środa, 18 października 2017

Szuścik - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Leopold Szuścik (*1872)
 2. Andrzej Szuścik (*1853)
 3. Anna Szuścik (*1878)
 4. Anna Szuścik (*1882) 
 5. Jan Szuścik (*1825)
 6. Jerzy Szuścik (1883-1893)
 7. Józef Szuścik (*1871)
 8. Paweł Szuścik (*1886)  
 9. Stefania Szuścik (1905-1994)
Materiały do genealogii rodziny Szuścików:

(Szuścikowie z Frysztatu)

Jan Szuścik (Schustik), ur. 1808 Frysztat, katolik, kawaler, od 6 IX 1827 roku służył w 57 Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3702, Klasa III, Zeszyt I, s. 139).

(Szuścikowie z Gułdowów)

18 X 1797 r. Paweł Szuścik, 24-letni komornik, syn Józefa, Annę Kołder, córkę Jerzego, zagrodnika w Gułdowach, 18 lat (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 B, Gułdowy, s. 4).

Anna Szuścik, żona Pawła, zmarła 18 III 1806 roku na tyfus (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Gułdowy, s. 6).

Dzieci Pawła Szuścika i Anny z domu Kołder:

a) Jerzy (ur. 8 III 1799 r.) (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 B, Gułdowy, s. 8).
b) Ewa (ur. 13 X 1801 r.) (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 B, Gułdowy, s. 10).
c) Andrzej (3 XI 1805 r. – 10 II 1806 r.) (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 B, Gułdowy, s. 13; PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Gułdowy, s. 6).

29 IV 1806 roku Paweł Szuścik, chałupnik Gułdowy, poślubił Ewę, wdowę po Jerzym Kołdrze, chałupniku (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 B, Gułdowy, s. 7).

Paweł Szuścik zmarł 9 IV 1834 roku w wieku 60 lat (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 B, Mnisztwo i Gułdowy, s. 17).

Józef Szuścik, ur. 1839, 26 I 1909 roku poślubił w Cieszynie Marię Gilową z domu Lazar.

Być może z tej samej rodziny pochodził poniższy, mieszkający poza Śląskiem Cieszyńskim:

17 V 1788 Franciszek Szuścik, 38 lat, wdowiec, chałupnik w Bziu Górnym ("Ober Goldmannsdorf"), poślubił Annę Michalczyk, 32 lata, pannę z Pielgrzymowic (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Księgi Metrykalne, sygn. 1647, Metryki ślubów parafii w Pielgrzymowicach 1766-1819, k. 60).

sobota, 14 października 2017

Taska - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Tasków:

Paweł Taska, zagrodnik w Nydku nr 19, ur. 15 VI 1852, zm. 12 VI 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Milerski - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Maria Paulina Milerska (*1873)

Materiały do genealogii rodziny Milerskich:

21 X 1804 Andrzej Milerski, 25 lat, luteranin, syn +Pawła, poślubił Marię Lipę, 24 lata, córkę Adama (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Kalembice, s. 9).

Maria, żona Jana Milerskiego, chałupnika w Nydku nr 86, ur. 1843, zm. 17 VII 1878 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 24, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Jan Milerski, chałupnik w Nydku nr 43, żona Ewa z domu Młynek, córka Zuzanna, ur. 1864, od 5 VIII 1883 żona Jana Gajdzicy, zagrodnika w Bystrzycy (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

28 X 1883 Jan Milerski, ur. 26 VII 1860 Nydek, chałupnik w Nydku nr 42, syn Józefa i Marii z domu Rykała, poślubił Zuzannę Szturc, ur. 1863, córkę Pawła, zagrodnika w Bystrzycy (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Jan Milerski, chałupnik w Nydku nr 86, ur. 6 X 1835, zm. 21 XII 1906 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Sztefek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Adam Sztefek (1874-1923)
 2. Andrzej Sztefek (*1839)
 3. Anna Sztefek (*1861)
 4. Ewa Sztefek (*1876)  
 5. Ewa Sztefek (1876-1951)
 6. Maria Sztefek (*1906) 
 7. Paweł Sztefek (*1866)
 8. Zuzanna Sztefek (1871-1938)
Materiały do genealogii rodziny Sztefków:

Jerzy Sztefek, nadziennik w Tyrze nr 9, ur. 1812, zm. 17 I 1876 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 24, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Jan Sztefek, nadziennik w Tyrze nr 9, ur. 21 VI 1850, zm. 21 XI 1876 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 24, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Paweł Sztefek, komornik, syn Jerzego i Ewy, ur. Śmiłowice, żona Maria Filipek, ur. Żuków, córka Adama i Anny, zamieszkali Śmiłowice nr 40, syn Paweł ur. 28 XII 1866 zm. 20 IX 1919 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET III 6, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ligotce Kameralnej 1859-1877).

Jan Sztefek, ur. Rzeka, syn Jana i Zuzanny, chałupnik w Rzece nr 62, żona Maria Śmiłowski, córka Ewa ur. 23 I 1867 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET III 6, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ligotce Kameralnej 1859-1877).

Maciej Sztefek, komornik, ur. Śmiłowie, syn Jana i Marii, żona Zuzanna Hracki, córka Anna ur. 21 V 1867 Śmiłowice nr 25 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET III 6, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ligotce Kameralnej 1859-1877).

Paweł Sztefek, komornik, syn Jakuba i Zuzanny, żona Ewa Sikora, syn Maciej ur. 26 VII 1867 Śmiłowice nr 61 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET III 6, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ligotce Kameralnej 1859-1877).

Maria Sztefek, wdowa, komornica, Tyra nr 18, 67 lat, ur. Oldrzychowice, zm. 6 XI 1881 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 24, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Jan Szetefek, syn Pawła i Marii z domu Ferfecki, zagrodników, ur. 23 VI 1879 Karpętna, zm. 30 VII 1884 Wędrynia (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 24, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

21 I 1883 Jerzy Sztefek, chałupnik w Cieszynie nr 50, ur. 11 XI 1859 Wędrynia, syn Jana i Marii z d. Góra, poślubił Ewę Janiczek, ur. 24 XI 1856 w Milikowie, córkę Pawła, leśniczego ("heger") z Bystrzycy nr 131, i Ewy z domu Klus (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

5 X 1884 Anna, ur. 1845 Tyra, wdowa po Janie Sztefku, komorniku w Tyrze, poślubiła Jana Macurę, komornika w Tyrze (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Maria Sztefek z domu Drózd, żona Jana, chałupnika w Oldrzychowicach nr 107, ur. 14 XII 1843 Cisownica, zm. 4 IX 1886 Oldrzychowice nr 107 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 24, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Maria Sztefek z domu Ferfecka, ur. 1851 Wędrynia, żona Pawła, chałupnika w Wędryni, zm. 15 II 1890 Wędrynia nr 104 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

4 V 1890 Paweł Sztefek, chałupnik w Wędryni nr 104, ur. 18 I 1842 Wędrynia, syn Jana i Anny z domu Samiec, wdowiec po Marii z domu Ferfecki, poślubił Marię Supik, córkę Jerzego, chałupnika w Łyżbicach nr 12 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Jan Sztefek, chałupnik w Bystrzycy nr 72, ur. 20 V 1829 Karpętna, zm. 15 VIII 1891 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

25 X 1891 Maria Sztefek, córka Jerzego, robotnika, i Anny z domu Wilczek, Oldrzychowice nr 56, poślubiła Karola Heczkę, robotnika w Końskiej (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Anna Sztefek, panna, komornica, ur. 1 VIII 1822 Oldrzychowice, zm. 30 IX 1895 Olrzychowice nr 88 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Jan Sztefek, zm. 20 I 1905, zagrodnik w Bystrzycy nr 220, żonaty, ur. 16 III 1840 Gródek (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Ewa Sztefek, z domu Lisztwan, żona Jana chałupnika w Bystrzycy nr 122, ur. 19 XII 1857 Karpętna, zm. 29 XI 1906 Bystrzyca (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Maria Sztefek z domu Raszka, żona Jerzego, chalupnika w Bystrzycy nr 12, ur. 17 I 1870 Wędrynia, zm. 27 X 1907 Bystrzyca (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Anna Sztefek z d. Stryja, żona Adama, zagrodnika w Bystrzycy nr 188, ur. 21 VIII 1886, zm. 26 IX 1912 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Być może członkiem tej rodziny był poniższy:

Andrzej Sztefik, wymownik, ur. 4 X 1813 Bystrzyca, zm. 14 V 1891 Bystrzyca (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

piątek, 13 października 2017

Szmek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Szmeków:

Jan Szmek, chałupnik w Oldrzychowicach nr 84, ur. 1817 Koszarzyska, zm. 8 X 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

środa, 11 października 2017

Henner - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Hennerów:

Katarzyna Hennerowa, wdowa po Franciszku Henner, nauczycielu w Szonowie, katoliczka, matka proboszcza cierlickiego, z domu Boczek ("nata Boczkowa") z Żermanic, ok. 85 lat, zm. 14 I 1741 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

sobota, 7 października 2017

Cygon - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Cygonów:

Fryderyk Cygon, żona Zuzanna, protestanci w Dębowcu, syn Jan ur. 1729 (PMD, Metryki chrztów, t. 1, s. 4), córka Zuzanna ur. 1732 (PMD, Metryki chrztów, t. 1, s. 25), Fryderyk ur. 1739 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 38).

Andrzej Cygon, żona Zofia, luteranie w Dębowcu, córka Zofia ur. 1730 (PMD, Metryki chrztów, t. 1, s. 11), syn Jakub ur. 1733 ( (PMD, Metryki chrztów, t. 1, s. 35).

Jan Cygon, żona Anna, luteranie w Dębowcu, syn Jakub ur. 1730 (PMD, Metryki chrztów, t. 1, s. 13).

Jakub Cygon, żona Maria, katolicy w Dębowcu, córka Anna ur. 1730 (PMD, Metryki chrztów, t. 1, s. 13), córka Maria ur. 1733 (PMD, Metryki chrztów, t. 1, s. 35), syn Jan ur. 1736 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 20), syn Jerzy ur. 1740 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 45).

6 albo 10 ("6 vel 10") I 1733 w Lipniku Jan Cygon, luteranin w Dębowcu, poślubił Dorotę Henkel ("Henklova"), pannę z Białej, katoliczkę (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

Jan Cygon, żona Dorota, zamieszkali w Dębowcu, syn Paweł ur. 1733 (PMD, Metryki chrztów, t. 1, s. 37), syn Jan ur. 1737 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 25), syn Jan ur. 1739 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 39), córka Maria ur. 1740 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 48).

Jerzy Cygon, żona Zuzanna, oboje katolicy w Dębowcu, syn Paweł chrzest 29 XII 1733 (PMD, Metryki chrztów, t. 1, s. 39).

Jan Cygon, żona Maria, luteranie w Dębowcu, dzieci: bliźnięta Jerzy i Maria ur. 1734 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 6).

Ewa Cygon, jej nieślubny syn Jan ur. 1734 Wilamowice (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 7).

15 II 1735 Jerzy Cygon, wdowiec, katolik, poślubił Zuzannę Smelik ("Zmelik"), córkę +Mikołaja, katoliczkę, oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

26 VIII 1738 Anna Cygon, córka Jana z Dębowca, luteranka, poślubiła Jana Jursę, wdowca, protestanta, "ex Brzegi" w parafii Skoczów (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

Jan Cygon, żona Maria, syn Jan ur. 1742 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 61).

14 II 1751 Maria Cygon, katoliczka, córka Jerzego i +Katarzyny, poślubiła Jakuba Pokręconego(?) ("Pokrenczony"), katolika, oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

6 II 1752 Zuzanna wdowa po Fryderyku Cygon z Dębowca, luteranka, poślubiła Andrzeja Smelika, wdowca i luteranina z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

4 VI 1752 Jan Cygon, syn +Franciszka i Zuzanny, oboje rodzice luteranie, poślubił Annę Rybicę, córkę Jerzego katolika i Ewy luteranki (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

Jan Cygon, żona Anna, zamieszkali w Dębowcu, syn Jan ur. 1752 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 130), syn Paweł ur. 1755 (PMD, Metryki chrztów, t. 2, s. 143).
Maria Cygon, córka Jana, luteranina, Dębowiec, zm. 26 II 1760 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Zofia "Cygonka nata Pawliana", Dębowiec, ok. 60 lat, zm. 13 V 1761 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Jan Cygon, Dębowiec, luteranin, ok. 70 lat, zm. 9 III 1762 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Maria Cygon, córka Pawła i Anny, Dębowiec, zm. 12 IV 1763 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Zuzanna Cygon, córka Jana, luteranina, Dębowiec, 14 dni, zm. 24 II 1765 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

28 IX 1766 zmarła Zuzanna Cygon z domu Smelik, wdowa po Jerzym Cygonie, katoliczka z Dębowca, 55 lata, pochowana w Dębowcu (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Maria Cygon z domu Brudny, córka Jana Brudnego, wdowa po Janie Cygonie, ok. 89 lat, luteranka z Dębowca, zm. 31 XII 1766 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Zofia Cygon, córka Pawła siedlaka i Anny z domu Rybica, Dębowiec nr 3, żyła 6 lat, zm. 26 VII 1775 (PMD, Metryki zgonów, t. 2).

Anna Cygon, żona Pawła siedlaka, Dębowiec nr 3, córka Jana Rybicy, żyła 41 lat, 3 miesiące i 22 dni, zm. VIII 1775 (PMD, Metryki zgonów, t. 2).

Anna Cygon, żyła 7 lat, 8 miesięcy i 15 dni, córka +Andrzeja Cygona i Zuzanny z domu Kuboszek, katoliczka, Dębowiec nr 62, zm. 6 VI 1778 (PMD, Metryki zgonów, t. 2).

Jan Cygon, luteranin, Dębowiec nr 57, 60 lat, syn Andrzeja, zm. 9 IV 1783 (PMD, Metryki zgonów, t. 2).

Ewa Cygon, żona Andrzeja, zagrodnika, z domu Warzecha, 30 lat, zm. 9 XII 1787, Dębowiec nr 2 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 8).

Mateusz Cygon, 18 lat, syn Jana i Marii, Dębowiec nr 57, zm. 9 II 1788 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 10).

Jakub Cygon, komornik, 60 lat, luteranin, syn Andrzeja, zm. 14 XI 1790 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 17).

Maria Cygon, wdowa po Janie chałupniku, Dębowiec nr 75, z domu "Koziarkin"(?), 70 lat, zm. 6 III 1791 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 18).

Jan "Czigoń", komornik, 63 lata, luteranin, Dębowiec nr 93, zm. 13 I 1806 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 55).

Andrzej Cygon, wymownik, Dębowiec nr 2, 67 lat, zm. 8 IV 1823 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 113).

piątek, 6 października 2017

Gąsior (Gonsior) - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Gąsiorów (Gonsiorów):

Andrzej Gąsior ("Gonsiur"), żona Zuzanna, katolicy w Iskrzyczynie, dzieci: Maria chrzest 22 XI 1755 (PMD, Metryki chrztów, t. 2), Jakub chrzest 13 VII 1757 (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 4), Zuzanna chrzest 26 VIII 1759 (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 15).

Jan Gąsior ("Gonsior"), syn Andrzeja, zm. 9 VI 1761 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Maria Gąsior ("Gonsior"), córka Andrzeja, 5 lat, Iskrzyczyn, zm. 6 XI 1761 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Zuzanna Gąsior ("Gonsior"), córka Anrzeja, 2 lata, Iskrzyczyn, zm. 8 XI 1761 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Andrzej Gąsior ("Gonsior"), katolik z Iskrzyczyna, ok. 36 lat, zm. 23 XI 1761 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

czwartek, 5 października 2017

Sodzawiczny - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Maria Sodzawiczny (*1855)
 2. Maria Sodzawiczny (*1857)
Materiały do genealogii rodziny Sodzawicznych:

Jakub Sodzawiczny, żona Maria, luteranie w Dębowcu, córka Maria chrzest 16 X 1730 (PMD, Metryki chrztów, t. 1, s. 16).

Jan Sodzawiczny, żona Maria, luteranie w Knaju, syn Adam chrzest 26 IX 1763 (PBG, Metryki chrztów).

poniedziałek, 2 października 2017

Gnida - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Anna Gnida (*1872)

Materiały do genealogii rodziny Gnidów:

Adam Gnida, żona Anna, luteranie w Cierlicku, córka Weronika Dorota chrzest 21 VI 1761 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

F. Gnida, sekretarz Stowarzyszenia Gustawa Adolfa w parafii w Orłowej („Śląskie Stowarzyszenia Gustawa Adolfa. Sprawozdanie” 1878/9, s. 4-5).