poniedziałek, 4 stycznia 2016

Lipowski - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Lipowskich:

Paweł Lipowski, żona Maria, zamieszkali Wisła, córka Ewa chrzest 25 XI 1685 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Wisła).

Adam Lipowski, 69 lat, wymownik w Bukowcu nr 11, zm. 7 IV 1875 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 76v).

Adam Lipowski, chałupnik, Wielopole nr 12, żona Anna z domu Bocek, syn Paweł ur. 24 III 1885 (PEAC, Metryki chrztów, t. 12).

Grzegorzek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Grzegorzków:

Jerzy Grzegorzek, zagrodnik w Zaborzu nr 15, żona Maria z domu Mrowiec, córka Zofia Joanna ur. 19 VI 1840 (PMP, Metryki chrztów i ślubów 1840-1945, Zaborze - chrzty, s. 1).

Dybała - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
  1. Jan Dybała (*1766)
Materiały do genealogii rodziny Dybałów:

Andrzej Dybała, żona Zuzanna, katolicy w Ochabach, syn Adam chrzest 20 IX 1759 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Dubiański - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Dubiańskich:

Jakub Dubiański, żona Ewa, Ochaby, syn Andrzej, chrzest 8 VII 1758 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

piątek, 1 stycznia 2016

Firuzek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
  1. Adam Firuzek (1864-1865)
  2. Ewa Firuzek (*1869) 
  3. Zuzanna Firuzek (*1862)
Materiały do genealogii rodziny Firuzków:

We wrześniu 1757 Jakub "Fierusek", syn Michała, katolik, poślubił Annę, córkę Adama Jaworskiego, katoliczkę z Brennej (PBG, Metryki ślubów).

Jakub "Firusek" (1761), "Fierusek" (1759, 1760), żona Anna, katolicy w Brennej, syn Paweł chrzest 15 I 1759, córka Maria chrzest 3 VIII 1760, syn Jan chrzest 4 XII 1761 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Jakub "Firuzek", żona Ewa, katolicy w Brennej, syn Michał chrzest 8 VIII 1763 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Wojtas - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wojtasów:

Maria, żona Józefa Wojtasa, zagrodnika, Bukowiec nr 31, 48 lat, zm. 20 VI 1874 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 76).

Wierba (Vrba) - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wierbów (Vrbów):

Karol Wierba, zagrodnik w Błędowicach Średnich nr 69c, 32 lata, zm. 17 IV 1884 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka I 13, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Błędowicach Dolnych 1881-1937, Błędowice Średnie, s. 5).

Józef Wierba, syn Karola, chałupnika w Błędowicach Średnich nr 82, 3 lata i 3 miesiące, zm. 29 VI 1892 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka I 13, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Błędowicach Dolnych 1881-1937, Błędowice Średnie, s. 15).

Teresa, córka Jana Wierby, chałupnika w Błędowicach Średnich nr 82, 6 lat, zm. 18 VII 1886 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka I 13, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Błędowicach Dolnych 1881-1937, Błędowice Średnie, s. 9).