poniedziałek, 17 marca 2014

Księgi metrykalne (10): Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Piotra i Pawła w Skoczowie

PARAFIA
Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Piotra i Pawła w Skoczowie ma historię sięgającą średniowiecza.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Do parafii należało miasto Skoczów, a także okoliczne miejscowości: Bładnice Dolne, Bładnice Górne, Kiczyce, Harbutowice, Międzyświeć, Nierodzim, Pogórze, Wilamowice i Wiślica.

Przed 1784/1785 rokiem parafia obejmowała większy obszar. Wtedy wyodrębniono z niej lokalie w Pierśćcu i Lipowcu (obecnie część Ustronia), a Bielowicko przyłączono do parafii rzymskokatolickiej p.w. św. Bartłomieja w Grodźcu (nawiasem mówiąc, sami mieszkańcy Bielowicka woleli należeć do parafii w Skoczowie, bo choć położona dalej, to będąc w mieście mogli załatwić różne sprawy).

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi metrykalne chrztów zachowały się od 1741 roku, ślubów od 1759 roku, zgonów od 1764 roku. Jest również indeks chrztów, obejmujący okres od 1714 roku (samej księgi jednak brak, przypuszczalnie może być przechowywana na strychu razem z innymi materiałami z XVIII czy XIX w.).

Księgi z przełomu XIX i XX wieku trafiły do Urzędu Stanu Cywilnego w Skoczowie. W archiwum parafialnym znajdują się następujące księgi z podziałem na miejscowości:
- Bładnice Dolne - komplet do 1884 roku,
- Bładnice Górne - komplet do 1884 roku,
- Kiczyce - komplet do 1854 roku,
- Międzyświeć - komplet do 1884 roku,
- Pogórze - chrzty do 1870 roku, śluby do 1837 roku, zgony do 1837 roku,
- Skoczów - chrzty do 1870 roku, śluby do 1837 roku, zgony do 1837 roku.
- Wilamowice - komplet do 1884 roku,
- Wiślica - komplet do 1854 roku.

Dla okresu od 1890 roku są odpisy wszystkich rodzajów ksiąg metrykalnych. Metryki są indeksowane.

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Dzieje Skoczowa od zarania do współczesności, wyd. 2, red. Edward Biszorski, Jan Broda, Witold Iwanek, Karol Kajzer, Skoczów 1993.