poniedziałek, 6 października 2014

Chwastek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
  1. Ewa Chwastek (*1672)
  2. Jakub Chwastek (*1673)
  3. Maria Chwastek (*1774)
Materiały do genealogii rodziny Chwastków:

25 I 1711 (Goleszów) Baltazar Chwastek (dopisano przy jego nazwisku +), kawaler, poślubił Ewę Walek, pannę, katoliczkę (PMAG, Metryki ślubów, t. 1).

Jakub Chwastek, żona Anna, luteranie w Brennej, syn Jakub chrzest 24 V 1763 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

24 I 1764 r. Adam Chwastek, luteranin i wdowiec z Ogrodzonej, poślubił Ewę Pszczółkę, pannę i luterankę z Goleszowa (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 117).

19 II 1764 r. Maciej Chwastek, wdowiec i katolik z Kozakowic, poślubił Annę, nieślubną córkę Jadwigi Kostki vel Kubeczko (Kubetzkin), katoliczkę z Kozakowic (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 119).

(Chwastkowie z Hermanic)

Jan Chwastek, ur. 25 XII 1856, zm. 13 VII 1890 w Hermanicach (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Maria, wdowa po Janie Chwastku, wymowniku, zm. 22 VIII 1890 w Hermanicach w wieku 63 lat (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

(Chwastkowie z Godziszowa)

Jan Chwastek, 40 lat, z Godziszowa, zm. 21 II 1716 (PMAG, Metryki zgonów, t. 1: 1702-1734, niepaginowana).

(Chwastkowie z Kozakowic)

Jakub Chwastek, luteranin z Kozakowic, ok. 40 lat, zm. 15 IV 1715, pochowany w Goleszowie (PMAG, Metryki zgonów, t. 1, niepaginowana).

Andrzej Chwastek, żona Maria, luteranie, syn Jan chrzest 5 XII 1738 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 16).

Andrzej Chwastek, żona Maria, luteranie, syn Paweł chrzest 8 I 1742 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Kozakowice, s. 22).

Andrzej Chwastek, żona Maria, luteranie w Kozakowicach, syn Jakub chrzest 27 X 1746 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 1).

(Chwastkowie z Ustronia)

Jerzy Chwastek, żona Anna, syn Jan ur. Ustroń chrzest 4 XI 1711 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza