niedziela, 19 sierpnia 2018

Myrmus - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Myrmusów:

Jerzy Myrmus. Ur. ok. 1750 r. (wg metryki zgonu żył 80 lat) albo ok. 1766 r. (wg metryki ślubu w 1811 r. miał 45 lat). Był katolikiem (PKU, Metryki ślubów, t. 1, Ustroń, s. 66). W źródłach występuje jako komornik w Ustroniu, zamieszkały pod numerami 92 (1794 r.), 96 (1796 r.), 77 (1799 r.), 95 (1803 r.), 100 (1810, 1811, 1813, 1814, 1830 r.), 93 (1821 r.)  i 92 (1824 r.).
Przed 1794 r. poślubił Jadwigę Fickównę (brak metryki w indeksach parafii w Cieszynie od 1785 r., parafii w Ustroniu od 1785 r. i w indeksach parafii w Goleszowie od 1785 r.; córka Jana wg chrztów z 1794, 1796, 1799, 1803, 1806, 1807). Owdowiawszy, 8 X 1811 r. poślubił Annę Macurównę, 20-letnią protestantkę z Ustronia, córkę Adama (PKU, Metryki ślubów, t. 1, Ustroń, s. 66). Jerzy Myrmus zmarł 13 X 1830 r. w Ustroniu (PKU, Metryki zgonów, t. 1, Ustroń, s. 201). Anna zmarła 8 III 1832 r. w Ustroniu na suchoty („Lungensucht), wg metryki zgonu w wieku 40 lat (PKU, Metryki zgonów, t. 2, Ustroń, s. 5).

Dzieci Jerzego (z małżeństwa z Jadwigą z Ficków):
1) Jan Myrmus (ur. 28 VIII 1794) (PKU, Metryki chrztów 1785–1805, Ustroń, s. 116).
2) Zuzanna Myrmus (ur. 17 VI 1796) (PKU, Metryki chrztów 1785–1805, Ustroń, s. 132).
3) Paweł Myrmus (ur. 28 V 1799) (PKU, Metryki chrztów 1785–1805, Ustroń, s. 158).
4) Jerzy Myrmus (ur. 17 XI 1803) (PKU, Metryki chrztów 1785–1805, Ustroń, s. 182), komornik w Ustroniu, żonaty z Anną. Anna, żona Jerzego Myrmusa, zm. 18 VIII 1832 w wieku 25 lat (PKU, Metryki zgonów, t. 2, Ustroń, s. 6).
5) Maria Myrmus (ur. II 1806) (PKU, Metryki chrztów – Ustroń i Hermanice 1806 – 1857, Ustroń, s. 1).
6) Andrzej Myrmus (ur. 6 XII 1807) (PKU, Metryki chrztów – Ustroń i Hermanice 1806 – 1857, Ustroń, s. 12).

Dzieci Jerzego (z małżeństwa z Anną z Macurów):
7) Anna Myrmus (ochrzczona 18 XII 1811), luteranka (PKU, Metryki chrztów – Ustroń i Hermanice 1806 – 1857, Ustroń, s. 54).
8) Michał Myrmus (ochrzczony 14 XII 1813) (tamże, s. 70)
9) Jan Myrmus (ochrzczony 11 V 1814) (tamże, s. 87).
10) Anna Myrmus (ochrzczona 18 IV 1821), luteranka (tamże, s. 130)
11) Ewa Myrmus (ochrzczona 29 VI 1824), luteranka (tamże, s. 158).

Jan Myrmus, ur. Ustroń, robotnik w hucie (w Trzyńcu), żona Zuzanna Mitręga z Wisły, córka Zuzanna ur. 20 IX 1885 Leszna Dolna (PEAC, Metryki chrztów, t. 12).

piątek, 3 sierpnia 2018

Spitzer - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Spitzerów:

Norbert Spitzer, ur. 15 IV 1874 Skoczów, Żyd, żona Hilda ur. 18 II 1884 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Miasta Skoczowa, sygn. 82, Spis mieszkańców z 1910 r., nr 15).

Wilhelm Spitzer, ur. 1858 Skoczów, w 1910 mieszkał w Skoczowie nr 30 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Miasta Skoczowa, sygn. 82, Spis mieszkańców z 1910 r., nr 30).

środa, 25 lipca 2018

Buchta - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Buchtów:

Paweł Buchta, żona Zofia, katolicy w Cierlicku, syn Józef chrzest 5 II 1761, syn Paweł chrzest 17 IV 1764 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

(Buchtowie spoza Śląska Cieszyńskiego)

Andrzej Buchta, żona Ewa, katolicy w Pielgrzymowicach, córka Maria chrzest 31 V 1756 (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, KM, sygn. 1410, Księga chrztów parafii w Pielgrzymowicach 1742–1767, s. 47).

Jan Buchta, luteranin, żona Anna, katoliczka, zamieszkali w Pielgrzymowicach, córka Maria chrzest 13 VIII 1762 (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, KM, sygn. 1410, Księga chrztów parafii w Pielgrzymowicach 1742–1767, s. 71b).

piątek, 20 lipca 2018

Michl - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Michlów:

Antoni Michl, ur. 13 VIII 1835 Kroměříž ("Kremsier"), wdowiec, język potoczny (codzienny): niemiecki - w 1910 r. mieszkał w Skoczowie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Skoczów, sygn. 82, nr 41).

środa, 18 lipca 2018

Tanenberg (Tannenberg) - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Tanenbergów (Tannenbergów):

Jan Tanenberg, komornik w Kocobędzu, syn Franciszka i Ewy, żona Magdalena, córka Ewa ur. 21 IX 1884 Kocobędz (PEAC, Metryki chrztów, t. 12).

Andrzej Tanenberg, właściciel grunu w Mistrzowicach, ur. Kocobędz, syn Franciszka i Ewy, żona Anna z domu Mięciel, córka Ewa ur. 31 X 1885 Mistrzowice (PEAC, Metryki chrztów, t. 12).

wtorek, 17 lipca 2018

Madeja - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Madejów:

Paweł Madeja, chałupnik, Niebory nr 40, żona Zuzanna z domu Kiedroń, córka Maria ur. 30 III 1877 (PEAC, Metryki chrztów, t. 11), córka Zuzanna ur. 19 VI 1882 (PEAC, Metryki chrztów, t. 12).

Paweł Madeja, ur. Hażlach, syn Pawła i Zuzanny z domu Dziadek, młynarz w Hażlachu, żona Anna z domu Niemiec, córka Zuzanna ur. 11 IV 1886 (PEAC, Metryki chrztów, t. 12).

poniedziałek, 25 czerwca 2018

Pawera - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Pawerów:

Ignacy Pawera, chałupnik w Trzanowicach Dolnych nr 16, żona Anna z domu Pollok, córka Helena ur. 31 I 1816 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Fr VIII 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Gnojniku 1773–1846).

Twardy - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Twardych:

Adam Twardy, chałupnik w Trzanowicach Dolnych nr 19, żona Maria z domu Brich, syn Adam chrzest 28 I 1816 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Fr VIII 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Gnojniku 1773–1846).

Dudek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Dudków:

Michał Dudek, zagrodnik w Trzanowicach Dolnych nr 5, żona Anna z domu Skutta, syn Jerzy chrzest 25 III 1816 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Fr VIII 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Gnojniku 1773–1846).

czwartek, 14 czerwca 2018

Szewieczek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Szewieczków:

25 IX 1810 r. "Mathes" Szewieczek, 26 lat, z Dziećmorowic, poślubił Marię "Stahla", 23 lata, córkę Michała z Godowa (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Księgi Metrykalne [KM], sygn. 589, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Godowie 1744-1819, s. 154).

Jerzy Szewieczek, syn Pawła i Ewy z domu Krzywoń, zamieszkały w Dzięgielowie, żona Katarzyna, syn Karol ur. 10 XI 1884 (PEAC, Metryki chrztów, t. 12).

Sohel - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Sohelów:

Robert Sohel, katolik, zamieszkały w Cieszynie, żona Malwina z domu Śliwka, ewangeliczka, córka Jadwiga Malwina ur. 6 VIII 1876, córka Gabriela Helena ur. 10 II 1878 (PEAC, Metryki chrztów, t. 11).

piątek, 4 maja 2018

Licht - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Lichtów:

30 IX 1722 r. Maciej Franciszek Licht, "organista" u dominikanów w Opawie, poślubił Zuzannę Esterę "Rays", córkę Wilhelma, rajcy ("Senatoris") w Cieszynie (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 180).

poniedziałek, 23 kwietnia 2018

Księgi metrykalne (28): Parafia ewangelicko-augsburska w Bystrzycy

PARAFIA
Parafia ewangelicko-augsburska w Bystrzycy powstała w 1782 r., krótko po wydaniu Patentu Tolerancyjnego przez cesarza Józefa II.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia obejmowała następujące miejscowości: Bystrzyca, Karpętna, Koszarzyska, Łyżbice, Nydek, Tyra i Wędrynia, a także część Oldrzychowic, położoną na prawym brzegu rzeki Tyrki. Pozostała część Oldrzychowic należała do parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie; dopiero w 1814 r. została przyłączona do parafii w Bystrzycy.

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi prowadzono od 1782 r., tomy za okres do początku XX wieku przechowywane są w Archiwum Krajowym w Opawie i są dostępne on-line.

Nowsze księgi (od początku XX w.) dostępne są w Urzędzie Gminy w Bystrzycy (Obecní úřad Bystřice).

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. 220 výročí sboru Slezské církve evangelické a. v. v Bystřici = 220 rocznica zboru Śląskiego Kościoła Ewangelickiego a. w. w Bystrzycy, [Bystřice] 2003.
2. Michejda Karol, Kronika ewang. zboru augsb. wyznania w Bystrzycy, Cieszyn 1911. Wersja elektroniczna książki dostępna w Śląskiej Bibliotece Cyfrowej.

Adamiec - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Adamców:

Jerzy, komornik (Guty 1729). Poślubił Marię. Z tego małżeństwa: Jerzy (chrzest 2 stycznia 1729) (PEAC, Metryki chrztów, t. 1, s. 322).

22 I 1775 Jakub Adamiec, syn Jana, poślubił Annę Harynek z Boguszowic, córkę Andrzeja (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 534).

Ten sam Jakub Adamiec w literaturze jako Jakub Adamski, murarz w Cieszynie, ur. 1735, zm. 24 IV 1798 w Cieszynie (Frysztackie Przedmieście) (Witold Iwanek, Słownik artystów na Śląsku Cieszyńskim, Bytom 1967, s. 21 nr 1).

wtorek, 3 kwietnia 2018

Michalski - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Michalskich:

28 X 1736 Maria Michalska, córka Pawła, luteranka, poślubiła Jana Krzywonia, kawalera, luteranina; oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

27 IX 1739 Paweł Michalski, wdowiec, poślubił Marię, wdowę po Janie Krzywoniu; oboje luteranie z Dębowca; zobowiązali się wychować dzieci po katolicku (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

niedziela, 18 marca 2018

Bagiński - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Bagińskich:

Augustyn Bagiński, żona Helena Dubowska, córka Tekla Teresa ur. Cieszyn nr 37, chrzest 21 IX 1778 (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1563), syn Karol chrzest 28 I 1780 (PMMC, Metryki chrztów, . 13, s. 1650), syn Wincenty Augustyn chrzest 12 II 1785 (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 A, cz. 1, s. 88).

Franciszek Bagiński, cieśla ("Tischler", 1784), żona Teresa Schamberger, zamieszkali w Cieszynie, córka Antonia Katarzyna chrzest 11 VI 1783 (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 A cz. 1, s. 25), córka Maria Karolina chrzest 24 X 1784 (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 A, cz. 1, s. 76).


poniedziałek, 29 stycznia 2018

Eiserth - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Eiserth:

12 IV 1831 r. Antoni Eiserth, syn Samuela, z "Neusotil" na Węgrzech, 28 lat, poślubił Luizę Nessitzius, córkę Karola, kupca w Jabłonkowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

czwartek, 18 stycznia 2018

Jasinka - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Jasinków:

26 IV 1739 Jakub Jasinka, kawaler, urodzony "ex Neplachwoitz ex Oppaviensi", ekonom pana Karola Antoniego Halamy, właściciela Iskrzyczyna, poślubił Zofię Zmełty, córkę Jana, luterankę z Simoradza (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

sobota, 13 stycznia 2018

Lipa - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Lipów:

21 X 1804 Maria Lipa, 24 lata, córka Adama, poślubiła Andrzeja Milerskiego, luteranina, 25 lat, syna +Pawła (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Kalembice, s. 7).

14 I 1812 Maria Lipa, 18 lat, córka Jana, chałupnika, poślubiła Jana Wojnara, syna Jana, chałupnika w Kojkowicach (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Kalembice, s. 9).

Jan Lipa, ur. Kalembice, 26 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo - dodatkowa informacja, że w wojsku służy od 1815 roku (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 12. Kompania Fizylierów, nr 156).

10 II 1822 Ewa Lipa, 22 lata, córka Adama, komornika w Kalembicach, poślubiła Pawła Matlocha, 22 lata, kawalera z Marklowic (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Kalembice, s. 3).

4 II 1823 Jan Lipa, siedlak w Kalembicach, 28 lat, poślubił Zuzannę Marek, córkę +Andrzeja Marka, wójta Sibicy (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Sibica, s. 6).

czwartek, 11 stycznia 2018

Janicki - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Janickich:

Jan Janicki ur. 1865 Kęty, żona Maria ur. 1876 Skoczów, dzieci: Emil ur. 1896, Antoni ur. 1898, Edward ur. 1899, Karol ur. 1901, Leopold ur. 1904, Helena ur. 1906, Józef ur. 1908, Franciszek ur. 1910 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Miasta Skoczowa, sygn. 82, Spis mieszkańców z 1910 r., nr 70).

Leopold Janicki (1904-1966), ur. w Skoczowie, nauczyciel, działacz ruchu muzycznego (Józef Golec, Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, t. 3, Cieszyn 1998, s. 104-105).

poniedziałek, 1 stycznia 2018

Matter - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Matterów:

19 II 1696 Weronika Matter, panna z Cieszyna, poślubiła Wawrzyńca ("Lorenz") Janika (PMMC, Metryki ślubów, t. 4, s. 97).

Jan Matter, chałupnik w Cieszynie na Brandysie nr 20, żona Zuzanna z domu Siostrzonek, córka Maria chrzest 3 XII 1825 (PMMC, Metryki chrztów, t. 16, s. 124).