niedziela, 27 grudnia 2015

Dawid - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Jan Dawid (1860-1860)
 2. Maria Dawid (*1860)
 3. Maria Dawid (*1861) 
Materiały do genealogii rodu Dawidów:

20 IX 1846 Paweł Dawid, 24 lata, syn +Pawła małego chałupnika w Jaworzu, poślubił Zuzannę, córkę Andrzeja "Heinryech", komornika w Jasienicy nr 19 (Parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu, Metryki ślubów, t. 2, k. 30).

sobota, 26 grudnia 2015

Hansel (Hanzel, Handzel) - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Magdalena Anna Hansel (*1890)
Materiały do genealogii rodziny Hanselów (Hanzelów, Handzelów):

Józef Hansel, żona Ewa z domu Król, Bielowicko nr 6, dzieci: Anna ur. 28 XII 1856 (PBG, Metryki chrztów, Bielowicko, s. 6); Paweł Franciszek ur. 6 XI 1859 (PBG, Metryki chrztów, Bielowicko, s. 9).

Ewa Hansel, żona Józefa, Bielowicko nr 6, 47 lat, zm. 20 IV 1867 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Grodźcu, Metryki zgonów, t. 3, Bielowicko, s. 28).

5 X 1869 Józef Hanzel, syn Jana i Zuzanny, zagrodnik w Grodźcu nr 27, 26 lat, poślubił Annę, córkę Jana Wacha (PMP, Metryki ślubów, Roztropice, s. 17).

Zapewne z tej samej rodziny pochodził poniższy:

6 VIII 1833 Adam Handzel, syn Jana, siedlaka w Bielowicku, 30 lat, poślubił Annę, wdowę po Jerzym Fryczu (Fritsch) z Roztropic (PBG, Metryki ślubów, Grodziec, k. 16).

Bebek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Bebeków:

Jan Bebek, ur. 8 V 1825 Mazańcowice, chałupnik, Wapienica nr 75, zm. 2 X 1882, był czterokrotnie żonaty; czwartą żoną była Ewa z domu König (PEASB, Metryki zgonów, t. 3, k. 83).

Cygonek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Cygonków:

21 II 1773 Paweł Cygonek (Czygonek), wdowiec i wójt Kończyc Wielkich, poślubił Annę, córkę Andrzeja Gabzdyla, siedlaka (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1, s. 106).

Bojko - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Bojków:

Paweł Bojko, wymownik, 65 lat, Bukowiec nr 40, zm. 5 XII 1870 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 73).

Maria Bojko, żona Jakuba, wymownika, 37 lat, Bukowiec nr 32, zm. 15 I 1872 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 74).

czwartek, 24 grudnia 2015

Ben - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Benów:

Jan Ben (Benn), ur. 1800 Żuków Dolny, od 19 XII 1820 służył w 57. Pułku Piechoty, tego samego dnia został przeniesiony do 8. Batalionu Jegrów (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3703, Klasa III, Zeszyt V, s. 45).

Jan Ben, chałupnik w Łączce nr 6, żona Maria z domu Brudny, syn Andrzej chrzest 30 X 1835  (PEAU, Metryki chrztów, t. 1, s. 59).

Bażant - genealogia

Biogramy
 1. Antoni Bonifacy Bażant (1853-1906)
Materiały do genealogii rodziny Bażantów:

Maria, żona Antoniego Bażanta, młynarza w Ustroniu, 42 lat, zm. 10 III 1882 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 136).

Barabosz - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Jan Barabosz (*1890)
 2. Jan Barabosz (*1892) 
 3. Karol Barabosz (1890-1944)
Materiały do genealogii rodziny Baraboszów:

21 IV 1891 Adam Barabosz z Kiczyc poślubił Zuzannę Cholewę z Ustronia (USC w Ustroniu, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1910).

Bulandra - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Józef Bulandra (*1773)
Materiały do genealogii rodziny Bulandrów:

Jan Bulandra, żona Zuzanna, katolicy w Świętoszówce, syn Jakub chrzest 19 VII 1759 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Brus - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Brusów:

Jerzy Brus, żona Anna, luteranie w Ochabach, syn Jerzy, chrzest 2 IV 1758, syn Jan chrzest 3 IV 1760 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Jan Brus, żona Ewa, luteranie w Drogomyślu, córka Anna chrzest 24 VIII 1759 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Jerzy Brus, siedlak w Pruchnej nr 5, żona Maria z domu Witoszek, luteranie, dzieci: Maria ur. 17 VI 1835 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Rychułd 1785-1909 i 1794, ślubów 1829-1939, zgonów 1794-1943, Chrzty, s. 50), Anna ur. 1 VIII 1837 (tamże, s. 53), Ewa ur. 30 I 1840 (tamże, s. 57).

Dulacz - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Anna Dulacz (*1671)
 2. Anna Dulacz (*1677)
 3. Ewa Dulacz (*1660)
 4. Fryderyk Dulacz (*1677) 
 5. Helena Dulacz (*1662)
 6. Jadwiga Dulacz (*1640)
 7. Jakub Dulacz (*1641) 
 8. Jan Dulacz (*1666) 
 9. Jerzy Dulacz (*1668) 
 10. Jerzy Dulacz (†1713)
 11. Tomasz Dulacz (*1668) 
 12. Tomasz Dulacz (†1698)
 13. Wacław Dulacz (*1672)
 14. Wacław Dulacz (*1674)
 15. Wilhelm Dulacz (*1680) 
 16. Zuzanna Dulacz (*1663)
 17. Zuzanna Dulacz (*1674)

Materiały do genealogii rodziny Dulaczów:

7 II 1666 Tomasz Dulacz, syn Adama i Ewy, z Kalembic, poślubił Ewę Kuchejdę, pannę, córkę Urbana i Anny; świadkami byli Mikołaj Kuchejda i Jan Wałach (PMMC, Metryki ślubów, t. 3, s. 59).

wtorek, 22 grudnia 2015

Księgi metrykalne (20): Parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Grodźcu

PARAFIA
Kościół w Grodźcu najpierw został zabrany katolikom przez protestantów, a prawdopodobnie w 1654 roku wrócił w ręce katolickie.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia obejmowała przez cały okres prowadzenia metryk następujące miejscowości: Biery, Grodziec, Łazy, Świętoszówka i Wieszczęta.

W 1785 roku do parafii przyłączono Bielowicko (uprzednio w parafii rzymskokatolickiej w Skoczowie).

W 1785 roku od parafii odłączono następujące miejscowości: Brenna (siedziba nowego probostwa), Drogomyśl (do parafii w Ochabach), Knaj (do parafii św. Anny w Pruchnej) i Ochaby (siedziba nowego probostwa).

W 1790 roku od parafii odłączono Górki Małe (do parafii w Lipowcu).

W 1870 roku od parafii odłączono Górki Wielkie (siedziba nowego probostwa).

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi chrztów prowadzono od 1680 roku, ślubów od 1720 roku, zgonów od 1743 roku.

Oryginały od 1890 roku zostały przejęte przez Urząd Stanu Cywilnego w Jasienicy. Spośród nich księgi chrztów z lat 1890-1914 znajdują się już w Archiwum Państwowym w Bielsku-Białej.

Na potrzeby parafii wykonano odpisy wpisów z okresu od 1890 roku i wszysto je w miejsce wyrwanych stron do właściwych ksiąg.

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Kurpas Gerard, Makowski Mariusz, 100 lat nowego kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Grodźcu Śląskim 1910-2010, Grodziec Śląski 2010.

środa, 16 grudnia 2015

Uhlig - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Uhligów:

22 IV 1895 Karol Uhlig, syn Karola, ur. 10 III 1865 Trzycież, zamieszkały Trzyniec, ewangelik, poślubił Marię z domu Richter, katoliczkę (PMMC, Metryki ślubów, t. 10 A, Cieszyn, s. 122).

sobota, 12 grudnia 2015

Darończyk - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Darończyków:

18 XI 1766 Adam Darończyk, syn Jana i +Marii córki Józefa Kobieli, katolik, poślubił Zuzannę, wdowę po +Andrzeju Zagórze(?) (Zogura), córkę Michała Olszowskiego; oboje byli z Hermanic (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 159).

26 II 1770 Jan Darończyk, wdowiec, katolik z Hermanic, poślubił Marię, wdowę po Janie Gryczu ("Grytz", córkę Jana Kupca i Ewy z Macurów, katoliczkę z Dzięgielowa (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 215).

Frydrych - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Frydrychów:

Maciej Frydrych, żona Maria, syn Baltazar ur. 1685 (PMMC, Metryki chrztów, t. 7, s. 96), syn Jan ur. 1686 w Cieszynie (tamże, s. 112), syn Jerzy ur. 1688 w Cieszynie (tamże, s. 128), córka Anna chrzest 21 IV 1689 (PMMC, Metryki chrztów, t. 7, s. 135).

Franciszek Frydrych, żona Barbara, córka Anna ur. Cieszyn chrzest 14 IV 1689 (PMMC, Metryki chrztów, t. 7, s. 135).

Wawrzyk - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wawrzyków:

Adam Wawrzyk, 74 lata, wymownik, zm. 9 I 1893 w Cisownicy nr 44 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Pichler - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Pichlerów:

12 II 1822 Franciszek Pichler, 24 lata, poślubił Józefę, córkę Józefa Kohlhaupta, 23 lata (PKU, Metryki ślubów, t. 1, Ustroń, s. 90).

Pala - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Palów:

Józef Pala (Palla), ur. 22 VI 1840 w Raju, syn Jana, w roku szkolnym 1855/56 uczeń klasy drugiej w Gimnazjum Katolickim w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 32, klasaII nr 16).

Józef Pala, siedlak w Kończycach Małych nr 36, żona Katarzyna córka Mateusza Tomicy, syn Jan ur. 4 XII 1857 (PKM, Metryki 1830-1878/1879, Chrzty, s. 133).

16 V 1893 Maria Pala, córka Józefa chałupnika w Kończycach Małych nr 5, i Marii z domu Żyła, ur. 10 V 1872 brała ślub; jednym ze świadków był Jan Hanzel, siedlak (PKM, Metryki ślubów 1879-1945).

Orawiec - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Orawiec (*1750)
 2. Anna Orawiec (*1871)
 3. Jan Orawiec (*1855)
 4. Maria Orawiec (1860-1943) 
Materiały do genealogii rodziny Orawców:

Jan Orawiec, chałupnik w Zabłociu k/Strumienia nr 82, żona Maria córka Michała Gaży albo Gasia (nazwisko panieńskie jako Gaża w 1862, 1866 i 1867, jako Gaś w 1863), dzieci: Jan Ignacy ur. 31 VII 1862 zm. 1884 (PBS, Metryki chrztów 1860-1881, Zabłocie, s. 8), Franciszek Antoni ur. 28 XII 1863 zm. 4 I 1880 (tamże, s. 13), Józef ur. 18 I 1866 zm. 1866 (tamże, s. 19; chrzestni Andrzej Orawiec chałupnik z Landka), Maria ur. 13 III 1867 zm. 1867 (tamże, s. 21).

Kurek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kurków:

Jakub Kurek, zagrodnik, Bukowiec nr 5, 62 lata, zm. 22 III 1872 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 74).

Jochemek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Jochemków:

Jerzy Jochemek, chałupnik, Bukowiec, nr 8, 66 lat, zm. 29 V 1870 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 73).

Maria Jochemek, wdowa po Jerzym, 65 lat, Bukowiec nr 8, 65 lat, zm. 10 VI 1870 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 73).

Habrek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Habreków:

Anna Habrek, żona Adama, zagrodnika w Bukowcu nr 29, zm. 27 VIII 1875 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 77).

Buława - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Emanuel Buława (1857-1920)
 2. Jan Franciszek Buława (*1885) 
 3. Józef Buława (1861-1925)
 4. Józef Jan Buława (1857-1914)
 5. Józef Jan Buława (1881-1936)
 6. Karol Franciszek Buława (*1887)
 7. Maria Ludmiła Buława (*1883)  
 8. Rozalia Anna Buława (*1889)
Materiały do genealogii rodziny Buławów:

Jan Buława, w 1779 r. był wójtem Trzyńca (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 106).

13 I 1829 r. Paweł Buława, wdowiec, chałupnik w Piosecznej, 45 lat, poślubił Marię Pieter, córkę Jerzego, komornika w Piosku (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

(Buławowie z Bukowca)

Adam Buława, zagrodnik, Bukowiec nr 45, 48 lat, zm. 11 X 1873 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 75v).

Chybidziura - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Chybidziurów:

Jan Chybidziura, wymownik, Bukowiec nr 27, 78 lat, zm. 4 XI 1873 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 75v).

Bocek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Paweł Bocek (1887-1948)
Materiały do genealogii rodziny Bocków:

Paweł Bocek, 65 lat, wymownik, Bukowiec nr 46, zm. 7 IV 1872 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 74).

Jerzy Bocek, 35 lat, zagrodnik, Bukowiec nr 1, zm. 16 V 1874 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 75v).