niedziela, 19 października 2014

Kostka - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Kostka (*1672)
 2. Anna Maria Kostka (*1875)
 3. Franciszek Kostka (*1885)
 4. Jerzy Kostka (*1673) 
 5. Paweł Piotr Kostka (1874-1875)
Materiały do genealogii rodziny Kostków:

Jan Kostka, 27 lat i 2 miesiące, katolik, ur. Kalembice, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 11. Kompania Fizylierów, nr 45).

23 X 1856 Andrzej Kostka, syn Jana, 24 lata, poślubił Zuzannę Brak, córkę Michała, chałupnika w Kisielowie (PMAO, Metryki ślubów, t. 2, Kisielów, s. 1).

Jerzy Kostka w 1826 r. poślubił Annę Rakus (PMAG, Indeksy ślubów, Bażanowice, s. 20).

Jan Kostka w 1827 r. poślubił Annę Wojnar (PMAG, Indeksy ślubów, Goleszów, s. 64).

Jerzy Kostka w 1830 r. poślubił Zuzannę Śliwkę (PMAG, Indeksy ślubów, Bażanowice, s. 24).

Jan Kostka w 1848 r. poślubił Ewę Rajwę (PMAG, Indeksy ślubów, Kozakowice, s. 45).

23 X 1856 r. Andrzej Kostka, 24 lata, poślubił Zuzannę Brak, córkę Michała, chałupnika w Kisielowie (PMAO, Metryki ślubów, t. 2, Kisielów, s. 1).

(Kostkowie z Bażanowic)

Jerzy Kostka, chałupnik Bażanowice nr 42, żona Anna Rakus, córka Anna ur. 28 III 1827 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6 (1819-1844), Bażanowice, s. 19).

Jerzy Kostka, komornik, lat 47, zm. 19 IV 1848 w Bażanowicach nr 21 na tyfus (PMAG, Metryki zgonów, t. 5, Bażanowice, s. 11).

(Kostkowie z Goleszowa)

Jan Kostka vel Staron, komornik w Goleszowie nr 62, żona Maria Pellar córka Pawła, luteranie, syn Andrzej chrzest 29 XI 1774 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 25).

(Kostkowie z Kalembic)

18 XI 1806 r. Jerzy Kostka, 27 lat, syn Adama, siedlaka w Kalembicach, poślubił Marię "Kritsch", córkę +Pawła, chałupnika w Żukowie Dolnym (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Kalembice, s. 8).

27 VIII 1815 r. Paweł Kostka, syn Adama, siedlaka w Kalembicach, poślubił Annę "Bozota", córkę siedlaka w Brzezówce (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Kalembice, s. 1).

(Kostkowie z Kozakowic)

6 II 1684 (Kozakowice) Michał Kostka poślubił Marię Kowalczyk, pannę (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 8).

4 XI 1696 (Kozakowice) Jakub Kostka, kawaler, poślubił pannę Ewę Sowę (Sowyna) (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 45).

Jan Kostka, zmarł 24 X 1702 w Kozakowicach (PMAG, Metryki zgonów, t. 1 (1702-1734), księga niepaginowana).

20 I 1704 r. (Kozakowice) Michał Kostka, wdowiec, poślubił Katarzynę Wapienikową, wdowę (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 75).

Maria Kostka ("Kostkowa"), z Kozakowic, ok. 80 lat, zm. 8 VI 1714, pochowana w Goleszowie (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

Michał Kostka, luteranin, ok. 60 lat, Kozakowice, zm. 29 IX 1714, pochowany w Goleszowie (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

31 I 1723 r. Jan Kostka, kawaler, poślubił Ewę Karasową(?), pannę z Kozakowic; oboje luteranie (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

18 I 1728 r. (Kozakowice) Jerzy Kostka, syn Jakuba, poślubił Marię Kohut, córkę Tomasza; oboje luteranie z Kozakowic (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 214).

5 II 1730 r. (Kozakowice) Adam Kostka, syn Michała, luteranin, poślubił Ewę "Stassko", córkę Jerzego z Ustronia, katoliczkę (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 229).

Michał Kostka, żona Maria, katolicy, córka Ewa chrzest 5 X 1734 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 11).

Michał Kostka, żona Maria, katolicy, syn Jan chrzest 25 II 1736 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 13).

Michał Kostka siedlak, żona Maria, katolicy, syn Jerzy chrzest 23 IV 1737 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 14).

Michał "Kostka vulgo Staron", żona Maria, siedlacy, katolicy, syn Michał chrzest 24 VI 1738 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 15).

Michał Kostka, żona Maria, katolicy, syn Jan chrzest 19 IV 1741 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 21).

Michał Kostka, żona Maria, katolicy, syn Jerzy chrzest 16 II 1743 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 24).

Michał Kostka, żona Maria, katolicy, syn Andrzej chrzest 15 XI 1745 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 29).

Jakub Kostka, luteranin, żona Anna, katoliczka, córka Ewa chrzest 30 I 1736 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 12).

Jan Kostka, żona Maria, luteranie, córka Zuzanna chrzest 23 XI 1744 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 27).

Jerzy Kostka, syn Michała, katolika z Kozakowic, zm. 28 II 1737  (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Jan Kostka, komornik w Kozakowicach, zm. 9 VII 1737  (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Jerzy Kostka, 4 lata, syn Adama luteranina, zm. 12 VIII 1737 w Kozakowicach  (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Adam Kostka, 1 rok 8 miesięcy, syn Jana Kostki, katolika w Goleszowie, zm. 17 VII 1743 (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Michał Kostka, syn Michała, 6 lat i 8 miesięcy, zm. 14 III 1746 w Kozakowicach (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Michał Kostka z Kozakowic, żona Maria, katolicy, córka Zuzanna ch. 3 X 1748 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 25).

Jan Kostka seu Staroń, żona Maria, luteranie z Kozakowic, córka Ewa ch. 25 IV 1750 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 54).

Michał Kostka z Kozakowic, żona Zofia, katolicy, syn Paweł ch. 23 IV 1752 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 86).

20 V 1759 Jerzy Kostka, sy +Tomasza i Ewy, luteran, luteranin z Kozakowic Górnych (dosłownie: Kozakowic Wielkich, Mega-Kozakowitz), poślubił Zuzannę, córkę Tomasz Urbika, luteranina z Cisownicy (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 69).

24 V 1768 Jerzy Kostka seu Staroń luteranin, wdowiec, poślubił Marię, córkę Jana Wróbla i Marii córki Macieja Zoremby, luterankę; oboje pochodzili z Kozakowic (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 180).

Jan Kostka seu Staron, żona Maria córka Pawła Pellara, luteranie w Goleszowie, syn Paweł chrzest 2 VI 1770 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 435).

Jan Kostka vel Staroń, żona Maria z domu Kłapsia, katolicy, córka Anna ur. w Kozakowicach, chrzest 14 VIII 1770 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 443), syn Jan ur. w Kozakowiacach nr 10 chrzest 19 IV 1774 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 6), syn Paweł ur. w Kozakowicach nr 19, chrzest 10 VII 1776 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 66).

Jan Kostka, komornik (1774), rolnik (1777), żona Ewa z domu Franek, córka Anna ur. w Kozakowicach nr 11 chrzest 11 V 1774 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 9), syn Jerzy ur. w Kozakowicach nr 11, chrzest 2 I 1776 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 95), syn Paweł ur. w Kozakowicach nr 11, chrzest 24 XII 1777 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 117), syn Jan ur. Kozakowice nr 11, chrzest 3 I 1781 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 248).

Paweł Kostka, chałupnik w Kozakowicach nr 50, żona Anna z domu Karas, córka Anna chrzest 24 VII 1783 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 305).

Jan Kostka, siedlak w Kozakowicach nr 11, 80 lat, zm. 22 III 1809 (PMAG, Metryki zgonów, t. 4, Kozakowice, s. 22).

Jan Kostka, siedlak w Kozakowicach nr 11, żona Anna z domu Kozak, dzieci: Anna ur. 10 VI 1819 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6: 1819-1844, Kozakowice, s. 1), Ewa ur. 19 V 1821 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6: 1819-1844, Kozakowice, s. 6), Katarzyna ur. 10 XII 1823 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6: 1819-1844, Kozakowice, s. 10), Jan ur. 14 V 1826 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6: 1819-1844, Kozakowice, s. 18), Helena ur. 20 VI 1831 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6: 1819-1844, Kozakowice, s. 29), Justyna ur. 18 XI 1834 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6: 1819-1844, Kozakowice, s. 38).

Maria Kostka, 67 lat, katoliczka, wdowa po Pawle, chałupniku, zm. 8 IV 1826 (PMAG, Metryki zgonów, t. 4, Kozakowice, s. 39).

Andrzej Kostka, chałupnik w Kozakowicach nr 60, żona Anna z domu Herda, syn Jan ur. 2 III 1827 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6, Kozakowice, s. 19).

Jan Kostka, syn Jerzego, komornika, żył 1/4 roku, Kozakowice nr 17, zm. 27 II 1832 (PMAG, Metryki zgonów, t. 4, Kozakowice, s. 44).

Paweł Kostka, siedlak w Kozakowicach nr 11, żona Zuzanna Cygon, syn Paweł ur. 4 V 1842 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6: 1819-1844, Kozakowice, s. 58).

Paweł Kostka, siedlak w Kozakowicach nr 11, żona Zuzanna "Tloczek", syn Jan ur. 19 VI 1843 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6: 1819-1844, Kozakowice, s. 61), Jerzy ur. 22 VI 1844 (PMAG, Metryki chrztów, t. 6: 1819-1844, Kozakowice, s. 63).

Jan Kostka, syn +Jana, chałupnika w Kozakowicach nr 19, w 1860 r. wg księgi zapowiedzi przedślubnych parafii w Ogrodzonej miał poślubić Zuzannę Brakównę, córkę Michała.

Jerzy Kostka, komornik w Kozakowicach nr 12, lat 73, zm. 25 XII 1872 (Urząd Stanu Cywilnego w Goleszowie, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej św. Michała Archanioła w Goleszowie 1872-1945, Kozakowice, s. 2).

Poniżej Kostkowie z Kozakowic odnotowani w: PMAG, Metryki zgonów, t. 5: 1834-1870, Kozakowice:

s. 16: 5 I 1852 Jan Kostka, lat 22, nr 11,

s. 16: 17 IX 1852 Zuzanna, żona Pawła Kostki, siedlaka, lat 27, nr 11, przyczyna zgonu: Abzehnung,

s. 17: 13 VII 1854 Katarzyna Kostka, komornica, lat 28, nr 11, przyczyna zgonu: Nervenfieber, pochowana za darmo,

s. 18: 29 III 1855 Jan Kostka, chałupnik, lat 61, nr 19, przyczyna zgonu: Lungensucht,

s. 18: 1 XII 1855 Anna Kostka, wdowa po Andrzeju, komornica, lat 64,

s. 18: 18 II 1856 Paweł Kostka, syn Pawła, siedlaka, nr 11, lat 64,

s. 18: 24 VI 1856 Anna Kostka, córka Pawła, siedlaka, nr 11, żyła 2 lata,

s. 19: 31 X 1857 Ewa, żona Jana Kostki, komornika nr 20, lat 39,

s. 19: 27 I 1858 Anna, wdowa po Janie Kostce, chałupniku, nr 19, lat 58

s. 21: 10 III 1863 Anna, córka Pawła Kostki, chałupnika, nr 44, żyła 9 miesięcy,

s. 22: 13 II 1865 Anna Kostka, nr 19, córka Jana, komornica, żyła 13 lat i 6 miesięcy,

s. 23: 28 IX 1866 Maria Kostka, córka Pawła komornika, nr 14, żyła 22 dni, przyczyna zgonu: Freisen,

s. 23: 6 VII 1867 Jan Kostka, komornik,

s. 24: 27 VIII 1868 Anna Kostka, lat 67, żona Jerzego, komornica.

(Kostkowie z Krasnej)

1 XI 1761 r. Andrzej Kostka, kawaler, poślubił Marię Polok, córkę +Andrzeja; oboje katolicy z Krasnej (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 240).

(Kostkowie z Ustronia)

Michał Kostka z Ustronia, 30 I 1678 roku w Cieszynie poślubił Katarzynę Janiczną, pannę z Kisielowa (PMMC, Metryki ślubów, t. 3, s. 167).

Jakub Kostka, żona Ewa, syn Michał ur. Ustroń chrzest 3 IX 1700 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

14 V 1728 r. (Ustroń) Jakub Kostka, wdowiec z Ustronia, poślubił Jadwigę "Chuzeskowa"(?) z Hermanic (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 217).

Anna, (żona?) Jana Kostki, ok. 50 lat, katoliczka, zm. 12 XI 1736 (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Jan Kostka, luteranin z Ustronia, ok. 40 lat, zm. 18 XII 1736  (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Zuzanna, żona Jakuba Kostki, ok. 35 lat, luteranka z Ustronia, zm. 9 I 1737  (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Ewa, córka Jakuba Kostki, komornika w Ustroniu, zm. 4 III 1737  (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Anna, córka Jakuba Kostki z Ustronia, ok. 14 lat, przed śmiercią przeszła na katolicyzm, zm. 11 III 1737  (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Maria, żona Jerzego Kostki, luteranka z Ustronia, 50 lat, zm. 3 VII 1737 (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

3 XI 1754 Szymon Kostka "vulgo Schweida", syn Michała Kostki, katolik z Ustronia, brał ślub w Goleszowie (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 23).

(Kostkowie z Wisły)

21 X 1730 r. (Wisła) Jakub Kostka, syn Jakuba, poślubił Annę Pilch, córkę Jerzego; oboje luteranie z Wisły (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 233).

4 komentarze:

 1. Również w naszym drzewie genealogicznym znajdują się przodkowie o nazwisku Kostka. Pozdrawiam!

  http://wsteczni.blogspot.com/2014/12/rodzina-emanuela-i-heleny-kostka.html

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Kostka to dość popularne nazwisko, z drugiej strony ze Szerbic na Śląsk Cieszyński nie jest aż tak bardzo daleko. W swoim drzewie genealogicznym mam nazwisko Kostka, dlatego na pewno pojawi się tutaj więcej informacji o tym rodzie. Pozdrawiam.

   Usuń
 2. Witam, poszukuję przedstawicieli rodziny Kostków z linii Szymona Kostki i Katarzyny z d. Kogut. Ich dziecmi byli : Augustyn, Michał, Genowefa, Stanisław i Helena.
  Szymon pochodził z rzeszowskiego. Mieszkali w Dobromilu.
  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń
  Odpowiedzi
  1. Przypuszczam, że to raczej zbieżność nazwisk z wyżej opisanymi Kostkami ze Śląska Cieszyńskiego. Pozdrawiam

   Usuń