sobota, 29 lutego 2020

Adam Kokotek (*1728)

ADAM KOKOTEK

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: Ropica [1]

Data chrztu / Date of baptism: 2.10.1728 [1]

Ojciec / Father: Michał Kokotek, ewangelik / Lutheran [1]

Matka / Mother: Zuzanna, katoliczka / Roman Catholic [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: rzymskokatolickie / Roman Catholic [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1768, k. 23v.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza