wtorek, 30 czerwca 2015

Księgi metrykalne (17): Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Pierśćcu

PARAFIA
Parafia w Pierśćcu została utworzona w 1784 roku.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia obejmowała następujące miejscowości: Kowale, Pierściec, Roztropice, Uchylany i Zaborze.

Wcześniej Pierściec, Uchylany i Zaborze należały do parafii pw. śś. Piotra i Pawła w Skoczowie.

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi metrykalne prowadzono od 1784 roku.

Z ksiąg z końca XIX wieku wyrwano fragmenty począwszy od około 1889 roku. Metryki dla okresu od ok. 1889 roku są przechowywane są w większości w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skoczowie.

Księgi w części dla Roztropic znajdują w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jasienicy.

Co najmniej część metryk jest indeksowana (zachowały się np. indeksy chrztów i zgonów od 1784 roku oraz ślubów do 1839 roku).

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Kuś Wiesław, Zarys dziejów wsi Pierściec, „Kalendarz Skoczowski 1996”, Skoczów 1995, s. 136-154.
2. Londzin Józef, Kościoły drewniane na Śląsku Cieszyńskim, wyd. Rudolf Tomanek, Cieszyn 1932.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz