środa, 30 września 2015

Motloch - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Motlochów:

Jan Motloch, ur. Październa, w 1835 r. uczeń klasy czwartej w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

Księgi metrykalne (18): Parafia rzymskokatolicka pw. Dobrego Pasterza w Istebnej

(wpis będzie uzupełniony)

PARAFIA
W 1786 r. powstała lokalia w Istebnej, którą w 1793 r. przekształcono w samodzielną parafię.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia obejmowała następujące miejscowości: Istebna (oraz jej osiedle Jasnowice), Jaworzynka, Koniaków.

Przed erygowaniem parafii w Istebnej jej obszar należał do parafii w Jabłonkowie.

KSIĘGI METRYKALNE

Księgi po 1890 roku przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Istebnej.

Księgi częściowo są indeksowane - w archiwum parafialnym znajdują się indeksy chrztów za cały okres istnienia parafii, indeksy ślubów od 1882 r. i indeksy zgonów od 1880 r.

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Kiereś Małgorzata, 200 lat Parafii Katolickiej pw. Dobrego Pasterza w Istebnej. Szkic historyczno-etnograficzny na przykładzie wybranych zagadnień, Istebna 1994.
2. Londzin Józef, Kościoły drewniane na Śląsku Cieszyńskim, wyd. Rudolf Tomanek, Cieszyn 1932.

wtorek, 29 września 2015

Wawrzacz - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wawrzaczów:

3 II 1863 r. Elżbieta, córką Andrzeja Wawrzacza, zagrodnika w Jaworzynce nr 41 i Marii z domu Kawulok, 22 lata, poślubiła Jana Juroszka z Jaworzynki nr 54 (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 125).

Jakus - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Jakusów:

22 XI 1875 r. Józef Jakus, 48 lat, wdowiec z Jaworzynki, poślubił Marię Bojko, córkę Jakuba z Bukowca, 23 lata (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 147).

Kusy - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kusych:

Fryderyk Kusy, ur. 9 XI 1909, syn robotnika Karola Kusy i Teresy, ur. Cieszyn, przynależny do Osłap(?), zm. 16 XI 1909 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 10 A cz. 1, s. 61).

Lehmann (Lehman) - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Lehmann (†1770)
 2. Anna Maria Helena Lehmann (*1771) 
 3. Edward Fryderyk Lehmann (*1838)
 4. Filomena Lehmann (†1939) 
 5. Helena Magdalena Lehmann (*1762)
 6. Henryk Maciej Lehmann (*1769) 
 7. Hugo Emil Jan Lehmann (*1875)
 8. Jan Antoni Lehmann (*1772)
 9. Jan Mikołaj Lehmann (*1763)
 10. Józef Karol Lehmann (*1753) 
 11. Karol Jan Lehmann (*1826)
 12. Leon Adolf Rudolf Lehmann (*1873)
 13. Maria Józefa Lehmann (*1763) 
 14. Wacław Józef Lehmann (*1761)
 15. Wilhelmina Maria Lehmann (*1837) 
Materiały do genealogii rodziny Lehmannów (Lehmanów):

22 II 1754 r. Andrzej Lehman, kawaler, katolik, syn Andrzeja i Anny, z Cieszyna, poślubił Annę z domu Poleśny, córkę Adama, katoliczkę z Cieszyna (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 124).

13 XI 1754 w Goleszowie Jan Lehman ze Skoczowa poślubił Annę, córkę Marcina Burgala(?) (Burgal), katoliczkę z Wisły (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 23).

23 I 1755 r. Wacław Lehmann, kawaler, syn +Adama katolika i Zofii luteranki, poślubił Helenę Schamberger, córkę Henryka i Heleny, katoliczkę z Cieszyna (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 137).

Wacław Lehmann, katolik na Brandysie, żona Helena, syn Adam Wacław chrzest 18 VI 1756 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 648).

Wincenty Lehmann, syn Józefa, żył 1 rok, zm. 22 IV 1777 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 54).

22 XI  1885 Roman Lehman, syn Karola, 24 lata, ur. 3 V 1861, poślubił Ewę Bonczek, córkę Karola, komornika, ur. 1865 (PKU, Metryki ślubów, t. 2, Hermanice, s. 13).

Lisztwan - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Adam Lisztwan (*1708)
 2. Adam Lisztwan (1841-1913) 
 3. Anna Lisztwan (*1711)
 4. Anna Lisztwan (*1718)
 5. Ewa Lisztwan (*1728)
 6. Ewa Lisztwan (*1800) 
 7. Jan Lisztwan (*1721)
 8. Jan Lisztwan (*1726)
 9. Jan Lisztwan (*1783)
 10. Jan Lisztwan (*1790)
 11. Jerzy Lisztwan (†1744) 
 12. Maria Lisztwan (*1719)
 13. Paweł Lisztwan (*1723)
 14. Paweł Lisztwan (*1730)
 15. Paweł Lisztwan (*1744) 

Materiały do genealogii rodziny Lisztwanów:

Paweł Lisztwan, chałupnik w Karpętnej nr 22, żona Anna z domu Brzeżek, syn Jan, ur. 31 X 1892 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

Hrabec - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Hrabców:

Franciszek Hrabec (Hrabetz), ur. Żywocice, w 1835 r. uczeń klasy pierwszej w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

W 1890 r. Karol Hrabec, ur. 1867, poślubił Małgorzatę Kičmer, córkę Franciszka i Anny z domu Farnik (Obecní úřad Dolní Domaslavice, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Domasłowicach – Szobiszowice, Pitrów 1869–1949, Szobiszowice).

19 IX 1898 r. Wiktoria Hrabec, ur. 1875 córka Franciszka, chałupnika w Szobiszowicach Dolnych nr 13, i Anny z domu Wrubel, poślubiła Pawła Nytrę (Obecní úřad Dolní Domaslavice, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Domasłowicach – Szobiszowice, Pitrów 1869–1949, Szobiszowice).

Rusz - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Ruszów:

Adam Rusz, wymownik w Bystrzycy nr 1, ur. 1816 Koszarzyska, zm. 20 XI 1875 Bystrzyca (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

(Ruszowie z Koszarzysk)

28 I 1883 Jan Rusz, gospodzki(?) w Koszarzyskach nr 47, ur. 2 I 1857 Koszarzyska, syn Pawła i Marii z domu Rusz, poślubił Zuzannę Szmek, ur. 1863 Guty, córkę Jerzego, chałupnika w Gutach nr 34, i Anny z domu Rusz (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

11 V 1884 Jan Rusz, gospodzki(?) w Koszarzyskach nr 47, syn Pawła i Marii z domu Rusz, wdowiec, poślubił Marię Górę, ur. 1862 Milików, córkę Jana, komornika w Bystrzycy (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

3 XI 1884 Maria Rusz z Koszarzysk, ur. 12 I 1861, córka Pawła wymownika i Marii z domu Rusz, poślubiła Jerzego Klimka, chałupnika w Koszarzyskach (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

4 XI 1884 Paweł Rusz, chałupnik w Koszarzyskach nr 12, ur. 20 VIII 1859, syn Adama i Anny z domu Sikora, poślubił Annę Jursę, ur. 20 X 1866, córkę Jana chałupnika w Tyrze nr 11 (53) i Anny z domu Tacina (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Jan Rusz, wymownik w Koszarzyskach nr 29, ur. 10 VI 1813 Koszarzyska, zm. 29 X 1890 Koszarzyska (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Paweł Rusz, chałupnik w Koszarzyskach nr 12, żona Anna z domu Jursa, syn Jerzy ur. 10 IV 1895 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

Tacina - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Jan Tacina (*1822)
 2. Paweł Tacina (*1880)

Materiały do genealogii rodziny Tacinów:

5 VIII 1883 Zuzanna Tacina z Tyry nr 15, ur. 11 VII 1862, córka Pawła chałupnika i Marii z domu Sabela, poślubiła Jerzego Kotasa, chałupnika w Tyrze nr 22; jednym ze świadków był Jerzy Rusnok, chałupnik w Tyrze nr 18 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Jerzy Tacina, chałupnik w Tyrze nr 30, żona Anna z domu Hóta, syn Jan ur. 14 III 1893 zm. 17 III 1893 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

Walek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Walków:

23 XI 1884 Anna, ur. 1850 Tyra, córka Adama Klimka, wdowa po Janie Walku, wymowniku w Karpętnej, poślubiła Pawła Kadłubca, komornika (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Maria Walek z domu Hudzieczek, żona Jana, chałupnika w Karpętnej, ur. 10 IV 1842 Nydek, zm. 30 IV 1890 Karpętna (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Jan Walek, ur. 1829, chałupnik w Karpętnej nr 30, zm. 2 VII 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Katarzyna Walek z domu Kajzar, ur. 9 VI 1829 Tyra, wdowa po Andrzeju wymowniku w Tyrze, zm. 24 IV 1891 Oldrzychowice nr 97 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Adam Walek, zagrodnik w Karpętnej, żona Anna z domu Kalita, córka Maria ur. 15 I 1901 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 28, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1901-1909).

Jerzy Walek, chałupnik, Karpętna nr 38, syn Jana i Zuzanny, żona Anna Sikora z Nawsia córka Adama i Ewy z domu Błahut, córka Zuzanna ur. 1910 (Obecní úřad Bystřice, sign. ET II 31, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1909-1917, k. 44).

Jan Walek, chałupnik, Karpętna nr 50, syn Pawła i Zuzanny, żona Ewa Wojnar córka Jana, córka Helena ur. 1910 (Obecní úřad Bystřice, sign. ET II 31, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1909-1917, k. 64).

Chlebek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Ewa Chlebek (*1824)
 2. Jan Chlebek (*1825) 
 3. Jerzy Chlebek (*1748)
 4. Maria Chlebek (*1745) 
Materiały do genealogii rodziny Chlebków:

Jan Chlebek, chałupnik w Oldrzychowicach nr 94, żona Maria z domu Rucki, córka Anna ur. 1 I 1901 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 28, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1901-1909).