czwartek, 30 lipca 2015

Malchar - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Andrzej Malchar (1865-1885)
 2. Anna Malchar (*1856)
 3. Anna Malchar (*1859) 
 4. Jan Malchar (*1857)
Materiały do genealogii rodziny Malcharów:

Paweł Malchar, 26 lat, syn Jerzego chałupnika, Kiczyce nr 18, zm. 23 IX 1890 (PPPS, Metryki zgonów 1890-1937, Kiczyce, s. 2).

Zuzanna Malchar, żona Jerzego, chałupnika, 65 lat, Kiczyce nr 18, zm. 19 XII 1891, przyczyna zgonu: zapalenie płuc (PPPS, Metryki zgonów 1890-1937, Kiczyce, s. 5).

Skiba - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Franciszek Skiba (1870-1870)
 2. Jan Skiba (*1848)
 3. Jan Skiba (*1865)
 4. Józef Skiba (*1857) 
 5. Józef Jan Skiba (*1863)
 6. Katarzyna Skiba (*1852)
 7. Maria Skiba (*1866)
 8. Maria Agnieszka Skiba (*1867) 
 9. Paweł Skiba (*1850) 
 10. Wojciech Skiba (†1910)
 11. Zuzanna Skiba (*1849)
 12. Zuzanna Skiba (*1868) 
Materiały do genealogii rodziny Skibów:

Andrzej Skiba, siedlak, Kiczyce nr 10, 25 lat, zm. 22 VII 1869 (USC w Skoczowie, Metryki zgonów dla Kiczyc, Kiczyce, s. 11).

Paweł Skiba, 23 lata, stanu wolnego, syn +Adama zagrodnika, Kiczyce nr 6, zm. 27 I 1892 (PPPS, Metryki zgonów 1890-1937, Kiczyce, s. 5).

Zofia Skiba, 17 lat, stanu wolnego, córka +Adama i Zuzanny z domu Michalik, Kiczyce nr 6, zm. 12 II 1892 (PPPS, Metryki zgonów 1890-1937, Kiczyce, s. 5).

Jan Skiba, wdowiec, wymownik, 72 lata, Kiczyce nr 76, zm. 27 XII 1906 (PPPS, Metryki zgonów 1890-1937, Kiczyce, s. 25).

Józef Skiba, 30 lat, kawaler, Kiczyce nr 20, zabity 23 X 1923 "w Wiślicy w powrotnej drodze z muzyki" (PPPS, Metryki zgonów 1890-1937, Kiczyce, s. 43).

Anna Skiba z domu "Brychlec"(?), Kiczyce nr 16, 68 lat, zm. 25 III 1927; przyczyna zgonu: wada serca (PPPS, Metryki zgonów 1890-1937, Kiczyce, s. 46).

środa, 29 lipca 2015

Durczok - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Durczoków:

Ferdynand Durczok, wójt Zebrzydowic w 1931 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Sąd Grodzki w Cieszynie, sygn. 147).

Błanik - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Błaników:

Paweł Błanik, komornik, żona Maria z domu Szromek (Schromek), syn Paweł Andrzej ur. 1 XI 1875 Zamarski (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Zamarski).

wtorek, 7 lipca 2015

Klima - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Klimów:

Tomasz Klima, ur. 22 VII 1869 Merin-Wollein (Morawy), agent w Cieszynie, 18 IV 1899 (Hladno) poślubił Marię, córkę Franciszka Skovnia(?), córka Maria Jadwiga ur. 30 I 1901 (PMMC, Metryki chrztów, t. 22 A, s. 119).

niedziela, 5 lipca 2015

Prymus - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Prymusów:

Bernard Prymus, wolny w Cierlicku, luteranin, żona Anna, "źle wychowana", córka Zuzanna chrzest 18 VII 1761 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

16 X 1865 Jan Prymus, syn Macieja i Anny z domu Folwarczny, ur. 1839 Błędowice Górne, zamieszkały tamże, poślubił Magdalenę, córkę Jerzego Klimszy, chałupnika, i Marii, ur. 1826 Datynie Dolne (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET I 16, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach Dolnych 1865-1873).

czwartek, 2 lipca 2015

Pindel - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Pindelów:

10 VI 1855 Józef Pindel, 31 lat, syn rolnika Stanisława (Chocznia, Galicja), poślubił Ewę, córkę Jakuba Brachaczka (PZeb, Metryki ślubów, Zebrzydowice Dolne, s. 6).

Kozok - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kozoków:

Jan Kozok, chałupnik w Zebrzydowicach Górnych, żona Ewa z domu Kocur, córka Anna ur. 22 VIII 1825 (PZeb, Metryki chrztów 1801-1850, Zebrzydowice Górne, s. 60).

Jakub Kozok, arcyksiążęcy leśniczy(?) w Lipowcu, lat 37, 13 IV 1845 r. poślubił Helenę, córkę +Jakuba Zientka, chałupnika na Brandysie, służącą w Cieszynie, lat 21 (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Cieszyn, s. 174).

środa, 1 lipca 2015

Loska - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Loska (1862-1863)
 2. Andrzej Loska (*1857)
 3. Ewa Loska (*1864)
 4. Ewa Loska (*1868) 
 5. Jakub Loska (1860-1952) 
 6. Jan Loska (*1856)
 7. Jan Loska (1866-1866)
 8. Jerzy Loska (*1860)
 9. Józef Loska (*1858) 
 10. Józef Loska (1864-1864)
 11. Maria Loska (*1869)
 12. Paweł Loska (1867-1877) 
Materiały do genealogii rodziny Losków:

Paweł Loska, leśniczy (Waldheger) w Zarzeczu (zamieszkały tamże pod nr. 92), żona Maria córka Adama Ciemały, córka Zuzanna ur. 17 VI 1866 Zarzecze (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Zarzeczu, sygn. 1, Metryki chrztów 1851-1910, s. 97).

Paweł Loska, żonaty, chałupnik w Wiślicy nr 26, 64 lata, zm. 10 V 1897 (PPPS, Metryki chrztów 1890-1936 wioski, Wiślica, 1897 nr 1).

Lewak - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Robert Alojzy Lewak (1875-1934)
 2. Robert Paweł Lewak (*1906)