poniedziałek, 25 czerwca 2018

Pawera - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Pawerów:

Ignacy Pawera, chałupnik w Trzanowicach Dolnych nr 16, żona Anna z domu Pollok, córka Helena ur. 31 I 1816 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Fr VIII 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Gnojniku 1773–1846).

Twardy - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Twardych:

Adam Twardy, chałupnik w Trzanowicach Dolnych nr 19, żona Maria z domu Brich, syn Adam chrzest 28 I 1816 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Fr VIII 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Gnojniku 1773–1846).

Dudek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Dudków:

Michał Dudek, zagrodnik w Trzanowicach Dolnych nr 5, żona Anna z domu Skutta, syn Jerzy chrzest 25 III 1816 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Fr VIII 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Gnojniku 1773–1846).

czwartek, 14 czerwca 2018

Szewieczek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Szewieczków:

25 IX 1810 r. "Mathes" Szewieczek, 26 lat, z Dziećmorowic, poślubił Marię "Stahla", 23 lata, córkę Michała z Godowa (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Księgi Metrykalne [KM], sygn. 589, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Godowie 1744-1819, s. 154).

Jerzy Szewieczek, syn Pawła i Ewy z domu Krzywoń, zamieszkały w Dzięgielowie, żona Katarzyna, syn Karol ur. 10 XI 1884 (PEAC, Metryki chrztów, t. 12).

Sohel - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Sohelów:

Robert Sohel, katolik, zamieszkały w Cieszynie, żona Malwina z domu Śliwka, ewangeliczka, córka Jadwiga Malwina ur. 6 VIII 1876, córka Gabriela Helena ur. 10 II 1878 (PEAC, Metryki chrztów, t. 11).

piątek, 4 maja 2018

Licht - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Lichtów:

30 IX 1722 r. Maciej Franciszek Licht, "organista" u dominikanów w Opawie, poślubił Zuzannę Esterę "Rays", córkę Wilhelma, rajcy ("Senatoris") w Cieszynie (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 180).

poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Księgi metrykalne (28): Parafia ewangelicko-augsburska w Bystrzycy

PARAFIA
Parafia ewangelicko-augsburska w Bystrzycy powstała w 1782 r., krótko po wydaniu Patentu Tolerancyjnego przez cesarza Józefa II.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia obejmowała następujące miejscowości: Bystrzyca, Karpętna, Koszarzyska, Łyżbice, Nydek, Tyra i Wędrynia, a także część Oldrzychowic, położoną na prawym brzegu rzeki Tyrki. Pozostała część Oldrzychowic należała do parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie; dopiero w 1814 r. została przyłączona do parafii w Bystrzycy.

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi prowadzono od 1782 r., tomy za okres do początku XX wieku przechowywane są w Archiwum Krajowym w Opawie i są dostępne on-line.

Nowsze księgi (od początku XX w.) dostępne są w Urzędzie Gminy w Bystrzycy (Obecní úřad Bystřice).

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. 220 výročí sboru Slezské církve evangelické a. v. v Bystřici = 220 rocznica zboru Śląskiego Kościoła Ewangelickiego a. w. w Bystrzycy, [Bystřice] 2003.
2. Michejda Karol, Kronika ewang. zboru augsb. wyznania w Bystrzycy, Cieszyn 1911. Wersja elektroniczna książki dostępna w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Adamiec - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Adamców:

Jerzy, komornik (Guty 1729). Poślubił Marię. Z tego małżeństwa: Jerzy (chrzest 2 stycznia 1729) (PEAC, Metryki chrztów, t. 1, s. 322).

22 I 1775 Jakub Adamiec, syn Jana, poślubił Annę Harynek z Boguszowic, córkę Andrzeja (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 534).

Ten sam Jakub Adamiec w literaturze jako Jakub Adamski, murarz w Cieszynie, ur. 1735, zm. 24 IV 1798 w Cieszynie (Frysztackie Przedmieście) (Witold Iwanek, Słownik artystów na Śląsku Cieszyńskim, Bytom 1967, s. 21 nr 1).

wtorek, 3 kwietnia 2018

Michalski - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Michalskich:

28 X 1736 Maria Michalska, córka Pawła, luteranka, poślubiła Jana Krzywonia, kawalera, luteranina; oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

27 IX 1739 Paweł Michalski, wdowiec, poślubił Marię, wdowę po Janie Krzywoniu; oboje luteranie z Dębowca; zobowiązali się wychować dzieci po katolicku (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

niedziela, 18 marca 2018

Bagiński - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Bagińskich:

Augustyn Bagiński, żona Helena Dubowska, córka Tekla Teresa ur. Cieszyn nr 37, chrzest 21 IX 1778 (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1563), syn Karol chrzest 28 I 1780 (PMMC, Metryki chrztów, . 13, s. 1650), syn Wincenty Augustyn chrzest 12 II 1785 (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 A, cz. 1, s. 88).

Franciszek Bagiński, cieśla ("Tischler", 1784), żona Teresa Schamberger, zamieszkali w Cieszynie, córka Antonia Katarzyna chrzest 11 VI 1783 (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 A cz. 1, s. 25), córka Maria Karolina chrzest 24 X 1784 (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 A, cz. 1, s. 76).


poniedziałek, 29 stycznia 2018

Eiserth - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Eiserth:

12 IV 1831 r. Antoni Eiserth, syn Samuela, z "Neusotil" na Węgrzech, 28 lat, poślubił Luizę Nessitzius, córkę Karola, kupca w Jabłonkowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

czwartek, 18 stycznia 2018

Jasinka - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Jasinków:

26 IV 1739 Jakub Jasinka, kawaler, urodzony "ex Neplachwoitz ex Oppaviensi", ekonom pana Karola Antoniego Halamy, właściciela Iskrzyczyna, poślubił Zofię Zmełty, córkę Jana, luterankę z Simoradza (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

sobota, 13 stycznia 2018

Lipa - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Lipów:

21 X 1804 Maria Lipa, 24 lata, córka Adama, poślubiła Andrzeja Milerskiego, luteranina, 25 lat, syna +Pawła (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Kalembice, s. 7).

14 I 1812 Maria Lipa, 18 lat, córka Jana, chałupnika, poślubiła Jana Wojnara, syna Jana, chałupnika w Kojkowicach (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Kalembice, s. 9).

Jan Lipa, ur. Kalembice, 26 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo - dodatkowa informacja, że w wojsku służy od 1815 roku (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 12. Kompania Fizylierów, nr 156).

10 II 1822 Ewa Lipa, 22 lata, córka Adama, komornika w Kalembicach, poślubiła Pawła Matlocha, 22 lata, kawalera z Marklowic (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Kalembice, s. 3).

4 II 1823 Jan Lipa, siedlak w Kalembicach, 28 lat, poślubił Zuzannę Marek, córkę +Andrzeja Marka, wójta Sibicy (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Sibica, s. 6).

czwartek, 11 stycznia 2018

Janicki - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Janickich:

Jan Janicki ur. 1865 Kęty, żona Maria ur. 1876 Skoczów, dzieci: Emil ur. 1896, Antoni ur. 1898, Edward ur. 1899, Karol ur. 1901, Leopold ur. 1904, Helena ur. 1906, Józef ur. 1908, Franciszek ur. 1910 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Miasta Skoczowa, sygn. 82, Spis mieszkańców z 1910 r., nr 70).

Leopold Janicki (1904-1966), ur. w Skoczowie, nauczyciel, działacz ruchu muzycznego (Józef Golec, Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, t. 3, Cieszyn 1998, s. 104-105).

poniedziałek, 1 stycznia 2018

Matter - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Matterów:

19 II 1696 Weronika Matter, panna z Cieszyna, poślubiła Wawrzyńca ("Lorenz") Janika (PMMC, Metryki ślubów, t. 4, s. 97).

Jan Matter, chałupnik w Cieszynie na Brandysie nr 20, żona Zuzanna z domu Siostrzonek, córka Maria chrzest 3 XII 1825 (PMMC, Metryki chrztów, t. 16, s. 124).