sobota, 29 grudnia 2012

Księgi metrykalne (9): Parafia rzymskokatolicka pw. św. Albrechta w Trzyńcu

PARAFIA
Parafia rzymskokatolicka pw. św. Albrechta w Trzyńcu powstała w 1885 roku.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia obejmowała miejscowość Trzyniec, która w drugiej połowie XIX wieku ze względu na rozwój przemysłu przeżyła prawdziwy boom demograficzny, oraz część Lesznej Dolnej (reszta pozostała w granicach parafii w Lesznej Górnej).

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi metrykalne parafii w Trzyńcu przechowywane są najprawdopodobniej w miejscowym Urzędzie Miejskim. W Archiwum Krajowym w Opawie znajdują się metryki katolickie, dotyczące Trzyńca i części Lesznaj Dolnej, ale z lat 1784-1885 (dostępne są na stronie internetowej archiwum). Prawdopodobnie są to przejęte rozdziały z odpowiednich tomów ksiąg metrykalnych parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Lesznej Górnej, do której wcześniej należał Trzyniec.

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. J. G., Kościół św. Albrechta w Trzyńcu. Na pamiątkę 50-tej rocznicy jego poświęcenia, Trzyniec – Český Těšín [1935?].