niedziela, 30 sierpnia 2020

Herman Jan Cieślar (*1870)

HERMAN JAN CIEŚLAR

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 23.07.1870 Błogocice [1]

Ojciec / Father: Jerzy Cieślar, arcyksiążęcy "Verwalter" w Błogocicach, ur. w Nydku / Archduke's administrator in Błogocice, born in Nydek [1]

Matka / Mother: Ewa Buzek, ur. w Oldrzychowicach / born in Oldrzychowice [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie, t. 9, s. 597-598.

Jan Kukucz (1870-1917)

JAN KUKUCZ

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 20.06.1870 Końska [1][2]

Ojciec / Father: Jerzy Kukucz, serkarz, ur. w Mnichu / cheesemaker, born in Mnich [1]

Matka / Mother: Ewa Dębiny [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 11.01.1917 Kraków [2]

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1]

Zawód / Occupation: nauczyciel, działacz społeczny / teacher, social activist [2]

Przypisy / Footnotes

[1] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie, t. 9, s. 587-588.

[2] Józef Golec, Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Vol. 2, Cieszyn 1995, s. 114.

Gizela Irmgarda Brunhilda Bathelt (*1870)

GIZELA IRMGARDA BRUNHILDA BATHELT

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 21.04.1870 Kostkowice [1]

Ojciec / Father: Gustaw Bathelt, właściciel dóbr ("Gutsbesitzer") w Kostkowicach, ur. w Bielsku / big landowner in Kostkowice, born in Bielsko [1]

Matka / Mother: Paulina Liszka, córka Pawła / daughter of Paweł [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie, t. 9, s. 585-586.

Lichnowski - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Maria Karolina Lichnowska (*1850)

Maria Karolina Lichnowska (*1850)

MARIA KAROLINA LICHNOWSKA

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 24.11.1850 Cieszyn (Górne Przedmieście) [1]

Ojciec / Father: Franciszek Lichnowski ("Lichnowsky") [1]

Matka / Mother: Joanna Böhm [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1]  Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie, Metryki chrztów [Baptism Registers], t. 19 B, Górne Przedmieście, s. 11.

sobota, 29 sierpnia 2020

Kiczyce - źródła / sources

NAZWA / NAME

German: Kitschitz, Czech: Kyčice

KSIĘGI METRYKALNE / PARISH REGISTERS

(Parafia do której należały. Księgi metrykalne mogą być przechowywane w innych miejscach. / Parish to which it belong. Parish registers could be stored in other places.)

A. Katolicy / Roman Catholics

1) od 1714 / since 1714: Parafia rzymskokatolicka pw. śś. Piotra i Pawła w Skoczowie

B. Ewangelicy / Lutherans

1) 1709-1782: Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie

2) 1782-1866: Parafia ewangelicko-augsburska w Drogomyślu

3) od 1866 / since 1866: Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie

KSIĘGI GRUNTOWE / LAND REGISTRATION

1) 1645-1717: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2354, Regystra Grunwony Diediny Kyczycz.

2) 1832-1850: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/33, Grund- und Urkundenbuch der Gemiende Kitschitz.

URBARZE / URBARIUM

1) Urbarz państwa skoczowsko-strumieńskiego z 1621 roku, ed. Wacław Gojniczek, Skoczów 1999.

SPISY LUDNOŚCI / CENSUSES

1) 1900: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz [Starostwo Powiatowe w Bielsku], sygn. 1014.

OPRACOWANIA NA TEMAT MIEJSCOWOŚCI / SECONDARY SOURCES

1) Kuś Wiesław, Zarys dziejów wsi Kiczyce, „Kalendarz Skoczowski”, 1999, s. 206-226.

Andrzej Ostruszka (*1739)

ANDRZEJ OSTRUSZKA

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: Dzięgielów [1]

Data chrztu / Date of baptism: 29.11.1739 [1]

Ojciec / Father: Jakub Ostruszka (Ostroska) [1] 

Matka / Mother: Maria [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Puńcowie, Metryki chrztów [Baptism Registers], t. 4, s. 77.

piątek, 14 sierpnia 2020

Ferdynand Barteczek (*1875)

FERDYNAND BARTECZEK

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 5.11.1875 Dziećmorowice [1]

Ojciec / Father: Józef Barteczek [1]

Matka / Mother: Weronika Starostka [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1][2]

Zawód / Occupation: górnik / miner [2]

Data ślubu / Date of marriage: 18.01.1899 [2]

Żona / Wife: Karolina Grabiec [2]

Dzieci / Children

 1. Alojzy Barteczek (1899-1899)
 2. Fryderyk Barteczek (1900-1900)
 3. Franciszek Barteczek (1901-1917)

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sig. F II 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Dziećmorowicach - Dziećmorowice, Kąkolna 1869-1896, Dziećmorowice, 59

[2] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sig. F II 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Dziećmorowicach - Dziećmorowice, Kąkolna 1897-1911, Dziećmorowice, k. 78. 

Maria Barteczek (1876-1876)

MARIA BARTECZEK

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 6.05.1876 Dziećmorowice [1]

Ojciec / Father: Ignacy Barteczek [1]

Matka / Mother: Joanna "Wicha" [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 15.05.1876 [1]

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sig. F II 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Dziećmorowicach - Dziećmorowice, Kąkolna 1869-1896, Dziećmorowice, 64.

Joanna Barteczek (1875-1945)

JOANNA BARTECZEK

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 1.06.1875 Dziećmorowice [1]

Ojciec / Father: Feliks Barteczek, siedlak w Dziećmorowicach nr 79 / farmer in Dziećmorowice No. 79 [1]

Matka / Mother: Maria Babisz [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 10.03.1945 Dziećmorowice [1]

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sig. F II 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Dziećmorowicach - Dziećmorowice, Kąkolna 1869-1896, Dziećmorowice, 55.

Jan Barteczek (1852-1935)

JAN BARTECZEK

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 21.05.1852 Dziećmorowice [1]

Ojciec / Father: Andrzej Barteczek (1820-1893), siedlak w Dziećmorowicach nr 79 / farmer in Dziećmorowice No. 79 [1]

Matka / Mother: Magdalena Dadok [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 7.06.1935 [1]

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Data ślubu / Date of marriage: 14.09.1874 [2]

Żona / Wife: Anna Niebroj [2]

Dzieci / Children
 1. Antoni Barteczek (*1876)
Przypisy / Footnotes

[1] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sig. F II 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Dziećmorowicach - Dziećmorowice, Kąkolna 1840-1868, k. 33v-34.

[2] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sig. F II 6, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Dziećmorowicach - Dziećmorowice, Kąkolna 1863-1913, s. 57.

Jan Barteczek (*1858)

JAN BARTECZEK

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 28.05.1858 Dziećmorowice [1]

Ojciec / Father: Andrzej Barteczek (1820-1893), siedlak w Dziećmorowicach nr 79 / farmer in Dziećmorowice No. 79 [1]

Matka / Mother: Magdalena Dadok [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Dodatkowe informacje / Additional information

Prawdopodobnie błędne imię w metryce, vide Jan Barteczek (1852-1935). / Probably false name in parish registers, vide Jan Barteczek (1852-1935).

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sig. F II 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Dziećmorowicach - Dziećmorowice, Kąkolna 1840-1868, k. 47v-48.

Józefa Barteczek (*1852)

JÓZEFA BARTECZEK

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 7.03.1852 Dziećmorowice [1]

Ojciec / Father: Paweł Barteczek, siedlak w Dziećmorowicach nr 81 / farmer in Dziećmorowice No. 81 [1]

Matka / Mother: Magdalena "Plechaczek" [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sig. F II 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Dziećmorowicach - Dziećmorowice, Kąkolna 1840-1868, k. 33v-34.

Feliks Barteczek (*1847)

FELIKS BARTECZEK

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 26.07.1847 Dziećmorowice [1]

Ojciec / Father: Andrzej Barteczek (1820-1893), siedlak w Dziećmorowicach nr 79 / farmer in Dziećmorowice No. 79 [1]

Matka / Mother: Magdalena Dadok [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sig. F II 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Dziećmorowicach - Dziećmorowice, Kąkolna 1840-1868, k. 22v-23.

Florian Barteczek (1867-1910)

FLORIAN BARTECZEK

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 19.04.1867 Dziećmorowice [1][2]

Ojciec / Father: Franciszek Barteczek, chałupnik w Dziećmorowicach nr 30 / cottager in Dziećmorowice No. 30 [1]

Matka / Mother: Amalia Hajek [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 25.11.1910 Karwina [2]

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1][2]

Zawód / Occupation: gospodzki w Karwinie / innkeeper in Karwina [2][3]

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sig. F II 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Dziećmorowicach - Dziećmorowice, Kąkolna 1840-1868, k. 91v-92.

[2] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sig. Ka II 29, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Karwinie - Karwina, Olbrachcice 1899-1910, k. 142.

[3] "Ślązak" 1910 nr 21.

Ferdynand Barteczek (*1868)

FERDYNAND BARTECZEK

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 18.06.1868 Dziećmorowice [1]

Ojciec / Father: Andrzej Barteczek (1820-1893), siedlak w Dziećmorowicach nr 79 / farmer in Dziećmorowice No. 79 [1]

Matka / Mother: Magdalena Dadok [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sig. F II 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Dziećmorowicach - Dziećmorowice, Kąkolna 1840-1868, k. 97v-98.

Karol Barteczek (*1868)

KAROL BARTECZEK

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 3.10.1868 Dziećmorowice [1]

Ojciec / Father: Franciszek Barteczek, chałupnik Dziećmorowicach nr 30 / cottager in Dziećmorowice No. 30 [1]

Matka / Mother: Amalia Hajek [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sig. F II 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Dziećmorowicach - Dziećmorowice, Kąkolna 1840-1868, k. 99v-100.

Maria Lankocz (*1868)

MARIA LANKOCZ

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 14.12.1868 Dziećmorowice [1]

Ojciec / Father: Franciszek Lankocz (1839-1913), siedlak w Dziećmorowicach nr 18 / farmer in Dziećmorowice No. 18 [1]

Matka / Mother: Józefa Noga (1850-1899) [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Data ślubu / Date of marriage: 17.08.1887 [2]

Mąż / Husband: Franciszek Barteczek (*1863) [2]

Dzieci / Children

 1. Józef Barteczek (*1888) 
 2. Franciszek Florian Barteczek (1891-1983)
 3. Amalia Barteczek (1895-1899)

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sig. F II 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Dziećmorowicach - Dziećmorowice, Kąkolna 1840-1868, k. 100v-101.

[2] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sig. F II 6, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Dziećmorowicach - Dziećmorowice, Kąkolna 1863-1913, s. 139

Feliks Barteczek (1868-1885)

FELIKS BARTECZEK

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 2.12.1868 Dziećmorowice [1]

Ojciec / Father: Jan Barteczek [1]

Matka / Mother: Maria Bednarz [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 27.03.1885 [1]


Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sig. F II 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Dziećmorowicach - Dziećmorowice, Kąkolna 1840-1868, k. 100v-101.

Jan Sadowski (†1883)

JAN SADOWSKI

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 1858 (25 lat w 1883 / 25 years old in 1883) [1]

Ojciec / Father: ?

Matka / Mother: ?

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 15.12.1883 Kiczyce [1]

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1]

Zawód / Occupation: właściciel gruuntu w Kiczycach nr 7 / farmer in Kiczyce no. 7 [3]

Przypisy / Footnotes

[1] Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki zgonów, t. 1, k. 126.

sobota, 8 sierpnia 2020

Pierściec - źródła / sources

NAZWA / NAME

German: Perstetz

KSIĘGI METRYKALNE / PARISH REGISTERS

(Parafia do której należało. Księgi metrykalne mogą być przechowywane w innych miejscach. / Parish to which it belong. Parish registers could be stored in other places.)

A. Katolicy / Roman Catholics

1) 1714-1784: Parafia rzymskokatolicka pw. śś. Piotra i Pawła w Skoczowie

2) od 1784 / from 1784: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Pierśćcu

B. Ewangelicy / Lutherans

1) 1709-1788: Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie

2) 1788-1866: Parafia ewangelicko-augsburska w Drogomyślu

3) od 1866 / from 1866: Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie

KSIĘGI GRUNTOWE / LAND REGISTRATION

1) 1841-1850: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/42, Grundbuch Perstetz I.

SPISY LUDNOŚCI / CENSUSES

1) 1890: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz [Starostwo Powiatowe w Bielsku], sygn. 993.

OPRACOWANIA NA TEMAT MIEJSCOWOŚCI / SECONDARY SOURCES

1) Kuś Wiesław, Zarys dziejów wsi Pierściec, „Kalendarz Skoczowski 1996”, Skoczów 1995.

Zauner - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Konrad Zauner (1890-1949)

Konrad Zauner (1890-1949)

KONRAD ZAUNER

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 13.09.1890 [1] Bielsko [2]

Ojciec / Father: Józef Zauner, hotelarz / hotelier [2]

Matka / Mother: ?

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 1949 [1]

Wyznanie / Denomination: ?

Zawód / Occupation: właściciel Café Landtmann w Wiedniu (1926-1949) / owner of the Café Landtmann in Vienna (1926-1949) [3]

Data ślubu / Date of marriage: 21.01.1914 [2][4]

Żona / Wife: Angela Anna Kreczmer (Kretschmer) [2][4]

Przypisy / Footnotes

[1] Konrad Zauner, Verstorbensuche, Friedhöfe Wien [dostęp / access 8.08.2020].

[2] Urząd Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Bielsku 1890-1917, s. 372.

[3] "Landtmann Extrablatt" (Wien) 2007, nr 5, s. 1.

[4] "Silesia", nr 13 z 17.01.1914, s. 3.

Mokrysz - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Mokryszów:

2 VIII 1848 Adam Mokrysz (Mokrisch), wdowiec z Jabłonkowa, 50 lat, poślubił Ewę, córkę Pawła Puczoka (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

29 IX 1857 Jan Mokrysz (Mokrisch) z Jabłonkowa, 27 lat, poślubił Alojzję Knopp (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

6 XI 1861 Józef Mokrysz (Mokrisz), syn Adama, 24 lata, poślubił Annę, córkę +Ignacego Śniegonia, mieszczanina w Jabłonkowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Grześ - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Andrzej Grześ (†1910)

Andrzej Grześ (†1910)

ANDRZEJ GRZEŚ

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 1832 (78 lat w 1910 / 78 years old in 1910) [1]

Ojciec / Father: ?

Matka / Mother: ?

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 1910 Jasienica [1]

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1]

Zawód / Occupation: nauczyciel w Cierlicku, Suchej Średniej, Błędowicach i Drogomyślu / teacher in Cierlicko, Sucha Średnia, Błędowice and Drogomyśl [1]

Data ślubu / Date of marriage: 23.10.1860 [1]

Żona / Wife: Anna Buczek (†1914)

Dodatkowe informacje / Additional information

Sekretarz Stowarzyszenia Gustawa Adolfa w parafii ewangelickiej Drogomyśl. / Secretary of the Gustav-Adolf-Verein in the Lutheran Parish in Drogomyśl. [2]

Przypisy / Footnotes

[1] "Nowy Czas" 1910 nr 49, s. 393.

[2] „Śląskie Stowarzyszenia Gustawa Adolfa. Sprawozdanie” 1878/9, s. 4-5.

Wiktoria Marta Kopieczek (*1903)

WIKTORIA MARTA KOPIECZEK

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 17.07.1903 Cieszyn [1]

Ojciec / Father: Augustyn ("August") Kopieczek, złotnik / goldsmith [1]

Matka / Mother: Emilia Pindur (*1878) [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1]  Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie, Metryki chrztów [Baptism Registers], t. 23 A, s. 11.

Nechay - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Julia Nepomucena Nechay (*1813)
 2. Teresa Elżbieta Gertruda Nechay (*1792)

Julia Nepomucena Nechay (*1813)

JULIA NEPOMUCENA NECHAY

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 17.05.1813 Cieszyn [1]

Ojciec / Father: Andrzej Nechay [1]

Matka / Mother: Teresa Ruff [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1]  Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie, Metryki chrztów [Baptism Registers], t. 15 A, Cieszyn, s. 4.

Kisielów - źródła / sources

NAZWA / NAME

German: Kisielau

KSIĘGI METRYKALNE / PARISH REGISTERS

A. Katolicy / Roman Catholics


1) 1628-1784: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie

2) od 1784 / from 1784: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła w Ogrodzonej

B. Ewangelicy / Lutherans

1) od 1709 / from 1709: Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie

2) od 1814 / from 1814: Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie

SPISY LUDNOŚCI / CENSUSES

1) 1752: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie

2) 1890: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz [Starostwo Powiatowe w Bielsku], sygn. 982.

URBARZE / URBARIUM

1) 1770: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2583.

piątek, 7 sierpnia 2020

Maria Sodzawiczny (*1857)

MARIA SODZAWICZNY

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 24.03.1857 Kiczyce [1]

Ojciec / Father: Jan Sodzawiczny, chałupnik w Kiczycach nr 50 / cottager in Kiczyce No. 50 [1] 

Matka / Mother: Katarzyna Bracki [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Piotra i Pawła w Skoczowie, sygn. 1 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Skoczowie, Metryki chrztów, ślubów i zgonów dla Kiczyc i Wiślicy 1854–1900), Kiczyce, Chrzty [Baptism Registers], s. 3.

Maria Sodzawiczny (*1855)

MARIA SODZAWICZNY

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 27.02.1855 Kiczyce [1]

Ojciec / Father: Jan Sodzawiczny, chałupnik w Kiczycach nr 38 / cottager in Kiczyce No. 38 [1] 

Matka / Mother: Katarzyna Bracki [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Piotra i Pawła w Skoczowie, sygn. 1 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Piotra i Pawła w Skoczowie, Metryki chrztów, ślubów i zgonów dla Kiczyc i Wiślicy 1854–1900), Kiczyce, Chrzty [Baptism Registers], s. 1.

Herberg - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Filipina Herberg (*1849)

Anna Filipina Herberg (*1849)

ANNA FILIPINA HERBERG

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 2.04.1849 Cieszyn (Górne Przedmieście) [1]

Ojciec / Father: Karol Herberg [1]

Matka / Mother: Anna Bruner [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1]  Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie, Metryki chrztów [Baptism Registers], t. 19 B, Górne Przedmieście, s. 2.

Parchański - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Ignacy Parchański (*1777)

Buda - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Maria Zuzanna Buda (*1849)

Ignacy Parchański (*1777)

IGNACY PARCHAŃSKI

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 30.07.1777 Rudnik [1]

Ojciec / Father: Jakub Parchański [1]

Matka / Mother: Ewa "Czwientzek" [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów [Baptism Registers] 1777-1807, s. 1.

Maria Zuzanna Buda (*1849)

MARIA ZUZANNA BUDA

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 5.01.1849 Cieszyn (Górne Przedmieście) [1]

Ojciec / Father: Paweł Buda [1]

Matka / Mother: Zuzanna Koziełek ("Kozielek") [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1]  Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie, Metryki chrztów [Baptism Registers], t. 19 B, Górne Przedmieście, s. 1.

Widnic - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Franciszek Stefan Widnic (1889-1893)

Franciszek Stefan Widnic (1889-1893)

FRANCISZEK STEFAN WIDNIC

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 21.12.1889 Kaczyce [1]

Ojciec / Father: Jan Widnic, chałupnik / cottager [1]

Matka / Mother: Magdalena Matloch, córka Jerzego / daughter of Jerzy [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 26.04.1893 [1]

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Stanu Cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Pogwizdowie, sygn. 1, Metryki chrztów [Baptistm Registers] - Kaczyce 1890-1907, s. 1.

Bilan - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Bilan (*1752)

Anna Bilan (*1752)

ANNA BILAN

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth:
Cierlicko [1]

Data chrztu / Date of baptism: 5.05.1752 [1]

Ojciec / Father: Adam Bilan [1]

Matka / Mother: Maria [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie, Metryki chrztów [Baptism Registers], t. 2, s. 2.

Jan Cymorek (*1868)

JAN CYMOREK

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 5.05.1868 [1] Karpętna [1][2]

Ojciec / Father: Jerzy Cymorek, chałupnik w Karpętnej nr 8 / cottager in Karpętna No. 8 [1]

Matka / Mother: Anna Kowala [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1]

Zawód / Occupation: nauczyciel w Starym Bielsku (1912) / teacher in Stare Bielsko (1912) [2]

Żona / Wife: ?

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 13, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1859-1869, k. 298.

[2] Schlesischer Schul- und Lehrer-Schematismus, Troppau 1912, s. 20.

Rubal - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Edward Jan Rubal (*1849)

Edward Jan Rubal (*1849)

EDWARD JAN RUBAL

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 17.05.1849 Cieszyn (Górne Przedmieście) [1]

Ojciec / Father: Franciszek Rubal, szewc / shoemaker [1]

Matka / Mother: Anna Gabik [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1]  Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie, Metryki chrztów [Baptism Registers], t. 19 B, Górne Przedmieście, s. 3.

Ogrodzona - źródła / sources

NAZWA / NAME

Czech: Ohrazená, German: Ogrodzon

KSIĘGI METRYKALNE / PARISH REGISTERS

A. Katolicy / Roman Catholics


1) 1628-1784: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie

2) od 1784 / from 1784: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła w Ogrodzonej

B. Ewangelicy / Lutherans

1) od 1709 / from 1709: Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie

KSIĘGI GRUNTOWE / LAND REGISTRATION

1) 1600-1716: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2326, Registra Didinna Wsy Ohrazenej.

2) Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/3.

URBARZE / URBARIUM

1) 1577: Urbarz Cieszyński z 1577 r., ed. Idzi Panic, Cieszyn 2001.

2) 1621: Urbarz Cieszyński z 1621 r., ed. Idzi Panic, Cieszyn 2003.

3) 1646/1647: Urbarz cieszyńskiego klucza dóbr książęcych z 1646 roku, ed. Idzi Panic, Cieszyn 2005.

4) 1692 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

5) 1722 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

6) 1755 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

7) 1770

a) Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

b) Zemský archiv v Opavě, Urbariální komise slezská, Opava, Inventární čislo 1115, sig. 19-28

SPISY MIESZKAŃCÓW / CENSUSES

1) 1752: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

OPRACOWANIA NA TEMAT MIEJSCOWOŚCI / SECONDARY SOURCES

1) Szweda Władysław, Z dziejów Ogrodzonej, Ogrodzona 2008. 

czwartek, 6 sierpnia 2020

Jan Stonawski (1839-1915)

JAN STONAWSKI

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 22.08.1839 Leszna Dolna [1]

Ojciec / Father: Jan Stonawski (1818-1891) [1]

Matka / Mother: Helena Baczok [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 25.03.1915 Leszna Dolna [1]

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1]

Zawód / Occupation: młynarz w Lesznej Dolnej / miller in Leszna Dolna [1]

Data ślubu / Date of marriage: 4.11.1862 [1]

Żona / Wife: Maria Płoszek (*1843) [1]

Dzieci / Children
 1. Anna Stonawska (*1864)
 2. Paweł Stonawski (1870-1929)
 3. Jan Stonawski (1870-1957)
 4. Józef Stonawski (1871-1872)
 5. Józef Stonawski (1874-1907) 
Additional information

Wójt Lesznej Dolnej 1888–1891, 1903–1912 / Mayor of Leszna Dolna 1888–1891, 1903–1912 [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Michael Morys-Twarowski: Wójtowie na Ślasku Cieszyńskim 1864–1918. Studium prozopograficzne. Vol. 2, Kraków 2018, 173-175.

Jan Stonawski (1870-1957)

JAN STONAWSKI

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 18.07.1870 Leszna Dolna [1]

Ojciec / Father: Jan Stonawski (1839-1915), młynarz w Lesznej Dolnej / miller in Leszna Dolna [1]

Matka / Mother: Maria Płoszek [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 7.12.1957 Cieszyn [2]

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1]

Zawód / Occupation: pastor, publicysta / pastor, publicist [2]

Żona / Wife: Olga Michejda [2]

Przypisy / Footnotes

[1] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie, t. 9, s. 595-596.

[2] Józef Golec, Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Vol. 2, Cieszyn 1995, s. 220-221.

Paweł Stonawski (1870-1929)

PAWEŁ STONAWSKI

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 18.07.1870 Leszna Dolna [1]

Ojciec / Father: Jan Stonawski (1839-1915), młynarz w Lesznej Dolnej / miller in Leszna Dolna [1]

Matka / Mother: Maria Płoszek [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 30.01.1929 [1][2] Błogocice [2]

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1]

Zawód / Occupation: rolnik, działacz społeczny / farmer, social activist [2]

Przypisy / Footnotes

[1] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie, t. 9, s. 595-596.

[2] "Poseł Ewangelicki" 1929 nr 5, s. 3.

[3] "Nasz Ludu", nr 7 z 9.02.1929, s. 3.

Karol Hławiczka (*1870)

KAROL HŁAWICZKA

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 6.07.1870 Dzięgielów [1]

Ojciec / Father: Adam Hławiczka, siedlak w Dzięgielowie, ur. w Kojkowicach / farmer in Dzięgielów, born in Kojkowice [1]

Matka / Mother: Maria Kokotek, ur. w Ropicy / born in Ropica [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie, t. 9, s. 591-592.

Józef Hławiczka (*1870)

JÓZEF HŁAWICZKA

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 6.07.1870 Dzięgielów [1]

Ojciec / Father: Adam Hławiczka, siedlak w Dzięgielowie, ur. w Kojkowicach / farmer in Dzięgielów, born in Kojkowice [1]

Matka / Mother: Maria Kokotek, ur. w Ropicy / born in Ropica [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie, t. 9, s. 591-592.

Jan Opioł (†1921)

JAN OPIOŁ

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 1896 Stanisłowice [1]

Ojciec / Father: ?

Matka / Mother: ?

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 27.07.1921 Cieszyn (szpital elżbietanek / hospital of the Congregation of the Sisters of Saint Elizabeth)

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Zawód / Occupation: rolnik w Stanisłowicach / farmer in Stanisłowice [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie, Metryki zgonów, t. 11, s. 473.

Opioł - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Jan Opioł (†1921)
 2. Zuzanna Opioł (*1766)

Zuzanna Opioł (*1766)

ZUZANNA OPIOŁ

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: Stanisłowice [1]

Data chrztu / Date of baptism: 13.02.1766

Ojciec / Father: Jan Opioł [1]

Matka / Mother: Maria Kotula [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii w Cierlicku 1727-1774, k. 149.

Dyrda - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Dyrda (*1852)

Anna Dyrda (*1852)

ANNA DYRDA

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 21.07.1852 Cieszyn (Górne Przedmieście) [1]

Ojciec / Father: Marcin Dyrda [1]

Matka / Mother: Maria Sztwiertnia ("Stwiertnia") [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1]  Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie, Metryki chrztów [Baptism Registers], t. 19 B, Górne Przedmieście, s. 19.

Istebna - źródła / sources

NAZWA / NAME

Czech: Jistebná, German: Istebna

KSIĘGI METRYKALNE / PARISH REGISTERS

(Parafia do której należało. Księgi metrykalne mogą być przechowywane w innych miejscach. / Parish to which it belong. Parish registers could be stored in other places.)

A. Katolicy / Roman Catholics

1) 1671-1786: Parafia Bożego Ciała w Jabłonkowie

2) od 1786 / from 1786: Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej

B. Ewangelicy / Lutherans

1) 1709-1782: Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie

2) 1782-1792: Parafia ewangelicko-augsburska w Bystrzycy

3) od 1792 / from 1792: Parafia ewangelicko-augsburska w Nawsiu

KSIĘGI GRUNTOWE / LAND REGISTRATION

1) 1629-1718: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2352 - księga gruntowa Istebnej 1629-1718.

URBARZE / URBARIUM

1) 1621: Urbarz Cieszyński z 1621 r., ed. Idzi Panic, Cieszyn 2003

OPRACOWANIA NA TEMAT MIEJSCOWOŚCI / SECONDARY SOURCES

1) Kiereś Małgorzata, 200 lat Parafii Katolickiej pw. Dobrego Pasterza w Istebnej. Szkic historyczno-etnograficzny na przykładzie wybranych zagadnień, Istebna 1994.

Mnisztwo - źródła / sources

NAZWA / NAME

Czech: Mníšek, German: Mönichhof

KSIĘGI METRYKALNE / PARISH REGISTERS
 
(Parafia do której należało. Księgi metrykalne mogą być przechowywane w innych miejscach. / Parish to which it belong. Parish registers could be stored in other places.)

A. Katolicy / Roman Catholics

1) od 1628 / from 1628: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie

B. Ewangelicy / Lutherans

1) od 1709 / from 1709: Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie

OPRACOWANIA NA TEMAT MIEJSCOWOŚCI / SECONDARY SOURCES

1) Wróbel Jerzy, Z dziejów Mnisztwa, Cieszyn 1980.

wtorek, 4 sierpnia 2020

Odstrčil - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Melania Franciszka Maria Lidia Odstrčil (1883-1922)
 2. Ottokar Jerzy Odstrčil (*1874)
 3. Teodor Odstrčil (*1869)
 4. Wiktor Odstrčil (1872-1872)

Teodor Odstrčil (*1869)

TEODOR ODSTRČIL

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 9.11.1869 Cieszyn [1]

Ojciec / Father: Jan Odstrčil, profesor gimnazjum ewangelickiego w Cieszynie / professor at the lutheran gymnasium in Cieszyn [1]

Matka / Mother: Paulina Adelajda Goch (1846-1936) [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1]

Zawód / Occupation: nauczyciel w Gimnazjum Albrechta w Cieszynie / professor at Albrecht's Gymnasium in Cieszyn [2]

Przypisy / Footnotes

[1] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie, Metryki chrztów [Baptism Registers], t. 9, s. 499-500.

[2] Śląski Kalendarz Ludowy 1910, Skoczów 1909, s. 69.

Maria Jadamus (*1725)

MARIA JADAMUS

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: Oldrzychowice [1][2]

Data chrztu / Date of baptism: 23.02.1725 [1], 25.02.1725 [2]

Ojciec / Father: Andrzej Jadamus [1][2]

Matka / Mother: Maria [1][2]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1][2]

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768, k. 3.

[2] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie, t. 1, s. 257.

Matylda Mocko (1899-1899)

MATYLDA MOCKO

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 8.04.1899 Końska [1]

Ojciec / Father: Franciszek Mocko [1]

Matka / Mother: ?

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 8.04.1899 Końska [1]

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 14, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Końskiej 1892-1942, s. 23.

Jan Schubert (1858-1940)

JAN SCHUBERT

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 1.06.1858 Aleksandrowice [1]

Ojciec / Father: Andrzej Schubert (1832-1921) [1][2]

Matka / Mother: Dorota Mendrok [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 14.04.1940 [1]

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1][2]

Data ślubu / Date of marriage: 18.05.1881 [2]

Żona / Wife: Dorota Bathelt, córka Andrzeja / daughter of Andrzej [2]

Przypisy / Footnotes

[1] Parafia ewangelicko-augsburska w Starym Bielsku, Metryki chrztów, t. 2 (1850-1858), k. 102.

[2] Parafia ewangelicko-augsburska w Starym Bielsku, Metryki ślubów, t. 2, k.  282.

poniedziałek, 3 sierpnia 2020

Andrzej Schubert (1832-1921)

ANDRZEJ SCHUBERT

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 21.05.1832 Aleksandrowice [1]

Ojciec / Father: Andrzej Schubert, chałupnik w Aleksandrowicach / cottager in Aleksandrowice [1]

Matka / Mother: Maria Jenkner [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 2.01.1921 Aleksandrowice [1]

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1]

Zawód / Occupation: właściciel gruntu w Aleksandrowicach nr 113 / landowner in Aleksandrowice No. 113 [1]

Data ślubu / Date of marriage: 3.11.1851 [1]

Żona / Wife: Dorota Mendrok (1833-1906) [1]

Dzieci / Children:
 1. Jan Schubert (1858-1940)
Dodatkowe informacje / Additional information

Wójt Aleksandrowic. / Mayor of Aleksandrowice. [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Michael Morys-Twarowski, Wójtowie na Śląsku Cieszyńskim 1864-1918. Studium prozopograficzne, Vol. I, Kraków 2018, 124-126.