poniedziałek, 30 marca 2015

Zielina - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Andrzej Zielina (*1846)
 2. Andrzej Zielina (*1849) 
 3. Anna Zielina (*1880)
 4. Anna Zielina (*1887)  
 5. Ewa Zielina (*1869)
 6. Ewa Zielina (*1873)
 7. Gustaw Zielina (1890-1971)
 8. Helena Zielina (*1870)  
 9. Jan Zielina (1839-1909)
 10. Józef Zielina (*1852)
 11. Józef Zielina (*1860) 
 12. Karol Zielina (1879-1945)
 13. Maria Zielina (*1875)
 14. Maria Zielina (*1882) 
 15. Paweł Zielina (1844-1909)
 16. Paweł Zielina (*1882)
Materiały do genealogii rodziny Zielinów:

Michał Zielina, luteranin, komornik w Trzyńcu, żona Maria, katoliczka, syn Michał chrzest 9 III 1740 (PMLG, Metryki chrztów, t. 2).

Jerzy Zielina, wymownik, 70 lat, wdowiec, zm. 11 VII 1913 w Nieborach nr 84 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Teschen, sygn. 513).

niedziela, 29 marca 2015

Grycz - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Andrzej Grycz (1854-1904)
 2. Anna Grycz (*1707)
 3. Anna Grycz (1873-1952)
 4. Anna Grycz (*1882)
 5. Anna Marta Grycz (*1883)
 6. Franciszek Grycz (*1876)
 7. Jan Grycz (*1728)
 8. Jan Grycz (*1766)
 9. Jan Grycz (1865-1866) 
 10. Jan Grycz (*1887)
 11. Jerzy Grycz (*1728)
 12. Jerzy Grycz (*1740)
 13. Karol Grycz (1885-1959) 
 14. Marcel Józef Franciszek Grycz (*1888)
 15. Maria Grycz (*1885)
 16. Maria Aniela Grycz (*1881)
 17. Paweł Grycz (*1869)
 18. Paweł Grycz (1870-1877)
 19. Paweł Grycz (1880-1941)
Materiały do genealogii rodziny Gryczów:

Paweł Grycz, zm. 30 IV 1729, "Vir Catholicus Rudicio infirmus Zukovium vertum", ok. 55 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

22 VI 1734 r. Jerzy Grycz, kawaler ze Stanisłowic, poślubił Marię "Zlatnikowa", pannę z Cieszyna (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 308).

Józef Grycz (Gritsch), ur. 1797 Stanisłowice, katolik, od 6 IX 1820 służył w 57 Pułku Piechoty, przeniesiony 30 XI 1828 (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3702, Klasa III, Zeszyt II, s. 2).

Andrzej Grycz, ur. Bobrek, w 1835 r. uczeń pierwszej klasy w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

Paweł Grycz, chałupnik w Lesznej Górnej nr 55, żona Maria z domu Małysz, syn Paweł ur. 13 II 1859 (PMLG, Metryki chrztów, Leszna Górna, s. 193).

Jan Grycz chałupnik w Lesznej Górnej nr 24, żona Maria z domu Morys, córka Anna ur. 15 I 1860 (PMLG, Metryki chrztów, Leszna Górna, s. 195).

Jerzy Grycz, przewodniczący Stowarzyszenia Gustawa Adolfa w parafii ewangelickiej Bystrzyca („Śląskie Stowarzyszenia Gustawa Adolfa. Sprawozdanie” 1878/9, s. 4-5).

Paweł Grycz, do 1916 studiował leśnictwo na na Hochschule für Bodenkultur w Wiedniu (Stanisław Brzozowski, Studia rolnicze, leśne i weterynaryjne Polaków w Wiedniu od XVIII do XX wieku, Wrocław 1967, s. 175).

(Gryczowie z Cierlicka)

Jerzy Grycz, katolik, ok. 50 lat, Cierlicko, zm. 25 V 1746 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jan Grycz, żona Anna, katolicy w Cierlicku, córka Maria chrzest 3 II 1755 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Maria Grycz, córka Jana z Cierlicka, 19 dni, zm. 22 II 1755 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Maria Grycz, wdowa po Jerzym Gryczu, zm. 9 VIII 1756 w Cierlicku, z domu Wieluch z Żukowa Górnego, katoliczka, ok. 80 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

(Gryczowie z Kocobędza)

Jan Grycz, żona Agnieszka, zamieszkali Kocobędz, córka Anna chrzest 22 III 1764 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

(Gryczowie z Lesznej Dolnej)

Jerzy Grycz, żona Ewa, syn Jerzy ur. Leszna Dolna, chrzest 3 II 1740 (PMLG, Metryki chrztów, t. 2).

Adam Grycz, żona Zuzanna, katolicy, syn Jan ur. Leszna Dolna, chrzest 3 V 1740; syn Adam chrzest 8 V 1742 (PMLG, Metryki chrztów, t. 2).

"Andreas Gretz recte Johann Gritsch", ur. Leszna Dolna, 28 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 14. Kompania Fizylierów, nr 170).

Jan Grycz zagrodnik w Lesznej Dolnej nr 6, żona Ewa z domu Kajfosz, syn Jan ur. 25 VII 1833 w Lesznej Dolnej (PMLG, Metryki chrztów, Leszna Dolna, s. 134).

(Gryczowie ze Stanisłowic)

Anna, córka Jana Grycza, zm. 10 IX 1731, żyła 3 lata i 4 miesiące, Stanisłowice (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jan Grycz, żona Anna, katolicy w Stanisłowicach, córka Zuzanna chrzest 19 II 1735 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Jerzy Grycz, żona Maria, katolicy w Stanisłowicach, syn Jerzy chrzest 22 VII 1736, syn Jan chrzest 8 XII 1737, córka Maria chrzest 30 IV 1739, syn Andrzej chrzest 1 XI 1740 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774, k. 47v - tam Jerzy, k. 52v - tam Jan).

Jerzy Grycz, 6 miesięcy, syn Jerzego, zm. 27 I 1737 Stanisłowice (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jan Grycz, syn Jerzego, żył 1 rok i 3 miesiące, zm. 18 IV 1739 Stanisłowice (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Elżbieta, żona Adama Grycza, katoliczka, z domu "Strychorka" z Żukowa Górnego, ok. 70 lat, zm. 26 I 1739 w Stanisłowicach (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Adam Grycz, luteranin, zm. 5 III 1744, Stanisłowice (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jan Grycz, chałupnik w Stanisłowicach nr 25, żona Maria, syn Jerzy chrzest 9 VII 1777 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 4, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1775-1783).

(Gryczowie z Żukowa)

Jan Grycz, żona Maria, katolicy w Żukowie, córka Anna chrzest 12 IX 1727, syn Jan chrzest 10 XII 1728, syn Jerzy chrzest 28 X 1730, córka Maria chrzest 10 III 1733, córka Zuzanna chrzest 3 X 1734, córka Ewa chrzest 18 IV 1737 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Anna Grycz, służąca, ok. 24 lata, zm. 16 VI 1732 w Żukowie Górnym (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jan Grycz, zm. 22 II 1733 w Żukowie, ok. 70(?) lat, katolik (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Maria Grycz, żona Jana Grycza, katoliczka, z domu Rogiczkowa(?) z Domasłowic, ok. 30 lat, zm. 14 VI 1737 w Żukowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jan Grycz, żona Ewa, katolicy w Żukowie, syn Paweł chrzest 19 IV 1739 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Maria Grycz, córka Jana, żyła 6 lat i 4 miesiące, zm. 27 VII 1739 w Żukowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jerzy Grycz, syn Jana, katolik, chłopiec ("puer"), zm. 9 VIII 1739 w Żukowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Anna Gryczowa, wdowa po Janie, katoliczka, zm. 8 III 1741 w Żukowie, z domu "Wyjadaczowa" (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Anna "Griczowa", wdowa, luteranka, zm. 11 II 1743 w Żukowie Górnym, wdowa po Pawle, z domu Kalusowa z Mistrzowic, ok. 60 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Anna Grycz, córka +Jana, katoliczka, ok. 50 lat, zm. 11 VII 1747 Żuków (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Anna Grycz, katoliczka z Żukowa, z domu Stalmach, ok. 60 lat, zm. 4 VIII 1750 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Andrzej Grycz, żona Anna, katolicy w Żukowie, córka Ewa chrzest 20 XI 1755, syn Jan chrzest 6 XII 1758 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Andrzej Grycz, żona Anna, katolicy w Żukowie, córka Ewa chrzest 21 IX 1762 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Jan, syn Andrzeja Grycza, 1 rok 5 miesięcy, Żuków, zm. 1 X 1758 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783)

Andrzej i Ewa, dwoje dzieci Andrzeja Grycza, Żuków Górny, zm. 7 X 1758 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jerzy, syn Pawła Grycza, 3 miesiące, Żuków, zm. 21 V 1765 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jan Grycz, katolik, mały chałupnik w Żukowie, 68 lat, zm. 26 III 1773 r. (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727–1783).

Ewa Grycz, córka Jana, siedlaka w Żukowie, katoliczka, żyła 5 dni, zm. 3 VIII 1773 r. (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727–1783).

piątek, 27 marca 2015

Golec - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Golców:

Michał Golec komornik, żona Anna (1840 - córka Jana Cichego), córka Ewa chrzest 26 VI 1836 (PEAU, Metryki chrztów, t. 1, s. 74), syn Jan ur. 5 XII 1840 w Ustroniu nr 60 (PEAU, Metryki chrztów, t. 1, s. 158).

Kowala - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Jerzy Kowala (*1861)
Materiały do genealogii rodziny Kowalów:

Jan Kowala, siedlak w Nydku nr 16, ur. X 1814, zm. 4 IV 1875 (Zemský archiv w Opawie: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Jan Kowala, wymownik w Wędryni nr 137, ur. 1802, zm. 3 XII 1875 (Zemský archiv w Opawie: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

4 IX 1883 Jan Kowala, siedlak w Nydku nr 12, ur. 1862 Nydek, syn Pawła i Marii z domu Kupiec, poślubił Annę, ur. 1856 Leszna Dolna, wdowę po Pawle Cinciale, chałupniku w Wędryni nr 76, córkę Jerzego Goryczki i Anny z domu Lazar (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

6 XI 1883 Paweł Kowala, zagrodnik w Bystrzycy nr 15, syn Jerzego, poślubił Ewę Kubaczkę z Tyry nr 29, córkę +Pawła, zagrodnika, i Zuzanny z domu Jadamus; jednym ze świadków był Jan Folwarczny, nauczyciel w Tyrze (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Jan Kowala, ślub 1891 w Skoczowie (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Indeks ślubów, 1891 nr 13).

(Kowalowie z Cisownicy)

Paweł Kowala, 39 lat, chałupnik, Cisownica nr 14, zm. 10 I 1875 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 95).

Paweł Kowala, ur. VIII 1861, zamieszkały Cisownica Wielka nr 14. Żona Zuzanna ur. 14 VI 1865 Ustroń. Odnotowani w spisie z 1890/1891 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 969 (spis mieszkańców Cisownicy 1890/1891), Cisownica Wielka, nr 14).

Jan Kowala, ur. 3 VII 1874 w Cisownicy Wielkiej nr 38, syn Pawła siedlaka i Zuzanny z domu Dziadek (rodem z Puńcowa) (PEAU, Metryki chrztów, t. 4, k. 147).

(Kowalowie z Nierodzimia)
 
Paweł Kowala, młynarz, 54 lata, Nierodzim nr 23, zm. 23 VIII 1889 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 177).

Faldin - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Faldinów:

Iwo Faldin, Bobrek, żona Maria Filomena z domu Czerwińska, córki: Łucja Emilia Zofia (13 IX 1885 – 17 VIII 1897) (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Bobrek, s. 44) i Zofia Hildegarda Maria (6 XII 1887 – 17 VIII 1897) (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Bobrek, s. 50).

Mitręga (Mitrenga) - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Zuzanna Mitręga (*1857)

Materiały do genealogii rodziny Mitręgów (Mitrengów):

Adam Mitręga, żona Ewa, zamieszkali Ustroń, córka Maria chrzest 23 II 1681, córka Zofia chrzest 24 X 1683 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

22 II 1705 (Ustroń) Jerzy Mitrenga poślubił Marię "Kurzakowa"(? - odczyt nazwiska niepewny) (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

Jan Mitręga, kawaler i luteranin, 16 V 1723 r. poślubił Annę Tomiczek, pannę z Ustronia (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

Jan Mitrenga, ur. Wisła, 30 lat i 5 miesięcy, ewangelik, żonaty, we wrześniu 1802 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4716, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1802, Kompania - dowódca Castiglione, nr 137).

Jan Mitrenga, ur. 1808 Nydek, ewangelik, od 1829 służył w 57. Pułku Piechoty, 1830 przeniesiony do 1. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3706, Klasa III, Zeszyt XV, s. 60).

20 II 1816 Jan Mitrenga, komornik, katolik, poślubił Marię, córkę Adama Tomiczka, luterankę (PKU, Metryki ślubów, t. 1, Ustroń, s. 76).

13 II 1831 r. Paweł Mitrenga, syn Jerzego, wymownika w Gródku, ewangelik, 30 lat, poślubił Ewę, wdowę po Jerzym Rabie(?), komorniku w Gródku (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Paweł Mitręga, syn Jana komornika Ustroń nr 112 i Anny z d. Czyż, córki Jakuba; ur. 30 I 1840; PEAU, Metryki chrztów, t. 1, k. 71/s. 142.

Maria, córka Jana Mitręgi, półzagrodnika w Ustroniu nr 115, i Anny z Goryczków (córki Michała), ur. 23 XI 1840 (PEAU, Metryki chrztów, t. 1, s. 158).

2 III 1862 Adam Mitrenga, syn +Pawła chałupnika w Nydku, poślubił Annę, córkę Pawła Golika, zagrodnika w Gródku (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Paweł Mitręga, młynarz w Bładnicach Dolnych nr 5, żona Helena córka Jana Jaworskiego, córka Ewa ur. 23 XI 1883 (PEAU, Metryki chrztów, t. 5, k. 361).

Wg spisu z 1890 r. w Bładnicach Dolnych mieszkał Paweł Mitręga, jego żona Helena, oraz ich dzieci Jan ur. 1870 Nierodzin, Paweł ur. 31 III 1876 Bładnice Dolne, Jerzy ur. 4 XI 1879 Bładnice Dolne, Józef ur. 17 III 1881 Bładnice Dolne i Adam ur. 1885 Bładnice Dolne (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 965).

Zmożek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Zmożków:

11 XI 1806 Anna, córka Jerzego Zmożka, chałupnika w Hermanicach, 20 lat, poślubiła Pawła Pilarczyka, 28 lat, chałupnika w Hermanicach (PKU, Metryki ślubów, t. 1, Hermanice, s. 8).

Jan Zmożek, chałupnik w Harbutowicach nr 13, żona Anna córka Jerzego Szkutka, córka Zuzanna ur. 12 IV 1840 (PEAU, Metryki chrztów, t. 1, s. 146).

Jerzy Zmożek, zagrodnik Bładnice Dolne nr 12; żona Anna córka Jerzego Mamicy; córka Zuzanna ur. 23 I 1845 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2 (1845-1858), k. 2v).

Jerzy Zmożek, syn Jerzego, żona Anna Kubala z Kowali córka Józefa i Ewy z domu Mrozek, Bładnice Dolne nr 12, dzieci: syn Jan ur. 6 VIII 1863 (PEAU, Metryki chrztów, t. 3, k. 133), syn Jerzy ur. 18 III 1869 (Metryki chrztów, t. 4, k. 7). Później Jerzy Zmożek (mąż Anny Kubali) używał nazwiska Fusek.

Paweł Zmożek, 60 lat, Nierodzim nr 1, zm. 16 VII 1894 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Szotek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Andrzej Szotek (*1781)
 2. Jakub Szotek (*1773)
 3. Józef Szotek (*1774) 
 4. Zuzanna Szotek (*1775)
Materiały do genealogii rodziny Szotków:

Jan Szotek, żona Dorota, katolicy, córka Anna ur. Stare Miasto k/Frysztatu, chrzest 13 VI 1767 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. F IV 4, Metryki chrztów 1733-1771).

Wg spisu z 1890 r. Jerzy Szotek, żona Zuzanna, mieszkali w Bielowicku. Ich dzieci: Jan ur. 14 IX 1880 Grodziec, córka Helena ur. 28 XII 1888 w Bielowicku, syn Franciszek ur. VI 1889 w Bielowicku (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 963). Spis z 1901 wymienia jeszcze jedno dziecko tej pary; był to syn Józef ur. 1 IX 1893 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 1003).

Jan Szotek ur. 1851 Iłownica, żona Zuzanna ur. 1875 Skoczów - w 1910 r. mieszkali w Skoczowie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Skoczów, sygn. 82, nr 50).

Knyps - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Adam Knyps (1840-1914)

Materiały do genealogii rodziny Knypsów:

Wg spisu z 1890 r. w Bielowicku nr 23 mieszkał Adam Knyps, jego żona Maria, oraz ich dzieci: Jan ur. 14 X 1864, Józef ur. 13 III 1876, Maria ur. 18 I 1868 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 963)

Wg spisu z 1900 r. Adam Knyps był wdowcem, a jego córka Maria nosiła po mężu nazwisku Światłoch (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 1003)

Mrowiec - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Jerzy Mrowiec (1860-1941)

Materiały do genealogii rodziny Mrowców:

Paweł Mrowiec (Mrowetz), ur. Drogomyśl, 28 lat, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 1. Kompania Fizylierów, nr 53).

3 VII 1821 Paweł Mrowiec, zagrodnik w Zaborzu, 30 lat, poślubił Zofię, córkę Jerzego Brudnego, 25 lat (PMP, Metryki chrztów, ślubów i zgonów dla Kowali i Roztropic, Roztropice - śluby, k. 13).

Jan Mrowiec, komornik w Rychułdzie nr 2, żona Zuzanna Krupa, luteranie, syn Józef ur. 17 III 1822 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Rychułd 1785-1909 i 1794, ślubów 1829-1939, zgonów 1794-1943, Chrzty, s. 42).

Jan Mrowiec, siedlak w Rychułdzie nr 2, żona Zuzanna Krupa, dzieci: Ewa ur. 1 VII 1824 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Rychułd 1785-1909 i 1794, ślubów 1829-1939, zgonów 1794-1943, Chrzty, s. 43), Ewa ur. 1 IV 1826 zm. wcześnie (tamże, s. 44), Jerzy ur. 26 VI 1828 (tamże, s. 46), Ewa ur. 28 VII 1831 (tamże, s. 48), córka nieochrzczona ur. 27 IV 1838 (tamże, s. 55).

14 IX 1840 (Rychułd nr 2) Paweł Morawiec, parobek, 23 lata, luteranin, poślubił Zuzannę, córkę +Jana Obracaja, lat 25 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Rychułd 1785-1909 i 1794, ślubów 1829-1939, zgonów 1794-1943, Śluby, s. 15).

Jerzy Mrowiec w 1855 r. w Goleszowie poślubił Marię Kożdoń (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Indeks ślubów, 1855 nr 5).

Jerzy Mrowiec, nauczyciel, ur. w Rychułdzie, żona Maria z domu Kożdoń (córka Adama i Zuzanny z domu Olszar), córka Katarzyna ur. 4 IX 1869 zm. 27 I 1943 w Końskiej (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 134).

W 1862 r. Paweł Mrowiec, ur. 1827 w Zaborzu, poślubił Katarzynę Reis (Parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu, Indeks ślubów, 1862 nr 32).

Wg spisu z 1890 pod adresem Rychułd nr 5 mieszkał Paweł Mrowiec ur. 30 V 1850, luteranin, jego żona Zuzanna, ur. 1854 Mnich, oraz ich dzieci: Jan ur. 6 IX 1875, Jerzy ur. 8 VIII 1880, Paweł ur. 10 VIII 1886, Anna ur. 3 III 1881, Zuzanna ur. 10 III 1879, Józef ur. 24 V 1883, Andrzej ur. 15 IV 1884, Adam ur. 7 VIII 1888, Maria ur. 15 II 1885 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 962).

Wg spisu z 1890 pod adresem Rychułd nr 2 mieszkał Jan Mrowiec ur. 1855, jego żona Maria oraz ich dzieci Paweł ur. 16 X 1884 (Ropica), Jan ur. 30 XII 1887, Józef ur. 20 XI 1889 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 962). 

czwartek, 26 marca 2015

Spek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Speków:

Jerzy Spek, 1888 wybrany radnym gminy Bąków-Rychułd (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 891).

Obracaj - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Obracaj (*1871)
 2. Jan Obracaj (*1829)  
 3. Jerzy Obracaj (*1833)
 4. Jerzy Obracaj (*1890)
 5. Józef Obracaj (*1873)
 6. Karol Obracaj (*1859)
 7. Leontyna Krystyna Paulina Obracaj (*1858) 
 8. Maria Obracaj (*1775)
 9. Paweł Obracaj (1860-1911)
 10. Zuzanna Obracaj (*1773)
 11. Zuzanna Obracaj (*1894) 
Materiały do genealogii rodziny Obracajów:

Jan Obracaj, luteranin, Końska, 54 lat, zm. 6 VII 1763 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Jan Obracaj, żona Maria, luteranie, córka Maria ur. Frysztat chrzest 28 VIII 1770 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. F IV 4, Metryki chrztów 1733-1771).

Jan Obracaj mieszczanin, żona Maria, córka Ewa ur. Dolne Przedmieście (Frysztat) chrzest 22 XII 1772 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign.  F IV 5, Metryki chrztów 1771-1792).

2 VII 1832 w Drogomyślu Jan Obracaj, 27 lat, chałupnik, luteranin, poślubił Ewę Staniczek, 30 lat, córkę +Jana , chałupnika w Kiczycach (PPPS, Metryki dla Wiślicy i Kiczyc 1785-1854, Kiczyce, s. 22).

Jan Obracaj, ślub 1900 w Skoczowie (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Indeks ślubów, 1900 nr 13).

Jan Obracaj, ur. 1871 Kiczyce, ewangelik, od 1893 zamieszkały w Skoczowie, żona Anna ur. 1882 Skoczów - w 1910 r. mieszkali w Skoczowie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Skoczów, sygn. 82, nr 171).

(Obracajowie z Pruchnej)

17 II 1784 Józef Obracaj, 23 lata, syn Adama, siedlaka w Pruchnej, poślubił Zofię "Jonczowa", 22 lata, córkę Mateusza (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Księgi Metrykalne, sygn. 1647, Metryki ślubów parafii w Pielgrzymowicach 1766-1819, k. 52).

Jerzy Obracaj, chałupnik w Pruchnej nr 18, żona Julianna z domu Czakon, dzieci: Anna ur. 11 I 1821 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Pruchna 1785-1824, ślubów Pruchna 1791-1823 i zgonów Pruchna 1785-1824, Chrzty, s. 100), Andrzej ur. 23 XI 1825 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Pruchna 1825-1841 i ślubów Pruchna 1825-1879, Chrzty, s. 4), Franciszek Paweł ur. 31 V 1830 (tamże, s. 22), Katarzyna ur. 5 IX 1835 zm. w dzieciństwie (tamże, s. 44).

Jerzy Obracaj, chałupnik w Pruchnej, żona Zuzanna z domu Gembal (może Gembala?), córka Katarzyna Jadwiga ur. 15 X 1841 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Pruchna 1825-1841 i ślubów Pruchna 1825-1879, Chrzty, s. 80).

(Obracajowie z Rychułdu)

Jan Obracaj, zagrodnik w Rychułdzie nr 10, żona Katarzyna z domu Krzystek, luteranie; dzieci: Maria ur. 4 VI 1825 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Rychułd 1785-1909 i 1794, ślubów 1829-1939, zgonów 1794-1943, Chrzty, s. 44), Paweł ur. 11 X 1829 (tamże, s. 47), Jan ur. 6 VII 1833 (tamże, s. 49).

Jan Obracaj, zagrodnik, Rychułd nr 10, 45 lat, luteranin, 25 IX 1834 r. poślubił Zuzannę z domu Hanus, 24 lata (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Rychułd 1785-1909 i 1794, ślubów 1829-1939, zgonów 1794-1943, Śluby, s. 13).

Jan Obracaj, zagrodnik w Rychułdzie nr 10 (1838, 1841 przy Zuzannie), wymownik w Rychułdzie nr 10 (1840, 1841 przy Annie, 1844), żona Zuzanna z domu Hanus (1840 - Hanusek), dzieci: Zofia ur. 10 X 1838 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Rychułd 1785-1909 i 1794, ślubów 1829-1939, zgonów 1794-1943, Chrzty, s. 51), Jan ur. 24 V 1840 zm. dzieckiem (tamże, s. 58), Zuzanna ur. 9 IX 1841 (zm. dzieckiem) i Anna ur. 9 IX 1841 (zm. dzieckiem) [zapewne bliźniaczki] (tamże, s. 59), Józef ur. 25 II 1844 (tamże, s. 61).

Adam Obracaj, siedlak w Rychułdzie nr 6, żona Helena z domu "Buchtik" (Buchcik), dzieci: Paweł ur. 22 V 1833 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Rychułd 1785-1909 i 1794, ślubów 1829-1939, zgonów 1794-1943, Chrzty, s. 49), Anna ur. 12 V 1835 (tamże, s. 50), Maria ur. 21 II 1837 (tamże, s. 53), Adam ur. 11 IV 1839 (tamże, s. 56).

Mateusz Obracaj, komornik w Rychułdzie nr 6, żona Ewa z domu Kocur, dzieci: Paweł ur. 3 II 1835 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Rychułd 1785-1909 i 1794, ślubów 1829-1939, zgonów 1794-1943, Chrzty, s. 50), Ewa ur. 7 IX 1839 (tamże, s. 54).

14 IX 1840 Zuzanna, córka +Jana Obracaja, 25 lat, poślubił Pawła Mrowca z Rychułdu nr 2 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Rychułd 1785-1909 i 1794, ślubów 1829-1939, zgonów 1794-1943, Śluby, s. 15).

Wg spisu z 1890 r. pod adresem Rychułd nr 10 (część ówczesnej gminy Bąków) mieszkali: Jan Obracaj ur. 24 IV 1829 Rychułd (żona Maria ur 29 I 1840 Wędrynia), dzieci: Paweł ur. 11 VIII 1865, Jan ur. 3 V 1868, Adam ur. 19 IX 1874 (Cieszyn), Adam ur. 24 VII 1878, Maria ur. 18 XI 1872, Anna ur. 29 XI 1882 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 962).

Wg spisu z 1890 r. pod adresem Rychułd nr 6 mieszkał Andrzej (ur. 1831) i jego żona Maria oraz ich dzieci Jerzy ur. 2 VII 1866 i Adam ur. 12 II 1871 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 962).

(Obracajowie z Zaborza)

Jan Obracaj, Zaborze nr 19, w 1835 r. był wójtem (PMP, Metryki, Zaborze - śluby, k. 9).

Jan Obracaj, wymownik w Zaborzu nr 19, żona Ewa z domu Szymański/Szymoński, dzieci: Anna ur. 16 VII 1840 (PMP, Metryki chrztów i ślubów 1840-1945, Zaborze - chrzty, s. 3), Paweł ur. 18 I 1845 (PMP, Metryki chrztów i ślubów 1840-1945, Zaborze - chrzty, s. 8).

Jerzy Obracaj, zagrodnik w Zaborzu nr 19, żona Maria z domu Kocur, luteranie, córka Maria ur. 21 V 1841 (PMP, Metryki chrztów i ślubów 1840-1945, Zaborze - chrzty, s. 3).

(Obracajowie spoza Śląska Cieszyńskiego)

Paweł Obracaj, chałupnik w Pielgrzymowicach, żona Maria z domu "Koczo", córka Joanna ur. 20 VIII 1800 (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Księgi Metrykalne [KM], sygn. 1412, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Pielgrzymowicach od 1793, k. 40).

Kořínek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kořínków:

Józef Kořínek właściciel domu Baszka nr 119, żona Joanna Fischer, córka Teresa ur. 22 IX 1878; Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Fr XII 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Skalicy 1836-1877.

Rada - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Karol Rada (*1878)

Materiały do genealogii rodziny Radów:

Franciszek Rada, ur. Skalica, 29 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 13. Kompania Fizylierów, nr 116).

Wypisy poniższe pochodzą z: Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Fr XII 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Skalicy 1836-1877 (Baszka):

Franciszek Rada siedlak, żona Barbara Nondek(?), syn Franciszek ur. 1 XI 1874 Baszka nr 38.

Jan Rada zagrodnik, żona Rosina Kaniok, córka Maria Anna ur. 26 VIII 1876 Baszka nr 38 zm. dzieckiem.

Jan Rada siedlak, żona Rozyna Kaniok, córka Agnieszka ur. 30 X 1877 Baszka nr 38 zm. 1877, syn Karol ur. 8 XI 1878.

Bernacik - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Jan Baptysta Tomasz Bernacik (*1791)
 2. Karol Adolf Juliusz Bernacik (1874-1888) 
 3. Karol Jan Franciszek Bernacik (1849-1914)
 4. Karolina Józefa Bernacik (*1816)
 5. Leopold Demetriusz Bernacik (*1798)  
 6. Maria Anna Alwina Bernacik (*1851)
 7. Maria Rozalia Bernacik (*1835)
 8. Maria Weronika Bernacik (*1796)
 9. Wacław Józef Bernacik (*1821)

Materiały do genealogii rodziny Bernacików:

Józef Bernacik. Ur. 17 II 1876. Chałupnik Bartowice nr 123. 1 VIII 1885 r. poślubił Marię Nowakównę, córkę Franciszka, właściciela gruntu w Szonowie. Córka: Bożena (23 V 1907 – 11 X 1907) (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. SO VIII 21, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Szonowie – Bartowice 1884-1907, k. 98).

Pavelek - genealogia

Zobacz też / See also

Materiały do genealogii rodziny Pevelków:

Józef Pavelek, właściciel gruntu w Skalicy nr 1, żona Maria Kohut, syn Józef Jan (ur. 12 XII 1858); Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. Fr XII 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Skalicy 1836-1877, k. 43 (Baszka, s. 85).

Novak - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Antoni Novak (1857-1912)

Materiały do genealogii rodziny Novaków:

Z małżeństwa Antoniego Novaka i Anny z Olszaków pochodzili (wszystkie dzieci ur. w Bartowicach): bliźniaczki Maria (14 VIII 1885 – 26 IX 1899) i Antonia (14 VIII 1885 – 15 VIII 1885) , Antonia (13 XI 1887 – 30 XII 1893) , Emilia (ur. 17 VI 1893) , Antoni (14 IV 1897 – 23 IX 1899)  i Rudolf (ur. 17 IV 1901) (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. SO VIII 21, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Szonowie – Bartowice 1884-1907, k.  5, 11, 30, 46, 66). W tym samym czasie w Bartowicach mieszkał Antoni Nowak, górnik z Szonowa, żonaty z Marią Tomikówną (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. SO VIII 21, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Szonowie – Bartowice 1884-1907, k. 35, 40, 48).

Urbanec - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Antoni Urbanec (*1850)

Materiały do genealogii rodziny Urbanców:

17 X 1899 r. Antoni Urbanec (siedlak w Bartowicach nr 13, syn Wacława i Barbary z d. Kucharz) poślubił (nr 15) Rozalię Tomis, wdowę po Józefie Tomisie, chałupniku, z domu Ramza, córkę Józefa z Radwanic, ur. 6 IX 1860 Radwanice (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. SO VIII 17, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Szonowie 1871-1908, k. 67v).

Franciszek Urbanec, gospodzki z Bartowic, w 1896 składa się na Matice Mistecka („Ostravice”, nr 77 z 26 IX 1896, s. 2), w 1898 wybrany wydziałowym gminy Bartowice („Noviny Těšínské”, nr 40 z 3 IX 1898, s. 3).

K. Urbanec z Bartowic. 1909 wśród członków nowozałożonego Towarzystwa Narodowego Domu we Frydku („Noviny Těšínské”, nr 38 z 21 IV 1909, s. 1).

Golat (Golath) - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Ludwik Golat (1858-1932)

Materiały do genealogii rodziny Golatów (Golathów):

Potomstwo Ludwika Golata i Marii z domu Pasz (wszystkie dzieci ur. w Bartowicach): Rudolf (ur. 4 XI 1885) , Józef (ur. 8 III 1888) , Antonia (ur. 25 VI 1890) [ojciec jako młynarz i siedlak] , Alojza (4 V 1893 – 1(?) IV 1895) , Alojzja (9 XI 1895 – 23 X 1901)  i Maria (10 IV 1898 – 26 II 1906) (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. SO VIII 21, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Szonowie – Bartowice 1884-1907, k. 6, 12, 20, 29, 40, 51).

Tomis - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Tomisów:

Jan Tomis, chałupnik w Bartowicach nr 4, lat 56, zm. 24 I 1897 na suchoty (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. SO VIII 22, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Szonowie – Bartowice 1810-1908, s. 137).

Z małżeństwa Jana Tomisa i Marii Binek z Rakowca, córki Jana, pochodzili (wszystkie dzieci urodzone w Bartowicach): Antoni (ur. 15 VI 1861) , Anna (ur. 1 V 1863) , Franciszek (5 X 1864 – 20 X 1936), Maria (ur. 26 VIII 1866), Jan (ur. 22 II 1872)  i Józef Ignacy (ur. 19 XII 1878) (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. SO VIII 20, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Szonowie – Bartowice 1846-1883, s. 58, 66, 73, 81, 101, 125).

Kretschmer - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kretschmerów:

7 II 1927 przy firmie Antoni Kretschmer, fabryka mydła i sody „Olza” w Bobrku, zmiana: Fabryka mydła i sody „Olza” A. Kretschmer. Nowy właściciel Aleksander Kretschmer (Gazeta Urzędowa Województwa Śląskiego 1927, nr 9, s. 114).

Księgi metrykalne (14): Parafia ewangelicko-augsburska w Starym Bielsku

PARAFIA
Parafia wyodrębniła się w 1829 r. ze zboru ewangelicko-augsburskiego w Bielsku.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia ewangelicko-augsburska w Starym Bielsku obejmowała następujące miejscowości: Aleksandrowice, Kamienica, Olszówka Górna, Stare Bielsko i Wapienica.

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi prowadzono od 1829 r. w porządku chronologicznym, co było typowe dla parafii ewangelicko-augsburskich (w parafiach katolickich w XIX w. wprowadzono dodatkowy podział na miejscowości).

Tomy do ok. 1890 r. znajdują się w archiwum parafialnym, z okresu późniejszego najprawdopodobniej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Bielsku-Białej.

W archiwum parafialnym brak indeksów.

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Spyra Janusz, Śląsk Cieszyński w okresie 1653-1848, Cieszyn 2012, s. 328-329.
2. Zarys historii Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Starym Bielsku, strona internetowa parafii ewangelicko-augsburskiej w Starym Bielsku.

Grzybek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Grzybek (*1859)
 2. Anna Grzybek (1866-1956)
 3. Jerzy Grzybek (1863-1947)
 4. Józef Jerzy Grzybek (*1851)
 5. Maria Grzybek (*1858)
 6. Paweł Grzybek (1830-1890)
Materiały do genealogii rodziny Grzybków:

W 1779 r. Jerzy Grzybek wykupił grunt w Kończycach Małych nr 28 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Zbiór ksiąg gruntowych majątków ziemskich powiatu cieszyńskiego, sygn. 20, s. 146).

Paweł Grzybek, wymownik, 60 lat, Kiczyce nr 9, zm. 18 XII 1890 w Kiczycach; przyczyna zgonu: wycieńczenie (PPPS, Metryki zgonów 1890-1937, Kiczyce, s. 2).

Wg spisu z 1900/1901 r. w Kiczycach nr 82 mieszkał Andrzej Grzybek ur. prawdopodobnie 13 (w oryginale jest liczba 33) XI 1825 r. w Kiczycach, i jego żona Józefa ur. 15 III 1848 w Iłownicy, od 1860 zamieszkała w Kiczycach (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 1014, nr 82).

Andrzej Grzybek, Kiczyce nr 82, wymownik, żonaty, 85 lat, zm. 30 X 1908 (PPPS, Metryki zgonów 1890-1937, Kiczyce, s. 28).

Adam Grzybek, żonaty, rolnik, 74 lata, Kiczyce nr 17, zm. 21 V 1914, przyczyna zgonu: "spadnięcie głową do stawu, prawd. udar mózgu" (PPPS, Metryki zgonów 1890-1937, Kiczyce, s. 35).

Ewa Grzybek z domu Mika, wdowa po +Adamie chałupniku, 61 lat, Kiczyce nr 17, zm. 27 XII 1917 (PPPS, Metryki zgonów 1890-1937, Kiczyce, s. 39).

Ihas - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Ihasów:

Wg spisu z 1900/1901 r. w Kiczycach nr 43 mieszkał Paweł Ihas, ur. 24 IV 1837 r. w Kiczycach, protestant, i jego żona Maria ur. 7 X 1838 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 1014, nr 43).

Lebiedzik - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Lebiedzików:

Wg spisu z 1900/1901 r. w Kiczycach nr 57 mieszkali: Józef Lebiedzik, ur. 19 III 1835 w Kończycach (bez dookreślenia których), od 1876 r. mieszkał w Kiczycach, i jego żona Anna ur. 7 VII 1845 w Pruchnej (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 1014, nr 57).

Paweł Lebiedzik (Wiślica), żona Ewa z domu Kałuża, dzieci: Maria Anna ur. 2 X 1895 (PPPS, Metryki chrztów 1890-1936 wioski, Wiślica, s. 15), Anna Józefa ur. 20 II 1896 (PPPS, Metryki chrztów 1890-1936 wioski, Wiślica, s. 25), Karol Andrzej ur. 31 X 1900 (PPPS, Metryki chrztów 1890-1936 wioski, Wiślica, s. 30).

Chlebus - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Chlebusów:

Andrzej Chlebus, komornik w Ustroniu nr 20, żona Maria córka Jana Źlika, oboje katolicy, syn Paweł chrzest 23 I 1783 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4).

Paweł Chlebus, chałupnik w Goleszowie, żona Maria, syn Paweł ur. 16 V 1809 (PMAG, Metryki chrztów, t. 5, Goleszów, s. 103).

Paweł Chlebus, chałupnik w Sibicy nr 71, żona Maria z domu Cyprus(?), luteranie, syn Paweł chrzest 19 VI 1820 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 A, Sibica, s. 29).

Maria Chlebus, wdowa i wymownica, katoliczka, lat 57, zm. 10 XII 1863 w Goleszowie nr 21 (PMAG, Metryki zgonów, t. 5, Goleszów, s. 39).

16 II 1897 Jerzy Chlebus, syn Jana i Zuzanny z domu Fusek, Świętoszówka nr 6, ur. 2 III 1865, poślubił Annę, córkę Jana Halamy i Marii z domu Niemiec z Godziszowa nr 21, ur. 1874; jednym ze świadków był Jan Macura, właściciel gruntu w Jasienicy nr 42 USC w Goleszowie, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Goleszowie 1890-1904, k. 149).

Wg spisu z 1900/1901 r. w Grodźcu nr 69 mieszkali Paweł Chlebus, ur. 30 IV 1859 r. w Świętoszówce, luteranin, i jego żona Zuzanna ur. 12 XII 1869 r. w Pruchnej (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 975, nr 69).

środa, 25 marca 2015

Herok - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Jan Herok (*1859)
Materiały do genealogii rodziny Heroków:

Jan Herok, zamieszkały Zarzecze nr 8, w 1892 r. został wybrany radnym gminy (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 894, s. 268).

Tarnawa - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Tarnawów:

Józef Tarnawa, 1891 r. wybrany radnym Bystrej k/Bielska (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 894, s. 262).

Pudełko - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Pudełków:

10 VI 1877 r. Józef Pudełko, ur. 1853, syn Pawła, chałupnika w Boguszowicach, poślubił Marię Chmiel, ur. 22 X 1855 Bobrek, córkę Józefa i Anny (PEAC, Metryki ślubów, t. 5).

Jan Pudełko, zamieszkały Zarzecze nr 23, w 1892 r. został wybrany radnym gminy (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 894, s. 268).

Krysta - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Krysta (*1890)
 2. Jan Krysta (1890-1890) 
Materiały do genealogii rodziny Krystów:

9 II 1897 r. Michał Krysta, syn Andrzeja, siedlaka w Lipowcu nr 25, i Zuzanny z Madziów, poślubił Annę Cholewę (USC w Ustroniu, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Lipowcu 1890-1935, s. 54).

23 I 1899 r. Jan Krysta, ur. 1873, Lipowiec nr 12, syn Jerzego, zagrodnika, i Zuzanny z domu Wantulok, poślubił Ewę Heczko (USC w Ustroniu, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Lipowcu 1890-1935, s. 56).

Jan Krysta ur. 12 IV 1887 r. w Lipowcu. W 1900 r. mieszkał w Lipowcu nr 25 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 1020, nr 25).

Paweł Krysta ur. 1 IX 1837 w Lipowcu. W 1900 r. mieszkał w Lipowcu nr 16 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 1020, nr 16).

W 1905 r. Anna Krysta, ur. 1889, Lipowiec nr 12, córka Jerzego i Zuzanny z domu Wantulok, poślubiła Jana Ogrockiego z Lipowca (USC w Ustroniu, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Lipowcu 1890-1935, s. 66).

Andrzej (Jędrzej) Krysta, robotnik, 13 1/2 lat, Lipowiec nr 15, syn Michała i Anny, zm. II 1920 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Sąd Grodzki w Skoczowie, sygn. 289).

sobota, 21 marca 2015

Kral - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Ewa Kral (*1883)

Materiały do genealogii rodziny Kralów:

Jerzy Kral, wójt Cisownicy, żona Anna, córka Zuzanna chrzest 27 II 1684 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Cisownica).

11 VI 1688 Jerzy Kral, wdowiec, wójt Goleszowa, katolik, poślubił Marię, córkę Adama Kajzara z Puńcowa (PJP, Metryki chrztów, t. 2 - tam też wszyte śluby).

Jerzy Kral, wójt Goleszowa w 1722 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2554, k. 124v).

Puk - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Puków:

Andrzej Puk (Puck), siedlak w Piotrowicach nr 7, żona Zuzanna, syn Józef chrzest 26 II 1771 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. F IV 4, Metryki chrztów 1733-1771).

(Pukowie z Łąk)

22 V 1729 Andrzej Puk, kawaler, poślubił Jadwigę Siudę z Łąk (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 258).

Ewa, żona Jakuba Puka, katoliczka, 40 lat, zm. 19 XI 1778 w Łąkach nr 42 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 79).

Jakub Puk, komornik w Łąkach, 44 lata, zm. 13 II 1779 w Łąkach nr 2 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 84).

środa, 18 marca 2015

Tomanik - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Tomaników:

Jerzy Tomanik, ur. w Opawie, aptekarz, 1671 przyjęty do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765).

Maciej, ur. w Strumieniu, 1686 przyjęty do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765).

Adam Tomanik, krawiec, 1711 przyjęty do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765).

Pinkas - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Pinkas (†1891)
 2. Jan Nepomucen Pinkas (*1754)
 3. Tadeusz Jan Pinkas (1869-1871) 
Materiały do genealogii rodziny Pinkasów:

Maciej Pinkas, syn proboszcza w Cierlicku, 1643 przyjęty do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765).

Biedrawa - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Biedrawa (*1786)
 2. Andrzej Biedrawa (*1751)
 3. Anna Biedrawa (*1724) 
 4. Anna Biedrawa (*1785)
 5. Anna Biedrawa (1852-1856)
 6. Anna Biedrawa (*1861)
 7. Jan Biedrawa (1863-1912)
 8. Jan Józef Biedrawa (1900-1912) 
 9. Jerzy Biedrawa (*1851)
 10. Józef Biedrawa (1825-1883) 
 11. Józef Biedrawa (1878-1944)
 12. Maria Biedrawa (*1787) 
 13. Maria Biedrawa (*1858)
 14. Michał Biedrawa (*1749)
 15. Michał Biedrawa (*1784)
 16. Zuzanna Biedrawa (*1729)
 17. Zuzanna Biedrawa (1855-1928) 
Materiały do genealogii rodziny Biedrawów:

Andrzej Biedrawa, ur. w Cieszynie, sukiennik, 1676 przyjęty do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765).

Wacław Biedrawa, ur. w Cieszynie, sukiennik, 1699 przyjęty do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765).

J. Biedrawa, kasjer Stowarzyszenia Gustawa Adolfa w parafii ewangelickiej Bystrzyca („Śląskie Stowarzyszenia Gustawa Adolfa. Sprawozdanie” 1878/9, s. 4-5).

Pak - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Paków:

Adam Pak, żona Zuzanna, luteranie w Godziszowie, dzieci: Maria chrzest 30 IV 1745 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Godziszów), Zuzanna chrzest 8 III 1754 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 114).

Katarzyna, wdowa po Andrzeju Paku, żebraczka (mendica), zm. 14 XII 1778 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 81).

Zuzanna, żona Adama Paka, komornika, luteranka, 61 lat, zm. 11 V 1779 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 88).

Głombik (Glombik) - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Głombików (Glombików):

25 IX 1769 r. Michał Głombik (Glombik), katolik z Knurowa, dezerter, obecnie w Nierodzimiu, poślubił Annę z Hermanic, wdowę po Pawle Zającu, córkę Jana Błaszczyka (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 204).

Pochaba - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Elżbieta Pochaba (*1728)
 2. Maria Ewa Pochaba (*1857)
 3. Maria Zofia Pochaba (*1855)
Materiały do genealogii rodziny Pochabów:

Jan Pochaba, żona Maria, katolicy, syn Jan ur. Żuków Dolny chrzest 11 VI 1760 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Karol, syn Melchiora Pochaby, ekonoma, żył 2 lata i 3 miesiące, zm. 25 VIII 1835 r. w Bażanowicach nr 13 (PMAG, Metryki zgonów, t. 5, Bażanowice, s. 1).

Rakus - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Jerzy Rakus (*1826)
 2. Paweł Rakus (*1846)
 3. Paweł Rakus (1881-1948)
Materiały do genealogii rodziny Rakusów:

Adam Rakus, żona Maria, luteranie w Godziszowie, córka Jadwiga chrzest 29 VII 1728 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2).

Jan Rakus, ur. Mosty k/Jabłonkowa, 23 lata, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 1. Kompania Grenadierów, nr 107).

7 VII 1839 Józef Rakus, chałupnik w Błogocicach nr 15, wdowiec, 59 lat, poślubił Zuzannę, wdowę po Janie Pszczółce, wymowniku z Brandysu nr 58, 40 lat (PMMC, Metryki  ślubów, t. 8 B, Brandys, s. 23).

poniedziałek, 16 marca 2015

Szebesta - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Jakub Szebesta (*1749)
 2. Maria Szebesta (*1891)
Materiały do genealogii rodziny Szebestów:

Jan Szebesta (Schebesta), ur. Morawka, 28 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 12. Kompania Fizylierów, nr 107).

Jan Szebesta (Schebesta), ur. Raszkowice, 28 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 1. Kompania Grenadierów, nr 18).

Józef Szebesta, wdowiec, lat 73, syn +Józefa chałupnika w Siedliszczu i Anny z domu Czajanek, poślubił Annę z domu Jeleń, wdowę po Jerzym Gajdaczku, komorniku w Sibicy, lat 40 (PMMC, Metryki ślubów, t. 9 B, Bobrek, s. 16).

Wranka - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wranków:

Józef Wranka, chałupnik w Iskrzyczynie, lat 23, 3 II 1856 r. poślubił Annę, córkę Pawła Balasa, chałupnika w Bobrku (PMMC, Metryki ślubów, t. 9 B, Bobrek, s. 6).

Płaszczok - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Płaszczok (*1825)
Materiały do genealogii rodziny Płaszczoków:

Andrzej Płaszczok, komornik, 70 lat, zm. 27 XI 1846 w Sibicy (PMMC, Metryki zgonów, t. 6 B, Sibica, s. 14).

Jan Płaszczok (Plaszczok), komornik, lat 26, 23 VIII 1846 r. poślubił Annę, córkę +Franciszka Pastuszka, lat 18 (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 A, Błogocice, s. 9).

Paweł Płaszczok (Plaszczok), komornik, lat 35, 31 I 1847 r. poślubił Annę, wdowę po Janie Wenglorzu, komorniku z Błogocic, lat 44 (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 A, Błogocice, s. 9).

Galeja - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Helena Galeja (*1848) 
 2. Jan Józef Galeja (*1846)
 3. Katarzyna Galeja (*1874)
Materiały do genealogii rodziny Galejów:

8 VII 1849 r. Paweł Galeja, wdowiec, chałupnik w Ogrodzonej, poślubił Marię, córkę Jerzego Kałuży, chałupnika w Bobrku, lat 25 (PMMC, Metryki ślubów, t. 9 B, Bobrek, s. 1).

Wardas - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Wardas (*1859)
 2. Anna Wardas (*1869)
 3. Ewa Wardas (*1869)
 4. Jan Wardas (1872-1874)
 5. Józef Wardas (1868-1946) 
 6. Paweł Karol Wardas (1870-1870)
Materiały do genealogii rodziny Wardasów:

Paweł Wardas, chałupnik w Kiczycach nr 38, żona Anna z domu Stanieczek, syn Jerzy ur. 25 III 1831 (PPPS, Metryki chrztów, ślubów i zgonów - Kiczyce i Wiślica 1785-1854, Kiczyce - chrzty, s. 82).

21 V 1848 Paweł Wardas, wdowiec z Wiślicy, 36 lat, poślubił Zuzannę, córkę Pawła Loski, komornika (PPPS, Metryki chrztów, ślubów i zgonów - Kiczyce i Wiślica 1785-1854, Wiślica - śluby, s. 14).

9 X 1849 r. Anna, wdowa po Adamie Wardasie, poślubiła Jana Śmieszka(?) (Smischek) (PPPS, Metryki chrztów, ślubów i zgonów - Kiczyce i Wiślica 1785-1854, Wiślica - śluby, s. 15).

Józef Wardas, 57 lat, chałupnik i gospodzki w Wiślicy nr 59, wdowiec, zm. 2 V 1910 r. Opiekunem jego dzieci został Józef Loska (nr 43) (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Skotschau, sygn. 690).

Józef Wardas, Wiślica nr 29, zm. 1910, żona Ewa zm. 1906, córka Agnieszka, służąca, Wiślica nr 57, zm. 15 IV 1920 w wieku 19 lat  (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Sąd Grodzki w Skoczowie, sygn. 258).

piątek, 13 marca 2015

Urbaś - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Joanna Urbaś (*1890)
Materiały do genealogii rodziny Urbasiów:

Jerzy Urbaś, wymownik z Kozakowic, lat 65, zm. 6 VI 1881 w Kozakowicach Dolnych nr 2 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki zgonów 1859-1889, k. 133).

Jan Urbaś, ur. Jaworze, zagrodnik w Brennej nr 61, 47 lat, zm. 20 XII 1898 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

czwartek, 12 marca 2015

Piesch - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Pieschów:

(Pieschowie z Aleksandrowic)

Joanna, żona Jerzego Piescha, chałupnika, Aleksandrowice nr 66, ur. 1841, zm. 12 V 1868 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 141).

(Pieschowie ze Starego Bielska)

Jerzy Piesch, ur. 1801 Stare Bielsko, ewangelik, 26 III 1821 rozpoczął służbę w 57. Pułku Piechoty, tego samego dnia przeniesiony do 12. Batalionu Jegrów (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3704, Klasa III, Zeszyt IX, s. 38).

Jan Piesch, siedlak, syn +Jerzego i Zuzanny z domu Schubert, ur. i zamieszkały Stare Bielsko nr 65, ur. 21 VI 1832, 25 X 1859 r. poślubił Marię córkę Andrzeja Piescha wymownika i Marii z domu Schimko, ur. 29 I 1839 w Starym Bielsku nr 235 (PEASB, Metryki ślubów, t. 2, k. 3).

Ewa, żona Jana Piescha, chałupnika, Stare Bielsko nr 18, ur. 1802, zm. 30 VI 1868 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 142).

Jan Piesch, ur. 1802, chałupnik, Stare Bielsko nr 109, zm. 16 V 1871 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 193).

Ewa, żona Andrzeja Piescha, komornika, Stare Bielsko nr 256, ur. 1817, zm. 30 VI 1872 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 215).

Andrzej Piesch, chałupnik, Stare Bielsko nr 256, ur. 1807, zm. 24 X 1873 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 235).

Maria, wdowa po Jerzym Pieschu, chałupniku, Stare Bielsko nr 206, zm. 26 X 1872 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 236).

Jan Piesch, siedlak, Stare Bielsko nr 215, ur. 1818, zm. 30 XI 1874 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 253).

Maria, wdowa po wymowniku Andrzeju Piesch, Stare Bielsko nr 235, ur. 1815, zm. 1 XII 1874 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 253).

Andrzej Piesch, ur. 1811, chałupnik, Stare Bielsko nr 211, zm. 1 IV 1875 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 258).

Jan Piesch, wymownik, ur. 1799, Stare Bielsko nr 16, zm. 7 II 1876 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 269).

Zuzanna Piesch z domu Bannert, 75 lat, Stare Bielsko nr 105, zm. 17 III 1879 (PEASB, Metryki zgonów, t. 3, k. 24).

Zuzanna Piesch z domu Bathelt, Stare Bielsko nr 211, 87 lat, zm. 25 VII 1879 (PEASB, Metryki zgonów, t. 30).

Maria Piesch z domu Piesch [!], przez 27 lata żona siedlaka Andrzeja, ur. 1832, m. 25 VIII 1879, Stare Bielsko nr 16 (PEASB, Metryki zgonów, t. 3, k. 31).

(Pieschowie z Wapienicy)

Maria Piesch, primo voto Mikler, z domu Prokisch, Wapienica nr 55, żona chałupnika Andrzeja Piescha, ur. 13 I 1840, zm. 9 II 1880, Wapienica nr 55 (PEASB, Metryki zgonów, t. 3, k. 39).

Zapewne z tej samej rodziny pochodził poniższy:

Jan "Pisch", żołnierz z 56. Pułku Piechoty, 28 lat, luteranin z Międzyrzecza, 9 II 1807 poślubił Ewę, córkę Jana Macury, chałupnika w Goleszowie, 24 lata, protestantkę (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Cieszyn, s. 131).

Walloschke - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Walloschków:

Joanna Walloschke, Stare Bielsko nr 44, żona Jerzego siedlaka, ur. 19 VI 1853 zm. 1 VIII 1872 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 216).

Jerzy Walloschke, siedlak, Stare Bielko nr 43, ur. 21 IV 1836, zm. 25 VI 1875 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 262).

Andrzej Walloschke, chałupnik, syn Jana chałupnika, zamieszkały Stare Bielsko nr 242, ur. 1 VIII 1828 w Starym Bielsku nr 242, 11 XI 1872 r. poślubił Marię, córkę Tomasza Jenknera, chałupnika w Aleksandrowicach nr 82, ur. 30 III 1843 tamże (Parafia ewangelicko-augsburska w Starym Bielsku, Metryki ślubów, t. 2, k. 177).

Zuzanna Walloschke, żona siedlaka Jana, ur. 1828 (poprawiono potem na 1829), Stare Bielsko nr 52, zm. 4 II 1874  (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 240).

Prokisch - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Prokischów:

Jan Prokisch, ur. 14 XII 1837 w Wapienicy nr 55, zamieszkały tamże, 22 XI 1863 poślubił Marię, córkę Andrzeja Fuchsa, chałupnika w Aleksandrowicach nr 7, ur. 8 VI 1833 (Parafia ewangelicko-augsburska w Starym Bielsku, Metryki ślubów, t. 2, k. 36).

Andrzej Prokisch, ur. 6 VI 1845 w Starym Bielsku nr 56, wojskowy, syn Andrzeja chałupnika, 28 VII 1872 r. poślubił Ewę, córkę Jana Bathelta, chałupnika, ur. 1837 w Starym Bielsku (Parafia ewangelicko-augsburska w Starym Bielsku, Metryki ślubów, t. 2, k. 173).

Pellar - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Jan Pellar (†1849)

Materiały do genealogii rodziny Pellarów:

Paweł Pellar, wójt Ogrodzonej w 1722 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2554, k. 106v).

Jan Pellar, ur. Cisownica, 24 lata, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 10. Kompania Fizylierów, nr 173).

Jan Pellar, chałupnik, 56 lat, Lipowiec nr 58, zm. 25 VIII 1881 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 133).

Jerzy Pellar, Zaborze nr 7, 1894 został wybrany radnym Zaborza (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 896, s. 470).

Prawdopodobnie z tej samej rodziny pochodził poniższy:

Jerzy Paller, syn Jana, wójta Mistrzowic, 3 lata, zm. 19 VII 1773 r. (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727–1783).

Kidoń - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Jan Kidoń (1891-1891)
 2. Jerzy Kidoń (*1771)
 3. Paweł Kidoń (*1767) 
Materiały do genealogii rodziny Kidoniów:

Jerzy Kidoń, chałupnik w Mnichu nr 48, 1894 został wybrany radnym Mnicha (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 896, s. 344).

Zuber - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Zuberów (Zubrów):

Franciszek Zuber, Bronów nr 19, 1895 został wybrany radnym gminy Bronów (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 897, s. 18).

Józef Zuber, mistrz budowlany z Morawskiej Ostrawy, syn Macieja, rolnika w Czechowicach, zmarł 21 VII 1900 w budynku plebanii w Jaworzu (Jadwiga Roik, Cmentarne tajemnice. Z przeszłości Jaworza, "Kalendarz Cieszyński 2006", Cieszyn 2005, s. 46).

Krupa - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Krupów:

Józef Krupa, ur. Kończyce Wielkie, 20 lat, katolik, we wrześniu 1802 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4716, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1802, Kompania - dowódca Niegl, nr 114).

Jerzy Krupa, siedlak w Pruchnej nr 48, żona Katarzyna z domu Gabryś, luteranie, córka Maria ur. 6 I 1833, zm. w dzieciństwie (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Pruchna 1825-1841 i ślubów Pruchna 1825-1879, Chrzty, s. 33).

(Krupowie z Drogomyśla)

Szymon Krupa, żona Anna, luteranie w Drogomyślu, syn Mateusz chrzest 4 IX 1763 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

(Krupowie z Kostkowic)

Jan Krupa (Kruppa), 1895 wybrany radnym Kostkowic (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 897, s. 182).

Gruszka - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Jan Gruszka (*1824)
 2. Józef Gruszka (*1880)
Materiały do genealogii rodziny Gruszków:

4 XI 1873 Jan Gruszka, syn Pawła siedlaka, i Barbary, siedlak w Grodźcu, 28 lat, poślubił Annę, córkę Jana Braka, właściciela gruntu w Kisielowie, i Zuzanny z Szelgiów. Świadkami byli Józef Sztwiertnia z Kisielowa i Jerzy Gruszka z Łazów (PMAO, Metryki ślubów, t. 2, Kisielów, s. 9).

Jerzy Gruszka, Jasienica nr 73, w 1891 r. wybrany do wydziału gminy Jasienica (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 897, s. 122), ponownie w 1894 i w powtórzonych wyborach w 1895 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 897).

Wg spisu mieszkańców Grodźca z 1890/1891 r. mieszkali tam m.in.: nr 27 - Jan Gruszka ur. 12 VIII 1845 w Czańcu, katolik. Jego żoną była Anna ur. VII 1854 w Kisielowie, a dziećmi Paweł ur. 18 V 1879, Ignacy ur. 19 V 1881 i Franciszek ur. 16 X 1882 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 975, nr 27).

Wg spisu mieszkańców Grodźca z 1890/1891 r. mieszkali tam m.in.: nr 30 - Józef Gruszka ur. 11 IX 1838 w Łazach, żona Helena ur. 18 VIII 1844 w Grodźcu, dzieci: Józef ur. 30 X 1872, Helena ur. 29 V 1871, Maria ur. 9 VII 1876 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 975, nr 30).

Danel - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Helena Danel (*1886)
Materiały do genealogii rodziny Danelów:

Jan Danel, Jasienica nr 83, w 1891 r. wybrany wydziałowym Jasienicy (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 897, s. 122).

Wieja - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wiejów:

Andrzej Wieja, ur. Jaworze, 21 lat i 3 miesiące, katolik, kawaler, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 16. Kompania Fizylierów, nr 142).

10 XI 1885 r. Jan Wieja, siedlak w Jaworzu, poślubił Zuzannę Mikler, ur. 4 XI 1860, z Międzyrzecza Górnego nr 53, córkę +Jerzego siedlaka i Zuzanny z domu Fuchs; świadek: Jan Fuchs, siedlak w Międzyrzeczu Górnym nr 50 (Parafia ewangelicko-augsburska w Międzyrzeczu Górnym, Metryki ślubów, k. 95).

Paweł Wieja, siedlak w Jaworzu Dolnym nr 2, 31 XII 1894 został wybrany radnym Jaworza (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 897, s. 108).

Urbanke - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Urbanków:

Jan Urbanke, 1894 wybrany radnym Kamienicy (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 897, s. 175).

Heller - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Antoni Karol Heller (*1873)
 2. Ewa Heller (*1768)
 3. Józef Heller (*1866)
Materiały do genealogii rodziny Hellerów:

Jan Heller, ur. Brenna, 28 lat, katolik, kawaler, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo - w wojsku był od 13 VIII 1808 roku (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 1. Kompania Grenadierów, nr 17).

Jan Heller, chałupnik w Górkach Wielkich nr 94, lat 35, zm. 14 VI 1877 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 109).

Jan Heller, chałupnik w Górkach Wielkich nr 94, żona Anna córka Jana Białonia (rodem z Harbutowic), córka Zuzanna ur. 25 VII 1875 w Górkach Wielkich  (PEAU, Metryki chrztów, t. 4, k. 172).

Jerzy Heller, Brenna nr 154, lat 66, zm. 22 III 1910. Pozostawil żonę Marię i syn Pawła, zamieszkałego w Brennej nr 154 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Skotschau, sygn. 682).

środa, 11 marca 2015

Jenkner - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Jan Jenkner (*1868)
Materiały do genealogii rodziny Jenknerów:

Tomasz Jenkner (Jenckner), ur. Stare Bielsko, 28 lat, ewangelik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Von Zieglegg, nr 60).

Jan Jenkner, ur. 1802 Stare Bielsko, ewangelik, 26 III 1821 rozpoczął służbę w 57. Pułku Piechoty, tego samego dnia został przeniesiony do 12. Batalionu Jegrów (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3704, Klasa III, Zeszyt XI, s. 29).

Jan Jenkner, ur. i zamieszkały w Wapienicy nr 21, ur. 7 II 1840, syn +Jana i Ewy z domu Piesch, 9 VII 1865 r. poślubił Zuzannę, córkę Jana Miklera, chałupnika w Aleksandrowicach nr 114, ur. 30 VIII 1844 w Starym Bielsku nr 130 (PEASB, Metryki ślubów, t. 2, k. 50).

(Jenknerowie z Aleksandrowic)

Jan Jenkner, wymownik, Aleksandrowice nr 107, ur. 1810, zm. 30 XI 1870 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k.183).

Joanna, wdowa po sukienniku Janie Jenknerze, Aleksandrowice nr 107, ur. 1808, zm. 27 VI 1871 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 196).

Jan Jenkner, chałupnik, Aleksandrowice nr 12, ur. 1828, zm. 1 VII 1871 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 196).

Jan Jenkner, ur. 21 XI 1868 Aleksandrowice nr 121 ojciec Jerzy Jenkner chałupnik, matka Zuzanna z domu Wieja; (PEASB, Metryki chrztów, t. 4, k. 5).

Wg spisu ludności w Aleksandrowicach nr 75 mieszkał Jan Jenkner, jego żona Anna z Leszczyn k/Białej oraz dzieci: Hermina ur. 31 I 1891, Jan ur. 22 VI 1893, Elsa ur. 22 I 1895 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 1002).

Wilhelm Jenkner, 20 X 1882 – 20 VI 1965, fabrykant pomp, członek wydziału gminy Aleksandrowice, prezbiter i kurator wizytujący zboru w Starym Bielsku (Robert Piesch, Alexanderfeld. Das jüngste Dorf der deutschen Sprachinsel Bielitz-Bialas, [Gehrden] 1990, s. 32).

(Jenknerowie z Kamienicy)

Andrzej Jenkner, 25 lat, ewangelik, ur. Kamienica, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 1. Kompania Grenadierów, nr 133).

Andrzej Jenkner, ur. 1802 Kamienica, katolik, 19 XII 1820 rozpoczął służbę w 57. Pułku Piechoty, tego samego dnia został przeniesiony do 8. Batalionu Jegrów (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3703, Klasa III, Zeszyt VII, s. 41).

Maciej Jenkner, ur. 1819, chałupnik, Kamienica nr 122, zm. 24 IV 1869 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 154).

Ewa, żona Andrzeja Jenknera, chałupnika, Kamienica nr 68, ur. 1817, zm. 2 V 1870 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 176).

Jan Jenkner, siedlak, ur. 1824, Kamienica nr 156, zm. 8 XII 1871 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 204).

Jan Jenkner, Kamienica nr 23, wymownik, ur. 1805, zm. 9 X 1874 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 251).

Jerzy Jenkner, Kamienica nr 27, ur. 25 II 1801 Kamienica, zm. 4 V 1878, chałupnik, dwukrotnie żonaty, druga żona Joanna Jenkner przez 11 lat (PEASB, Metryki zgonów, t. 3, k. 10).

Jan Jenkner, Kamienica nr 46, 58 lat, chałupnik, zm. 4 III 1879 (PEASB, Metryki zgonów, t. 3, k. 5).

Jan Jenkner, chałupnik w Kamienicy nr 39, żona Joanna z domu Thomke, córka Emilia Joanna ur. 13 XI 1882 w Kamienicy (PEASB, Metryki chrztów, t. 5, k. 105).

Dorota Jenkner z domu Jenkner[!], żona Jana chałupnika, Kamienica nr 40, ur. 1824 Aleksandrowice, zm. 4 I 1882 (PEASB, Metryki zgonów, t. 3, k. 68).

Jerzy Jenkner, chałupnik, Kamienica nr 29, ur. 1821, zm. 11 VI 1884 (PEASB, Metryki zgonów, t. 3, k. 110).

(Jenknerowie ze Starego Bielska)

Maciej Jenkner, chałupnik, Stare Bielsko nr 73, ur. 1827, zm. 29 I 1869 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 151).

Jan Jenkner, ur. 4 VI 1868 Stare Bielsko nr 164, ojciec Jerzy Jenkner komornik, matka Ewa (PEASB, Metryki chrztów, t. 3, k. 278).

Jan Jenkner, chałupnik, Stare Bielsko nr 124, ur. 1811, zm. 15 I 1877 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 283).

Jerzy Jenkner, zagrodnik, Stare Bielsko nr 5, 39 lat i 2 miesiące, zm. 20 IV 1878 (PEASB, Metryki zgonów, t. 3, k. 9).

Jan Jenkner, siedlak w Starym Bielsku nr 11 (syn Macieja i Ewy z domu Bathelt), żona Katarzyna z Międzyrzecza Górnego córka Jana Hesa i Katarzyny z Gurów, syn Jan Jerzy ur. 10 XII 1882 Stare Bielsko (PEASB, Metryki chrztów, t. 5, k. 107).

(Jenknerowie z Wapienicy)

Jan Jenker, ur. i zamieszkały Wapienica nr 21, ur. 7 II 1840, 25 XI 1860 poślubił Ewę Piesch, córkę Jana i +Marii z domu Piesch, ur. 23 XII 1838 w Wapienicy nr 23 (PEASB, Metryki ślubów, t. 2, k. 13).

Bierski - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Bierska (*1775)
 2. Mateusz Bierski (*1775)
Materiały do genealogii rodziny Bierskich:

Józef Bierski (Biersky), ur. 1808 Pruchna, katolik, od 1828 służył w 57. Pułku Piechoty, od 1830 w 1. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3705, Klasa III, Zeszyt XIII, s. 22).

Jan Bierski (Pruchna nr 33) w 1894 r. został wybrany radnym Pruchnej (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 896, s. 120).

Józef Bierski (Mnich nr 16), 1894 wybrany radnym Mnicha (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 896, s. 344).

wtorek, 10 marca 2015

Hinterstoisser - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Herman Antoni Hinterstoisser (1890-1927)
Materiały do genealogii rodziny Hinterstoisserów:

Herman Hinterstoisser, lekarz, żona Aleksandra, córka Elżbieta Anna Maria ur. 29 VII 1894 w Cieszynie (PMMC, Metryki chrztów, t. 22 A, s. 162), córka Herta Emilia Ludwika ur. 20 V 1900 w Cieszynie (PMMC, Metryki chrztów, t. 22 A), córka Imrgarda Guldin ur. 14 IV 1902 w Cieszynie zm. 18 VII 1941 w Opawie (PMMC, Metryki chrztów, t. 23 A, s. 44).

Szczepański - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Szczepańska (*1828)
 2. Anna Szczepańska (*1861)
 3. Anna Szczepańska (†1927) 
 4. Józef Szczepański (*1860)
 5. Teresa Szczepańska (*1864)
Materiały do genealogii rodziny Szczepańskich:

Jerzy, syn Jakuba Szczepańskiego, chałupnika w Puńcowie, lat 25, 1 V 1787 r. poślubił Marię, córkę Jana Welszara, chałupnika w Sibicy (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Sibica, s. 2).

Marek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Adam Marek (*1747)
 2. Anna Marek (1834-1926)
 3. Jan Marek (*1744)
 4. Jan Marek (*1841)
 5. Jan Marek (*1851) 
 6. Jerzy Marek (*1739)
 7. Maria Marek (*1784) 
 8. Zuzanna Marek (*1736)
 9. Zuzanna Marek (*1825)
Materiały do genealogii rodziny Marków:

Anna Marek, żona Adama luteranina, katoliczka, z domu Oszelda, 50 lat, zm. 16 IX 1780 w Nieborach nr 10 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Jerzy Marek, syn Jana komornika i Anny z domu Rudzki, katolików, 1 miesiąc 14 dni, zm. 3 XI 1781 w Ropicy nr 52 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Adam Marek, ur. Brenna, 27 lat i 1 miesiąc, katolik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Fichte, nr 92).

Paweł Marek, ur. 1880 Dębowiec, kierownik szkoły w Rychułdzie, zm. 1928 (Irena Strządała, Jan Górski, Zarys dziejów Bąkowa-Rychułda (Próba monograficzna), Bąków - Hołdunów 2006, s. 18)

(Markowie z Pruchnej)

Jan Marek, siedlak w Pruchnej nr 45, żona Anna z domu Witoszek, luteranie, dzieci: Anna ur. 18 II 1821 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Pruchna 1785-1824, ślubów Pruchna 1791-1823 i zgonów Pruchna 1785-1824, Chrzty, s. 100), Józef ur. 19 I 1827 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Pruchna 1825-1841 i ślubów Pruchna 1825-1879, Chrzty, s. 10), Jerzy ur. 24 III 1829 (tamże, s. 17), Anna ur. 28 VI 1831 (tamże, s. 26), Maria ur. 15 VIII 1832 (tamże, s. 31), Andrzej ur. 9 III 1835 (tamże, s. 43).

(Markowie z Sibicy)

Andrzej Marek, wójt Sibicy, zamieszkały pod nr 19, żona Rozyna, syn Jan ur. 30 VII 1807 (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 A cz. 2, Sibica, s. 24).

24 II 1805 Maria, córka Andrzeja Marka, poślubiła Jana Wielucha, syna siedlaka (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Sibica, s. 13).

24 I 1810 Rozyna, wdowa po Andrzeju Marku, wójcie Sibicy, lat 38, poślubiła Józefa Czernika, lat 24, syna chałupnika (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Sibica, s. 16).

(Markowie z Szobiszowic)

Andrzej Marek, ur. 1807 Szobiszowice Dolne, 1830 rozpoczął służbę w 57. Pułku Piechoty, w tym samym roku przeniesiony do 1. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3706, Klasa III, Zeszyt XV, s. 54).

Demel - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Antonia Amalia Elżbieta Krystyna Demel (*1837)
 2. August Demel (1826-1892)
 3. Eleonora Waleria Lidia Alicja Amalia Demel (*1854)
 4. Elżbieta Julianna Demel (*1713)
 5. Franciszek Demel (*1690)
 6. Franciszek Piotr Demel (*1773)
 7. Ingeborga Demel (*1883)  
 8. Jan Demel (*1693)
 9. Jerzy Demel (†1736) 
 10. Jerzy Demel (*1872)
 11. Leon Demel (*1884)
 12. Maria Antonia Ernestyna Amalia Elżbieta Wiktoria Demel (*1828) 
 13. Weronika Dorota Demel (*1754)
 14. Zuzanna Demel (*1688)
 15. Zuzanna Demel (*1689)
Materiały do genealogii rodziny Demelów (Demlów):

Teodor Demel, w 1857 nabył dobra w Kaczycach Górnych (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Zbiór ksiąg gruntowych majątków ziemskich powiatu cieszyńskiego, sygn. 8, luzy).

Hermina Demel, wdowa po Leonardzie, ur. Kolin (Czechy), lat 56, zm. 21 I 1917 w Szpitalu Śląskim w Cieszynie na "złośliwe nowotwory". Została pochowana w Wiedniu (PMMC, Metryki zgonów, t. 11, s. 232).