sobota, 23 grudnia 2017

Wicherek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wicherków:

Jan Wicherek, siedlak w Piotrowicach nr 7, żona Barbara z domu Obłożek, syn Jan Paweł ur. 8 VI 1814 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. F VIII 4, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Piotrowicach (1797–1852), Piotrowice, s. 45).

Ten Jan Paweł Wicherek był później nauczycielem w Ogrodzonej (Władysław Szweda, Z dziejów Ogrodzonej, Ogrodzona 2008, s. 91, podaje, że pochodził z Piotrowic). 1857 wpłacał datki na Towarzystwo Naukowe Krakowskie (Listy Pawła Stalmacha do Galicjan, opr. Irena Homola, „Zaranie Śląskie”, R. 30, Z. 4, 1967, s. 787). Był członkiem Czytelni Ludowej w Cieszynie („Sprawozdanie z czynności Czytelni ludowej w Cieszynie (…) za rok 1868”, [Cieszyn 1869], s. 4).

Zmarł 25 II 1874 w Ogrodzonej, wg metryki w wieku 62 lat na astmę (PMAO, Metryki zgonów, t. 2, Ogrodzona, s. 43). O jego zgonie pisała "Gwiazdka Cieszyńska" 1874 nr 9. Jan Wicherek, nauczyciel, ze swoją żoną Marią Guretzki miał syna Wilhelma Roberta Ryszarda ur. 28 III 1854 w Ogrodzonej nr 32 (PMAO, Metryki chrztów, t. 2, Ogrodzona, s. 89).

Synami Jana nauczyciela byli też Karol, proboszcz w Ochabach, i Jan, profesor gimnazjum w Cieszynie, który zmarł 18 XI 1873 w Ogrodzonej nr 32 w wieku 30 lat (PMAO, Metryki zgonów, t. 2, Ogrodzona, s. 43). O śmierci Jana Wicherka profesora pisała "Gwiazdka Cieszyńska" (1873 nr 47). Ksiądz Karol był członkiem Towarzystwa Naukowej Pomocy Księstwa Cieszyńskiego („Sprawozdanie Towarzystwa Naukowej Pomocy dla Księstwa Cieszyńskiego” 1875, s. 5).

(Wicherkowie z Suchej Górnej)

Gabriel Wicherek, 14 lat, syn Józefa, chałupnika w Suchej Górnej, w roku szkolnym 1856/1857 uczeń klasy pierwszej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 33, klasa I nr 55).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz