poniedziałek, 13 października 2014

Ligocki - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Ligockich:

Jan Szczeponiec alias Ligocki, katolik, lat 50, zm. 2 IV 1764 (PJP, Metryki zgonów, t. 1, s. 96).

Paweł Ligocki (Ligotzky), 21 lat i 6 miesięcy, katolik, kawaler, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 11. Kompania Fizylierów, nr 190).

(Ligoccy z Bukowca)

Maria, żona Jana Ligockiego, chałupnika, Bukowiec nr 55, zm. 15 IV 1872 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 74).

(Ligoccy z Istebnej)

Jakub Ligocki (Ligotsky), ur. 1788 Istebna, od 2 XII 1819 służył w 57 Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3703, Klasa III, Zeszyt IV, s. 20).

(Ligoccy z Koniakowa)

Ewa, żona Jakuba Ligockiego, wymownika w Koniakowie nr 97, 75 lat, zm. 12 IV 1873 (PDPI, Metryki zgonów 1872-1889, Koniaków).

Zuzanna, żona Tomasza Legierskiego, chałupnika w Koniakowie nr 97, 25 lat, zm. 4 VI 1873 (PDPI, Metryki zgonów 1872-1889, Koniaków).

Prawdopodobnie do tej rodziny należał także poniższy:

Paweł "Lichotzky", ur. Istebna, 29 lat, we wrześniu 1807 r. żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 18. Kompania Fizylierów, nr 22).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza