poniedziałek, 25 maja 2015

Dostal - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Albert Alojzy Dostal (*1856)
 2. Emil Marcin Dostal (*1865)
 3. Joanna Dostal (1868-1868)
 4. Maria Franciszka Dostal (*1858)
 5. Teofil Dostal (*1867)
 6. Wacław Dostal (*1838) 
 7. Wilhelm Robert Dostal (*1865)

Materiały do genealogii rodziny Dostalów:

Jan Dostal, ur. 1808 Błędowice Górne, od 1828 służył w 57. Pułku Piechoty, od 1830 w 1. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3705, Klasa III, Zeszyt XIV, s. 8).

Karol Dostal, ur. Sucha Górna, w 1835 r. uczeń klasy trzeciej w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

Alojzy Dostal, ur. Sucha, w 1835 r. uczeń drugiej klasy w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

Klimcza - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Klimczów:

Józef Klimcza, ur. 1806 Czechowice, od 1828 służył w 57. Pułku Piechoty, 1829 zdezerterował (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3705, Klasa III, Zeszyt XIII, s. 188).

Klus - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Klusów:

Paweł Klus, ur. 1808 Łomna, od 1828 służył w 57. Pułku Piechoty, od 1830 w 1. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3705, Klasa III, Zeszyt XIII, s. 128).

23 XI 1862 Jan Klus, syn +Adama z Gródka nr 24 i Marii z domu Czudek, 40 lat, poślubił Annę, córkę +Jana Cieslara komornika, 30 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Paweł Klus, wymownik, Nierodzim nr 47, 68 lat, zm. 18 VII 1898 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

sobota, 23 maja 2015

Kawulok - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kawuloków:

Paweł Kawulok, ur. 1809 Istebna, od 1829 służył w 57. Pułku Piechoty, od 1830 w 1. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3705, Klasa III, Zeszyt XIII, s. 108).

6 I 1847 Adam Kawulok, syn Adama, zagrodnika w Mostach k/Jabłonkowa, 22 lata, poślubił Ewę, córkę Adama Mrózka, chałupnika w Łomnej (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Jan Kawulok, chałupnik w Koniakowie nr 88, 37 lat, zm. 5 VIII 1873 (PDPI, Metryki zgonów 1872-1889, Koniaków).

30 I 1883 r. Jan Kawulok, zagrodnik w Jaworzynce nr 28, poślubił Marię, 18 lat, córkę Michała Czepczora zagrodnika z Jaworzynki nr 9 (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 160).

Przypuszczalnie do tej rodziny należał poniższy:

Jan "Gabulok", ur. Istebna, 37 lat, katolik, kawaler, we wrześniu 1802 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4716, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1802, Kompania - dowódca Paumgarten, nr 140).

Pupek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Józefa Pupek (1873-1874)
 2. Katarzyna Pupek (*1775)
Materiały do genealogii rodziny Pupków:

Franciszek Pupek, ur. 1809 Kończyce Małe, od 1828 służył w 57. Pułku Piechoty, od 1830 w 1. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3705, Klasa III, Zeszyt XIII, s. 9).

Baszczyński - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Baszczyńskich:

Jan Baszczyński (Basczinsky), ur. 1809 Górki Wielkie, katolik, od 1829 służył w 57. Pułku Piechoty, od 1830 w 1. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3705, Klasa III, Zeszyt XII, s. 177).

Anna Baszczyńska, lat 40, zamieszkała Górki Wielkie nr 29, zm. 30 I 1904 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Skotschau, sygn. 323).

Skupień - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Skupieniów:

Jerzy Skupień(?) (Skupien), ur. 1800 Jabłonków, katolik, od 1821 służył w 57. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3705, Klasa III, Zeszyt XII, s. 43).

czwartek, 21 maja 2015

Rychły - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Rychłych:

Franciszek Rychły, ur. 1797 Zebrzydowice Dolne, 26 III 1821 rozpoczął służbę w 57. Pułku Piechoty, tego samego dnia został przeniesiony do 12. Batalionu Jegrów (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3704, Klasa III, Zeszyt XI, s. 167).

Waleczek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Franciszka Maria Waleczek (*1852)
Materiały do genealogii rodziny Waleczków:

30 I 1757 r. Maciej Waleczek(?) (Waletzko - odczyt niepewny), syn +Szymona, katolik z Ustronia, poślubił Marię Mojeścik vel Strzempek, córkę +Jana z Ustronia (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 43).

Jerzy Waleczek (Walleczek), ur. 1807 Mnich, katolik, od 13 VI 1829 służył w 57. Pułku Piechoty, od 1830 w 1. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3704, Klasa III, Zeszyt XI, s. 115).

Grochol - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Grochol (*1672) 
 2. Anna Magdalena Grochol (*1753)
 3. Anna Magdalena Grochol (*1763) 
 4. Helena Zofia Grochol (*1759)
 5. Jan Filip Jakub Grochol (*1771)
 6. Jan Mikołaj Grochol (*1772)
 7. Jan Walenty Grochol (*1769)
 8. Józefa Antonia Grochol (*1761)
 9. Józefa Barbara Grochol (*1753)
 10. Józefa Helena Grochol (*1762)
 11. Karol Adam Grochol (*1849) 
 12. Maria Helena Grochol (*1771)
 13. Teresa Maria Grochol (*1771)
Materiały do genealogii rodziny Grocholów:

Paweł Grochol, ur. 1801 Górki Wielkie, katolik, 29 X 1821 rozpoczął służbę w 57. Pułku Piechoty, tego samego dnia przeniesiony do 2. Pułku(?) Dragonów (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3704, Klasa III, Zeszyt X, s. 141).

Fukała - genealogia

Biogramy:
 1. Ludwik Fukała (*1871)
Materiały do genealogii rodziny Fukałów:

Jan Fukała (Fukalla), ur. Błędowice Średnie, 29 X 1821 rozpoczął służbę w 57. Pułku Piechoty, tego samego dnia przeniesiony do 2. Pułku(?) Dragonów (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3704, Klasa III, Zeszyt X, s. 99).

środa, 20 maja 2015

Ćmiel - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Ćmielów:

Paweł Ćmiel (Czmiel), ur. 1799 Piosek, katolik, 29 X 1821 zaczął służbę w 57. Pułku Piechoty, tego samego dnia został przeniesiony do innej jednostki (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3704, Klasa III, Zeszyt IX, s. 156).

(Ćmielowie z Bukowca)

3 II 1847 Paweł Czmil, syn Jana, zagrodnika w Bukowcu, poślubił Annę z domu Kurek (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Adam "Cmiel", zagrodnik, Bukowiec nr 25, 40 lat, zm. 25 X 1870 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 73).

Paweł Ćmiel, chałupnik, Bukowiec nr 9, 70 lat, zm. 7 VIII 1871 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 73v).

Jadwiga, żona Adama Cmiela, zagrodnika, Bukowiec nr 22, 38 lat, zm. 10 I 1873 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 75).

Adam Ćmiel, Bukowiec nr 11, 55 lat, zagrodnik, zm. 9 VIII 1874 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 76).

Jakub Ćmiel, wymownik, wdowiec, 74 lata, Bukowiec nr 25, zm. 18 XI 1875 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 77v).

(Ćmielowie z Nawsia)

12 I 1858 Adam Ćmiel, zagrodnik w Nawsiu nr 34, poślubił Ewę, córkę Pawła Mitręgi z Piosecznej (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869). 

(Ćmielowie z Piosecznej)

22 II 1857 Adam Ćmiel, żołnierz, syn +Pawła chałupnika w Piosecznej, poślubił Annę z domu Bojko, córkę +Adama Bojki, chałupnika w Piosecznej, wg dopisku ur. 1838 w Piosku (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Krzystek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adolf Walenty Krzystek (*1872)
 2. Karol Krzystek (1834-1900)
Materiały do genealogii rodziny Krzystków:

Wacław Krzystek (Krzistek), ur. 1798 Poręba, katolik, 29 X 1821 zaczął służbę w 57. Pułku Piechoty, tego samego dnia przeniesiony do 2. Pułku Kronprinza Bawarii (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3704, Klasa III, Zeszyt IX, s. 151).

Jan Krzystek, chałupnik w Kiczycach nr 72, lat 46, zm. 20 IX 1903 r. Pozostawił żonę Marię oraz matkę Annę Miech (mieszkała w Pierśćcu) (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Skotschau, sygn. 300).

wtorek, 19 maja 2015

Czepczor - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Czepczorów:

Jakub Czepczor, ur. 1802 Jaworzynka, katolik, od 29 X 1821 służył w 57. Pułku Piechoty, 20 XI 1821 przeniesiony do innej jednostki (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3704, Klasa III, Zeszyt IX, s. 136).

16 II 1830 r. Michał Czepczor, zagrodnik, wg dopisku w metryce ślubu ur. 9 V 1804 w Jaworzynce, poślubił Annę, 18 lat, córkę Jerzego Łyska (PDPI, Metryki ślubów, t. 2, Jaworzynka, s. 29).

2 II 1852 r. Michał Czepczor, zagrodnik w Jaworzynce, 33 lata, poślubił Annę, córkę Jana Kukuczki, 17 lat (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 111).

14 II 1860 r. Michał Czepczor, zagrodnik w Jaworzynce nr 9, syn Michała i Anny z domu Łysek, 24 lata (wg dopisku ur. 9 I 1836 w Jaworzynce) poślubił Annę córkę Adama Łyska z Jaworzynki nr 13, 15 lat, wg dopisku ur. 7 III 1845 w Jaworzynce (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 121).

Potomstwo Michała Czepczora i Anny z domu Łysek:

a) Jan ur. 16 II 1862 (PDPI, Metryki chrztów1833-1874, Jaworzynka, s. 479)

b) Anna ur. 26 IX 1863 ślub 1881 zm. 1939 (PDPI, Metryki chrztów1833-1874, Jaworzynka, s. 4) -> 3 V 1881 r. Anna Czepczor, córka Michała z Jaworzynki nr 9 i Anny z domu Łysek, 21 lat, poślubiła Jana Czepczora, 23 lata, z Jaworzynki nr 11 (otrzymali dyspensę z powodu pokrewieństwa) (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 156).

c) Maria ur. 14 VIII 1865 (PDPI, Metryki chrztów1833-1874, Jaworzynka, s. 494) -> 30 I 1883 r. Maria Czepczor, córka Michała zagrodnika w Jaworzynce nr 9 i Anny z domu Łysek, 18 lat, poślubiła Jana Kawuloka, zagrodnika w Jaworzynce nr 28 (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 160).

d) Michał ur. 16 IX 1867 (PDPI, Metryki chrztów1833-1874, Jaworzynka, s. 502)

e) Paweł, ur. 20 I 1874 Jaworzynka nr 9 (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 1)

f) Elżbieta, ur. 3 IV 1876 (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 9); zapewne identyczna z Elżbietą, córką Michała Czepczora zagrodnika, która 18 V 1887 r. urodziła nieślubnego syna Pawła; (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 57)

g) Ewa ur. 3 IV 1876, siostra bliźniaczka Elżbiety (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 20)

h) Jerzy ur. 29 XII 1878 (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 9)

i) Elżbieta ur. 29 XII 1878, siostra bliźniaczka Jerzego (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 9)

j) Agnieszka ur. 8 VI 1885 (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 48).

12 V 1863 r. Elżbieta Czepczor, 17 lat, córka Michała zagrodnika w Jaworzynce nr 4, poślubiła Jana Urbaczkę z Jaworzynki nr 69 (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 125).

Michał Czepczor, zagrodnik, syn Michała i Marii, żona Jadwiga córka Jerzego Karcha, zamieszkali Jaworzynka nr 4, dzieci: Ewa ur. 10 XII 1863 (PDPI, Metryki chrztów1833-1874, Jaworzynka, s. 483), Adam ur. 17 X 1864 (PDPI, Metryki chrztów1833-1874, Jaworzynka, s. 490).

5 II 1867 r. Jakub Czepczor z Jaworzynki nr 15, 29 lat, syn Jerzego, poślubił Jadwigę (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 132).

25 VIII 1868 r. Maria Czepczor, 38 lat, córka Michała i Anny z domu Łysek, Jaworzynka nr 9, poślubiła Jana Michałka, 37 lat, chałupnika w Jaworzynce nr 69 (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 135).

26 I 1869 r. Michał Czepczor z Jaworzynki nr 8, 29 lat, poślubił Rozyne, 23 lata, córkę Jana zagrodnika w Jaworzynce nr 15 (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 136).

19 X 1875 r. Maria Czepczor, córka Michała zagrodnika i Anny z domu Łysek, Jaworzynka nr 9, 38 lat, poślubiła Jana Michałka, chałupnika w Jaworzynce nr 69, 37 lat (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 135).

15 V 1876 r. Michał Czepczor z Jaworzynki nr 4, komornik, 28 lat, wg dopisku ur. 29 IX 1847 r. w Istebnej, syn Michała zagrodnika i Jadwigi z domu Kawik, poślubił Marię córkę Jana Waszuta wymownika, 20 lat, wg dopisku ur. 19 XII 1856 w Jaworzynce (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 148).

Potomstwo Michała Czepczora (Jaworzynka nr 5) i Marii z domu Waszut:

a) Józef  ur. 14 III 1877 (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 13)

b) Maria ur. 5 VIII 1881 (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 33) - ojciec określony jako komornik

c) Anna ur. 9 VIII 1883 (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 41) - ojciec określony jako komornik.

Michał Czepczor (nr 97), żona Maria z domu Golik, dzieci: bliźniaczki Maria i Anna ur. 10 XII 1880 (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 30).

8 XI 1881 r. Michał Czepczor, syn +Jana zagrodnika i Marii z domu Łabuda(?), 50 lat, wdowiec, Jaworzynka nr 10, poślubił Elżbietę, 22 lata, córkę Jerzego Ligockiego, chałupnika w Jaworzynce nr 64, i Anny córki Jana Legierskiego (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 158).

Dzieci Michała Czepczora (nr 97) i Elżbiety z domu Ligocki:

a) Jan ur. 25 XII 1884 zm. 13 I 1885 (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 46)

b) Jerzy ur. 30 VII 1886 (PDPI, Metryki chrztów 1874-1889, Jaworzynka, s. 54).

(Czepczorowie z Koniakowa)

Maria Czepczor, wdowa, wymownica w Koniakowie nr 63, 82 lata, zm. 23 III 1873 (PDPI, Metryki zgonów 1872-1889, Koniaków).

Bujok - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Bujok (*1782)
 2. Kasper Bujok (*1754)
 3. Maria Bujok (*1754)
 4. Paweł Bujok (*1815) 
Materiały do genealogii rodziny Bujoków:

Jerzy Bujok, ur. 1798 Brenna, katolik, 26 III 1821 rozpoczął służbę w 57. Pułku Piechoty, tego samego dnia przeniesiony do 49. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3704, Klasa III, Zeszyt VIII, s. 189).

Paweł Bujok, ur. 1852, chałupnik w Brennej nr 21, zm. 31 XII 1899 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Prawdopodobnie ta sama rodzina, co Bujakowie.

Sitko - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Sitków:

Jerzy Sitko, ur. 1795 Cisownica Wielka, ewangelik, 19 XII 1820 rozpoczął służbę w 57. Pułku Piechoty, tego samego dnia przeniesiony do 8. Batalionu Jegrów (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3704, Klasa III, Zeszyt VIII, s. 41).

Ogrodzki (Ogrocki) - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Ogrodzkich (Ogrockich):

Adam Ogrodzki (Ogrodsky), ur. 1801 Górki (Gurek), katolik, 19 XII 1820 rozpoczął służbę w 57. Pułku Piechoty, tego samego przeniesiony do 8. Batalionu Jegrów (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3703, Klasa III, Zeszyt VII, s. 166).

18 I 1858 Józef Ogrocki, półsiedlak z Górek Małych, 32 lata, poślubił Annę, córkę +Jerzego Kołdra, siedlaka w Kowalach, 21 lat (PMP, Metryki chrztów i ślubów 1840-1945, Kowale - śluby, s. 6).

W 1909 r. Antoni Ogrocki poślubił Annę Heller, ur. 1890, córkę Jana, chałupnika w Lipowcu nr 1, i Marii z Husarów (USC w Ustroniu, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Lipowcu 1890-1935, s. 69).

niedziela, 17 maja 2015

Mainka - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Mainków:

Paweł Mainka, ur. 1794 Górki (nie wiadomo, czy Górki Wielkie, czy Górki Małe - w oryginale Gurrek), katolik, od 26 III 1821 służył w 57. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3703, Klasa III, Zeszyt VII, s. 82).

Mojżyszek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Mojżyszków:

Franciszek Mojżyszek (Moischischek), ur. 1798 Cierlicko, katolik, od 26 III 1821 służył w 57. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3703, Klasa III, Zeszyt VII, s. 79).

sobota, 16 maja 2015

Kaczmarczyk - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Ignacy Jakub Kaczmarczyk (*1754)
Materiały do genealogii rodziny Kaczmarczyków:

11 IX 1729 r. Michał Kaczmarczyk, kawaler, katolik, poślubił Ewę Dziadek, pannę, luterankę, oboje z Brzezówki (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 261).

Augustyn Kaczmarczyk, ur. 1794 Poręba, katolik, od 6 IX 1813 służył w 56. Pułku Piechoty, 1821 przeniesiony do 57. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3703, Klasa III, Zeszyt V, s. 137).

Balcar - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Bernard Balcar (*1824)
Materiały do genealogii rodziny Balcarów:

Józef Balcar (Balzar), ur. 1793 Cierlicko(?) (Kerliczko), katolik, od 23 I 1813 służył w 20. Pułku Piechoty, od 10 IV 1814 jako tamburysta w 1. Batalionie Obrony Krajowej, 1 XII 1815 przeniesiony do 57. Pułku Piechoty, 10 IV 1821 zdezerterował, 4 V 1821 dostarczony do jednostki, 1822 ponownie zdezerterował (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3703, Klasa III, Zeszyt V, s. 129).

Jan Balcar, ur. 31 III 1826, wymownik, Nierodzim nr 24, zm. 1893 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

czwartek, 14 maja 2015

Bałon - genealogia

Biogramy / Biographican Entries
 1. Bernard Bałon (*1855)
 2. Jan Bałon (*1728) 
 3. Jan Bałon (1849-1926)
 4. Jerzy Bałon (1883-1940)
 5. Józef Bałon (1827-1883) 
 6. Józef Bałon (*1852)
 7. Karol Bałon (*1858)
Materiały do genealogii rodziny Bałonów:

Jan Bałon (Ballon), ur. 1786 Błędowice Dolne, ewangelik, od 1813 służył w 56. Pułku Piechoty, od 1821 w 57. Pułku Piechoty, 1822 przeniesiony do Morawsko-Śląskiego Kordonu Granicznego (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3703, Klasa III, Zeszyt V, s. 21).

wtorek, 12 maja 2015

Grohman (Grohmann) - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Grohmanów (Grohmannów):

Karol Grohman z Pułku Piechoty von Colloredo, 32 lata, zm. 12 I 1815 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Cieszyn).

Jan Grohmann von Grohnau, ur. 1807 Domasłowice Górne, od 4 X 1825 służył w 57. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3702, Klasa II, Zeszyt I, s. 13).

Józef Grohmann von Grohnau, ur. 1811 Domasłowice Górne, od 6 V 1829 służył w 57. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3702, Klasa II, Zeszyt I, s. 121).

Gawłowski - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Paweł Gawłowski (†1768)
Materiały do genealogii rodziny Gawłowskich:

Jan Gawłowski, ur. Rudzica, 23 lata, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 7. Kompania Fizylierów, nr 132).

Jerzy Gawłowski, ur. 1799 Rudzica, ewangelik, kawaler, od 20 III 1820 służył w 57. Pułku Piechoty, 1823 został przeniesiony do Morawsko-Śląskiego Kordonu Granicznego (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3702, Klasa III, Zeszyt III, s. 146).

Józef Gawłowski, ur. Rudzica, w 1835 r. uczeń klasy trzeciej w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

Jerzy Gawłowski, ur. Rudzica, w 1835 r. uczeń drugiej klasy w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

Ewa Gawłowska, lat 25, żona Józefa, kowala, katoliczka, zm. 16 II 1901 w Iskrzyczynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Skotschau, sygn. 148).

Suchy - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Suchych:

Jerzy Suchy, żona Ewa, katolicy w Grodźcu, syn Andrzej chrzest 30 XI 1758 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Paweł Suchy, ur. 1793 Biery, katolik, kawaler, od 21 V 1813 służył w 57. Pułku Piechoty, od 31 X 1820 służył w 12. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3702, Klasa III, Zeszyt II, s. 137).

poniedziałek, 11 maja 2015

Wojtyła - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Barbara Wojtyła (*1850)
 2. Jan Wojtyła (1906-1906) 
 3. Leopold Wojtyła (*1824)
Materiały do genealogii rodziny Wojtyłów:

21 VIII 1918 roku Agnieszka Wojtyła, ur. 10 I 1891 Czaniec, córka Antoniego Wojtyły, robotnika w Ropicy, i Agnieszki z domu Iwan, poślubiła Adolfa Walisza, ur. 4 V 1893 w Mostach koło Cieszyna, robotnika w browarze, w chwili ślubu kanoniera w pułku artylerii (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 B, s. 383).

Być może z tej rodziny pochodził poniższy:

Antoni "Woitila", szewc w Cieszynie. Jego syn Leopold żył 6 lat i pół roku, zm. 20 VI 1818 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Cieszyn).