piątek, 27 lutego 2015

Gietzke (Götzke) - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Gietzke (Götzke):

28 I 1743 r. Joachim Gietzke, dr, rodem z Ratyzbony, poślubił Lukrecję Bracketti, córkę Aleksandra, kupca z Cieszyna; oboje byli katolikami (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 410).

Tenże Joachim Götze (Götzke) w 1752 r. jest poświadczony jako lekarz w Cieszynie (Janusz Spyra, Życie codzienne, [w:] Dzieje Cieszyna od pradziejów do czasów współczesnych, red. Idzi Panic, t. 2, Cieszyn 2010, s. 337).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz