piątek, 27 listopada 2020

Paweł Morcinek (*1860)

PAWEŁ MORCINEK

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 13.10.1860 Samlowiec [1]

Ojciec / Father: Paweł Morcinek [1]

Matka / Mother: Ewa Żebrok [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie, Metryki chrztów [Baptism Registers], t. 8, s. 257-258.

Zuzanna Pawełek (*1860)

ZUZANNA PAWEŁEK

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 11.11.1860 Olbrachcice [1]

Ojciec / Father: Józef Pawełek, chałupnik w Olbrachcicach / cottager in Olbrachcice [1]

Matka / Mother: Maria Pastucha [1]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: ?

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1]

Przypisy / Footnotes

[1] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie, Metryki chrztów [Baptism Registers], t. 8, s. 271-272.

Paweł Broda (1860-1930)

PAWEŁ BRODA

Data i miejsce urodzenia / Date and place of birth: 3.12.1860 Żuków Górny [1][2]

Ojciec / Father: Paweł Broda [1][2], rolnik w Żukowie Górnym nr 34 / farmer in Żuków Górny No. 34 [1]

Matka / Mother: Helena Cichy (1837-1927) [1][2]

Data i miejsce zgonu / Date and place of death: 1930 [2]

Wyznanie / Denomination: ewangelicko-augsburskie / Lutheran [1][2]

Zawód / Occupation: pastor w Goleszowie / pastor in Goleszów [2]

Przypisy / Footnotes

[1] Biblioteka i Archiwum im. Tschammera w Cieszynie, Metryki chrztów [Baptism Registers], t. 8, s. 279-280.

[2] Józef Golec, Stefania Bojda, Słownik biograficzny ziemi cieszyńskiej, Vol. 3, Cieszyn 1998, 38-39.