wtorek, 17 października 2017

Szuścik - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Szuścików:

Jan Szuścik (Schustik), ur. 1808 Frysztat, katolik, kawaler, od 6 IX 1827 roku służył w 57 Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3702, Klasa III, Zeszyt I, s. 139).

Być może z tej samej rodziny pochodził poniższy, mieszkający poza Śląskiem Cieszyńskim:

17 V 1788 Franciszek Szuścik, 38 lat, wdowiec, chałupnik w Bziu Górnym ("Ober Goldmannsdorf"), poślubił Annę Michalczyk, 32 lata, pannę z Pielgrzymowic (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Księgi Metrykalne, sygn. 1647, Metryki ślubów parafii w Pielgrzymowicach 1766-1819, k. 60).

sobota, 14 października 2017

Taska - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Tasków:

Paweł Taska, zagrodnik w Nydku nr 19, ur. 15 VI 1852, zm. 12 VI 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Milerski - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Milerskich:

Maria, żona Jana Milerskiego, chałupnika w Nydku nr 86, ur. 1843, zm. 17 VII 1878 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 24, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Jan Milerski, chałupnik w Nydku nr 43, żona Ewa z domu Młynek, córka Zuzanna, ur. 1864, od 5 VIII 1883 żona Jana Gajdzicy, zagrodnika w Bystrzycy (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

28 X 1883 Jan Milerski, ur. 26 VII 1860 Nydek, chałupnik w Nydku nr 42, syn Józefa i Marii z domu Rykała, poślubił Zuzannę Szturc, ur. 1863, córkę Pawła, zagrodnika w Bystrzycy (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Jan Milerski, chałupnik w Nydku nr 86, ur. 6 X 1835, zm. 21 XII 1906 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Sztefek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Sztefków:

Jerzy Sztefek, nadziennik w Tyrze nr 9, ur. 1812, zm. 17 I 1876 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 24, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Jan Sztefek, nadziennik w Tyrze nr 9, ur. 21 VI 1850, zm. 21 XI 1876 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 24, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Maria Sztefek, wdowa, komornica, Tyra nr 18, 67 lat, ur. Oldrzychowice, zm. 6 XI 1881 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 24, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Jan Szetefek, syn Pawła i Marii z domu Ferfecki, zagrodników, ur. 23 VI 1879 Karpętna, zm. 30 VII 1884 Wędrynia (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 24, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

21 I 1883 Jerzy Sztefek, chałupnik w Cieszynie nr 50, ur. 11 XI 1859 Wędrynia, syn Jana i Marii z d. Góra, poślubił Ewę Janiczek, ur. 24 XI 1856 w Milikowie, córkę Pawła, leśniczego ("heger") z Bystrzycy nr 131, i Ewy z domu Klus (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

5 X 1884 Anna, ur. 1845 Tyra, wdowa po Janie Sztefku, komorniku w Tyrze, poślubiła Jana Macurę, komornika w Tyrze (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Maria Sztefek z domu Drózd, żona Jana, chałupnika w Oldrzychowicach nr 107, ur. 14 XII 1843 Cisownica, zm. 4 IX 1886 Oldrzychowice nr 107 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 24, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Maria Sztefek z domu Ferfecka, ur. 1851 Wędrynia, żona Pawła, chałupnika w Wędryni, zm. 15 II 1890 Wędrynia nr 104 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

4 V 1890 Paweł Sztefek, chałupnik w Wędryni nr 104, ur. 18 I 1842 Wędrynia, syn Jana i Anny z domu Samiec, wdowiec po Marii z domu Ferfecki, poślubił Marię Supik, córkę Jerzego, chałupnika w Łyżbicach nr 12 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Jan Sztefek, chałupnik w Bystrzycy nr 72, ur. 20 V 1829 Karpętna, zm. 15 VIII 1891 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

25 X 1891 Maria Sztefek, córka Jerzego, robotnika, i Anny z domu Wilczek, Oldrzychowice nr 56, poślubiła Karola Heczkę, robotnika w Końskiej (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Anna Sztefek, panna, komornica, ur. 1 VIII 1822 Oldrzychowice, zm. 30 IX 1895 Olrzychowice nr 88 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Jan Sztefek, zm. 20 I 1905, zagrodnik w Bystrzycy nr 220, żonaty, ur. 16 III 1840 Gródek (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Ewa Sztefek, z domu Lisztwan, żona Jana chałupnika w Bystrzycy nr 122, ur. 19 XII 1857 Karpętna, zm. 29 XI 1906 Bystrzyca (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).Maria Sztefek z domu Raszka, żona Jerzego, chalupnika w Bystrzycy nr 12, ur. 17 I 1870 Wędrynia, zm. 27 X 1907 Bystrzyca (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Anna Sztefek z d. Stryja, żona Adama, zagrodnika w Bystrzycy nr 188, ur. 21 VIII 1886, zm. 26 IX 1912 (Zemský archiv w Opawie, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Być może członkiem tej rodziny był poniższy:

Andrzej Sztefik, wymownik, ur. 4 X 1813 Bystrzyca, zm. 14 V 1891 Bystrzyca (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

piątek, 13 października 2017

Szmek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Szmeków:

Jan Szmek, chałupnik w Oldrzychowicach nr 84, ur. 1817 Koszarzyska, zm. 8 X 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

środa, 11 października 2017

Henner - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Hennerów:

Katarzyna Hennerowa, wdowa po Franciszku Henner, nauczycielu w Szonowie, katoliczka, matka proboszcza cierlickiego, z domu Boczek ("nata Boczkowa") z Żermanic, ok. 85 lat, zm. 14 I 1741 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

piątek, 6 października 2017

Cygon - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Cygonów:

6 albo 10 ("6 vel 10") I 1733 w Lipniku Jan Cygon, luteranin w Dębowcu, poślubił Dorotę Henkel ("Henklova"), pannę z Białej, katoliczkę (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

15 II 1735 Jerzy Cygon, wdowiec, katolik, poślubił Zuzannę Smelik ("Zmelik"), córkę +Mikołaja, katoliczkę, oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

26 VIII 1738 Anna Cygon, córka Jana z Dębowca, luteranka, poślubiła Jana Jursę, wdowca, protestanta, "ex Brzegi" w parafii Skoczów (PMD, Metryki ślubów, t. 1).
 
14 II 1751 Maria Cygon, katoliczka, córka Jerzego i +Katarzyny, poślubiła Jakuba Pokręconego(?) ("Pokrenczony"), katolika, oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

6 II 1752 Zuzanna wdowa po Fryderyku Cygon z Dębowca, luteranka, poślubiła Andrzeja Smelika, wdowca i luteranina z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

4 VI 1752 Jan Cygon, syn +Franciszka i Zuzanny, oboje rodzice luteranie, poślubił Annę Rybicę, córkę Jerzego katolika i Ewy luteranki (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

Maria Cygon, córka Jana, luteranina, Dębowiec, zm. 26 II 1760 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Zofia "Cygonka nata Pawliana", Dębowiec, ok. 60 lat, zm. 13 V 1761 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Jan Cygon, Dębowiec, luteranin, ok. 70 lat, zm. 9 III 1762 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Maria Cygon, córka Pawła i Anny, Dębowiec, zm. 12 IV 1763 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Zuzanna Cygon, córka Jana, luteranina, Dębowiec, 14 dni, zm. 24 II 1765 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

28 IX 1766 zmarła Zuzanna Cygon z domu Smelik, wdowa po Jerzym Cygonie, katoliczka z Dębowca, 55 lata, pochowana w Dębowcu (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Maria Cygon z domu Brudny, córka Jana Brudnego, wdowa po Janie Cygonie, ok. 89 lat, luteranka z Dębowca, zm. 31 XII 1766 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Gąsior (Gonsior) - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Gąsiorów (Gonsiorów):

Andrzej Gąsior ("Gonsiur"), żona Zuzanna, katolicy w Iskrzyczynie, dzieci: Maria chrzest 22 XI 1755 (PMD, Metryki chrztów, t. 2), Jakub chrzest 13 VII 1757 (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 4), Zuzanna chrzest 26 VIII 1759 (PMD, Metryki chrztów, t. 3, s. 15).

Jan Gąsior ("Gonsior"), syn Andrzeja, zm. 9 VI 1761 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Maria Gąsior ("Gonsior"), córka Andrzeja, 5 lat, Iskrzyczyn, zm. 6 XI 1761 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Zuzanna Gąsior ("Gonsior"), córka Anrzeja, 2 lata, Iskrzyczyn, zm. 8 XI 1761 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Andrzej Gąsior ("Gonsior"), katolik z Iskrzyczyna, ok. 36 lat, zm. 23 XI 1761 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

czwartek, 5 października 2017

Sodzawiczny - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Sodzawicznych:

Jakub Sodzawiczny, żona Maria, luteranie w Dębowcu, córka Maria chrzest 16 X 1730 (PMD, Metryki chrztów, t. 1, s. 16).

Jan Sodzawiczny, żona Maria, luteranie w Knaju, syn Adam chrzest 26 IX 1763 (PBG, Metryki chrztów).

niedziela, 1 października 2017

Gnida - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Gnidów:

Adam Gnida, żona Anna, luteranie w Cierlicku, córka Weronika Dorota chrzest 21 VI 1761 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

F. Gnida, sekretarz Stowarzyszenia Gustawa Adolfa w parafii w Orłowej („Śląskie Stowarzyszenia Gustawa Adolfa. Sprawozdanie” 1878/9, s. 4-5).