nieślubny syn Katarzyny Teper, córki Pawła i Marii, ur. 3 IV 1887 w Żukowie Dolnym nr 7, zm. 1887 (PEAC, Metryki chrztów, t. 13, k. 47).

Harwot - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Harwot (*1849)
 2. Jan Harwot (*1875)
 3. Jerzy Harwot (*1835)
 4. Jerzy Harwot (*1890)
 5. Karol Harwot (*1891)
 6. Paweł Harwot (*1815) 
Materiały do genealogii rodziny Harwotów:

Jerzy, chałupnik w Olbrachcicach, żona Maria z Borutów, dzieci: Jan ur. 15 X 1834 (PEAC, Metryki chrztów, t. 5, s. 32), Anna ur. 11 IV 1836 (PEAC, Metryki chrztów, t. 5, s. 100).

Jerzy, zagrodnik w Mistrzowicach, żona Maria z Płoszków, córka Ewa ur. 9 V 1837 (PEAC, Metryki chrztów, t. 5, s. 158).

Andrzej, chałupnik w Kocobędzu, żona Zuzanna z Czakojów, dzieci: Zuzanna ur. 2 IV 1843 (PEAC, Metryki chrztów, t. 5, s. 642), Jan ur. 9 XII 1846 (PEAC, Metryki chrztów, t. 6, s. 263).

Paweł, siedlak w Puńcowie, żona Anna z Zamarskich, syn Paweł ur. 19 XI 1848 (PEAC, Metryki chrztów, t. 6, s. 388).

Jerzy, półsiedlak w Mistrzowicach nr 6, lat 67, zm. 6 IV 1861 (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 265-266). 

wtorek, 23 września 2014

Wieczorek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wieczorków:

Jan Wieczorek w 1713 r. odkupił od swojego brata Jakuba grunt w Ustroniu (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2363, k. 24).

Paweł Wieczorek, komornik, katolik, 81 lat, zmarł 15 I 1777 w Sibicy (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 49).

Jerzy Wieczorek, ur. Szonów, 27 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 13. Kompania Fizylierów, nr 113).

sobota, 20 września 2014

Olszar - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Adam Olszar (*1710)
 2. Andrzej Józef Olszar (*1872)
 3. Anna Olszar (*1845)
 4. Anna Olszar (*1862)
 5. Anna Olszar (*1869)
 6. Anna Zofia Olszar (*1898) 
 7. Ewa Olszar (*1875) 
 8. Ewa Joanna Olszar (1873-1878)
 9. Franciszek Antoni Olszar (1907-1907)
 10. Franciszek Józef Olszar (1869-1943)
 11. Franciszek Józef Olszar (1912-1974)
 12. Helena Olszar (*1905) 
 13. Helena Anna Olszar (1877-1877) 
 14. Helena Joanna Nepomucena Olszar (*1824)
 15. Jakub Olszar (1707-1710)
 16. Jakub Olszar (*1711) 
 17. Jan Olszar (1856-1932)
 18. Jan Andrzej Olszar (1874-1877)  
 19. Jan Antoni Olszar (1897-1897)
 20. Jan Antoni Olszar (*1901) 
 21. Jerzy Marek Olszar (1880-1880)
 22. Joanna Maria Olszar (1875-1882)
 23. Józef Olszar (*1872)
 24. Józef Franciszek Olszar (1914-1918) 
 25. Józef Maciej Olszar (*1878) 
 26. Katarzyna Olszar (*1771)
 27. Maria Olszar (1709-1710)
 28. Maria Olszar (*1825)
 29. Maria Olszar (1870-1888) 
 30. Maria Jadwiga Olszar (*1899)
 31. Paweł Olszar (†1716) 
 32. Paweł Olszar (1863-1863)
 33. Paweł Olszar (*1865)
 34. Zuzanna Olszar (1864-1907)  
 35. Zuzanna Olszar (*1896)
 36. Zuzanna Helena Olszar (*1903) 
Materiały do genealogii rodziny Olszarów:

Tomasz Olszar w 1634 r. kupił grunt w Lesznej Górnej (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2350, k. 30).

W 1692 r. Paweł "zięć Olszarów" kupił grunt w Lesznej Górnej, którego poprzednim właścicielem był Tomasz Olszar (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2350, k. 324).

Andrzej Olszar, żona Ewa, syn Adam (chrzest 23 VII 1665) (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Paweł Olszar, żona Katarzyna, córka Zuzanna (chrzest 5 I 1670), syn Jerzy (chrzest 20 III 1672), córka Ewa ur. w Lesznej Górnej (chrzest 24 XI 1675) (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Jan Olszar, siedlak w Lesznej Górnej nr 41, żona Anna, katolicy, córka Anna chrzest 24 V 1771 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki chrztów, t. 2, s. 217).

Jan Olszar, syn siedlaka w Lesznej Górnej nr 41, żona Anna, dziecko: Adam ch. 26 XI 1772 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki chrztów, t. 2, s. 223).

Jan Olszar, ur. Mosty k/Cieszyna, 22 lata, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 13. Kompania Fizylierów, nr 172). Identyczny z poniższym:

Jan Olszar, ur. 1795 Mosty, katolik, od 14 VI 1815 służył w 56. Pułku Piechoty, 21 III 1821 został przeniesiony do 57. Pułku Piechoty, 30 XI 1828 do Morawsko-Śląskiego Kordonu Granicznego (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3703, Klasa III, Zeszyt VII, s. 165).

Andrzej Olszar, ur. 1800 Brandys, katolik, od 22 VII 1820 służył w 57. Pułku Piechoty, 1829 został przeniesiony do Morawsko-Śląskiego Kordonu Granicznego (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3703, Klasa III, Zeszyt IV, s. 69).

Paweł Olszar, ur. 1809 Trzanowice Górne, katolik, od 1828 służył w 57. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3706, Klasa III, Zeszyt XV, s. 118).

Jan Olszar, 26 lat, chałupnik na Brandysie, 6 VII 1819 poślubił Marię, córkę Jerzego Noska, chałupnika w Ligocie (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 A, Górne Przedmieście, s. 12).

Andrzej Olszar, 31 lat, wdowiec, 11 X 1820 poślubił Józefę, córkę Andrzeja Kosnika (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Cieszyn, s. 27).

Andrzej Olszar, kawaler z Brandysu, 39 lat, 28 VII 1833 poślubił Marię, córkę +Jana Brody, chałupnika w Kalembicach (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Kalembice, s. 8).

Jan Olszar, 38 lat, wdowiec, 20 X 1833 poślubił Ewę Tomanek, córkę Jerzego, 26 lat (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Brandys, s. 17).

Jan Olszar, 38 lat, komornik z Mostów, kawaler, 14 II 1838 poślubił Annę, 30 lat (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Mosty, s. 15).

Jan Olszar, chałupnik w Sibicy nr 21, żona Anna z domu Wanok(?), córka Anna ur. 25 VIII 1820 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 A, Sibica, s. 29).

Paweł Olszar, siedlak w Puńcowie nr 66, lat 65, zm. 30 VII 1840 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 45).

Andrzej Olszar, 1 miesiąc, syn Andrzeja, siedlaka, zm. 28 I 1862 w Sibicy (PMMC, Metryki zgonów, t. 7 B, Sibica, s. 6).

Paweł Olszar, 10 dni, syn Andrzeja, siedlaka, zm. 3 VII 1863 w Sibicy nr 18 (PMMC, Metryki zgonów, t. 7 B, Sibica, s. 6).

Maria Olszar, córka Andrzeja, siedlaka, zm. 26 II 1863 w Sibicy (PMMC, Metryki zgonów, t. 7 B, Sibica, s. 8).

Andrzej Olszar, siedlak w Sibicy nr 18, lat 49, zmarł 12 II 1870 w Sibicy (PMMC, Metryki zgonów, t. 8 B, Sibica, s. 1).

Anna Olszar, żona Jana, siedlaka w Lesznej, 55 lat, zm. 27 I 1876 w Ustroniu (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 100).

Jan Olszar, wdowiec, wymownik w Lesznej Górnej nr 69, dawniej siedlak, ur. 1821, zm. 28 XI 1900 w Ustroniu nr 411 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

czwartek, 11 września 2014

Kajzar - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Andrzej Kajzar (*1824)
 2. Andrzej Kajzar (*1844) 
 3. Anna Kajzar (*1770)
 4. Anna Kajzar (*1819)
 5. Anna Kajzar (*1839) 
 6. Anna Kajzar (*1844) [1]
 7. Anna Kajzar (*1844) [2]
 8. Anna Kajzar (*1874)
 9. Anna Kajzar (*1884)
 10. Ewa Kajzar (*1822)
 11. Ewa Kajzar (*1844)
 12. Ewa Kajzar (*1849) 
 13. Jakub Kajzar (*1707)
 14. Jan Kajzar (*1843)
 15. Jan Kajzar (1869-1940)  
 16. Jan Kajzar (1884-1956)
 17. Jerzy Kajzar (*1739)
 18. Jerzy Kajzar (*1740) 
 19. Jerzy Kajzar (*1871)
 20. Józef Kajzar (*1728)
 21. Józef Kajzar (*1889)
 22. Katarzyna Kajzar (1862-1938) 
 23. Maria Kajzar (*1770)
 24. Maria Kajzar (*1850)
 25. Maria Kajzar (*1854)
 26. Paweł Kajzar (1809-1865)
 27. Paweł Kajzar (*1849)
 28. Paweł Kajzar (1854-1931)
 29. Paweł Kajzar (*1883)
 30. Wiktor Maurycy Józef Kajzar (*1844) 
 31. Zuzanna Kajzar (*1740)
 32. Zuzanna Kajzar (*1865) 
 33. Zuzanna Kajzar (*1873)
Materiały do genealogii rodziny Kajzarów:

Paweł Kajzar, ur. w Puńcowie, tkacz (Leinweber), 1647 przyjęty do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765).

Adam Kajzar, ur. w Puńcowie, tkacz (Leinweber), 1652 przyjęty do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765).

Jan Kajzar w 1693 r. kupił grunt w Dzięgielowie Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2372, k. 14).

25 XI 1703 Jerzy Kajzar poślubił Annę Ostruszkę (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Górnej).

Andrzej Kajzar, 33 lata, komornik, luteranin, zm. 12 I 1777 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 48).

Jan Kajzar, komornik, lat 60, zm. 5 VII 1803 w Puńcowie nr 48 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 12).

Adam Kajzar, lat 53, siedlak w Puńcowie nr 13, zm. 12 II 1806 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 17).

Jan Kajzar (Kaiser), ur. Puńców, 28 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 11. Kompania Fizylierów, nr 89).

Jerzy "Kaiser", 22 lata, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 1. Kompania Grenadierów, nr 116).

Andrzej Kajzar, syn Pawła, chałupnika w Puńcowie nr 18, żył 6 dni, zm. 31 III 1844 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 52).

Anna Kajzar, córka Pawła, chałupnika w Puńcowie nr 18, żyła 14 dni, zm. 8 VII 1847 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 58).

Paweł Kajzar, ur. 5 III 1854, syn Jerzego chałupnika w Kojkowicach nr 12 i Marii z domu Płoszek (PEAC, Metryki chrztów, t. 7).

Adam Kajzar, syn Jana, zagrodnika, żył pół roku, zm. 24 VI 1860 r. w Zamarskach nr 9 (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 227-228).

Zuzanna Kajzar, żona Jana, chałupnika, 62 lata, zm. 30 VII 1860 r. w Nieborach nr 38  (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 233-234).

Córka Jakuba Kajzara (brak imienia w metryce), żyła pół godziny, zm. 7 IX 1860 w Końskiej  (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 237-238).

Adam, syn Jana Kajzara, zagrodnika, żył 3 godziny, zm. 1 XII 1860 r. w Trzyńcu (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 247-248).

Maria Kajzar, córka Adama, komornika, 8 miesięcy, zm. 20 I 1861 w Zamarskach nr 25 (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 255-256).

Jan Kajzar, syn Andrzeja, zagrodnika, zm. 1 VII 1861 w Końskiej (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 281-282).

Andrzej Kajzar, chałupnik w Puńcowie nr 25, 40 lat, zm. 14 VII 1861 w Puńcowie (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 283-284).

Adam Kajzar, chałupnik w Hażlachu, zm. 1861 (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 287).

Katarzyna, córka Andrzeja Kajzara, komornika, 3 i 3/4 roku, zm. 14 XII 1862 r. w Lesznej Dolnej nr 1b (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 344-345).

Jan Kajzar, kowal i komornik, kawaler, lat 44, zm. 22 III 1863 w Końskiej nr 11 (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 358-359).

Maria, córka Pawła Kajzara, 10 lat, zm. 7 III 1864 w Cieszynie (Brandysie) (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 402-403).

Anna Kajzar, żona Andrzeja, siedlaka, lat 32, zm. 19 III 1864 w Końskiej nr 11 (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 404-405).

Ewa, córka Jakuba Kajzara, chałupnika, 7 dni, zm. 21 w Końskiej nr 2 V 1864 (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 410-411).

Zuzanna, córka Jakuba Kajzara, chałupnika, 3 lata, zm. 18 VI 1864 w Końskiej nr 2 (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 414-415).

Anna, wdowa po Janie Kajzarze, chałupniku w Mistrzowicach nr 3, 60 lat, zm. 27 VI 1864 (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 416-417).

Maria, żona Jakuba Kajzara, chałupnika, 33 lata, zm. 9 IX 1864 w Końskiej (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 428-429).

(Kajzarowie z Kojkowic)

Paweł Kajzar, syn Pawła komornika, zm. 21 XII 1868 w Kojkowicach nr 18, lat 5 i 1/4 (PEAC).

(Kajzarowie z Puńcowa)

Anna, córka +Andrzeja Kajzara, 20 lat, zm. 12 VIII 1864 w Puńcowie nr 25 (PEAC, Metryki zgonów, t. 2, s. 424-425).

Paweł Kajzar, chałupnik Puńców nr 18, zm. 18 X 1868, lat 67 (PEAC).

Adam Kajzar, siedlak w Puńcowie nr 10, zm. 31 X 1868, lat 44 (PEAC).

(Kajzarowie z Tyry)

Adam Kajzar, ur. 12 VII 1823, wymownik w Tyrze nr 37, zm. 15 II 1891 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Wowra - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Paweł Wowra (*1851)

Materiały do genealogii rodziny Wowrów:

Jerzy Wowra w 1802 r. kupił grunt w Kostkowicach nr 6 Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/291, s. 23-24).

Jerzy Wowra, siedlak w Kostkowicach, żona Zuzanna z domu Broda, córka Zuzanna ur. 3 V 1847 (PEAC, Metryki chrztów, t. 6).

Jan Wowra, komornik w Zamarskach, żona Katarzyna, syn Jan ur. 16 X 1862 zm. 13 XII 1862  (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Zamarski, s. 5).

1 VI 1869 Jan Wowra, ur. 16 XII 1848 Dębowiec, syn Jana zagrodnika w Kostkowicach i Zuzanny z domu Bartosz(?), poślubił Zuzannę Ben, córkę Jerzego i Zuzanny z domu Malik, z Łączki nr 7, ur. 28 IV 1852 (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki ślubów, t. 1, k. 20).

Paweł Wowra, ślub 1890 w Skoczowie (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Indeks ślubów, 1890 nr 19).

Toszek - genealogia

Biogramy:
 1. Jan Toszek (*1830)
 2. Maciej Toszek (*1740)
Materiały do genealogii rodziny Toszków:

Zuzanna, córka Jana Toszka i Anny, katolików, ur. w Puńcowie, ochrzczona 12 I 1748 (PJP, Metryki chrztów, t. 4, s. 117).

Jerzy, syn Adama Toszka, komornika, i Katarzyny z Wojtków, katolików, ur. 7 II 1836 r. w Cisownicy nr 66 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6: 1819-1844, Cisownica, s. 66).

Zuzanna Toszek, ślub 1880 r. z Pawłem Ciemałą (PMAG, Indeks ślubów - Cisownica, s. 73).

Szczypka - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Szczypka (*1827)
 2. Anna Szczypka (*1845)
 3. Anna Szczypka (*1852)  
 4. Anna Szczypka (*1856)
 5. Anna Szczypka (1877-1946)
 6. Ewa Szczypka (*1842)
 7. Franciszek Szczypka (*1849)
 8. Franciszek Szczypka (*1854) 
 9. Józef Szczypka (*1846)
 10. Maria Szczypka (*1859)
 11. Paweł Franciszek Szczypka (*1824) 
Materiały do genealogii Szczypków:

13 XI 1707 Anna Szczypka, panna z Dębowca, poślubiła Pawła Kołdra, kawalera z Krasnej (PMMC, Metryki ślubów, t. 4, s. 185).

Jakub Szczypka, syn +Macieja, kawaler z Dębowca, 7 V 1747 r. poślubił pannę Marię, córkę Jerzego Tomika, katoliczkę z Hażlacha (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1, s. 54-55).

Paweł Szczypka, żona Ewa, katolicy w Dębowcu, syn Jan chrzest 12 VII 1759 (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 13).

Jan Szczypka, syn Pawła, katolika, 7 miesięcy, Dębowiec, zm. 15 II 1760 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Anna Szczypka, córka +Pawła, katoliczka, Dębowiec, ok. 47 lat, zm. 2 V 1763 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Uwaga do poniższych wypisów: w tym czasie żyło w Dębowców dwóch Jerzych Szczypków

Jerzy Szczypka, ok. 50 lat, katolik, Dębowiec, zm. 22 II 1765 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Jerzy Szczypka, żona Ewa, dzieci: Ewa (ur. 1755) (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 149), Anna (ur. 1758) (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 8).

Ewa Szczypka, "nata Joannis Sciskala ex Lonk", 40 lat, żona Jerzego Szczypki, zm. 10 III 1766 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

4 V 1766 Jerzy Szczypka, wdowiec, syn Pawła i Anny, katolików z Dębowca, poślubił katoliczkę, córkę Jakuba Rybicy, katolika, i Marii, luteranki (w metryce ślubu ksiądz opuścił imię panny młodej) (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

Maria "nata Rzimkowa" "ex Ochaby" (z Ochab), wdowa po Jerzym Szczypce z Dębowca, 42 lata, zm. 12 II 1767 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Maria Szczypka, córka Jerzego, katolika z Dębowca, 7 dni, zm. 11 III 1767 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Anna Szczypka, córka Pawła chałupnika w Dębowcu, i Ewy, żyła 14 lat 7 miesięcy 6 dni, zm. 23 VII 1775 (PMD, Metryki zgonów, t. 2).

Paweł Szczypka, syn Jerzego chałupnika w Dębowcu nr 59 i Ewy, żył 4 lata, zm. 9 VIII 1775 (PMD, Metryki zgonów).

Jerzy Szczypka, syn Pawła, katolik, Dębowiec nr 59, 50 lat, zm. 7 XI 1782  (PMD, Metryki zgonów, t. 2).

Paweł Szczypka, chałupnik, syn Jerzego, żył 68 lat, 11 miesięcy i 28 dni, Dębowiec nr 90, zm. 3 XI 1786  (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 7).

Ewa Szczypka, wdowa po Jerzym, komorniku, 70 lat, katoliczka, Dębowiec nr 14, zm. 23 II 1791 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 18).

Paweł Szczypka (Szipka), ur. Dębowiec, 21 lat i 8 miesięcy, katolik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Reuss, nr 90).

Jerzy Szczypka, 40 lat, katolik, chałupnik, Dębowiec nr 71, urodzony na Pruskim Śląsku, zm. 3 XII 1793 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 27).

Ewa Szczypka, wdowa po Pawle, komorniku, 75 lat, Dębowiec nr 78, zm. 10 XI 1805 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 61).

Jerzy Szczypka, chałupnik, 40 lat, Dębowiec nr 78, zm. 15 XI 1811 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 85).

(Szczypkowie z Bobrku)

Jan Szczypka, komornik w Bobrku, żona Katarzyna z domu Mrózek (Mrusek), syn Józef ur. 19 VIII 1868 w Bobrku (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Bobrek, s. 32).

(Szczypkowie z Kostkowic)

Jan Szczypka w 1804 r. kupił grunt w Kostkowicach nr 22 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/291, s. 127).

(Szczypkowie z Krasnej)

Andrzej Szczypka, syn Andrzeja, żył 5/4 roku(?), zm. 14 V 1813 w Krasnej nr 34 (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 B, Krasna, s. 1).

Dzieci Jana Szczypki (1820, 1821 - gospodzki w Krasnej): martwo urodzony syn w Krasnej nr 30 (23 X 1817) (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 B, Krasna, s. 2), martwo urodzeni dwaj chłopcy w Krasnej nr 34 8 XII 1820 (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 B, Krasna, s. 4), Jan, 14 lat, zm. 24 VI 1821 (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 B, Krasna, s. 4), martwo urodzona córka 6 VI 1825 (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 B, Krasna, s. 6).

(Szczypkowie z Rychułdu)

Rudolf Szczypka, gospodarz w Rychułdzie, 1899 przekazał parcelę na budynek szkolny (Irena Strządała, Jan Górski, Zarys dziejów Bąkowa-Rychułda (Próba monograficzna), Bąków - Hołdunów 2006, s. 17).

Żebrok - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Żebrok (*1825)
 2. Barbara Żebrok (*1762)
 3. Ewa Żebrok (*1763)
 4. Jan Żebrok (*1860)
 5. Maria Żebrok (*1860)  
 6. Paweł Żebrok (1861-1861)
 7. Zuzanna Żebrok (*1824)
Materiały do genealogii rodziny Żebroków:

25 VII 1761 r. Jakub Żebrok, kawaler, katolik z Pogwizdowa, poślubił Ewę, wdowę po Jerzym Tomaszu, katoliczkę z Pogwizdowa (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 233).

Jerzy Żebrok, komornik w Pogwizdowie nr 18, 72 lata, zmarł 30 IV 1785 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 189).

Stec - genealogia

Opracowanie / Secondary sources

 • Bożena Kubień: Dzieje rodu Steców z dolnego Ustronia, Pamiętnik Ustroński 16: 2013

Materiały do genealogii rodziny Steców:

2 VIII 1722 r. Maciej Stec wdowiec poślubił wdowę Annę Pilchową z Ustronia (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

Anna, córka Szymona Steca, katolika, i Anny, luteranki, ur. Ustroń, chrzest 10 VII 1747 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 7).

Jan, syn Szymona Steca, katolika, i Anny, luteranki, ur. Ustroń, chrzest 15 VI 1751 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 74).

Jan, syn Jana Steca i Marii, protestantów z Ustronia, chrzest 16 VIII 1752 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 91).

Andrzej Stec, syn Adama i Anny, katolików z Ustronia, chrzest 29 XI 1754 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 123).

15 VI 1762 r. Jakub Greń, wdowiec z Brennej, katolik, poślubił Ewę, córkę Jana Steca, wdowę po Jakubie Klusce (Klusko), luterankę z Ustronia (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 97).

środa, 10 września 2014

Niemiec - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Niemiec (*1740)
 2. Andrzej Niemiec (*1824)
 3. Andrzej Niemiec (1831-1899)
 4. Ewa Niemiec (*1831)
 5. Helena Niemiec (*1839)  
 6. Jadwiga Niemiec (*1842)
 7. Jan Niemiec (*1753) 
 8. Jan Niemiec (*1785)
 9. Jan Niemiec (1865-1949)
 10. Jan Niemiec (*1875) 
 11. Jerzy Niemiec (*1752)
 12. Joanna Zofia Niemiec (1874-1877)
 13. Maria Niemiec (*1733)
 14. Maria Niemiec (*1824)
 15. Maria Niemiec (*1827)
 16. Maria Niemiec (*1828)  
 17. Maria Niemiec (*1872)
 18. Paweł Niemiec (*1673)
 19. Paweł Niemiec (*1825) 
 20. Zuzanna Niemiec (*1752) 
 21. Zuzanna Niemiec (*1755)
 22. Zuzanna Niemiec (*1772) 
 23. Zuzanna Niemiec (1889-1910)
Materiały do genealogii rodziny Niemców:

W grudniu 1700 Jakub Niemiec poślubił Jadwigę, córkę Jakuba Pszczółki (PJP, Metryki chrztów, t. 2 - tam też wszyte śluby).

3 XI 1710 [Bażanowice] Maciej Niemiec, kawaler, poślubił Ewę Syrek ("Syrkowa"), pannę (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

Adam Niemiec, katolik w Bobrku, żona Ewa, córka Ewa chrzest 6 VIII 1758 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 704).

Jadwiga, katoliczka, wdowa po Jakubie Niemcu, luteraninie, 90 lat, zm. 11 II 1764 (PJP, Metryki zgonów, t. 1, s. 96).

Katarzyna, wdowa po Janie Niemcu, lat 75, zmarła 18 VI 1803 r. w Goleszowie nr 55 (PMAG, Metryki zgonów, t. 4: 1785-1833, Goleszów, s. 46).

Paweł Niemiec, lat 14 i 1/4, syn Jana zagrodnika w Kozakowicach, 24 IX 1831 r. został uczniem gimnazjum ewangelickiego w Cieszynie (Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie, sygn. 1677, Immatricullations-Buch des evangelischen Gymnasium von Teschen 1801-1840, s. 132).

Jan Niemiec, rodem z Godzsizowa, żona Ewa Badura, rodem z Goleszowa, syn Jan ur. 18 III 1849 w Godziszowie nr 18 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów, t. 3, k. 126).

Jerzy Niemiec, rodem z Ogrodzonej, cieśla w Godziszowie nr 37 (1871), Goleszowie nr 21 (1873), żona Zuzanna Niemiec córka Pawła, córki Anna ur. 25 X 1871 i Zuzanna ur. 5 II 1873 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 158, 175)

Paweł Niemiec, syn Jana, ur. Łączka, żona Maria z domu Raszyk, syn Paweł ur. 20 III 1885 w Rakowcu (PEAC, Metryki chrztów).

Paweł Niemiec, syn Zuzanny Niemcówny, żona Zuzanna z domu Witosz, córka Maria ur. 12 V 1885 w Łące, córka Maria ur. 26 V 1886 w Łące, córka Anna ur. 25 III 1888 (PEAC, Metryki chrztów).

Paweł Niemiec, syn Pawła, ur. Końska, zagrodnik w Końskiej, żona Maria z domu Kozieł, syn Jan ur. 29 III 1886 zm. 1887, syn Jan ur. 11 VI 1888 (PEAC, Metryki chrztów).

Paweł Niemiec, syn Adama, ur. Godziszów, cieśla w Cieszynie (1886, 1888), żona Anna z domu Ziętek, syn Karol ur. 1 V 1886, syn Jan ur. 1 IV 1888 zm. 1911 (PEAC, Metryki chrztów).

Jan Niemiec, syn Jana i Anny, ur. Puńców, chałupnik w Mnisztwie, żona Anna z domu Sikora, syn Jan ur. 3 III 1889 zm. 1897 (PEAC, Metryki chrztów).

10 V 1896 Adam Niemiec z Goleszowa nr 78 poślubił Annę, wdowę po Jerzym Stanieczku z Goleszowa nr 119 (USC w Goleszowie, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Goleszowie 1890-1904, k. 145).

W 1897 Jan Niemiec z Ligotki Kameralnej, ur. 1873, poślubił Ewę Miech z Godziszowa USC w Goleszowie, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Goleszowie 1890-1904, k. 152).

Paweł Niemiec, ur. 1 V 1840, rodem z Godziszowa, chałupnik w Bładnicach Górnych nr 15, zm. 21 X 1900 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Maria, wdowa po Pawle Niemcu, ur. 28 IX 1840, z domu Plinta, zm. 7 V 1901 Bładnice Górne nr 15 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Jan Niemiec, ur. 1862, kowal, ewangelik, zamieszkały w Bładnicach Górnych nr 15, zatrudniony w Ustroniu, zm. 10 X 1903 w Bładnicach Górnych. Miał żonę Helenę (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Skotschau, sygn. 308). Identyczny z poniższym:

Jan Niemiec, chałupnik, Bładnice Górne nr 15, ur. 1864, zm. 11 X 1903 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

18 XI 1902 Paweł Niemiec, Godziszów nr 18, poślubił Annę, córkę Pawła Barona, właściciela gruntu w Goleszowie nr 50, i Zuzanny ze Żmijów, ur. 10 V 1884 (USC w Goleszowie, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Goleszowie 1890-1904, k. 180).

(Niemcowie z Gumien)

Jan Niemiec, zamieszkały Gumna, żona Ewa, dzieci: Michał, chrzest 30 VIII 1632 (Najstarsze metryki cieszyńskie. Księga Metrykalna Parafii pod wezwaniem Marii Magdaleny w Cieszynie 1628–1641, wyd. Idzi Panic, Cieszyn 2006, s. 54), Jerzy, chrzest 26 II 1634 (tamże, s. 67).

(Niemcowie z Puńcowa)

Jerzy Niemiec, syn Michała i Ewy, ur. Puńców, chrzest 1 IV 1708 (PJP, Metryki chrztów, t. 3).

Jakub Niemiec, żona Jadwiga, syn Jerzy ur. Puńców chrzest 11 II 1709 (PJP, Metryki chrztów, t. 3).

(Niemcowie z Wisły)

Jerzy Niemiec, żona Dorota, zamieszkali Wisła, córka Maria chrzest 25 III 1691 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Wisła).

Kuczera - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Alojzy Wilhelm Kuczera (*1875)
 2. Andrzej Kuczera (*1828) 
 3. Anna Kuczera (*1753)
 4. Anna Kuczera (*1755) 
 5. Anna Kuczera (*1859)
 6. Anna Kuczera (*1878) 
 7. Anna Katarzyna Kuczera (*1859)
 8. Anna Maria Kuczera (*1880)
 9. Bogusław Kuczera (*1850) 
 10. Emil Ludwik Kuczera (*1881)
 11. Jan Kuczera (*1753)
 12. Jan Kuczera (*1826)
 13. Jan Kuczera (*1833)
 14. Józef Kuczera (*1819)
 15. Karol Kuczera (*1888)
 16. Maria Kuczera (*1772)
 17. Paweł Kuczera (*1831)
 18. Paweł Kuczera (*1888)
 19. Zofia Emilia Kuczera (*1879) 
 20. Zuzanna Kuczera (*1827)
 21. Zuzanna Kuczera (*1860)
Materiały do genealogii rodziny Kuczerów:

Adam Kuczera, kawaler, 2 V 1706 r. poślubił Ewę Badurę, pannę (Parafia rzymskokatolicka w Goleszowie, Metryki ślubów, t. 1, s. 85).

Jan Kuczera, półsiedlak w Kozakowicach Małych (=Kozakowice Dolne) nr 25, wymieniony w urbarzu (spisie powinności chłopskich) z 1770 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2615).

Adam Kuczera, katolik, lat 90, zmarł 3 VII 1779 r. w Ogrodzonej (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 91).

Jan Kuczera, ur. Ogrodzona, 33 lata i 1/4 roku, w 1789 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4708, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1789, 1. Kompania Grenadierów, nr 69).

Jerzy Kuczera, żołnierz z Pułku Piechoty von Colloredo, zm. 21 I 1806 w Krasnej (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Krasna).

Jerzy Kuczera, ur. Bładnice Dolne, 20 (można też czytać 23) lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 12. Kompania Fizylierów, nr 183).

18 XI 1817 (Goleszów nr 9) Paweł Kuczera, syn Jana, siedlaka, lat 25, poślubił Marię, lat 22, córkę Jana Kozieła, siedlaka (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1786-1838 i ślubów 1786-1842, s. 200).

 Jerzy Kuczera, siedlak w Goleszowie nr 9, żona Zuzanna z domu Cichy, syn Jerzy ur. 16 X 1836 zm. 28 I 1866 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1786-1838 i ślubów 1786-1842, s. 147).

2 IX 1862 Jan Kuczera, 31 lat, żołnierz, komornik z Nierodzimia nr 27, poślubił Zuzannę Zając, 23 lata, córkę Pawła, chałupnika w Hermanicach, i Zuzanny z domu Plinta (PKU, Metryki ślubów, t. 2, Hermanice, s. 2).

Orszulik - genealogia

Biogramy / Biograpical Entries:
 1. Andrzej Orszulik (*1870)
 2. Antoni Orszulik (*1872)
 3. Maria Orszulik (*1824)
 4. Zuzanna Orszulik (*1868)
Materiały do genealogii rodziny Orszulików:

26 IV 1831 r. Anna, lat 18, córka Pawła Orszulika, siedlaka w Kończycach Małych, poślubiła Józefa Kulę, lat 25, siedlaka (PKM, Metryki 1830-1878/79, Śluby, s. 1).

Jerzy Orszulik, zagrodnik w Gumnach nr 12, żona Zuzanna z domu Francus, córka Zuzanna Helena ur. 17 VII 1873 (PMAO, Metryki chrztów, t. 3, Gumna, s. 15), córka Justyna Katarzyna ur. 13 IV 1877 (PMAO, Metryki chrztów, t. 3, Gumna, s. 18), syn Jan Barłomiej ur. 24 VIII 1879 (PMAO, Metryki chrztów, t. 3, Gumna, s. 20).

Zientek, Ziętek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Zientek (*1752)
 2. Jerzy Zientek (*1754)
 3. Maria Zientek (*1753) 
Materiały do genealogii rodziny Zientków (Ziętków):

Wawrzyniec Ziętek, wójt Kozakowic w 1687 (iudicus), żona Ewa, syn Maciej chrzest 16 I 1687, syn Józef chrzest 12 III 1691, syn Michał chrzest 14 VIII 1695 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Kozakowice).

28 VIII 1701 r. [Ustroń] Jerzy "Zentko", wdowiec, poślubił Ewę Gajdzicę, pannę (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 62).

Paweł Zientek w 1704 r. odkupił od Jana Franczka grunt w Ustroniu. W 1716 r. sprzedał go swojemu synowi, Jerzemu Zientkowi (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2363, k. 58).

9 II 1710 [Kozakowice] Maciej "Zentko", wdowiec, poślubił Zuzannę, pannę (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

Jerzy "Zentko", żona Ewa, córka Anna ur. Ustroń chrzest 9 III 1710 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

20 XI 1712 (Ustroń) Jerzy "Zentko", kawaler, katolik, poślubił Jadwigę Lanc, pannę (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

Jadwiga "Zentkowa", luteranka z Ustronia, ok. 60 lat, zm. 28 II 1713 (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

Ewa "Zentkowa", zaopatrzona sakramentami (czyli zm. jako katoliczka), ok. 40 lat, zm. 11 III 1715 w Ustroniu, pochowana tamże (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

Ewa "Zentkowa", "neo-facta Catholica", 15 lat, zm. 6 V 1715 (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

Jerzy Ziętek(?) (Zentko), katolik, żona Jadwiga, luteranka, córka Maria chrzest 19 IV 1729 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Ustroń).

Jan Zientek(?) (Zentko), ok. 20 lat, syn Macieja, z Kozakowic, zaopatrzony sakramentami przed śmiercią, zm. 9 XI 1736 jako katolik (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

27 I 1765 r. Michał Zientek(?) (Zientko), katolik i wdowiec z Kozakowic, poślubił Jadwigę, córkę Tomasza Janika i Zuzanny, katoliczkę z Wiślicy (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 128).

Andrzej Zientek (Czienek), ur. Rzeka (Schmilofska Rzeka), 34 lata i 3 miesiące, ewangelik, żonaty, we wrześniu 1802 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4716, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1802, Kompania - dowódca Trent, nr 132).

Zuzanna Zientek, córka Jana, komornika, i Marii z domu Boszczyk (Bozczik), ur. 6 XII 1803 r. w Żukowie Dolnym (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 A cz. 2, Żuków Dolny, s. 19).

Jan Zientek, katolik, chałupnik w Puńcowie nr 8. Wg spisu z 1850 r. urodził się w 1814 r., był żonaty z Anną z domu Śliwka z Bażanowic (ur. 1822), miał synów Jana (ur. 1840), Jerzego (ur. 1843) i Adama (ur. 1850). Uwaga: daty podane w spisie mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Puńców, sygn. 2, k. 7).

(Zientkowie ze Śmiłowic)

Paweł Zientek, żna Anna Liberda, luteranie w Śmiłowicach, syn Jan chrzest 10 VIII 1768 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1768-1784).

(Zienkowie z Ustronia)

Jerzy Ziętek(?) (Zentko), żona Anna, katolicy z Ustronia, syn Jakub chrzest 25 VII 1746 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Ustroń), syn Józef ch. 18 II 1748 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 15), córka Anna ch. 23 VII 1749 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 39), córka Maria ch. 2 XI 1750 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 57), córka Maria ch. 26 XI 1751 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 79).

Paweł Ziętek(?) (Zentko), katolik, żona Dorota, luteranka, Ustroń, dzieci: Jan chrzest 9 I 1752 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 81), Michał ch. 20 IX 1757 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 161).

Adam Ziętek(?) (Zentko), luteranin, żona Ewa, katoliczka, córka Ewa ur. Ustroń chrzest 8 X 1748 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 25), syn Jan ur. Ustroń chrzest 10 V 1752 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 87).

Adam Ziętek, syn Adama, 5 lat, zm. 26 VIII 1760 w Ustroniu, syn katolika (PMAG, Metryki zgonów, t. 2 (1735-1769), niepaginowana, wpis z 26 VIII 1760).

Paweł Zientek, żołnierz, żona Anna z domu Matula, Ustroń nr 109, córka Anna chrzest 23 VI 1784 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 319).

Ściskała - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Adam Ściskała (*1749)
 2. Anna Ściskała (*1841) 
 3. Anna Franciszka Ściskała (1889-1913)
 4. Jan Ściskała (*1747) 
 5. Jan Ściskała (*1781)
 6. Maria Ściskała (*1750)  
 7. Maria Ściskała (*1838)
 8. Paweł Ściskała (1760-1760)
 9. Paweł Piotr Ściskała (*1784) 
Materiały do genealogii Ściskałów:

Jerzy Ściskała (Tiskala) z Łąk, którego ojciec nie żył w chwili ślubu (bez podania imienia), a matka nazywała się Jadwiga, w 1656 poślubił Katarzynę Miarkę, córkę Jerzego z Łąk (PMMC, Metryki ślubów, t. 2, s. 81).

10 VII 1689 Andrzej Ściskała, kawaler, poślubił Annę Cichy, pannę; oboje byli z Grodziszcza (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 5, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1679-1702, k. 15v).

9 V 1709 Szymon Ściskała, wdowiec, poślubił wdowę Dorotę, córkę[!] Michała Knieżka z Łąk (PMMC, Metryki ślubów, t. 4, s. 204).

Maciej Ściskała, syn Pawła i Jadwigi, ur. Końska, chrzest 30 XI 1710 (PJP, Metryki chrztów, t. 3).

23 IX 1714 Mikołaj Ściskała, katolik, poślubił Annę Chudobę, luterankę; Grodziszcz (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 6, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726, k. 12). Mikołaj Ściskała, żona Anna, córka Maria chrzest 21 XII 1715 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726).

10 I 1715 Jerzy Ściskała poślubił Ewę Borską; Darków (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. F IV 6, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej we Frysztacie 1708-1761, k. 5v).

Jan Ściskała, kawaler z Łąk, 3 VII 1719 r. poślubił Marię Oczadły z Łąk, córkę Jerzego (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 168).

10 II 1722 roku Paweł Ściskała, wdowiec, młynarz w Błędowicach, katolik, poślubił Marię Chwistek, pannę, luterankę, córkę Andrzeja z Grodziszcza (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 6, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726, k. 35).

9 XI 1745 roku Paweł Ściskała, katolik, poślubił Zuzannę, córkę Jakuba Myrdacza, protestantkę z Końskiej (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 3, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1784, k. 43). Para ta jest identyczna z poniższą:

Paweł Ściskała katolik, żona Zuzanna luteranka, syn Jan chrzest 23 V 1747 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1768, k. 125), syn Adam chrzest 23 I 1749 (tamże, k. 131), córka Maria chrzest 1 VI 1750 (tamże, k. 139), syn Jan chrzest 31 V 1753 (tamże, k. 167), syn Józef ur. Końska chrzest 21 IV 1758 (tamże, k. 237), syn Paweł chrzest 20 II 1760 (tamże, k. 271v).

Zuzanna Ściskała, 40 lat, córka Pawła i Jadwigi z domu Małysz(?) (Malischin), katoliczka, zm. 5 VIII 1775 w Końskiej nr 40 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Jan Ściskała, chałupnik w Końskiej nr 44, 65 lat, katolik, zm. 21 V 1778 w Końskiej (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Jakub Ściskała, syn Pawła, 5 XI 1777 poślubił Annę Trombik z Końskiej (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 3, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1784, k. 212v). Z tego małżeństwa pochodzili: Jan chrzest 28 IX 1786 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1785-1826), k. 5), Anna chrzest 12 V 1789 (tamże, k. 9v), Zuzanna ur. 29 X 1791 (tamże, k. 16), Jerzy ur. 12 III 1794 (tamże, k. 22), Jakub ur. 21 V 1797 (tamże, k. 28).

Zuzanna Ściskała, córka Pawła, 24 lata, 30 X 1785 poślubiła Jerzego Nowaka z Końskiej; oboje byli luteranami (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 6, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej 1785-1869).

Jakub Ściskała (Stieskalla), ur. Końska, 23 lata, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 11. Kompania Fizylierów, nr 119).

Paweł Ściskała (Końska, 1821 - komornik w Lesznej), żona Anna z domu Lipka, dzieci: Maria ur. 18 III 1806 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1785-1826), k. 45v), Anna ur. 29 X 1808 (tamże, k. 48v), Zuzanna ur. 1 IX 1809 (tamże, k. 51v), Ewa ur. 7 IV 1811 (tamże, k. 54), Jan ur. 3 IX 1816 (tamże, k. 67), Paweł ur. 9 X 1821 (tamże, k. 77v).

Jan Ściskała, żona Maria Mruczek(?), syn Jerzy ur. 19 V 1817 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1785-1826), k. 69), córka Anna ur. 15 IV 1822 (tamże, k. 79).

Jan Ściskała, żona Maria z domu Heczko, syn Jan ur. 23 VI 1819 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1785-1826), k. 73), syn Paweł ur. 28 I 1828 (tamże, k. 4), córka Zuzanna (tamże, k. 21).

Jerzy Ściskała, komornik w Końskiej, żona Anna z domu Przybyła, dzieci: Jan ur. 10 VIII 1824 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1785-1826), k. 82v), Anna ur. 25 VI 1827 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, Ja II 5, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1827-1896), k. 2), Maria (tamże, k. 12), Maria (tamże, k. 32), Anna (tamże, k. 37), Jan (tamże, k. 57).

Jakub Ściskała, komornik w Końskiej, żona Maria z domu Kłoda, dzieci: Anna ur. 14 II 1828 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, Ja II 5, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1827-1896), k. 4), Maria (tamże, k. 10), Jerzy (tamże, k. 15).

Paweł Ściskała, chałupnik w Końskiej nr 113, żona Zuzanna z domu Trombik, dzieci: Katarzyna ur. 5 IV 1828 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, Ja II 5, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1827-1896), k. 4v), Zuzanna (tamże, k. 11), Andrzej (tamże, k. 16), Jan (tamże, k. 23).

Paweł Ściskała, chałupnik w Końskiej nr 113, zm. 11 III 1840, 58 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 7, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej 1785-1891).

Zuzanna Ściskała, córka Pawła, zm. 8 X 1831 w Końskiej nr 131 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 7, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej 1785-1891).

Jerzy Ściskała, chałupnik w Końskiej nr 67, 24 lata, zm. 20 VII 1841 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 7, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej 1785-1891).

Anna, córka Jana Ściskały, chałupnika w Końskiej nr 112, 23 lata, zm. 13 XII 1845 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 7, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej 1785-1891).

24 V 1849 Jan Ściskała, chałupnik w Końskiej, 29 lat, poślubił Marię Kincel, córkę Jerzego z Trzyńca, 18 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VII 2, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Lesznej Górnej - Trzyniec 1784-1885, k. 23v).

27 XI 1855 Maria Ściskała, 25 lat, córka Jana, wymownika, poślubiła Jerzego Kaszpera, komornika w Końskiej (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 6, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1785-1869), s. 41).

24 IX 1854 Jerzy Ściskała, parobek w Końskiej, ur. Leszna Dolna, syn Pawła i Marii z domu Trombik, 29 lat, poślubił Katarzynę, córkę Józefa Schmida, wdowę po Pawle Antoszu (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 6, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej (1785-1869), k. 40v).

Jan Ściskała, syn Jerzego, komornika, i Katarzyny, ur. 21 V 1855 Końska ((Zemský Archiv v Opavě, Matriky).

4 XI 1877 Jan Ściskała, syn Jerzego i Katarzyny, 22 lata, poślubił Katarzynę Krzywalską, córkę Józefa, chałupnika w Trzyńcu, i Marii ze Strokoszów, 21 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VII 2, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Lesznej Górnej - Trzyniec 1784-1885, k. 35v). Jan był z zawodu krawcem; potomstwo Katarzyny i Jana: Jan Franciszek ur. 4 X 1878 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja II 5, Metryki chrztów parafii w Końskiej 1827-1896, s. 120), Józef Dominik ur. 7 VII 1883 zm. 12 XI 1888 (tamże, s. 144), Franciszek Józef ur. 13 III 1885 zm. 10 II 1888 (tamże, s. 155), Anna Franciszka ur. 29 VI 1889 zm. 28 IX 1913, od 27 IX 1910 żona Jerzego Rudzkiego (tamże, s. 170).

(Ściskałowie z Grodziszcza)

Anna Ściskała, żona Mikołaja, luteranka, zm. 1 IV 1755 w Grodziszczu, z domu Chudoba (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Mikołaj Ściskała, wdowiec, katolik, ok. 73 lata, zm. 31 XII 1761 w Grodziszczu (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jerzy Ściskała, zm. 31 III 1770, katolik, Grodziszcz, ok. 60 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Mikołaj Ściskała, żona Anna, katolicy w Grodziszczu, córka Maria chrzest 28 II 1760 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Andrzej Ściskała, żona Anna, katolicy w Grodziszczu, syn Jan chrzest 2 II 1761 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

(Ściskałowie z Kostkowic)

Jerzy Ściskała w 1838 r. kupił grunt w Kostkowicach nr 10 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/291, s. 60-62).

Jan Ściskała, lat 26, chałupnik w Kostkowicach, syn Jana, chałupnika w Samlowcu, i Anny ze Śliżów, 27 IX 1870 r. poślubił Marię, lat 24, córkę Pawła Kałuży, zagrodnika w Pastwiskach, i Marii z domu Pszczółka (PMMC, Metryki ślubów, t. 9 B, Pastwiska, s. 11).

(Ściskałowie z Toszonowic)

Andrzej Ściskała (Szcziskalla), ur. Toszonowice Dolne, 27 lat, katolik, kapral (Corporal), we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 12. Kompania Fizylierów, nr 20).

Chmiel - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Chmiel (*1762)
 2. Andrzej Chmiel (*1761)
 3. Anna Chmiel (*1692)
 4. Anna Chmiel (*1740)
 5. Anna Chmiel (*1754)
 6. Anna Chmiel (*1764) 
 7. Anna Chmiel (1890-1891)
 8. Anna Chmiel (1891-1943)
 9. Anna Katarzyna Chmiel (*1876)
 10. Ewa Chmiel (*1673)
 11. Ewa Chmiel (*1772)
 12. Helena Chmiel (*1862)
 13. Jan Chmiel (*1752)
 14. Jan Chmiel (*1753) 
 15. Jan Chmiel (*1759)
 16. Jan Chmiel (*1769)
 17. Jan Chmiel (*1823)
 18. Jan Chmiel (*1825)
 19. Jan Chmiel (*1827) 
 20. Jan Andrzej Chmiel (*1851)
 21. Jerzy Chmiel (*1673)
 22. Jerzy Chmiel (*1755)
 23. Jerzy Chmiel (*1832)
 24. Józef Chmiel (*1824)
 25. Józef Chmiel (*1825) 
 26. Józef Chmiel (1873-1873)
 27. Maciej Chmiel (*1673)
 28. Maria Chmiel (*1672) 
 29. Maria Chmiel (*1739)
 30. Maria Chmiel (*1753)
 31. Maria Chmiel (*1754)
 32. Maria Chmiel (*1825) [1]
 33. Maria Chmiel (*1825) [2]  
 34. Maria Chmiel (*1826)
 35. Paweł Chmiel (*1824) [1]
 36. Paweł Chmiel (*1824) [2]
 37. Paweł Chmiel (1860-1861)
 38. Paweł Chmiel (1890-1890)
 39. Zuzanna Chmiel (*1772)
 40. Zuzanna Chmiel (*1851) 
 41. Zuzanna Chmiel (*1861)
Materiały do genealogii rodziny Chmielów:

14 V 1713 Jerzy Chmiel poślubił Annę (PJP, Metryki chrztów, t. 3 - tam też wszyte śluby).

Jerzy Chmiel, wójt Bobrku w 1722 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2554, k. 91v).

Adam Chmiel luteranin, żona Maria katoliczka, mieszkali w Godziszowie. Dzieci: bliźniaczki Anna i Zuzanna chrzest 28 V 1734 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Godziszów).

26 I 1741 Andrzej Chmiel, kawaler, katolik z Cieszyna, poślubił Ewę Buzek, pannę rodem z Nieborów, służącą w Cieszynie (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 385).

Jadwiga Chmiel (Hedwigis Chmiellowa), służąca, luteranka, lat 81, zm. 16 XII 1775 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 9).

Maria, córka Pawła Chmiela, żołnierza z Ogrodzonej nr 29, 2 miesiące, zm. 25 VII 1782 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 134).

Jakub Chmiel, katolik, syn Jana, komornika w Nawsiu nr 30, lat 3, zm. 3 VI 1783 w Boguszowicach (utopił się) (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 147).

Jakub Chmiel w 1783 r. poślubił Marię Harynek (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, s. 27).

Jerzy Chmiel, komornik, katolik, 50 lat, zm. 17 IX 1785 r. w Kalembicach (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, Kalembice, s. 1).

Paweł Chmiel, 34 lata, ur. Ogrodzona, katolik, w 1789 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4708, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1789, Kompania - dowódca Helbinger, nr 37).

Jerzy Chmiel, ur. Puńców, 26 lat, ewangelik, we wrześniu 1802 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4716, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1802, Kompania - dowódca Paumgarten, nr 167).

Adam Chmiel, ur. Goleszów, katolik, 22 lata, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 17. Kompania Fizylierów, nr 102).

Paweł Chmiel, ur. Cisownica, 23 lata, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 13. Kompania Fizylierów, nr 56).

Andrzej Chmiel, komornik, lat 42, zmarł 22 października 1874 r. w Sibicy (PMMC, Metryki zgonów, t. 8 B, Sibica, s. 7).

Jan Chmiel, ślub 1892 w Skoczowie (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Indeks ślubów, 1892 nr 1).

(Chmielowie z Bobrku)

Jan Chmiel, syn Jana Chmiela chałupnika i Ewy z Macurów, ur. 19 IX 1812 w Bobrku, katolik (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 B, Bobrek, s. 107).

(Chmielowie z Cisownicy)

Paweł Chmiel, wymownik, 62 lata, Cisownica nr 50, zm. 17 X 1891 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Paweł Chmiel, ur. 1860, chałupnik w Cisownicy nr 95, zm. 25 IX 1899 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

(Chmielowie z Ogrodzonej)

Jerzy Chmiel (ur. 1672 w Ogrodzonej), syn Jana i Doroty (PMMC, Metryki chrztów, t. 6, s. 6).

(Chmielowie z Pierśćca)

Anna Chmiel, chałupnica w Pierśćcu nr 70, lat 76, żona Józefa. Zmarła 10 XII 1907 w Pierśćcu  (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Skotschau, sygn. 543).

Józef Chmiel, chałupnik, ewangelik, lat 58, chałupnik w Pierśćcu nr 70, zm. 27 I 1912 w Pireśćcu. Żona Anna, niepiśmienna  (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Skotschau, sygn. 779).

(Chmielowie z Puńcowa)

17 I 1683 Jan Chmiel poślubił Annę Niemiec; oboje z Puńcowa (PJP, Metryki chrztów, t. 2: 1678-1707 - tam wszyte też śluby).

Maria, córka Jana Chmiela, komornika, zm. 2 V 1853 w Puńcowie nr 40 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 70).

Maria, córka Jana Chmiela, komornika, żyła 1 miesiąc i 8 dni, zm. 11 IV 1858 w Puńcowie nr 80 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 75).

Zuzanna, córka Jana Chmiela, komornika, 1 miesiąc, zm. 14 VII 1859 w Puńcowie nr 80 (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 77).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Prutek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Prutek (*1718)
 2. Andrzej Prutek (*1753)
 3. Anna Prutek (*1692) 
 4. Ewa Prutek (*1862)
 5. Jan Prutek (*1835)
 6. Jan Prutek (*1863)
 7. Katarzyna Prutek (*1660) 
 8. Paweł Prutek (*1753)
 9. Paweł Prutek (*1772)
 10. Paweł Prutek (1865-1937)
 11. Zuzanna Prutek (*1861) 
 12. Zuzanna Prutek (*1871)

Materiały do genealogii rodziny Prutków:

Jakub Prutek, żona Zofia, syn Jan chrzest 8 V 1688 (PMMC, Metryki ślubów, t. 7, s. 129).

Paweł Prutek, kawaler z Krasnej, 9 lutego 1716 r. poślubił Marię Uherkównę z Bobrku (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 66).

30 I 1742 Andrzej Prutek, kawaler z Cieszyna, poślubił Ewę, córkę +Jerzego Sukowskiego, pannę z Brandysu (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 398).

Andrzej Prutek, żona Ewa, katolicy w Brandysie, dzieci: Anna chrzest 22 XII 1743 (PMMC, Metryki chrztów, t. 11, s. 294), Jan chrzest 16 VIII 1746 (PMMC, Metryki chrztów, t. 11, s. 357).

30 V 1754 r. Józef Prutek, ur. Cierlicko, zamieszkały Cieszyn, 30 lat, poślubił Zuzannę Kondziola, córkę Adama, luteranów, zamieszkałą w Cieszynie. Zobowiązali się wychować dzieci w wierze katolickiej (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 126).

(Prutkowie z Brandysu)

Anna Prutek, miała nieślubną córkę Annę ur. Brandys chrzest 2 III 1769 (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1194).

(Prutkowie z Cierlicka)

Jan Prutek, żona Anna, katolicy w Cierlicku, syn Jan chrzest 5 X 1761 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Jan Prutek, żona Anna, katolicy w Cierlicku, syn Jerzy chrzest 21 V 1769 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

(Prutkowie z Marklowic)

Paweł Prutek, syn Pawła i Marii, katolików, ur. Marklowice, chrzest 30 VIII 1763 r. (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 909).

Zuzanna, córka Pawła, Marklowice nr 9, lat 21, x 5 II 1822 Jan Rakus z Kocobędza, arcyksiążęcy myśliwy (BiAT, Metryki ślubów, t. 2).

(Prutkowie z Mostów koło Cieszyna)

Jerzy Prutek, lat 56, zagrodnik w Mostach koło Cieszyna nr 46, zmarł 8 XII 1826 r.  (PMMC, Metryki zgonów, t. 6 A, Mosty, s. 18).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.