poniedziałek, 6 października 2014

Kocur - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
  1. Jan Kocur (*1773)
  2. Jan Kocur (*1859)
  3. Józef Kocur (*1775)
  4. Maria Kocur (*1782) 
  5. Paweł Kocur (*1775)
Materiały do genealogii rodziny Kocurów:

Maria Koczurowa, wdowa po Jerzym, katoliczka, ok. 42 lata, Koniaków, zm. 27 III 1748 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Maria Koczur, żona Jana, katoliczka w Cierlicku, z domu "Mikoloschowa" z Suchej, zm. 18 VI 1748 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Mikołaj Koczur, katolik, Cierlicko, ok. 45 lat, zm. 25 XII 1766 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Katarzyna Koczur, żona Jerzego, katoliczka, ok. 35 lat, zm. 27 IX 1768 w Koniakowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Ewa Koczur, żona Jana, katoliczka w Żukowie, zm. 8 XI 1768 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783).

Paweł Kocur, ur. Żuków Górny, katolik, 27 lat, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 14. Kompania Fizylierów, nr 163).

(Kocurowie z Drogomyśla)

Jan Kocur, żona Anna, luteranie w Drogomyślu, syn Jerzy chrzest 6 IV 1758 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

(Kocurowie z Górek Wielkich)

Jerzy Kocur, chałupnik w Górkach Wielkich. Zmarł przed 22 XI 1848. Tego dnia jego córka Anna, 23 lata, poślubiła Andrzeja Ciemałę, parobka z Wiślicy, 24 lata (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Grodźcu, Metryki ślubów, Górki Wielkie, k. 22).

Paweł Kocur, syn Jana i Anny, ur. 23 I 1867 w Górkach Wielkich (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Grodźcu, Metryki chrztów 1846-1894, Górki Wielkie, s. 51).

(Kocurowie z Mistrzowic)

Szymon Kocur (Koczur), żonaty, luteranin z Mistrzowic, 50 lat, zm. 3 IV 1727 (Zemský archiv v Opavě, Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, sign. Ka VII 10, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783, k. 2v).

(Kocurowie z Ustronia)

Adam "Katzur", żona Maria, córka Zuzanna ur. Ustroń chrzest 1 I 1711 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Ustroń).

Być Adam jest tożsamy z Adamem "Koczor", który 19 XI 1715 r. odkupił od swojej matki Anny, wtenczas już wdowy, grunt w Ustroniu (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Komora Cieszyńska, sygn. 2363, k. 20).

Jan Kocur, żona Ewa, luteranie w Ustroniu, syn Jerzy chrzest 25 III 1753 (PMAG, Metryki chrztów, t. 3, s. 101).

Paweł Kocur, chałupnik w Ustroniu nr 44, żona Zuzanna córka Andrzeja Małysza, katolicy, syn Adam chrzest 28 IX 1783 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 306).

O Pawle zob. też Kocurek.

31 I 1831 Jan Kocur, komornik, 28 lat, poślubił Annę, córkę Pawła Romana, 20 lat, zagrodnika (PKU, Metryki ślubów, t. 1, Ustroń, s. 115).

(Kocurowie spoza Śląska Cieszyńskiego)

Paweł Kocur ("Koczur"), żona Jadwiga, luteranie w Jarząbkowicach, syn Paweł chrzest 20 I 1762 (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, KM, sygn. 1410, Księga chrztów parafii w Pielgrzymowicach 1742–1767, s. 69).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza