wtorek, 25 listopada 2014

Franek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Franek (*1751)
 2. Andrzej Franek (*1752)
 3. Anna Franek (*1871)
 4. Jan Franek (*1785) 
 5. Karol Rudolf Franek (*1885) 
Materiały do genealogii rodziny Franków:

Jerzy Franek, rolnik w Kończycach Wielkich, katolik, 60 lat, zmarł 4 I 1741 (Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, t. 1: 1728-1780, k. 33).

Jakub Franek, katolik w Ogrodzonej, żona Maria, syn Paweł chrzest 18 VI 1756 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 648).

20 II 1770 Ewa wdowa po Janie(?) Franku poślubiła Pawła Tomicę, wdowca (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1).

Paweł Franek, ur. Iłownica, 31 lat, katolik, kawaler, kapral (Corporal), we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 14. Kompania Fizylierów, nr 16).

Jakub Franek, ur. Łąki, 25 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 7. Kompania Fizylierów, nr 215).

Jan Franek, chałupnik z Iłownicy, zm. 26 X 1832 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Cieszyn, s. 118).

(Frankowie z Dębowca)

18 I 1733 Ewa Franek, córka Macieja(?), luteranka, poślubiła Jerzego Wronę, kawalera, katolika; oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

25 X 1736 Zuzanna Franek, panna, luteranka, poślubiła Andrzeja Moskalika, kawalera, luteranina, który przeszedł na katolicyzm; oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

Jakub Franek, żona Maria, katolicy w Dębowcu, syn Jerzy ur. 1750 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 102).

29 IV 1753 Andrzej Franek, syn Marcina i Ewy katolików, katolik z Dębowca, poślubił Annę "Matisik"(?), córkę Jerzego i Anny katolików w Dębowcu (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

Andrzej Franek, żona Anna, katolicy w Dębowcu, dzieci: Maria ur. 1754 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 143), Jerzy ur. 1757 (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 3), Gotfryd ur. 1760 (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 18), Jan ur. 1762 (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 32), Anna ur. 1766 (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 46), Jakub ur. 1768 (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 54), Paweł ur. 1771 (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 63).

Jan Franek, żona Anna, katolicy w Dębowcu Dolnym, syn Paweł chrzest 23 I 1756 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 152).

Anna Franek, żona Jana, ok. 40 lat, katoliczka z Dębowca, zm. 24 III 1760 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Jan Franek, żona Zuzanna, katolicy, syn Paweł ur. 1761 Dębowiec (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 28).

Paweł Franek, syn Marcina, katolik, 5 lat, Dębowiec, zm. 2 III 1761 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Jan Franek, żona Maria, luteranie w Dębowcu, dzieci: Ewa ur. 1764 (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 41), Anna ur. 1767 (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 50), Maria ur. 1769 (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 56), Zuzanna ur. 1770 (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 60), Zofia ur. 1773 (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 72), Maria ur. 1775 (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 84).

10 VI 1770 Maria Franek, katoliczka z Dębowca, córka Jana i +Anny córki Mikołaja Madeja, poślubiła Jana Krzywonia, katolika, syn Jana katolika i Ewy z domu Mańdok luteranki (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

Jan Franek, syn Jana chałupnika i Jadwigi z domu "Puntz", Dębowiec nr 42, 2 lata 10 miesięcy 17 dni, zm. 19 III 1779 (PMD, Metryki zgonów, t. 2).

Paweł Franek, syn Jana chałupnika i Marii, Dębowiec nr 52, żył 2 miesiące i 11 dni, zm. 1 IV 1779  (PMD, Metryki zgonów, t. 2).

Maria Franek, córka Andrzeja i Anny z domu "Labzik", luteranka, Dębowiec nr 98, zm. 8 XI 1780  (PMD, Metryki zgonów, t. 2).

Jan Franek, 3 miesiące, syn Jana i Marii z domu Warzecha, Dębowiec nr 33, zm. 22 III 1781 (PMD, Metryki zgonów, t. 2).

Zuzanna Franek, wdowa po Janie, z domu Cygon, córka Andrzeja Cygona, katoliczka, Dębowiec nr 42, 61 lat, zm. 9 IV 1782 (PMD, Metryki zgonów, t. 2).

Paweł Franek, luteranin, 2 lata 11 miesięcy 5 dni, syn Andrzeja, chałupnika w Dębowcu, zm. 26 XII 1784 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 3).

Andrzej Franek, chałupnik, Dębowiec nr 67, katolik, 60 lat, zm. 15 VI 1785 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 4).

12 IV 1787 zmarł Andrzej Franek, 60 lat, luteranin, syn Andrzeja, Dębowiec nr 67 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 67).

Ewa Franek, córka Jana i Marii, żył 1 rok i 3 miesiące, zm. 29 XI 1789, Dębowiec nr 67 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 14).

Zuzanna Franek, Dębowiec nr 90, 7 lat, katoliczka, córka Jana i Heleny z domu "Puntzin", zm. 6 III 1791 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 18).

9 IX 1792 Paweł Franek, 23 lata, syn +Andrzeja i Anny z domu Wrona, poślubił Annę Madej, 29 lat, córkę Jerzego (PMD, Metryki ślubów, t. 2: 1759-1811, Dębowiec, k. 18).

Maria Franek, Dębowiec nr 67, żona Jana, chałupnika, 34 lata, z domu "Pokrantzin", zm. 6 VI 1794 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 29).

Katarzyna Franek, katoliczka, żona Andrzeja, 39 lat, z domu "Schobotzin"(?), Dębowiec nr 102, zm. 30 VI 1795 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 31).

Zuzanna Franek z domu "Grossin"(?), 80 lat, luteranka, Dębowiec nr 67, zm. 11 V 1799 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 41).

Paweł Franek, 4 lata, syn Jana chałupnika i Marii z domu "Kopidol", Dębowiec nr 69, zm. 12 IV 1802 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 48).

Paweł Franek, 3 miesiące, syn Jana, chałupnika, Dębowiec nr 67, zm. 29 I 1806 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 57).

Jan Franek, chałupnik, Dębowiec nr 42, katolik, 58 lat, zm. 27 I 1810 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, k. 78).

Jan Franek, chałupnik, Dębowiec nr 67, 90(?) lat, zm. 29 V 1810 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, k. 81).

Zuzanna Franek, córka Jana, chałupnika i katolika, Dębowiec nr 67, żyła 8 miesięcy, zm. 19 XII 1820 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 109).

Jan Franek, 45 lat, katolik, Dębowiec nr  6, zm. 3 II 1827 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Dębowcu, Metryki zgonów 1775-1887, Dębowiec, s. 119).

Paweł Franek, syn Jerzego zagrodnika w Dębowcu i Marii z domu Gembala, 8 XI 1870 roku poślubił Annę, córkę Józefa Majowskiego, chałupnika w Mostach k/Cieszyna (PMMC, Metryki ślubów, t. 9 B, Mosty, s. 15).

Prawdopodobnie z tej samej rodziny pochodził poniższy:

Jakub "Frank", ur. Dębowiec, 21 lat i 8 miesięcy, katolik, kawaler, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Ditrrich, nr 95).

(Frankowie z Iskrzyczyna)

Jakub Frank, żona Maria, katolicy w Iskrzyczynie, dzieci: Jan chrzest 25 IX 1746 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 82), Jerzy chrzest 4 I 1750 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 102).

(Frankowie z Ropicy)

Jan Franek, żona Zuzanna z domu Trombik, katolicy w Ropicy, syn Jan chrzest 2 X 1768 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1768-1784).
 

Jan Franek, lat 75, Ropica nr 28, zm. 28 V 1774, luteranin (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Jan Franek, syn Adama i Ewy z domu Morcinek, katolik, 4 miesiące, zm. 16 VI 1777 w Ropicy nr 24 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Jan Franek, komornik w Ropicy nr 19, luteranin, zm. 16 I 1781 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Jan Franek, siedlak w Ropicy nr 24, katolik, 72 lata, zm. 17 VIII 1782 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Jadwiga Franek, żona Jana Franka, z domu Rzyman, luteranka, zm. 24 VI 1776 w Ropicy nr 28, 70 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Przywara - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Przywara (*1858)
 2. Jan Filip Przywara (*1849) 
 3. Jerzy Przywara (*1856)
 4. Paweł Przywara (*1825)
 5. Paweł Przywara (1861-1937)
 6. Paweł Przywara (*1861) 
Materiały do genealogii rodziny Przywarów:

Tomasz Przywara Tomanek, ok. 70 lat, luteranin, rolnik z Hażlacha, obecnie komornik-żebrak, zmarł 31 I 1744 (Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, t. 1: 1728-1780, k. 41).

Elżbieta, wdowa po Sprawie i Pawle Przywarze, córka "Miczera" z Gumien, zmarła 19 I 1748 (Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, t. 1: 1728-1780, k. 49v).

Andrzej Przywara, chałupnik w Kończycach Wielkich nr 59, żona Anna z domu Gawron, córka Ewa ur. 19 XII 1828 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 3, Kończyce Wielkie, s. 207).

(Przywarowie z Hażlacha)

3 IX 1754 r. Jan Przywara, wdowiec, luteranin z Hażlacha, poślubił Annę, wdowę po Janie Nowaku, luteraninie z Zamarsk (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 128).

Paweł Przywara, ur. Hażlach, w 1835 r. uczeń drugiej klasy w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

Tomik - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Tomików:

Henryk Adolf, syn Jerzego Tomika katolika z Hażlacha i Zuzanny, chrzest 21 XII 1731 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 1).

Adam, syn Jerzego Tomika z Hażlacha, żył t miesięcy, zmarł 12 V 1741 (Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, t. 1: 1728-1780, k. 33v).

27 I 1749 zmarła Zuzanna, żona Jerzego Tomika z Hażlacha, z domu "Grzes" (Grześ?) z Hażlacha, lat 40 (Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, t. 1: 1728-1780, k. 51).

22 I 1750 r. wdowiec Jerzy Tomik z Hażlacha poślubił Marię, córkę +Andrzeja Iskrzyckiego z "Plesna" (Pszczyny?) (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1, s. 65).

7 V 1747 r. Maria, córka Jerzego Tomika, katoliczka z Hażlacha, poślubiła Jakuba Szczypkę, kawalera z Dębowca (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1, s. 54-55).

Zapewne z tej samej rodziny pochodził poniższy:

8 XI 1740 r. Jerzy Wilczak alias Tomik, najstarszy syn +Jakuba Tomika, zagrodnika w Gnojniku, poślubił Annę, wdowę po Mateuszu(?) Buzku, młynarzu w Ropicy (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 272).

poniedziałek, 24 listopada 2014

Henczołek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Adam Henczołek (1807-1853)
 2. Ewa Henczołek (*1871)
 3. Jan Henczołek (*1868)
 4. Maria Henczołek (*1740) 
 5. Maria Henczołek (*1770)
 6. Zuzanna Henczołek (*1839)
 7. Zuzanna Henczołek (*1850)
Materiały do genealogii rodziny Henczołków:

Andrzej Henczołek (Hendziolek), wójt Puńcowa w 1722 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2554, k. 160v).

Spis mieszkańców Puńcowa z 1850 r.: Paweł Henczołek (Heńczołek), ur. 1812, chałupnik w Puńcowie nr 24, ewangelik, żona Ewa Pelar z Mistrzowic ur. 1822, dzieci: Jan ur. 1843, Anna ur. 1845, Zuzanna ur. 1850 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Puńców, sygn. 2, k. 24).

Goszyk - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Jan Goszyk (*1837)
Materiały do genealogii rodziny Goszyków:

Jerzy Goszyk, rolnik w Pruchnej nr 3, żona Anna z domu Borutka, protestanci, córka Anna chrzest 3 IV 1781 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Anny w Pruchnej, Metryki ślubów 1775-1784, s. 65).

Jan Goszyk, chałupnik w Kiczycach, ur. Pruchna, syn Jana i Marii. Poślubił Annę Szewieczek z Dębowca, córkę Pawła i Marii. Ich córka Katarzyna, ur. 18 IX 1867 w Kiczycach (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki chrztów, t. 1, k. 15).

30 I 1877 Paweł Goszyk, właściciel gruntu w Pruchnej, ur. 17 V 1854 Pruchna, syn Jana, właściciela gruntu w Pruchnej, i Katarzyny z domu Polak, poślubił Ewę Cienciałównę z Mistrzowic nr 8, córkę Pawła i Anny z Pelarów, ur. 1853 (PEAC, Metryki ślubów, t. 5).

4 IX 1906 r. Paweł Goszyk, ur. 18 VII 1880 Pruchna, siedlak w Pruchnej nr 22, syn +Pawła i Ewy z domu Cieńciała, poślubił Annę Toman, córkę Andrzeja, zagrodnika w Datyniach Dolnych (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET I 22, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach Dolnych 1895-1918).

niedziela, 9 listopada 2014

Szajter - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Anna Szajter (1862-1862)
 2. Anna Szajter (*1880) 
 3. Jan Szajter (*1859)
 4. Joanna Szajter (*1866)
 5. Józef Szajter (1854-1858)
 6. Teresa Szajter (*1856)
 7. Teresa Szajter (*1868) 
 8. Teresa Szajter (*1884)

Materiały do genealogii rodziny Szajterów:

Leopold Szajter (Scheiter), lat 21, 7 XI 1848 r. poślubił Katarzynę Wawrzyczek; oboje z Kończyc Wielkich (on nr 135, ona nr 24) (Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich). Ich dzieckiem był Karol ur. 13 II 1862 w Kończycach Wielkich nr 135, zm. 5 I 1864 (Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, t. 4, Kończyce Wielkie, s. 25)

Wowry - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wowrych:

Jan Wowry, komornik w Rychułdzie, 27 X 1863 r. poślubił Marię Stoszek (Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Pruchnej, Metryki dla wsi Pruchna – chrzty 1825-1841 i śluby 1825-1879, Śluby, s. 39).

niedziela, 2 listopada 2014

Krużołek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Krużołków:

Jan Krużołek, ur. 1821, nauczyciel, ewangelik, żona Helena Kukucz z Wilamowic ur. 1823, synowie Jan ur. 1846 i Paweł ur. 1850.  W 1850 r. wg spisu mieszkańców Puńcowa mieszkali pod numerem 11. Uwaga: daty podane w spisie mogą się nieznacznie różnić od rzeczywistych (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Puńców, sygn. 2, k. 11).

Paweł Krużołek, siedlak w Godziszowie nr 17, żona Zuzanna z Sikorów, córka Ewa ur. 5 III 1853 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów, t. 4: 1851-1859, s. 155).