środa, 8 października 2014

Mańdok - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Mańdoków:

Adam Mańdok, żona Maria, córka Anna chrzest 14 V 1686 (PMMC, Metryki chrztów, t. 7, s. 105).

26 VI 1689 Michał Mańdok poślubił Ewę Siestrzonek z Brandysu (PMMC, Metryki ślubów, t. 4, s. 55).

12 IX 1700 Jerzy Mańdok (Maidok) z Puńcowa poślubił Annę Martynek(?) (Martinkowa) z Bażanowic; w chwili ślubu on był parobkiem, a ona służącą w Cieszynie (PMMC, Metryki ślubów, t. 4, s. 125).

2 VIII 1707 Adam Mańdok (Maidok), wdowiec, poślubił Ewę Boszczyk, pannę i służącą z Puńcowa (PMMC, Metryki ślubów, t. 4, s. 182).

4 XI 1708 Andrzej Mańdok poślubił Ewę Borus z Puńcowa (PJP, Metryki chrztów, t. 3 - tam też wszyte śluby).

Andrzej Mańdok (Mandok), wdowiec i luteranin, 1 I 1716 r. poślubił Zuzannę Lanc, córkę Daniela Lanca, katoliczkę  (PJP, Metryki chrztów, t. 3 - tam też wszyte śluby).

Katarzyna, córka Andrzeja Mańdoka (Mandok) luteranina i Zuzanny katoliczki, ur. Kostkowice, chrzest 2 XII 1719 (PJP, Metryki chrztów, t. 3).

Andrzej Mańdok, syn Andrzeja, zm. 17 III 1731 Bobrek (PMMC, Metryki zgonów, t. 2, s. 298).

13 VII 1740 Ewa "Mandok", panna, luteranka, poślubiła Jana Krzywonia(?) ("Krziwoncik"), wdowca, katolika; oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

Jerzy "Maindok", Dębowiec, ok. 80 lat, zaopatrzony przed śmiercią sakramentami, zm. 26 I 1761 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Z tej rodziny wywodził się zapewne poniższy:

Jerzy Mayndock (Meyndock, Meindoch), Ślązak Cieszyński, który przyjmował święcenia kapłańskie we Wrocławiu kolejno 23 XII 1741 (niższe), 13 IV 1743 (subdiakonat), 28 IV 1743 (diakonat) i 8 VI 1743 (prezbiterat); Katalog duchowieństwa diecezjalnego i zakonnego na podstawie ksiąg święceń biskupów wrocławskich. 1650 – 1810/1812, opracowanie Stanisław Jujeczka, Henryk Gerlic, Waldemar Könighaus, Wrocław 2014, nr 2621.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza