czwartek, 25 grudnia 2014

Pielesz - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Ewa Pielesz (*1850)
 2. Jan Pielesz (*1852) 
 3. Maria Pielesz (*1842)
Materiały do genealogii rodziny Pieleszów:

18 I 1733 Paweł "Pjelesz", katolik, wdowiec, poślubił Ewę "Kozierowa", luterankę; oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

Jakub Pielesz, kawaler, 25 VI 1762 r. poślubił Ewę, córkę nieżyjącego w tym czasie Jana Miecha (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 258). Z tego małżeństwa pochodzili bliźnięta Michał i Zuzanny, ur. w Ogrodzonej, chrzest 23 IX 1762 (PMMC, Metryki chrztów, t. 11, s. 870) oraz bliźniacy Paweł i Jan, ur. w Gumnach, chrzest 6 I 1766 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 1031).

Jerzy Pielesz, komornik (1773, 1780: tam też adres - Kozakowice nr 13), żona Maria z domu Chwatek (wg metryki z 1780 córka Macieja), katolicy w Kozakowicach, syn Jan chrzest 31 XII 1769 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 420), syn Paweł ur. w Kozakowicach nr 13, chrzest 20 VI 1773 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 530), córka Anna chrzest 22 II 1780 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 208).

Jakub, syn Jakuba Pielesza, komornika w Zamarskach, katolika, zmarł 19 VI 1778 r.; żył 1 rok (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 73).

Paweł Pielesz (Pielesch), ur. Bukowiec, 27 lat, katolik, kawaler, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 12. Kompania Fizylierów, nr 164). Niewykluczone, że popełniono pomyłkę w nazwisku i powinno być Bielesz.

Jerzy Pielesz, syn Jana i Anny, ur. 4 III 1829 w Gumnach nr 31 (PMAO, Metryki chrztów, t. 2, Gumna, s. 17).

Andrzej Pielesz, syn Jana i Anny z domu Goryczka, ur. 5 XI 1838 r. w Gumnach nr 31 (PMAO, Metryki chrztów, t. 2, Gumna, s. 31).

Jan Pielesz, komornik w Goleszowie nr 26, lat 54, zm. 28 VII 1862 (PMAG, Metryki zgonów, t. 5, Goleszów, s. 38).

Paweł Pielesz, komornik w Goleszowie nr 97, lat 53, zm. 10 XI 1862 (PMAG, Metryki zgonów, t. 5, Goleszów, s. 38).

środa, 24 grudnia 2014

Kokotek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Adam Kokotek (*1728)
 2. Adam Kokotek (*1751)
 3. Andrzej Kokotek (*1730) 
 4. Andrzej Kokotek (*1745)
 5. Andrzej Kokotek (*1781)
 6. Anna Kokotek (*1749) 
 7. Ewa Kokotek (*1726)
 8. Ewa Kokotek (*1728)
 9. Ewa Kokotek (*1781) 
 10. Jakub Kokotek (*1727)
 11. Jan Kokotek (*1746)
 12. Jan Kokotek (1760-1760) 
 13. Jan Kokotek (*1784) [1]
 14. Jan Kokotek (*1784) [2] 
 15. Jerzy Kokotek (†1741)
 16. Jerzy Kokotek (*1741)
 17. Maciej Kokotek (†1743)
 18. Maria Kokotek (*1742) 
 19. Maria Kokotek (*1745)
 20. Maria Kokotek (*1784) 
 21. Michał Kokotek (†1740)  
 22. Michał Kokotek (†1741)
 23. Paweł Kokotek (*1739)
 24. Paweł Kokotek (*1746)  
 25. Rozyna Kokotek (*1754)
 26. Zuzanna Kokotek (*1726)
 27. Zuzanna Kokotek (*1731)
 28. Zuzanna Kokotek (*1745) 
Materiały do genealogii rodziny Kokotków:

23 V 1717 r. Jerzy Kokotek, syn Jerzego, chałupnika w Ropicy, poślubił Annę, wdowę po Jerzym Grzesiu alias Kiełbasie, palaczu(?) w Ropicy (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 44).

Michał Kokotek (Ropica), luteranin, żona Zuzanna katoliczka, córka Ewa chrzest 22 II 1726 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1768, k. 10).

Jan Kokotek (Ropica), katolik, żona Zuzanna luteranka, córka Zuzanna chrzest 13 XI 1726 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1768, k. 14).

12 XI 1738 r. Paweł Kokotek, najmłodszy syn +Pawła, zagrodnika w Ropicy, poślubił Marię, wdowę po Janie Łuszczymaku, zagrodniku w Ropicy (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 245).

21 XI 1741 r. Jan Kokotek, średni syn +Michała, zagrodnika w Ropicy, poślubił Zuzannę, najmłodszą córkę +Mateusza Buzka, młynarza w Ropicy (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s.  284).

4 II 1744 r. Jan Kokotek, najstarszy syn Jakuba, chałupnika w Ropicy, poślubił Marię, najstarszą córkę Andrzeja Kupki, komornika w Ropicy (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 317).

Jan Kokotek, katolik i wdowiec z Ropicy, 10 V 1744 r. poślubił Marię Wojnarównę, katoliczkę z Puńcowa (PJP, Metryki ślubów, t. 1, s. 41).

12 X 1751 r. Jan Kokotek z Ropicy, wdowiec, "na ten czas przi Oycu na chałupnie będący", poślubił Annę, najstarszą córkę Andrzeja Gawury, siedlaka w Trzycieżu (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 401). Zapewne Anna i Jan Kokotkowie identyczni z tymi: Jan Kokotek, żona Anna, luteranie, syn Jerzy ur. Ropica chrzest 28 II 1756 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

2 XI 1751 r. Adam Kokotek, syn +Michała, wójta Ropicy, poślubił Ewę, córkę Jana Kokotka, chałupnika w Ropicy (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s.  404). Prawdopodobnie ci sami: Adam Kokotek, żona Ewa, luteranie z Ropicy, syn Jan chrzest 3 XI 1759 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1768, k. 262v). Z pewnością ci sami: Adam Kokotek, żona Ewa z domu Kokotek, syn Adam chrzest 29 III 1763 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

19 X 1756 r. Jakub Kokotek, najmłodszy syn Jakuba, chałupnika w Ropicy, poślubił Marię Kubiszównę, córkę zagrodnika w Końskiej (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 496). Ci sami: Jakub Kokotek, żona Maria, luteranie, córka Maria ur. Ropica chrzest 6 XII 1757; syn Jan ur. Ropica chrzest 5 II 1760; córka Anna ur. Ropica chrzest 2 XI 1761 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Jan Kokotek (Ropica), żona Maria, katolicy, córka Maria chrzest 28 X 1757 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1768, k. 227).

23 VII 1758 r. Andrzej Kokotek, syn +Michała, wójta Ropicy, poślubił Marię, córkę Jana Ciahotnego, chałupnika w Trzycieżu (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 521). Ci sami prawdopodobnie: Andrzej Kokotek, luteranin, żona Maria, "źle wychowana", córka Anna ur. Ropica chrzest 6 XI 1759 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

14 XI 1758 r. Jakub Kokotek, syn Michała, poślubił Ewę, córkę Jerzego Pacha z Ropicy (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 528). Ci sami: Jakub Kokotek, żona Ewa, luteranie, syn Jan ur. Ropica chrzest 11 X 1759; córka Maria ur. Ropica chrzest 24 I 1761 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Jan Kokotek, żona Zuzanna, katolicy, syn Jerzy ur. Ropica chrzest 9 II 1761 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Jakub Kokotek, żona Maria Kubisz, luteranie w Ropicy, syn Andrzej chrzest 13 VIII 1768 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1768-1784).

Jan Kokotek, żona Ewa Rybka, katolicy w Ropicy, syn Jan chrzest 26 IX 1768 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1768-1784).

Jakub Kokotek, żona Ewa, luteranie w Ropicy, syn Andrzej chrzest 13 XI 1768 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1768-1784).

Adam Kokotek, żona Ewa z domu Kokotek, luternie w Ropicy, syn Jerzy chrzest 29 I 1769 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1768-1784).

17 XI 1772 r. Paweł Kokotek, jedyny syn +Macieja, zagrodnika w Ropicy, poślubił Annę, córkę Adama Bojdy, komornika w Wielopolu; jednym ze świadków był Paweł Kokotek, jedyny syn Pawła, zagrodnika (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 755).

Jan Kokotek, najstarszy syn Jana chałupnika w Ropicy, 9 II 1773 r. poślubił Annę Kiszową, wdowę po Janie Kiszy, wójcie Śmiłowic. Świadkami ślubu byli Jan Kotas wolny z Ropicy i Jan Zagóra wolny z Ligotki (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 759).

30 X 1774 r. Paweł Kokotek, jedyny syn Pawła, półsiedlaka w Ropicy, poślubił Marię, jedyną córkę Jerzego Spratka, "Sprawce Panskiego" z Nieborów (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 785).

5 XI 1775 r. Jerzy Kokotek, syn Jana, chałupnika w Toszonowicach Górnych, poślubił Annę, córkę Adama Oszeldy, chałupnika w Nieborach (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 802).

7 XI 1775 r. Zuzanna, jedyna córka Adama Kokotka, wójta Ropicy, poślubiła Jerzego Niemca, najmłodszego syna +Jana, chałupnika w Ropicy (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 802).

15 X 1776 r. Andrzej Kokotek, wdowiec, siedlak w Ropicy, poślubił Zuzannę, najstarszą córkę +Jana Niemca, chałupnika w Ropicy; jednym ze świadków był Adam Kokotek, wójt Ropicy (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 814).

5 XI 1776 r. Jan Kokotek, najstarszy syn Jana, chałupnika w Toszonowicach Górnych, poślubił Annę, córkę Jana Śmiłowskiego, siedlaka w Śmiłowicach (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 816).

Jan Kokotek, komornik w Ropicy nr 14, 81 lat, katolik, zm. 19 XII 1778 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Anna Kokotek, żona Jana Kokotka, z domu Zelibor, katoliczka, zm. 12 III 1780 w Ropicy (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Paweł Kokotek, zagrodnik w Ropicy nr 76, 66 lat, zm. 15 XII 1782 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Maria, żona Pawła Kokotka, zagrodnika w Ropicy nr 76, 27 lat, luteranka, zm. 21 XII 1782 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Jan Kokotek, syn Jana zagrodnika, 2 miesiące, zm. 31 XII 1784 w Ropicy nr 9 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Jan Kokotek, komornik w Ropicy, żona Anna, syn Jerzy chrzest 24 II 1756 (PEAC, Metryki chrztów, t. 2, s. 99).

Jakub Kokotek, chałupnik w Ropicy, żona Ewa, syn Jan chrzest 13 X 1759 (PEAC, Metryki chrztów, t. 2, s. 190), w metrykach katolickich chrzest pod datą 11 X 1759 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1768, k. 261).

Jakub Kokotek, chałupnik "a kolarz" w Ropicy, żona Maria, syn Jan chrzest 6 II 1760 (PEAC, Metryki chrztów, t. 2, s. 204).

Andrzej Kokotek, siedlak w Ropicy, żona Maria, syn Jan chrzest 19 II 1762 (PEAC, Metryki chrztów, t. 2, s. 261).

Adam Kokotek, zagrodnik w Ropicy, żona Ewa, syn Adam chrzest 30 III 1763 (PEAC, Metryki chrztów, t. 2, s. 296).

Andrzej Kokotek w 1760 roku kupił grunt siedlaczy w Ropicy nr 17 (Zemský Archiv v Opavě, Velkostatek Ropice, inv. č. 116, sign. G 289, s. 157).

Jan Kokotek, starszy syn Andrzeja siedlaka z Ropicy, 20 X 1783 r. poślubił Zuzannę, córkę Jerzego Boruty, chałupnika w Ropicy. Świadkami ślubu byli Paweł Franek siedlak i Michał Lemok, obaj z Ropicy (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 938). Jan Kokotek w 1795 r. kupił grunt w Ropicy nr 17 (Zemský Archiv v Opavě, Velkostatek Ropice, inv. č. 116, sign. G 289, s. 159). Jan Kokotek zmarł 12 III 1805 r. w Ropicy nr 17 w wieku 40 lat na tyfus (Metryki parafii rzymskokatolickiej w Ropicy). Po śmierci Jana jego syn, również Jan Kokotek, w 1807 r. nabył grunt w Ropicy nr 17, przy okazji zapewniając wymowę swojej matce Zuzannie (Zemský Archiv v Opavě, Velkostatek Ropice, inv. č. 116, sign. G 289, s. 160).

Jan Kokotek, najstarszy syn Adama, wójta Ropicy, 29 X 1782 r. poślubił Annę, najmłodszą córkę +Jana Niemca, chałupnika w Ropicy. Świadkami ślubu byli Paweł Franek siedlak i Jakub Filip chałupnik, obaj z Ropicy (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 922).

27 V 1783 r. Paweł Kokotek, wdowiec, zagrodnik w Ropicy, poślubił Marię, córkę Jerzego Łuszczymaka, chałupnika w Ropicy (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 932).

21 VIII 1785 r. Jan Kokotek, wdowiec z Ropicy, poślubił Marię Popicz(?), jedyną córkę Grzegorza Popicza(?), chałupnika w Ropicy (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 962).

26 XI 1792 r. Jerzy Kokotek, syn Jakuba, chałupnika w Ropicy nr 59, poślubił Zuzannę, córkę Adama Łuszczymaka, chałupnika w Ropicy nr 69  (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 1057).

27 X 1793 r. Jan Kokotek, najstarszy syn Jakuba, chałupnika w Ropicy nr 49, poślubił Annę, córkę Jana Krzyżanka, chałupnika w Łyżbicach nr 54 (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 1070).

4 X 1795 r. Andrzej Kokotek, jedyny syn Jakuba, chałupnika w Ropicy nr 45, poślubił Annę, córkę +Jana Kotuli, chałupnika w Żukowie Górnym, mieszkającą na Górnym Przedmieściu w Cieszynie (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 1093). Z tego małżeństwa pochodził Andrzej, ur. w Ropicy nr 45 (ojciec jego przy tej okazji nazwany chałupnikiem), ochrzczony 29 II 1804 (PEAC, Metryki chrztów, t. 3, s. 787).

11 X 1795 r. Andrzej Kokotek, syn Jakuba Kokotka, chałupnika w Ropicy, mieszkający w Żukowie Górnym nr 5, poślubił Zuzannę, córkę Jerzego Kantora, chałupnika w Żukowie Dolnym nr 55 (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 1094).

Jan Kokotek w 1773 r. wykupił grunt chałupniczy w Ropicy nr 46 (Zemský Archiv v Opavě, Velkostatek Ropice, inv. č. 116, sign. G 289, s. 495). W 1799 r. nabył go jego syn, Jerzy Kokotek (Zemský Archiv v Opavě, Velkostatek Ropice, inv. č. 116, sign. G 289, s. 496).

Wypisy z metryk zgonów parafii rzymskokatolickiej w Ropicy:

Jan Kokotek, chałupnik w Ropicy nr 25. Jego syn Andrzej, lat 20, zm. 10 XI 1799 r.

Jan Kokotek, siedlak w Ropicy nr 17. Jego syn Paweł, lat 8, zm. 16 XI 1799 r. na ospę, a córka Ewa, lat 4, zm. 19 XI 1799 r. też na ospę.

Jan Kokotek, komornik w Ropicy nr 45. Jego córka Anna, lat 5, zm. 26 XII 1799 r.

Maria Kokotek, wdowa, lat 80, luteranka, zm. 21 II 1800 r. na suchoty (Lungensucht).

Adam Kokotek, syn Jana, 19 tygodni, zm. 17 X 1800 r. w Ropicy nr 17.

Zuzanna Kokotek, komornica, lat 40, mężatka, zm. 26 II 1801 r. w Ropicy nr 17.

Adam Kokotek, syn Jana, siedlaka w Ropicy nr 17, 10 tygodni, zm. 7 III 1801 r.

Zuzanna Kokotek, wdowa, 60 lat, luteranka, zm. 10 III 1801 r. w Ropicy nr 17.

Jerzy Kokotek, chałupnik w Ropicy nr 96. Jego córka Anna, 4 tygodnie, zm. 20 XII 1800 r., a syn Jan, 7 lat, zm. 13 I 1801 r.

Jakub Kokotek, chałupnik w Ropicy nr 45, 76 lat, zm. 5 XI 1801 r.

Jan Kokotek, chałupnik w Ropicy nr 46, katolik, 68 lat, zm. 12 IV 1802 r.

Jerzy Kokotek, lat 22, chałupnik, zm. 19 III 1804 w Ropicy nr 14.

Ewa, córka Zuzanny Kokotkowej, wdowy, żyła 1 i 1/2 roku, zm. 10 X 1805 r. w Ropicy nr 17.

Maria, żona Jerzego Kokotka, chałupnika, luteranka, zm. 31 X 1805 r. w Ropicy nr 72; żyła 24 lata.

Paweł Kokotek, komornik, luteranin, 70 lat, zm. 21 XII 1805 r. w Ropicy nr 62.

Maria, żona Jerzego Kokotka, lat 50, zm. 19 IV 1806 w Ropicy nr 14.

Ewa, żona Jana Kokotka, chałupnika w Ropicy nr 46, zm. 27 IV 1808; lat 60.

Maria, córka Jana Kokotka, siedlaka w Ropicy nr 17, zm. 5 XI 1809; lat 14.

Jerzy Kokotek, chałupnik w Ropicy nr 77, katolik, lat 70, zm. 6 XI 1809 r.

Ewa, żona Jana Kokotka, chałupnika, lat 70, zm. 8 III 1810 r. w Ropicy nr 59.

Anna, córka Pawła Kokotka, zagrodnika w Ropicy nr 76, lat 14, zm. 28 IV 1810.

Lesznowski - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Lesznowskich:

Marcin Lesznowski (Martin Lischnonski), Żyd, ochrzczony w listopadzie 1767 r. Chrzestnymi byli Adam Goczałkowski i Leopoldina Sangenois z domu Cselesta (Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej pw. św. Marcina w Lesznej Górnej, t. 2, s. 206).

Giemza - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Giemzów:

Andrzej Giemza, w 1865 radny Iłownicy (1865 – Silesia. Kalender für das Herzogthum Schlesien…” 1866, Teschen 1865, s. 21).

poniedziałek, 22 grudnia 2014

Malec - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Adam Malec (*1825)
 2. Andrzej Malec (*1821) 
 3. Anna Malec (*1766)
 4. Anna Malec (*1849)
 5. Jan Malec (*1734)
 6. Jan Malec (*1853) 
 7. Jerzy Malec (*1771) [1] 
 8. Jerzy Malec (*1771) [2]
 9. Jerzy Malec (†1856) 
 10. Maria Malec (*1772)
 11. Michał Malec (*1737)
 12. Michał Malec (*1778) 
 13. Paweł Malec (*1768) 
 14. Paweł Malec (†1874)
 15. Zuzanna Malec (*1820)

Materiały do genealogii rodziny Malców:

Michał Malec, siedlak w Cisownicy nr 11, żona Maria z domu Drozd, syn Andrzej chrzest 9 XII 1780 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 244).

8 XI 1831 Paweł Malec, siedlak w Cisownicy, poślubił Zuzannę, 20 lat, córkę Pawła Zamarskiego, siedlaka w Sibicy (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Sibica, s. 12).

Jan Malec, 41 lat, Cisownica nr 24, 14 XI 1852 r. poślubił Annę, lat 40, wdowę po Janie Droździe (PEAU, Metryki ślubów, t. 1, k. 52).

Jan Malec, Cisownica Wielka nr 22, siedlak, żona Maria córka Jana Kalety (rodem z Ropicy), syn Paweł ur. 23 VII 1873  (PEAU, Metryki chrztów, t. 4, k. 119).

Zuzanna, żona Pawła Malca, siedlaka, Cisownica nr 25, 61 lat, zm. 17 II 1872 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 76).

Paweł Malec, siedlak, Cisownica nr 25, 65 lat, zm. 21 I 1874 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 89).

Anna, wdowa po Pawle Malcu, wymowniku w Cisownicy nr 25, 59 lat, zm. 29 II 1880 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 127).

sobota, 20 grudnia 2014

Kłaptocz - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kłaptoczów:

Jakub Kłaptocz, 20 lat, ur. Mazańcowice, w roku szkolnym 1857/1858 uczeń klasy szóstej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 34, klasa VI nr 8).

Maciej Kłaptocz, 1888 wybrany radnym Dziedzic (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 891).

Mendrek (Mędrek) - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Mendrków (Mędrków):

12 XI 1872 Paweł Mendrek, ur. 14 XI 1846 w Pierśćcu, poślubił Marię, córkę Jerzego Bena i Zuzanny z domu Malik, ur. 1853 w Łączce (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki ślubów, t. 1, k. 44).

Andrzej Mendrek, Kowale nr 40, 1888 wybrany radnym gminy Kowale (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 891).

Jan Mendrek, XII 1893 wybrany do wydziału gminy Pierściec (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 896, s. 496).

Adam Mendrek, lat 23, zamieszkały w Pogórzu, ewangelik, zm. 3 VIII 1907  (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Skotschau, sygn. 525).

Janik - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Jan Janik (*1673)
 2. Józef Janik (1859-1942)
 3. Paweł Janik (*1856)
Materiały do genealogii rodziny Janików:

(Janikowie z Lipowca)

Anna, żona Pawła Janika, właściciela warsztatu, z domu Czyż, ur. w Godziszowie, 51 lat, zm. 29 III 1895 w Lipowcu nr 24 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

(Janikowie ze Strumienia)

Teodor Janik, 13 lat, ur. Strumień, w roku szkolnym 1855/1856 uczeń klasy pierwszej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 32, klasa I nr 6).

(Janikowie z Tyry)

Jan Janik, komornik w Tyrze nr 10, ur. 23 V 1823, zm. 6 V 1891 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

(Janikowie z Zabłocia k/Strumienia)

Józef Janik, 1891 wybrany radnym Zabłocia k/Strumienia (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 893, s. 320).

Józef Janik, siedlak w Zabłociu k/Strumienia nr 42, 1894 wybrany radnym Zabłocia (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 896, s. 336).

Grelowski - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Grelowskich:

Jan Grelowski, 1891 wybrany radnym Zabłocia k/Strumienia (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 893, s. 320).

Jan Grelowski, chałupnik w Zabłociu k/Strumienia nr 71, 1894 wybrany radnym Zabłocia (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 896, s. 336).

Szymurda - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Szymurdów:

Paweł Szymurda, 1891 wybrany radnym Kozakowic Dolnych (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 893, s. 443).

Klimsza - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Jan Klimsza (*1844)
Materiały do genealogii rodziny Klimszów:

Antoni Klimsza, ur. Dziećmorowice, 24 lata, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 9. Kompania Fizylierów, nr 28).

5 II 1865 Józef Klimsza, chałupnik w Cierlicku Górnym nr 36, ur. 4 XI 1831 Błędowice Dolne, syn Wacława i Marii z domu Przeczek, poślubił Annę, córkę Jana Niemczyka, ur. 1832 Wołowiec (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET I 16, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach Dolnych 1865-1873).

(Klimszowie z Błędowic Średnich)

Robert Klimsza, syn Jana, górnika, Błędowice Średnie nr 1, 28 dni, zm. 5 VII 1891 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka I 13, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Błędowicach Dolnych 1881-1937, Błędowice Średnie, s. 15).

(Klimszowie z Godziszowa)

Jan Klimsza, 1891 został wybrany radnym Godziszowa (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 893, s. 382).

Burian (Buryan) - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Wiktor Burian (1899-1940)

Materiały do genealogii rodziny Burianów (Buryanów):

Jerzy Burian, żona Helena, córka Barbara chrzest 15 XI 1757 (Parafia rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 1).

11 VI 1901 r. Jan Buryan, kataryniarz, ur. 24 I 1858 Kończyce Wielkie, syn Rozalii Buryan, poślubił Marię Richter, zamieszkałą Pastwiska nr 23, córkę +Anny Richter, córki Józefa Richtera, komornika w Grodziszczu, ur. 22 III 1864 Grodziszcz (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 B, s. 165).

Stanisław Burian, urzędnik, 1925 wybrany wójtem Komorowic (Gwiazdka Cieszyńska, nr 101 z 25 XII 1925, s. 2).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Koenig - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Koenigów:

Paweł Koenig, kierownik konsumu, 1925 wybrany wójtem Jasienicy (Gwiazdka Cieszyńska, nr 101 z 25 XII 1925, s. 2).

Prawdopodobnie z tej samej rodziny pochodził poniższy:

Jerzy König, ur. Międzyrzecze, 24 lata i 9 miesięcy, ewangelik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Schirmer, nr 156).

Tyc - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Tyców:

Jan Tyc, 1925 wybrany wójtem Zabrzega (Gwiazdka Cieszyńska, nr 101 z 25 XII 1925, s. 2).

Lukas - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Lukasów:

Jerzy Lukas, ur. Jasienica, 22 lata, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 18. Kompania Fizylierów, nr 48).

Jan Lukas, 1925 wybrany wójtem Starego Bielska (Gwiazdka Cieszyńska, nr 101 z 25 XII 1925, s. 2).

Stokłosa - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Andrzej Stokłosa (*1753)
 2. Anna Stokłosa (*1754) 
 3. Anna Stokłosa (*1771)
 4. Anna Stokłosa (*1824) [1]
 5. Anna Stokłosa (*1824) [2]
 6. Antoni Fabian Stokłosa (*1828)
 7. Ewa Stokłosa (*1755) 
 8. Jan Stokłosa (1867-1876)
 9. Jan Franciszek Stokłosa (*1874) 
 10. Jerzy Stokłosa (*1681)
 11. Jerzy Stokłosa (1754-1803)
 12. Józef Stokłosa (*1852) 
 13. Józef Stokłosa (1865-1874)
 14. Maria Stokłosa (*1870)
 15. Maria Anna Stokłosa (*1884) 
Materiały do genealogii rodziny Stokłosów:

Jan Stokłosa, żona Anna, luteranie z Podobory, syn Jerzy chrzest 28 VI 1754 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 583).

Jerzy Stokłosa, ur. Zabłocie, 28 lat, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 13. Kompania Fizylierów, nr 196).

Maciej Stokłosa, w 1865 r. był radnym Frelichowa („Silesia. Kalender für das Herzogthum Schlesien…” 1866, Teschen 1865, s. 21).

Jan Stokłosa, 1925 wybrany wójtem Zarzecza (Gwiazdka Cieszyńska, nr 101 z 25 XII 1925, s. 2).

Badura - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Amalia Józefa Badura (1832-1832)
 2. Anna Badura (*1824) 
 3. Apolonia Badura (*1852)
 4. Jan Badura (*1760)
 5. Jerzy Badura (1845-1911)
 6. Kazimierz Badura (†1942) 
 7. Maria Badura (*1890)
Materiały do genealogii rodziny Badurów:

Jakub siedlak Goleszów (1729). Poślubił Marię. Z tego małżeństwa: Andrzej (chrzest 25 III 1729) (PEAC, Metryki chrztów, t. 1, s. 327).

Jerzy Badura, siedlak w Goleszowie nr 52, żona Maria z domu "Zaszkodnik", córka Anna chrzest 9 VI 1780 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 219).

Jan Badura, żona Katarzyna z domu Galla, syn Paweł ur. Goleszów nr 29 chrzest 4 VI 1784 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 317).

Paweł Badura, siedlak w Godziszowie nr 21, żona Zuzanna z domu Pilch, syn Jerzy chrzest 2 III 1783 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4).

Jan Badura z Godziszowa nr 11, żona Ewa z domu Malik, syn Andrzej ur. Godziszów, chrzest 4 I 1791 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1786-1838 i ślubów 1786-1842, s. 12).

20 I 1805 Jan Badura, syn Jana, lat 24, z Goleszowa, poślubił Annę, wdowę po Andrzeju Kukuczce z Goleszowa, lat 26 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1786-1838 i ślubów 1786-1842, s. 190).

Andrzej Badura, ur. Goleszów, 25 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 11. Kompania Fizylierów, nr 195).

Jan Badura, chałupnik w Goleszowie, żona Anna z domu Kozieł, córka Zuzanna ur. 4 IX 1837 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6: 1819-1844, Goleszów, s. 104).

Maria Badurówna, panna, miała syna Pawła ur. 6 I 1842 w Goleszowie nr 45 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6, Goleszów, s. 126).

Jan Badura, radny Bładnic Dolnych w 1865; „Silesia. Kalender für das Herzogthum Schlesien…” 1866, Teschen 1865, s. 21.

Jan Badura, 1882 wybrany radnym gminy Bładnice Dolne; Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 888, s. 15.

Helena, wdowa po Jerzym Badurze, Bładnice Dolne nr 5, z domu König, ur. w Roztropicach, 69 lat, zm. 23 XI 1900 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Franciszek Badura, rolnik, 1925 wybrany wójtem Świętoszówki (Gwiazdka Cieszyńska, nr 101 z 25 XII 1925, s. 2).

Herma - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Hermów:

Bartłomiej Herma, ur. Zabłocie, 22 lata i 11 miesięcy, katolik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Ott, nr 69).

(Hermowie z Mazańcowic)

16 X 1881 Andrzej Herma, zagrodnik w Mazańcowicach, poślubił Annę Zenderównę, córkę Jerzego i Anny z d. Lorek, ur. 15 XI 1861 w Jasienicy; jednym ze świadków ślubu był Jerzy Lenert, chałupnik w Mazańcowicach (Parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu, Metryki ślubów, t. 3, k. 199).

(Hermowie z Wapienicy)

Andrzej Herma, ur. Wapienica, 28 lat, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 10. Kompania Fizylierów, nr 141).

Jan Herma, ur. Wapienica, 30 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz (dokładnie to prywatny sługa) w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 5. Kompania Fizylierów, nr 255).

Jan Herma, 1925 wybrany wójtem Wapienicy (Gwiazdka Cieszyńska, nr 101 z 25 XII 1925, s. 2).

Krehut - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Krehutów:

Adam Krehut, ur. Jaworze, 27 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 17. Kompania Fizylierów, nr 97).

Paweł Krehut, chałupnik, 1925 wybrany wójtem Jaworza (Gwiazdka Cieszyńska, nr 101 z 25 XII 1925, s. 2).

Brandes - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Brandesów:

Karol Brandes, 1925 wybrany wójtem Aleksandrowic k/Bielska (Gwiazdka Cieszyńska, nr 101 z 25 XII 1925, s. 2).

Ochodek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Ochodków:

Józef Ochodek, rolnik, 1925 wybrany wójtem Mnicha (Gwiazdka Cieszyńska, nr 101 z 25 XII 1925, s. 2).

Dzida - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Jerzy Dzida (*1860)
Materiały do genealogii rodziny Dzidów:

W 1879 Józef Dzida z Jasienicy, 39 lat, syn siedlaka z Bronowa, poślubił Ewę, córkę Jerzego Biernota, siedlaka w Mazańcowicach nr 19, 28 lat; świadkami ślubu byli Józef Machalica, zagrodnik w Ligocie, i Jan Machalica, siedlak w Bronowie (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach, Metryki ślubów 1862-1889 i 1946-1949, s. 32).

(Dzidowie z Bronowa)

Jerzy Dzida, 1925 wybrany wójtem Bronowa (Gwiazdka Cieszyńska, nr 101 z 25 XII 1925, s. 2).

Prochaska - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Agnieszka Prochaska (*1876)
 2. Antoni Ignacy Prochaska (1874-1902)
 3. August Prochaska (*1851)
 4. Augusta Prochaska (*1851)
 5. Emilia Maria Prochaska (*1859) 
 6. Franciszek Ignacy Prochaska (*1825) 
 7. Joanna Maria Prochaska (*1825)
 8. Joanna Emma Maria Prochaska (*1889)
Materiały do genealogii rodziny Prochasków:

Elżbieta Prochaska, córka Tomasza, drukarza, 13 lat, zm. 11 V 1816 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Cieszyn).

Tomasz Prochaska, drukarz, 49 lat, zm. 8 VI 1817 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Cieszyn).

Anna Prochaska, wdowa po drukarzu, 60 lat, zm. 28 VII 1826 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Cieszyn).

Edward Prochaska, 1891 wybrany radnym Świętoszówki (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 893, s. 330).

Paszek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Paszków:

Józef Paszek, 14 lat, ur. Czechowice, syn Jana, w roku szkolnym 1856/1857 uczeń klasy pierwszej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 33, klasa I nr 34).

Jan Paszek, 1891 wybrany radnym Czechowic (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 893, s. 543).

Janusz - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Januszów:

Jan Janusz, ur. 13 IV 1848 w Zebrzydowicach, syn Jana właściciela gruntu w Zebrzydowicach, w roku szkolnym 1857/1858 uczeń klasy pierwszej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 34, klasa I nr 23).

27 II 1854 Jan Janusz, 39 lat, kontroler, syn Jana, poślubił Teresę, córkę Franciszka Jaworskiego, 20 lat (PZeb, Metryki ślubów, Zebrzydowice Dolne, s. 5).

30 I 1860 Józef Janusz, 45 kontroler, 45 lat, wdowiec, poślubił Alojzję, córkę Franciszka Jaworskiego, 22 lata (PZeb, Metryki ślubów, Zebrzydowice Dolne).

Maciej Janusz, 1891 wybrany radnym Czechowic (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 893, s. 543).

Kuboszek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kuboszków:

Józef Kuboszek, chałupnik we Frelichowie nr 13, 1891 wybrany radnym Frelichowa (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 893, s. 130).

Niesyt - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Niesytów:

Jan Niesyt, 1891 wybrany radnym Jaworza (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 893, s. 69).

Jan Niesyt, zagrodnik w Jaworzu Dolnym nr 48, 31 XII 1894 wybrany radnym Jaworza (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 897, s. 108).

Tomosz - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Tomoszów:

Helena, córka Jana Tomosza, "robotniko-zagrodnika", żyła 1/2 roku, zmarła 9 VI 1784 r. w Pogwizdowie (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 168).

Andrzej Tomosz, 1797 kupił chałupę w Kaczycach Górnych nr 17 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Zbiór ksiąg gruntowych majątków ziemskich powiatu cieszyńskiego, sygn. 3, k. 9).

Sojka - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Sojka (*1826)
 2. Jan Sojka (*1673)
 3. Maria Zuzanna Sojka (*1836)
 4. Paweł Sojka (*1875) 
 5. Zuzanna Sojka (*1672)
Materiały do genealogii rodziny Sojków:

Zuzanna, żona Pawła Sojki, protestantka, zmarła 8 XI 1776 r. w Pogwizdowie; żyła 33 lata (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 41).

Anna, wdowa po Andrzeju Sojce, katoliczka, zmarła 28 IX 1778 r. w Pogwizdowie; żyła 70 lat (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 76).

Bernard Sojka, ur. Błędowice, 20 lat i 3/4 roku, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Leib, nr 97).

Zwilling - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Albina Rozalia Zwilling (*1868)
 2. Alfred Alojzy Zwilling (*1883)
 3. Alojzy Zwilling (1822-1913)
 4. Anna Zwilling (*1833)  
 5. Anna Franciszka Zwilling (*1835)
 6. Anna Innocencja Alojzja Zwilling (*1769) 
 7. Anna Maria Zwilling (*1855)
 8. Augustyn Ignacy Zwilling (*1866) 
 9. Barbara Zwilling (*1844)
 10. Emanuel Piotr Zwilling (*1851)
 11. Franciszek Zwilling (1705-1775)
 12. Helena Albertyna Zwilling (*1878)
 13. Hugo Józef Zwilling (1879-1879)
 14. Ignacy Zwilling (1835-1909)
 15. Ignacy Zwilling (1851-1852) 
 16. Izydor Grzegorz Zwilling (1876-1939)
 17. Jakobina Karolina Zwilling (1813-1814)
 18. Jan Alojzy Zwilling (1879-1879) 
 19. Jan Emanuel Zwilling (1854-1930)
 20. Józef Daniel Zwilling (*1866) 
 21. Józef Jerzy Zwilling (*1860) 
 22. Józef Joachim Wincenty Zwilling (*1773)
 23. Józef Mikołaj Jerzy Zwilling (*1746)
 24. Józefa Katarzyna Wincencja Zwilling (*1771)
 25. Karol Maksymilian Antoni Zwilling (*1815)
 26. Paula Anna Zwilling (*1880)
 27. Paweł Ignacy Zwilling (1853-1920)
 28. Rozalia Anna Zwilling (1845-1915) 
 29. Weronika Agnieszka Zwilling (*1865) 
 30. Wiktor Karol Zwilling (1861-1931)
 31. Wincenty Karol Zwilling (*1777) 
Materiały do genealogii rodziny Zwillingów:

Franciszek Zwilling, lat 70, pocztmistrz, zm. 7 X 1775 r. w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 2).

Gotfryd Zwilling mieszkał w Cieszynie. Jego dzieci: Jakobina, 1 rok, zm. 20 IX 1814 (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Cieszyn); Anna, 2 lata, zm. 4 VIII 1815 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Cieszyn); Karol zm. 5 III 1817 w Cieszynie  (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Cieszyn).

Emanuel Zwilling, Ernest Zwilling i Franciszek Zwilling, wszyscy urodzeni w Jabłonkowie, w 1835 r. uczniowie drugiej klasy w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

Heimb - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Heimbów:

Karol Heimb, święcenia przyjął we Wrocławiu: subdiakonat 28 IV 1743, diakonat 8 VI 1743, prezbiterat 21 IX 1743 Katalog duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego na podstawie ksiąg święceń biskupów wrocławskich. 1650 – 1810/1812, opracowanie Stanisław Jujeczka, Henryk Gerlic, Waldemar Könighaus, Wrocław 2014, nr 1412).

Franciszek Heimb, Ślązak Cieszyński, przyjął święcenia we Wrocławiu: niższe 28 II 1738, subdiakonat 23 V 1739, diakonat 19 IX 1739, prezbiterat 19 XII 1739; Katalog duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego na podstawie ksiąg święceń biskupów wrocławskich. 1650 – 1810/1812, opracowanie Stanisław Jujeczka, Henryk Gerlic, Waldemar Könighaus, Wrocław 2014, nr 1413.

Franciszek Heimb, ksiądz, lat 65, zmarł 18 XI 1775 r. w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 5).

Jerzy (Jerzy Ludwik) Heimb, Ślązak Cieszyński, niższe święcenia 19 IX 1733, subdiakonat 20 III 1734, diakonat 10 IV 1734 Katalog duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego na podstawie ksiąg święceń biskupów wrocławskich. 1650 – 1810/1812, opracowanie Stanisław Jujeczka, Henryk Gerlic, Waldemar Könighaus, Wrocław 2014, nr 1414).

czwartek, 18 grudnia 2014

Spernol - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Spernolów:

Paweł Spernol, 1888 wybrany zastępcą członka wydziału gminy Międzyświeć (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 891). W 1891 r. w wieku 55 lat został wybranym radnym Międzyświecia (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 893, s. 345).

Twardzik - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Twardzik (*1831)
 2. Ewa Twardzik (*1876)
 3. Jan Twardzik (*1827)
 4. Jerzy Twardzik (*1844)
 5. Karolina Ewa Twardzik (*1875)
 6. Zuzanna Twardzik (*1829)
Materiały do genealogii rodziny Twardzików:

Michał Twardzik, luteranin, żona Ewa, "źle wychowana", córka Anna ur. Trzycież chrzest 3 III 1756 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Jan Twardzik, żona Anna, luteranie, syn Jerzy ur. Trzycież, chrzest 3 VIII 1756 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Maria Twardzik, żona Andrzeja, luteranka, Trzycież, 26 lat, zm. 8 I 1763 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Maria, żona Jana Twadzika luteranina, katoliczka, z domu Gabzdura, zm. 9 I 1764, pochowana w Trzycieżu (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Anna, żona +Jakuba Twardzika, 75 lat, Rakowiec, zm. 23 VI 1766 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Zuzanna, córka Andrzeja Twardzika i Jadwigi, Trzycież, zm. 7 I 1768 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Ewa, córka Michała Twardzika luteranina i Ewy "źlej wychowanej", Trzycież, zm. 25 V 1768 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Anna, córka Andrzeja Twardzika i Jadwigi, Trzycież, zm. 28 I 1769 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Anna, żona Jana Twardzika, Trzycież nr 46, 42 lata, luteranka, zm. 11 VI 1771 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Ewa, żona Michała Twardzika siedlaka, Trzycież nr 1, 35 lat, luteranka, zm. 1 X 1772 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Andrzej Twardzik, siedlak w Trzycieżu nr 42, luteranin, 54 lata, zm. 28 II 1777 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Michał Twardzik, siedlak w Trzycieżu nr 1, 59 lat, luteranin, zm. 1 IX 1779 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Anna Twardzik, córka Michała siedlaka, luteranka, 25 lat, zm. 8 I 1781 w Trzycieżu nr 1 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

11 IX 1860 r. Jerzy Twardzik, komornik, 36 lat, wdowiec, poślubił Zuzannę z domu Buchta, córkę Adama, komornika w Dębowcu (PMAO, Metryki ślubów, t. 2, Gumna, s. 1).

(Twardzikowie z Bronowa)

Jerzy Twardzik, siedlak w Bronowie nr 9, 1888 wybrany radnym Bronowa (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 891). Wybrany radnym w 1891 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 893, s. 269).

Brudny - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Brudny (*1759)
 2. Andrzej Brudny (*1890)
 3. Anna Brudny (*1828)
 4. Ewa Brudny (*1727) 
 5. Ewa Brudny (*1771)
 6. Helena Brudny (*1890)
 7. Jakub Brudny (*1762)
 8. Jakub Brudny (*1766)
 9. Jan Brudny (*1729)
 10. Jan Brudny (*1760)
 11. Jan Brudny (*1774) 
 12. Jan Brudny (*1833)  
 13. Jerzy Brudny (*1760)
 14. Jerzy Brudny (*1765)
 15. Jerzy Brudny (1891-1900)
 16. Józef Brudny (*1776)
 17. Maria Brudny (*1844)
 18. Paweł Brudny (*1770) 
 19. Paweł Brudny (*1771) 
 20. Paweł Brudny (*1891)
 21. Paweł Brudny (1891-1905) 
 22. Zuzanna Brudny (*1864)
 23. Zuzanna Krystyna Brudny (*1852)

Materiały do genealogii rodziny Brudnych:

Jerzy Brudny, luteranin z Międzyświecia, syn Jana, 21 X 1727 r. poślubił Ewę Fusek (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 128). 

Jakub Brudny, luteranin z Wilamowic, 6 VI 1730 r. poślubił Ewę Pociorek z Koniakowa (Cierlicko - metryki).

Jan Brudny, luteranin z Międzyświecia, 28 X 1743 r. poślubił Annę, córkę Pawła Pszczółki z Ogrodzonej (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 421).

18 XI 1760 Anna Brudny, ojciec: Jan, zagrodnik w Międzyświęciu, ślub: 18.11.1760, Michał Chmiel, syn młynarza w Iłownicy; Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie, Metryki ślubów [Marriage Registers], t. 1, s. 564.

Jerzy Brudny, komornik w Wilamowicach, żona Maria, córka Maria chrzest 3 IV 1763 (PEAC, Metryki chrztów, t. 2, s. 296).

Jan Brudny, ur. Wilamowice, 31 lat, eweangelik, w 1789 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4708, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1789, Kompania - dowódca Malvo, nr 53).

Jan Brudny, ur. Międzyświeć, 28 lat, kawaler, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 12. Kompania Fizylierów, nr 76).

Paweł Brudny, lat 9, syn Jana z Cieszyna, ur. w Godziszowie, 11 XII 1832 r. został uczniem gimnazjum ewangelickiego w Cieszynie (Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Cieszynie, sygn. 1677, Immatricullations-Buch des evangelischen Gymnasium von Teschen 1801-1840, s. 133).

22 V 1821 r. Paweł Brudny, wdowiec i chałupnik w Górkach, luteranin, lat 37, poślubił Marię Orawską, córkę Jerzego, chałupnika w Drogomyślu (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Cieszyn, s. 40).

Jerzy Brudny, żona Anna z domu Wysłych, luteranie, syn Paweł ur. 12 IV 1825 Międzyświeć (PPPS, Metryki chrztów, ślubów i zgonów - Wilamowice i Międzyświeć 1785-1884, Międzyświeć - chrzty).

Jerzy Brudny, parobek z Cieszyna, lat 25, luteranin, 10 II 1828 r. poślubił Annę Widenkę, córkę +Jana, komornika w Bobrku, katoliczkę, lat 21 (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Brandys, s. 13).

Jan Brudny, luteranin, 50 lat, zm. 16 I 1830 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Cieszyn, s. 99).

16 II 1830 Adam Brudny, luteranin, zagrodnik w Pogórzu, 20 lat, poślubił Annę, córkę Andrzeja Chodury, 22 lata, z Hermanic (PKU, Metryki ślubów, t. 1, Hermanice).

(Brudni z Dębowca)

3 X 1737 Jerzy Brudny, kawaler, poślubił Annę Szczypkę, córkę Macieja; oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

(Brudni z Grodźca)

Walenty Brudny, żona Maria, katolicy w Grodźcu, syn Tomasz chrzest 6 XII 1758 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

(Brudni z Kowali)

Jerzy Brudny, chałupnik w Kowalach nr 28, żona Zuzanna z domu Styper, syn Jerzy chrzest 28 I 1836 (PMP, Metryki chrztów, ślubów i zgonów dla Kowali i Roztropic, Kowale - chrzty, s. 71).

(Brudni z Międzyświecia)

Jerzy Brudny z Międzyświecia nr 4, 1888 wybrany do wydziału gminy Międzyświeć (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 891).

(Brudni z Roztropic)

Jerzy Brudny, chałupnik w Roztropicach nr 5, żona Ewa z domu Goryczka, córka Zuzanna ur. 8 IV 1846 (PMP, Metryki chrztów, Roztropice, s. 15).

Andrzej Brudny, chałupnik w Roztropicach nr 40, żona Ewa z domu "Kerschka", luteranie, córka Zofia ur. 3 I 1847 (PMP, Metryki chrztów, Roztropice, s. 17).

Markuzel - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Markuzelów:

25 VI 1865 r. Paweł Markuzel, ur. 1842 w Międzyświeciu, zamieszkały w Międzyświeciu, syn Michała, poślubił Marię, córkę Jerzego Brudnego, chałupnika, ur. 1844 w Ogrodzonej, zamieszkałą w Iskrzyczynie (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki ślubów 1859-1889, k. 21).

Jan Markuzel, 1888 wybrany do wydziału gminy Międzyświeć (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 891).

Staniek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Staniek (*1849)
 2. Józef Staniek (*1857)
 3. Maria Staniek (1890-1890)
 4. Paweł Staniek (*1771)
 5. Zuzanna Staniek (*1736) 
Materiały do genealogii rodziny Staniek:

Paweł Staniek, ur. Tyra, 25 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 18. Kompania Fizylierów, nr 102).

Henryk Staniek, ur. Karwina, 14 lat, w roku szkolnym 1855/1856 uczeń klasy piątej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 32, klasa V nr 11).

Eugeniusz Staniek, ur. Karwina, 10 lat, w roku szkolnym 1855/1856 uczeń klasy pierwszej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 32, klasa I nr 28).

Karol Staniek, 9 lat, ur. Karwina, syn Marcina, w roku szkolnym 1856/1857 uczeń klasy pierwszej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 33, klasa I nr 48).

Paweł Staniek, zagrodnik, lat 30, 1885 wybrany do wydziału gminy Łączka (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 684).

Józef Staniek, 1885 wybrany radnym gminy Łazy k/Bielska (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 893).

Zmełty - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Helena Zmełty (1892-1893)
Materiały do genealogii rodziny Zmełtych:

Jerzy Zmełty, 1885 wybrany radnym Zaborza (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 887).

Gawlas - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Jakub Gawlas (*1771)
 2. Jan Gawlas (*1770) [1]
 3. Jan Gawlas (*1770) [2] 
 4. Katarzyna Gawlas (*1727)
 5. Maria Gawlas (*1824)
Materiały do genealogii rodziny Gawlasów:

(Gawlasowie z Brennej)

Jan Gawlas, ur. Brenna, 27 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 6. Kompania Fizylierów, nr 246).

(Gawlasowie z Górek)

Gawlas, karczmarz z Górek Małych, został w 1712 roku oskarżony o bezprawne warzenie piwa (Józef Chlebowczyk, Gospodarka Komory Cieszyńskiej na przełomie XVII-XVIII oraz w pierszej połowie XVIII w., Wrocław - Warszawa - Kraków 1966, s. 205).

(Gawlasowie z Kocobędza)

Stefan Gawlas, syn Anny, 4 miesiące, zm. 28 IV 1727 w Kocobędzu (Zemský archiv v Opavě, Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783, k. 2v).

Jan Gawlas, żona Zofia, luteranie w Kocobędzu, córka Zuzanna chrzest 19 III 1756 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Jakub Gawlas, luteranin, żona Zuzanna, katoliczka, zamieszkali w Kocobędzu, córka Ewa chrzest 24 XI 1757, córka Maria chrzest 20 III 1760 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

(Gawlasowie z Kowali)

Jakub Gawlas, zagrodnik w Kowalach nr 9, wójt, żona Anna z domu Stanek, syn Adam Karol chrzest 5 XI 1819 (PMP, Metryki chrztów, ślubów i zgonów dla Kowali i Roztropic, Kowale - chrzty, s. 46).

(Gawlasowie z Zaborza)

Józef Gawlas, 1885 wybrany radnym Zaborza (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 887).

Mucha - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Mucha (†1866)
 2. Helena Dorota Mucha (*1876)
 3. Jakub Mucha (*1726) 
Materiały do genealogii rodziny Muchów:

Jerzy Mucha, żona Zuzanna, katolicy w Ropicy, córka Maria chrzest 25 II 1761 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Jan Micha, 1885 wybrany radnym Kamienicy (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 792).

Jerzy Mucha, siedlak nr 163, 1891 wybrany radnym Kamienicy (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 893, s. 253).

Duda - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Alojzja Franciszka Duda (*1825)
 2. Anna Duda (*1865)
 3. Antoni Duda (1859-1860)
 4. Jan Duda (*1770)
 5. Jan Duda (*1824)  
 6. Joanna Duda (*1861)
 7. Józef Duda (*1866) 
 8. Karol Duda (1867-1942)
 9. Zuzanna Duda (*1858)
 10. Zuzanna Duda (*1892) 
Materiały do genealogii rodziny Dudów:

Jan Duda, ur. Sucha Górna, 23 lata, żonaty, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 17. Kompania Fizylierów, nr 95).

Jan Duda, ur. Bładnice Górne, 21 lat, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 10. Kompania Fizylierów, nr 216).

Jakub Duda, ur. 1803 Kiczyce, ewangelik, od 1825 służył w 57. Pułku Piechoty, 1829 przeniesiony do Morawsko-Śląskiego Kordonu Granicznego (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3705, Klasa III, Zeszyt XIV, s. 34).

Franciszek Duda, ur. Sucha, w 1835 r. uczeń drugiej klasy w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

Paweł Duda, komornik w Rudowie, żona Anna z domu Klos, syn Paweł ur. 16 IV 1877 w Rudowie zm. 20 XI 1878 (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Rudów, s. 4).

Jerzy Duda, 1885 wybrany radnym Iskrzyczyna (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 733).

Jerzy Duda, 1895 wybrany radnym Iskrzyczyna  (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 897, s. 173).

Jan Duda, parobek, żonaty, ur. i przynależny do Grodźca, 44 lata, zamieszkały Cieszyn, zm. 15 III 1903 na paraliż serca (zmarł nagle w gospodzie pod Góralem w Cieszynie) (PMMC, Metryki zgonów, t. 10 A cz. 1, s. 163).

(Dudowie z Żywocic)

12 X 1892 r. Alojzy Duda, ur. 1870, z Żywocic, syn Franciszka i Anny z domu Hrabec, poślubił Marię Krystę z Lipowca, ur. 23 IX 1870, córkę Andrzeja i Zuzanny z domu Madzia (USC w Ustroniu, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Lipowcu 1890-1935, s. 48). 

Szymala - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Szymala (*1859)
Materiały do genealogii rodziny Szymalów:

11 VIII 1824 Jan Szymala, siedlak i wójt, wdowiec, 56 lat, poślubił Ewę, 24 lata, córkę Adama Knypsa, siedlaka w Roztropicach (PMP, Metryki chrztów, ślubów i zgonów dla Kowali i Roztropic, Roztropice - śluby, k. 14).

31 V 1830 Jan Szymala, syn Jana, siedlaka, 24 lata, poślubił Marię, córkę siedlaka Adama Knypsa, 26 lat (PMP, Metryki chrztów, ślubów i zgonów dla Kowali i Roztropic, Roztropice - śluby, k. 18).

Józef Szymala, chałupnik w Roztropicach, żona Helena córka Jana Badury i Ewy, córka Anna ur. 16 XII 1861 (PMP, Metryki chrztów i ślubów 1840-1945, Roztropice - chrzty, s. 32).

Jan Szymala, siedlak, lat 53, 1885 wybrany zastępcą członka wydziału gminy Pogórze (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 688).

Płaczek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Płaczków:

Jan Płaczek, 1885 wybrany radnym gminy Kowale (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 695).

Jerzy Płaczek, 1885 wybrany radnym gminy Pierściec (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 699).

Lindert - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Lindertów:

Jakub Lindert, 1885 wybrany radnym Roztropic (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 670).

Szturc - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Jan Szturc (1883-1967)
Materiały do genealogii rodziny Szturców:

Jan Szturc (Sturc), 1885 wybrany radnym Cisownicy (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 659).

Gajdzica - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Adam Gajdzica (*1823)
 2. Anna Gajdzica (1813-1883)
 3. Ewa Gajdzica (*1820)  
 4. Jan Gajdzica (*1731)
 5. Jan Gajdzica (*1736)
 6. Jan Gajdzica (*1844)
 7. Katarzyna Gajdzica (*1845) 
 8. Paweł Gajdzica (*1734)
Materiały do genealogii rodziny Gajdziców:

Adam Gajdzica (Gaiditza), ur. Simoradz, 23 lata i 8 miesięcy, ewangelik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Helbinger, nr 45).

Jan Gajdzica, robotnik pracujący za dniówkę, lat 46, zm. 12 III 1872 w Puńcowie (PJP, Metryki zgonów, t. 2: 1784-1883, Puńców, s. 89).

Jerzy Gajdzica, 1885 wybrany radnym Cisownicy (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 659).

Jerzy Gajdzica, wymownik z Cisownicy nr 7, ur. 1810, zm. 3 II 1891 w Hermanicach (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Jan Gajdzica, Cisownica nr 8, 1891 wybrany radnym Cisownicy (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 893, s. 395).

Ryrych - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Ryrychów:

Andrzej Ryrych, 1885 wybrany radnym Jaworza (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 651), 1891 wybrany radnym Jaworza (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 893, s. 69).

Andrzej Ryrych, zagrodnik w Jaworzu Dolnym nr 19, kupiec, 31 XII 1894 wybrany radnym Jaworza (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 897, s. 108).

Konieczny - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Józef Konieczny (1872-1872)
Materiały do genealogii rodziny Koniecznych:

Michał Konieczny (Strumień), dzieci urodzone po 1830 roku (raczej przed 1840 r.): Paweł (PBS, Indeks chrztów od 1830, Strumień, s. 13), Franciszek (PBS, Indeks chrztów od 1830, Strumień, s. 40), Jerzy (PBS, Indeks chrztów od 1830, Strumień, s. 60).

Franciszek Konieczny (Strumień - Podgrodzie/Burgrecht), syn Józef ur. 1836 (PBS, Indeks chrztów od 1830, Burgrecht, s. 20).

Jerzy Konieczny, chałupnik w Kiczycach nr 23, żona Maria z domu Chwastek, syn Jerzy ur. 7 IV 1831 (PPPS, Metryki chrztów, ślubów i zgonów - Kiczyce i Wiślica 1785-1854, Kiczyce - chrzty, s. 82).

30 I 1847 Andrzej Konieczny, chałupnik w Mnichu, 29 lat, poślubił Zuzannę, córkę Jerzego Glomba, chałupnika w Wiślicy, 32 lata (PPPS, Metryki chrztów, ślubów i zgonów - Kiczyce i Wiślica 1785-1854, Wiślica - śluby, s. 14).

Józef Konieczny, 1885 wybrany radnym Jaworza (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 651).

Klimek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Helena Klimek (*1672)
Materiały do genealogii rodziny Klimków:

Ewa, wdowa po Jerzym Klimku, chałupniku w Koszarzyskach nr 13, ur. 1812, zm. 3 I 1875 (Zemský archiv w Opawie: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Jan Klimek, wymownik w Koszarzyskach nr 57, ur. 1830, zm. 8 II 1891 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

(Klimkowie z Ligoty k/Bielska)

Jan Klimek, 1885 wybrany radnym Ligoty k/Bielska (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 644).

Jan Klimek, 1895 wybrany radnym Ligoty k/Bielska (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 897, s. 104).

Mientus (Miętus) - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Mientusów (Miętusów):

Andrzej Miętus, chałupnik w Bładnicach Dolnych nr 19, żona Zuzanna z domu Wojnar, córka Zuzanna chrzest 27 II 1835 (PEAU, Metryki chrztów, t. 1, s. 45).

31 X 1848 Jan Mientus, chałupnik w Drogomyślu, wdowiec, 40 lat, poślubił Zuzannę, córkę Jana Wojnara, chałupnika w Harbutowicach (PEAU, Metryki ślubów, t. 1, k. 35v).

Jan Miętus, 1885 wybrany radnym gminy Kozakowice Dolne (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 639).

poniedziałek, 15 grudnia 2014

Żur - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Jadwiga Żur (*1871)
Materiały do genealogii rodziny Żurów:

Jerzy Żur, komornik w Zarzeczu nr 51, żona Anna z domu Majer, syn Adam ur. 4 VIII 1871 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Stanu Cywilnego parafii rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Zarzeczu, sygn. 1, Metryki chrztów 1851-1910).

Franciszek Żur, 1885 wybrany radnym Zbytkowa (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 189).

Feruga - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Ferugów:

Jerzy Feruga, 1885 wybrany radnym Rudzicy (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 207).

Waniołka - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Waniołków:

Franciszek Waniołka, ur. Rudzica, 21 lat i 2 miesiące, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Fichte, nr 159).

12 II 1833 Jan Waniołka, wolny chałupnik w Rudzicy, 24 lata, poślubił Zuzannę, córkę Karola Stacha, chałupnika w Grodźcu (PBG, Metryki ślubów, t. 5: 1809-1858, Grodziec, k. 16).

Jan Waniołka w 1865 r. był radnym gminy Landek (Silesia. Kalender für das Herzogthum Schlesien…” 1866, Teschen 1865, s. 21).

Józef Waniołka, 1885 wybrany radnym gminy Iłownica (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 67).

Nikiel - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Nikielów:

Paweł "Nikel", chałupnik w Zabłociu k/Strumienia nr 54, żona Zuzanna córka Jana Rychlika, syn Michał ur. 3 II 1872 zm. 1875 (PBS, Metryki chrztów 1860-1881, Zabłocie, s. 30).

15 IX 1870 Jan "Nikel", syn Pawła, chałupnika w Zabłociu nr 54, i Anny z domu Kidoń, 29 lat, poślubił Annę, córkę Jana Szwarca, zagrodnika w Zbytkowie nr 20, i Anny z domu Gruszczyk, 20 lat (PBS, Metryki ślubów 1860-1890, Zbytków, s. 6).

Jan Nikiel, 1885 wybrany do wydziału gminy Zbytków (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 191).

Kajstura - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kajsturów:

Jan Kajstura, ur. Strumień, 24 lata i 1 miesiąc, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Schirmer, nr 118).

Jan Kajstura, w 1865 r. był radnym Mnicha (Silesia. Kalender für das Herzogthum Schlesien…” 1866, Teschen 1865, s. 21).

16 I 1877 Franciszek Kasjtura, nr 45, syn Andrzeja chałupnika w Chybiu i Zuzanny z domu Kucz, poślubił Annę Strządałę, córkę +Jerzego, chałupnika w Zaborzu nr 24, 29 lat; jednym ze świadków był Paweł Drobek, chałupnik (PMP, Metryki ślubów, Zaborze, s. 11).

Józef Kajstura, 1885 wybrany do wydziału gminy Zbytków (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 191).

Gołyszny - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Gołysznych:

Jan Gołyszny, 1885 wybrany radnym gminy Chybie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 42), 1891 wybrany radnym Chybia (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 893, s. 87).

Raszka - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Adam Raszka (*1889)
 2. Andrzej Raszka (1836-1901) 
 3. Anna Raszka (*1768)
 4. Anna Raszka (*1873)
 5. Anna Raszka (*1881)
 6. Beata Raszka (1802-1879)
 7. Berta Maria Raszka (*1861)
 8. Edward Juliusz Raszka (*1851) 
 9. Erwin Edward Karol Raszka (*1889) 
 10. Ewa Raszka (*1777)
 11. Jan Raszka (1871-1945)
 12. Jan Raszka (1872-1887)
 13. Jan Jakub Raszka (*1835)
 14. Jerzy Raszka (*1770) 
 15. Jerzy Raszka (*1771)
 16. Jerzy Raszka (1850-1899)
 17. Jerzy Raszka (*1851)
 18. Karol Raszka (1863-1901)
 19. Klotylda Raszka (*1863) 
 20. Maria Teresa Irmengarda Raszka (*1872)
 21. Paweł Raszka (1887-1893) 
 22. Zuzanna Raszka (*1882) 
Materiały do genealogii rodziny Raszków:

Adam Raszka, żona Maria, katolicy w Trzyńcu, syn Paweł chrzest 3 I 1742 [świadkowie Andrzej Sikora z Jabłonkowa i Zuzanna Sikorowa z Łomnej) (PMLG, Metryki chrztów, t. 2).

26 X 1773 Jerzy Raszka, kawaler, syn Andrzeja, siedlaka w Gumnach nr 2, poślubił Annę Brodę, wdowę po Jerzym Brodzie, komorniku, katoliczkę (PJP, Metryki ślubów, Puńców, s. 130).

Andrzej Raszka, ur. 1792 Wisła, katolik, od 10 XII 1813 służył w galicyjskim batalionie rezerwy, 16 II 1816 przeniesiony do 57. Pułku Piechoty, 31 X 1819 w czasie urlopu zdezerterował, 8 VII 1820 pochwycony, 29 VII 1820 skazany na 7 lat (dodatkowej?) służby, 3 X 1820 przeniesiony do 24. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3704, Klasa III, Zeszyt VIII, s. 8).

Jan Raszka, ur. Karpętna, chałupnik w Oldrzychowicach nr 86, żona Ewa z domu Kotas, córka Anna ur. 16 XI 1892 zm. 19 III 1894 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

(Raszkowie z Bładnic Dolnych)

Jerzy Raszka, zagrodnik w Bładnicach Dolnych nr 15, lat 50, w 1885 r. został wybrany do wydziału gminy Bładnice Dolne (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 473).

Jerzy Raszka, zagrodnik nr 16, lat 53, 1888 wybrany radnym gminy Bładnice Dolne (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 891).

Jerzy Raszka. Zagrodnik nr 15, 1894 wybrany radnym gminy Bładnice Dolne (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 897, s. 32).

Jerzy Raszka, zagrodnik, Bładnice Dolne nr 15, 68 lat, zm. 3 IV 1903 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

(Raszkowie z Bystrzycy)

Paweł Raszka, wójt Bystrzycy, 1750 nakazano mu, aby oddał swoich synów do nauki katolickiemu proboszczowi (Karol Michejda, Kronika ewang. zboru augsb. wyznania w Bystrzycy, Cieszyn 1911, s. 6).

Andrzej Raszka, wójt Bystrzycy, 1796 wybrany kasjerem zboru ewangelickiego w Bystrzycy (Karol Michejda, Kronika ewang. zboru augsb. wyznania w Bystrzycy, Cieszyn 1911, s. 23).

Anna Raszka z domu Heczko, ur. 23 III 1849 Bystrzyca, żona Józefa, zagrodnika w Bystrzycy, zm. 24 VI 1890 Bystrzyca nr 217 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Paweł Raszka, ur. Bystrzyca, chałupnik w Bystrzycy, żona Anna z domu Brudny, dzieci: Zuzanna ur. 17 I 1893, Maria ur. 27 I 1895 zm. 9 II 1895 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

(Raszkowie z Cieszyna)

17 VIII 1741 Wacław Raszka, kawaler, katolik z Cieszyna, poślubił Annę Elżbietę "Korzocin" (odczyt niepewny), katoliczkę z Raciborza (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 390).

(Raszkowie z Karpętnej)

19 XI 1901 Paweł Raszka, stolarz w Karpętnej, syn Pawła zagrodnika i Zuzanny z Zabystrzanów, poślubił Ewę, córkę Jana Grycza, właściciela gruntu w Lesznej Górnej; świadkami ślubu byli Jerzy Pindór, właściciel gruntu w Lesznej Górnej, i Adam Płoszek, stolarz w Końskiej nr 71 (USC w Goleszowie, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Goleszowie 1890-1904, k. 177).

(Raszkowie z Wędryni)

Andrzej Raszka, ur. Wędrynia, ewangelik, kawaler, 25 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 12. Kompania Fizylierów, nr 212).

Paweł Raszka, ur. Wędrynia, 26 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 2. Kompania Grenadierów, nr 98).

Jerzy Raszka, ur. Wędrynia, chałupnik w Wędryni nr 110, żona Zuzanna z domu Niemiec, syn Karol ur. 11 XI 1892 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

29 X 1901 Paweł Raszka, zagrodnik w Wędryni nr 80, poślubił Marię, córkę Pawła Ostruszki z Lesznej Górnej nr 20 (USC w Goleszowie, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Goleszowie 1890-1904, k. 176).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie