czwartek, 30 października 2014

Kłoda - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Kłoda (1726-1726)
 2. Adam Kłoda (1791-1873)
 3. Adam Kłoda (*1830)
 4. Adam Kłoda (1836-1899)
 5. Adam Kłoda (1870-1878)
 6. Adam Kłoda (1881-1882)
 7. Andrzej Kłoda (*1722) 
 8. Andrzej Kłoda (1750-1751)
 9. Andrzej Kłoda (1759-1813)
 10. Andrzej Kłoda (*1761)
 11. Andrzej Kłoda (1783-1851) 
 12. Andrzej Kłoda (†1792) 
 13. Andrzej Kłoda (*1822)
 14. Andrzej Kłoda (*1826)
 15. Andrzej Kłoda (1845-1845)
 16. Andrzej Kłoda (1846-1847) 
 17. Anna Kłoda (*1729) 
 18. Anna Kłoda (*1730)
 19. Anna Kłoda (*1752)
 20. Anna Kłoda (*1760) 
 21. Anna Kłoda (1776-1776)
 22. Anna Kłoda (1789-1790) 
 23. Anna Kłoda (1817-1847)
 24. Anna Kłoda (*1829)
 25. Anna Kłoda (*1833)
 26. Anna Kłoda (*1836) 
 27. Anna Kłoda (1868-1868)
 28. Anna Kłoda (1873-1942)
 29. Anna Katarzyna Kłoda (*1881)
 30. Ewa Kłoda (*1725)
 31. Ewa Kłoda (*1728) 
 32. Ewa Kłoda (*1770)
 33. Ewa Kłoda (*1818) 
 34. Ewa Kłoda (*1834) 
 35. Ewa Kłoda (*1877)
 36. Jakub Kłoda (*1671)
 37. Jakub Kłoda (*1724)
 38. Jakub Kłoda (1763-1764) 
 39. Jakub Kłoda (*1768)
 40. Jan Kłoda (†1790)
 41. Jan Kłoda (*1727)
 42. Jan Kłoda (*1744)
 43. Jan Kłoda (*1755)
 44. Jan Kłoda (*1764)
 45. Jan Kłoda (*1772)
 46. Jan Kłoda (*1776) 
 47. Jan Kłoda (1781-1781)
 48. Jan Kłoda (1786-1786)  
 49. Jan Kłoda (1820-1851)
 50. Jan Kłoda (1823-1828)
 51. Jan Kłoda (*1841)
 52. Jan Kłoda (1869-1869)
 53. Jan Kłoda (*1872)
 54. Jan Kłoda (1886-1887)
 55. Jan Józef Kłoda (*1879) 
 56. Jerzy Kłoda (*1668)
 57. Jerzy Kłoda (1719-1743)
 58. Jerzy Kłoda (*1730)
 59. Jerzy Maciej Kłoda (1748-1802)
 60. Jerzy Kłoda (*1750)
 61. Jerzy Kłoda (*1752)
 62. Jerzy Kłoda (*1753) 
 63. Jerzy Kłoda (1774-1775)
 64. Jerzy Kłoda (1774-1863) 
 65. Jerzy Kłoda (*1778)
 66. Jerzy Kłoda (1785-1785)
 67. Jerzy Kłoda (1860-1860) 
 68. Katarzyna Kłoda (†1780)
 69. Katarzyna Kłoda (*1843)
 70. Katarzyna Kłoda (1848-1849) 
 71. Maria Kłoda (*1727)
 72. Maria Kłoda (*1742) 
 73. Maria Kłoda (*1751)
 74. Maria Kłoda (*1754)
 75. Maria Kłoda (1787-1788)
 76. Maria Kłoda (*1825) 
 77. Maria Kłoda (*1828) 
 78. Maria Kłoda (1831-1890)
 79. Maria Kłoda (*1844)
 80. Maria Kłoda (1853-1853)
 81. Maria Kłoda (1860-1860)
 82. Maria Kłoda (*1861)
 83. Maria Kłoda (1867-1867) 
 84. Maria Anna Helena Kłoda (*1875)
 85. Michał Kłoda (†1728)
 86. Michał Kłoda (*1727)
 87. Paweł Kłoda (*1680)
 88. Paweł Kłoda (1721-1796)
 89. Paweł Kłoda (*1755)
 90. Paweł Kłoda (*1781) 
 91. Paweł Kłoda (*1824)
 92. Paweł Kłoda (*1826) 
 93. Paweł Kłoda (*1827)
 94. Paweł Kłoda (*1855) [1] 
 95. Paweł Kłoda (*1855) [2]
 96. Paweł Kłoda (*1860)
 97. Paweł Kłoda (*1861)
 98. Zuzanna Kłoda (*1739) 
 99. Zuzanna Kłoda (1752-1754)
 100. Zuzanna Kłoda (*1828)
 101. Zuzanna Kłoda (1887-1888) 
 102. Zuzanna Alojzja Kłoda (*1885)
Materiały do genealogii rodziny Kłodów:

Rodzinie Kłodów poświęciłem artykuł Kłodowie z Puńcowa koło Cieszyna od XVIII do początku XX wieku, który ukazał się w "Roczniku Muzeum - Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" (t. 2, 2014).

Ze względu na to, że rodzina była bardzo liczna, musiałem dokonać selekcji materiału. Poniższe wypiski to informacje o Kłodach, których w większości nie opisałem w powyższym artykule.

(Kłodowie z Cieszyna)

Jan Kłoda, syn Jana z Górnego Przedmieścia (przedmieście Cieszyna), komornik, lat 21, 20 X 1799 r. poślubił Katarzynę, wdowę po Janie Gaurze, chałupniku w Wędryni (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 B, Górne Przedmieście, s. 34).

(Kłodowie z Cisownicy)

Jakub Kłoda, żona Zuzanna, córka Ewa chrzest 10 IX 1702  (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Cisownica).

Jakub Kłoda, żona Jadwiga, syn Maciej chrzest 7 I 1713  (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Cisownica).

Michał Kłoda, żona Ewa, dzieci: Maria chrzest 10 XI 1707, Ewa chrzest 30 X 1713 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Cisownica).

Andrzej Kłoda, żona Anna, luteranie (1727), dzieci: Ewa chrzest 25 IX 1713, Maria chrzest 3 IV 1716, Anna chrzest 15 VI 1718, Jerzy chrzest 13 II 1720, Jadwiga chrzest 31 I 1724, Zuzanna chrzest 16 II 1721 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Cisownica), Maria ch. 12 VII 1727, Jan chrzest 2 IV 1733, Andrzej chrzest 30 XI 1734 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Cisownica).

17 XI 1726 r. Ewa Kłoda, panna i luteranka, poślubiła Jakuba Drozda, luteranina (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 206).

Ewa Kłoda, żona +Michała, ok. 50 lat, zm. 4 VI 1736 (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

13 XI 1753 Jan Kłoda, syn Andrzeja i Anny, luteranin z Cisownicy, poślubił Marię, córkę Jerzego Gajdacza z Kozakowic (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 13).

22 VII 1760 Andrzej Kłoda, syn Andrzeja i +Anny, protestantów z Cisownicy, poślubił Ewę, córkę Jerzego Krużołka z Goleszowa (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 77).

Paweł Kłoda, wymownik, Cisownica nr 30, 64 lata, zm. 22 I 1892 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Andrzej Kłoda, zagrodnik, Cisownica nr 23, ur. 23 I 1842, zm. 4 V 1896 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

(Kłodowie z Dzięgielowa)

Łukasz Kłoda seu Cyprus, 70 lat, zmarł 18 I 1768 (PJP, Metryki zgonów, t.  1, s. 104).

Anna, wdowa po Łukasza Kłodzie seu Cyprus, z domu Hławiczka, katoliczka, zm. 11 I 1770 w Dzięgielowie (PJP, Metryki zgonów, t.  1, s. 109).

(Kłodowie z Goleszowa)

30 I 1706 r. Paweł Kłoda poślubił Marię Srokosz (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 84). Ich dzieci:
a) Anna chrzest 22 IV 1706, ślub: 10 X 1728, mąż: Michał Szczygieł z Goleszowa (PMAG, Metryki chrztów, t. 1 (1680-1726), s. 30; PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 221),
b) Szymon chrzest 26 X 1707, ślub: 8 XI 1729, żona: Anna Pustówka z Puńcowa (PMAG, Metryki chrztów, t. 1 (1680-1726), s. 31; PJP, Metryki ślubów, t. 1 (1721–1784), s. 18). Andrzej, syn Szymona, ożenił się 24 X 1762 r. (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 100).
c) Paweł chrzest 23 I 1719 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1 (1680-1726), księga niepaginowana).
d) Michał chrzest 31 VIII 1722 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1 (1680-1726), księga niepaginowana)
e) Ewa, ślub: 18 II 1753, mąż: Jan Kantor z Suchej (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 4).

Walenty Kłoda, mieszkaniec Goleszowa. W małżeństwie z Anną miał córki Ewę (chrzest 30 VIII 1712) i Annę (chrzest 16 VIII 1713) (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, s. 41 oraz część niepaginowana).

Michał, 10 lat, syn Michała Kłody, katolik z Goleszowa, zm. 9 VIII 1735 (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Michał Kłoda, syn Jakuba i Marii, ur. Goleszów chrzest 19 IX 1683 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, s. 5). Pierwszy ślub: 16 I 1707, pierwsza żona: Ewa Szopa (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 88). Ewa zmarła 21 VIII 1717 r., wg metryki zgonu żyła 40 lat (PMAG, Metryki zgonów, t. 1 (1702-1734), księga niepaginowana). Drugi ślub Michała: 26 IX 1717, druga żona: Zuzanna Jadasz (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 143). 9 VII 1717 r. Michał nabył grunt siedlaczy w Goleszowie (odkupił go od Jerzego Kluza) (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2325, s. 225/6).

Dzieci Michała z pierwszego małżeństwa z Ewą:
a) Anna chrzest 13 V 1710 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów, s. 38).
b) Ewa chrzest 24 VII 1712 †18 III 1713 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów, s. 41; PMAG, Metryki zgonów, t. 1 (1702-1734), księga niepaginowana).
c) Jan chrzest 25 XII 1713 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów, niepaginowana).
d) Ewa chrzest 19 VIII 1717 †25 VIII 1717 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów, niepaginowana; PMAG, Metryki zgonów, t. 1 (1702-1734), księga niepaginowana).

Dzieci Michała z drugiego małżeństwa z Zuzanną:
e) Michał chrzest 13 IX 1718 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów, niepaginowana).
f) Andrzej chrzest 20 IX 1721 †4 II 1722 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów, niepaginowana; PMAG, Metryki zgonów, t. 1 (1702-1734), księga niepaginowana).
g) Ewa chrzest 18 XII 1722 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów, niepaginowana).
h) Jakub chrzest 11 VI 1724 †23 IV 1725 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów, niepaginowana; PMAG, Metryki zgonów, t. 1 (1702-1734), księga niepaginowana).
i) Anna chrzest 30 I 1726 †29 I 1730 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów, niepaginowana; PMAG, Metryki zgonów, t. 1 (1702-1734), księga niepaginowana).
j) Zuzanna chrzest 18 IV 1728 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Goleszów, niepaginowana).
k) Jerzy chrzest 5 II 1730 PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Goleszów, niepaginowana). W 1750 roku kupił grunt po swoim ojcu (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/12, k. 148).
l) Adam chrzest 5 VIII 1732  (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Goleszów, niepaginowana).
ł) Jadwiga chrzest 14 IX 1734 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Goleszów, niepaginowana).
m) Anna chrzest 29 VII 1741, ślub: 11 XI 1760, mąż: Jan Badura z Goleszowa (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Goleszów, niepaginowana; PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 80).

Zuzanna, córka Szymona Kłody z Goleszowa, zm. 18 VIII 1735  (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Jadwiga, córka Michała Kłody z Goleszowa, zm. 18 IX 1735  (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Jan Kłoda, syn Macieja, luteranina z Goleszowa, 11 dni, zm. 11 V 1746 (PMAG, Metryki zgonów).

Andrzej Kłoda, syn Macieja, luteranina z Goleszowa, 3 lata, zm. 3 XI 1750  (PMAG, Metryki zgonów).

Jerzy Kłoda (Goleszów), żona Ewa, katolicy, syn Adam ch. 15 XII 1752  (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 97).

Mateusz Kłoda, luteranin z Goleszowa, ok. 50 lat, zm. 1 XII 1758 (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Maciej Kłoda (Goleszów), żona Anna, luteranie, syn Andrzej ch. 13 X 1747 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s.  10), syn Jerzy ch. 6 IV 1753  (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 101).

Jerzy Kłoda vel Kubla (Goleszów), żona Ewa, katolicy, córka Maria ch. 15 III 1757  (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 154). 

Andrzej Kłoda, ur. Goleszów, 26 lat i 11 miesięcy, katolik, we wrześniu 1802 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4716, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1802, 2. Kompania Grenadierów - dowódca FitzPatrik, nr 109).

Adam Kłoda, ur. Goleszów, 31 lat, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 12. Kompania Fizylierów, nr 32).

(Kłodowie z Gumien)

Anna, córka Pawła Kłody, chałupnika w Gumnach nr 35, 18 dni, zm. 22 VI 1881 (PMAO, Metryki zgonów, t. 2, Gumna, s. 29).

Józef Kłoda, wymownik, 68 lat, zm. 14 IX 1884 w Gumnach nr 35 (PMAO, Metryki zgonów, t. 2, Gumna, s. 31).

(Kłodowie z Kojkowic)

Jan Kłoda, syn Jerzego chałupnika i Zuzanny z Kłapsiów, ur. Kojkowice nr 24, chrzest 12 X 1786 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Kojkowice, k. 1v).

Zuzanna Kłoda, córka Jerzego i Zuzanny z Kłapsiów, ur. Kojkowice nr 24, chrzest 13 VIII 1790 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Kojkowice, k. 4).

Jan Kłoda, syn Jana i Anny z Wojnarów, ur. Kojkowice nr 2, chrzest 22 VII 1802 (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Kojkowice, k. 9v).

Jerzy Kłoda, syn Jana i Katarzyny z Trombików, ur. 2 X 1807 w Kojkowicach nr 2 (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Kojkowice, s. 14).

(Kłodowie z Końskiej)

27 IV 1723 r. Jan Kłoda, syn Michała, komornika w Końskiej, poślubił Annę Huczałównę z Ropicy (PEAC, Metryki ślubów, t. 1, s. 91).

Jan Kłoda, luteranin, żona Maria, "źle wychowana", córka Anna ur. Końska chrzest 16 XI 1757; córka Maria ur. Końska chrzest 11 III 1760 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

(Kłodowie z Nieborów)
15 II 1804 r. Paweł Kłoda, wdowiec z Nieborów, lat 37, poślubił Zuzannę Jaszek (Jaschek), lat 25 (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Sibica, s. 12).

(Kłodowie z Puńcowa)

Michał Kłoda (Gloda), ur. Puńców (Bunczo), 33 lata i 4 miesiące, katolik, od 1793 roku w wojsku, we wrześniu 1802 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4716, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1802, Kompania - dowódca Höllversen, nr 20).

"Anton recte Andrzej" Kłoda, ur. Puńców, 30 lat, katolik, kawaler, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 2. Kompania Fizylierów, nr 150).

Jan Kłoda, kawaler, lat 22, zmarł 14 VII 1833 r. w Puńcowie nr 3; przyczyna zgonu: Abezhnung (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, k. 36v).

Jan Kłoda, chałupnik, protestant, lat 45, zmarł 6 I 1834 r. w Puńcowie (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, k. 37).

Adam Kłoda, 4 lata, zmarł 6 IX 1835 r. w Puńcowie nr 62 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, k. 38).

W 1846 r. Jerzy Kłoda kupił grunt w Puńcowie nr 57 (Archiwum Państwowe w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/291, s. 322-323).

Maria, córka Ewy Kłody, panny, żyła 6 miesięcy, zmarła 30 I 1848 w Puńcowie nr 50 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 62).

Jerzy Kłoda, komornik, lat 47, zmarł 21 V 1851 w Puńcowie nr 57 na Lungensucht (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 68).

Jan, syn Pawła Kłody, komornika, 8 miesięcy, zmarł 12 X 1851 w Puńcowie nr 31 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 69).

19 IV 1852 r. Katarzyna, córka Jana Kłody, lat 26, komornica z Puńcowa nr 44, poślubiła Jana Salamona, komornika (PJP, Metryki ślubów, Puńców, s. 48).

Jan, syn Józefa Kłody, chałupnika w Mnisztwie nr 51, zmarł 9 XI 1860 r. (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 78).

Jerzy Kłoda, syn Jerzego, chałupnika, żył 1 rok i 3 miesiące, zmarł 22 I 1869 r. w Puńcowie nr 45 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 87).

Jan, syn Jerzego Kłody, chałupnika, żył 2 lata, zmarł 31 I 1872 r. w Puńcowie nr 45 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 89).

Martwo urodzona (31 VII 1875) córka Jana Kłody, siedlaka w Puńcowie nr 85 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 93).

Jan Kłoda, syn Andrzeja, komornika, żył 7 miesięcy, zmarł 22 XII 1876 w Puńcowie (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 94).

Maria, córka Jerzego Kłody, chałupnika w Puńcowie nr 45, zmarł 8 XI 1879; żyła 1 miesiąc (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 97).

Ewa, córka Jana Kłody, komornika, żyła 17 lat, zmarła 26 IV 1882 w Puńcowie nr 45 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 100).

Paweł Kłoda, komornik, żył 78 lat, zmarł 25 V 1882 r. w Puńcowie nr 40 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 100).

Jerzy Kłoda, chałupnik w Puńcowie nr 45, żona Anna z domu Węglorz, córka Helena Ewa ur. 9 III 1882 (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Puńców, s. 162).

Paweł Kłoda, chałupnik w Puńcowie nr 48, żona Anna z domu Broda, syn Franciszek Michał ur. 4 X 1882 zm. 24 XI 1882 (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Puńców, s. 164; PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s.  101).

Andrzej Kłoda, syn Andrzeja, komornika, żył 3 lata, zmarł 28 XI 1882 w Puńcowie nr 114 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 101).

Anna, żona Pawła Kłody, chałupnika, zmarła 14 XII 1882 r. w Puńcowie nr 48; żyła 23 lata (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 101).

Jerzy Kłoda, syn Marii Kłody, panny, zmarł 27 I 1883 w Puńcowie nr 38; żył 5 miesięcy (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 101).

Andrzej Kłoda, komornik, lat 68, zmarł 6 XII 1883 r. w Puńcowie nr 35 na gruźlicę (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 102).

Paweł Kłoda, chałupnik w Puńcowie nr 48 (1885, 1884), nr 53 (1885), żona Maria z domu Białek, córka Anna Jadwiga ur. 16 X 1883 zm. 16 IV 1885 (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Puńców, s. 165), Maria Łucja ur. 1 XI 1884 zm. 25 V 1885 (tamże, s. 167), Ewa ur. 9 XII 1885 (tamże, s. 170).

Paweł Kłoda, chałupnik w Puńcowie nr 83, żona Maria z domu Wojnar, dzieci: Paweł Michał ur. 29 IX 1882 (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Puńców, s. 164); Jan Ewangelista ur. 25 XII 1884 (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Puńców, s. 168).

Adam Kłoda, chałupnik w Puńcowie nr 85, żona Katarzyna z Karkoszków, córka Anna Agata ur. 4 II 1885 zm. 9 V 1885 (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Puńców, s. 168).

Franciszek, syn Pawła, chałupnika w Puńcowie nr 84, żył 1 godzinę, zmarł 18 VIII 1892 r. (PJP, Odpisy metryk ślubów i zgonów 1890-1949, Zgony, t. 3, s. 13-14).

Ewa, żona Adama Kłody, komornica w Puńcowie nr 46, lat 72, zmarła 13 XI 1892 r. (PJP, Odpisy metryk ślubów i zgonów 1890-1949, Zgony, t. 3, s. 13-14).

Paweł Kłoda, wymownik, 76 lat, zmarł 28 II 1897 w Puńcowie nr 84 na słabość starczą (PJP, Odpisy metryk ślubów i zgonów 1890-1949, Zgony, t. 3, s. 19-20).

Adam Kłoda, żonaty, robotnik w hucie, lat 42, zamieszkały Puńców nr 31, zmarł 20 XII 1898 r. (PJP, Odpisy metryk ślubów i zgonów 1890-1949, Zgony, t. 3, s. 10).

Anna Kłoda, córka +Andrzeja i Anny z Gorewodów, 3 X 1905 r. poślubiła Jana Poloka (PJP, Odpisy metryk ślubów i zgonów 1890-1949, Śluby, t. 3, s. 38).

Paweł Kłoda, chałupnik w Puńcowie nr 116, lat 53, zmarł 30 VIII 1909 r. (PJP, Odpisy metryk ślubów i zgonów 1890-1949, Zgony, t. 3, s. 41-42-43).

Paweł Michał, ur. 24 września 1882 Puńców, pierwszy ślub - 1 października 1910 Jabłonków: Helena Cyhan,  drugi ślub - 1940 Błędowice: Franciszka Szebesta (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Puńców, s. 164). Identyczny z poniższym:

Paweł Kłoda, palacz kolejowy w Jabłonkowie, syn Pawła, chałupnika w Puńcowie, i Marii z Wojnarów, w 1910 r. poślubił Helenę Cyhan, służącą w Cieszynie, córkę +Franciszeka, szewca w Jabłonkowie (PMMC, Księga zapowiedzi przedślubnych (1907-1911), 1910, nr 76).

(Kłodowie z Rudzicy)

Jerzy Kłoda, 29 lat, ur. Rudzica, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 6. Kompania Fizylierów, nr 46).

(Kłodowie z Sibicy)

12 XI 1850 Paweł Kłoda, lat 27, chałupnik, poślubił Annę, wdowę po Janie Latka (PMMC, Metryki ślubów, t. 9 B, Sibica, s. 2).

16 IX 1862 r. Anna Kłoda, lat 26, córka Pawła, chałupnika, i Anny z domu Damek, poślubiła Antoniego Folwarcznego, chałupnika, lat 32 (PMMC, Metryki ślubów, t. 9 B, Sibica, s. 7).

Maria Kłoda, lat 35, żona właściciela domu, zm. 31 V 1862 w Sibicy nr 7 (PMMC, Metryki zgonów, t. 7 B, Sibica, s. 6).

Anna Kłoda, wdowa po Pawle, właścicielu domu, lat 52, zmarła 22 I 1863 w Sibicy na suchoty (Lungensucht) (PMMC, Metryki zgonów, t. 7 B, Sibica, s. 6).

Martwo urodzony syn Jerzego Kłody, chałupnika w Sibicy nr 7, ur. zm. 2 VIII 1863 (PMMC, Metryki zgonów, t. 7 B, Sibica, s. 7).

Zuzanna, córka Jerzego Kłody, właściciela domu, zm. 17 VI 1867 w Sibicy nr 7 (PMMC, Metryki zgonów, t. 7 B, Sibica, s. 10).

Jerzy Kłoda, wymownik, lat 70, zmarł 5 II 1873 w Sibicy nr 7 na suchoty (Lungensucht) (PMMC, Metryki zgonów, t. 7 B, Sibica, s. 5).

niedziela, 26 października 2014

Zając - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Adelajda Zając (*1902)
 2. Amalia Zając (*1902) 
 3. Andrzej Zając (1818-1885)
 4. Andrzej Zając (*1842)
 5. Andrzej Zając (1842-1843) 
 6. Andrzej Zając (*1844)
 7. Andrzej Szymon Zając (1860-1916)
 8. Anna Zając (*1666)
 9. Anna Zając (*1694) 
 10. Anna Zając (1771-1772)
 11. Anna Zając (1812-1813)
 12. Anna Zając (1817-1833) 
 13. Anna Zając (*1857)
 14. Anna Zając (1864-1869)
 15. Anna Amalia Zając (*1894) 
 16. Elżbieta Alojzja Zając (*1880)
 17. Ewa Zając (†1696?)
 18. Ewa Zając (*1701)
 19. Ewa Zając (1811-1853) 
 20. Ewa Zając (*1823)
 21. Ewa Zając (1857-1870)
 22. Ewa Zając (*1863)
 23. Franciszek Zając (1865-1869)
 24. Helena Jadwiga Zając (*1897)
 25. Hermina Zając (1870-1877) 
 26. Jadwiga Zając (*1673)
 27. Jakub Zając (1777-1841) 
 28. Jan Zając (*1692) 
 29. Jan Zając (*1723)
 30. Jan Zając (1728-1806)
 31. Jan Zając (1833-1852) 
 32. Jan Zając (1859-1927)
 33. Jan Zając (*1877) 
 34. Jan Jerzy Zając (1901-1977)
 35. Jan Józef Zając (1865-1943)
 36. Jerzy Zając (†1644-1647)
 37. Jerzy Zając (1810-1810)
 38. Jerzy Zając (*1821) 
 39. Jerzy Andrzej Zając (*1839)
 40. Józef Benedykt Zając (1867-1913)
 41. Karol Jan Zając (*1891)
 42. Karol Józef Zając (*1860) 
 43. Katarzyna Zając (*1660) 
 44. Klara Zając (1872-1872)
 45. Małgorzata Gertruda Zając (1906-1963)
 46. Maria Zając (*1663)
 47. Maria Zając (*1706)
 48. Maria Zając (*1805) 
 49. Maria Zając (1853-1854)
 50. Maria Zając (1856-1856) 
 51. Maria Zając (1856-1936) 
 52. Maria Katarzyna Zając (*1863)
 53. Maria Marta Zając (*1895) 
 54. Marta Zając (1899-1987)
 55. Michał Zając (1742-1743) 
 56. Paweł Zając (†przed 1653)
 57. Paweł Zając (*1709)
 58. Paweł Zając (1813-1879)
 59. Paweł Zając (*1835) 
 60. Piotr Zając (†przed 1697) 
 61. Rudolf Zając (*1858)
 62. Stanisław Jan Zając (1893-1915) 
 63. Tomasz Zając (†przed 1692)
 64. Tomasz Zając (*1651-1654)
 65. Zuzanna Zając (*1699)
 66. Zuzanna Zając (1861-1935) 
 67. Zuzanna Barbara Zając (1863-1866)
Materiały do genealogii rodziny Zająców:

Jerzy Zając, katolik z Hermanic, lat 60, zmarł 7 XII 1752 r. (PMAG, Metryki zgonów).

Paweł Zając, krawiec, lat 25, 3 III 1851 r. poślubił Marię, córkę Jerzego Kawki, chałupnika w Lesznej Górnej (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki ślubów Leszna Dolna 1784-1912 i Leszna Górna 1822-1919, Leszna Górna, s. 29).

Marosz - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Jerzy Marosz (*1752)
Materiały do genealogii rodziny Maroszów:

9 VIII 1751 r. Paweł Marosz poślubił Annę, córkę Jana Strokosza, katoliczkę z Trzyńca (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 54).

30 IV 1754 r. Michał Marosz, katolik z Trzyńca, syn +Michała, poślubił Zuzannę, córkę Jerzego Strokosza, katoliczkę z Trzyńca (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 61).

Zuzanna Marosz, córka Jana, 3 lata, zm. 2 VIII 1809 w Lesznej Dolnej (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Dolna, s. 44).

Jan Marosz, ur. Tyra, 25 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 12. Kompania Fizylierów, nr 218).

Jerzy Marosz, ur. Trzyniec, 22 lata i 6 miesięcy, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 2. Kompania Fizylierów, nr 222).

Jan Marosz, chałupnik w Bystrzycy, żona Ewa z domu Heczko, córka Anna ur. 12 I 1901 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 28, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1901-1909).

Buczek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Buczek (*1716) 
 2. Anna Buczek (*1825)
 3. Anna Buczek (†1914)
 4. Maria Buczek (*1844)
Materiały do genealogii rodziny Buczków:

Jan Buczek, ur. Dzięgielów, 34 lata i 5 miesięcy, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Carpany, nr 22).

Maria, wdowa po Jakubie Buczku, lat 62, zm. 31 I 1839 w Lesznej Dolnej nr 42 na suchoty (Lungensucht) (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Dolna, s. 79).

(Buczkowie z Trzanowic)

Jan Buczek, wójt ("Richter"), Trzanowice Dolne nr 12, żona Maria z domu Brich, córka Ewa ur. 18 VI 1816 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Fr VIII 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Gnojniku 1773–1846).

sobota, 25 października 2014

Goryczka - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Jakub Goryczka (*1754)
 2. Jerzy Goryczka (*1755)
 3. Jerzy Goryczka (1851-1851)
 4. Józef Jan Nepomucen Goryczka (*1825)
 5. Maria Goryczka (*1824) 
 6. Paweł Goryczka (*1843)
 7. Paweł Goryczka (*1859)
 8. Zuzanna Goryczka (*1823)
Materiały do genealogii rodziny Goryczków:

Paweł Goryczka, chałupnik w Krasnej nr 32, żona Anna Korzec córka Jana, syn Paweł Franciszek ur. 29 III 1881 (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Krasna, s. 9).

(Goryczkowie z Hermanic)

Adam Goryczka, chałupnik w Hermanicach, żona Ewa z domu Troszok, dzieci: bliźnięta: Jan (+23 I 1857) i Ewa ur. 30 V 1856 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 175).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Liszka - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Karol Franciszek Liszka (*1883)
 2. Maria Liszka (*1877) 
Materiały do genealogii rodziny Liszków:

Jan Liszka (Lischka), ur. Frysztat, katolik, 26 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 17. Kompania Fizylierów, nr 13).

9 VII 1816 Paweł Liszka, syn +Pawła, siedlaka w Bielowicku, 26 lat, poślubił Marię, córkę Adama Wawrzeczki, 20 lat (PBG, Metryki ślubów, t. 5: 1809-1858, Grodziec, k. 5).

20 XI 1821 Jerzy Liszka, syn +Macieja, ekonom w Dębowcu, 35 lat, poślubił Zuzannę, córkę Jana Kukucza ze Skoczowa (PPPS, Metryki chrztów, ślubów i zgonów - Wilamowice i Międzyświeć 1785-1884, Wilamowice - śluby, k. 11).

Jerzy Liszka, Wilamowice nr 11, żona Anna z domu Płoszek, córka Anna ur. 31 III 1855 zm. 4 IV 1855 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 167).

(Liszkowie z Roztropic)

Jan Liszk, Roztropice nr 12, żona Ewa z domu Gawlas, córka Anna chrzest 18 II 1821 (PMP, Metryki chrztów, ślubów i zgonów dla Kowali i Roztropic, Roztropice - chrzty, s. 17).

Jerzy Liszka, Roztropice nr 20, żona Anna z domu Gruszczyk, dzieci: Maria ur. 8 II 1862, Karol ur. 3 IV 1863, Franciszek Adam ur. 2 IX 1869 (PMP, Metryki chrztów i ślubów 1840-1945, Roztropice - chrzty, s. 32, 34, 43).

Jerzy Liszka, zagrodnik w Roztropicach nr 4, żona Maria Kałuża (córka Jana), syn Jan Adam ur. 19 X 1867 (PMP, Metryki chrztów i ślubów 1840-1945, Roztropice - chrzty, s. 41).

Król - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Ewa Król (1870-1874)
 2. Jan Król (1891-1894)
 3. Maria Król (*1868)
 4. Zuzanna Król (*1867) 
Materiały do genealogii rodziny Królów:

11 VIII 1818 Jerzy Król, 41 lat, chałupnik i wójt Grodźca, wdowiec, poślubił Katarzynę córkę Andrzeja Kociana (Kocyana) (PMP, Metryki chrztów, ślubów i zgonów dla Kowali i Roztropic, Roztropice - śluby, k. 12).

Jan Król, chałupnik w Grodźcu nr 18, żona Maria córka Pawła Źlika (z Cisownicy), syn Jan ur. 25 XI 1851 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 129).

24 VIII 1869 Jerzy Król, ur. 15 IX 1840 Grodziec, syn Adama i Anny, poślubił Zuzannę Tolasz, córkę Andrzeja, chałupnika w Skoczowie (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki ślubów, t. 1, k. 23).

Adolf Król, 1885 wybrany radnym gminy Iskrzyczyn (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 890, s. 733).

Jan Król, zamieszkały Zarzecze nr 29, w 1892 r. został wybrany radny gminy (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 894, s. 268).

9 V 1897 Jan Król, chałupnik w Grodźcu nr 31, syn Adama i Anny z domu Jaworski, ur. 3 I 1838 Grodziec, poślubił Zuzannę, córkę Jana Śliwki z Ustronia (USC w Ustroniu, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1910).

Czyż - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Ewa Czyż (*1868)
Materiały do genealogii rodziny Czyżów:

Jerzy Czyż, syn Jan i Marii, protestantów, ur. Wisła, chrzest 21 III 1735 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Wisła).

Paweł Czyż, ur. Wilamowice, 23 lata, katolik, kawaler, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 11. Kompania Fizylierów, nr 203).

Jan Czyż, ur. Brenna, 21 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 7. Kompania Fizylierów, nr 213).

Anna Czyż, żona Pawła, wymownika w Nydku nr 24, 62 lata, zm. 16 IV 1875 (Zemský archiv w Opawie: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Jerzy Czyż, ur. 1833, chałupnik w Cisownicy nr 2, zm. 19 VII 1894 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

środa, 22 października 2014

Tyrna - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Florentyna Maria Tyrna (*1849)
Materiały do genealogii rodziny Tyrnów:

6 XI 1860 Jan Tyrna, Jasienica nr 73, syn Pawła i Marii, ur. 1834, poślubił Ewę Przybyłę; jednym ze świadków był Paweł Dawid, siedlak w Jaworzu (Parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu, Metryki ślubów, t. 3, 1860 nr 14).

Jan Tyrna, siedlak w Jasienicy nr 79, żona Maria Cholewik córka Andrzeja siedlaka w Jasienicy, córka Zofia ur. 24 V 1871 (Parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu, Metryki chrztów, t. 5, k. 44).

Adam Tyrna zm. 1865 (Parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu, Indeks zgonów, 1865 nr 78).

Jan Tyrna zm. 1875 (Parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu, Indeks zgonów, 1875 nr 180).

Jan Tyrna zm. 1876 (Parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu, Indeks zgonów, 1876 nr 187).

Jan Tyrna zm. 1881 (Parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu, Indeks zgonów, 1881 nr 235).

Jan Tyrna zm. 1881 (Parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu, Indeks zgonów, 1881 nr 1).

Jan Tyrna zm. 1884 (Parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu, Indeks zgonów, 1884 nr 39).

Jan Tyrna zm. 1887 (Parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu, Indeks zgonów, 1887 nr 76).

Paweł Tyrna, lat 66, chałupnik w Nierodzimiu nr 29, zm. 9 III 1877 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 107).

Jan Tyrna, chałupnik w Górkach Wielkich nr 103, 58 lat, zm. 30 XII 1893 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Jerzy Tyrna, ślub 1890 w Skoczowie (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Indeks ślubów, 1890 nr 8).

(Tyrnowie z Cieszyna)

Jan Tyrna, syn Jana i Joanny, ur. w Cieszynie, żona Józefa z domu Prochaska, syn Karol Ryszard ur. 23 I 1860 (PEAC).

Karol Tyrna, ur. Cieszyn, syn Jana i Joanny, nauczyciel w Trzyńcu, żona Adela z domu Rakus, syn Alfons ur. 5 VII 1884 (PEAC, Metryki chrztów, t. 12).

(Tyrnowie ze Skoczowa)

Andrzej Tyrna, ur. 1868 Nierodzim, ewangelik, żona Maria ur. 1865 Skoczów, dzieci: Jan ur. 1900, Józefina ur. 1907, Marta ur. 1909 - w 1910 r. mieszkali w Skoczowie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Skoczów, sygn. 82, nr 72).

Gaura - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Gaura (1858-1932)
 2. Anna Teresa Gaura (*1875)
 3. Ewa Gaura (*1872)
 4. Jan Gaura (*1739)
 5. Jan Gaura (*1828)
 6. Jan Gaura (*1880)
 7. Jerzy Gaura (*1744) 
 8. Maria Gaura (*1785)
 9. Maria Gaura (*1865)
 10. Michał Gaura (*1747)
 11. Paweł Gaura (*1820) 
 12. Paweł Gaura (1854-1938) 
 13. Zuzanna Gaura (1870-1917)
Materiały do genealogii rodziny Gaurów:

Poniższe wypisy pochodzą z metryk parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie.

Andrzej Gaura, komornik w Wielopolu (1852), żona Zuzanna z domu Jadamiec, córka Anna ur. 17 IX 1852.

Jan Gaura, komornik w Trzycieżu (1853), żona Maria z domu Huczała, dzieci: Paweł ur. 19 V 1853, Jan ur. 20 XII 1855.

Jan Gaura, komornik w Trzycieżu (1860), żona Anna z domu Huczała, córka Maria ur. 29 I 1860.

Jan Gaura, zagrodnik w Grodziszczu (1857), żona Maria z domu Twardzik, syn Paweł ur. 2 V 1857.

Jan Gaura, komornik w Końskiej, żona Anna z domu Gabryś, córka Anna ur. 16 V 1860 zm. 1931, syn Jan ur. 2 XI 1863 zm. 1864.

Jan Gaura, komornik w Wielopolu, żona Anna z domu Dorda, dzieci: Jan ur. 24 VIII 1863 zm. 1863, Maria ur. 7 II 1865.

Andrzej Gaura, komornik w Puńcowie, żona Anna z domu Adamiec(?), syn Jan ur. 25 VII 1859.

Andrzej Gaura, komornik w Puńcowie, żona Zuzanna z domu Adamiec, córka Maria ur. 29 IX 1862.

Jerzy Gaura, komornik w Trzyńcu (1863), żona Maria z domu Borus, dzieci: Anna ur. 11 III 1863, Maria ur. 13 IV 1864.

Jerzy Gaura, komornik w Końskiej (1864), żona Anna z domu Zahradnik, syn Jan ur. 24 VIII 1864.

Jerzy Gaura, komornik w Trzyńcu (1866, 1871), Końskiej (1867), żona Maria z d. Borus, dzieci: bliźniaczki Anna i Maria ur. 6 II 1866, Zuzanna ur. 5 X 1867, Anna ur. 21 V 1871.

Jan Gaura, komornik w Wielopolu, żona Anna z domu Droda, dzieci: Anna ur. 9 V 1866, Zuzanna ur. 3 VII 1867, Paweł ur. 12 V 1869, Ewa ur. 19 VIII 1870.

Jerzy Gaura, komornik w Końskiej, żona Anna z domu Bohucki, dzieci: Anna ur. 6 X 1866, Jan ur. 3 X 1869.

Andrzej Gaura, komornik w Błogocicach, żona Anna z domu Gaś, córka Anna ur. 20 IV 1867.

Jan Gaura, komornik w Końskiej, żona Anna, córka Anna ur. 16 XI 1867 zm. 1941, córka Zuzanna ur. 4 VIII 1871.

Jan Gaura, komornik w Końskiej, żona Anna z domu Gabryś, córka Ewa ur. 25 IV 1870.

Paweł Gaura, komornik w Końskiej, żona Ewa z domu Biela, syn Paweł ur. 29 VI 1870 zm. 1943.

Andrzej Gaura, komornik w Puńcowie, żona Zuzanna z domu Morcinek, córka Zuzanna ur. 25 XI 1871.

Andrzej Gaura, komornik w Puńcowie (1870), żona Zuzanna z domu Morcinek, córka Anna ur. 7 III 1870.

Gaś - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Gaś (*1710)
 2. Andrzej Gaś (*1754)
 3. Andrzej Gaś (*1771)
 4. Andrzej Gaś (*1829)
 5. Andrzej Gaś (*1858)
 6. Anna Gaś (*1692)
 7. Anna Gaś (*1783) 
 8. Anna Gaś (*1824)
 9. Ewa Gaś (*1769)
 10. Ewa Gaś (*1849) [1]
 11. Ewa Gaś (*1849) [2] 
 12. Jerzy Gaś (*1673)
 13. Jerzy Gaś (*1754)
 14. Jerzy Gaś (*1825)
 15. Jerzy Gaś (*1828)
 16. Józef Gaś (*1849)
 17. Maria Gaś (1877-1878)  
 18. Maria Gaś (1889-1913)
 19. Paweł Gaś (*1859) [1]
 20. Paweł Gaś (*1859) [2] 
 21. Zuzanna Gaś (*1770)
 22. Zuzanna Gaś (*1825) 
Materiały do genealogii rodziny Gasiów:

Krzysztof Gaś, Bażanowice, żona Katarzyna, syn Jakub chrzest 15 VII 1682 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Jerzy Gaś, Bażanowice, żona Zuzanna, córka Maria ur. XI 1682 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Andrzej Gaś, Bażanowice, żona Anna, syn Michał chrzest 9 VIII 1682 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Adam Gaś, Bażanowice, żona Zuzanna, syn Adam chrzest 21 XI 1684 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Jan Gaś, Bażanowice, dzieci: Andrzej ur. X 1681 (brak daty dziennej w metryce), Jadwiga chrzest 28 VII 1683 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

17 XI 1686 Jan Gaś, wdowiec z Bażanowic, poślubił Ewę, córkę Macieja Chmiela, pannę z Puńcowa (PJP, Metryki chrztów, t. 2 - tam też wszyte śluby).

Być może identyczny z poniższym:

Jan Gaś (Bażanowice), żona Ewa, dzieci: Paweł chrzest 8 XI 1689, Jan chrzest 5 VII 1691, Katarzyna chrzest 15 II 1694, Jerzy chrzest 19 IV 1696 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Jakub Gaś, wójt Bażanowic, żona Anna, córka Anna chrzest 10 V 1686 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice). Jakub Gaś jako wójt Bażanowic figuruje też jako świadek chrztu 4 XII 1681 (tamże).

Andrzej Gaś (Bażanowice), żona Anna, córka Katarzyna chrzest 3 IV 1687 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Adam Gaś (Bażanowice), żona Zuzanna, córka Katarzyna chrzest 6 XI 1687 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Jan Gaś (Bażanowice), żona Maria, dzieci: Anna chrzest 31 III 1692, Jan chrzest 23 III 1693, Maria chrzest 13 III 1694, Jakub chrzest 27 V 1695, Maria chrzest 18 VIII 1699 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Jan Gaś (Bażanowice), żona Anna, dzieci: Jerzy chrzest 10 III 1696, Zuzanna chrzest 20 II 1698 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Bażanowice).

Jan Gaś, ur. w Bażanowicach, 1703 przyjęty do prawa miejskiego Cieszyna (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Dział Historii, sygn. 7158, Hermann Zebisch, Bürgerverzeichnis der Stadt Teschen 1624-1765).

Jerzy Gaś (1687 - Gasch, 1698 - Gasek), żona Anna, zamieszkali w Godziszowie, dzieci Jadwiga chrzest 16 IX 1687, Ewa chrzest 15 XI 1698 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Godziszów).

Być może z tej rodziny pochodził też Jakub "Gaschek" (1696) "Gasek" (1697), żona Maria, zamieszkali Godziszów, córki Anna chrzest 30(?) V 1696 i Jadwiga chrzest 13 X 1697 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Godziszów)

19 X 1710 [Bażanowice] Adam Gaś, wdowiec, poślubił wdowę Zofię "Kukutzkowa" (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 105).

6 XI 1712 [Bażanowice] Adam Gaś, kawaler, poślubił Marię Pszczółkę, pannę; oboje katolicy; świadkowie Jan Gaś i Maciej Martynek (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 115).

(Bażanowice) Jan Gaś, kawaler, 20 II 1724 r. poślubił pannę Katarzynę Przybyłę; oboje byli luteranami (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

(Bażanowice) Jakub Gaś, kawaler, luteranin, 17 XI 1726 r. poślubił Zuzannę Boszczyk, pannę i katoliczkę  (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 206).

14 XI 1745 Jerzy Gaś, syn Jana, katolik z Kalembic, poślubił Marię, córkę +Jerzego Noska, katoliczkę z Hażlacha (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1).

Jan Gaś, żona Katarzyna, luteranie w Bażanowicach, dzieci: Zuzanna chrzest 2 II 1748  (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 14), Paweł chrzest 11 VI 1750 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 56).

Jan Gaś, żona Maria, luteranie w Bażanowicach, dzieci: Zuzanna chrzest 18 III 1753 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 101), syn Jan chrzest 15 VIII 1755 (tamże, s. 132).

Adam Gaś, żona Zuzanna, luteranie w Bażanowicach, dzieci: Ewa chrzest 23 I 1752 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 81); Maria chrzest 12 III 1754 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 114).

Jan Gaś, komornik w Bażanowicach nr 3, żona Katarzyna z domu Rzymowski (Rzimowski) (córka Jerzego), córka Anna chrzest 11 VI 1780 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 221).

Jan Gaś, komornik w Bażanowicach nr 27, żona Katarzyna z domu Szenowski(?) (Schenowsky), córka Maria chrzest 26 IX 1782 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 295).

9 V 1790 Paweł Gaś, syn +Jana, katolik, 24 lata, poślubił Ewę, córkę Jerzego Chromika, 18 lat, katoliczkę (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Boguszowice, s. 3).

Jan Gaś (Gasch), luteranin, żona Anna, "źle wychowana", syn Jan ur. Końska chrzest 7 V 1758 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1768, k. 238).

Andrzej Gaś, ur. 1798 Karpętna, katolik, od 20 III 1820 służył w 57 Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3702, Klasa III, Zeszyt I, s. 194).

Jerzy Gaś, chałupnik w Krasnej nr 38, 70 lat, zm. 8 II 1806 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Krasna).

Zuzanna, wdowa po Jerzym Gasiu (Gasch), 70 lat, katoliczka, zm. 1 III 1809 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 B, Krasna).

Jan Gaś, chałupnik w Bażanowicach nr 8, żona Maria z domu Klajmon, katolicy, syn Jan ur. 12 I 1813 (PMAG, Metryki chrztów, t. 5, Bażanowice, s. 43), syn Andrzej ur. 17 IX 1831 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6, Bażanowice, s. 29).

Paweł Gaś, komornik, lat 50, zm. 24 III 1834 w Pastwiskach (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Pastwiska, s. 15).

Maria, żona Jana Gasia, wymownika w Bażanowicach nr 8, lat 66, zm. 12 II 1850 na puchlinę wodną  (PMAG, Metryki zgonów, t. 5, Bażanowice, s. 12).

Jan Gaś, lat 75, wymownik, zm. 23 X 1852 w Bażanowicach nr 8 na suchoty (Lungensucht) (PMAG, Metryki zgonów, t. 5, Bażanowice, s. 14).

Poniższe wypisy pochodzą z metryk parafii ewangelicko-augsburskiej w Cieszynie.

Potomstwo Andrzeja Gasia i Anny z domu Szczuka (dzieci ur. w Bażanowicach): Anna (ur. 4 I 1852) (Metryki chrztów, t. 7, s. 201), Jan (ur. 5 V 1854) (Metryki chrztów, t. 7, s. 372), Anna (ur. 11 VIII 1855) (Metryki chrztów, t. 7, s. 444 (stara paginacja: 445)) i Andrzej (ur. 9 VII 1858) (Metryki chrztów, t. 7, s. 634 (stara paginacja: 635).

Jan Gaś, zagrodnik w Bażanowicach nr 15 (1855, 1863), żona Anna z domu Płoszek, dzieci: Anna ur. 11 VIII 1855, Maria ur. 19 III 1863.

Jan Gaś, chałupnik w Cieszynie (Frysztackie Przedmieście) (1866), żona Ewa z domu Szczypka (z Pruchnej), dzieci: Paweł ur. 23 XII 1864 zm. 1923, Jerzy ur. 28 IV 1865, Józef ur. 24 VIII 1866 zm. 24 IX 1866, Maria ur. 13 I 1868 zm. w niemowlęctwie lub dzieciństwie; Maria ur. 15 I 1870, Anna ur. 13 I 1871 zm. 1936.

Paweł Gaś, chałupnik w Rudowie, żona Anna z domu Klajs, dzieci: Paweł ur. 26 I 1852, Andrzej ur. 14 I 1855 zm. 1863, Józef ur. 24 V 1857, Andrzej ur. 27 VI 1863, Anna ur. 13 III 1860.

Paweł Gaś, rodem z Bażanowic, komornik w Cieszynie (Brandysie) (1860), żona Ewa z domu Kozieł, dzieci: Paweł ur. 11 IV 1858, Jan ur. 21 IX 1860 zm. 2 X 1860.

Jan Gaś, wymownik z Hażlacha, żona Zuzanna córka Jana Brody, córka Maria ur. 7 VII 1858 w Hażlachu.

Paweł Gaś, rodem z Bażanowic, syn Jana i Ewy, chałupnik w Bażanowicach nr 43 (1866), żona Anna z domu Cieńciała (rodem z Bażanowic), dzieci: Andrzej ur. 13 XI 1857, Ewa ur. 8 VII 1861, Jan ur. 11 VI 1865, Paweł ur. 24 VII 1867 zm. 1867; Paweł ur. 9 VII 1869.

Eryk Gaś, rodem z Ligoty k/Bielska, dzierżawca dóbr w Gułdowach, żona Klementyna, syn Eryk ur. 9 VIII 1869 w Gułdowach, Klemens Gwido Maksymilian ur. 9 VIII 1871 w Gułdowach.

Paweł Gaś, ur. 31 XII 1868 w Cieszynie (Brandysie), nieślubny syn Anny Gaś, córki Pawła i Marii, komorników w Cieszynie.

Anna Gaś, ur. 31 VII 1869 w Cieszynie (Frysztacka Brama), nieślubna córka Zuzanny Gaś, córki Jakuba i Anny.

Jerzy Gaś, rodem z Kisielowa, komornik w Gułdowach, żona Ewa z domu Haberta(?), córka Zuzanna ur. 21 I 1872.

Jan Gaś, komornik w Brandysie, żona Maria z domu Michalik, syn Józef ur. 14 II 1872 zm. 1872.

Jan Gaś, chałupnik, żona Ewa z domu Szczypka, córka Ewa ur. 25 IX 1873 w Cieszynie (Frysztackie Przedmieście).

(Gasiowie z Bażanowic)

Anna Gaś ("Gaschiowa") z Bażanowic, ok. 60 lat, zm. 4 V 1714 (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

Ewa Gaś ("Gassiowa"), 80 lat, z Bażanowic, luteranka, zm. 27 XII 1715 (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

Andrzej Gaś, chałupnik w Bażanowicach nr 28, żona Zuzanna Kożdoń córka Andrzeja, luteranie, syn Jan chrzest 14 V 1772 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 493).

Jan Gaś, zagrodnik w Bażanowicach nr 19, żona Zuzanna Kożdoń córka jana, luteranie, córka Zuzanna chrzest 22 III 1773 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 524).

Jerzy Gaś, chałupnik w Bażanowicach nr 29, żona Anna Pszczółka córka Jakuba, luteranie, syn Paweł chrzest 20 VII 1775 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 45).

(Gasiowie z Kozakowic)

Jan Gaś, żona Maria, luteranie, syn Jan chrzest 8 III 1746 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, część niepaginowana).

(Gasiowie z Ustronia)

Jan Gaś, komornik w Ustroniu nr 47, żona Anna Chmiel córka Jakuba, katolicy, córka Maria chrzest 4 XII 1773 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 543).

wtorek, 21 października 2014

Czakon - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Franciszek Czakon (1872-1873)
 2. Jerzy Czakon (*1772)
 3. Katarzyna Czakon (*1765)
 4. Paweł Izydor Czakon (1879-1879) 
Materiały do genealogii rodziny Czakonów:

Andrzej Czakon, wdowiec, katolik z Drogomyśla, 21 X 1754 poślubił Marię, córkę +Jana Gomoli, katoliczkę z Oblasek (obecnie w granicach Drogomyśla) (PBG, Metryki ślubów).

Katarzyna Czakon, córka Jana, katoliczka, zm. 23 IV 1757 w Drogomyślu (PBG, Metryki zgonów).

7 VIII 1757 Jakub, syn Bartłomieja Czakona, katolik, poślubił Marię, córkę +Jerzego Szyndera (Schinder) z Ochab (PBG, Metryki ślubów).

Bartłomiej Czakon, 89 lat, Ochaby, zm. 20 X 1758 (PBG, Metryki zgonów).

Jerzy Czakon, żona Maria, katolicy w Drogomyślu, syn Michał chrzest 20 IX 1759 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Maciej Czakon, syn Jerzego, zm. 18 XII 1762 Ochaby (PBG, Metryki zgonów).

24 I 1762 Jerzy "Czakan", wdowiec, katolik, poślubił Marię, wdowę po Jerzym "Gotfrid", katoliczkę z Ochab (PBG, Metryki ślubów).

Katarzyna Czakon, córka Adama i Anny, katoliczka, 5 miesięcy, zm. 24 XI 1763 Ochaby (PBG, Metryki zgonów).

Jerzy Czakon, żona Maria z domu Grabowska, katolicy w Ochabach, syn Mateusz chrzest 13 IX 1763 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Mateusz Czakon, syn Jerzego i Marii, katolików w Ochabach, 8 miesięcy, zm. 31 V 1764 (PBG, Metryki zgonów).

Adam Czakon, żona Anna, katolicy w Ochabach, córka Anna chrzest 17 II 1760, córka Katarzyna chrzest 6 VII 1763 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Jakub Czakon, żona Maria, katolicy w Ochabach, córka Maria chrzest 3 IV 1760 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

20 I 1755 Jan Czakon, katolik, syn Jakuba, poslubił Annę, katoliczkę, córkę Pawła Gomoli z Drogomyśla (PBG, Metryki ślubów).

19 I 1756 Jan Czakon, syn Jana, katolik, poślubił Annę, katoliczkę, córkę Andrzeja Piechy z Knaju (PBG, Metryki ślubów).

Jan Czakon, żona Anna, katolicy w Drogomyslu, syn Jan chrzest 3 VIII 1760 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

12 V 1760 Paweł Czakon, syn Tomasza, katolik, poślubił Ewę, wdowę po Michał "Dococyk" z Drogomyśla (PBG, Metryki ślubów).

Paweł Czakon, żona Ewa z domu Obracaj, Drogomyśl, córka Maria chrzest 6 VI 1764 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Jerzy Czakon, ur. 1809 Bielowicko, 1828 rozpoczął służbę wojskową: najpierw w 57. Pułku Piechoty, przeniesiony do 21. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3705, Klasa III, Zeszyt XIII, s. 133).

Karol Józef Czakon, syn Józefa, żołnierza, i Zuzanny z domu "Moyses", ur. w Bobrku, chrzest 4 IV 1817 (PMMC, Metryki chrztów, t. 15 B, Bobrek, s. 23).

Jan Czakon, siedlak w Pierśćcu nr 15, syn Józefa i Barbary z Dworoków, poślubił Annę Szotek, córkę Jana, z którą miał córkę Marię ur. 14 VII 1863 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Pierśćcu, Metryki chrztów 1840-1889, Pierściec, s. 42). Z tego małżeństwa pochodzili też Anna ur. 7 X 1864 w Pierśćcu nr 15 (tamże, s. 44) i Jan ur. 8 III 1867 w Pierśćcu nr 21 (tamże, s. 49).

Paweł Czakon, syn Jana, Roztropice nr 21, żył 3 dni, zm. 5 X 1868 (PMP, Metryki zgonów 1840-1890, Roztropice, s. 22).

Zofia, córka Jana Czakona i Anny z domu Szotek, Roztropice nr 21, żyła 1 rok 1 miesiąc i 14 dni, zm. 7 V 1874 (PMP, Metryki zgonów 1840-1890, Roztropice, s. 24).

Jan, syn Jana Czakona, żył 4 tygodnie, Roztropice nr 21, zm. 18 IX 1877 (PMP, Metryki zgonów 1840-1890, Roztropice, s. 25).

(Czakonowie z Pierśćca)

Adam Czakon, wymownik i wdowiec, 73 lata, Pierściec nr 8, zm. 31 VIII 1878 (PMP, Metryki zgonów 1840-1890, Pierściec, s. 38).

Józef Czakon, siedlak w Pierśćcu nr 15, żona Maria córka Józefa Macury (z Pogwizdowa), córka Anna Agata ur. 5 II 1868 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Pierśćcu, Metryki chrztów 1840-1889, Pierściec, s. 51).

(Czakonowie z Pruchnej)

Zuzanna Czakon, 65 lat, Pruchna, zm. 6 VI 1910 (USC w Strumieniu, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej św. Anny w Pruchnej - Pruchna 1880-1922).

Paweł Czakon, Pruchna nr 4, syn Pawła, zm. IX 1922 (USC w Strumieniu, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej św. Anny w Pruchnej - Pruchna 1880-1922, 1922 nr 21).

Wawrzeczko - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wawrzeczków:

Józef Wawrzeczko, siedlak w Kowalach, żona Anna z domu Korzec (z Kostkowic), syn Jan ur. 14 VI 1864 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Pierśćcu, Metryki chrztów 1840-1889, Kowale, s. 28).

 Jerzy Wawrzeczko, 1888 wybrany radnym Łazów k/Bielska (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 891).

Gamrot - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Gamrotów:

Andrzej Gamrot, chałupnik w Kowalach, żona Jadwiga z domu Nowak, córka Zuzanna ur. 4 VIII 1860 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Pierśćcu, Metryki chrztów).

(Gamrotowie z Bąkowa)

Józef Gamrot sprzedał w 1772 roku młyn w Bąkowie za 400 florenów (Józef Chlebowczyk, Gospodarka Komory Cieszyńskiej na przełomie XVII-XVIII oraz w pierszej połowie XVIII w., Wrocław - Warszawa - Kraków 1966, s. 293).

Kubaszczyk - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kubaszczyków:

Jan Kubaszczyk, komornik w Kowalach, żona Jadwiga, syn Józef ur. 13 III 1860, syn Paweł ur. 3 VII 1862 (Metryki parafii rzymskokatolickiej pw. św. Mikołaja w Pierśćcu).

Pastucha - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Helena Pastucha (*1844)
 2. Maria Pastucha (*1673)
Materiały do genealogii rodziny Pastuchów:

Jan Pastucha, luteranin z Cisownicy, żona Anna katoliczka, syn Jakub ch. 10 VII 1719 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Cisownica).

Pezda - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Pezdów:

Paweł Pezda, "źle wychowany" (1747, 1749), żona Anna luteranka, Wisła, dzieci: Jan ch. 22 IX 1747 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 9), Maciej ch. 19 I 1749 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s.  30).

Pindur (Pindór) - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Pindur (*1707)
 2. Andrzej Pindur (*1759)
 3. Anna Pindur (*1716)
 4. Anna Pindur (*1719) 
 5. Anna Pindur (*1753)
 6. Ewa Pindur (*1719)
 7. Ewa Pindur (*1721) 
 8. Ewa Pindur (*1833)
 9. Franciszek Pindur (*1782)
 10. Helena Pindur (*1824)
 11. Jan Pindur (*1708)
 12. Jan Pindur (*1719) 
 13. Jan Pindur (*1860)
 14. Jan Adam Pindur (*1825)
 15. Jerzy Pindur (*1675)
 16. Jerzy Pindur (*1720) 
 17. Józef Pindur (*1825)
 18. Maria Pindur (*1675)
 19. Maria Pindur (*1716) [1] 
 20. Maria Pindur (*1716) [2]
 21. Maria Pindur (*1717) 
 22. Maria Pindur (*1720)
 23. Maria Pindur (*1753) [1] 
 24. Maria Pindur (*1753) [2]
 25. Maria Pindur (*1786)
 26. Maria Pindur (*1827)
 27. Michał Pindur (*1677) 
 28. Michał Pindur (*1711)
 29. Paweł Pindur (*1771)
 30. Zuzanna Pindur (*1719) [1]
 31. Zuzanna Pindur (*1719) [2]
 32. Zuzanna Pindur (*1837) 
Materiały do genealogii rodziny Pindurów:

Paweł Pindur, żona Maria, syn Tomasz (chrzest 8 XI 1665), córka Ewa (chrzest 24 XI 1669), córka Maria (chrzest 3 VI 1672) (PMLG, Metryki, t. 1 [dla wszystkich typów wpisów]).

Wawrzyniec Pindur, żona Ewa, syn Paweł (chrzest 23 XII 1674) (PMLG, Metryki, t. 1 [dla wszystkich typów wpisów]).

Jerzy Pindur, żona Anna, syn Jerzy (chrzest 17 III 1675) (PMLG, Metryki, t. 1 [dla wszystkich typów wpisów]).

26 I 1705 r. Michał Pindur, kawaler, poślubił Ewę Hładysz(?) (Hladisowa); jednym ze świadków był Michał Pindur (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Michał Pindur, żona Ewa, katolicy, córka Zuzanna chrzest 27 XI 1738 (PMLG, Metryki chrztów 1707-1783).

Adam Pindur, syn Adama, młynarza w Trzyńcu, katolik, poślubił Ewę Jaś, córkę Jana, katoliczkę (PMLG, Metryki ślubów, t. 2, s. 38).

Ewa Pindur ("Pindurowa"), wdowa, ewangeliczka, zamieszkała "Vetera Lischna", zm. 6 IV 1743 (PMLG, Metryki zgonów, t. 2, s. 57).

Michał Pindur, 86 lat, zamieszkały "Vetero Lischna", katolik, zm. 24 IV 1744 (PMLG, Metryki zgonów, t. 2, s. 59).

17 X 1747 r. Jerzy Pindur, syn Adama, młynarza w Trzyńcu, poślubił Marię Martinek, córkę Adama z Jabłonkowa (PMLG, Metryki ślubów, t. 2, s. 45).

10 XI 1748 r. Jerzy Pindur, katolik, kawaler, syn +Michała, poślubił Annę, córkę Jerzego Kożdonia, katoliczka (PMLG, Metryki ślubów, t. 2, s. 47).

Anna Pindur, córka Pawła, katoliczka z Bobrku, 1 X 1752 r. poślubiła Pawła Brodę z Boguszowic (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 101).

22 VII 1758 r. zmarł Jakub Pindur, katolik z Lesznej, 50 lat (PJP, Metryki zgonów, t. 1, s. 83).

Jerzy Pindur, krawiec (sartor), 41 lat, zm. 3 X 1759 w Lesznej Dolnej (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2).

Jerzy Pindur, komornik w Cisownicy nr 17 (1850), Cisownicy Wielkiej nr 41 (1857), Cisownicy Wielkiej nr 25 (1860), żona Anna z domu Maliniok, syn Jan ur. 20 I 1850 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 93v), córka Maria ur. 8 IX 1857 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 200v), syn Jerzy ur. 7 IX 1860 (PEAU, Metryki chrztów, t. 3, k. 55).

(Pindurowie z Boguszowic)

Andrzej Pindur, ur. Boguszowice, 23 lata, katolik,  we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 3. Kompania Fizylierów, nr 230).

(Pindurowie z Cisownicy)

Jerzy Pindur, lat 49, Cisownica nr 56, zm. 15 I 1868 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 53).

Jerzy Pindur, Cisownica nr 41, syn Jerzego wójta, zm. 28 III 1863 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 36).

Maria, żona Jana Pindóra, chałupnika, Cisownica nr 1, 51 lat, zm. 2 VI 1872  (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 78).

Jerzy Pindór, siedlak, Cisownica nr 44, 48 lat, zm. 2 I 1882 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 135).

(Pindórowie z Lesznej)

W 1660 r. Paweł Pindur kupił grunt w Lesznej Górnej (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2350, k. 148v).

Paweł Pindur (Leszna Górna), żona Ewa, syn Andrzej (chrzest 28 X 1680) (PMLG, Metryki, t. 1 [dla wszystkich typów wpisów]).

Jerzy Pindur (Leszna Dolna), żona Zuzanna, córka Ewa chrzest 24 X 1700 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Górnej).

Jerzy Pindur (Leszna Górna - 1701, Leszna Dolna - 1704), żona Ewa, syn Jan chrzest 28 XI 1701, córka Maria chrzest 4 V 1704 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Górnej).

Jan Pindur (Leszna Dolna), żona Maria, katolicy, córka Maria chrzest 8 IX 1739 (PMLG, Metryki chrztów 1707-1783, s. 101).

Zuzanna Pindurowa, luteranka z Podlesia (część Lesznej Górnej), lat 86, zm. 25 IV 1740 (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej, Zgony 1707-1800, s. 52).

Ewa Pindurowa, luteranka, wdowa z Lesznej (Veteris Lischna), 67 lat, zm. 6 IV 1743 (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej, Zgony 1707-1800, s. 57).

Ewa, żona Adama Pindura, lat 62, Leszna Dolna, katoliczka, z domu Wyznarkowa, zm. 26 IX 1761 (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej, Zgony 1707-1800, s. 94).

24 XI 1761 r. Adam Pindur, wdowiec z Lesznej Dolnej, poślubił Ewę, córkę Jerzy Jasia i Ewy z domu Kotas, pannę z Trzyńca (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki ślubów, t. 2, s. 74).

Maria, wdowa po Janie Pindurze, komorniku, katoliczka, lat 70, zm. 2 X 1775 w Lesznej Dolnej nr 22 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 121).

Zuzanna, żona Michała Pindura, komornika, z domu Kożdoń, katoliczka, 30 lat, zm. 13 IV 1780 w Lesznej Dolnej (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 131).

Ewa Pindór, żona Adama, siedlaka, katoliczka, 56 lat, zm. 2 III 1789 w Lesznej Górnej nr 34 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 149).

Anna, żona Jana Pindura, zagrodnika w Lesznej Górnej nr 53, 45 lat, zm. 11 VII 1790 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 155).

Adam Pindur, siedlak w Lesznej Górnej nr 34, katolik, 73 lata, zm. 18 XI 1794 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 163).

Jadwiga, wdowa po Adamie Pindurze, chałupniku, katoliczka, 73 lata, zm. 18 IV 1795 w Lesznej Górnej nr 26 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 164).

Jan Pindór, zagrodnik, luteranin, 63 lata, Leszna Górna nr 53, zm. 6 VI 1795 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, strony niepaginowane).

Anna, żona Michała Pindura, lat 41, zm. 1 XII 1797 w Lesznej Dolnej nr 16 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Dolna, s. 21).

Michał Pindur, komornik w Lesznej Dolnej nr 16, lat 54, zm. 11 V 1799 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Dolna, s. 23).

Maria, żona Jana Pindura, siedlaka, lat 45, zm. 20 III 1799 w Lesznej Dolnej nr 16 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Dolna, s. 25).

Jan Pindur vulgo Adamen, "alter drab", lat 72, zm. 10 X 1800 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Dolna, s. 26).

Ewa, żona Adama Pindura, siedlaka, 68 lat, zm. 14 X 1802 w Lesznej Górnej nr 28 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Górna, s. 8).

Adam Pindur, komornik, lat 69, zm. 10 I 1806 w Lesznej Dolnej (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Dolna, s. 37).

Jerzy Pindur, zagrodnik, lat 73, zm. 20 I 1806 w Lesznej Dolnej nr 10 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Dolna, s. 38).

Anna, żona +Jana Pindura, siedlaka, lat 65, zm. 18 I 1807 w Lesznej Dolnej nr 22 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Dolna, s. 42).

15 XI 1863 Jerzy Pindór, syn Jana i Katarzyny z domu Gajdzica, Leszna Górna nr 3, rodem z Nydku, ur. 23 I 1836 Bystrzyca, poślubił Marię, córkę Jana Łamacza i Katarzyny z domu Grycz, Leszna Górna nr 64, ur. 1821 w Lesznej Górnej nr 2, wdowę. Świadkiem ślubu był Jerzy Pindór z Lesznej Górnej (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki ślubów 1859-1889,  k. 17).

Jan Pindór, syn Adama i Ewy z Biłków, kowal w Lesznej Górnej nr 30, żona Ewa z d. Kuczera, dzieci: Anna ur. 18 XI 1870 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 147); Ewa ur. 3 III 1872 zm. 21 IV 1872 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 164), Zuzanna ur. 9 VII 1873 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 181), Maria ur. 8 IX 1877 zm. 9 IX 1877 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 230), Paweł ur. 14 IX 1878 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 239), Maria ur. 7 XII 1880 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 262).

(Pindurowie z Oldrzychowic)

Adam Pindur, z Oldrzychowic, 10 XI 1741 r. poślubił Zuzannę, córkę Marcina Styrcza z Lesznej Górnej (PJP, Metryki ślubów, t. 1, s. 36).

(Pindurowie z Puńcowa)

Anna, wdowa po Andrzeju Pindurze, katoliczka, 70 lat, zmarła 4 III 1768 r. (PJP, Metryki zgonów, t.  1, s. 105).

Anna, żona Jana Pindura, lat 30, zmarła 24 X 1850 r. w Puńcowie nr 27 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, k. 67).

(Pindurowie z Ropicy)

Ewa Pindur, żona Jana komornika katolika, luteranka, z domu Waliczko(?), 60 lat, zm. 12 II 1778 w Ropicy nr 72 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Adam Pindur, komornik w Ropicy nr 22, luteranin, 60 lat, zm. 11 XII 1778 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Jan Pindur, zarodnik w Ropicy nr 56, luteranin, 57 lat, zm. 24 XII 1781 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Jerzy Pindur (Bindur), ur. Ropica, 23 lata, katolik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Malvo, nr 87).

Jan Pindur, ur. Ropica, 28 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 10. Kompania Fizylierów, nr  205). 

(Pindurowie z Trzyńca)

Wawrzyniec Pindur (Trzyniec), jego syn Jerzy, żył 6 lat, zm. 20 XII 1686 (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Jerzy (Jura) Pindur mieszkał w Trzyńcu. Żona Anna, bliźnięta Michał i Anna (chrzest 27 V 1680) (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Michał Pindur mieszkał w Trzyńcu. Żona Ewa, dzieci: Ewa (chrzest 9 XI 1680), Zuzanna (chrzest 9 I 1682), Jan (chrzest 14 X 1685), Andrzej (chrzest 15 I 1687), bliźniaki Wacław i Michał (chrzest 24 VIII 1688), Adam (chrzest 15 XII 1690), Anna (chrzest 8 III 1692), Andrzej (chrzest 6 XI 1693), Maria (chrzest 24 VIII 1695), Jerzy (chrzest 27 I 1697), Paweł (chrzest 18 XII 1698), Maria (chrzest 12 III 1701), Ewa (chrzest 10 XII 1705) (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Wawrzyniec Pindur mieszkał w Trzyńcu. Żona Zofia, syn Michał (chrzest 12 IX 1677), syn Jakub (chrzest 20 III 1681), córka Anna (chrzest 21 VII 1683) (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Jan Pindur, syn Andrzeja, 6 lat, Trzyniec, zm. 6 XII 1743 (PMLG, Metryki zgonów, t. 2, s. 58).

Ewa, wdowa po Adamie Pindurze, rolniku, katoliczka, lat 52, zm. 21 XI 1778 w Trzyńcu nr 17 Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 127).

Zuzanna Pindur, wdowa, Trzyniec nr 18, lat 70, zm. 25 IX 1802 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VII 3, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Lesznej Górnej - Trzyniec 1784-1885).
(Pindurowie z Żukowa)

Adam Pindur, komornik, katolik w Żukowie, 57 lat, zm. 13 XII 1777 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Jan Pindur, zagrodnik w Żukowie nr 18, luteranin, 50 lat, zm. 6 II 1780, pochowany w Ropicy (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).