wtorek, 14 października 2014

Wacławek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wacławków:

Andrzej Wacławek, zm. 18 V 1735 w Błogocicach; przed śmiercią został zaopatrzony sakramentami (PMMC, Metryki zgonów, t. 2, s. 340).

Wg spisu mieszkańców parafii w Cieszynie (PMMC) z ok. 1752 r. Andrzej Wacławik, katolik z Błogocic, 12 II 1732 r. poślubił Marię Chmiel z Puńcowa, z którą miał synów Jana ur. 26 VI 1734, Andrzeja ur. 11 VIII 1736 i Jerzego ur. 8 III 1738.

7 II 1741 r. Andrzej Wacławek, katolik z Błogocic, wdowiec, poślubił Ewę Kołder, pannę z Sibicy, katoliczkę [świadkowie Adam Kołder i Michał Smolon] (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 386).

Anna, córka Andrzeja Wacławka i Ewy, katolików, ur. Błogocice, chrzest 13 IV 1742 (PMMC, Metryki chrztów, t. 11, s. 239).

20 IX 1750 Jan Wacławek, syn +Andrzeja, katolik z Błogocic, poślubił Marię, córkę +Jana Heczki z Lipowca (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 74).

Adam Wacławek, katolik w Błogocicach, żona Anna, córka Magdalena chrzest 22 VII 1755 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 622).

3 XI 1761 Jerzy "Waczlawek", kawaler, syn Andrzeja, katolik z Błogocic, poślubił Marię Lemok, katoliczkę z Ropicy, córkę Michała (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 240).

Anna Wacławek, żona Adama, lat 57, zm. 18 XII 1776 r. w Błogocicach nr 6 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 43).

Adam Wacławek, żona Anna, córka Anna ur. Błogocice nr 13, chrzest 28 IV 1780 (PMMC, Metryki chrztów, t. 13, s. 1622).

Adam Wacławek, komornik, katolik, 80 lat, zm. 18 IV 1783 r. w Błogocicach nr 11 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 145).

Anna, córka Andrzeja Wacławka, satrapo dominicalis, katolika, 1 miesiąc, zm. 24 X 1783 r. w Błogocicach nr 1 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 154).

W 1795 r. Jan "Adamulek vel Wazlawek" kupił grunt dominikalny chałupniczy w Błogocicach nr 11 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/261, k. 19). 28 I 1824 r. Jan "Waczlawek alias Adamulek" sprzedał tenże grunt synowi Pawłowi (tamże, k. 19-20).

(Wacławkowie z Goleszowa)

Michał "Waczlawek", żona Ewa, syn Jerzy ur. Goleszów chrzest 5 III 1694 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Goleszów).

(Wacławkowie z Ustronia)

Jan "Wazlawek", żona Zuzanna, syn Jerzy ur. Ustroń, chrzest 3 III 1710 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza