wtorek, 9 września 2014

Zientek, Ziętek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Zientków (Ziętków):

Wawrzyniec Ziętek, wójt Kozakowic w 1687 (iudicus), żona Ewa, syn Maciej chrzest 16 I 1687, syn Józef chrzest 12 III 1691, syn Michał chrzest 14 VIII 1695 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Kozakowice).

28 VIII 1701 r. [Ustroń] Jerzy "Zentko", wdowiec, poślubił Ewę Gajdzicę, pannę (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 62).

Paweł Zientek w 1704 r. odkupił od Jana Franczka grunt w Ustroniu. W 1716 r. sprzedał go swojemu synowi, Jerzemu Zientkowi (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2363, k. 58).

9 II 1710 [Kozakowice] Maciej "Zentko", wdowiec, poślubił Zuzannę, pannę (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

Jerzy "Zentko", żona Ewa, córka Anna ur. Ustroń chrzest 9 III 1710 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

20 XI 1712 (Ustroń) Jerzy "Zentko", kawaler, katolik, poślubił Jadwigę Lanc, pannę (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

Jadwiga "Zentkowa", luteranka z Ustronia, ok. 60 lat, zm. 28 II 1713 (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

Ewa "Zentkowa", zaopatrzona sakramentami (czyli zm. jako katoliczka), ok. 40 lat, zm. 11 III 1715 w Ustroniu, pochowana tamże (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

Ewa "Zentkowa", "neo-facta Catholica", 15 lat, zm. 6 V 1715 (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

Jerzy Ziętek(?) (Zentko), katolik, żona Jadwiga, luteranka, córka Maria chrzest 19 IV 1729 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Ustroń).

Jan Zientek(?) (Zentko), ok. 20 lat, syn Macieja, z Kozakowic, zaopatrzony sakramentami przed śmiercią, zm. 9 XI 1736 jako katolik (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

27 I 1765 r. Michał Zientek(?) (Zientko), katolik i wdowiec z Kozakowic, poślubił Jadwigę, córkę Tomasza Janika i Zuzanny, katoliczkę z Wiślicy (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 128).

Andrzej Zientek (Czienek), ur. Rzeka (Schmilofska Rzeka), 34 lata i 3 miesiące, ewangelik, żonaty, we wrześniu 1802 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4716, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1802, Kompania - dowódca Trent, nr 132).

Zuzanna Zientek, córka Jana, komornika, i Marii z domu Boszczyk (Bozczik), ur. 6 XII 1803 r. w Żukowie Dolnym (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 A cz. 2, Żuków Dolny, s. 19).

Jan Zientek, katolik, chałupnik w Puńcowie nr 8. Wg spisu z 1850 r. urodził się w 1814 r., był żonaty z Anną z domu Śliwka z Bażanowic (ur. 1822), miał synów Jana (ur. 1840), Jerzego (ur. 1843) i Adama (ur. 1850). Uwaga: daty podane w spisie mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Puńców, sygn. 2, k. 7).

(Zientkowie ze Śmiłowic)

Paweł Zientek, żna Anna Liberda, luteranie w Śmiłowicach, syn Jan chrzest 10 VIII 1768 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1768-1784).

(Zienkowie z Ustronia)

Jerzy Ziętek(?) (Zentko), żona Anna, katolicy z Ustronia, syn Jakub chrzest 25 VII 1746 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Ustroń), syn Józef ch. 18 II 1748 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 15), córka Anna ch. 23 VII 1749 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 39), córka Maria ch. 2 XI 1750 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 57), córka Maria ch. 26 XI 1751 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 79).

Paweł Ziętek(?) (Zentko), katolik, żona Dorota, luteranka, Ustroń, dzieci: Jan chrzest 9 I 1752 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 81), Michał ch. 20 IX 1757 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 161).

Adam Ziętek(?) (Zentko), luteranin, żona Ewa, katoliczka, córka Ewa ur. Ustroń chrzest 8 X 1748 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 25), syn Jan ur. Ustroń chrzest 10 V 1752 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 87).

Adam Ziętek, syn Adama, 5 lat, zm. 26 VIII 1760 w Ustroniu, syn katolika (PMAG, Metryki zgonów, t. 2 (1735-1769), niepaginowana, wpis z 26 VIII 1760).

Paweł Zientek, żołnierz, żona Anna z domu Matula, Ustroń nr 109, córka Anna chrzest 23 VI 1784 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 319).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz