sobota, 10 października 2015

Kocurek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kocurków:

5 X 1779 r. Paweł Kocurek z Ustronia, rodem z Baranowic na pruskim Śląsku (przypuszczam, że chodzi o Baranowice, obecnie w granicach Żor), poślubił Zuzannę, córkę Andrzeja Małysza z Ustronia (PMAG, Metryki ślubów, t. 3).

Paweł Kocurek, chałupnik w Ustroniu nr 44, żona Zuzanna córka +Andrzeja Małysza, dzieci: bliźnięta Michał i Anna chrzest 29 VIII 1781 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 270).

Później w księgach metrykalnych występuje też pod nazwiskiem Kocur (tam dalsze informacje).

(Kocurkowie spoza Śląska Cieszyńskiego)

Paweł Kocurek, żona Ewa, luteranie w Golasowicach, syn Adam chrzest 1 XI 1759 (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, KM, sygn. 1410, Księga chrztów parafii w Pielgrzymowicach 1742–1767, s. 58).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz