poniedziałek, 25 czerwca 2018

Pawera - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Pawerów:

Ignacy Pawera, chałupnik w Trzanowicach Dolnych nr 16, żona Anna z domu Pollok, córka Helena ur. 31 I 1816 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Fr VIII 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Gnojniku 1773–1846).

Twardy - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Twardych:

Adam Twardy, chałupnik w Trzanowicach Dolnych nr 19, żona Maria z domu Brich, syn Adam chrzest 28 I 1816 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Fr VIII 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Gnojniku 1773–1846).

Dudek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Dudków:

Michał Dudek, zagrodnik w Trzanowicach Dolnych nr 5, żona Anna z domu Skutta, syn Jerzy chrzest 25 III 1816 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Fr VIII 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Gnojniku 1773–1846).