sobota, 28 lutego 2015

Klimosz - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Dorota Klimosz (*1828)
 2. Edward Franciszek Marcin Klimosz (*1815) 
 3. Franciszek Józef Jan Klimosz (*1753)
 4. Jan Klimosz (*1755)
 5. Jan Wit Klimosz (*1761)
 6. Jerzy Klimosz (*1863)
 7. Joanna Helena Klimosz (*1816) 
 8. Maria Klimosz (*1860) 
 9. Paweł Klimosz (*1752)
 10. Paweł Klimosz (1879-1953)
 11. Wincenty Karol Klimosz (*1755)
 12. Zuzanna Klimosz (*1755)  
 13. Zuzanna Klimosz (*1859)
Materiały do genealogii rodziny Klimoszów:

12 II 1743 r. Jan Klimosz, kawaler, poślubił Marię Heimb, pannę; oboje byli katolikami z Cieszyna. Ślubu udzielał Ludwik Heimb z Wodzisławia (capellanus Loslensis) (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 473).

Jerzy Klimosz (Klimosch), ur. Bobrek, 23 lata, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 11. Kompania Fizylierów, nr 166).

Jerzy Klimosz, nauczyciel w szkole ewangelickiej w Bystrzycy 1865-1876, później przeprowadził się do Oldrzychowic (Karol Michejda, Kronika ewang. zboru augsb. wyznania w Bystrzycy, Cieszyn 1911, s. 51).

Parot - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Parotów:

Jan Parot, emerytowany chałupnik (casarius emeritus), luteranin, lat 60, zm. 28 X 1782 r. w Gułdowach (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 137).

Fink - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Krystyna Fink (*1813)
 2. Anna Magdalena Fink (*1836) 
 3. Karolina Weronika Fink (*1825)
 4. Maria Rozalia Fink (*1837)
Materiały do genealogii rodziny Finków:

Karol Fink, ur. w Cieszynie, 1745 przyjęty do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765).

Jan Fink, komornik, żebrak (Mendicus), lat 75, zm. 24 II 1777 r. w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 51).

Jan, nieślubny syn Marii Fink, żył 2 godziny, zm. 24 I 1848 Cieszyn (PMMC, Metryki zgonów, t. 7 A, Cieszyn).

Krucina - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Antoni Krucina (*1755)
 2. Zofia Krucina (*1771) 
Materiały do genealogii rodziny Krucinów:

Jerzy Krucina, żona Maria, katolicy z Łąk, syn Jakub chrzest 2 V 1756 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 646).

Szymon Krucina, żona Anna, katolicy, syn Jakub ur. Darków chrzest 10 VI 1768 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. F IV 4, Metryki chrztów 1733-1771).

Rzehak - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Juliusz Franciszek Edward Rzehak (*1824)
Materiały do genealogii rodziny Rzehaków:

19 VI 1832 Franciszek Rzehak, arcyksiążęcy ekonom w Gułdowach, katolik, lat 22, poślubił Annę, córkę Jana Kowali z Bażanowic, protestantkę (Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w Goleszowie 1785-1909, Bażanowice, s. 26). Ich syn Karol Stefan urodził się 26 XII 1835 r. w Goleszowie nr 1; ojciec został nazwany ekonomem w Gułdowach (PMAG, Metryki chrztów, t. 6, Goleszów s. 93).

Zuzanna, córka Franciszka Rzehaka, arcyksiążęcego ekonoma (Erz. Wirtschafter), 2 miesiące, zm. 1 X 1837 r. w Gułdowach (PMMC, Metryki zgonów, t. 6 B, Gułdowy, s. 1).

Zmarli w Cieszynie: Antoni Rzehak 1907 (Cieszyn, s. 190), Franciszek 1908 (Cieszyn, s. 248), Jan 1919 (Cieszyn, s. 515), Amalia 1920 (Cieszyn, s. 613) (PMMC, Metryki zgonów).

Weronika Rzehakowa (z domu Szkołowa), 70 lat, zm. 7 XI 1938 Domasłowice Górne (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Sąd Grodzki w Cieszynie, sygn. 580).

Być może do tej samej rodziny należeli poniżsi:

8 X 1848 Andrzej Rzechak, kawaler z Krasnej k/Frydku, 32 lata, poślubił Annę, córkę Pawła Puczoka (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Jan Řehak chałupnik w Baszce nr 10, żona Jadwiga córka Wacława Kocycha; dzieci: Karol ur. 20 X 1875 +1876; Andrzej ur. 29 X 1876; Franciszek ur. 14 I 1879 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Fr XII 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Skalicy 1836-1877).

Molenda - genealogia

Biogramy:
 1. Adam Molenda (*1753)
 2. Agnieszka Molenda (*1873)
 3. Maria Molenda (*1873) 
 4. Stanisław Molenda (1875-1939)
Materiały do genealogii rodziny Molendów:

(Molendowie z Cierlicka)

Jakub Molenda, żona Maria, katolicy w Cierlicku, syn Józef chrzest 18 I 1761, córka Maria chrzest 9 XI 1762 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

(Molendowie z Cieszyna)

Jerzy Molenda, katolik w Cieszynie, żona Anna, syn Jerzy, chrzest 10 III 1756 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 644).

Kasperek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Zuzanna Kasperek (*1785)
Materiały do genealogii rodziny Kasperków:

Ewa Kasperek, córka Jakuba z Brandysu, żyła 1 miesiąc, zm. 20 XI 1721 (PMMC, Metryki zgonów, t. 2, s. 181).

Ewa Kasperek, córka Jakuba z Brandysu, zm. 20 XI 1725 (PMMC, Metryki zgonów, t. 2, s. 232).

Jakub Kasperek, katolik z Cieszyna, zm. 13 V 1741 r. w wieku 26 lat (PMMC, Metryki zgonów, t. 2, s. 428).

Jakub Kasperek, katolik z Brandysu, zm. 1 IV 1741r. w wieku 61 lat (PMMC, Metryki zgonów, t. 2, s. 425).

Paweł Kalita vulgo Kasperek 26 X 1738 r. poślubił Ewę Cieślar (Tieslarova); oboje byli katolikami z Bobrku (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 350).

22 I 1744 r. Annę Kasperek (Kaschperkova), panna, katoliczka z Brandysu, poślubił Adama Morcinka, kawalera, luteranina z Oldrzychowic (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 430).

Paweł Kasperek, rolnik w Bobrku, żona Zuzanna z domu Krząszcz(?), dzieci: Anna chrzest 27 VI 1777 (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1525), Zuzanna chrzest 6 II 1780 (PMMC, Metryki  chrztów, t. 13, s. 1615), Jan chrzest 18 VI 1782 (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1717).

Paweł Kasperek, rolnik w Bobrku, lat 70, zm. 6 VI 1781 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 117).

piątek, 27 lutego 2015

Kempny - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Maria Kempny (*1725)
Materiały do genealogii rodziny Kempnych:

6 VII 1745 Szymon Kempny, wdowiec, poślubił Elżbietę, córkę Grzegorza Rychuldta, katoliczkę z Kończyc Wielkich (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1).

Szymon Kempny, żona Elżbieta, Kończyce Wielkie, syn Jakub chrzest 12 VII 1746 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 1).

9 I 1748 Szymon Kempny, syn Szymona młynarza, katolik z Kończyc Wielkich, poślubił Annę, córkę Jerzego Ćwieńczka(?) (Czwienczek), katoliczkę z Kończyc Wielkich; byli spokrewnieni w 3 stopniu pokrewieństwa (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1).

9 II 1751 Szymon Kempny, wdowiec, poślubił Ewę, córkę Jana Kozubka z Kończyc Wielkich (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1).

12 II 1765 Jan Kempny, syn Jana i Marii, poślubił Ewę, córkę Jerzego Macheja, oboje katolicy z Kończyc Wielkich (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1).

Szymon Kempny, żona Ewa, katolicy w Kończycach Wielkich, bliźnięta Maciej i Anna chrzest 12 I 1765 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 1).

(Kempni z Mostów koło Cieszyna)

Maria, żona +Fryderyka Kempnego, lat 60, zm. 10 VI 1779 w Mostach koło Cieszyna (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 89).

Jerzy Kempny, ur. Mosty k/Cieszyna, 26 lat i 1 miesiąc, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Leib, nr 72).

Koterla - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Jan Koterla (*1755)
 2. Maria Koterla (*1762)
 3. Maria Koterla (*1825)
Materiały do genealogii rodziny Koterlów:

14 V 1779 r. zmarła Ewa, żona Michała Koterli, komornika w Kisielowa, katoliczka, lat 25 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 88).

Chodura - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Jan Chodura (*1673)
 2. Jan Chodura (*1891)
Materiały do genealogii rodziny Chodurów:

Jan Chodura, komornik, katolik, lat 90, zm. 21 II 1777 w Mostach koło Cieszyna (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 51).

Gietzke (Götzke) - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Gietzke (Götzke):

28 I 1743 r. Joachim Gietzke, dr, rodem z Ratyzbony, poślubił Lukrecję Bracketti, córkę Aleksandra, kupca z Cieszyna; oboje byli katolikami (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 410).

Tenże Joachim Götze (Götzke) w 1752 r. jest poświadczony jako lekarz w Cieszynie (Janusz Spyra, Życie codzienne, [w:] Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych, red. Idzi Panic, t. 2, Cieszyn 2010, s. 337).

Wania - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Wania (*1850)
 2. Ewa Wania (*1824)
 3. Ferdynand Franciszek Wania (1850-1850)
 4. Jan Wania (*1851) 
 5. Paweł Wania (*1849) 
 6. Zuzanna Wania (*1753)

Materiały do genealogii rodziny Waniów:

Adam Wania, syn Mikołaja, 21 I 1717 r. (wg metryki katolickiej) albo 31 I 1717 r. (wg metryki luterańskiej) poślubił Zuzannę Folwarczną (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 85; PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 43). Dzieci z tego małżeństwa:
a) Anna (chrzest 13 II 1718) (PMMC, Metryki chrztów, t. 9, s. 236),
b) Jan,
c) Zuzanna (chrzest 7 V 1720) (PMMC, Metryki chrztów, t. 10, s. 64),
d) Ewa (chrzest 20 VI 1722) (PMMC, Metryki chrztów, t. 10, s. 114).

5 V 1743 r. Anna, córka +Jakuba Wanii z Ligoty Alodialnej, poślubiła Jana Boszczyka, kawalera z Kocobędza; oboje byli luteranami (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 414).

Jan Wania ("Jonek Wania"), siedlak w Ligocie Alodialnej, wymieniony w urbarzu 1757 r. (Zemský Archiv v Opavě, Urbariální komise slezská, inv. č. 908, sign. 6/7).

Jan Wania z Ligoty Alodialnej, żona Maria, córka Ewa (chrzest 6 VII 1759) (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 731).

Zuzanna Wania, zm. 1 I 1760, wdowa po Adamie z Ligoty, zm. w Kocobędzu, ur. Ligota, ok. 90 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727–1783, k. 71).

Andrzej Wania, Ligota, zm. 23.10.1766 (PMMC, Metryki zgonów, t. 3).

Jan Wania, wdowiec, w 1766 r. poślubił Helenę Kiszównę, córkę Jerzego, „źle wychowaną” ze Śmiłowic (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 347).

28 X 1779 Zuzanna Wania, córka Andrzeja, luteranka z Kocobędza, poślubiła Jana Gawlasa, chałupnika w Kocobędzu nr 28 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 14, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1784-1827).

Klyszcz - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Franciszek Ignacy Klyszcz (*1825)
 2. Karol Klyszcz (1882-1887)
Materiały do genealogii rodziny Klyszczów:

Jerzy Klyszcz, syn Jana, kormonika, żył 1 miesiąc, zm. 17 V 1846 w Gułdowach (PMMC, Metryki zgonów, t. 6 B, Gułdowy, s. 3).

Haltof - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Haltof (*1866)
 2. Anna Haltof (*1860)
 3. Franciszek Haltof (1870-1881) 
 4. Jan Haltof (*1852)
 5. Józef Paweł Haltof (*1864)
 6. Paweł Haltof (*1868) 
Materiały do genealogii rodziny Haltofów:

Jan Haltof, żona Ewa, luteranie w Stanisłowicach, syn Maciej chrzest 16 II 1727 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Zuzanna, żona Adama Haltofa, lat 45, katoliczka, zm. 4 XI 1787 r. (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Gułdowy i Mnisztwo, s. 1).

Adam Haltof, ur. Tyra, 28 lat i 1 miesiąc, ewangelik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Vogl, nr 139).

Andrzej Haltof, ur. 1809 Zamarski, od 10 VI 1829 roku służył w 57. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3679, Klasa I, Zeszyt III, s. 30).

Anna, żona Adama Haltofa, komornika w Mnisztwie, lat 54, zm. 30 IV 1850 w Mnisztwie na puchlinę wodną (Wassersucht) (PMMC, Metryki zgonów, t. 6 B, Mnisztwo, s. 13).

Czasami nazwisko Haltof zapisywano jako Altof, stąd prawdopodobnie do tej samej rodziny należał poniższy:

Jan Altof, ur. Ustroń, 34 lata i 3 miesiące, kawaler, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 14. Kompania Fizylierów, nr 48).

Chromik - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Franciszek Jan Chromik (*1876)
 2. Justyna Chromik (*1872)
Materiały do genealogii rodziny Chromików:

Adam Chromik, kawaler z Boguszowic, 12 I 1744 r. poślubił Katarzynę Brodę, pannę z Boguszowic; oboje byli katolikami (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 427).

Jerzy Chromik, żona Anna z domu Walica, córka Maria ur. V 1767 Boguszowice (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1112).

Andrzej Chromik, komornik w Mnisztwie nr 12, lat 74, zm. 6 VI 1844 (PMMC, Metryki zgonów, t. 6 B, Mnisztwo, s. 7).

Adam Chromik, komornik w Cieszynie, żona Katarzyna Buczek ("Butschek"), syn Jan Chrzciciel ur. 23 V 1847  (PMMC, Metryki chrztów, t. 18 A, Cieszyn, s. 196).

Kuś - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Andrzej Kuś (1869-1872)
 2. Anna Kuś (*1872) [1] 
 3. Anna Kuś (*1872) [2]
 4. Helena Kuś (*1891)
 5. Jan Kuś (*1867) 
 6. Jerzy Kuś (1892-1892)
 7. Maria Kuś (*1858) 
Materiały do genealogii rodziny Kusiów:

Józef Kuś z Bronowa, 30 lat, w 1869 r. poślubił Zuzannę Antonik (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach, Metryki ślubów 1862-1889 i 1946-1949, s. 17).

Jan Kuś, parobek w Wilamowicach, lat 28, syn Anny komornicy w Pogórzu, 14 XI 1870 r. poślubił Marię, córkę Jana Drozda, chałupnika w Goleszowie, lat 29 (PPPS, Metryki dla Wiślicy i Międzyświecia 1785-1884, Wilamowice - śluby, s. 20).

Jerzy Kuś, XII 1893 wybrany do wydziału gminy Pierściec  (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 896, s. 510).

Jan Kuś, stanu wolnego, najemnik rodem z Iskrzyczyna, zamieszkały Kiczyce, 27 lat, zm. 10 XII 1905 w więzieniu w Skoczowie; przyczyna zgonu: samobójstwo przez powieszenie (PPPS, Metryki zgonów 1890-1937, Kiczyce, s. 24).

(Kusiowie z Ligoty)

Franciszek Kuś, 18 lat, syn Józefa zagrodnika w Ligocie, w roku szkolnym 1855/1856 uczeń klasy piątej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 32, klasa V nr 6). 

środa, 25 lutego 2015

Puczek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Jakub Puczek (*1725)
 2. Jerzy Puczek (1864-1927) 
Materiały do genealogii rodziny Puczków:

21 I 1759 Jan Puczek (Putzek), syn Jana katolika i Jadwigi luteranki, poślubił Annę, córkę Pawła Chodury, luterankę z Goleszowa (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 64).

Jan Puczek, chałupnik w Goleszowie, lat 22, 28 II 1813 r. poślubił Marię, lat 22, córkę +Pawła Badury, komornika (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1786-1838 i ślubów 1786-1842, s. 195).

(Puczkowie z Cisownicy)

Andrzej Puczek, chałupnik w Cisownicy nr 5, żona Maria córka Pawła Wawrzyczka (rodem z Cisownicy), syn Paweł ur. 26 I 1873 w Cisownicy  (PEAU, Metryki chrztów, t. 4, k. 107).

Paweł Puczek, chałupnik w Cisownicy nr 57, 62 lata, zm. 16 V 1874 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 91).

Jan Puczek, Cisownica nr 32, 26 lat, zm. 30 XI 1879 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 125).

Maria, wdowa po Pawle Puczku, wymowniku, Cisownica nr 11, 86 lat, zm. 5 VIII 1884 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 149).

Jan Puczek, siedlak, Cisownica nr 10, 60 lat, zm. 6 V 1885 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 153).

Jan Puczek, zagrodnik w Cisownicy nr 11, żona Ewa córka Jana Kożdonia z Dzięgielowa, dzieci: Paweł ur. 26 VIII 1882 zm. 10 II 1883 (PEAU, Metryki chrztów 1878-1888, k. 336), Jan ur. 4 X 1883 (PEAU, Metryki chrztów 1878-1888, k. 359).

Jan Puczek, zagrodnik, Cisownica nr 11, ur. 1855, zm. 14 XI 1889 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 177).

Paweł Puczek, chałupnik w Cisownicy nr 64, 64 lata, zm. 19 III 1893 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Andrzej Puczek, ur. 1832 w Cisownicy, ewangelik, zamieszkały Cisownica nr Mała nr 13. Żona Maria ur. VI 1835 Cisownica, dzieci: Paweł ur. 26 I 1873, Jan ur. 16 XII 1879 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 969 (spis mieszkańców Cisownicy 1890/1891), Cisownica Mała, nr 13).

Maria, żona Andrzeja Puczka, chałupnika w Cisownicy nr 14, 60 lat, zm. 1 XII 1894 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Jerzy Puczek, ur. 8 IX 1829, chałupnik w Cisownicy nr 12, zm. 28 II 1896 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923). Identyczny z poniższym:

Jerzy Puczek, ur. XII 1829 Cisownica [uwaga: w spisach ludności często podawano błędne daty urodzenia], ewangelik, zamieszkały Cisownica Mała nr 12. Żona Anna ur. 20 V 1838 w Cisownicy. Dzieci: Jan ur. 6 IV 1857, Paweł ur. 2 II 1868, Jerzy ur. 17 X 1871 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 969 (spis mieszkańców Cisownicy 1890/1891), Cisownica Mała, nr 12).

Jan Puczek, ur. 1838 Cisownica, ewangelik, język potoczny deklarowany: polski, Cisownica Wielka nr 2. Żona Helena ur. 2 V 1850 Cisownica, dzieci: Adam ur. 22 XII 1869, Jan ur. 29 VII 1873 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 969 (spis mieszkańców Cisownicy 1890/1891), Cisownica Wielka, nr 2).

Paweł Puczek, ur. 17 XI 1826 Cisownica, zamieszkały Cisownica Wielka nr 3. Żona Zuzanna ur. III 1842. Dzieci: Jan ur. 19 IV 1872, Paweł ur. 25 IX 1877 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 969 (spis mieszkańców Cisownicy 1890/1891), Cisownica Wielka, nr 3). Paweł (ur. 1826) był identyczny z poniższym:

Paweł Puczek, ur. 1826, chałupnik w Cisownicy nr 3, zm. 11 VI 1899 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Jerzy Puczek, ur. 27 III 1864 Cisownica, zamieszkały Cisownica Wielka nr 10. Żona Maria ur. IV 1864 Leszna Górna. Syn Jan ur. 11 XI 1888 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 969 (spis mieszkańców Cisownicy 1890/1891), Cisownica Wielka, nr 10).

Łamacz - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Łamaczów:

Adam Łamacz, żona Ewa, katolicy w Lesznej Górnej, syn Jan chrzest 17 I 1742 (PMLG, Metryki chrztów, t. 2).

Adam Łamacz, chałupnik w Lesznej Górnej nr 2, żona Maria z domu Lipus, syn Jan chrzest 15 VIII 1811 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1786-1838 i ślubów 1786-1842, s. 39).

Adam Łamacz (Lamatsch), ur. Leszna Górna, ewangelik, 21 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 13. Kompania Fizylierów, nr 174).

Jakub Łamacz (Lamatsch), ur. Jabłonków, 43 lata, katolik, żonaty we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 18. Kompania Fizylierów, nr 89).

Paweł Łamacz, ewangelik, ur. 5 IX 1848, wdowiec, zm. 27 XII 1903 w szpitalu bonifratrów w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Skotschau, sygn. 317).

wtorek, 24 lutego 2015

Gruszczyk - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Gruszczyk (1864-1943)
 2. Jadwiga Gruszczyk (*1866) 
Materiały do genealogii rodziny Gruszczyków:

Jerzy Gruszczyk (Grusczik), ur. 1803 Górki Małe(?) (Klein Wisgurek), ewangelik 29 X 1821 rozpoczął służbę w 57. Pułku Piechoty, tego samego dnia przeniesiony 2. Pułku(?) Dragonów (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3704, Klasa III, Zeszyt X, s. 142).

6 X 1846 Jerzy Gruszczyk z Grodźca poślubił Ewę, córkę +Pawła Kubaczki, siedlaka w Bielowicku, 28 lat (PBG, Metryki ślubów, Bielowicko, k. 7).

2 V 1897 Jerzy Gruszczyk, ur. Grodziec, wdowiec, zamieszkały Bobrek, poślubił wdowę Marię Turek z domu Hadaszczok (PMMC, Metryki ślubów, t. 10 A, Cieszyn, s. 50).

Ewa Gruszczyk, lat 74, zamieszkała w Górkach Wielkich, żona Pawła Gruszczyka, zmarła 27 IV 1902 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Skotschau, sygn. 275).

Jakub Gruszczyk, zdun w Cieszynie, syn Pawła, chałupnika w Górkach Małych, żona Anna z domu Walter, syn Jan Józef ur. 18 III 1915 (PMMC, Metryki chrztów, t. 25, s. 258).

(Gruszczykowie z Bierów)

Paweł Gruszczyk, chałupnik w Bierach nr 7, 85 lat, zm. 16 V 1906 w Bierach. Pozstawił żonę Annę Gruszczyk z domu Rojczyk, oraz następujące dzieci: Franciszek, 45 lat, Biery nr 7, robotnik fabryczny; Maria Greń, 43 lata, Biery nr 7, robotnica fabryczna (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Skotschau, sygn. 464).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie

Murzyn - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Murzynów:

Maciej Murzyn (Murzin) w 1623 r. kupił od swojej matki zagrodę w Lesznej Górnej (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2350, k.194).

W 1668 r. Janek Murzyn kupił od swojego ojca Macieja zagrodę w Lesznej Górnej  (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2350, k. 194v).

Paweł Murzyn (Murzinowy), żona Ewa (Jewa), syn Bartłomiej (chrzest 15 VIII 1665) (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Jan Murzyn (Murzin), żona Anna, syn Paweł (chrzest 29 VI 1672)  (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Wytrzens (Witrzens) - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Wytrzens (*1826)
Materiały do genealogii rodziny Wytrzensów:

Karol Witrzens (Witrzensz), ur. Orłowa, 21 lat, kawaler, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 13. Kompania Fizylierów, nr 134).

Józef Wytrzens, nauczyciel w Zamarskach, żona Julianna córka Błażeja Oczko, córka Karolina Agnieszka ur. 11 I 1860 (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Zamarski, s. 2).

Józef Wytrzens, nauczyciel w Zamarskach, żona Franciszka z domu Schittawarz (Schittawanz), dzieci: Klara (ur. 16 VIII 1862) (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Zamarski, s. 5), Karol (ur. 2 II 1864) (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Zamarski, s. 7), Hermina Alojzja ur. 1 X 1865 (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Zamarski, s. 9); Henryk Alojzy (ur. 10 VII 1867) (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Zamarski, s. 11); Jan Juliusz (ur. 14 VII 1869 zm. 12 IV 1888) (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Zamarski, s. 15).

Kachel - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Franciszek Józef Kachel (*1783)
Materiały do genealogii rodziny Kachelów:

Józef Kachel, mieszkał w Bobrku k/Cieszyna. Żona Anna córka Adama Tomiczka, dzieci: Jan (ur. 8 VIII 1869) (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Bobrek, s. 34); Maria Teresa (ur. 5 IV 1871) (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Bobrek, s. 41); Teresa Jadwiga (ur. 6 X 1874) (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Bobrek, s. 9); Ewa (ur. 5 XII 1876) (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Bobrek, s. 14).

Arbter - genealogia

Lista biogramów / Biographical Entries:
 1. Maria Arbter (*1877)
Materiały do genealogii rodziny Arbterów:

Jan Arbter, rzeźnik w Cieszynie, żona Anna z domu Gaszek (Gaschek), syn Jan ur. 3 X 1886 (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Górne Przedmieście).

poniedziałek, 23 lutego 2015

Rajwa - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Rajwów:

Michał Rajwa, chałupnik w Pruchnej nr 64, żona Maria, syn Andrzej ur. 28 X 1796 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Pruchna 1785-1824, ślubów Pruchna 1791-1823 i zgonów Pruchna 1785-1824, Chrzty, s. 81).

15 IX 1829 r. Jan Rajwa, katolik, wdowiec i chałupnik w Kozakowicach, lat 42, poślubił Annę, córkę Jana Dalekiego, chałupnika w Kozakowicach, lat 24 (USC w Goleszowie, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w Goleszowie 1785-1909, Kozakowice, s. 31).

Józef Rajwa, chałupnik w Pruchnej nr 64, żona Zuzanna Poloczek, syn Jan ur. 12 VII 1834 zm. w dzieciństwie (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Pruchna 1825-1841 i ślubów Pruchna 1825-1879, Chrzty, s. 40).

Anna Rajwa, wymownica, zamieszkała Pogórze nr 35, zm. 24 XII 1904. Miała synów Jana chałupnika w Pogórzu nr 35 i Pawła komornika w Skoczowie oraz córkę Annę zamężną Hanzel (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Skotschau, sygn. 381).

Helena Rajwa, ur. 20 VII 1837 w Iłownicy, wdowa, od 1894 r. mieszka w Kiczycach (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 1014, nr 62).

Helena Rajwa, 70 lat, chałupnica w Kiczycach nr 54, zm. 17 IV 1905 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Skotschau, sygn. 414). Ta sama: Helena Rajwa, z d. Siąkała, 70 lat, wdowa, zm. 17 IV 1905 w Kiczycach nr 54 (PPPS, Metryki zgonów 1890-1937, Kiczyce, s. 23).

Helena Rajwa, ur. 10 IV 1886 Pogórze, córka Jana karbowego w Pogórzu i Ewy z domu Walencinowicz, 13 II 1917 roku poślubiła Franciszka Zamarskiego, urzędnika mleczarni w Cieszynie, ur. 29 XI 1872 (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 B, s. 41).

niedziela, 22 lutego 2015

Olszowy - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Olszowy (*1825)
 2. Helena Olszowy (*1830)
 3. Jadwiga Olszowy (1840-1923)
 4. Jan Olszowy (*1834)
 5. Jerzy Olszowy (*1849)
 6. Justyna Olszowy (*1846) 
 7. Katarzyna Olszowy (*1833)
Materiały do genealogii rodziny Olszowych:

Maciej Olszowy (Leszna Górna), żona Zuzanna, syn Mateusz (chrzest 23 VII 1681), syn Jerzy (chrzest 28 I 1683) (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Maciej (Matus) Olszowy w 1693 r. kupił grunt w Lesznej Górnej (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2350, k. 337).

4 XI 1760 Andrzej Olszowy, katolik z Lesznej Górnej, poślubił Zuzannę, córkę +Jana Macury, katoliczkę z Dzięgielowa (Metryki parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Lesznej Górnej, Śluby, t. 2, s. 72).

Andrzej Olszowy, 72 lata, katolik, chałupnik w Lesznej Górnej nr 18, zm. 20 XII 1805 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów Leszna Dolna 1784-1851 i Leszna Górna od 1800, Leszna Górna, s. 15).

Jan Olszowy siedlak w Lesznej Górnej nr 15, żona Maria z domu Wojnar, synowie: Jan Piotr ur. 6 VIII 1814 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki chrztów, Leszna Górna, s. 108) i Jerzy ur. 22 XI 1819 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki chrztów, Leszna Górna, s. 122).

Jerzy Olszowy siedlak w Lesznej Górnej nr 20, żona Anna z domu Pindur, syn Jerzy ur. 16 III 1819 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki chrztów, Leszna Górna, s. 120).

Jan Olszowy, siedlak w Lesznej Górnej nr 52, żona Anna z domu Skok, dzieci: Ewa ur. 22 XII 1824 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki chrztów, Leszna Górna, s. 139), Paweł ur. 28 VI 1830 zm. w dzieciństwie (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki chrztów, Leszna Górna, s. 155), Adam ur. 4 II 1834 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki chrztów, Leszna Górna, s. 164).

Adam Olszowy (Leszna Górna), żona Anna z domu Wątrobik, syn Jan ur. 14 IX 1829 w Lesznej Górnej nr 51 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki chrztów, Leszna Górna, s. 154).

Adam Olszowy, wymownik, 96 lat, zm. 14 V 1891 w Lesznej Dolnej nr 61 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Górnej, Odpisy metryk zgonów dla Lesznej Dolnej 1881-1939, s. 14).

Kotula - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Kotula (*1824)
 2. Andrzej Kotula (*1844)  
 3. Andrzej Kotula (1853-1934)
 4. Andrzej Kotula (*1873)
 5. Anna Kotula (*1880)
 6. Bolesław Kotula (1849-1898)
 7. Dorota Karolina Kotula (*1783) 
 8. Emilia Maria Kotula (*1837)
 9. Ewa Kotula (*1875)
 10. Jakub Kotula (ok. 1651-1711)
 11. Jan Kotula (*1788)
 12. Jan Kotula (*1814) 
 13. Jan Kotula (1858-1858)
 14. Jan Kotula (*1861) 
 15. Jerzy Kotula (*1816)
 16. Karol Kotula (*1842)
 17. Karol Józef Kotula (*1859)
 18. Ludmiła Anna Zuzanna Kotula (*1851) 
 19. Ludomir Kotula (*1852)
 20. Paweł Kotula (*1850)
 21. Wilhelmina Kotula (*1849)
 22. Zuzanna Kotula (*1740)
Materiały do genealogii rodziny Kotulów:

Genealogia rodziny Kotulów została przedstawiona przez Marzenę Bogus w książce Kotulowie i ich działania oświatowe na Śląsku Cieszyńskim w XIX i XX wieku (Ostrava 2006). Książka jest dostępna on-line na stronie internetowej autorki i można pobrać ją tutaj.

Poniżej podaję informacje, które uzupełniają powyższe opracowanie:

Jakub Kotula, żona Katarzyna, syn Paweł (chrzest 22 I 1672) (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Jan Kotula, ur. Żuków, 21 lat i 1 miesiąc, ewangelik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Malvo, nr 93).

"Mathias recte Carl" Kotula (Kotulla), ur. Dzięgielów, 33 lata, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 15. Kompania Fizylierów, nr 97).

Andrzej Kotula, ur. Cierlicko, 25 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 12. Kompania Fizylierów, nr 71).

Jan Kotula, ur. Cierlicko, 28 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 8. Kompania Fizylierów, nr 38).

Adam Kotula z Cieszyna, sporządził testament 6 kwietnia 1876 r., zapisał m.in. żonie Annie, synowi Janowi, synowi Józefowi, córce Ewie po 50 florenów (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Teschen, sygn. 1115).

Józef Kotula wybrany prezbiterem w Błędowicach 1891; „Nowy Czas”, nr 17 z 6 IX 1891, s. 133.

Adamek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Barbara Adamek (*1788)
 2. Jan Adamek (*1789)
 3. Maria Adamek (*1788)
Materiały do genealogii rodziny Adamków:

Jerzy Adamek, luteranin z Lesznej Dolnej, 6 I 1753 r. poślubił Annę, córkę Jerzego Jasia (Jasiow), luterankę z Lesznej Dolnej (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki ślubów, t. 2: 1707-1821, s. 50-51).

Marcin Adamek, ur. Szobiszowice Górne, 27 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 10. Kompania Fizylierów, nr 99).

Jerzy Adamek, ur. 1788 Prażna, od 7 I 1816 służył w 56. Pułku Piechoty, 1821 przeniesiony do 57. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3703, Klasa III, Zeszyt V, s. 1).

Jaszowski - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Jaszowskich:

Jerzy Jaszowski, luteranin, żona Zuzanna katoliczka, zamieszkali w Ustroniu, dzieci: Maria chrzest 6 XI 1747 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 8); Anna chrzest 5 I 1749 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 29).

Jakub Jaszowski vel Kowala, żona Zuzanna córka Jana Tomanka, katolicy w Ustroniu, syn Jerzy chrzest 11 II 1770 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 426).

Jerzy Jaszowski, ur. Ustroń, 28 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz (tamburysta) w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 12. Kompania Fizylierów, nr 21)

wtorek, 10 lutego 2015

Targosz - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Adam Targosz (*1869)
 2. Andrzej Targosz (1868-1869)
 3. Maria Targosz (1873-1942) 
 4. Maria Anna Targosz (*1872)
Materiały do genealogii rodziny Targoszów:

Ewa, żona Jerzego Targosza, chałupnika, lat 60, zm. 12 V 1830 w Pastwiskach (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Pastwiska, s. 11).

Jerzy Targosz, wymownik, zamieszkały Pastwiska nr 6, lat 70, zm. 26 III 1838 (PMMC, Metryki zgonów, t. 6 B, Pastwiska, s. 3).

Chybiorz - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Chybiorzów:

Jerzy Chybiorz, chałupnik w Bobrku, żona Ewa z domu "Gmusdek", córka Zuzanna chrzest 29 I 1819 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 B, Bobrek, s. 32).

Anna Chybiorz, lat 29, córka Jana, wymownika, zm. 17 X 1872 w Bobrku (PMMC, Metryki zgonów, t. 8 B, Bobrek, s. 7).

Paweł Chybiorz, grabarz w Cieszynie, żona Zuzanna z domu Zamarski, córka Maria Franciszka ur. 12 IX 1874 zm. 24 IX 1874 (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Frysztackie Przedmieście, s. 12).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Prengel - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Helena Prengel (*1850)
Materiały do genealogii rodziny Prengelów:

Jerzy Prengel, kormonik, żona Maria z domu Maliniok, córka Anna ur. 10 I 1818 w Bobrku (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 B, Bobrek, s. 27).

Anna Prengel, ur. Bobrek, córka Jerzego, 13 IV 1841 w wieku 24 lata przeszła na katolicyzm (PMMC, Księga konwertytów).

Pilarczyk - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Pilarczyków:

Paweł Pilarczyk, ślub 1891 w Skoczowie (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Indeks ślubów, 1891 nr 6).

(Pilarczykowie z Hermanic)

11 XI 1806 Paweł Pilarczyk, syn +Jana, chałupnik w Hermanicach, 28 lat, poślubił Annę, córkę Jerzego Zmożka, chałupnika w Hermanicach, 20 lat (PKU, Metryki ślubów, t. 1, Hermanice, s. 8).

Adam Pilarczyk, ur. Hermanice, 21 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 3. Kompania Fizylierów, nr 179). Prawdopodobnie identyczny z poniższym:

Adam "Billarczik", ur. 1796 Hermanice, katolik, od 1815 służył w 56. Pułku Piechoty, 1821 przeniesiony do 57. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3703, Klasa III, Zeszyt V, s. 26).

Zuzanna, żona Jana Pilarczyka, lat 40, Hermanice nr 70, zm. 27 X 1875 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, 1859-1897, k. 98).

Jan Pilarczyk, 62 lata, Hermanice nr 15, zm. 26 X 1885 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 155).

Jan Pilarczyk, ur. 1833, Hermanice nr 32, zm. 3 III 1898 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Śliż - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Adolf Śliż (*1902)
 2. Agnieszka Śliż (*1900)
 3. Albin Adam Śliż (1903-1905)
 4. Alojzy Śliż (*1898)
 5. Andrzej Śliż (1905-1988) 
 6. Anna Śliż (*1850)
 7. Emilia Ludmiła Śliż (*1896)
 8. Ewa Śliż (*1855)
 9. Franciszek Śliż (*1891)
 10. Helena Śliż (1859-1861)
 11. Helena Śliż (*1866)
 12. Jan Śliż (1851-1883) 
 13. Jan Śliż (*1893)  
 14. Joanna Śliż (*1895)
 15. Józef Śliż (1814-1900) 
 16. Józef Śliż (1845-1854)
 17. Józef Śliż (1863-1955)
 18. Józef Śliż (1889-1890)
 19. Katarzyna Śliż (1858-1859)
 20. Katarzyna Śliż (1861-1861) 
 21. Maria Śliż (†1844)
 22. Maria Śliż (1848-1849)
 23. Maria Śliż (*1854) 
 24. Maria Śliż (*1888)
 25. Paweł Śliż (1853-1854) 
 26. Stefania Śliż (1907-1995)
 27. Zuzanna Śliż (*1849) 

Materiały do genealogii rodziny Śliżów:

15 I 1769 Jakub Śliż, rodem z Iskrzyczyna, 19 lat, parobek w Jarząbkowicach (czyli na pruskim Śląsku), poślubił Annę "Heschkin" z Jarząbkowic (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Księgi Metrykalne, sygn. 1647, Metryki ślubów parafii w Pielgrzymowicach 1766-1819, s. 11-12).

Jerzy Śliż (Schlisch), ur. Wisła, 26 lat i 3 miesiące, ewangelik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Schirmer, nr 26).

Jan Śliż, chałupnik w Iskrzyczynie nr 13, lat 28, katolik, 26 I 1845 r. poślubił Marię, córkę Jana Rajwy, chałupnika w Kozakowicach, wg dopisku ur. 31 X 1822 w Kozakowicach (USC w Goleszowie, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w Goleszowie 1785-1909, Kozakowice, s. 43).

Maria, córka Adama Śliża, zagrodnika w Pastwiskach, 3 lata, zm. 12 II 1820 (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Pastwiska, s. 4).

Koziar - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Ewa Koziar (*1777)
 2. Jerzy Koziar (*1776)
 3. Maria Koziar (*1782)
Materiały do genealogii rodziny Koziarów:

Franciszek Koziar, proboszcz w Trzyńcu, zm. 12 I 1898 (Gwiazdka Cieszyńska, nr 3 z 15 I 1898, s. 82). Dokumenty dotyczące spadku w: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Teschen, sygn. 3.