czwartek, 30 października 2014

Kłoda - genealogia

Biogramy:
 1. Adam Kłoda (1726-1726)
 2. Adam Kłoda (1791-1873)
 3. Adam Kłoda (1836-1899)
 4. Andrzej Kłoda (*1722) 
 5. Andrzej Kłoda (1750-1751)
 6. Andrzej Kłoda (1759-1813)
 7. Anna Kłoda (*1730)
 8. Anna Kłoda (1776-1776)
 9. Anna Kłoda (*1829)
 10. Anna Kłoda (1868-1868)
 11. Ewa Kłoda (*1834) 
 12. Jakub Kłoda (*1671)
 13. Jakub Kłoda (*1724)
 14. Jakub Kłoda (1763-1764) 
 15. Jan Kłoda (†1790)
 16. Jan Kłoda (*1744) 
 17. Jan Kłoda (*1772)
 18. Jan Kłoda (*1776) 
 19. Jan Kłoda (1823-1828)
 20. Jerzy Kłoda (*1668)
 21. Jerzy Kłoda (1719-1743)
 22. Jerzy Maciej Kłoda (1748-1802)
 23. Jerzy Kłoda (1774-1775)
 24. Jerzy Kłoda (1774-1863) 
 25. Jerzy Kłoda (*1778)
 26. Katarzyna Kłoda (†1780)
 27. Maria Kłoda (1831-1890)
 28. Maria Kłoda (1867-1867) 
 29. Michał Kłoda (*1727)
 30. Paweł Kłoda (*1680)
 31. Paweł Kłoda (1721-1796)
 32. Paweł Kłoda (*1755)
 33. Paweł Kłoda (*1781) 
 34. Paweł Kłoda (*1827) 
 35. Zuzanna Kłoda (1752-1754)
Materiały do genealogii rodziny Kłodów:

Rodzinie Kłodów poświęciłem artykuł Kłodowie z Puńcowa koło Cieszyna od XVIII do początku XX wieku, który ukazał się w "Roczniku Muzeum - Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" (t. 2, 2014).

Ze względu na to, że rodzina była bardzo liczna, musiałem dokonać selekcji materiału. Poniższe wypiski to informacje o Kłodach, których w większości nie opisałem w powyższym artykule.

(Kłodowie z Cieszyna)

Jan Kłoda, syn Jana z Górnego Przedmieścia (przedmieście Cieszyna), komornik, lat 21, 20 X 1799 r. poślubił Katarzynę, wdowę po Janie Gaurze, chałupniku w Wędryni (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 B, Górne Przedmieście, s. 34).

(Kłodowie z Cisownicy)

Jakub Kłoda, żona Zuzanna, córka Ewa chrzest 10 IX 1702  (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Cisownica).

Jakub Kłoda, żona Jadwiga, syn Maciej chrzest 7 I 1713  (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Cisownica).

Michał Kłoda, żona Ewa, dzieci: Maria chrzest 10 XI 1707, Ewa chrzest 30 X 1713 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Cisownica).

Andrzej Kłoda, żona Anna, luteranie (1727), dzieci: Ewa chrzest 25 IX 1713, Maria chrzest 3 IV 1716, Anna chrzest 15 VI 1718, Jerzy chrzest 13 II 1720, Jadwiga chrzest 31 I 1724, Zuzanna chrzest 16 II 1721 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Cisownica), Maria ch. 12 VII 1727, Jan chrzest 2 IV 1733, Andrzej chrzest 30 XI 1734 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Cisownica).

17 XI 1726 r. Ewa Kłoda, panna i luteranka, poślubiła Jakuba Drozda, luteranina (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 206).

Ewa Kłoda, żona +Michała, ok. 50 lat, zm. 4 VI 1736 (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

13 XI 1753 Jan Kłoda, syn Andrzeja i Anny, luteranin z Cisownicy, poślubił Marię, córkę Jerzego Gajdacza z Kozakowic (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 13).

22 VII 1760 Andrzej Kłoda, syn Andrzeja i +Anny, protestantów z Cisownicy, poślubił Ewę, córkę Jerzego Krużołka z Goleszowa (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 77).

Paweł Kłoda, wymownik, Cisownica nr 30, 64 lata, zm. 22 I 1892 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Andrzej Kłoda, zagrodnik, Cisownica nr 23, ur. 23 I 1842, zm. 4 V 1896 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

(Kłodowie z Dzięgielowa)

Łukasz Kłoda seu Cyprus, 70 lat, zmarł 18 I 1768 (PJP, Metryki zgonów, t.  1, s. 104).

Anna, wdowa po Łukasza Kłodzie seu Cyprus, z domu Hławiczka, katoliczka, zm. 11 I 1770 w Dzięgielowie (PJP, Metryki zgonów, t.  1, s. 109).

(Kłodowie z Goleszowa)

30 I 1706 r. Paweł Kłoda poślubił Marię Srokosz (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 84). Ich dzieci:
a) Anna chrzest 22 IV 1706, ślub: 10 X 1728, mąż: Michał Szczygieł z Goleszowa (PMAG, Metryki chrztów, t. 1 (1680-1726), s. 30; PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 221),
b) Szymon chrzest 26 X 1707, ślub: 8 XI 1729, żona: Anna Pustówka z Puńcowa (PMAG, Metryki chrztów, t. 1 (1680-1726), s. 31; PJP, Metryki ślubów, t. 1 (1721–1784), s. 18). Andrzej, syn Szymona, ożenił się 24 X 1762 r. (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 100).
c) Paweł chrzest 23 I 1719 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1 (1680-1726), księga niepaginowana).
d) Michał chrzest 31 VIII 1722 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1 (1680-1726), księga niepaginowana)
e) Ewa, ślub: 18 II 1753, mąż: Jan Kantor z Suchej (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 4).

Walenty Kłoda, mieszkaniec Goleszowa. W małżeństwie z Anną miał córki Ewę (chrzest 30 VIII 1712) i Annę (chrzest 16 VIII 1713) (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, s. 41 oraz część niepaginowana).

Michał, 10 lat, syn Michała Kłody, katolik z Goleszowa, zm. 9 VIII 1735 (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Michał Kłoda, syn Jakuba i Marii, ur. Goleszów chrzest 19 IX 1683 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, s. 5). Pierwszy ślub: 16 I 1707, pierwsza żona: Ewa Szopa (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 88). Ewa zmarła 21 VIII 1717 r., wg metryki zgonu żyła 40 lat (PMAG, Metryki zgonów, t. 1 (1702-1734), księga niepaginowana). Drugi ślub Michała: 26 IX 1717, druga żona: Zuzanna Jadasz (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 143). 9 VII 1717 r. Michał nabył grunt siedlaczy w Goleszowie (odkupił go od Jerzego Kluza) (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2325, s. 225/6).

Dzieci Michała z pierwszego małżeństwa z Ewą:
a) Anna chrzest 13 V 1710 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów, s. 38).
b) Ewa chrzest 24 VII 1712 †18 III 1713 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów, s. 41; PMAG, Metryki zgonów, t. 1 (1702-1734), księga niepaginowana).
c) Jan chrzest 25 XII 1713 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów, niepaginowana).
d) Ewa chrzest 19 VIII 1717 †25 VIII 1717 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów, niepaginowana; PMAG, Metryki zgonów, t. 1 (1702-1734), księga niepaginowana).

Dzieci Michała z drugiego małżeństwa z Zuzanną:
e) Michał chrzest 13 IX 1718 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów, niepaginowana).
f) Andrzej chrzest 20 IX 1721 †4 II 1722 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów, niepaginowana; PMAG, Metryki zgonów, t. 1 (1702-1734), księga niepaginowana).
g) Ewa chrzest 18 XII 1722 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów, niepaginowana).
h) Jakub chrzest 11 VI 1724 †23 IV 1725 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów, niepaginowana; PMAG, Metryki zgonów, t. 1 (1702-1734), księga niepaginowana).
i) Anna chrzest 30 I 1726 †29 I 1730 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów, niepaginowana; PMAG, Metryki zgonów, t. 1 (1702-1734), księga niepaginowana).
j) Zuzanna chrzest 18 IV 1728 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Goleszów, niepaginowana).
k) Jerzy chrzest 5 II 1730 PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Goleszów, niepaginowana). W 1750 roku kupił grunt po swoim ojcu (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/12, k. 148).
l) Adam chrzest 5 VIII 1732  (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Goleszów, niepaginowana).
ł) Jadwiga chrzest 14 IX 1734 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Goleszów, niepaginowana).
m) Anna chrzest 29 VII 1741, ślub: 11 XI 1760, mąż: Jan Badura z Goleszowa (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Goleszów, niepaginowana; PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 80).

Zuzanna, córka Szymona Kłody z Goleszowa, zm. 18 VIII 1735  (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Jadwiga, córka Michała Kłody z Goleszowa, zm. 18 IX 1735  (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Jan Kłoda, syn Macieja, luteranina z Goleszowa, 11 dni, zm. 11 V 1746 (PMAG, Metryki zgonów).

Andrzej Kłoda, syn Macieja, luteranina z Goleszowa, 3 lata, zm. 3 XI 1750  (PMAG, Metryki zgonów).

Jerzy Kłoda (Goleszów), żona Ewa, katolicy, syn Adam ch. 15 XII 1752  (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 97).

Mateusz Kłoda, luteranin z Goleszowa, ok. 50 lat, zm. 1 XII 1758 (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Maciej Kłoda (Goleszów), żona Anna, luteranie, syn Andrzej ch. 13 X 1747 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s.  10), syn Jerzy ch. 6 IV 1753  (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 101).

Jerzy Kłoda vel Kubla (Goleszów), żona Ewa, katolicy, córka Maria ch. 15 III 1757  (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 154). 

Andrzej Kłoda, ur. Goleszów, 26 lat i 11 miesięcy, katolik, we wrześniu 1802 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4716, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1802, 2. Kompania Grenadierów - dowódca FitzPatrik, nr 109).

Adam Kłoda, ur. Goleszów, 31 lat, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 12. Kompania Fizylierów, nr 32).

(Kłodowie z Gumien)

Anna, córka Pawła Kłody, chałupnika w Gumnach nr 35, 18 dni, zm. 22 VI 1881 (PMAO, Metryki zgonów, t. 2, Gumna, s. 29).

Józef Kłoda, wymownik, 68 lat, zm. 14 IX 1884 w Gumnach nr 35 (PMAO, Metryki zgonów, t. 2, Gumna, s. 31).

(Kłodowie z Kojkowic)

Jan Kłoda, syn Jerzego chałupnika i Zuzanny z Kłapsiów, ur. Kojkowice nr 24, chrzest 12 X 1786 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Kojkowice, k. 1v).

Zuzanna Kłoda, córka Jerzego i Zuzanny z Kłapsiów, ur. Kojkowice nr 24, chrzest 13 VIII 1790 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Kojkowice, k. 4).

Jan Kłoda, syn Jana i Anny z Wojnarów, ur. Kojkowice nr 2, chrzest 22 VII 1802 (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Kojkowice, k. 9v).

Jerzy Kłoda, syn Jana i Katarzyny z Trombików, ur. 2 X 1807 w Kojkowicach nr 2 (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Kojkowice, s. 14).

(Kłodowie z Końskiej)

27 IV 1723 r. Jan Kłoda, syn Michała, komornika w Końskiej, poślubił Annę Huczałównę z Ropicy (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 91).

Jan Kłoda, luteranin, żona Maria, "źle wychowana", córka Anna ur. Końska chrzest 16 XI 1757; córka Maria ur. Końska chrzest 11 III 1760 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

(Kłodowie z Nieborów)
15 II 1804 r. Paweł Kłoda, wdowiec z Nieborów, lat 37, poślubił Zuzannę Jaszek (Jaschek), lat 25 (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Sibica, s. 12).

(Kłodowie z Puńcowa)

Michał Kłoda (Gloda), ur. Puńców (Bunczo), 33 lata i 4 miesiące, katolik, od 1793 roku w wojsku, we wrześniu 1802 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4716, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1802, Kompania - dowódca Höllversen, nr 20).

"Anton recte Andrzej" Kłoda, ur. Puńców, 30 lat, katolik, kawaler, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 2. Kompania Fizylierów, nr 150).

Jan Kłoda, kawaler, lat 22, zmarł 14 VII 1833 r. w Puńcowie nr 3; przyczyna zgonu: Abezhnung (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, k. 36v).

Jan Kłoda, chałupnik, protestant, lat 45, zmarł 6 I 1834 r. w Puńcowie (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, k. 37).

Adam Kłoda, 4 lata, zmarł 6 IX 1835 r. w Puńcowie nr 62 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, k. 38).

W 1846 r. Jerzy Kłoda kupił grunt w Puńcowie nr 57 (Archiwum Państwowe w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/291, s. 322-323).

Maria, córka Ewy Kłody, panny, żyła 6 miesięcy, zmarła 30 I 1848 w Puńcowie nr 50 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 62).

Jerzy Kłoda, komornik, lat 47, zmarł 21 V 1851 w Puńcowie nr 57 na Lungensucht (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 68).

Jan, syn Pawła Kłody, komornika, 8 miesięcy, zmarł 12 X 1851 w Puńcowie nr 31 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 69).

19 IV 1852 r. Katarzyna, córka Jana Kłody, lat 26, komornica z Puńcowa nr 44, poślubiła Jana Salamona, komornika (PJP, Metryki ślubów, Puńców, s. 48).

Jan, syn Józefa Kłody, chałupnika w Mnisztwie nr 51, zmarł 9 XI 1860 r. (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 78).

Jerzy Kłoda, syn Jerzego, chałupnika, żył 1 rok i 3 miesiące, zmarł 22 I 1869 r. w Puńcowie nr 45 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 87).

Jan, syn Jerzego Kłody, chałupnika, żył 2 lata, zmarł 31 I 1872 r. w Puńcowie nr 45 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 89).

Martwo urodzona (31 VII 1875) córka Jana Kłody, siedlaka w Puńcowie nr 85 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 93).

Jan Kłoda, syn Andrzeja, komornika, żył 7 miesięcy, zmarł 22 XII 1876 w Puńcowie (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 94).

Maria, córka Jerzego Kłody, chałupnika w Puńcowie nr 45, zmarł 8 XI 1879; żyła 1 miesiąc (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 97).

Ewa, córka Jana Kłody, komornika, żyła 17 lat, zmarła 26 IV 1882 w Puńcowie nr 45 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 100).

Paweł Kłoda, komornik, żył 78 lat, zmarł 25 V 1882 r. w Puńcowie nr 40 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 100).

Jerzy Kłoda, chałupnik w Puńcowie nr 45, żona Anna z domu Węglorz, córka Helena Ewa ur. 9 III 1882 (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Puńców, s. 162).

Paweł Kłoda, chałupnik w Puńcowie nr 48, żona Anna z domu Broda, syn Franciszek Michał ur. 4 X 1882 zm. 24 XI 1882 (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Puńców, s. 164; PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s.  101).

Andrzej Kłoda, syn Andrzeja, komornika, żył 3 lata, zmarł 28 XI 1882 w Puńcowie nr 114 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 101).

Anna, żona Pawła Kłody, chałupnika, zmarła 14 XII 1882 r. w Puńcowie nr 48; żyła 23 lata (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 101).

Jerzy Kłoda, syn Marii Kłody, panny, zmarł 27 I 1883 w Puńcowie nr 38; żył 5 miesięcy (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 101).

Andrzej Kłoda, komornik, lat 68, zmarł 6 XII 1883 r. w Puńcowie nr 35 na gruźlicę (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 102).

Paweł Kłoda, chałupnik w Puńcowie nr 48 (1885, 1884), nr 53 (1885), żona Maria z domu Białek, córka Anna Jadwiga ur. 16 X 1883 zm. 16 IV 1885 (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Puńców, s. 165), Maria Łucja ur. 1 XI 1884 zm. 25 V 1885 (tamże, s. 167), Ewa ur. 9 XII 1885 (tamże, s. 170).

Paweł Kłoda, chałupnik w Puńcowie nr 83, żona Maria z domu Wojnar, dzieci: Paweł Michał ur. 29 IX 1882 (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Puńców, s. 164); Jan Ewangelista ur. 25 XII 1884 (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Puńców, s. 168).

Adam Kłoda, chałupnik w Puńcowie nr 85, żona Katarzyna z Karkoszków, córka Anna Agata ur. 4 II 1885 zm. 9 V 1885 (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Puńców, s. 168).

Franciszek, syn Pawła, chałupnika w Puńcowie nr 84, żył 1 godzinę, zmarł 18 VIII 1892 r. (PJP, Odpisy metryk ślubów i zgonów 1890-1949, Zgony, t. 3, s. 13-14).

Ewa, żona Adama Kłody, komornica w Puńcowie nr 46, lat 72, zmarła 13 XI 1892 r. (PJP, Odpisy metryk ślubów i zgonów 1890-1949, Zgony, t. 3, s. 13-14).

Paweł Kłoda, wymownik, 76 lat, zmarł 28 II 1897 w Puńcowie nr 84 na słabość starczą (PJP, Odpisy metryk ślubów i zgonów 1890-1949, Zgony, t. 3, s. 19-20).

Adam Kłoda, żonaty, robotnik w hucie, lat 42, zamieszkały Puńców nr 31, zmarł 20 XII 1898 r. (PJP, Odpisy metryk ślubów i zgonów 1890-1949, Zgony, t. 3, s. 10).

Anna Kłoda, córka +Andrzeja i Anny z Gorewodów, 3 X 1905 r. poślubiła Jana Poloka (PJP, Odpisy metryk ślubów i zgonów 1890-1949, Śluby, t. 3, s. 38).

Paweł Kłoda, chałupnik w Puńcowie nr 116, lat 53, zmarł 30 VIII 1909 r. (PJP, Odpisy metryk ślubów i zgonów 1890-1949, Zgony, t. 3, s. 41-42-43).

Paweł Michał, ur. 24 września 1882 Puńców, pierwszy ślub - 1 października 1910 Jabłonków: Helena Cyhan,  drugi ślub - 1940 Błędowice: Franciszka Szebesta (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Puńców, s. 164). Identyczny z poniższym:

Paweł Kłoda, palacz kolejowy w Jabłonkowie, syn Pawła, chałupnika w Puńcowie, i Marii z Wojnarów, w 1910 r. poślubił Helenę Cyhan, służącą w Cieszynie, córkę +Franciszeka, szewca w Jabłonkowie (PMMC, Księga zapowiedzi przedślubnych (1907-1911), 1910, nr 76).

(Kłodowie z Rudzicy)

Jerzy Kłoda, 29 lat, ur. Rudzica, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 6. Kompania Fizylierów, nr 46).

(Kłodowie z Sibicy)

12 XI 1850 Paweł Kłoda, lat 27, chałupnik, poślubił Annę, wdowę po Janie Latka (PMMC, Metryki ślubów, t. 9 B, Sibica, s. 2).

16 IX 1862 r. Anna Kłoda, lat 26, córka Pawła, chałupnika, i Anny z domu Damek, poślubiła Antoniego Folwarcznego, chałupnika, lat 32 (PMMC, Metryki ślubów, t. 9 B, Sibica, s. 7).

Maria Kłoda, lat 35, żona właściciela domu, zm. 31 V 1862 w Sibicy nr 7 (PMMC, Metryki zgonów, t. 7 B, Sibica, s. 6).

Anna Kłoda, wdowa po Pawle, właścicielu domu, lat 52, zmarła 22 I 1863 w Sibicy na suchoty (Lungensucht) (PMMC, Metryki zgonów, t. 7 B, Sibica, s. 6).

Martwo urodzony syn Jerzego Kłody, chałupnika w Sibicy nr 7, ur. zm. 2 VIII 1863 (PMMC, Metryki zgonów, t. 7 B, Sibica, s. 7).

Zuzanna, córka Jerzego Kłody, właściciela domu, zm. 17 VI 1867 w Sibicy nr 7 (PMMC, Metryki zgonów, t. 7 B, Sibica, s. 10).

Jerzy Kłoda, wymownik, lat 70, zmarł 5 II 1873 w Sibicy nr 7 na suchoty (Lungensucht) (PMMC, Metryki zgonów, t. 7 B, Sibica, s. 5).

niedziela, 26 października 2014

Zając - genealogia

Biogramy:
 1. Anna Zając (*1857)
 2. Ewa Zając (*1863)
 3. Jerzy Zając (†1644-1647)
 4. Jerzy Andrzej Zając (*1839)
 5. Klara Zając (1872-1872)
 6. Maria Zając (1853-1854)
 7. Maria Zając (1856-1936) 
 8. Zuzanna Zając (1861-1935) 
Materiały do genealogii rodziny Zająców:

Jerzy Zając, katolik z Hermanic, lat 60, zmarł 7 XII 1752 r. (PMAG, Metryki zgonów).

Paweł Zając, krawiec, lat 25, 3 III 1851 r. poślubił Marię, córkę Jerzego Kawki, chałupnika w Lesznej Górnej (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki ślubów Leszna Dolna 1784-1912 i Leszna Górna 1822-1919, Leszna Górna, s. 29).

Marosz - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Maroszów:

9 VIII 1751 r. Paweł Marosz poślubił Annę, córkę Jana Strokosza, katoliczkę z Trzyńca (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 54).

30 IV 1754 r. Michał Marosz, katolik z Trzyńca, syn +Michała, poślubił Zuzannę, córkę Jerzego Strokosza, katoliczkę z Trzyńca (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 61).

Zuzanna Marosz, córka Jana, 3 lata, zm. 2 VIII 1809 w Lesznej Dolnej (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Dolna, s. 44).

Jan Marosz, ur. Tyra, 25 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 12. Kompania Fizylierów, nr 218).

Jerzy Marosz, ur. Trzyniec, 22 lata i 6 miesięcy, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 2. Kompania Fizylierów, nr 222).

Jan Marosz, chałupnik w Bystrzycy, żona Ewa z domu Heczko, córka Anna ur. 12 I 1901 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 28, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1901-1909).

Buczek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Buczków:

Jan Buczek, ur. Dzięgielów, 34 lata i 5 miesięcy, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Carpany, nr 22).

Maria, wdowa po Jakubie Buczku, lat 62, zm. 31 I 1839 w Lesznej Dolnej nr 42 na suchoty (Lungensucht) (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Dolna, s. 79).

(Buczkowie z Trzanowic)

Jan Buczek, wójt ("Richter"), Trzanowice Dolne nr 12, żona Maria z domu Brich, córka Ewa ur. 18 VI 1816 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Fr VIII 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Gnojniku 1773–1846).

sobota, 25 października 2014

Goryczka - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Jakub Goryczka (*1754)
Materiały do genealogii rodziny Goryczków:

Paweł Goryczka, chałupnik w Krasnej nr 32, żona Anna Korzec córka Jana, syn Paweł Franciszek ur. 29 III 1881 (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Krasna, s. 9).

(Goryczkowie z Hermanic)

Adam Goryczka, chałupnik w Hermanicach, żona Ewa z domu Troszok, dzieci: bliźnięta: Jan (+23 I 1857) i Ewa ur. 30 V 1856 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 175).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Liszka - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Liszków:

Jan Liszka (Lischka), ur. Frysztat, katolik, 26 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 17. Kompania Fizylierów, nr 13).

9 VII 1816 Paweł Liszka, syn +Pawła, siedlaka w Bielowicku, 26 lat, poślubił Marię, córkę Adama Wawrzeczki, 20 lat (PBG, Metryki ślubów, t. 5: 1809-1858, Grodziec, k. 5).

20 XI 1821 Jerzy Liszka, syn +Macieja, ekonom w Dębowcu, 35 lat, poślubił Zuzannę, córkę Jana Kukucza ze Skoczowa (PPPS, Metryki chrztów, ślubów i zgonów - Wilamowice i Międzyświeć 1785-1884, Wilamowice - śluby, k. 11).

Jerzy Liszka, Wilamowice nr 11, żona Anna z domu Płoszek, córka Anna ur. 31 III 1855 zm. 4 IV 1855 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 167).

(Liszkowie z Roztropic)

Jan Liszk, Roztropice nr 12, żona Ewa z domu Gawlas, córka Anna chrzest 18 II 1821 (PMP, Metryki chrztów, ślubów i zgonów dla Kowali i Roztropic, Roztropice - chrzty, s. 17).

Jerzy Liszka, Roztropice nr 20, żona Anna z domu Gruszczyk, dzieci: Maria ur. 8 II 1862, Karol ur. 3 IV 1863, Franciszek Adam ur. 2 IX 1869 (PMP, Metryki chrztów i ślubów 1840-1945, Roztropice - chrzty, s. 32, 34, 43).

Jerzy Liszka, zagrodnik w Roztropicach nr 4, żona Maria Kałuża (córka Jana), syn Jan Adam ur. 19 X 1867 (PMP, Metryki chrztów i ślubów 1840-1945, Roztropice - chrzty, s. 41).

Król - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Królów:

11 VIII 1818 Jerzy Król, 41 lat, chałupnik i wójt Grodźca, wdowiec, poślubił Katarzynę córkę Andrzeja Kociana (Kocyana) (PMP, Metryki chrztów, ślubów i zgonów dla Kowali i Roztropic, Roztropice - śluby, k. 12).

Jan Król, chałupnik w Grodźcu nr 18, żona Maria córka Pawła Źlika (z Cisownicy), syn Jan ur. 25 XI 1851 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 129).

24 VIII 1869 Jerzy Król, ur. 15 IX 1840 Grodziec, syn Adama i Anny, poślubił Zuzannę Tolasz, córkę Andrzej, chałupnika w Skoczowie (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki ślubów, t. 1, k. 23).

Adolf Król, 1885 wybrany radnym gminy Iskrzyczyn (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 733).

Jan Król, zamieszkały Zarzecze nr 29, w 1892 r. został wybrany radny gminy (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 894, s. 268).

9 V 1897 Jan Król, chałupnik w Grodźcu nr 31, syn Adama i Anny z domu Jaworski, ur. 3 I 1838 Grodziec, poślubił Zuzannę, córkę Jana Śliwki z Ustronia (USC w Ustroniu, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1910).

piątek, 24 października 2014

Czyż - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Czyżów:

Jerzy Czyż, syn Jan i Marii, protestantów, ur. Wisła, chrzest 21 III 1735 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Wisła).

Paweł Czyż, ur. Wilamowice, 23 lata, katolik, kawaler, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 11. Kompania Fizylierów, nr 203).

Jan Czyż, ur. Brenna, 21 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 7. Kompania Fizylierów, nr 213).

Anna Czyż, żona Pawła, wymownika w Nydku nr 24, 62 lata, zm. 16 IV 1875 (Zemský archiv w Opawie: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Jerzy Czyż, ur. 1833, chałupnik w Cisownicy nr 2, zm. 19 VII 1894 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

środa, 22 października 2014

Tyrna - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Tyrnów:

6 XI 1860 Jan Tyrna, Jasienica nr 73, syn Pawła i Marii, ur. 1834, poślubił Ewę Przybyłę; jednym ze świadków był Paweł Dawid, siedlak w Jaworzu (Parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu, Metryki ślubów, t. 3, 1860 nr 14).

Jan Tyrna, siedlak w Jasienicy nr 79, żona Maria Cholewik córka Andrzeja siedlaka w Jasienicy, córka Zofia ur. 24 V 1871 (Parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu, Metryki chrztów, t. 5, k. 44).

Adam Tyrna zm. 1865 (Parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu, Indeks zgonów, 1865 nr 78).

Jan Tyrna zm. 1875 (Parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu, Indeks zgonów, 1875 nr 180).

Jan Tyrna zm. 1876 (Parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu, Indeks zgonów, 1876 nr 187).

Jan Tyrna zm. 1881 (Parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu, Indeks zgonów, 1881 nr 235).

Jan Tyrna zm. 1881 (Parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu, Indeks zgonów, 1881 nr 1).

Jan Tyrna zm. 1884 (Parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu, Indeks zgonów, 1884 nr 39).

Jan Tyrna zm. 1887 (Parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu, Indeks zgonów, 1887 nr 76).

Paweł Tyrna, lat 66, chałupnik w Nierodzimiu nr 29, zm. 9 III 1877 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 107).

Jan Tyrna, chałupnik w Górkach Wielkich nr 103, 58 lat, zm. 30 XII 1893 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Jerzy Tyrna, ślub 1890 w Skoczowie (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Indeks ślubów, 1890 nr 8).

(Tyrnowie z Cieszyna)

Jan Tyrna, syn Jana i Joanny, ur. w Cieszynie, żona Józefa z domu Prochaska, syn Karol Ryszard ur. 23 I 1860 (PEAC).

Karol Tyrna, ur. Cieszyn, syn Jana i Joanny, nauczyciel w Trzyńcu, żona Adela z domu Rakus, syn Alfons ur. 5 VII 1884 (PEAC, Metryki chrztów, t. 12).

(Tyrnowie ze Skoczowa)

Andrzej Tyrna, ur. 1868 Nierodzim, ewangelik, żona Maria ur. 1865 Skoczów, dzieci: Jan ur. 1900, Józefina ur. 1907, Marta ur. 1909 - w 1910 r. mieszkali w Skoczowie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Skoczów, sygn. 82, nr 72).

Gaura - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Gaurów:

Poniższe wypisy pochodzą z metryk parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie.

Andrzej Gaura, komornik w Wielopolu (1852), żona Zuzanna z domu Jadamiec, córka Anna ur. 17 IX 1852.

Jan Gaura, komornik w Trzycieżu (1853), żona Maria z domu Huczała, dzieci: Paweł ur. 19 V 1853, Jan ur. 20 XII 1855.

Jan Gaura, komornik w Trzycieżu (1860), żona Anna z domu Huczała, córka Maria ur. 29 I 1860.

Jan Gaura, zagrodnik w Grodziszczu (1857), żona Maria z domu Twardzik, syn Paweł ur. 2 V 1857.

Jan Gaura, komornik w Końskiej, żona Anna z domu Gabryś, córka Anna ur. 16 V 1860 zm. 1931, syn Jan ur. 2 XI 1863 zm. 1864.

Jan Gaura, komornik w Wielopolu, żona Anna z domu Dorda, dzieci: Jan ur. 24 VIII 1863 zm. 1863, Maria ur. 7 II 1865.

Andrzej Gaura, komornik w Puńcowie, żona Anna z domu Adamiec(?), syn Jan ur. 25 VII 1859.

Andrzej Gaura, komornik w Puńcowie, żona Zuzanna z domu Adamiec, córka Maria ur. 29 IX 1862.

Jerzy Gaura, komornik w Trzyńcu (1863), żona Maria z domu Borus, dzieci: Anna ur. 11 III 1863, Maria ur. 13 IV 1864.

Jerzy Gaura, komornik w Końskiej (1864), żona Anna z domu Zahradnik, syn Jan ur. 24 VIII 1864.

Jerzy Gaura, komornik w Trzyńcu (1866, 1871), Końskiej (1867), żona Maria z d. Borus, dzieci: bliźniaczki Anna i Maria ur. 6 II 1866, Zuzanna ur. 5 X 1867, Anna ur. 21 V 1871.

Jan Gaura, komornik w Wielopolu, żona Anna z domu Droda, dzieci: Anna ur. 9 V 1866, Zuzanna ur. 3 VII 1867, Paweł ur. 12 V 1869, Ewa ur. 19 VIII 1870.

Jerzy Gaura, komornik w Końskiej, żona Anna z domu Bohucki, dzieci: Anna ur. 6 X 1866, Jan ur. 3 X 1869.

Andrzej Gaura, komornik w Błogocicach, żona Anna z domu Gaś, córka Anna ur. 20 IV 1867.

Jan Gaura, komornik w Końskiej, żona Anna, córka Anna ur. 16 XI 1867 zm. 1941, córka Zuzanna ur. 4 VIII 1871.

Jan Gaura, komornik w Końskiej, żona Anna z domu Gabryś, córka Ewa ur. 25 IV 1870.

Paweł Gaura, komornik w Końskiej, żona Ewa z domu Biela, syn Paweł ur. 29 VI 1870 zm. 1943.

Andrzej Gaura, komornik w Puńcowie, żona Zuzanna z domu Morcinek, córka Zuzanna ur. 25 XI 1871.

Andrzej Gaura, komornik w Puńcowie (1870), żona Zuzanna z domu Morcinek, córka Anna ur. 7 III 1870.

Gaś - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Gaś (*1754)
 2. Andrzej Gaś (*1771) 
 3. Ewa Gaś (*1769)
 4. Jerzy Gaś (*1754) 
 5. Zuzanna Gaś (*1770)
Materiały do genealogii rodziny Gasiów:

Krzysztof Gaś, Bażanowice, żona Katarzyna, syn Jakub chrzest 15 VII 1682 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Jerzy Gaś, Bażanowice, żona Zuzanna, córka Maria ur. XI 1682 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Andrzej Gaś, Bażanowice, żona Anna, syn Michał chrzest 9 VIII 1682 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Adam Gaś, Bażanowice, żona Zuzanna, syn Adam chrzest 21 XI 1684 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Jan Gaś, Bażanowice, dzieci: Andrzej ur. X 1681 (brak daty dziennej w metryce), Jadwiga chrzest 28 VII 1683 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

17 XI 1686 Jan Gaś, wdowiec z Bażanowic, poślubił Ewę, córkę Macieja Chmiela, pannę z Puńcowa (PJP, Metryki chrztów, t. 2 - tam też wszyte śluby).

Być może identyczny z poniższym:

Jan Gaś (Bażanowice), żona Ewa, dzieci: Paweł chrzest 8 XI 1689, Jan chrzest 5 VII 1691, Katarzyna chrzest 15 II 1694, Jerzy chrzest 19 IV 1696 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Jakub Gaś, wójt Bażanowic, żona Anna, córka Anna chrzest 10 V 1686 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice). Jakub Gaś jako wójt Bażanowic figuruje też jako świadek chrztu 4 XII 1681 (tamże).

Andrzej Gaś (Bażanowice), żona Anna, córka Katarzyna chrzest 3 IV 1687 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Adam Gaś (Bażanowice), żona Zuzanna, córka Katarzyna chrzest 6 XI 1687 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Jan Gaś (Bażanowice), żona Maria, dzieci: Anna chrzest 31 III 1692, Jan chrzest 23 III 1693, Maria chrzest 13 III 1694, Jakub chrzest 27 V 1695, Maria chrzest 18 VIII 1699 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Jan Gaś (Bażanowice), żona Anna, dzieci: Jerzy chrzest 10 III 1696, Zuzanna chrzest 20 II 1698 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Jan Gaś, ur. w Bażanowicach, 1703 przyjęty do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765).

Jerzy Gaś (1687 - Gasch, 1698 - Gasek), żona Anna, zamieszkali w Godziszowie, dzieci Jadwiga chrzest 16 IX 1687, Ewa chrzest 15 XI 1698 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Godziszów).

Być może z tej rodziny pochodził też Jakub "Gaschek" (1696) "Gasek" (1697), żona Maria, zamieszkali Godziszów, córki Anna chrzest 30(?) V 1696 i Jadwiga chrzest 13 X 1697 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Godziszów)

19 X 1710 [Bażanowice] Adam Gaś, wdowiec, poślubił wdowę Zofię "Kukutzkowa" (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 105).

6 XI 1712 [Bażanowice] Adam Gaś, kawaler, poślubił Marię Pszczółkę, pannę; oboje katolicy; świadkowie Jan Gaś i Maciej Martynek (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 115).

(Bażanowice) Jan Gaś, kawaler, 20 II 1724 r. poślubił pannę Katarzynę Przybyłę; oboje byli luteranami (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

(Bażanowice) Jakub Gaś, kawaler, luteranin, 17 XI 1726 r. poślubił Zuzannę Boszczyk, pannę i katoliczkę  (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 206).

14 XI 1745 Jerzy Gaś, syn Jana, katolik z Kalembic, poślubił Marię, córkę +Jerzego Noska, katoliczkę z Hażlacha (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1).

Jan Gaś, żona Katarzyna, luteranie w Bażanowicach, dzieci: Zuzanna chrzest 2 II 1748  (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 14), Paweł chrzest 11 VI 1750 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 56).

Jan Gaś, żona Maria, luteranie w Bażanowicach, dzieci: Zuzanna chrzest 18 III 1753 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 101), syn Jan chrzest 15 VIII 1755 (tamże, s. 132).

Adam Gaś, żona Zuzanna, luteranie w Bażanowicach, dzieci: Ewa chrzest 23 I 1752 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 81); Maria chrzest 12 III 1754 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 114).

Jan Gaś, komornik w Bażanowicach nr 3, żona Katarzyna z domu Rzymowski (Rzimowski) (córka Jerzego), córka Anna chrzest 11 VI 1780 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 221).

Jan Gaś, komornik w Bażanowicach nr 27, żona Katarzyna z domu Szenowski(?) (Schenowsky), córka Maria chrzest 26 IX 1782 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 295).

9 V 1790 Paweł Gaś, syn +Jana, katolik, 24 lata, poślubił Ewę, córkę Jerzego Chromika, 18 lat, katoliczkę (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Boguszowice, s. 3).

Jan Gaś (Gasch), luteranin, żona Anna, "źle wychowana", syn Jan ur. Końska chrzest 7 V 1758 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1768, k. 238).

Andrzej Gaś, ur. 1798 Karpętna, katolik, od 20 III 1820 służył w 57 Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3702, Klasa III, Zeszyt I, s. 194).

Jerzy Gaś, chałupnik w Krasnej nr 38, 70 lat, zm. 8 II 1806 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Krasna).

Zuzanna, wdowa po Jerzym Gasiu (Gasch), 70 lat, katoliczka, zm. 1 III 1809 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Krasna).

Jan Gaś, chałupnik w Bażanowicach nr 8, żona Maria z domu Klajmon, katolicy, syn Jan ur. 12 I 1813 (PMAG, Metryki chrztów, t. 5, Bażanowice, s. 43), syn Andrzej ur. 17 IX 1831 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6, Bażanowice, s. 29).

Paweł Gaś, komornik, lat 50, zm. 24 III 1834 w Pastwiskach (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Pastwiska, s. 15).

Maria, żona Jana Gasia, wymownika w Bażanowicach nr 8, lat 66, zm. 12 II 1850 na puchlinę wodną  (PMAG, Metryki zgonów, t. 5, Bażanowice, s. 12).

Jan Gaś, lat 75, wymownik, zm. 23 X 1852 w Bażanowicach nr 8 na suchoty (Lungensucht) (PMAG, Metryki zgonów, t. 5, Bażanowice, s. 14).

Poniższe wypisy pochodzą z metryk parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie.

Potomstwo Andrzeja Gasia i Anny z domu Szczuka (dzieci ur. w Bażanowicach): Anna (ur. 4 I 1852) (Metryki chrztów, t. 7, s. 201), Jan (ur. 5 V 1854) (Metryki chrztów, t. 7, s. 372), Anna (ur. 11 VIII 1855) (Metryki chrztów, t. 7, s. 444 (stara paginacja: 445)) i Andrzej (ur. 9 VII 1858) (Metryki chrztów, t. 7, s. 634 (stara paginacja: 635).

Jan Gaś, zagrodnik w Bażanowicach nr 15 (1855, 1863), żona Anna z domu Płoszek, dzieci: Anna ur. 11 VIII 1855, Maria ur. 19 III 1863.

Jan Gaś, chałupnik w Cieszynie (Frysztackie Przedmieście) (1866), żona Ewa z domu Szczypka (z Pruchnej), dzieci: Paweł ur. 23 XII 1864 zm. 1923, Jerzy ur. 28 IV 1865, Józef ur. 24 VIII 1866 zm. 24 IX 1866, Maria ur. 13 I 1868 zm. w niemowlęctwie lub dzieciństwie; Maria ur. 15 I 1870, Anna ur. 13 I 1871 zm. 1936.

Paweł Gaś, chałupnik w Rudowie, żona Anna z domu Klajs, dzieci: Paweł ur. 26 I 1852, Andrzej ur. 14 I 1855 zm. 1863, Józef ur. 24 V 1857, Andrzej ur. 27 VI 1863, Anna ur. 13 III 1860.

Paweł Gaś, rodem z Bażanowic, komornik w Cieszynie (Brandysie) (1860), żona Ewa z domu Kozieł, dzieci: Paweł ur. 11 IV 1858, Jan ur. 21 IX 1860 zm. 2 X 1860.

Jan Gaś, wymownik z Hażlacha, żona Zuzanna córka Jana Brody, córka Maria ur. 7 VII 1858 w Hażlachu.

Paweł Gaś, rodem z Bażanowic, syn Jana i Ewy, chałupnik w Bażanowicach nr 43 (1866), żona Anna z domu Cieńciała (rodem z Bażanowic), dzieci: Andrzej ur. 13 XI 1857, Ewa ur. 8 VII 1861, Jan ur. 11 VI 1865, Paweł ur. 24 VII 1867 zm. 1867; Paweł ur. 9 VII 1869.

Eryk Gaś, rodem z Ligoty k/Bielska, dzierżawca dóbr w Gułdowach, żona Klementyna, syn Eryk ur. 9 VIII 1869 w Gułdowach, Klemens Gwido Maksymilian ur. 9 VIII 1871 w Gułdowach.

Paweł Gaś, ur. 31 XII 1868 w Cieszynie (Brandysie), nieślubny syn Anny Gaś, córki Pawła i Marii, komorników w Cieszynie.

Anna Gaś, ur. 31 VII 1869 w Cieszynie (Frysztacka Brama), nieślubna córka Zuzanny Gaś, córki Jakuba i Anny.

Jerzy Gaś, rodem z Kisielowa, komornik w Gułdowach, żona Ewa z domu Haberta(?), córka Zuzanna ur. 21 I 1872.

Jan Gaś, komornik w Brandysie, żona Maria z domu Michalik, syn Józef ur. 14 II 1872 zm. 1872.

Jan Gaś, chałupnik, żona Ewa z domu Szczypka, córka Ewa ur. 25 IX 1873 w Cieszynie (Frysztackie Przedmieście).

(Gasiowie z Bażanowic)

Anna Gaś ("Gaschiowa") z Bażanowic, ok. 60 lat, zm. 4 V 1714 (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

Ewa Gaś ("Gassiowa"), 80 lat, z Bażanowic, luteranka, zm. 27 XII 1715 (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

Andrzej Gaś, chałupnik w Bażanowicach nr 28, żona Zuzanna Kożdoń córka Andrzeja, luteranie, syn Jan chrzest 14 V 1772 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 493).

Jan Gaś, zagrodnik w Bażanowicach nr 19, żona Zuzanna Kożdoń córka jana, luteranie, córka Zuzanna chrzest 22 III 1773 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 524).

Jerzy Gaś, chałupnik w Bażanowicach nr 29, żona Anna Pszczółka córka Jakuba, luteranie, syn Paweł chrzest 20 VII 1775 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 45).

(Gasiowie z Kozakowic)

Jan Gaś, żona Maria, luteranie, syn Jan chrzest 8 III 1746 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, część niepaginowana).

(Gasiowie z Ustronia)

Jan Gaś, komornik w Ustroniu nr 47, żona Anna Chmiel córka Jakuba, katolicy, córka Maria chrzest 4 XII 1773 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 543).

wtorek, 21 października 2014

Czakon - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Czakonów:

Andrzej Czakon, wdowiec, katolik z Drogomyśla, 21 X 1754 poślubił Marię, córkę +Jana Gomoli, katoliczkę z Oblasek (obecnie w granicach Drogomyśla) (PBG, Metryki ślubów).

Katarzyna Czakon, córka Jana, katoliczka, zm. 23 IV 1757 w Drogomyślu (PBG, Metryki zgonów).

7 VIII 1757 Jakub, syn Bartłomieja Czakona, katolik, poślubił Marię, córkę +Jerzego Szyndera (Schinder) z Ochab (PBG, Metryki ślubów).

Bartłomiej Czakon, 89 lat, Ochaby, zm. 20 X 1758 (PBG, Metryki zgonów).

Jerzy Czakon, żona Maria, katolicy w Drogomyślu, syn Michał chrzest 20 IX 1759 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Maciej Czakon, syn Jerzego, zm. 18 XII 1762 Ochaby (PBG, Metryki zgonów).

24 I 1762 Jerzy "Czakan", wdowiec, katolik, poślubił Marię, wdowę po Jerzym "Gotfrid", katoliczkę z Ochab (PBG, Metryki ślubów).

Katarzyna Czakon, córka Adama i Anny, katoliczka, 5 miesięcy, zm. 24 XI 1763 Ochaby (PBG, Metryki zgonów).

Jerzy Czakon, żona Maria z domu Grabowska, katolicy w Ochabach, syn Mateusz chrzest 13 IX 1763 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Mateusz Czakon, syn Jerzego i Marii, katolików w Ochabach, 8 miesięcy, zm. 31 V 1764 (PBG, Metryki zgonów).

Adam Czakon, żona Anna, katolicy w Ochabach, córka Anna chrzest 17 II 1760, córka Katarzyna chrzest 6 VII 1763 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Jakub Czakon, żona Maria, katolicy w Ochabach, córka Maria chrzest 3 IV 1760 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

20 I 1755 Jan Czakon, katolik, syn Jakuba, poslubił Annę, katoliczkę, córkę Pawła Gomoli z Drogomyśla (PBG, Metryki ślubów).

19 I 1756 Jan Czakon, syn Jana, katolik, poślubił Annę, katoliczkę, córkę Andrzeja Piechy z Knaju (PBG, Metryki ślubów).

Jan Czakon, żona Anna, katolicy w Drogomyslu, syn Jan chrzest 3 VIII 1760 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

12 V 1760 Paweł Czakon, syn Tomasza, katolik, poślubił Ewę, wdowę po Michał "Dococyk" z Drogomyśla (PBG, Metryki ślubów).

Paweł Czakon, żona Ewa z domu Obracaj, Drogomyśl, córka Maria chrzest 6 VI 1764 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Jerzy Czakon, ur. 1809 Bielowicko, 1828 rozpoczął służbę wojskową: najpierw w 57. Pułku Piechoty, przeniesiony do 21. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3705, Klasa III, Zeszyt XIII, s. 133).

Karol Józef Czakon, syn Józefa, żołnierza, i Zuzanny z domu "Moyses", ur. w Bobrku, chrzest 4 IV 1817 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 B, Bobrek, s. 23).

Jan Czakon, siedlak w Pierśćcu nr 15, syn Józefa i Barbary z Dworoków, poślubił Annę Szotek, córkę Jana, z którą miał córkę Marię ur. 14 VII 1863 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Pierśćcu, Metryki chrztów 1840-1889, Pierściec, s. 42). Z tego małżeństwa pochodzili też Anna ur. 7 X 1864 w Pierśćcu nr 15 (tamże, s. 44) i Jan ur. 8 III 1867 w Pierśćcu nr 21 (tamże, s. 49).

Paweł Czakon, syn Jana, Roztropice nr 21, żył 3 dni, zm. 5 X 1868 (PMP, Metryki zgonów 1840-1890, Roztropice, s. 22).

Zofia, córka Jana Czakona i Anny z domu Szotek, Roztropice nr 21, żyła 1 rok 1 miesiąc i 14 dni, zm. 7 V 1874 (PMP, Metryki zgonów 1840-1890, Roztropice, s. 24).

Jan, syn Jana Czakona, żył 4 tygodnie, Roztropice nr 21, zm. 18 IX 1877 (PMP, Metryki zgonów 1840-1890, Roztropice, s. 25).

(Czakonowie z Pierśćca)

Adam Czakon, wymownik i wdowiec, 73 lata, Pierściec nr 8, zm. 31 VIII 1878 (PMP, Metryki zgonów 1840-1890, Pierściec, s. 38).

Józef Czakon, siedlak w Pierśćcu nr 15, żona Maria córka Józefa Macury (z Pogwizdowa), córka Anna Agata ur. 5 II 1868 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Pierśćcu, Metryki chrztów 1840-1889, Pierściec, s. 51).

(Czakonowie z Pruchnej)

Zuzanna Czakon, 65 lat, Pruchna, zm. 6 VI 1910 (USC w Strumieniu, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej św. Anny w Pruchnej - Pruchna 1880-1922).

Paweł Czakon, Pruchna nr 4, syn Pawła, zm. IX 1922 (USC w Strumieniu, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej św. Anny w Pruchnej - Pruchna 1880-1922, 1922 nr 21).

Wawrzeczko - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wawrzeczków:

Józef Wawrzeczko, siedlak w Kowalach, żona Anna z domu Korzec (z Kostkowic), syn Jan ur. 14 VI 1864 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Pierśćcu, Metryki chrztów 1840-1889, Kowale, s. 28).

 Jerzy Wawrzeczko, 1888 wybrany radnym Łazów k/Bielska (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 891).

Gamrot - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Gamrotów:

Andrzej Gamrot, chałupnik w Kowalach, żona Jadwiga z domu Nowak, córka Zuzanna ur. 4 VIII 1860 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Pierśćcu, Metryki chrztów).

(Gamrotowie z Bąkowa)

Józef Gamrot sprzedał w 1772 roku młyn w Bąkowie za 400 florenów (Józef Chlebowczyk, Gospodarka Komory Cieszyńskiej na przełomie XVII-XVIII oraz w pierszej połowie XVIII w., Wrocław - Warszawa - Kraków 1966, s. 293).

Kubaszczyk - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kubaszczyków:

Jan Kubaszczyk, komornik w Kowalach, żona Jadwiga, syn Józef ur. 13 III 1860, syn Paweł ur. 3 VII 1862 (Metryki parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Pierśćcu).

Pastucha - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Pastuchów:

Jan Pastucha, luteranin z Cisownicy, żona Anna katoliczka, syn Jakub ch. 10 VII 1719 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Cisownica).

Pezda - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Pezdów:

Paweł Pezda, "źle wychowany" (1747, 1749), żona Anna luteranka, Wisła, dzieci: Jan ch. 22 IX 1747 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 9), Maciej ch. 19 I 1749 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s.  30).

Pindur (Pindór) - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Pindur (*1759)
 2. Anna Pindur (*1753)
 3. Maria Pindur (*1753) [1] 
 4. Maria Pindur (*1753) [2]
 5. Paweł Pindur (*1771)
Materiały do genealogii rodziny Pindurów:

Paweł Pindur, żona Maria, syn Tomasz (chrzest 8 XI 1665), córka Ewa (chrzest 24 XI 1669), córka Maria (chrzest 3 VI 1672) (PMLG, Metryki, t. 1 [dla wszystkich typów wpisów]).

Wawrzyniec Pindur, żona Ewa, syn Paweł (chrzest 23 XII 1674) (PMLG, Metryki, t. 1 [dla wszystkich typów wpisów]).

Jerzy Pindur, żona Anna, syn Jerzy (chrzest 17 III 1675) (PMLG, Metryki, t. 1 [dla wszystkich typów wpisów]).

26 I 1705 r. Michał Pindur, kawaler, poślubił Ewę Hładysz(?) (Hladisowa); jednym ze świadków był Michał Pindur (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Michał Pindur, żona Ewa, katolicy, córka Zuzanna chrzest 27 XI 1738 (PMLG, Metryki chrztów 1707-1783).

Adam Pindur, syn Adama, młynarza w Trzyńcu, katolik, poślubił Ewę Jaś, córkę Jana, katoliczkę (PMLG, Metryki ślubów, t. 2, s. 38).

Ewa Pindur ("Pindurowa"), wdowa, ewangeliczka, zamieszkała "Vetera Lischna", zm. 6 IV 1743 (PMLG, Metryki zgonów, t. 2, s. 57).

Michał Pindur, 86 lat, zamieszkały "Vetero Lischna", katolik, zm. 24 IV 1744 (PMLG, Metryki zgonów, t. 2, s. 59).

17 X 1747 r. Jerzy Pindur, syn Adama, młynarza w Trzyńcu, poślubił Marię Martinek, córkę Adama z Jabłonkowa (PMLG, Metryki ślubów, t. 2, s. 45).

10 XI 1748 r. Jerzy Pindur, katolik, kawaler, syn +Michała, poślubił Annę, córkę Jerzego Kożdonia, katoliczka (PMLG, Metryki ślubów, t. 2, s. 47).

Anna Pindur, córka Pawła, katoliczka z Bobrku, 1 X 1752 r. poślubiła Pawła Brodę z Boguszowic (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 101).

22 VII 1758 r. zmarł Jakub Pindur, katolik z Lesznej, 50 lat (PJP, Metryki zgonów, t. 1, s. 83).

Jerzy Pindur, krawiec (sartor), 41 lat, zm. 3 X 1759 w Lesznej Dolnej (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2).

Jerzy Pindur, komornik w Cisownicy nr 17 (1850), Cisownicy Wielkiej nr 41 (1857), Cisownicy Wielkiej nr 25 (1860), żona Anna z domu Maliniok, syn Jan ur. 20 I 1850 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 93v), córka Maria ur. 8 IX 1857 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 200v), syn Jerzy ur. 7 IX 1860 (PEAU, Metryki chrztów, t. 3, k. 55).

(Pindurowie z Boguszowic)

Andrzej Pindur, ur. Boguszowice, 23 lata, katolik,  we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 3. Kompania Fizylierów, nr 230).

(Pindurowie z Cisownicy)

Jerzy Pindur, lat 49, Cisownica nr 56, zm. 15 I 1868 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 53).

Jerzy Pindur, Cisownica nr 41, syn Jerzego wójta, zm. 28 III 1863 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 36).

Maria, żona Jana Pindóra, chałupnika, Cisownica nr 1, 51 lat, zm. 2 VI 1872  (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 78).

Jerzy Pindór, siedlak, Cisownica nr 44, 48 lat, zm. 2 I 1882 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 135).

(Pindórowie z Lesznej)

W 1660 r. Paweł Pindur kupił grunt w Lesznej Górnej (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2350, k. 148v).

Paweł Pindur (Leszna Górna), żona Ewa, syn Andrzej (chrzest 28 X 1680) (PMLG, Metryki, t. 1 [dla wszystkich typów wpisów]).

Jerzy Pindur (Leszna Dolna), żona Zuzanna, córka Ewa chrzest 24 X 1700 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Górnej).

Jerzy Pindur (Leszna Górna - 1701, Leszna Dolna - 1704), żona Ewa, syn Jan chrzest 28 XI 1701, córka Maria chrzest 4 V 1704 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Górnej).

Jan Pindur (Leszna Dolna), żona Maria, katolicy, córka Maria chrzest 8 IX 1739 (PMLG, Metryki chrztów 1707-1783, s. 101).

Zuzanna Pindurowa, luteranka z Podlesia (część Lesznej Górnej), lat 86, zm. 25 IV 1740 (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej, Zgony 1707-1800, s. 52).

Ewa Pindurowa, luteranka, wdowa z Lesznej (Veteris Lischna), 67 lat, zm. 6 IV 1743 (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej, Zgony 1707-1800, s. 57).

Ewa, żona Adama Pindura, lat 62, Leszna Dolna, katoliczka, z domu Wyznarkowa, zm. 26 IX 1761 (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej, Zgony 1707-1800, s. 94).

24 XI 1761 r. Adam Pindur, wdowiec z Lesznej Dolnej, poślubił Ewę, córkę Jerzy Jasia i Ewy z domu Kotas, pannę z Trzyńca (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki ślubów, t. 2, s. 74).

Maria, wdowa po Janie Pindurze, komorniku, katoliczka, lat 70, zm. 2 X 1775 w Lesznej Dolnej nr 22 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 121).

Zuzanna, żona Michała Pindura, komornika, z domu Kożdoń, katoliczka, 30 lat, zm. 13 IV 1780 w Lesznej Dolnej (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 131).

Ewa Pindór, żona Adama, siedlaka, katoliczka, 56 lat, zm. 2 III 1789 w Lesznej Górnej nr 34 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 149).

Anna, żona Jana Pindura, zagrodnika w Lesznej Górnej nr 53, 45 lat, zm. 11 VII 1790 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 155).

Adam Pindur, siedlak w Lesznej Górnej nr 34, katolik, 73 lata, zm. 18 XI 1794 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 163).

Jadwiga, wdowa po Adamie Pindurze, chałupniku, katoliczka, 73 lata, zm. 18 IV 1795 w Lesznej Górnej nr 26 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 164).

Jan Pindór, zagrodnik, luteranin, 63 lata, Leszna Górna nr 53, zm. 6 VI 1795 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, strony niepaginowane).

Anna, żona Michała Pindura, lat 41, zm. 1 XII 1797 w Lesznej Dolnej nr 16 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Dolna, s. 21).

Michał Pindur, komornik w Lesznej Dolnej nr 16, lat 54, zm. 11 V 1799 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Dolna, s. 23).

Maria, żona Jana Pindura, siedlaka, lat 45, zm. 20 III 1799 w Lesznej Dolnej nr 16 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Dolna, s. 25).

Jan Pindur vulgo Adamen, "alter drab", lat 72, zm. 10 X 1800 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Dolna, s. 26).

Ewa, żona Adama Pindura, siedlaka, 68 lat, zm. 14 X 1802 w Lesznej Górnej nr 28 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Górna, s. 8).

Adam Pindur, komornik, lat 69, zm. 10 I 1806 w Lesznej Dolnej (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Dolna, s. 37).

Jerzy Pindur, zagrodnik, lat 73, zm. 20 I 1806 w Lesznej Dolnej nr 10 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Dolna, s. 38).

Anna, żona +Jana Pindura, siedlaka, lat 65, zm. 18 I 1807 w Lesznej Dolnej nr 22 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Dolna, s. 42).

15 XI 1863 Jerzy Pindór, syn Jana i Katarzyny z domu Gajdzica, Leszna Górna nr 3, rodem z Nydku, ur. 23 I 1836 Bystrzyca, poślubił Marię, córkę Jana Łamacza i Katarzyny z domu Grycz, Leszna Górna nr 64, ur. 1821 w Lesznej Górnej nr 2, wdowę. Świadkiem ślubu był Jerzy Pindór z Lesznej Górnej (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki ślubów 1859-1889,  k. 17).

Jan Pindór, syn Adama i Ewy z Biłków, kowal w Lesznej Górnej nr 30, żona Ewa z d. Kuczera, dzieci: Anna ur. 18 XI 1870 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 147); Ewa ur. 3 III 1872 zm. 21 IV 1872 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 164), Zuzanna ur. 9 VII 1873 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 181), Maria ur. 8 IX 1877 zm. 9 IX 1877 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 230), Paweł ur. 14 IX 1878 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 239), Maria ur. 7 XII 1880 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 262).

(Pindurowie z Oldrzychowic)

Adam Pindur, z Oldrzychowic, 10 XI 1741 r. poślubił Zuzannę, córkę Marcina Styrcza z Lesznej Górnej (PJP, Metryki ślubów, t. 1, s. 36).

(Pindurowie z Puńcowa)

Anna, wdowa po Andrzeju Pindurze, katoliczka, 70 lat, zmarła 4 III 1768 r. (PJP, Metryki zgonów, t.  1, s. 105).

Anna, żona Jana Pindura, lat 30, zmarła 24 X 1850 r. w Puńcowie nr 27 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, k. 67).

(Pindurowie z Ropicy)

Ewa Pindur, żona Jana komornika katolika, luteranka, z domu Waliczko(?), 60 lat, zm. 12 II 1778 w Ropicy nr 72 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Adam Pindur, komornik w Ropicy nr 22, luteranin, 60 lat, zm. 11 XII 1778 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Jan Pindur, zarodnik w Ropicy nr 56, luteranin, 57 lat, zm. 24 XII 1781 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Jerzy Pindur (Bindur), ur. Ropica, 23 lata, katolik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Malvo, nr 87).

Jan Pindur, ur. Ropica, 28 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 10. Kompania Fizylierów, nr  205). 

(Pindurowie z Trzyńca)

Wawrzyniec Pindur (Trzyniec), jego syn Jerzy, żył 6 lat, zm. 20 XII 1686 (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Jerzy (Jura) Pindur mieszkał w Trzyńcu. Żona Anna, bliźnięta Michał i Anna (chrzest 27 V 1680) (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Michał Pindur mieszkał w Trzyńcu. Żona Ewa, dzieci: Ewa (chrzest 9 XI 1680), Zuzanna (chrzest 9 I 1682), Jan (chrzest 14 X 1685), Andrzej (chrzest 15 I 1687), bliźniaki Wacław i Michał (chrzest 24 VIII 1688), Adam (chrzest 15 XII 1690), Anna (chrzest 8 III 1692), Andrzej (chrzest 6 XI 1693), Maria (chrzest 24 VIII 1695), Jerzy (chrzest 27 I 1697), Paweł (chrzest 18 XII 1698), Maria (chrzest 12 III 1701), Ewa (chrzest 10 XII 1705) (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Wawrzyniec Pindur mieszkał w Trzyńcu. Żona Zofia, syn Michał (chrzest 12 IX 1677), syn Jakub (chrzest 20 III 1681), córka Anna (chrzest 21 VII 1683) (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Jan Pindur, syn Andrzeja, 6 lat, Trzyniec, zm. 6 XII 1743 (PMLG, Metryki zgonów, t. 2, s. 58).

Ewa, wdowa po Adamie Pindurze, rolniku, katoliczka, lat 52, zm. 21 XI 1778 w Trzyńcu nr 17 Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 127).

Zuzanna Pindur, wdowa, Trzyniec nr 18, lat 70, zm. 25 IX 1802 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VII 3, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Lesznej Górnej - Trzyniec 1784-1885).
(Pindurowie z Żukowa)

Adam Pindur, komornik, katolik w Żukowie, 57 lat, zm. 13 XII 1777 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Jan Pindur, zagrodnik w Żukowie nr 18, luteranin, 50 lat, zm. 6 II 1780, pochowany w Ropicy (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).
 

Duława - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Duława (*1771)
Materiały do genealogii rodziny Duławów:

Zuzanna Duława, urodzona w Ligotce Kameralnej ("Ligotka sub montanis"), zmarła 22 IV 1727 w Cierlicku, luteranka, 60 lat (Zemský archiv v Opavě, Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783, k. 2v).

20 IV 1766 r. Jerzy Duława, ur. Gnojnik, syn Pawła, zamieszkały Frysztackie Przedmieście (Cieszyn), poślubił Jadwigę Małysz, córkę Jana i Anny z Frysztackiego Przedmieścia (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 336).

18 IV 1814 Jerzy Duława, komornik, 50 lat, poślubił Marię, córkę Jerzego Damka, chałupnika, 30 lat (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Sibica, s. 1).

(Duławowie z Cieszyna)

Jan Duława, krawiec w Cieszynie (Frysztackie Przedmieście nr 26), żona Maria Kotas córka Jana, syn Ludwik Józef ur. 22 VIII 1884 Cieszyn (Frysztackie Przedmieście) zm. 9 VII 1890 Kocobędz (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 A, Frysztackie Przedmieście, s. 73).

(Duławowie z Goleszowa)

Jan Duława, Goleszów nr 9, żona Maria Kukucz z Simoradza (córka Jana i Zuzanny z d. Cichy), syn Jan ur. 15 II 1871 zm. 25 X 1872 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 150).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.  

Stanieczek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Stanieczków:

24 II 1805 Maria Stanieczek, córka Jana, zagrodnika w Goleszowie, lat 20, poślubiła Jana Gajdacza, komornika, lat 28 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1786-1838 i ślubów 1786-1842, s. 190).

Jerzy Stanieczek, ur. Kiczyce, 20 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 15. Kompania Fizylierów, nr 145).

Jan Stanieczek, komornik w Kozakowicach Dolnych nr 8, żona Ewa Plinta, córka Anna ur. 5 IV 1860 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 28).

Jerzy Stanieczek, 1876 wybrany radnym Wilamowic k/Skoczowa (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 884).

20 XI 1864 r. Jan Stanieczek, syn Jana komornika i Anny z domu Gałuszka, ur. 2 III 1834 w Goleszowie, poślubił Helenę córkę Pawła Ferugi z Goleszowa, ur. 3 V 1843 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki ślubów, k. 20).

Jan Stanieczek, nadziennik z Goleszowa, ur. 5 IV 1812 zm. 10 I 1880 w Goleszowie nr 116 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki zgonów 1859-1889, k. 124).

Jan Stanieczek, ur. 1 V 1841, zm. 27 IV 1881 w Goleszowie nr 42 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki zgonów 1859-1889, k. 132).

Jan Stanieczek, chałupnik w Goleszowie nr 130, syn Jana i Zuzanny z Chmielów, żona Anna z Badurów, córka Zuzanna ur. 18 X 1877 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 231).

Jerzy Stanieczek, 1891 ślub w Skoczowie (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Indeks ślubów, 1891 nr 11).

12 II 1893 Jerzy Stanieczek, syn Pawła, zamieszkały w Harbutowicach, ur. 1858 w Nierodzimiu, poślubił Ewę Wantulok (USC w Ustroniu, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1910).

(Stanieczkowie z Bładnic Dolnych)

Anna, żona Pawła Stanieczka, chałupnika w Bładnicach Dolnych nr 20, 39 lat, zm. 25 XII 1879 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 126).

Paweł Stanieczek, chałupnik w Bładnicach Dolnych nr 5 (rodem z Nierodzimia), żona Anna z domu Kojma(?), córka Ewa ur. 6 XII 1882  (PEAU, Metryki chrztów, t. 5, k. 341).

Anna, żona chałupnika Pawła Stanieczka, Bładnice Dolne nr 20, 38 lat, zm. 16 I 1895 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

(Stanieczkowie z Godziszowa)

4 II 1890 Paweł Stanieczek, syn Jerzego i Anny z domu Rymorz, Godziszów nr 32, poślubił Zuzannę, córkę Pawła Molina i Anny z domu Siedloczyk, z Nierodzimia nr 32 (USC w Ustroniu, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1910).

(Stanieczkowie z Goleszowa)

W 1897 r. Jan Stanieczek z Goleszowa poślubił Annę Łyżbicką z Goleszowa  (USC w Goleszowie, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Goleszowie 1890-1904, k. 149).

W 1897 r. Paweł Stanieczek z Goleszowa poślubił Annę Cichy z Goleszowa USC w Goleszowie, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Goleszowie 1890-1904, k. 151).

(Stanieczkowie z Nierodzimia)

10 XI 1867 Jerzy Stanieczek z Nierodzimia poślubił Marię, córkę Pawła Zmożka i Anny z Badurów, z Nierodzimia nr 12, ur. 1843 (PEAU, Metryki ślubów, t. 2, k. 45).

niedziela, 19 października 2014

Holeksa - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Holeksów:

Michał Holeksa (Holexa), ur. 1802 Brenna, katolik, 19 XII 1820 rozpoczął służbę w 57. Pułku Piechoty, tego samego dnia został przeniesiony do 8. Batalionu Jegrów (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3703, Klasa III, Zeszyt VI, s. 195).

Adam Holeksa, chałupnik w Brennej nr 103, żona Anna córka Michała Cieślara, córka Anna ur. 2 VIII 1847 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 37v).

Zuzanna Holeksa, córka Pawła, ur. 1 I 1850 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 92v).

(Holeksowie z Brennej)

Paweł Holeksa, zagrodnik w Brennej nr 24, żona Ewa, córka Maria ur. 18 VI 1851 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 122v).

Paweł Holeksa, zagrodnik w Brennej nr 24, żona Ewa z domu Kluz, syn Jan ur. 18 VII 1855 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 169).

Paweł Holeksa, wymownik w Brennej nr 24, żona Ewa z domu Podżorny (rodem z Wisły), córka Zuzanna ur. 8 VI 1860  (PEAU, Metryki chrztów, t. 3, k. 49).

Adam Holeksa, zagrodnik w Brennej nr 24, lat 70, zm. 17 IV 1878 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 116).

Jan Holeksa, chałupnik w Brennej nr 24, żona Ewa z domu Podżorny (rodem z Brennej, córka Jerzego), dziecko ur. 6 II 1867  (PEAU, Metryki chrztów, t. 3, k. 231).

Paweł Holeksa, Brenna nr 24, żona Anna z domu Cholewa, córka Anna ur. 26 VIII 1867  (PEAU, Metryki chrztów, t. 3, k. 245).

Adam Holeksa, zagrodnik w Brennej 8, żona Zuzanna córka Jana Kluza, córka Anna ur. 12 VII 1869 zm. 30 X 1870  (PEAU, Metryki chrztów, t. 4, k. 13), córka Maria ur. 27 II 1875 (PEAU, Metryki chrztów, t. 4, k. 163).

Paweł Hoelxa, zagrodnik w Brennej nr 129, żona Anna córka Jerzego Cholewy, syn Jan ur. 7 I 1873 (PEAU, Metryki chrztów, t. 4, k. 105).

Jan Holexa, chałupnik w Brennej nr 34, żona Ewa córka Jerzego Podżornego, córka Zuzanna ur. 25 XII 1874 (PEAU, Metryki chrztów, t. 4, k. 159).

Maria, żona Jana Holeksy, wymownika, Brenna nr 100, 78 lat, zm. 27 X 1875 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 98).

Jan Holeksa, chałupnik, Brenna nr 45, 59 lat, zm. 24 I 1888 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 168).

Jerzy Holeksa, zagrodnik, Brenna nr 44, ur. 2 XII 1849, zm. 22 II 1902 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Ewa Holeksa, katoliczka, 70 lat, wdowa, Brenna nr 63, zm. 6 V 1905. Miała córkę Annę Cieślar, zamieszkałą w Brennej (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Skotschau, sygn. 416).

Paweł Holeksa, 18 lat, kawaler, Brenna nr 251, katolik, syn wymownika, zm. 10 VIII 1906 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Skotschau, sygn. 477).

W 1906 r. Jan Holeksa z Brennej, syn Jana i Marii z domu Greń, poślubił Jadwigę, wdowę po Pawle Nowaku, siedlaku w Lipowcu; jednym ze świadków był Jerzy Nowak, siedlak w Bładnicy (USC w Ustroniu, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Lipowcu 1890-1935, s. 66).

Prawdopodobnie z tej rodziny pochodził poniższy:

Adam "Alexa", ur. Brenna, 31 lat i 1/4 roku, ewangelik, w 1789 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4708, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1789, Kompania - dowódca Natt, nr 27).

(Holeksowie z Hermanic)

Jan Holeksa, chałupnik w Hermanicach nr 10, żona Anna z domu Kulisz, córka Anna ur. 6 XI 1882 (PEAU, Metryki chrztów 1878-1888, k. 340).

Paweł Holeksa, ur. 21 III 1858 Hermanice, zm. 24 VIII 1901 w szpitalu w Ustroniu (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Kostka - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kostków:

Jan Kostka, 27 lat i 2 miesiące, katolik, ur. Kalembice, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 11. Kompania Fizylierów, nr 45).

23 X 1856 Andrzej Kostka, syn Jana, 24 lata, poślubił Zuzannę Brak, córkę Michała, chałupnika w Kisielowie (PMAO, Metryki ślubów, t. 2, Kisielów, s. 1).

Jerzy Kostka w 1826 r. poślubił Annę Rakus (PMAG, Indeksy ślubów, Bażanowice, s. 20).

Jan Kostka w 1827 r. poślubił Annę Wojnar (PMAG, Indeksy ślubów, Goleszów, s. 64).

Jerzy Kostka w 1830 r. poślubił Zuzannę Śliwkę (PMAG, Indeksy ślubów, Bażanowice, s. 24).

Jan Kostka w 1848 r. poślubił Ewę Rajwę (PMAG, Indeksy ślubów, Kozakowice, s. 45).

23 X 1856 r. Andrzej Kostka, 24 lata, poślubił Zuzannę Brak, córkę Michała, chałupnika w Kisielowie (PMAO, Metryki ślubów, t. 2, Kisielów, s. 1).

(Kostkowie z Bażanowic)

Jerzy Kostka, chałupnik Bażanowice nr 42, żona Anna Rakus, córka Anna ur. 28 III 1827 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6 (1819-1844), Bażanowice, s. 19).

Jerzy Kostka, komornik, lat 47, zm. 19 IV 1848 w Bażanowicach nr 21 na tyfus (PMAG, Metryki zgonów, t. 5, Bażanowice, s. 11).

(Kostkowie z Goleszowa)

Jan Kostka vel Staron, komornik w Goleszowie nr 62, żona Maria Pellar córka Pawła, luteranie, syn Andrzej chrzest 29 XI 1774 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 25).

(Kostkowie z Kalembic)

18 XI 1806 r. Jerzy Kostka, 27 lat, syn Adama, siedlaka w Kalembicach, poślubił Marię "Kritsch", córkę +Pawła, chałupnika w Żukowie Dolnym (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Kalembice, s. 8).

27 VIII 1815 r. Paweł Kostka, syn Adama, siedlaka w Kalembicach, poślubił Annę "Bozota", córkę siedlaka w Brzezówce (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Kalembice, s. 1).

(Kostkowie z Kozakowic)

6 II 1684 (Kozakowice) Michał Kostka poślubił Marię Kowalczyk, pannę (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 8).

4 XI 1696 (Kozakowice) Jakub Kostka, kawaler, poślubił pannę Ewę Sowę (Sowyna) (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 45).

Jan Kostka, zmarł 24 X 1702 w Kozakowicach (PMAG, Metryki zgonów, t. 1 (1702-1734), księga niepaginowana).

20 I 1704 r. (Kozakowice) Michał Kostka, wdowiec, poślubił Katarzynę Wapienikową, wdowę (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 75).

Maria Kostka ("Kostkowa"), z Kozakowic, ok. 80 lat, zm. 8 VI 1714, pochowana w Goleszowie (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

Michał Kostka, luteranin, ok. 60 lat, Kozakowice, zm. 29 IX 1714, pochowany w Goleszowie (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

31 I 1723 r. Jan Kostka, kawaler, poślubił Ewę Karasową(?), pannę z Kozakowic; oboje luteranie (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

18 I 1728 r. (Kozakowice) Jerzy Kostka, syn Jakuba, poślubił Marię Kohut, córkę Tomasza; oboje luteranie z Kozakowic (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 214).

5 II 1730 r. (Kozakowice) Adam Kostka, syn Michała, luteranin, poślubił Ewę "Stassko", córkę Jerzego z Ustronia, katoliczkę (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 229).

Michał Kostka, żona Maria, katolicy, córka Ewa chrzest 5 X 1734 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 11).

Michał Kostka, żona Maria, katolicy, syn Jan chrzest 25 II 1736 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 13).

Michał Kostka siedlak, żona Maria, katolicy, syn Jerzy chrzest 23 IV 1737 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 14).

Michał "Kostka vulgo Staron", żona Maria, siedlacy, katolicy, syn Michał chrzest 24 VI 1738 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 15).

Michał Kostka, żona Maria, katolicy, syn Jan chrzest 19 IV 1741 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 21).

Michał Kostka, żona Maria, katolicy, syn Jerzy chrzest 16 II 1743 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 24).

Michał Kostka, żona Maria, katolicy, syn Andrzej chrzest 15 XI 1745 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 29).

Jakub Kostka, luteranin, żona Anna, katoliczka, córka Ewa chrzest 30 I 1736 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 12).

Jan Kostka, żona Maria, luteranie, córka Zuzanna chrzest 23 XI 1744 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 27).

Jerzy Kostka, syn Michała, katolika z Kozakowic, zm. 28 II 1737  (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Jan Kostka, komornik w Kozakowicach, zm. 9 VII 1737  (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Jerzy Kostka, 4 lata, syn Adama luteranina, zm. 12 VIII 1737 w Kozakowicach  (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Adam Kostka, 1 rok 8 miesięcy, syn Jana Kostki, katolika w Goleszowie, zm. 17 VII 1743 (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Michał Kostka, syn Michała, 6 lat i 8 miesięcy, zm. 14 III 1746 w Kozakowicach (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Michał Kostka z Kozakowic, żona Maria, katolicy, córka Zuzanna ch. 3 X 1748 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 25).

Jan Kostka seu Staroń, żona Maria, luteranie z Kozakowic, córka Ewa ch. 25 IV 1750 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 54).

Michał Kostka z Kozakowic, żona Zofia, katolicy, syn Paweł ch. 23 IV 1752 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 86).

20 V 1759 Jerzy Kostka, sy +Tomasza i Ewy, luteran, luteranin z Kozakowic Górnych (dosłownie: Kozakowic Wielkich, Mega-Kozakowitz), poślubił Zuzannę, córkę Tomasz Urbika, luteranina z Cisownicy (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 69).

24 V 1768 Jerzy Kostka seu Staroń luteranin, wdowiec, poślubił Marię, córkę Jana Wróbla i Marii córki Macieja Zoremby, luterankę; oboje pochodzili z Kozakowic (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 180).

Jan Kostka seu Staron, żona Maria córka Pawła Pellara, luteranie w Goleszowie, syn Paweł chrzest 2 VI 1770 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 435).

Jan Kostka vel Staroń, żona Maria z domu Kłapsia, katolicy, córka Anna ur. w Kozakowicach, chrzest 14 VIII 1770 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 443), syn Jan ur. w Kozakowiacach nr 10 chrzest 19 IV 1774 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 6), syn Paweł ur. w Kozakowicach nr 19, chrzest 10 VII 1776 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 66).

Jan Kostka, komornik (1774), rolnik (1777), żona Ewa z domu Franek, córka Anna ur. w Kozakowicach nr 11 chrzest 11 V 1774 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 9), syn Jerzy ur. w Kozakowicach nr 11, chrzest 2 I 1776 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 95), syn Paweł ur. w Kozakowicach nr 11, chrzest 24 XII 1777 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 117), syn Jan ur. Kozakowice nr 11, chrzest 3 I 1781 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 248).

Paweł Kostka, chałupnik w Kozakowicach nr 50, żona Anna z domu Karas, córka Anna chrzest 24 VII 1783 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 305).

Jan Kostka, siedlak w Kozakowicach nr 11, 80 lat, zm. 22 III 1809 (PMAG, Metryki zgonów, t. 4, Kozakowice, s. 22).

Jan Kostka, siedlak w Kozakowicach nr 11, żona Anna z domu Kozak, dzieci: Anna ur. 10 VI 1819 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6: 1819-1844, Kozakowice, s. 1), Ewa ur. 19 V 1821 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6: 1819-1844, Kozakowice, s. 6), Katarzyna ur. 10 XII 1823 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6: 1819-1844, Kozakowice, s. 10), Jan ur. 14 V 1826 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6: 1819-1844, Kozakowice, s. 18), Helena ur. 20 VI 1831 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6: 1819-1844, Kozakowice, s. 29), Justyna ur. 18 XI 1834 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6: 1819-1844, Kozakowice, s. 38).

Maria Kostka, 67 lat, katoliczka, wdowa po Pawle, chałupniku, zm. 8 IV 1826 (PMAG, Metryki zgonów, t. 4, Kozakowice, s. 39).

Andrzej Kostka, chałupnik w Kozakowicach nr 60, żona Anna z domu Herda, syn Jan ur. 2 III 1827 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6, Kozakowice, s. 19).

Jan Kostka, syn Jerzego, komornika, żył 1/4 roku, Kozakowice nr 17, zm. 27 II 1832 (PMAG, Metryki zgonów, t. 4, Kozakowice, s. 44).

Paweł Kostka, siedlak w Kozakowicach nr 11, żona Zuzanna Cygon, syn Paweł ur. 4 V 1842 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6: 1819-1844, Kozakowice, s. 58).

Paweł Kostka, siedlak w Kozakowicach nr 11, żona Zuzanna "Tloczek", syn Jan ur. 19 VI 1843 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6: 1819-1844, Kozakowice, s. 61), Jerzy ur. 22 VI 1844 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6: 1819-1844, Kozakowice, s. 63).

Jan Kostka, syn +Jana, chałupnika w Kozakowicach nr 19, w 1860 r. wg księgi zapowiedzi przedślubnych parafii w Ogrodzonej miał poślubić Zuzannę Brakównę, córkę Michała.

Jerzy Kostka, komornik w Kozakowicach nr 12, lat 73, zm. 25 XII 1872 (Urząd Stanu Cywilnego w Goleszowie, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w Goleszowie 1872-1945, Kozakowice, s. 2).

Poniżej Kostkowie z Kozakowic odnotowani w: PMAG, Metryki zgonów, t. 5: 1834-1870, Kozakowice:

s. 16: 5 I 1852 Jan Kostka, lat 22, nr 11,

s. 16: 17 IX 1852 Zuzanna, żona Pawła Kostki, siedlaka, lat 27, nr 11, przyczyna zgonu: Abzehnung,

s. 17: 13 VII 1854 Katarzyna Kostka, komornica, lat 28, nr 11, przyczyna zgonu: Nervenfieber, pochowana za darmo,

s. 18: 29 III 1855 Jan Kostka, chałupnik, lat 61, nr 19, przyczyna zgonu: Lungensucht,

s. 18: 1 XII 1855 Anna Kostka, wdowa po Andrzeju, komornica, lat 64,

s. 18: 18 II 1856 Paweł Kostka, syn Pawła, siedlaka, nr 11, lat 64,

s. 18: 24 VI 1856 Anna Kostka, córka Pawła, siedlaka, nr 11, żyła 2 lata,

s. 19: 31 X 1857 Ewa, żona Jana Kostki, komornika nr 20, lat 39,

s. 19: 27 I 1858 Anna, wdowa po Janie Kostce, chałupniku, nr 19, lat 58

s. 21: 10 III 1863 Anna, córka Pawła Kostki, chałupnika, nr 44, żyła 9 miesięcy,

s. 22: 13 II 1865 Anna Kostka, nr 19, córka Jana, komornica, żyła 13 lat i 6 miesięcy,

s. 23: 28 IX 1866 Maria Kostka, córka Pawła komornika, nr 14, żyła 22 dni, przyczyna zgonu: Freisen,

s. 23: 6 VII 1867 Jan Kostka, komornik,

s. 24: 27 VIII 1868 Anna Kostka, lat 67, żona Jerzego, komornica.

(Kostkowie z Krasnej)

1 XI 1761 r. Andrzej Kostka, kawaler, poślubił Marię Polok, córkę +Andrzeja; oboje katolicy z Krasnej (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 240).

(Kostkowie z Ustronia)

Michał Kostka z Ustronia, 30 I 1678 roku w Cieszynie poślubił Katarzynę Janiczną, pannę z Kisielowa (PMMC, Metryki ślubów, t. 3, s. 167).

Jakub Kostka, żona Ewa, syn Michał ur. Ustroń chrzest 3 IX 1700 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

14 V 1728 r. (Ustroń) Jakub Kostka, wdowiec z Ustronia, poślubił Jadwigę "Chuzeskowa"(?) z Hermanic (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 217).

Anna, (żona?) Jana Kostki, ok. 50 lat, katoliczka, zm. 12 XI 1736 (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Jan Kostka, luteranin z Ustronia, ok. 40 lat, zm. 18 XII 1736  (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Zuzanna, żona Jakuba Kostki, ok. 35 lat, luteranka z Ustronia, zm. 9 I 1737  (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Ewa, córka Jakuba Kostki, komornika w Ustroniu, zm. 4 III 1737  (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Anna, córka Jakuba Kostki z Ustronia, ok. 14 lat, przed śmiercią przeszła na katolicyzm, zm. 11 III 1737  (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Maria, żona Jerzego Kostki, luteranka z Ustronia, 50 lat, zm. 3 VII 1737 (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

3 XI 1754 Szymon Kostka "vulgo Schweida", syn Michała Kostki, katolik z Ustronia, brał ślub w Goleszowie (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 23).

(Kostkowie z Wisły)

21 X 1730 r. (Wisła) Jakub Kostka, syn Jakuba, poślubił Annę Pilch, córkę Jerzego; oboje luteranie z Wisły (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 233).