poniedziałek, 30 września 2019

Barbara Chrobok (*1872)

BARBARA CHROBOK

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 3.04.1872 [1]

Ojciec / Father: Antoni Chrobok, chałupnik w Olbrachcicach / cottager in Olbrachcice [1]

Matka / Mother: Barbara Nowak, córka Franciszka / daughter of Franciszek [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Data ślubu / Date of marriage: 24.10.1893 [1]

Mąż / Husband: Jan Filipczyk [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VI 4, Metryki ślubów parafii w Stonawie 1867-1914, k. 54v.