wtorek, 21 października 2014

Pindur (Pindór) - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Pindur (*1707)
 2. Andrzej Pindur (*1759)
 3. Anna Pindur (*1716)
 4. Anna Pindur (*1719) 
 5. Anna Pindur (*1753)
 6. Ewa Pindur (*1719)
 7. Ewa Pindur (*1721) 
 8. Ewa Pindur (*1833)
 9. Franciszek Pindur (*1782)
 10. Helena Pindur (*1824)
 11. Jan Pindur (*1708)
 12. Jan Pindur (*1719) 
 13. Jan Pindur (*1860)
 14. Jan Adam Pindur (*1825)
 15. Jerzy Pindur (*1675)
 16. Jerzy Pindur (*1720) 
 17. Józef Pindur (*1825)
 18. Maria Pindur (*1675)
 19. Maria Pindur (*1716) [1] 
 20. Maria Pindur (*1716) [2]
 21. Maria Pindur (*1717) 
 22. Maria Pindur (*1720)
 23. Maria Pindur (*1753) [1] 
 24. Maria Pindur (*1753) [2]
 25. Maria Pindur (*1786)
 26. Maria Pindur (*1827)
 27. Michał Pindur (*1677) 
 28. Michał Pindur (*1711)
 29. Paweł Pindur (*1771)
 30. Zuzanna Pindur (*1719) [1]
 31. Zuzanna Pindur (*1719) [2]
Materiały do genealogii rodziny Pindurów:

Paweł Pindur, żona Maria, syn Tomasz (chrzest 8 XI 1665), córka Ewa (chrzest 24 XI 1669), córka Maria (chrzest 3 VI 1672) (PMLG, Metryki, t. 1 [dla wszystkich typów wpisów]).

Wawrzyniec Pindur, żona Ewa, syn Paweł (chrzest 23 XII 1674) (PMLG, Metryki, t. 1 [dla wszystkich typów wpisów]).

Jerzy Pindur, żona Anna, syn Jerzy (chrzest 17 III 1675) (PMLG, Metryki, t. 1 [dla wszystkich typów wpisów]).

26 I 1705 r. Michał Pindur, kawaler, poślubił Ewę Hładysz(?) (Hladisowa); jednym ze świadków był Michał Pindur (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Michał Pindur, żona Ewa, katolicy, córka Zuzanna chrzest 27 XI 1738 (PMLG, Metryki chrztów 1707-1783).

Adam Pindur, syn Adama, młynarza w Trzyńcu, katolik, poślubił Ewę Jaś, córkę Jana, katoliczkę (PMLG, Metryki ślubów, t. 2, s. 38).

Ewa Pindur ("Pindurowa"), wdowa, ewangeliczka, zamieszkała "Vetera Lischna", zm. 6 IV 1743 (PMLG, Metryki zgonów, t. 2, s. 57).

Michał Pindur, 86 lat, zamieszkały "Vetero Lischna", katolik, zm. 24 IV 1744 (PMLG, Metryki zgonów, t. 2, s. 59).

17 X 1747 r. Jerzy Pindur, syn Adama, młynarza w Trzyńcu, poślubił Marię Martinek, córkę Adama z Jabłonkowa (PMLG, Metryki ślubów, t. 2, s. 45).

10 XI 1748 r. Jerzy Pindur, katolik, kawaler, syn +Michała, poślubił Annę, córkę Jerzego Kożdonia, katoliczka (PMLG, Metryki ślubów, t. 2, s. 47).

Anna Pindur, córka Pawła, katoliczka z Bobrku, 1 X 1752 r. poślubiła Pawła Brodę z Boguszowic (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 101).

22 VII 1758 r. zmarł Jakub Pindur, katolik z Lesznej, 50 lat (PJP, Metryki zgonów, t. 1, s. 83).

Jerzy Pindur, krawiec (sartor), 41 lat, zm. 3 X 1759 w Lesznej Dolnej (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2).

Jerzy Pindur, komornik w Cisownicy nr 17 (1850), Cisownicy Wielkiej nr 41 (1857), Cisownicy Wielkiej nr 25 (1860), żona Anna z domu Maliniok, syn Jan ur. 20 I 1850 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 93v), córka Maria ur. 8 IX 1857 (PEAU, Metryki chrztów, t. 2, k. 200v), syn Jerzy ur. 7 IX 1860 (PEAU, Metryki chrztów, t. 3, k. 55).

(Pindurowie z Boguszowic)

Andrzej Pindur, ur. Boguszowice, 23 lata, katolik,  we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 3. Kompania Fizylierów, nr 230).

(Pindurowie z Cisownicy)

Jerzy Pindur, lat 49, Cisownica nr 56, zm. 15 I 1868 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 53).

Jerzy Pindur, Cisownica nr 41, syn Jerzego wójta, zm. 28 III 1863 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 36).

Maria, żona Jana Pindóra, chałupnika, Cisownica nr 1, 51 lat, zm. 2 VI 1872  (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 78).

Jerzy Pindór, siedlak, Cisownica nr 44, 48 lat, zm. 2 I 1882 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 135).

(Pindórowie z Lesznej)

W 1660 r. Paweł Pindur kupił grunt w Lesznej Górnej (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2350, k. 148v).

Paweł Pindur (Leszna Górna), żona Ewa, syn Andrzej (chrzest 28 X 1680) (PMLG, Metryki, t. 1 [dla wszystkich typów wpisów]).

Jerzy Pindur (Leszna Dolna), żona Zuzanna, córka Ewa chrzest 24 X 1700 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Górnej).

Jerzy Pindur (Leszna Górna - 1701, Leszna Dolna - 1704), żona Ewa, syn Jan chrzest 28 XI 1701, córka Maria chrzest 4 V 1704 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Górnej).

Jan Pindur (Leszna Dolna), żona Maria, katolicy, córka Maria chrzest 8 IX 1739 (PMLG, Metryki chrztów 1707-1783, s. 101).

Zuzanna Pindurowa, luteranka z Podlesia (część Lesznej Górnej), lat 86, zm. 25 IV 1740 (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej, Zgony 1707-1800, s. 52).

Ewa Pindurowa, luteranka, wdowa z Lesznej (Veteris Lischna), 67 lat, zm. 6 IV 1743 (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej, Zgony 1707-1800, s. 57).

Ewa, żona Adama Pindura, lat 62, Leszna Dolna, katoliczka, z domu Wyznarkowa, zm. 26 IX 1761 (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej, Zgony 1707-1800, s. 94).

24 XI 1761 r. Adam Pindur, wdowiec z Lesznej Dolnej, poślubił Ewę, córkę Jerzy Jasia i Ewy z domu Kotas, pannę z Trzyńca (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki ślubów, t. 2, s. 74).

Maria, wdowa po Janie Pindurze, komorniku, katoliczka, lat 70, zm. 2 X 1775 w Lesznej Dolnej nr 22 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 121).

Zuzanna, żona Michała Pindura, komornika, z domu Kożdoń, katoliczka, 30 lat, zm. 13 IV 1780 w Lesznej Dolnej (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 131).

Ewa Pindór, żona Adama, siedlaka, katoliczka, 56 lat, zm. 2 III 1789 w Lesznej Górnej nr 34 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 149).

Anna, żona Jana Pindura, zagrodnika w Lesznej Górnej nr 53, 45 lat, zm. 11 VII 1790 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 155).

Adam Pindur, siedlak w Lesznej Górnej nr 34, katolik, 73 lata, zm. 18 XI 1794 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 163).

Jadwiga, wdowa po Adamie Pindurze, chałupniku, katoliczka, 73 lata, zm. 18 IV 1795 w Lesznej Górnej nr 26 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 164).

Jan Pindór, zagrodnik, luteranin, 63 lata, Leszna Górna nr 53, zm. 6 VI 1795 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, strony niepaginowane).

Anna, żona Michała Pindura, lat 41, zm. 1 XII 1797 w Lesznej Dolnej nr 16 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Dolna, s. 21).

Michał Pindur, komornik w Lesznej Dolnej nr 16, lat 54, zm. 11 V 1799 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Dolna, s. 23).

Maria, żona Jana Pindura, siedlaka, lat 45, zm. 20 III 1799 w Lesznej Dolnej nr 16 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Dolna, s. 25).

Jan Pindur vulgo Adamen, "alter drab", lat 72, zm. 10 X 1800 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Dolna, s. 26).

Ewa, żona Adama Pindura, siedlaka, 68 lat, zm. 14 X 1802 w Lesznej Górnej nr 28 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Górna, s. 8).

Adam Pindur, komornik, lat 69, zm. 10 I 1806 w Lesznej Dolnej (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Dolna, s. 37).

Jerzy Pindur, zagrodnik, lat 73, zm. 20 I 1806 w Lesznej Dolnej nr 10 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Dolna, s. 38).

Anna, żona +Jana Pindura, siedlaka, lat 65, zm. 18 I 1807 w Lesznej Dolnej nr 22 (Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 3: 1784-1881, Leszna Dolna, s. 42).

15 XI 1863 Jerzy Pindór, syn Jana i Katarzyny z domu Gajdzica, Leszna Górna nr 3, rodem z Nydku, ur. 23 I 1836 Bystrzyca, poślubił Marię, córkę Jana Łamacza i Katarzyny z domu Grycz, Leszna Górna nr 64, ur. 1821 w Lesznej Górnej nr 2, wdowę. Świadkiem ślubu był Jerzy Pindór z Lesznej Górnej (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki ślubów 1859-1889,  k. 17).

Jan Pindór, syn Adama i Ewy z Biłków, kowal w Lesznej Górnej nr 30, żona Ewa z d. Kuczera, dzieci: Anna ur. 18 XI 1870 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 147); Ewa ur. 3 III 1872 zm. 21 IV 1872 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 164), Zuzanna ur. 9 VII 1873 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 181), Maria ur. 8 IX 1877 zm. 9 IX 1877 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 230), Paweł ur. 14 IX 1878 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 239), Maria ur. 7 XII 1880 (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki chrztów 1859-1882, k. 262).

(Pindurowie z Oldrzychowic)

Adam Pindur, z Oldrzychowic, 10 XI 1741 r. poślubił Zuzannę, córkę Marcina Styrcza z Lesznej Górnej (PJP, Metryki ślubów, t. 1, s. 36).

(Pindurowie z Puńcowa)

Anna, wdowa po Andrzeju Pindurze, katoliczka, 70 lat, zmarła 4 III 1768 r. (PJP, Metryki zgonów, t.  1, s. 105).

Anna, żona Jana Pindura, lat 30, zmarła 24 X 1850 r. w Puńcowie nr 27 (PJP, Metryki zgonów 1784-1883, Puńców, k. 67).

(Pindurowie z Ropicy)

Ewa Pindur, żona Jana komornika katolika, luteranka, z domu Waliczko(?), 60 lat, zm. 12 II 1778 w Ropicy nr 72 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Adam Pindur, komornik w Ropicy nr 22, luteranin, 60 lat, zm. 11 XII 1778 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Jan Pindur, zarodnik w Ropicy nr 56, luteranin, 57 lat, zm. 24 XII 1781 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Jerzy Pindur (Bindur), ur. Ropica, 23 lata, katolik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Malvo, nr 87).

Jan Pindur, ur. Ropica, 28 lat, ewangelik, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 10. Kompania Fizylierów, nr  205). 

(Pindurowie z Trzyńca)

Wawrzyniec Pindur (Trzyniec), jego syn Jerzy, żył 6 lat, zm. 20 XII 1686 (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Jerzy (Jura) Pindur mieszkał w Trzyńcu. Żona Anna, bliźnięta Michał i Anna (chrzest 27 V 1680) (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Michał Pindur mieszkał w Trzyńcu. Żona Ewa, dzieci: Ewa (chrzest 9 XI 1680), Zuzanna (chrzest 9 I 1682), Jan (chrzest 14 X 1685), Andrzej (chrzest 15 I 1687), bliźniaki Wacław i Michał (chrzest 24 VIII 1688), Adam (chrzest 15 XII 1690), Anna (chrzest 8 III 1692), Andrzej (chrzest 6 XI 1693), Maria (chrzest 24 VIII 1695), Jerzy (chrzest 27 I 1697), Paweł (chrzest 18 XII 1698), Maria (chrzest 12 III 1701), Ewa (chrzest 10 XII 1705) (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Wawrzyniec Pindur mieszkał w Trzyńcu. Żona Zofia, syn Michał (chrzest 12 IX 1677), syn Jakub (chrzest 20 III 1681), córka Anna (chrzest 21 VII 1683) (Metryki parafii rzymskokatolickiej św. Marcina w Lesznej Górnej).

Jan Pindur, syn Andrzeja, 6 lat, Trzyniec, zm. 6 XII 1743 (PMLG, Metryki zgonów, t. 2, s. 58).

Ewa, wdowa po Adamie Pindurze, rolniku, katoliczka, lat 52, zm. 21 XI 1778 w Trzyńcu nr 17 Parafia rzymskokatolicka św. Marcina w Lesznej Górnej, Metryki zgonów, t. 2, s. 127).

Zuzanna Pindur, wdowa, Trzyniec nr 18, lat 70, zm. 25 IX 1802 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VII 3, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Lesznej Górnej - Trzyniec 1784-1885).
(Pindurowie z Żukowa)

Adam Pindur, komornik, katolik w Żukowie, 57 lat, zm. 13 XII 1777 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Jan Pindur, zagrodnik w Żukowie nr 18, luteranin, 50 lat, zm. 6 II 1780, pochowany w Ropicy (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).
 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza