sobota, 30 grudnia 2017

Młynek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Młynek (*1672)
 2. Jan Młynek (*1851)
Materiały do genealogii rodziny Młynków:

31 X 1876 Jan Śmiłowski, ur. 18 II 1851 w Śmiłowicach, syn Jerzego, zagrodnika w Śmiłowicach, i Zuzanny z domu Ziętek, poślubił Annę Sabelę, ur. 3 III 1856 w Wielopolu, córkę Jana, chałupnika w Wielopolu, zamieszkałą w Nieborach nr 77 (PEAC, Metryki ślubów).

Jan Młynek, ur. 1854 Gródek, leśniczy (Waldheger) w Bystrzycy nr 42, zm. 16 III 1891 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Jan Młynek, ur. 23 III 1866 Bystrzyca, chałupnik, 6 XI 1892 ślub z Zuzanną Walczysko, zmarł 22 XI 1924 Nydek nr 147 (Obecní úřad Bystřice, sign. ET II 40, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1917-1949, k. 147).

środa, 27 grudnia 2017

Inochowski - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Inochowskich:

Maria Inochowska ur. 25 III 1880 Skoczów, synowie: Walter ur. 1898, Karol ur. 1899, Erwin ur. 1901 - w 1910 r. mieszkali w Skoczowie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Skoczów, sygn. 82, nr 27).

sobota, 23 grudnia 2017

Wicherek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wicherków:

Jan Wicherek, siedlak w Piotrowicach nr 7, żona Barbara z domu Obłożek, syn Jan Paweł ur. 8 VI 1814 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. F VIII 4, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Piotrowicach (1797–1852), Piotrowice, s. 45).

Ten Jan Paweł Wicherek był później nauczycielem w Ogrodzonej (Władysław Szweda, Z dziejów Ogrodzonej, Ogrodzona 2008, s. 91, podaje, że pochodził z Piotrowic). 1857 wpłacał datki na Towarzystwo Naukowe Krakowskie (Listy Pawła Stalmacha do Galicjan, opr. Irena Homola, „Zaranie Śląskie”, R. 30, Z. 4, 1967, s. 787). Był członkiem Czytelni Ludowej w Cieszynie („Sprawozdanie z czynności Czytelni ludowej w Cieszynie (…) za rok 1868”, [Cieszyn 1869], s. 4).

Zmarł 25 II 1874 w Ogrodzonej, wg metryki w wieku 62 lat na astmę (PMAO, Metryki zgonów, t. 2, Ogrodzona, s. 43). O jego zgonie pisała "Gwiazdka Cieszyńska" 1874 nr 9. Jan Wicherek, nauczyciel, ze swoją żoną Marią Guretzki miał syna Wilhelma Roberta Ryszarda ur. 28 III 1854 w Ogrodzonej nr 32 (PMAO, Metryki chrztów, t. 2, Ogrodzona, s. 89).

Synami Jana nauczyciela byli też Karol, proboszcz w Ochabach, i Jan, profesor gimnazjum w Cieszynie, który zmarł 18 XI 1873 w Ogrodzonej nr 32 w wieku 30 lat (PMAO, Metryki zgonów, t. 2, Ogrodzona, s. 43). O śmierci Jana Wicherka profesora pisała "Gwiazdka Cieszyńska" (1873 nr 47). Ksiądz Karol był członkiem Towarzystwa Naukowej Pomocy Księstwa Cieszyńskiego („Sprawozdanie Towarzystwa Naukowej Pomocy dla Księstwa Cieszyńskiego” 1875, s. 5).

(Wicherkowie z Suchej Górnej)

Gabriel Wicherek, 14 lat, syn Józefa, chałupnika w Suchej Górnej, w roku szkolnym 1856/1857 uczeń klasy pierwszej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 33, klasa I nr 55).

czwartek, 21 grudnia 2017

Moczkos - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Moczkosów:

16 VI 1758 Andrzej Moczkos, żołnierz z Węgier, "Jankoviciensis ex Nitrensi", poślubił Barbarę Oricher, "Hungara natione", córkę +Adama (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 170).

Kincel - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Helena Kincel (*1771)
 2. Józef Grzegorz Kincel (*1773) 
 3. Maria Kincel (*1745)
 4. Maria Kincel (*1752)
Materiały do genealogii rodziny Kincelów:

9 XI 1755 r. Jan Kincel, syn Adama, katolik z Puńcowa, poślubił Ewę Klajmon ("Kleimon), katoliczkę z Gułdowów, córkę Pawła (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 146).

8 VI 1757 r. Jerzy Kincel ("Kintzel"), syn +Kaspra, katolik z Cieszyna, poślubił Katarzynę "Purzina", córkę +Jana, katoliczkę z Frysztatu (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 159).

Jan Kincel ("Kinczel"), żona Ewa z domu Kleim, katolicy w Gułdowach, syn Jerzy chrzest 26 I 1767 (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1091-1092).

Jerzy Kincel ("Kynczel"), żona Katarzyna, katolicy w Cieszynie, córka Anna Maria chrzeset 23 III 1767 (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1103).

4 V 1779 r. Andrzej Kincel, syn Jana z Gułdowów nr 3, poślubił Marię, wdowę po Janie Bolek z Mostów nr 9 (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 620).

26 I 1780 r. Katarzyna Kincel ("Kintzel"), wdowa po +Jerzym, z przedmieścia Cieszyna, poślubiła Jana Hübnera, katolika, wdowca, szewca ("sutor") (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 636).

19 I 1783 r. Jan Kincel, parobek ("famulus") z Gułdowów nr 3, syn Jana, poślubił Annę Cienciałę ("Czienciala"), córkę +Jerzego z Bobrku, służącą w Krasnej (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, s. 1).

11 VII 1783 r. Andrzej Kincel, wdowiec, chałupnik w Mostach nr 9, poślubił Annę Mienciel, córkę +Pawła Mienciela, wolnego chłopa ("Libertini") z Brandysu nr 13; oboje katolicy (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, s. 8).

Jan Kincel, siedlak w Żukowie Dolnym, luteranin, zm. 17 V 1788 r. (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, Żuków Dolny, s. 3).

poniedziałek, 18 grudnia 2017

Gumna - źródła / sources

NAZWA / NAME

Czech: Humna, German: Gumna

KSIĘGI METRYKALNE / PARISH REGISTERS

A. Katolicy / Roman Catholics


1) 1628-1784: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie

2) od 1784 / from 1784: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mateusza Apostoła w Ogrodzonej

B. Ewangelicy / Lutherans

1) od 1709 / from 1709: Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie

KSIĘGI GRUNTOWE / LAND REGISTRATION

1) 1609-1717: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2327, Registra Diedinna Wsy Humen.

2) 1714-1850: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/20, Registra Diediny Humen (Altes Grundbuch).

3) 1835-1850: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/21, Urkundenbuch der Gemiende Gumna. Tom I.

URBARZE / URBARIUM

1) 1577: Urbarz Cieszyński z 1577 r., ed. Idzi Panic, Cieszyn 2001.

2) 1621: Urbarz Cieszyński z 1621 r., ed. Idzi Panic, Cieszyn 2003.

3) 1646/1647: Urbarz cieszyńskiego klucza dóbr książęcych z 1646 roku, ed. Idzi Panic, Cieszyn 2005.

4) 1692 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

5) 1722 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

6) 1755 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

7) 1770

a) Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

b) Zemský archiv v Opavě, Urbariální komise slezská, Opava, Inventární čislo 1115, sig. 19-28

SPISY MIESZKAŃCÓW / CENSUSES

1) 1752: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

OPRACOWANIA NA TEMAT MIEJSCOWOŚCI / SECONDARY SOURCES

1) Popiołek Franciszek, Wieś Gumna przed 160 laty, "Nowiny Śląskie" 1934.

DODATKOWE MATERIAŁY /ADDITIONAL MATERIALS

1) Właściciele gruntów w Gumnach / Farmers in Gumna (1725, 1770, 1821)

Godziszów - źródła / sources

NAZWA / NAME

Czech: Hodišov, German: Godzischau

KSIĘGI METRYKALNE / PARISH REGISTERS

A. Katolicy / Roman Catholics

1) od 1680 / from 1680: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Goleszowie

B. Ewangelicy / Lutherans

1) 1709-1784: Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie

2) od 1784 / from 1784 Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie

KSIĘGI GRUNTOWE / LAND REGISTRATION

1) 1595-1717: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2324, Registra Diedinne Wsy Godissowa.

2) 1714-1850: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/11, Register diediny Hodissowa.

URBARZE

1) 1577: Urbarz Cieszyński z 1577 r., ed. Idzi Panic, Cieszyn 2001.

2) 1621: Urbarz Cieszyński z 1621 r., ed. Idzi Panic, Cieszyn 2003.

3) 1646/1647: Urbarz cieszyńskiego klucza dóbr książęcych z 1646 roku, wyd. Idzi Panic, Cieszyn 2005, s. 40-44

4) 1692: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

5) 1722: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

6) 1755: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

7) 1770

7a) Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

7b) Zemský archiv v Opavě, Urbariální komise slezská, Opava, Inventární čislo 1116, sig. 19-28.


SPISY LUDNOŚCI / CENSUSES

1) 1890: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz [Starostwo Powiatowe w Bielsku], sygn. 972.

Bobrek - źródła genealogiczne

NAZWA / NAME

Czech: Bobrek, German: Bobrek

KSIĘGI METRYKALNE / PARISH REGISTERS

A. Katolicy / Roman Catholics

1) od 1628 / from 1628: Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie

B. Ewangelicy / Lutherans

1) od 1709 / from 1709: Parafia ewangelicko-augsburska w Cieszynie

KSIĘGI GRUNTOWE / LAND REGISTRATION

1) 1593-1716: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2323, Registra Diedinna Wsy Bobrku.

2) 1714-1850: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/3, Altes Grundbuch von Bobrek (und Guldau).

3) 1736-1790: Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2376, Registra oder Grundbuch des Dorffes Krasna und Bobrek.

URBARZE / URBARIUM

1) 1577: Urbarz Cieszyński z 1577 r., ed. Idzi Panic, Cieszyn 2001.

2) 1621: Urbarz Cieszyński z 1621 r., ed. Idzi Panic, Cieszyn 2003.

3) 1646 albo 1647 / 1646 or 1647: Urbarz cieszyńskiego klucza dóbr książęcych z 1646 roku, wyd. Idzi Panic, Cieszyn 2005, s. 30-32.

4) 1692 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

5) 1722 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

6) 1755 - Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

7) 1770:

a) Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska

b) Zemský archiv v Opavě, Urbariální komise slezská, Opava, Inventární čislo 1114, sig. 19-28.

SPISY MIESZKAŃCÓW / CENSUSES

1) 1752: Parafia św. Marii Magdaleny w Cieszynie

2) 1837: Książnica Cieszyńska w Cieszynie, Rękopisy Biblioteki Dekanatu i Rzymskokatolickiej parafii pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie, sygn. 59, „Populations Buch der Gemeinde Bobrek vom Jahr 1837“.

OPRACOWANIA NA TEMAT MIEJSCOWOŚCI / SECONDARY SOURCES

1) Miękina Leon, Po bobreckich śladach... W stulecie powstania cmentarza, kościoła, seminarium nauczycielskiego w Bobrku koło Cieszyna, Cieszyn 2010.

czwartek, 23 listopada 2017

Konopka - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Konopków:

Józef Konopka, ur. 1883 Kończyce Wielkie (pow. Frysztat, obecnie pow. cieszyński), katolik, od 1905 zamieszkały w Skoczowie, żona Emilia ur. 1887 Wiślica, syn Franciszek ur. 1908 Skoczów (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Miasta Skoczowa, sygn. 82, Spis mieszkańców z 1910 r., nr 196).

Paweł Konopka, ur. 1841 Rudnik, żona Anna ur. Rudnik, syn Karol - dragon, syn Paweł ur. 1891 Rudnik, córka Zuzanna ur. 1869 Rudnik (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Miasta Skoczowa, sygn. 82, Spis mieszkańców z 1910 r., nr 196).

poniedziałek, 13 listopada 2017

Biber - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Biberów:

Henryk Biber, ur. 3 III 1878 Wsetin (Morawy), od 1885 zamieszkały w Skoczowie, kawaler, 1910 deklarował jako język codzienny niemiecki (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Miasta Skoczowa, sygn. 82, Spis mieszkańców z 1910 r., nr 155).

czwartek, 9 listopada 2017

Jakubiec - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Jakubców:

Jan Jakubiec ur. 1871 Brenna, żona Regina ur. 1867 Tresna (Trześnia) k/ Żywca ("Tresna, Saybusch, Galizien"), dzieci: Franciszek ur. 1899 Biała, Anna ur. 1901 Skoczów, Rudolf ur. 1907 Czacza (Czadca) - w 1910 r. mieszkali w Skoczowie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Skoczów, sygn. 82, nr 64).

środa, 18 października 2017

Szuścik - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Leopold Szuścik (*1872)
 2. Andrzej Szuścik (*1853)
 3. Anna Szuścik (*1878)
 4. Anna Szuścik (*1882) 
 5. Jan Szuścik (*1825)
 6. Jerzy Szuścik (1883-1893)
 7. Józef Szuścik (*1871)
 8. Paweł Szuścik (*1886)  
 9. Stefania Szuścik (1905-1994)
Materiały do genealogii rodziny Szuścików:

(Szuścikowie z Frysztatu)

Jan Szuścik (Schustik), ur. 1808 Frysztat, katolik, kawaler, od 6 IX 1827 roku służył w 57 Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3702, Klasa III, Zeszyt I, s. 139).

(Szuścikowie z Gułdowów)

18 X 1797 r. Paweł Szuścik, 24-letni komornik, syn Józefa, Annę Kołder, córkę Jerzego, zagrodnika w Gułdowach, 18 lat (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 B, Gułdowy, s. 4).

Anna Szuścik, żona Pawła, zmarła 18 III 1806 roku na tyfus (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Gułdowy, s. 6).

Dzieci Pawła Szuścika i Anny z domu Kołder:

a) Jerzy (ur. 8 III 1799 r.) (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 B, Gułdowy, s. 8).
b) Ewa (ur. 13 X 1801 r.) (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 B, Gułdowy, s. 10).
c) Andrzej (3 XI 1805 r. – 10 II 1806 r.) (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 B, Gułdowy, s. 13; PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Gułdowy, s. 6).

29 IV 1806 roku Paweł Szuścik, chałupnik Gułdowy, poślubił Ewę, wdowę po Jerzym Kołdrze, chałupniku (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 B, Gułdowy, s. 7).

Paweł Szuścik zmarł 9 IV 1834 roku w wieku 60 lat (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 B, Mnisztwo i Gułdowy, s. 17).

Józef Szuścik, ur. 1839, 26 I 1909 roku poślubił w Cieszynie Marię Gilową z domu Lazar.

Być może z tej samej rodziny pochodził poniższy, mieszkający poza Śląskiem Cieszyńskim:

17 V 1788 Franciszek Szuścik, 38 lat, wdowiec, chałupnik w Bziu Górnym ("Ober Goldmannsdorf"), poślubił Annę Michalczyk, 32 lata, pannę z Pielgrzymowic (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Księgi Metrykalne, sygn. 1647, Metryki ślubów parafii w Pielgrzymowicach 1766-1819, k. 60).

sobota, 14 października 2017

Taska - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Tasków:

Paweł Taska, zagrodnik w Nydku nr 19, ur. 15 VI 1852, zm. 12 VI 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Milerski - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Maria Paulina Milerska (*1873)

Materiały do genealogii rodziny Milerskich:

21 X 1804 Andrzej Milerski, 25 lat, luteranin, syn +Pawła, poślubił Marię Lipę, 24 lata, córkę Adama (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Kalembice, s. 9).

Maria, żona Jana Milerskiego, chałupnika w Nydku nr 86, ur. 1843, zm. 17 VII 1878 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 24, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Jan Milerski, chałupnik w Nydku nr 43, żona Ewa z domu Młynek, córka Zuzanna, ur. 1864, od 5 VIII 1883 żona Jana Gajdzicy, zagrodnika w Bystrzycy (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

28 X 1883 Jan Milerski, ur. 26 VII 1860 Nydek, chałupnik w Nydku nr 42, syn Józefa i Marii z domu Rykała, poślubił Zuzannę Szturc, ur. 1863, córkę Pawła, zagrodnika w Bystrzycy (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Jan Milerski, chałupnik w Nydku nr 86, ur. 6 X 1835, zm. 21 XII 1906 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Sztefek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Adam Sztefek (1874-1923)
 2. Andrzej Sztefek (*1839)
 3. Anna Sztefek (*1861)
 4. Ewa Sztefek (*1876)  
 5. Ewa Sztefek (1876-1951)
 6. Maria Sztefek (*1906) 
 7. Paweł Sztefek (*1866)
 8. Zuzanna Sztefek (1871-1938)
Materiały do genealogii rodziny Sztefków:

Jerzy Sztefek, nadziennik w Tyrze nr 9, ur. 1812, zm. 17 I 1876 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 24, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Jan Sztefek, nadziennik w Tyrze nr 9, ur. 21 VI 1850, zm. 21 XI 1876 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 24, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Paweł Sztefek, komornik, syn Jerzego i Ewy, ur. Śmiłowice, żona Maria Filipek, ur. Żuków, córka Adama i Anny, zamieszkali Śmiłowice nr 40, syn Paweł ur. 28 XII 1866 zm. 20 IX 1919 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET III 6, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ligotce Kameralnej 1859-1877).

Jan Sztefek, ur. Rzeka, syn Jana i Zuzanny, chałupnik w Rzece nr 62, żona Maria Śmiłowski, córka Ewa ur. 23 I 1867 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET III 6, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ligotce Kameralnej 1859-1877).

Maciej Sztefek, komornik, ur. Śmiłowie, syn Jana i Marii, żona Zuzanna Hracki, córka Anna ur. 21 V 1867 Śmiłowice nr 25 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET III 6, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ligotce Kameralnej 1859-1877).

Paweł Sztefek, komornik, syn Jakuba i Zuzanny, żona Ewa Sikora, syn Maciej ur. 26 VII 1867 Śmiłowice nr 61 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET III 6, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ligotce Kameralnej 1859-1877).

Maria Sztefek, wdowa, komornica, Tyra nr 18, 67 lat, ur. Oldrzychowice, zm. 6 XI 1881 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 24, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Jan Szetefek, syn Pawła i Marii z domu Ferfecki, zagrodników, ur. 23 VI 1879 Karpętna, zm. 30 VII 1884 Wędrynia (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 24, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

21 I 1883 Jerzy Sztefek, chałupnik w Cieszynie nr 50, ur. 11 XI 1859 Wędrynia, syn Jana i Marii z d. Góra, poślubił Ewę Janiczek, ur. 24 XI 1856 w Milikowie, córkę Pawła, leśniczego ("heger") z Bystrzycy nr 131, i Ewy z domu Klus (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

5 X 1884 Anna, ur. 1845 Tyra, wdowa po Janie Sztefku, komorniku w Tyrze, poślubiła Jana Macurę, komornika w Tyrze (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Maria Sztefek z domu Drózd, żona Jana, chałupnika w Oldrzychowicach nr 107, ur. 14 XII 1843 Cisownica, zm. 4 IX 1886 Oldrzychowice nr 107 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 24, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Maria Sztefek z domu Ferfecka, ur. 1851 Wędrynia, żona Pawła, chałupnika w Wędryni, zm. 15 II 1890 Wędrynia nr 104 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

4 V 1890 Paweł Sztefek, chałupnik w Wędryni nr 104, ur. 18 I 1842 Wędrynia, syn Jana i Anny z domu Samiec, wdowiec po Marii z domu Ferfecki, poślubił Marię Supik, córkę Jerzego, chałupnika w Łyżbicach nr 12 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Jan Sztefek, chałupnik w Bystrzycy nr 72, ur. 20 V 1829 Karpętna, zm. 15 VIII 1891 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

25 X 1891 Maria Sztefek, córka Jerzego, robotnika, i Anny z domu Wilczek, Oldrzychowice nr 56, poślubiła Karola Heczkę, robotnika w Końskiej (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Anna Sztefek, panna, komornica, ur. 1 VIII 1822 Oldrzychowice, zm. 30 IX 1895 Olrzychowice nr 88 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Jan Sztefek, zm. 20 I 1905, zagrodnik w Bystrzycy nr 220, żonaty, ur. 16 III 1840 Gródek (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Ewa Sztefek, z domu Lisztwan, żona Jana chałupnika w Bystrzycy nr 122, ur. 19 XII 1857 Karpętna, zm. 29 XI 1906 Bystrzyca (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Maria Sztefek z domu Raszka, żona Jerzego, chalupnika w Bystrzycy nr 12, ur. 17 I 1870 Wędrynia, zm. 27 X 1907 Bystrzyca (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Anna Sztefek z d. Stryja, żona Adama, zagrodnika w Bystrzycy nr 188, ur. 21 VIII 1886, zm. 26 IX 1912 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Być może członkiem tej rodziny był poniższy:

Andrzej Sztefik, wymownik, ur. 4 X 1813 Bystrzyca, zm. 14 V 1891 Bystrzyca (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

piątek, 13 października 2017

Szmek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Szmeków:

Jan Szmek, chałupnik w Oldrzychowicach nr 84, ur. 1817 Koszarzyska, zm. 8 X 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

środa, 11 października 2017

Henner - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Hennerów:

Katarzyna Hennerowa, wdowa po Franciszku Henner, nauczycielu w Szonowie, katoliczka, matka proboszcza cierlickiego, z domu Boczek ("nata Boczkowa") z Żermanic, ok. 85 lat, zm. 14 I 1741 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

sobota, 7 października 2017

Cygon - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Cygonów:

Fryderyk Cygon, żona Zuzanna, protestanci w Dębowcu, syn Jan ur. 1729 (PMD, Metryki chrztów, t. 1, s. 4), córka Zuzanna ur. 1732 (PMD, Metryki chrztów, t. 1, s. 25), Fryderyk ur. 1739 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 38).

Andrzej Cygon, żona Zofia, luteranie w Dębowcu, córka Zofia ur. 1730 (PMD, Metryki chrztów, t. 1, s. 11), syn Jakub ur. 1733 ( (PMD, Metryki chrztów, t. 1, s. 35).

Jan Cygon, żona Anna, luteranie w Dębowcu, syn Jakub ur. 1730 (PMD, Metryki chrztów, t. 1, s. 13).

Jakub Cygon, żona Maria, katolicy w Dębowcu, córka Anna ur. 1730 (PMD, Metryki chrztów, t. 1, s. 13), córka Maria ur. 1733 (PMD, Metryki chrztów, t. 1, s. 35), syn Jan ur. 1736 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 20), syn Jerzy ur. 1740 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 45).

6 albo 10 ("6 vel 10") I 1733 w Lipniku Jan Cygon, luteranin w Dębowcu, poślubił Dorotę Henkel ("Henklova"), pannę z Białej, katoliczkę (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

Jan Cygon, żona Dorota, zamieszkali w Dębowcu, syn Paweł ur. 1733 (PMD, Metryki chrztów, t. 1, s. 37), syn Jan ur. 1737 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 25), syn Jan ur. 1739 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 39), córka Maria ur. 1740 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 48).

Jerzy Cygon, żona Zuzanna, oboje katolicy w Dębowcu, syn Paweł chrzest 29 XII 1733 (PMD, Metryki chrztów, t. 1, s. 39).

Jan Cygon, żona Maria, luteranie w Dębowcu, dzieci: bliźnięta Jerzy i Maria ur. 1734 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 6).

Ewa Cygon, jej nieślubny syn Jan ur. 1734 Wilamowice (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 7).

15 II 1735 Jerzy Cygon, wdowiec, katolik, poślubił Zuzannę Smelik ("Zmelik"), córkę +Mikołaja, katoliczkę, oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

26 VIII 1738 Anna Cygon, córka Jana z Dębowca, luteranka, poślubiła Jana Jursę, wdowca, protestanta, "ex Brzegi" w parafii Skoczów (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

Jan Cygon, żona Maria, syn Jan ur. 1742 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 61).

14 II 1751 Maria Cygon, katoliczka, córka Jerzego i +Katarzyny, poślubiła Jakuba Pokręconego(?) ("Pokrenczony"), katolika, oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

6 II 1752 Zuzanna wdowa po Fryderyku Cygon z Dębowca, luteranka, poślubiła Andrzeja Smelika, wdowca i luteranina z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

4 VI 1752 Jan Cygon, syn +Franciszka i Zuzanny, oboje rodzice luteranie, poślubił Annę Rybicę, córkę Jerzego katolika i Ewy luteranki (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

Jan Cygon, żona Anna, zamieszkali w Dębowcu, syn Jan ur. 1752 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 130), syn Paweł ur. 1755 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 143).
Maria Cygon, córka Jana, luteranina, Dębowiec, zm. 26 II 1760 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Zofia "Cygonka nata Pawliana", Dębowiec, ok. 60 lat, zm. 13 V 1761 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Jan Cygon, Dębowiec, luteranin, ok. 70 lat, zm. 9 III 1762 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Maria Cygon, córka Pawła i Anny, Dębowiec, zm. 12 IV 1763 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Zuzanna Cygon, córka Jana, luteranina, Dębowiec, 14 dni, zm. 24 II 1765 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

28 IX 1766 zmarła Zuzanna Cygon z domu Smelik, wdowa po Jerzym Cygonie, katoliczka z Dębowca, 55 lata, pochowana w Dębowcu (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Maria Cygon z domu Brudny, córka Jana Brudnego, wdowa po Janie Cygonie, ok. 89 lat, luteranka z Dębowca, zm. 31 XII 1766 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Zofia Cygon, córka Pawła siedlaka i Anny z domu Rybica, Dębowiec nr 3, żyła 6 lat, zm. 26 VII 1775 (PMD, Metryki zgonów, t. 2).

Anna Cygon, żona Pawła siedlaka, Dębowiec nr 3, córka Jana Rybicy, żyła 41 lat, 3 miesiące i 22 dni, zm. VIII 1775 (PMD, Metryki zgonów, t. 2).

Anna Cygon, żyła 7 lat, 8 miesięcy i 15 dni, córka +Andrzeja Cygona i Zuzanny z domu Kuboszek, katoliczka, Dębowiec nr 62, zm. 6 VI 1778 (PMD, Metryki zgonów, t. 2).

Jan Cygon, luteranin, Dębowiec nr 57, 60 lat, syn Andrzeja, zm. 9 IV 1783 (PMD, Metryki zgonów, t. 2).

Ewa Cygon, żona Andrzeja, zagrodnika, z domu Warzecha, 30 lat, zm. 9 XII 1787, Dębowiec nr 2 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 8).

Mateusz Cygon, 18 lat, syn Jana i Marii, Dębowiec nr 57, zm. 9 II 1788 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 10).

Jakub Cygon, komornik, 60 lat, luteranin, syn Andrzeja, zm. 14 XI 1790 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 17).

Maria Cygon, wdowa po Janie chałupniku, Dębowiec nr 75, z domu "Koziarkin"(?), 70 lat, zm. 6 III 1791 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 18).

Jan "Czigoń", komornik, 63 lata, luteranin, Dębowiec nr 93, zm. 13 I 1806 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 55).

Andrzej Cygon, wymownik, Dębowiec nr 2, 67 lat, zm. 8 IV 1823 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 113).

piątek, 6 października 2017

Gąsior (Gonsior) - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Gąsiorów (Gonsiorów):

Andrzej Gąsior ("Gonsiur"), żona Zuzanna, katolicy w Iskrzyczynie, dzieci: Maria chrzest 22 XI 1755 (PMD, Metryki chrztów, t. 2), Jakub chrzest 13 VII 1757 (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 4), Zuzanna chrzest 26 VIII 1759 (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 15).

Jan Gąsior ("Gonsior"), syn Andrzeja, zm. 9 VI 1761 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Maria Gąsior ("Gonsior"), córka Andrzeja, 5 lat, Iskrzyczyn, zm. 6 XI 1761 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Zuzanna Gąsior ("Gonsior"), córka Anrzeja, 2 lata, Iskrzyczyn, zm. 8 XI 1761 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Andrzej Gąsior ("Gonsior"), katolik z Iskrzyczyna, ok. 36 lat, zm. 23 XI 1761 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

czwartek, 5 października 2017

Sodzawiczny - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Maria Sodzawiczny (*1855)
 2. Maria Sodzawiczny (*1857)
Materiały do genealogii rodziny Sodzawicznych:

Jakub Sodzawiczny, żona Maria, luteranie w Dębowcu, córka Maria chrzest 16 X 1730 (PMD, Metryki chrztów, t. 1, s. 16).

Jan Sodzawiczny, żona Maria, luteranie w Knaju, syn Adam chrzest 26 IX 1763 (PBG, Metryki chrztów).

poniedziałek, 2 października 2017

Gnida - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Anna Gnida (*1872)

Materiały do genealogii rodziny Gnidów:

Adam Gnida, żona Anna, luteranie w Cierlicku, córka Weronika Dorota chrzest 21 VI 1761 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

F. Gnida, sekretarz Stowarzyszenia Gustawa Adolfa w parafii w Orłowej („Śląskie Stowarzyszenia Gustawa Adolfa. Sprawozdanie” 1878/9, s. 4-5).

czwartek, 28 września 2017

Księgi metrykalne (27): Parafia rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Dębowcu

PARAFIA
Parafia rzymskokatolicka w Dębowcu ma średniowieczny rodowód. Kościół tamtejszy został przejęty w czasie reformacji przez protestantów, katolicy odzyskali go w 1654 roku.

ZASIĘG TERYTORIALNY.
Parafia obejmowała następujące miejscowości: Dębowiec, Iskrzyczyn, Kostkowice, Samlowiec (przysiółek Kostkowic) i Simoradz.

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi chrztów zachowały się od 1729 roku (na okładce najstarszej księgi chrztów znajduje się 1728 rok, ale wpisy zaczynają się od lutego 1729 roku), ślubów od 1732 roku, a zgonów od 1737 roku (najstarsza księga zgonów znajduje się we wspólnym tomie z najstarszą księgą ślubów).

Księgi w większości indeksowane. Zachowany kompletny indeks chrztów od 1729 roku.

Zachowała się też m.in. księga zapowiedzi przedślubnych z lat 1814-1858.

Część metryk znalazła się w 1945 r. w USC w Dębowcu. Są to:
- metryki chrztów, ślubów i zgonów dla Kostkowic i Samlowca, Iskrzyczyna i Simoradza od 1784 roku, z których metryki od 1784 do ok. 1895 zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Cieszynie,
- metryki ślubów dla Dębowca od 1811 roku, z czego metryki do 1891 zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Cieszynie,
- metryki chrztów dla Dębowca od 1868 roku, z czego metryki do 1891 zostały przekazane do Archiwum Państwowego w Cieszynie

Niektóre księgi przekazane do Archiwum Państwowego w Cieszynie są dostępne online na stronach stowarzyszenia Silius Radicum.

Dla niektórych ksiąg przechowywanych w USC w Dębowcu i przekazanych do Archiwum Państwowego w Cieszynie opracowałem indeksy, planuję ich udostępnienie na stronie "Przodkowie z Cieszyna".

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE
1. Londzin Józef, Kościoły drewniane na Śląsku Cieszyńskim, wyd. Rudolf Tomanek, Cieszyn 1932.

czwartek, 14 września 2017

Grzeselowicz (Greschlowitz) - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Grzeselowiczów (Greschlowitzów):

Nazwisko w źródłach spisanych w języku niemieckim zwykle "Greschlowitz", w polskich publikacjach często jako Grzeselowicz, czasami Greszlowicz. W jednej czeskiej publikacji pojawia się wersja Grešlovič (Spurný, František a kol.: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (Kniha 2 - Severní Morava). Praha 1983, s. 221).

Szymon Grzeselowicz, kamieniarz lub rzeźbiarz, rodem z "Gewrza"(?), 1653 przyjął prawo miejskie Cieszyna (Witold Iwanek, Słownik artystów na Śląsku Cieszyńskim, Bytom 1967, s. 66).

Weronika Anna, Cieszyn, ślub 11 I 1727 Braun (Parafia św. Marii Magdaleny, Metryki ślubów, t. 5, s. 231).

24 I 1742 Jan Grzeselowicz, kawaler, poślubił Helenę Frysz(?) (Frischin), pannę; oboje byli katolikami (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 397). Dziećmi Jana i Heleny byli:
a) Józefa Apolonia, chrzest 15 II 1753 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 545)
b) Eleonora Apolonia Scholastyka chrzest 10 II 1755 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 608). Eleonora, córka Jan Greschlowitza, pana Stanisłowic, 4 lata, zm. 8 VII 1759 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).
c) Józef Maciej Antoni Emanuel chrzest 16 II 1757 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 666)
d) Anna Antonia Helena chrzest 14 VI 1758 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 702).
e) Franciszek Gabriel Jerzy ur. Stanisłowice chrzest 25 III 1760 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign.Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774, k. 125). Zmarł 27 IV 1760 w Stanisłowicach (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).
f) Wincenty Jakub ur. Stanisłowice, chrzest 22 VII 1761 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign.Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774, k. 130v). Zmarł 5 XI 1769 w Stanisłowicach (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Anna Greschlowitz, córka Jana, zm. 4 XI 1769 w Stanisłowicach (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jan Greschlowitz, mieszczanin cieszynski, i właściciel Stanisłowic, bezskutecznie starał się w 1765 i 1769 o nobilitację (Franciszek Popiołek, Einige Notizen über Teschner Kunsthandwerker, Zeitschrift für Geschichte und Kulturgeschichte Österreichisch-Schlesiens, 6, 1910/1911, 2, s. 68).

Jan Greschlowitz, właściciel Stanisłowic, żona Maksymiliana (wg metryki z 1779 r. z domu Jagosch). Wszystkie dzieci przyszły na świat w Stanisłowicach, a matką chrzestną wszystkich dzieci była Helena, wdowa po Janie Greschlowitzu. Dzieci:
a) Maksymiliana Helena Franciszka Apolonia chrzest 27 IX 1774 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign.Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774, k. 188)
b) Jan Józef "Expeditus" Franciszek, 15 III 1776 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign.Ka VII 4, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1775-1783, k. 7);
c) Józef, 1 IV 1777 Józef (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign.Ka VII 4, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1775-1783, k. 12)
d) Nepomucena Helena Franciszka Wincentia Józefa, 8 V 1778 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign.Ka VII 4, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1775-1783, k. 20)
e) Franciszek "Serg." Wincenty Antoni "Moscus", 26 IV 1779 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign.Ka VII 4, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1775-1783, k. 24v).

Anna Elżbieta "Gresslowitz", wdowa po Wacławie, katoliczka, "nata de Brodskin", około 60 lat, Skoczów, zm. 11 IV 1766 (Parafia rzymskokatolicka pw. śś. Piotra i Pawła w Skoczowie, Metryki zgonów, t. 1 (1764-1784, Skoczów i Pogórze 1785-1837), s. 19).

środa, 16 sierpnia 2017

Kraina - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Krainów:

1 II 1909 r. Paweł Kraina, ur. 19 IV 1884 Sucha Średnia, syn Jana i Anny z domu Guńka, górnik w Suchej Średniej, poślubił Joannę Foniok, córkę Jana, chałupnika w Żywocicach (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET I 22, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach Dolnych 1895-1918).

8 IX 1913 r. Franciszek Kraina, ur. 30 IV 1889 Sucha Dolna, syn Józefa i Rozyny z domu Świder, górnik w Orłowej, poślubił Marię Folwaczny, ur. 25 XII 1892, córkę Józefa i Marii z domu Szymik (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET I 22, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach Dolnych 1895-1918).

16 XI 1914 r. Adolf Kraina, ur. 8 XII 1891 Sucha Średnia, syn Józefa i Anny z domu Guńka, górnik w Suchej Średniej, poślubił Annę Kadłubek, córkę Pawła i Magdaleny z domu Włosok (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET I 22, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach Dolnych 1895-1918).

sobota, 12 sierpnia 2017

Kotajny - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Kotajny (*1851)
 2. Anna Kotajny (*1858)
 3. Jerzy Kotajny (*1844) 
 4. Paweł Kotajny (*1844)
Materiały do genealogii rodziny Kotajnych:

Jan Kotajny, syn Jerzego, luteranin, 15 lat, zm. 4 V 1737 Kocobędz (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Anna Kotajna, wdowa po Jerzym, luteranka, ok. 50 lat, z domu "Botorowa" z Grodziszcza, zm. 12 IX 1737 w Kocobędzu (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jerzy Kotajny ("Jura Kotayjny"), siedlak w Ligocie Alodialnej, wymieniony w urbarzu 1757 r. Urbariální komise slezská, inv. č. 908, sign. 6/7).

Posłuszny - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Posłusznych:

Franciszek Posłuszny, syn Marcina, szewca w Cierlicku, żył 2 miesiąca i 6 dni, zm. 17 I 1774 r. (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727–1783).

piątek, 28 lipca 2017

Jurczysta - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Jurczystów:

Jerzy Jurczysta, żona Anna, luteranie w Kocobędzu, syn Jerzy chrzest 14 IV 1726 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726).

Jerzy Jurczysta (Jurczisto), żona Anna, luteranie w Kocobędzu, córka Zofia chrzest 1 II 1729, syn Andrzej chrzest 8 X 1731 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

16 V 1741 Mikołaj Jurczysta, wdowiec, luteranin z Olbrachcic, poślubił Zuzannę, córkę +Jerzego Tomanka, luterankę z Cierlicka (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 7, Metryki ślubów parafii w Cierlicku 1727-1784.

środa, 26 lipca 2017

Zogata - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Zogatów:

Jan, syn Jakuba Zagaty, zagrodnika, Bukowiec nr 35, 6 miesięcy, zm. 7 VI 1871 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 73v).

Anna, żona Jerzego Zogaty, wymownika, Bukowiec nr 42, 65 lat, zm. 24 IX 1872 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 74v).

Anna, żona Jerzego Zogaty, wymownika, Bukowiec nr 42, 65 lat, zm. 24 IX 1872 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 74v).

Jan Zogata, Bukowiec nr 34, zagrodnik, 80 lat, zm. 27 XII 1873 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 75v).

Torka - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Torków:

Anna Torka ("Torkowa"), służąca, katoliczka, ur. Koty, zm. 19 VIII 1754 Cierlicko, ok. 40 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

(Torkowie ze Stanisłowic)

Jerzy Torka, żona Anna, katolicy w Stanisłowicach, córka Zuzanna chrzest 11 I 1737 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Helena Torka, córka Jerzego, 2 miesiące, zm. 19 I 1754 w Stanisłowicach (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jerzy Torka, żona Anna, katolicy w Stanisłowicach, córka Katarzyna chrzest 17 VIII 1755 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Visnitini - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Visnitini:

2 VIII 1904 Quirinius Visnitini, nauczyciel szkoły wydziałowej w Trieście, ur. 18 II 1870 Triest, poślubił Klotyldę Żbell, ur. 1878 Skoczów, zamieszkałą w Ustroniu, córkę urzędnika bankowego (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 A, s. 22)

niedziela, 23 lipca 2017

Sitzenfrey (Sitzenfrei) - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Sitzenfrey (Sitzenfrei):

Józef Sitzenfrei, kasjer fabryki sody w Gruszowie, żona Emilia Kreils córka Jana, karczmarza w Opawie. Dzieci:
a) Julianna Józefa Maria ur. 11 II 1862 zm. 30 III 1862 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. SO VII 11, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Polskiej Ostrawie 1861-1870, s. 56);
b) Jóżef Emil Tomasz ur. 21 XII 1862 [Gruszów nr 42] (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. SO VII 11, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Polskiej Ostrawie 1861-1870, s. 96),
c) Robert Jan ur. 9 V 1864 zm. 20 IX 1865 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. SO VII 11, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Polskiej Ostrawie 1861-1870, s. 173),
d) Emil ur. 7 VII 1865 [Gruszów nr 44] (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. SO VII 11, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Polskiej Ostrawie 1861-1870).

Antoni Sitzenfrey, lekarz, zmarł w sierpniu 1911 w Gruszowie (Mährisches Tagblatt, nr z 29 VIII 1911, s. 3).

piątek, 21 lipca 2017

Błaszczok - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Błaszczoków:

Jan Błaszczok, chałupnik w Podoborze koło Cieszyna, żona Magdalena Kalisz, syn Franciszek ur. 8 VII 1874, córka Justyna ur. 22 XII 1876 (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Podobora, s. 1).

sobota, 15 lipca 2017

Staroń - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Staroniów:

Andrzej Staroń, żona Maria, syn Jerzy ur. Goleszów chrzest 31 XII 1693 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów, s. 14).

(Staroniowie z Kozakowic)

W Kozakowicach w XVIII wieku mieszkała rodzina, która wymiennie używała nazwisk Staroń i Kostka. Poniżej wpisy dotyczące osób występujących tylko pod nazwiskiem Staroń.

Dziecko Andrzeja Staronia ("Staron") z Kozakowic, zm. 15 I 1715, pochowane w Goleszowie (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

Anna Staroń, córka Andrzeja, 3 lata, Kozakowice, zm. 20 I 1715, pochowana w Goleszowie (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

Andrzej Staroń z Kozakowic, 50 lat, zm. 15 VI 1715 (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

Jan "Staruin", żona Maria, luteranie, córka Maria chrzest 24 VII 1735 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 12).

Jan "Staron" chałupnik, żona Maria, luteranie, córka Anna chrzest 20 VI 1737 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 14).

Jan "Staron", żona Maria, luteranie, syn Paweł chrzest 17 I 1739 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 17).

Adam Staroń, luteranin, żona Ewa, katoliczka, syn Jan chrzest 22 XII 1740 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 20).

Jan Staroń, żona Maria, luteranie, syn Andrzej chrzest 5 X 1741 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 21).

Estreicher - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Estreicherów:

Jakub Estreicher, zamieszkały Cisownica, żona Elżbieta Stromska, katolicy, syn Antoni Jan chrzest 24 VI 1773 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 530).

Jakub Estreicher, żona Elżbieta "Strumska", syn Jakub Leopold ur. Cisownica, chrzest 29 VII 1776 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 70).

piątek, 7 lipca 2017

Lorancz (Lorantz) - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Andrzej Lorancz (*1746)
Materiały do genealogii rodziny Loranczów (Lorantzów):

Adam Lorancz, żona Maria, zamieszkali Żuków, córka Ewa chrzest 12 III 1713 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726).

Jerzy Lorancz (1713 "Lurancz", 1714 "Lorantz"), żona Jadwiga, zamieszkali Żuków, córka Anna chrzest 22 VII 1713, syn Jerzy chrzest 8 I 1716 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726).

Jerzy Lorantz, żona Ewa, katolicy w Koniakowie, córka Anna chrzest 22 V 1725 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726).

Anna Loranczowa, wdowa, apostatka, zm. 11 II 1729 w Żukowie, ok. 60 lat, pochowana za wsią pod krzyżem ("ad pagum sub cruce") (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jadwiga, żona Jerzego "Lorantz", katoliczka, zm. 3 XI 1729 w Żukowie, ok. 40 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jerzy Lorantz, żona Ewa, katolicy w Kotach, córka Ewa chrzest 8 III 1729, córka Zuzanna chrzest 17 IV 1731 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Jerzy Lorantz, katolik, żona Maria, luteranka, zamieszkali w Żukowie, córka Maria chrzest 22 V 1731, syn Adam chrzest 28 X 1732, syn Jerzy chrzest 23 XII 1733, (Lorancz) córka Ewa chrzest 1 IX 1736, córka Jadwiga chrzest 26 I 1739, córka Jadwiga chrzest 3 X 1740 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Maria Elżbieta "Lorenczowa", wdowa, ok. 90 lat, zm. 23 XII 1732 w Żukowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Adam, syn (dosłownie: puer - chłopiec) wdowy Elżbiety "Lorenczowa", ok. 14 lat, zm. 24 XII 1732 w Żukowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jan Lorancz, syn Jerzego, katolik, ok. 15 lat, zm. 18 III 1733 w Żukowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Elżbieta "Lorenczowa", wowa po Adamie Lorancz, zm. 6 V 1734 Żuków, katoliczka, z domu Walica, ok. 50 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Zuzanna, żona Jakuba Lorancz, luteranka, ur. Godziszów, zm. 2 IV 1735 w Żukowie Górnym, ok. 30 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Andrzej Lorancz, syn Jakuba, 3 miesiące, Żuków, zm. 13 I 1737 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jan Lorancz, syn Jakuba, 3 lata, zm. 19 IV 1737 Żuków, żył 3 lata (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Anna Loranczowa, "ancilla mendica", ok. 40 lat, zm. 14 XII 1737 w Żukowie Górnym (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jakub Lorantz, żona Zofia, katolicy w Żukowie, syn Jerzy chrzest 12 III 1739 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Jerzy Lorancz, syn Jakuba, 2 lata, zm. 27 III 1741 Żuków (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Zofia, żona Jakuba Lorancza, katoliczka, ok. 50 lat, ur. w Jasienicy ("oriunda olim ex Jasienicz"), zm. 8 IV 1741 w Żukowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Anna "Lorantz", córka Jerzego, 4 lata, zm. 14 VI 1741 w Żukowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Maria Lorancz, córka Pawła, katoliczka, ok. 20 lat, zm. 7 IV 1743 w Żukowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Maria "Lorantzowa", wdowa po Jerzym, luteranka, zm. 3 V 1751, w Żukowie, z domu "Murzkowa", ok. 60 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Anna Lorancz, żona Pawła, katoliczka z Żukowa, z domu Konys, ok. 70 lat, zm. 22 XI 1752 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Paweł "Lorantz", wdowiec, katolik, zm. 4 II 1759 w Żukowie Górnym, ok. 70 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Ewa, [żona?] Jana Lorantza, katolika w Żukowie, ok. 50 lat, zm. 10 II 1759 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Maria Loranczowa, wdowa po Janie, zm. 15 I 1761 w Żukowie, ok. 70 lat, z domu Walica (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Ewa "Loranczowa", katoliczka z Koniakowa, ok. 40 lat, zm. 8 XII 1767 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Być może z tej samej rodziny pochodził poniższy:

5 I 1742 [Karwina] Jerzy "Lorentz" poślubił pannę nazwiskiem "Kochova" (brak imienia w metryce ślubu) (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka II 8, Metryki ślubów i zgonów parafii rzymskokatolickiej w Karwinie 1722-1756).

Wojkowski - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Katarzyna Wojkowska (*1772)
Materiały do genealogii rodziny Wojkowskich:

Mikołaj Wojkowski, żona Katarzyna, syn Jan chrzest 23 I 1714 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726).

Mikołaj Wojkowski, katolik, żona Katarzyna, luteranka, zamieszkali w Stanisłowicach, syn Jakub chrzest 14 XII 1725. (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 2, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1703-1726).

(Wojkowscy z Cierlicka)

Anna, córka Jana "Woykowsky vulgo Latiok", 4 lata, zm. 16 VII 1728 w Cierlicku (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jan Wojkowski "vulgo Latiok", luteranin, zm. 14 III 1758 w Cierlicku, ok. 70 lat (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

(Wojkowscy ze Stanisłowic)

Mikołaj Wojkowski, zm. 2 III 1729, katolik, młynarz w Stanisłowicach, 54 lata (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Zuzanna, żona Wacława Wojkowskiego, luteranka ze Stanisłowic, z domu Noga, zm. 25 V 1731 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jakub, syn +Mikołaja Wojkowskiego, 5 lat, zm. 1 II 1732 Stanisłowice (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Ewa Czajowa z domu Wojkowska, ur. Stanisłowice, katoliczka, wdowa po Andrzeju Czaja z Trzanowic, zm. 16 VIII 1743 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Jan Wojkowski, żona Katarzyna, katolicy w Stanisłowicach, syn Jan chrzest 12 III 1756 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

Zofia Wojkowska, córka Jana, 4 lata, zm. 29 VII 1754 w Stanisłowicach (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Anna Wojkowska, córka Jana, młynarza, katoliczka, 11 lat, zm. 14 VIII 1754 w Stanisłowicach (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Katarzyna Wojkowska, żona Jana, młynarza, katoliczka, z domu Matula z Kocobędza, 34 lata, zm. 15 IV 1756 w Stanisłowicach, pochowana w Kocobędzu (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Maria Wojkowska, córka Pawła, 5 lat, zm. 1 IX 1760 w Stanisłowicach (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

czwartek, 6 lipca 2017

Popelka - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Popelków:

17 IX 1910 r. Stefan Daniel Popelka, syn Ignacego i Marii z domu Hlobik, ur. 26 XII 1875 Budapeszt, zamieszkały Morawska Ostrawa, poślubił Marię Gałgonek, córkę Józefa, chałupnika w Błędowicach Dolnych (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET I 22, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach Dolnych 1895-1918).

wtorek, 4 lipca 2017

Kobiołka - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kobiołków:

28 IX 1909 r. Stanisław Kobiołka, katolik, służący w Szumbarku, syn Józefa i Marii, ur. 28 IV 1883 Czaniec, poślubił Joannę Pociorek, ewangeliczkę, ur. 16 III 1879, zamieszkałą w Szumbarku, córkę Jerzego i Anny z domu Boszczyk (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET I 22, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach Dolnych 1895-1918).

środa, 28 czerwca 2017

Jeżowicz - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Jeżowiczów:

W 1829 r. Jerzy Jeżowicz, syn Adama, chałupnika w Koszarzyskach, poślubił Ewę Łysek, córkę Jana z Bukowca (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Paduch - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Paduch (*1851)
 2. Antoni Paduch (*1841)
 3. Antoni Wincenty Paduch (*1865)
 4. Franciszka Romana Paduch (*1841) 
 5. Ignacy Paduch (†1906)
 6. Ignacy Paduch (1865-1910)
 7. Jan Paweł Adam Paduch (*1845)
 8. Joanna Julianna Paduch (*1844)
 9. Maria Paduch (*1854) [1] 
 10. Maria Paduch (*1854) [2]
 11. Maria Paduch (1855-1936)
 12. Paweł Paduch (1839-1908) 
 13. Rozalia Paduch (*1854)
Materiały do genealogii rodziny Paduchów:

17 II 1829 r. Jan Paduch, syn Jana, mieszczanina w Jabłonkowie, poślubił Marię Herman, córkę Adama, mieszczanina w Jabłonkowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

28 II 1832 r. Franciszek Paduch, wdowiec i komornik w Jabłonkowie, 50 lat, poślubił Ewę, córkę Jakuba Bocka, zagrodnika w Milikowie, obecnie służącą w Jabłonkowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

29 II 1832 r. Ignacy Paduch, ur. 1807, syn Jana, mieszczanina w Jabłonkowie, poślubił Marię Sladeczek z Jabłonkowa Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Winkelbauer - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Winkelbauerów:

9 II 1836 r. Kasper Winkelbauer, 38 lat, wdowiec, zamieszkały w Jabłonkowie, poślubił Wiktorię Zwilling, córkę Jana, pocztmistrza w Jabłonkowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

poniedziałek, 12 czerwca 2017

Thomke - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Thomke:

Jerzy Thomke, ur. 1816, chałupnik w Kamienicy nr 41, zm. 7 III 1869 (PEASB, Metryki zgonów, t. 2, k. 153).

poniedziałek, 22 maja 2017

Wantuła - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Maria Wantuła (*1889)

Materiały do genealogii rodziny Wantułów:

10 V 1914 Paweł Wantuła, ur. 17 III 1890, ewangelik, zamieszkały Cieszyn, poślubił Annę Lempart, katoliczkę, ur. 1895 Cieszyn, córkę Jana i Zofii z domu Popek (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 A, s. 539).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Kerntl - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kerntlów:

17 V 1769 Józef Kerntl, kawaler, ur. Wiedeń, syn Jerzego, katolik, zamieszkały w Cieszynie, poślubił Annę Hermann, córkę Stefana, "ex Civitate Tyrolensi Mittvald", obecnie w Cieszynie (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 418).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Zaszkolny - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Zuzanna Magdalena Zaszkolny (*1883)
Materiały do genealogii rodziny Zaszkolnych:

12 IX 1911 Jan Zaszkolny, właściciel domu w Cieszynie, ur. 18 II 1865 Mnisztwo, wdowiec, syn Andrzeja i Marii z domu Morcinek, poślubił wdowę Annę Rakus z domu Bukowczan, ur. 10 III 1864 Ustroń, położną, wdowę po Janie Rakusie, córkę Pawła Bukowczana (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 A, s. 525).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Richter - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Emilia Anna Antonia Richter (*1836)

Materiały do genealogii rodziny Richterów:

24 IX 1912 Teodor Józef Richter, ur. 2 X 1878 Katarzynki powiat Opawa (obecnie (Kateřinky, dzielnica Opawy), piekarz w Cieszynie, syn Józefa i Marii, poślubił Marię Kluziewicz, ur. 23 X 1893 Cieszyn, córkę Antoniego i Zofii (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 A, s. 533).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie


Dropczyński - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Dropczyńskich:

1 VIII 1914 Karol Dropczyński, zamieszkały Cieszyn, ur. 20 I 1889 Ustroń, syn Jana i Marii, poślubił wdowę Annę Blamek z domu Gańczarczyk, wdowę po Franciszku Blamek, córkę Adama Gańczarczyka i Anny z domu Chmiel (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 A, s. 541).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Święczek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Święczków:

23 II 1903 Rudolf Święczek, ur. 23 VII 1878 Cieszyn, kelner w Cieszynie, syn Stanisława i Marii z domu Śliwka, poślubił Annę Górniok, ur. 1879, kucharkę w Cieszynie, córkę Jana, właściciela gruntu w Lipowcu, i Marii z domu Wantulok (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 A, s. 571).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Jandaurek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Bruno Karol Maria Jandaurek (1880-1880)
 2. Henrietta Maria Jandaurek (*1886) 
 3. Henryk Jandaurek (1850-1912)
 4. Otto Józef Jandaurek (1879-1943)
 5. Róża Maria Teresa Jandaurek (*1877)

Materiały do genealogii rodziny Jandaurków:

17 II 1917 Erwin Jandaurek, fotograf w cywilu, obecnie feldwebel w (austriackim) 100 pułku piechoty, ur. 17 VII 1883 Cieszyn, syn Henryka fotografa i Marii, poślubił Adolfinę Hajduk, ur. 19 V 1893 Ligotka Kameralna, córkę Andrzeja, właściciela domu w Cieszynie (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 A, s. 585).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wodecki - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wodeckich:

23 II 1911 Ludwik Wodecki, zamieszkały w Cieszynie, ur. 28 VII 1879 Tenczynek powiat Chrzanów (Galicja), syn Szymona, właściciela gruntu w Tenczynku, poślubił Alojzję Mach, ur. 30 XII 1873 Cierlicko Górne, zamieszkałą w Cieszynie, córkę Henryka i Marii z domu Duda (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 A, s. 521).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Konopnicki - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Konopnickich:

Stanisław Konopnicki, urzędnik, żonaty, 86 lat, ur. Wieliczka, zm. 11 VI 1909 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 10 A, cz. 2, s. 33).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wydra - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wydrów:

29 VII 1849 roku Jerzy Wydra, komornik w Bobrku, 59 lat, wdowiec, poślubił Ewę, 28 lat, córkę Andrzeja Muchy, chałupnika w Nieborach (PMMC, Metryki ślubów, t. 9 B, Bobrek, s. 1).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

piątek, 12 maja 2017

Gagino - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Jakub Ignacy Franciszek Gagino (*1754)
Materiały do genealogii rodziny Gagino:

Piotr Gagino. Urodził się około 1714 roku (wg metryki zgonu w 1777 miał 63 lata). Zmarł 19 III 1777 roku w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 52).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Stanetti - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Jan Karol Józef Stanetti (*1752)
 2. Karol Antoni Kasper Stanetti (*1755)
 3. Karol Józef Stanetti (*1754)
Materiały do genealogii rodziny Stanetti:

Franciszek Stanetti katolik, żona Fryderyka luteranka, zamieszkali w Cieszynie dzieci: Józefa Teresa chrzest 30 I 1741 , Joanna Antonia Klara chrzest 11 I 1744 , Karol Józef chrzest 25 VII 1754 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Pino - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Pino:

Henryk Pino, żona Maria, córka Maria Magdalena Julianna ur. Cieszyn chrzest 9 X 1710 (PMMC, Metryki chrztów, t. 9, s. 25).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Mizia - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Zuzanna Mizia (*1879)
Materiały do genealogii rodziny Miziów:

30 IX 1878 roku Jan Mizia, ur. 23 XI 1855 Śmiłowice, pomocnik szewca w Cieszynie, syn Andrzeja, poślubił Marię Glajcar, zamieszkałą Gułdowy, ur. 1855 Gułdowy, córkę Jana, chałupnika w Gułdowach, i Ewy (PEAC, Metryki ślubów, t. 5).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Jeleń - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Andrzej Jeleń (1821-1881)
 2. Zuzanna Jeleń (*1855)

Materiały do genealogii rodziny Jeleniów:

2 IX 1878 Paweł Jeleń, zamieszkały w Cieszynie, ur. 1850 Guty, syn Pawła, poślubił Zuzannę Koczur, córkę Adama z Cieszyna (PEAC, Metryki ślubów, t. 5).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Witoszek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Witoszek (*1777)
Materiały do genealogii rodziny Witoszków:

19 V 1878 roku Paweł Witoszek, komornik w Kalembicach nr 1, wdowiec, ur. Hażlach, 48 lat, syn Andrzeja, komornika w Hażlachu, i Zuzanny, poślubił Marię Kozieł z Brzezówki, ur. 15 XI 1850 Hażlach, córkę komornika w Hażlachu (PEAC, Metryki ślubów, t. 5).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Hlawacz - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Hlawaczów:

25 XI 1877 roku Maciej Hlawacz, nadziennik (robotnik pracujący za dniówkę) w Cieszynie w fabryce mebli, ur. 1851 w "Koriczan" na Morawach, syn Tomasza, poślubił Marię Szczepańską, ur. 12 IV 1853 Hażlach, córkę Pawła, chałupnika w Hażlachu (PEAC, Metryki ślubów, t. 5).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Wencel - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wencelów:

7 VII 1901 Jan Wencel, blacharz w Cieszynie, ur. 1875, syn Marii Wencel, handlarki masłem w Cieszynie, poślubił Zuzannę Pastuchę, ur. 1875 w Cieszynie, wdowę po Piotrze Pastusze (Pastucha), córkę Ewy Stenzel (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 B, s. 2).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Warcop - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Warcopów:

12 IX 1911 Jan Warcop, chałupnik w Bobrku, ur. 6 VIII 1881 syn +Jana właściciela gruntu w Toszonowicach Górnych i Anny z domu Bilik, poślubił Ewę Banot ("Banoth"), służącą, córkę Jana i jego żony Ludwiny z domu Kabiesz, zamieszkałą Cieszyn, ur. 14 XII 1887 (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 A, s. 62).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Heissing - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Heissingów:

3 VIII 1907 Gustaw Heissing, ur. 27 III 1872 Jauerning, c.k. komendant żandarmerii, syn +Alfreda urzędnika Sądu Okręgowego w Jauerning i jego żony +Antonii, poślubił Karolinę Nardelli, "rękawiczniorkę", zamieszkałą w Cieszynie, córkę Cypriana Nardelli górnika w Karwinie i jego żony Marii, ur. 14 IX 1878 Jausruchdet(?) (Górna Austria) (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 A, s. 38).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Werner - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wernerów:

Adolf Werner, kontroler kolei, żonaty, ur. w Ungwar, Węgry, przynależny do Cieszyna, katolik, 48 lat, zm. 12 XII 1914 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 11, s. 118).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Bartosik - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Bartosików:

18 II 1903 Jan Bartosik, krawiec w Cieszynie, ur. 2 VI 1875 Klecza Dolna, syn Franciszka młynarza w Kleczy Dolnej i Anny z domu Galas, poślubił Leopoldynę Johel, ur. 9 II 1879, córkę szewca w Cieszynie (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 A, s. 12).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Kotowicz - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kotowiczów:

31 I 1904 Józef Kotowicz, stolarz, zamieszkały w Bobrku, przynależny do Żywca, ur. 4 I 1870, syn +Marii Kotowicz, służącej w Tarnowie, poślubił Marię Wojtek, ur. 1875 Dębowiec, służącą w Cieszynie, córkę +Jana, komornika w Dębowcu (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 A, s. 20).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Zaufalik - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Zaufalików:

17 X 1910 Simon Zaufalik, ur. 15 IX 1878, sierżant orkiestry przy 9 pułku piechoty arcyksięcia Karola, syn +Józefa piekarza w Pradze i Józefy, poślubił Ewę Kowacz, gospodynię domu w Cieszynie, wdowę po Antonim Kowaczu, tokarzu w Cieszynie, córkę +Adama Pindura, właściciela domu w Cieszynie (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 A, s. 58).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Hawlik - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Hawlików:

22 X 1910 Alojzy Hawlik, ślusarz zamieszkały w Błogocicach, ur. 9 VI 1881, syn +Marcina, kierownika sklepu w Cieszynie, i Franciszki, poślubił Marię z domu Bury, ur. 25 V 1888, córkę Ignacego Burego, krawca w Cieszynie, i Zofii z domu Puzoń (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 A, s. 58).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Piekarczyk - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Antoni Jan Piekarczyk (*1878)
 2. Ludwik Józef Piekarczyk (*1882) 
Materiały do genealogii rodziny Piekarczyków:

7 X 1906 Wacław Piekarczyk, introligator w Cieszynie, ur. 20 IX 1880 Cieszyn, syn Michała krawca w Cieszynie i Zuzanny, poślubił Zuzannę Franek, służącą w Cieszynie, ur. 14 V 1880 Żuków Górny, córkę Józefa, murarza w Trzanowicach (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 A, s. 34).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Mikuszewski - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Mikuszewskich:

14 I 1905 roku Juliusz Mikuszewski, krawiec, ur. 1873 Żywiec, syn Jana, szewca w Żywcu, i Anny, poślubił Marię Zimmermann, córkę Jana, szewca w Cieszynie (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 A, s. 25).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Gola - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Golów:

Józef Gola, żona Maria z domu Mokrysz ("Mokrisch"), syn Karol Leonard ur. 13 X 1886 Cieszyn, zm. 1890 (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Cieszyn, s. 142).

30 VII 1904 Maurycy Gola, ur. 1880 Opawa, kierownik drukarni w Cieszynie, syn Maurycego tercjana szkolnego w Opawie i Berty, poślubił Adelę Niemietz, ur. 1884 Cieszyn, córkę Jana, malarza pokojowego w Cieszynie (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 A, s. 22).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Danilowicz - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Danilowiczów:

Władysław Danilowicz, kolejarz, żonaty, ur. Jakubowa Wola powiat Drohobycz, zamieszkały w Stryju, ostatni raz w Sibicy, katolik, 38 lat, zm. 9 XII 1914 w Cieszynie w Szpitalu Śląskim na cukrzycę (PMMC, Metryki zgonów, t. 11, s. 118).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

czwartek, 11 maja 2017

Cingr - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Cingrów:

Piotr (Petr) Cingr, żona Alojzja, syn Piotr (Petr) Andrzej Maksymilian Henryk, ur. 1 V 1903 w Cieszynie (PMMC, Metryki chrztów, t. 23 A, s. 179).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Spisak - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Spisaków:

Tomasz Spisak, piekarz, ur. 12 X 1869 w Radoczy koło Wadowic, ślub w Cieszynie 30 I 1891, żona Aniela z domu Russek, córka Helena Zofia ur. 8 V 1899 (PMMC, Metryki chrztów, t. 22 A, s. 359).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Kulhon - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kulhonów:

15 VIII 1741 Jan Kulhon, katolik, szewc ("sutor"), poślubił wdowę Marię Molendę ("Molendova"), katoliczkę; oboje z Cieszyna (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 390).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Kametz - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Ludwik Aleksy Erhard Gwido Kametz (*1889)

Materiały do genealogii rodziny Kametzów:

Ludwik Kametz, ur. 9 IX 1848 w Cieszynie, budowniczy, ślub 21 I 1888 Karwina, żona Emilia Pludczinowski, syn Ekhard Herman Aleksander ur. 5 V 1904 Cieszyn (Kamieniec) (ojciec chrzestny: Hermann Hinterstoisser, dyrektor szpitala, i jego żona Aleksandra) (PMMC, Metryki chrztów, t. 23 A, s. 389).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Radda - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Alojzja Antonia Radda (*1849)
 2. Anna Radda (*1860) 
 3. Otylia Radda (*1862)
 4. Paulina Aleksandra Maria Radda (*1872)
Materiały do genealogii rodziny Raddów:

Karol Radda, profesor, żona Alojzja z domu Dupaixe, córka Maria Paulina Alexia ur. 1 VIII 1874 Cieszyn (Frysztackie Przedmieście nr 3) (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Frysztackie Przedmieście, s. 11).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Schill - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Schillów:

Jerzy von Schill (Georg von Schill), pensjonowany "Oberleutnant", 85 lat, katolik, zm. 27 II 1822 Cieszyn (Frysztackie Przedmieście nr 4) (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 B, Frysztackie Przedmieście, s. 19).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Kasztura - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Kasztura (*1879)
 2. Jan Kasztura (*1872)
Materiały do genealogii rodziny Kaszturów:

Jan Kasztura, chałupnik w Krasnej nr 16, żona Anna Rucka, syn Paweł ur. 15 VII 1877 (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Krasna, s. 5), córka Maria ur. 12 XII 1881 (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Krasna, s. 10), córka Anna ur. 2 XII 1884 (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Krasna, s. 13).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Galicz - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Galiczów:

Jan Galicz, ur. 28 I 1874 Leskowiec, 17 VII 1905 r. w Cieszynie poślubił Wandę Gawińską, ur. 15 IX 1879 w Cieszynie, córkę Wilhelma. Ich córką była Maria Wanda, ur. 5 V 1906 (PMMC, Metryki chrztów, t. 23 A, s. 26).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Hohenegger - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Hoheneggerów:

Adolf Hohenegger, 15 lat, ur. Cieszyn, syn Ludwika, w roku szkolnym 1855/1856 uczeń klasy szóstej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 32, klasa VI nr 7).

Gustaw Hohenegger, ur. 19 VIII 1843 w Cieszynie, syn Ludwika, w roku szkolnym 1855/1856 uczeń klasy drugiej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 32, klasa II nr 7).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Smutny - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Antonia Weronika Smutny (*1824)
 2. Gotfryd Leopold Smutny (*1873)
Materiały do genealogii rodziny Smutnych:

Emeryk Smutny, rzeźnik w Cieszynie, żona Maria z domu Halfar, syn Ferdynand Dominik ur. 30 V 1895 w Cieszynie (PMMC, Metryki chrztów, t. 22 A, s. 50).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Szalay - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Szalayów:

23 I 1915 r. Wilhelm Szalay, ur. 1 V 1890, ogniomistrz plutonowy oddziału samochodowego, syn Wiktora, zarządcy folwarcznego w Grazu i jego żony Anny, poślubił Marię Kment, ur. 12 VII 1889, zamieszkałą Baden koło Wiednia, córkę Franciszka, urzędnika pocztowego w Wiedniu, i jego żony Marii z domu Goldeband (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 A, s. 84).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.