niedziela, 23 lipca 2017

Sitzenfrey (Sitzenfrei) - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Sitzenfrey (Sitzenfrei):

Józef Sitzenfrei, kasjer fabryki sody w Gruszowie, żona Emilia Kreils córka Jana, karczmarza w Opawie. Dzieci:
a) Julianna Józefa Maria ur. 11 II 1862 zm. 30 III 1862 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. SO VII 11, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Polskiej Ostrawie 1861-1870, s. 56);
b) Jóżef Emil Tomasz ur. 21 XII 1862 [Gruszów nr 42] (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. SO VII 11, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Polskiej Ostrawie 1861-1870, s. 96),
c) Robert Jan ur. 9 V 1864 zm. 20 IX 1865 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. SO VII 11, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Polskiej Ostrawie 1861-1870, s. 173),
d) Emil ur. 7 VII 1865 [Gruszów nr 44] (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. SO VII 11, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Polskiej Ostrawie 1861-1870).

Antoni Sitzenfrey, lekarz, zmarł w sierpniu 1911 w Gruszowie (Mährisches Tagblatt, nr z 29 VIII 1911, s. 3).

piątek, 21 lipca 2017

Błaszczok - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Błaszczoków:

Jan Błaszczok, chałupnik w Podoborze koło Cieszyna, żona Magdalena Kalisz, syn Franciszek ur. 8 VII 1874, córka Justyna ur. 22 XII 1876 (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Podobora, s. 1).

sobota, 15 lipca 2017

Staroń - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Staroniów:

(Staroniowie z Kozakowic)

W Kozakowicach w XVIII wieku mieszkała rodzina, która wymiennie używała nazwisk Staroń i Kostka. Poniżej wpisy dotyczące osób występujących tylko pod nazwiskiem Staroń.

Jan "Staruin", żona Maria, luteranie, córka Maria chrzest 24 VII 1735 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 12).

Jan "Staron" chałupnik, żona Maria, luteranie, córka Anna chrzest 20 VI 1737 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 14).

Jan "Staron", żona Maria, luteranie, syn Paweł chrzest 17 I 1739 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 17).

Adam Staroń, luteranin, żona Ewa, katoliczka, syn Jan chrzest 22 XII 1740 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 20).

Jan Staroń, żona Maria, luteranie, syn Andrzej chrzest 5 X 1741 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 21).