poniedziałek, 6 października 2014

Kantor - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Kantor (*1833)
 2. Andrzej Kantor (*1825)
 3. Anna Kantor (*1728) 
 4. Anna Kantor (*1753)
 5. Anna Kantor (*1849)
 6. Anna Kantor (*1878)
 7. Anna Joanna Kantor (*1875)
 8. Anna Maria Kantor (*1849) 
 9. Anna Maria Kantor (*1879)
 10. Ewa Kantor (*1851) 
 11. Franciszek Kantor (1875-1875)
 12. Jan Kantor (*1754)
 13. Józef Kantor (1875-1875)
 14. Józef Franciszek Kantor (1873-1873)
 15. Leopoldyna Jadwiga Kantor (*1881)
 16. Maria Kantor (*1827) 
 17. Maria Barbara Kantor (*1875)  
 18. Maria Helena Kantor (*1880)
 19. Rudolf Kantor (*1873)
 20. Zuzanna Kantor (*1853) 
Materiały do genealogii rodziny Kantorów:

18 VI 1662 Jan Kantor, syn Macieja i Anny, poślubił Annę Badurę, córkę Jerzego (PMMC, Metryki ślubów, t. 3, s. 19).

W lutym 1671 Jan Kantor, wdowiec poślubił Elżbietę Strzyż(?) (Strzizowna) (PMMC, Metryki ślubów, t. 3, s. 125).

18 II 1753 r. Jan Kantor, syn Jana luteranina i Anny katoliczki, kawaler, ur. Sucha, zamieszkały Goleszów, katolik, poślubił Ewę Kłodę, córkę +Pawła katolika i luteranki, luterankę z Goleszowa (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 4).

18 XI 1883 Jerzy Kantor, ur. 7 IV 1862 Milików zagrodnik w Milikowie nr 29, syn +Jana i Anny z domu Sikora, poślubił Marię Szmek z Koszarzysk nr 54, córkę Pawła chałupnika i Anny z domu Chraścina, ur. 10 X 1862 Koszarzyska (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

26 XI 1883 Adam Kantor, gospodzki w Oldrzychowicach nr 135, ur. 1859 Koszarzyska, poślubił Zuzannę Kadłubiec z Oldrzychowic (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

9 XI 1884 Jan Kantor, ur. 1858 Łomna, robotnik w Oldrzychowicach nr 130, syn Jana i Ewy z domu Sikora, poślubił Marię Kantor z Łyżbic, ur. Milików (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Józef Kantor, ur. Koniaków k/Cieszyna, komornik w Bystrzycy nr 36, 53 lata, zm. 9 VI 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

(Kantorowie z Bobrku)

Paweł Kantor, komornik w Bobrku k/Cieszyna, żona Anna córka Jerzego Płonki, syn Karol ur. 16 I 1865 w Bobrku (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Bobrek, s. 21).

(Kantorowie z Hażlacha)

Paweł Kantor, ur. Hażlach, 21 lat, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 11. Kompania Fizylierów, nr 184).

(Kantorowie z Krasnej)

12 VI 1647 Jan Kantor z Krasnej poślubił Ewę Dwornikową z "Goldowitz" (PMMC, Metryki ślubów, t. 2, s. 16).

Paweł Kantor, siedlak (colonus) w Krasnej, lat 40, zm. 10 X 1781 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 121).

Andrzej Kantor, wójt Krasnej k/Cieszyna w 1789 r. (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2376, k. 40).

Jan Kantor, siedlak w Krasnej nr 29, żona Anna z domu Walczysko, syn Jan ur. 22 V 1803  (PMMC, Metryki chrztów, t. 14 B, Krasna).

Jan Kantor, 36 lat, półsiedlak w Krasnej nr 29, zm. 8 X 1855 na tyfus (PMMC, Metryki zgonów, t. 7 B, Krasna, s. 2).

20 XI 1860 r. Adam Kantor, syn Andrzeja, właściciela gruntu w Krasnej, 27 lat, poślubił Jadwigę z domu Olszowy, córkę Andrzeja, 20 lat, z Gumien (PMAO, Metryki ślubów, t. 2, Gumna, s. 1).

Adam Kantor, siedlak w Krasnej nr 20, żona Jadwiga z domu Olszowy córka Andrzeja, syn Franciszek Jakub ur. 10 VII 1877 zm. 12 V 1947 Krasna (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Krasna, s. 5).

(Kantorowie z Łomnej)

Jakub Kantor, ur. Łomna, 22 lata i 3 miesiące, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 16. Kompania Fizylierów, nr 171). 

(Kantorowie z Milikowa)

Jerzy Kantor, ur. Milików, 26 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 14. Kompania Fizylierów, nr 179).

31 I 1847 Józef Kantor, syn Adama, zagrodnika w Milikowie, 26 lat, poślubił Zuzannę, córkę Jakuba Kantora, chałupnika w Milikowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

9 II 1847 Adam Kantor, syn Pawła, zagrodnika w Milikowie, poślubił Annę, wdowę po Pawle Sikorze, zagrodniku w Koszarzyskach (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

(Kantorowie z Oldrzychowic)

Paweł Kantor, kawaler, zagrodnik w Oldrzychowicach nr 63, syn Andrzeja i Zuzanny z d. Jursa, ur. 10 III 1865 Oldrzychowice, zm. 10 VI 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz