czwartek, 30 października 2014

Kłoda - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kłodów:

Rodzinie Kłodów poświęciłem artykuł Kłodowie z Puńcowa koło Cieszyna od XVIII do początku XX wieku, który powinien ukazać się ukazał się w "Roczniku Muzeum - Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie" (t. 2, 2014).

Ze względu na to, że rodzina była bardzo liczna, musiałem dokonać selekcji materiału. Poniższe wypiski to informacje o Kłodach, których w większości nie opisałem w powyższym artykule.

(Kłodowie z Cieszyna)
Jan Kłoda, syn Jana z Górnego Przedmieścia (przedmieście Cieszyna), komornik, lat 21, 20 X 1799 r. poślubił Katarzynę, wdowę po Janie Gaurze, chałupniku w Wędryni (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 B, Górne Przedmieście, s. 34).

(Kłodowie z Cisownicy)
Jakub Kłoda, żona Zuzanna, córka Ewa chrzest 10 IX 1702  (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Cisownica).

Jakub Kłoda, żona Jadwiga, syn Maciej chrzest 7 I 1713  (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Cisownica).

Michał Kłoda, żona Ewa, dzieci: Maria chrzest 10 XI 1707, Ewa chrzest 30 X 1713 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Cisownica).

Andrzej Kłoda, żona Anna, luteranie (1727), dzieci: Ewa chrzest 25 IX 1713, Maria chrzest 3 IV 1716, Anna chrzest 15 VI 1718, Jerzy chrzest 13 II 1720, Jadwiga chrzest 31 I 1724, Zuzanna chrzest 16 II 1721 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Cisownica), Maria ch. 12 VII 1727, Jan chrzest 2 IV 1733, Andrzej chrzest 30 XI 1734 (PMAG, Metryki chrztów, t. 2, Cisownica).

17 XI 1726 r. Ewa Kłoda, panna i luteranka, poślubiła Jakuba Drozda, luteranina (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 206).

Ewa Kłoda, żona +Michała, ok. 50 lat, zm. 4 VI 1736 (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

13 XI 1753 Jan Kłoda, syn Andrzeja i Anny, luteranin z Cisownicy, poślubił Marię, córkę Jerzego Gajdacza z Kozakowic (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 13).

22 VII 1760 Andrzej Kłoda, syn Andrzeja i +Anny, protestantów z Cisownicy, poślubił Ewę, córkę Jerzego Krużołka z Goleszowa (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 77).

Paweł Kłoda, wymownik, Cisownica nr 30, 64 lata, zm. 22 I 1892 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Andrzej Kłoda, zagrodnik, Cisownica nr 23, ur. 23 I 1842, zm. 4 V 1896 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

(Kłodowie z Dzięgielowa)

Łukasz Kłoda seu Cyprus, 70 lat, zmarł 18 I 1768 (PJP, Metryki zgonów, t.  1, s. 104).

Anna, wdowa po Łukasza Kłodzie seu Cyprus, z domu Hławiczka, katoliczka, zm. 11 I 1770 w Dzięgielowie (PJP, Metryki zgonów, t.  1, s. 109).

(Kłodowie z Goleszowa)
Michał, 10 lat, syn Michała Kłody, katolik z Goleszowa, zm. 9 VIII 1735 (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Zuzanna, córka Szymona Kłody z Goleszowa, zm. 18 VIII 1735  (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Jadwiga, córka Michała Kłody z Goleszowa, zm. 18 IX 1735  (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Jan Kłoda, syn Macieja, luteranina z Goleszowa, 11 dni, zm. 11 V 1746 (PMAG, Metryki zgonów).

Andrzej Kłoda, syn Macieja, luteranina z Goleszowa, 3 lata, zm. 3 XI 1750  (PMAG, Metryki zgonów).

Jerzy Kłoda (Goleszów), żona Ewa, katolicy, syn Adam ch. 15 XII 1752  (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 97).

Mateusz Kłoda, luteranin z Goleszowa, ok. 50 lat, zm. 1 XII 1758 (PMAG, Metryki zgonów, t. 2).

Maciej Kłoda (Goleszów), żona Anna, luteranie, syn Andrzej ch. 13 X 1747 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s.  10), syn Jerzy ch. 6 IV 1753  (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 101).

Jerzy Kłoda vel Kubla (Goleszów), żona Ewa, katolicy, córka Maria ch. 15 III 1757  (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 154). 

Andrzej Kłoda, ur. Goleszów, 26 lat i 11 miesięcy, katolik, we wrześniu 1802 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4716, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1802, 2. Kompania Grenadierów - dowódca FitzPatrik, nr 109).

Adam Kłoda, ur. Goleszów, 31 lat, katolik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 12. Kompania Fizylierów, nr 32).

(Kłodowie z Gumien)

Anna, córka Pawła Kłody, chałupnika w Gumnach nr 35, 18 dni, zm. 22 VI 1881 (PMAO, Metryki zgonów, t. 2, Gumna, s. 29).

Józef Kłoda, wymownik, 68 lat, zm. 14 IX 1884 w Gumnach nr 35 (PMAO, Metryki zgonów, t. 2, Gumna, s. 31).

(Kłodowie z Kojkowic)
Jan Kłoda, syn Jerzego chałupnika i Zuzanny z Kłapsiów, ur. Kojkowice nr 24, chrzest 12 X 1786 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Kojkowice, k. 1v).

Zuzanna Kłoda, córka Jerzego i Zuzanny z Kłapsiów, ur. Kojkowice nr 24, chrzest 13 VIII 1790 (PJP, Metryki chrztów, t. 5, Kojkowice, k. 4).

Jan Kłoda, syn Jana i Anny z Wojnarów, ur. Kojkowice nr 2, chrzest 22 VII 1802 (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Kojkowice, k. 9v).

Jerzy Kłoda, syn Jana i Katarzyny z Trombików, ur. 2 X 1807 w Kojkowicach nr 2 (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Kojkowice, s. 14).

(Kłodowie z Końskiej)

Jan Kłoda, luteranin, żona Maria, "źle wychowana", córka Anna ur. Końska chrzest 16 XI 1757; córka Maria ur. Końska chrzest 11 III 1760 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

(Kłodowie z Nieborów)
15 II 1804 r. Paweł Kłoda, wdowiec z Nieborów, lat 37, poślubił Zuzannę Jaszek (Jaschek), lat 25 (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Sibica, s. 12).

(Kłodowie z Puńcowa)

Michał Kłoda (Gloda), ur. Puńców (Bunczo), 33 lata i 4 miesiące, katolik, od 1793 roku w wojsku, we wrześniu 1802 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4716, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1802, Kompania - dowódca Höllversen, nr 20).

"Anton recte Andrzej" Kłoda, ur. Puńców, 30 lat, katolik, kawaler, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 2. Kompania Fizylierów, nr 150).

Jan Kłoda, kawaler, lat 22, zmarł 14 VII 1833 r. w Puńcowie nr 3; przyczyna zgonu: Abezhnung (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, k. 36v).

Jan Kłoda, chałupnik, protestant, lat 45, zmarł 6 I 1834 r. w Puńcowie (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, k. 37).

Adam Kłoda, 4 lata, zmarł 6 IX 1835 r. w Puńcowie nr 62 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, k. 38).

W 1846 r. Jerzy Kłoda kupił grunt w Puńcowie nr 57 (Archiwum Państwowe w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 1942/291, s. 322-323).

Maria, córka Ewy Kłody, panny, żyła 6 miesięcy, zmarła 30 I 1848 w Puńcowie nr 50 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 62).

Jerzy Kłoda, komornik, lat 47, zmarł 21 V 1851 w Puńcowie nr 57 na Lungensucht (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 68).

Jan, syn Pawła Kłody, komornika, 8 miesięcy, zmarł 12 X 1851 w Puńcowie nr 31 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 69).

19 IV 1852 r. Katarzyna, córka Jana Kłody, lat 26, komornica z Puńcowa nr 44, poślubiła Jana Salamona, komornika (PJP, Metryki ślubów, Puńców, s. 48).

Jan, syn Józefa Kłody, chałupnika w Mnisztwie nr 51, zmarł 9 XI 1860 r. (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 78).

Jerzy Kłoda, syn Jerzego, chałupnika, żył 1 rok i 3 miesiące, zmarł 22 I 1869 r. w Puńcowie nr 45 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 87).

Jan, syn Jerzego Kłody, chałupnika, żył 2 lata, zmarł 31 I 1872 r. w Puńcowie nr 45 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 89).

Martwo urodzona (31 VII 1875) córka Jana Kłody, siedlaka w Puńcowie nr 85 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 93).

Jan Kłoda, syn Andrzeja, komornika, żył 7 miesięcy, zmarł 22 XII 1876 w Puńcowie (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 94).

Maria, córka Jerzego Kłody, chałupnika w Puńcowie nr 45, zmarł 8 XI 1879; żyła 1 miesiąc (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 97).

Ewa, córka Jana Kłody, komornika, żyła 17 lat, zmarła 26 IV 1882 w Puńcowie nr 45 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 100).

Paweł Kłoda, komornik, żył 78 lat, zmarł 25 V 1882 r. w Puńcowie nr 40 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 100).

Jerzy Kłoda, chałupnik w Puńcowie nr 45, żona Anna z domu Węglorz, córka Helena Ewa ur. 9 III 1882 (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Puńców, s. 162).

Paweł Kłoda, chałupnik w Puńcowie nr 48, żona Anna z domu Broda, syn Franciszek Michał ur. 4 X 1882 zm. 24 XI 1882 (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Puńców, s. 164; PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s.  101).

Andrzej Kłoda, syn Andrzeja, komornika, żył 3 lata, zmarł 28 XI 1882 w Puńcowie nr 114 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 101).

Anna, żona Pawła Kłody, chałupnika, zmarła 14 XII 1882 r. w Puńcowie nr 48; żyła 23 lata (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 101).

Jerzy Kłoda, syn Marii Kłody, panny, zmarł 27 I 1883 w Puńcowie nr 38; żył 5 miesięcy (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 101).

Andrzej Kłoda, komornik, lat 68, zmarł 6 XII 1883 r. w Puńcowie nr 35 na gruźlicę (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, s. 102).

Paweł Kłoda, chałupnik w Puńcowie nr 48 (1885, 1884), nr 53 (1885), żona Maria z domu Białek, córka Anna Jadwiga ur. 16 X 1883 zm. 16 IV 1885 (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Puńców, s. 165), Maria Łucja ur. 1 XI 1884 zm. 25 V 1885 (tamże, s. 167), Ewa ur. 9 XII 1885 (tamże, s. 170).

Paweł Kłoda, chałupnik w Puńcowie nr 83, żona Maria z domu Wojnar, dzieci: Paweł Michał ur. 29 IX 1882 (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Puńców, s. 164); Jan Ewangelista ur. 25 XII 1884 (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Puńców, s. 168).

Adam Kłoda, chałupnik w Puńcowie nr 85, żona Katarzyna z Karkoszków, córka Anna Agata ur. 4 II 1885 zm. 9 V 1885 (PJP, Metryki chrztów, t. 6, Puńców, s. 168).

Franciszek, syn Pawła, chałupnika w Puńcowie nr 84, żył 1 godzinę, zmarł 18 VIII 1892 r. (PJP, Odpisy metryk ślubów i zgonów 1890-1949, Zgony, t. 3, s. 13-14).

Ewa, żona Adama Kłody, komornica w Puńcowie nr 46, lat 72, zmarła 13 XI 1892 r. (PJP, Odpisy metryk ślubów i zgonów 1890-1949, Zgony, t. 3, s. 13-14).

Paweł Kłoda, wymownik, 76 lat, zmarł 28 II 1897 w Puńcowie nr 84 na słabość starczą (PJP, Odpisy metryk ślubów i zgonów 1890-1949, Zgony, t. 3, s. 19-20).

Adam Kłoda, żonaty, robotnik w hucie, lat 42, zamieszkały Puńców nr 31, zmarł 20 XII 1898 r. (PJP, Odpisy metryk ślubów i zgonów 1890-1949, Zgony, t. 3, s. 10).

Anna Kłoda, córka +Andrzeja i Anny z Gorewodów, 3 X 1905 r. poślubiła Jana Poloka (PJP, Odpisy metryk ślubów i zgonów 1890-1949, Śluby, t. 3, s. 38).

Paweł Kłoda, chałupnik w Puńcowie nr 116, lat 53, zmarł 30 VIII 1909 r. (PJP, Odpisy metryk ślubów i zgonów 1890-1949, Zgony, t. 3, s. 41-42-43).

(Kłodowie z Rudzicy)

Jerzy Kłoda, 29 lat, ur. Rudzica, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 6. Kompania Fizylierów, nr 46).

(Kłodowie z Sibicy)

12 XI 1850 Paweł Kłoda, lat 27, chałupnik, poślubił Annę, wdowę po Janie Latka  (PMMC, Metryki ślubów, t. 9 B, Sibica, s. 2).

16 IX 1862 r. Anna Kłoda, lat 26, córka Pawła, chałupnika, i Anny z domu Damek, poślubiła Antoniego Folwarcznego, chałupnika, lat 32 (PMMC, Metryki ślubów, t. 9 B, Sibica, s. 7).

Maria Kłoda, lat 35, żona właściciela domu, zm. 31 V 1862 w Sibicy nr 7 (PMMC, Metryki zgonów, t. 7 B, Sibica, s. 6).

Anna Kłoda, wdowa po Pawle, właścicielu domu, lat 52, zmarła 22 I 1863 w Sibicy na suchoty (Lungensucht) (PMMC, Metryki zgonów, t. 7 B, Sibica, s. 6).

Martwo urodzony syn Jerzego Kłody, chałupnika w Sibicy nr 7, ur. zm. 2 VIII 1863 (PMMC, Metryki zgonów, t. 7 B, Sibica, s. 7).

Zuzanna, córka Jerzego Kłody, właściciela domu, zm. 17 VI 1867 w Sibicy nr 7 (PMMC, Metryki zgonów, t. 7 B, Sibica, s. 10).

Jerzy Kłoda, wymownik, lat 70, zmarł 5 II 1873 w Sibicy nr 7 na suchoty (Lungensucht) (PMMC, Metryki zgonów, t. 7 B, Sibica, s. 5).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz