poniedziałek, 13 listopada 2017

Biber - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Biberów:

Henryk Biber, ur. 3 III 1878 Wsetin (Morawy), od 1885 zamieszkały w Skoczowie, kawaler, 1910 deklarował jako język codzienny niemiecki (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Miasta Skoczowa, sygn. 82, Spis mieszkańców z 1910 r., nr 155).

czwartek, 9 listopada 2017

Jakubiec - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Jakubców:

Jan Jakubiec ur. 1871 Brenna, żona Regina ur. 1867 Tresna (Trześnia) k/ Żywca ("Tresna, Saybusch, Galizien"), dzieci: Franciszek ur. 1899 Biała, Anna ur. 1901 Skoczów, Rudolf ur. 1907 Czacza (Czadca) - w 1910 r. mieszkali w Skoczowie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Skoczów, sygn. 82, nr 64).

wtorek, 17 października 2017

Szuścik - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Szuścików:

Jan Szuścik (Schustik), ur. 1808 Frysztat, katolik, kawaler, od 6 IX 1827 roku służył w 57 Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3702, Klasa III, Zeszyt I, s. 139).

Być może z tej samej rodziny pochodził poniższy, mieszkający poza Śląskiem Cieszyńskim:

17 V 1788 Franciszek Szuścik, 38 lat, wdowiec, chałupnik w Bziu Górnym ("Ober Goldmannsdorf"), poślubił Annę Michalczyk, 32 lata, pannę z Pielgrzymowic (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Księgi Metrykalne, sygn. 1647, Metryki ślubów parafii w Pielgrzymowicach 1766-1819, k. 60).