niedziela, 18 marca 2018

Bagiński - genealogia

Biogramy:
  1. Agnieszka Bagińska (*1876)
  2. Teresa Bagińska (*1879) 
Materiały do genealogii rodziny Bagińskich:

Augustyn Bagiński, żona Helena Dubowska, córka Tekla Teresa ur. Cieszyn nr 37, chrzest 21 IX 1778 (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1563), syn Karol chrzest 28 I 1780 (PMMC, Metryki chrztów, . 13, s. 1650), syn Wincenty Augustyn chrzest 12 II 1785 (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 A, cz. 1, s. 88).

Franciszek Bagiński, cieśla ("Tischler", 1784), żona Teresa Schamberger, zamieszkali w Cieszynie, córka Antonia Katarzyna chrzest 11 VI 1783 (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 A cz. 1, s. 25), córka Maria Karolina chrzest 24 X 1784 (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 A, cz. 1, s. 76).