czwartek, 23 listopada 2017

Konopka - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Konopków:

Józef Konopka, ur. 1883 Kończyce Wielkie (pow. Frysztat, obecnie pow. cieszyński), katolik, od 1905 zamieszkały w Skoczowie, żona Emilia ur. 1887 Wiślica, syn Franciszek ur. 1908 Skoczów (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Miasta Skoczowa, sygn. 82, Spis mieszkańców z 1910 r., nr 196).

Paweł Konopka, ur. 1841 Rudnik, żona Anna ur. Rudnik, syn Karol - dragon, syn Paweł ur. 1891 Rudnik, córka Zuzanna ur. 1869 Rudnik (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Miasta Skoczowa, sygn. 82, Spis mieszkańców z 1910 r., nr 196).

poniedziałek, 13 listopada 2017

Biber - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Biberów:

Henryk Biber, ur. 3 III 1878 Wsetin (Morawy), od 1885 zamieszkały w Skoczowie, kawaler, 1910 deklarował jako język codzienny niemiecki (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Miasta Skoczowa, sygn. 82, Spis mieszkańców z 1910 r., nr 155).

czwartek, 9 listopada 2017

Jakubiec - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Jakubców:

Jan Jakubiec ur. 1871 Brenna, żona Regina ur. 1867 Tresna (Trześnia) k/ Żywca ("Tresna, Saybusch, Galizien"), dzieci: Franciszek ur. 1899 Biała, Anna ur. 1901 Skoczów, Rudolf ur. 1907 Czacza (Czadca) - w 1910 r. mieszkali w Skoczowie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Skoczów, sygn. 82, nr 64).