niedziela, 19 sierpnia 2018

Myrmus - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
  1. Andrzej Myrmus (*1807)
  2. Jan Myrmus (*1830)
  3. Maria Myrmus (1831-1831)
  4. Maria Myrmus (*1884)
  5. Maria Myrmus (*1887)
  6. Michał Myrmus (*1813)
  7. Paweł Myrmus (*1799) 
Materiały do genealogii rodziny Myrmusów:

Jerzy Myrmus. Ur. ok. 1750 r. (wg metryki zgonu żył 80 lat) albo ok. 1766 r. (wg metryki ślubu w 1811 r. miał 45 lat). Był katolikiem (PKU, Metryki ślubów, t. 1, Ustroń, s. 66). W źródłach występuje jako komornik w Ustroniu, zamieszkały pod numerami 92 (1794 r.), 96 (1796 r.), 77 (1799 r.), 95 (1803 r.), 100 (1810, 1811, 1813, 1814, 1830 r.), 93 (1821 r.)  i 92 (1824 r.).
Przed 1794 r. poślubił Jadwigę Fickównę (brak metryki w indeksach parafii w Cieszynie od 1785 r., parafii w Ustroniu od 1785 r. i w indeksach parafii w Goleszowie od 1785 r.; córka Jana wg chrztów z 1794, 1796, 1799, 1803, 1806, 1807). Owdowiawszy, 8 X 1811 r. poślubił Annę Macurównę, 20-letnią protestantkę z Ustronia, córkę Adama (PKU, Metryki ślubów, t. 1, Ustroń, s. 66). Jerzy Myrmus zmarł 13 X 1830 r. w Ustroniu (PKU, Metryki zgonów, t. 1, Ustroń, s. 201). Anna zmarła 8 III 1832 r. w Ustroniu na suchoty („Lungensucht), wg metryki zgonu w wieku 40 lat (PKU, Metryki zgonów, t. 2, Ustroń, s. 5).

Dzieci Jerzego (z małżeństwa z Jadwigą z Ficków):
1) Jan Myrmus (ur. 28 VIII 1794) (PKU, Metryki chrztów 1785–1805, Ustroń, s. 116).
2) Zuzanna Myrmus (ur. 17 VI 1796) (PKU, Metryki chrztów 1785–1805, Ustroń, s. 132).
3) Paweł Myrmus (ur. 28 V 1799) (PKU, Metryki chrztów 1785–1805, Ustroń, s. 158).
4) Jerzy Myrmus (ur. 17 XI 1803) (PKU, Metryki chrztów 1785–1805, Ustroń, s. 182), komornik w Ustroniu, żonaty z Anną. Anna, żona Jerzego Myrmusa, zm. 18 VIII 1832 w wieku 25 lat (PKU, Metryki zgonów, t. 2, Ustroń, s. 6).
5) Maria Myrmus (ur. II 1806) (PKU, Metryki chrztów – Ustroń i Hermanice 1806 – 1857, Ustroń, s. 1).
6) Andrzej Myrmus (ur. 6 XII 1807) (PKU, Metryki chrztów – Ustroń i Hermanice 1806 – 1857, Ustroń, s. 12).

Dzieci Jerzego (z małżeństwa z Anną z Macurów):
7) Anna Myrmus (ochrzczona 18 XII 1811), luteranka (PKU, Metryki chrztów – Ustroń i Hermanice 1806 – 1857, Ustroń, s. 54).
8) Michał Myrmus (ochrzczony 14 XII 1813) (tamże, s. 70)
9) Jan Myrmus (ochrzczony 11 V 1814) (tamże, s. 87).
10) Anna Myrmus (ochrzczona 18 IV 1821), luteranka (tamże, s. 130)
11) Ewa Myrmus (ochrzczona 29 VI 1824), luteranka (tamże, s. 158).

Jan Myrmus, ur. Ustroń, robotnik w hucie (w Trzyńcu), żona Zuzanna Mitręga z Wisły, córka Zuzanna ur. 20 IX 1885 Leszna Dolna (PEAC, Metryki chrztów, t. 12).

piątek, 3 sierpnia 2018

Spitzer - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Spitzerów:

Norbert Spitzer, ur. 15 IV 1874 Skoczów, Żyd, żona Hilda ur. 18 II 1884 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Miasta Skoczowa, sygn. 82, Spis mieszkańców z 1910 r., nr 15).

Wilhelm Spitzer, ur. 1858 Skoczów, w 1910 mieszkał w Skoczowie nr 30 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Miasta Skoczowa, sygn. 82, Spis mieszkańców z 1910 r., nr 30).