czwartek, 8 października 2015

Morcinek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Morcinek (*1729)
 2. Adam Morcinek (*1732)
 3. Adam Morcinek (*1744) 
 4. Adam Morcinek (*1748)
 5. Andrzej Morcinek (*1730) 
 6. Anna Morcinek (*1727)
 7. Anna Morcinek (*1747) 
 8. Ewa Morcinek (*1726)
 9. Ewa Morcinek (*1750)
 10. Jan Morcinek (*1728)
 11. Jan Morcinek (*1730)
 12. Jan Morcinek (*1752) 
 13. Maria Morcinek (*1726)  
 14. Maria Morcinek (*1731)
 15. Maria Morcinek (*1739)  
 16. Maria Morcinek (*1744)
 17. Maria Morcinek (*1745) 
 18. Maria Morcinek (*1849)
 19. Mateusz Morcinek (†1740)
 20. Paweł Morcinek (*1730)
 21. Paweł Morcinek (*1739) 
 22. Zuzanna Morcinek (*1725) [1]
 23. Zuzanna Morcinek (*1725) [2]
 24. Zuzanna Morcinek (*1729)
 25. Zuzanna Morcinek (*1745) 
Materiały do genealogii rodziny Morcinków:

22 I 1744 r. Adam Morcinek, luteranin z Oldrzychowic, poślubił Annę Kasperek, pannę i katoliczkę z Brandysu (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 430).

Adam Morcinek, luteranin, żona Anna, katoliczka, córka Maria ur. Oldrzychowice chrzest 31 VII 1756 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768). Możliwe, że ci sami, co poniżej:

Adam Morcinek, luteranin, żona Anna, katoliczka, córka Anna ur. Śmiłowice, chrzest 9 III 1761 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Ewa, żona Jana Morcinka, Oldzychowice, z domu Szkandera, 32 lata, zm. 30 I 1765 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

22 IX 1874 Paweł Morcinek, zamieszkały w Skoczowie, ur. 1851 w Żukowie, poślubił Zuzannę, córkę Jerzego Zabystrzana i Katarzyny z Liszków, z Dębowca (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki ślubów, t. 1, k. 52).

(Morcinkowie z Końskiej)

Paweł Morcinek, żona Maria, luteranie, córka Ewa ur. Końska chrzest 4 XI 1759 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Anna Morcinek, katoliczka, żona +Andrzeja Morcinka luteranina, z domu Warcop, Końska, zm. 9 I 1768 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

(Morcinkowie z Oldrzychowic)

Jan Morcinek, żona Zuzanna, luteranie, syn Jan ur. Oldrzychowice chrzest 4 XII 1756; syn Jerzy ur. Oldrzychowice chrzest 9 V 1758 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Jerzy Morcinek, żona Anna, luteranie, syn Jan ur. Oldrzychowice chrzest 22 V 1757 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Jerzy Morcinek, żona Zuzanna, luteranie, syn Paweł ur. Oldrzychowice chrzest 28 IV 1759 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Adam Morcinek, żona Zuzanna, luteranie, syn Jan ur. Oldrzychowice chrzest 21 V 1759; córka Anna ur. Oldrzychowice chrzest 21 VI 1761 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1768, k. 251).

Jan Morcinek, żona Anna, luteranie, córka Maria ur. Oldrzychowice chrzest 24 X 1759 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Andrzej Morcinek, żona Anna, luteranie, córka Maria ur. Oldrzychowice chrzest 14 III 1760 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Anna, żona +Adama Morcinka, z domu Kubiczek, Oldrzychowice, 53 lata, zm. 11 III 1767 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Adam Morcinek, 48 lat, Oldrzychowice, zm. 30 VI 1767 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Paweł Morcinek, syn Jana zagrodnika w Oldrzychowicach nr 46 i Anny z domu Pustówka, luteranin, 11 miesięcy 19 dni, zm. 3 VII 1777, pochowany w Gutach (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Anna Morcinek, katoliczka, z domu Kasper, żona Adama, 52 lata, zm. 13 XII 1777 w Oldrzychowicach nr 31, pochowana w Gutach (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Maria Morcinek, żona Jana, zagrodnika w Oldrzychowicach nr 46, luteranka, 60 lat, zm. 11 I 1783 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

(Morcinkowie z Tyry)

Andrzej Morcinek, żona Anna, luteranie, syn Jan ur. Tyra chrzest 1 XII 1756 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Jerzy Morcinek, żona Anna, luteranie, córka Anna ur. Tyra chrzest 24 I 1760 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Anna Morcinek, żona Jana, z domu Kotas, luteranka, 64 lata, zm. 4 II 1773 w Tyrze nr 16 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza