wtorek, 2 września 2014

Branny - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Brannych:

Mikołaj Branny, ur. w Cieszynie, tkacz (Leinweber), 1629 przyjęty do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765).

Wacław Branny, ur. w Cieszynie, tkacz (Leinweber), 1641 przyjęty do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765).

28 X 1646 r. Jerzy Branny poślubił Zuzannę Suchanek, córkę +Jakuba z Zebrzydowic (PMMC, Metryki ślubów, t. 2, s. 14).

Jan Branny, żona Anna, syn Adam ur. 1701 Brandys (PMMC, Metryki chrztów, t. 8, s. 97).

10 VII 1707 r. Michał Branny, parobek, poślubił Annę Pępek ("Phempkowa") z Brandysu (PMMC, Metryki ślubów, t. 4, s. 181).

Adam Branny, katolik w Cieszynie, żona Ewa, syn Jerzy ochrzczony 29 III 1757 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 669).

29 X 1757 Adam Branny, katolik, syn +Adama, poślubił Jadwigę Topper, katoliczkę z Brandysu (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 164).

Adam Branny, żona Jadwiga, katolicy w Brandysie, dzieci: Maria ochrzczona 1 II 1759 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 715), Jan ur. 1761 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 796), Adam ur. 1763 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 910).

Jerzy Branny, chałupnik Frysztackie Przedmieście nr 64, żona Jadwiga z domu "Kaprzikin" (1781) / "Kaprzitzowa" (1783), katolicy, córka Maria Jadwiga ochrzczona 2 X 1781 (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1679), syn Adam ochrzczony 4 XI 1783 (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 A cz. 1, s. 39).

(Branni z Boguszowic)

Andrzej Branny, żona Maria, córka Maria ur. 1721 Boguszowice, syn Adam ur. 1726 (PMMC, Metryki chrztów, t. 10).

Szymon Branny, żona Zuzanna, syn Adam ur. 1726 Boguszowice (PMMC, Metryki ślubów, t. 10, s. 242).

3 VIII 1813 r. Jan Branny, siedlak, katolik, lat 23, poślubił Annę Brodę, córkę +Henryka (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Boguszowice, s. 1).

8 XI 1825 r. Jerzy Branny, komornik, lat 26, poślubił Annę Pindur, córkę Jerzego, zagrodnika w Boguszowicach (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Boguszowice, s. 5).

Jan Branny, zagrodnik w Boguszowicach, żona Anna z domu Broda, dzieci: Andrzej ur. 29 VI 1833, Ewa ur. 4 X 1835 (PMMC, Metryki chrztów, t. 17 A, Boguszowice).

Paweł Branny, syn zagrodnika, lat 23 1/4, 3 VIII 1841 poślubił Marię Schery, córkę Fryderyka, chałupnika w Boguszowicach (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Boguszowice, s. 14).

25 I 1880 Andrzej Branny, lat 32, syn Pawła i Marii z domu Schery, poślubił Helenę Kaszę z domu Pinkas, lat 38, wdowę po Józefie Kaszy, chałupniku w Boguszowicach (PMMC, Metryki ślubów, t. 10 B, Boguszowice, s. 5).

(Branni z Mostów koło Cieszyna)

6 II 1787 Jan Branny, katolik, syn +Adama, chałupnika, 26 lat, poślubił Magdalenę Wenglorz, 18 lat, córkę Andrzeja, zagrodnika (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Mosty, s. 2).

Jerzy Branny, kawaler, parobek z Sibicy nr 6, lat 26, 21 VIII 1838 r. poślubił Zuzannę Branny z domu Jurnost, lat 27, wdowę po Pawle Brannym, chałupniku w Mostach koło Cieszyna (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Mosty, s. 25). 

Andrzej Branny, siedlak w Mostach, syn +Jana i Ewy z domu Juzof, lat 29, 26 V 1874 r. poślubił Annę Kubanek, córkę Jerzego, chałupnika w Mostach i Ewy z domu Kubica, lat 18 (PMMC, Metryki ślubów, t. 10 B, Mosty, s. 3).

(Branni z Sibicy)

Jerzy Branny, kawaler i katolik z Sibicy, 14 I 1744 r. poślubił pannę Annę Hanuskową, katoliczkę z Puńcowa (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 428).

Jan Branny, syn Jerzego i Anny, katolików, ur. Sibica, chrzest 5 V 1749 (PMMC, Metryki chrztów, t. 11, s. 433).

Jerzy Branny, chałupnik w Sibicy nr 6, lat 65, zm. 10 X 1775 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 2).

6 XI 1791 r. Paweł Branny, katolik, syn Adama, nr 8, 26 lat, poślubił Zuzannę Olszar, 21 lat, córkę Andrzeja; jednym ze świadków był Jan Branny, chałupnik w Mostach (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Sibica, s. 5).

Paweł Branny, komornik w Sibicy nr 28, żona Zuzanna z domu Olszar, syn Jan ur. 8 III 1792 (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 A cz. 1, Sibica, s. 12).

14 XI 1797 r. Ewa Branny, 26 lat, córka Jana, poślubiła Jana Hubacza, syna +Jana półsiedlaka z Trzycieża (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Sibica, s. 9).

13 XI 1804 Jan Branny, syn Jana siedlaka w Sibicy, lat 21, poślubił Marię, córkę +Jana Zamarskiego, wolnego chłopa (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Sibica, s. 13).

Jan Branny, siedlak w Sibicy nr 6, żona Maria z domu Zamarski, syn Andrzej ur. 13 X 1805 (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 A cz. 2, Sibica, s. 21), syn Paweł chrzest 30 VIII 1810 (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 A cz. 2, Sibica, s. 37), syn Jerzy ur. 31 V 1813 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 A, Sibica, s. 1), syn Adam chrzest 3 I 1816 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 A, Sibica, s. 6), syn Maciej chrzest 1 III 1818 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 A, Sibica, s. 10), córka Maria Anna ur. 29 VI 1819 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 A, Sibica, s. 13), córka Maria ur. 4 III 1822 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 A, Sibica, s. 20).

Jan Branny, siedlak w Sibicy nr 27, żona Anna z domu "Misiura", syn Paweł chrzest 10 VI 1821 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 A, Sibica, s. 32).

18 XI 1828 r. Jan Branny, lat 23, siedlak, poślubił Annę Olszar, córkę Pawła, lat 26 (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Sibica, s. 9).

3 XI 1829 r. Andrzej Branny, lat 24, siedlak, poślubił Annę Macurę, córkę Jerzego, siedlaka w Sibicy (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Sibica, s. 11).

Anna, żona Jana Brannego, zagrodnika w Sibicy nr 39, 30 lat, zm. 13 III 1831 (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Sibica, s. 17).

Paweł Branny komornik w Sibicy nr 38, żona Maria z domu Raszka, syn Jan ur. 13 II 1833 (PMMC, Metryki chrztów, t. 17 A, Sibica, s. 17).

Jan Branny, syn Anny Branny panny, żył 14 dni, zm. 17 IV 1840 w Sibicy nr 6 (PMMC, Metryki zgonów, t. 6 B, Sibica, s. 6).

Anna Branny, córka Jana, żyła 3/4 roku, zm. 22 III 1847 w Sibicy nr 39 (PMMC, Metryki zgonów, t. 6 B, Sibica, s. 14).

Andrzej Branny, siedlak, 42 lata, zm. 25 IX 1849 w Sibicy nr 6 (PMMC, Metryki zgonów, t. 6 B, Sibica, s. 20).

4 VI 1850 r. Anna, wdowa po Andrzeju Brannym, siedlaku, poślubiła Pawła Wielucha, lat 29  (PMMC, Metryki ślubów, t. 9 B, Sibica, s. 1).

Jan Branny, zagrodnik w Sibicy nr 39, żona Zuzanna z domu Cięciała, dzieci: Jan Filip ur. 8 V 1849 (PMMC, Metryki chrztów, t. 19 A, Sibica, s. 1), Paweł Józef ur. 11 I 1851 zm. 1943 (tamże, s. 4), Ewa Katarzyna ur. 26 IV 1853 (tamże, s. 6), Franciszek ur. 2 X 1855 (tamże, s. 9).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz