niedziela, 27 grudnia 2015

Dawid - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Jan Dawid (1860-1860)
 2. Maria Dawid (*1860)
 3. Maria Dawid (*1861) 
Materiały do genealogii rodu Dawidów:

20 IX 1846 Paweł Dawid, 24 lata, syn +Pawła małego chałupnika w Jaworzu, poślubił Zuzannę, córkę Andrzeja "Heinryech", komornika w Jasienicy nr 19 (Parafia ewangelicko-augsburska w Jaworzu, Metryki ślubów, t. 2, k. 30).

sobota, 26 grudnia 2015

Hansel (Hanzel, Handzel) - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Magdalena Anna Hansel (*1890)
Materiały do genealogii rodziny Hanselów (Hanzelów, Handzelów):

Józef Hansel, żona Ewa z domu Król, Bielowicko nr 6, dzieci: Anna ur. 28 XII 1856 (PBG, Metryki chrztów, Bielowicko, s. 6); Paweł Franciszek ur. 6 XI 1859 (PBG, Metryki chrztów, Bielowicko, s. 9).

Ewa Hansel, żona Józefa, Bielowicko nr 6, 47 lat, zm. 20 IV 1867 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Grodźcu, Metryki zgonów, t. 3, Bielowicko, s. 28).

5 X 1869 Józef Hanzel, syn Jana i Zuzanny, zagrodnik w Grodźcu nr 27, 26 lat, poślubił Annę, córkę Jana Wacha (PMP, Metryki ślubów, Roztropice, s. 17).

Zapewne z tej samej rodziny pochodził poniższy:

6 VIII 1833 Adam Handzel, syn Jana, siedlaka w Bielowicku, 30 lat, poślubił Annę, wdowę po Jerzym Fryczu (Fritsch) z Roztropic (PBG, Metryki ślubów, Grodziec, k. 16).

Bebek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Bebeków:

Jan Bebek, ur. 8 V 1825 Mazańcowice, chałupnik, Wapienica nr 75, zm. 2 X 1882, był czterokrotnie żonaty; czwartą żoną była Ewa z domu König (PEASB, Metryki zgonów, t. 3, k. 83).

Cygonek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Cygonków:

21 II 1773 Paweł Cygonek (Czygonek), wdowiec i wójt Kończyc Wielkich, poślubił Annę, córkę Andrzeja Gabzdyla, siedlaka (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1, s. 106).

Bojko - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Bojków:

Paweł Bojko, wymownik, 65 lat, Bukowiec nr 40, zm. 5 XII 1870 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 73).

Maria Bojko, żona Jakuba, wymownika, 37 lat, Bukowiec nr 32, zm. 15 I 1872 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 74).

czwartek, 24 grudnia 2015

Ben - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Benów:

Jan Ben (Benn), ur. 1800 Żuków Dolny, od 19 XII 1820 służył w 57. Pułku Piechoty, tego samego dnia został przeniesiony do 8. Batalionu Jegrów (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3703, Klasa III, Zeszyt V, s. 45).

Jan Ben, chałupnik w Łączce nr 6, żona Maria z domu Brudny, syn Andrzej chrzest 30 X 1835  (PEAU, Metryki chrztów, t. 1, s. 59).

Bażant - genealogia

Biogramy
 1. Antoni Bonifacy Bażant (1853-1906)
Materiały do genealogii rodziny Bażantów:

Maria, żona Antoniego Bażanta, młynarza w Ustroniu, 42 lat, zm. 10 III 1882 (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 136).

Barabosz - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Jan Barabosz (*1890)
 2. Jan Barabosz (*1892) 
 3. Karol Barabosz (1890-1944)
Materiały do genealogii rodziny Baraboszów:

21 IV 1891 Adam Barabosz z Kiczyc poślubił Zuzannę Cholewę z Ustronia (USC w Ustroniu, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1910).

Bulandra - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Józef Bulandra (*1773)
Materiały do genealogii rodziny Bulandrów:

Jan Bulandra, żona Zuzanna, katolicy w Świętoszówce, syn Jakub chrzest 19 VII 1759 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Brus - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Brusów:

Jerzy Brus, żona Anna, luteranie w Ochabach, syn Jerzy, chrzest 2 IV 1758, syn Jan chrzest 3 IV 1760 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Jan Brus, żona Ewa, luteranie w Drogomyślu, córka Anna chrzest 24 VIII 1759 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Jerzy Brus, siedlak w Pruchnej nr 5, żona Maria z domu Witoszek, luteranie, dzieci: Maria ur. 17 VI 1835 (Parafia rzymskokatolicka św. Anny w Pruchnej, Księga chrztów Rychułd 1785-1909 i 1794, ślubów 1829-1939, zgonów 1794-1943, Chrzty, s. 50), Anna ur. 1 VIII 1837 (tamże, s. 53), Ewa ur. 30 I 1840 (tamże, s. 57).

Dulacz - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Anna Dulacz (*1671)
 2. Anna Dulacz (*1677)
 3. Ewa Dulacz (*1660)
 4. Fryderyk Dulacz (*1677) 
 5. Helena Dulacz (*1662)
 6. Jadwiga Dulacz (*1640)
 7. Jakub Dulacz (*1641) 
 8. Jan Dulacz (*1666) 
 9. Jerzy Dulacz (*1668) 
 10. Jerzy Dulacz (†1713)
 11. Tomasz Dulacz (*1668) 
 12. Tomasz Dulacz (†1698)
 13. Wacław Dulacz (*1672)
 14. Wacław Dulacz (*1674)
 15. Wilhelm Dulacz (*1680) 
 16. Zuzanna Dulacz (*1663)
 17. Zuzanna Dulacz (*1674)

Materiały do genealogii rodziny Dulaczów:

7 II 1666 Tomasz Dulacz, syn Adama i Ewy, z Kalembic, poślubił Ewę Kuchejdę, pannę, córkę Urbana i Anny; świadkami byli Mikołaj Kuchejda i Jan Wałach (PMMC, Metryki ślubów, t. 3, s. 59).

wtorek, 22 grudnia 2015

Księgi metrykalne (20): Parafia rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja w Grodźcu

PARAFIA
Kościół w Grodźcu najpierw został zabrany katolikom przez protestantów, a prawdopodobnie w 1654 roku wrócił w ręce katolickie.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia obejmowała przez cały okres prowadzenia metryk następujące miejscowości: Biery, Grodziec, Łazy, Świętoszówka i Wieszczęta.

W 1785 roku do parafii przyłączono Bielowicko (uprzednio w parafii rzymskokatolickiej w Skoczowie).

W 1785 roku od parafii odłączono następujące miejscowości: Brenna (siedziba nowego probostwa), Drogomyśl (do parafii w Ochabach), Knaj (do parafii św. Anny w Pruchnej) i Ochaby (siedziba nowego probostwa).

W 1790 roku od parafii odłączono Górki Małe (do parafii w Lipowcu).

W 1870 roku od parafii odłączono Górki Wielkie (siedziba nowego probostwa).

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi chrztów prowadzono od 1680 roku, ślubów od 1720 roku, zgonów od 1743 roku.

Oryginały od 1890 roku zostały przejęte przez Urząd Stanu Cywilnego w Jasienicy. Spośród nich księgi chrztów z lat 1890-1914 znajdują się już w Archiwum Państwowym w Bielsku-Białej.

Na potrzeby parafii wykonano odpisy wpisów z okresu od 1890 roku i wszysto je w miejsce wyrwanych stron do właściwych ksiąg.

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Kurpas Gerard, Makowski Mariusz, 100 lat nowego kościoła parafialnego p.w. św. Bartłomieja Apostoła w Grodźcu Śląskim 1910-2010, Grodziec Śląski 2010.

środa, 16 grudnia 2015

Uhlig - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Uhligów:

22 IV 1895 Karol Uhlig, syn Karola, ur. 10 III 1865 Trzycież, zamieszkały Trzyniec, ewangelik, poślubił Marię z domu Richter, katoliczkę (PMMC, Metryki ślubów, t. 10 A, Cieszyn, s. 122).

sobota, 12 grudnia 2015

Darończyk - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Darończyków:

18 XI 1766 Adam Darończyk, syn Jana i +Marii córki Józefa Kobieli, katolik, poślubił Zuzannę, wdowę po +Andrzeju Zagórze(?) (Zogura), córkę Michała Olszowskiego; oboje byli z Hermanic (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 159).

26 II 1770 Jan Darończyk, wdowiec, katolik z Hermanic, poślubił Marię, wdowę po Janie Gryczu ("Grytz", córkę Jana Kupca i Ewy z Macurów, katoliczkę z Dzięgielowa (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 215).

Frydrych - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Frydrychów:

Maciej Frydrych, żona Maria, syn Baltazar ur. 1685 (PMMC, Metryki chrztów, t. 7, s. 96), syn Jan ur. 1686 w Cieszynie (tamże, s. 112), syn Jerzy ur. 1688 w Cieszynie (tamże, s. 128), córka Anna chrzest 21 IV 1689 (PMMC, Metryki chrztów, t. 7, s. 135).

Franciszek Frydrych, żona Barbara, córka Anna ur. Cieszyn chrzest 14 IV 1689 (PMMC, Metryki chrztów, t. 7, s. 135).

Wawrzyk - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wawrzyków:

Adam Wawrzyk, 74 lata, wymownik, zm. 9 I 1893 w Cisownicy nr 44 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Pichler - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Pichlerów:

12 II 1822 Franciszek Pichler, 24 lata, poślubił Józefę, córkę Józefa Kohlhaupta, 23 lata (PKU, Metryki ślubów, t. 1, Ustroń, s. 90).

Pala - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Palów:

Józef Pala (Palla), ur. 22 VI 1840 w Raju, syn Jana, w roku szkolnym 1855/56 uczeń klasy drugiej w Gimnazjum Katolickim w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 32, klasaII nr 16).

Józef Pala, siedlak w Kończycach Małych nr 36, żona Katarzyna córka Mateusza Tomicy, syn Jan ur. 4 XII 1857 (PKM, Metryki 1830-1878/1879, Chrzty, s. 133).

16 V 1893 Maria Pala, córka Józefa chałupnika w Kończycach Małych nr 5, i Marii z domu Żyła, ur. 10 V 1872 brała ślub; jednym ze świadków był Jan Hanzel, siedlak (PKM, Metryki ślubów 1879-1945).

Orawiec - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Orawiec (*1750)
 2. Anna Orawiec (*1871)
 3. Jan Orawiec (*1855)
 4. Maria Orawiec (1860-1943) 
Materiały do genealogii rodziny Orawców:

Jan Orawiec, chałupnik w Zabłociu k/Strumienia nr 82, żona Maria córka Michała Gaży albo Gasia (nazwisko panieńskie jako Gaża w 1862, 1866 i 1867, jako Gaś w 1863), dzieci: Jan Ignacy ur. 31 VII 1862 zm. 1884 (PBS, Metryki chrztów 1860-1881, Zabłocie, s. 8), Franciszek Antoni ur. 28 XII 1863 zm. 4 I 1880 (tamże, s. 13), Józef ur. 18 I 1866 zm. 1866 (tamże, s. 19; chrzestni Andrzej Orawiec chałupnik z Landka), Maria ur. 13 III 1867 zm. 1867 (tamże, s. 21).

Kurek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kurków:

Jakub Kurek, zagrodnik, Bukowiec nr 5, 62 lata, zm. 22 III 1872 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 74).

Jochemek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Jochemków:

Jerzy Jochemek, chałupnik, Bukowiec, nr 8, 66 lat, zm. 29 V 1870 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 73).

Maria Jochemek, wdowa po Jerzym, 65 lat, Bukowiec nr 8, 65 lat, zm. 10 VI 1870 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 73).

Habrek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Habreków:

Anna Habrek, żona Adama, zagrodnika w Bukowcu nr 29, zm. 27 VIII 1875 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 77).

Buława - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Emanuel Buława (1857-1920)
 2. Jan Franciszek Buława (*1885) 
 3. Józef Buława (1861-1925)
 4. Józef Jan Buława (1857-1914)
 5. Józef Jan Buława (1881-1936)
 6. Karol Franciszek Buława (*1887)
 7. Maria Ludmiła Buława (*1883)  
 8. Rozalia Anna Buława (*1889)
Materiały do genealogii rodziny Buławów:

Jan Buława, w 1779 r. był wójtem Trzyńca (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 106).

13 I 1829 r. Paweł Buława, wdowiec, chałupnik w Piosecznej, 45 lat, poślubił Marię Pieter, córkę Jerzego, komornika w Piosku (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

(Buławowie z Bukowca)

Adam Buława, zagrodnik, Bukowiec nr 45, 48 lat, zm. 11 X 1873 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 75v).

Chybidziura - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Chybidziurów:

Jan Chybidziura, wymownik, Bukowiec nr 27, 78 lat, zm. 4 XI 1873 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 75v).

Bocek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Paweł Bocek (1887-1948)
Materiały do genealogii rodziny Bocków:

Paweł Bocek, 65 lat, wymownik, Bukowiec nr 46, zm. 7 IV 1872 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 74).

Jerzy Bocek, 35 lat, zagrodnik, Bukowiec nr 1, zm. 16 V 1874 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 75v).

sobota, 31 października 2015

Faruga - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Jan Faruga (*1870)
 2. Zuzanna Faruga (*1868)
Materiały do genealogii rodziny Farugów:

16 XI 1880 Franciszek Faruga, 26 lat, Zarzecze nr 127, poślubił Zuzannę, córkę Józefa Szwarca i Anny z domu Gruszka, ze Zbytkowa nr 20, 20 lat (PBS, Metryki ślubów 1860-1890, Zbytków, s. 9).

Zahurzok - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Zahurzoków:

Jerzy Zahurzok, żona Jadwiga córka Jana Malchara, córka Maria ur. 21 III 1840 w Kowalach nr 48 (PMP, Metryki chrztów i ślubów 1840-1945, Kowale - chrzty, s. 1).

3 XI 1874 Franciszek Zahurzok, syn +Andrzeja młynarza i Anny z domu Gmuzdek, urodzony w Zabłociu, zamieszkały w Zaborzu, 23 lata, poślubił Marię, córkę Józefa Szwarca, chałupnika w Zbytkowie nr 20, i Anny z domu Gruszka; świadkiem był Józef Grzegorzek, zagrodnik w Zaborzu (PBS, Metryki ślubów 1860-1890, Zbytków, s. 7).

Stryczek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Stryczków:

26 I 1875 roku Józef Stryczek z Zarzecza poślubił Joannę Pietroszek (PBS, Metryki ślubów 1860-1890, Frelichów, s. 4).

Wyleżuch - genealogia

Biogramy / Biographical entries:
 1. Andrzej Wyleżuch (*1858)
 2. Ewa Wyleżuch (*1855)
 3. Jan Wyleżuch (1879-1879)
 4. Jerzy Wyleżuch (1865-1873)
 5. Jerzy Wyleżuch (1876-1876) 
 6. Józef Wyleżuch (*1863) 
 7. Maria Wyleżuch (*1859)
Materiały do genealogii rodziny Wyleżuchów:

3 VI 1860 Józef Wyleżuch, 23 lata, syn Józefa, zagrodnika z Zarzecza, poślubił Annę, córkę Adama Francusa, chałupnika w Zabłociu, i Marii z domu Orawiec (PBS, Metryki ślubów 1860-1890, Frelichów, s. 1).

W 1869 r. Franciszek Wyleżuch, syn Andrzeja i Ewy z domu Kuboszek, chałupnik w Zarzeczu, poślubił Jadwigę Strządałę, córkę Michała, chałupnika w Mnichu nr 6, i Anny z domu Kajstura; świadkami byli Jan Kajstura, chałupnik w Mnichu, i Jan Wyleżuch, chałupnik we Frelichowie (PBS, Metryki ślubów 1860-1890, Mnich, s. 6).

Księgi metrykalne (19): Parafia rzymskokatolicka pw. św. Barbary w Strumieniu

PARAFIA
Parafia ma rodowód średniowieczny, w drugiej połowie XVI wieku znalazła się w rękach protestantów, później na początku XVII wieku została odzyskana przez katolików, ponownie zajęta przez protestantów i wreszcie w 1615 roku przejęta przez katolików.

ZASIĘG TERYTORIALNY
W okresie po 1784 roku do parafii należały: Strumień, Bąków (przyłączony w 1785 roku, wcześniej należał do parafii pw. św. Anny w Pruchnej), Chybie, Frelichów, Mnich, Zabłocie i Zbytków.

Wcześniej do parafii w Strumieniu należało też Zarzecze, które w 1785 roku zostało siedzibą osobnej parafii.

KSIĘGI METRYKALNE
Można przypuszczać, że metryki prowadzono od pierwszej połowy XVII wieku (w okresie międzywojennym w archiwum parafialnym znajdował się np. inwentarz z 1615 roku). Część z nich jest zaginiona. Być może część z nich uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej, ale nie można też definitywnie wykluczyć, że w przyszłości się odnajdą.

W archiwum parafialnym zachowała się księga chrztów, ślubów i małżeństw z lat 1784-1859, ale raczej tylko dla części parafii.

Od 1860 roku zachowany jest komplet metryk, przy czym w archiwum parafialnym znajdują się księgi ślubów do 1890 roku, a zgonów do 1889 roku; dalszy ciąg znajduje się prawdopodobnie w USC w Strumieniu. Jeśli chodzi o chrzty, to dla przełomu XIX i XX w. na parafii znajdują się odpisy; oryginały rónież prawdopodobnie znajdują się w USC w Strumieniu.

Zachowany jest m.in. indeks chrztów z lat 1830-1882 oraz indeks ślubów od 1891 roku.

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Londzin Józef, Kościoły drewniane na Śląsku Cieszyńskim, wyd. Rudolf Tomanek, Cieszyn 1932.
2. Zawisza Oskar, Dzieje Strumienia, z. 1, Cieszyn 1909.

środa, 28 października 2015

Zubek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Zubków:

21 XI 1775 Jerzy Zubek poślubił Annę, córkę Jana Piwko, rolnika, i Katarzyny z domu Świeży, z Kończyc Wielkich (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1).

Paweł Zubek, stolarz i chałupnik, ur. 29 IX 1870 w Hażlachu, ślub 22 I 1895 w Cieszynie, żona Anna córka Pawła Hessa ur. 1864 w Boguszowicach, syn Rudolf Jerzy ur. 20 IV 1899 Cieszyn (Frysztackie Przedmieście) zm. 16 X 1899 (PMMC, Metryki chrztów, t. 22 A, s. 357).

13 IX 1919 r. Alojzy Zubek, ur. 21 V 1897, stolarz, zamieszkały Pastwiska nr 29, syn Pawła stolarza i Anny z domu Hess, poślubił Zofię Kubień, ur. 9 V 1895, córkę Józefa, właściciela domu w Cieszynie, i Katarzyny z domu Plewa (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 A, s. 140).

Wpis współfinansowany ze środków Urzędu Miejskiego w Cieszynie.

poniedziałek, 26 października 2015

Ljubanović - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Ljubanoviciów:

Tomasz Ljubanović, c.k. major w 54 Pułku Piechoty, ur. 11 VIII 1856 Żelezno, Chorwacja, żona Amalia z domu Peter, córka Leopolda Petra, właściciela domu w Cieszynie, syn Leopold ur. 3 XI 1904 Cieszyn (PMMC, Metryki chrztów, t. 23 A, s. 81).

Fulda - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Eugeniusz Fulda (1872-1942)
 2. Gizela Józefina Fulda (*1875)
 3. Luiza Fryderyka Fulda (*1879)
 4. Walter Józef Fulda (*1877)

Materiały do genealogii rodziny Fuldów:

Eugeniusz Fulda, ur. 8 VII 1872 w Cieszynie, budowniczy, 25 IV 1904 w Ołomuńcu poślubił Martę, córkę Karola Kratschmera, ur. 27 VII 1862 Techów/Techov (Blansko), dzieci: Fryderyk Józef Franciszek ur. 28 IX 1905 Cieszyn (PMMC, Metryki chrztów, t. 23 A, s. 94), Goetz Gunter ur. 15 IX 1907 Cieszyn zm. 28 IV 1910 (PMMC, Metryki chrztów, t. 23 A, s. 135).

niedziela, 25 października 2015

Horkel - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Horkelów:

24 XI 1767 Andrzej Horkel, żołnierz rodem z Tyrnawki (zapewne koło Przyborza na Morawach), służący szlachcica w Kończycach Wielkich, poślubił Annę, córkę Jakuba Podgrabińskiego z Kończyc Wielkich; oboje katolicy (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki ślubów, t. 1).

Ten sam Andrzej Horkel, określony jako ekonom (villi oeconomus) w Kończycach Wielkich, z Anną, córką Jakuba Podgrabińskiego, miał córkę Annę chrzest 7 XII 1778 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich, Metryki chrztów, t. 2, s. 19).

Schenk - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Antoni Schenk (†1855)
 2. Karol Franciszek Józef Schenk (*1851)

Materiały do genealogii rodziny Schenków:

Ferdynand Schenk, 14 lat, ur. Prościejów(?) na Morawach, syn Wilhelma, zamieszkałego w Cieszynie, w roku szkolnym 1855/1856 uczeń klasy trzeciej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 32, klasa III nr 20).

Juliusz Schenk, ur. 6 VII 1845, syn Wilhelma, w roku szkolnym 1857/1858 uczeń klasy pierwszej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 34, klasa I nr 44).

wtorek, 20 października 2015

Herting - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Hertingów:

5 IX 1896 Jan Juliusz Jerzy Herting, zamieszkały Ustroń nr 140, ur. Kraków przy ul. Krupniczej, ur. 25 VI 1864, poślubił Annę, córkę Jana Foxa, młynarza w Nierodzimiu, zamieszkała w Ustroniu, ur. 6 I 1881 w Nierodzimiu (USC w Ustroniu, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1910).

poniedziałek, 19 października 2015

Cholewik - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Cholewików:

21 VII 1837 Jan Cholewik, chałupnik w Kozakowicach, poślubił Zuzannę, córkę Adama Ostruszki, chałupnika w Goleszowie, 24 lata (USC w Goleszowie, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Goleszowie 1785-1909, Goleszów, s. 82).

26 II 1889 Jerzy Cholewik, ur. 1865, syn Jana, nieżyjącego w tym czasie chałupnika w Kozakowicach Górnych, i Anny z domu Morys, poślubił Zuzannę Fober, córkę chałupnika z Goleszowa (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki ślubów 1859-1889, k. 115).

Źlik - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Elżbieta Źlik (*1701)
 2. Gustaw Jerzy Paweł Źlik (*1836)
 3. Karol Arnold Artur Źlik (*1868)
 4. Kornelia Hilda Amalia Berta Maria Źlik (1867-1942)
 5. Maria Luiza Melania Źlik (*1872)
Materiały do genealogii rodziny Źlików:

Paweł Źlik, siedlak w Kozakowicach nr 20, żona Maria córka Jerzego Górniaka, córka Anna chrzest 19 I 1780 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4).

Andrzej Źlik, pastor w Starym Bielsku, żona Anna Amalia z domu Nowak, córka Otylia Anna Ernestyna ur. 26 VII 1832 Stare Bielsko, zm. 1902 (PEASB, Metryki chrztów, t. 1, k. 35).

Paweł Źlik, wymownik, Cisownica nr 52, 74 lata, zm. 18 III 1903 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

sobota, 17 października 2015

Halfar - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Halfarów:

2 III 1886 r. Karol Halfar, zamieszkały w Karwinie, ur. 26 X 1860 Frysztat, syn +Ludwika i Barbary z domu Polembek, zmarły wg dopisku 3 VII 1943 w Szobiszowicach Górnych, poślubił Małgorzatę Sojkę z Szobiszowic Dolnych nr 4, ur. 5 XI 1864, córkę Jana i Barbary z domu Pastor (Obecní úřad Dolní Domaslavice, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Domasłowicach – Szobiszowice, Pitrów 1869–1949, Szobiszowice).

W 1916 r. Bogumiła Halfar z Szobiszowic Górnych nr 1, ur. 2 VII 1890, córka Karola Halfara i Małgorzaty z domu Sojka, poślubiła Józefa Kapustkę (Obecní úřad Dolní Domaslavice, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Domasłowicach – Szobiszowice, Pitrów 1869–1949, Szobiszowice).

2 V 1889 r. Karol Halfar, kierownik szkoły w Szobiszowicach, syn +Walentego, młynarza w Niemieckiej Lutyni, i Zuzanny z domu Kubica, ur. 13 IV 1833 w Niemieckiej Lutyni, zmarły wg dopisku 25 III 1904 w Szobiszowicach Górnych, poślubił Annę Danerký, wdowę po Leopoldzie, córkę Jana Chlopka, chałupnika, i Magdaleny z domu Hrabec, zmarłą wg dopisku w 1924 r. Jednym ze świadków był Jan Kunczycki, chałupnik w Pitrowie (Obecní úřad Dolní Domaslavice, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Domasłowicach – Szobiszowice, Pitrów 1869–1949, Szobiszowice).

Karol Halfar, kierownik szkoły (Oberlehrer) w Szobiszowicach, zamieszkały Szobiszowice Górne nr 55, 71 lat, katolik, żonaty, zm. 25 III 1904. Dzieci: Albin, katecheta we Frydku; Alfred nauczyciel w Szobiszowicach; Karol, dr, zamieszkały w Wiedniu (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Bezirksgericht Teschen, sygn. 188).

Ferdynand Halfar, rolnik, żonaty, ur. Poręba, 50 lat, zamieszkały Gumna nr 2, zm. 16 III 1921 na chorobę nerek  (PMMC, Metryki zgonów, t. 11, s. 463).

niedziela, 11 października 2015

Kołorz - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kołorzów:

19 IX 1865 Józef Kołorz, górnik, ur. 1831 Błędowice Dolne, syn Jana i Magdaleny z Farników, wg dopisku zmarły 3 IV 1916, poślubił Marię, córkę Jana Słowika i Magdaleny, ur. 1841 Błędowice Dolne (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET I 16, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach Dolnych 1865-1873).

sobota, 10 października 2015

Kocurek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kocurków:

5 X 1779 r. Paweł Kocurek z Ustronia, rodem z Baranowic na pruskim Śląsku (przypuszczam, że chodzi o Baranowice, obecnie w granicach Żor), poślubił Zuzannę, córkę Andrzeja Małysza z Ustronia (PMAG, Metryki ślubów, t. 3).

Paweł Kocurek, chałupnik w Ustroniu nr 44, żona Zuzanna córka +Andrzeja Małysza, dzieci: bliźnięta Michał i Anna chrzest 29 VIII 1781 (PMAG, Metryki chrztów, t. 4, s. 270).

Później w księgach metrykalnych występuje też pod nazwiskiem Kocur (tam dalsze informacje).

(Kocurkowie spoza Śląska Cieszyńskiego)

Paweł Kocurek, żona Ewa, luteranie w Golasowicach, syn Adam chrzest 1 XI 1759 (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, KM, sygn. 1410, Księga chrztów parafii w Pielgrzymowicach 1742–1767, s. 58).

Parat - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Paratów:

Jan Parat, żona Zofia, córka Anna chrzest 19 V 1684 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Kozakowice).

Jan Parat, żona Maria, córka Maria chrzest 12 I 1687 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Kozakowice).

Tomasz Parat, żona Zuzanna, córka Anna chrzest 12 V 1699  (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Kozakowice).

Być może ta sama rodzina, co Parotowie.

Karas - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Karasów:

Jakub Karas, syn Jana, żył 1 dzień, zm. 25 III 1727 w Cierlicku (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1783, k. 1).

(Karasowie z Cisownicy)

Paweł Karas, siedlak w Cisownicy nr 16, żona Maria z domu Kozieł, syn Paweł chrzest 3 III 1836 (PEAU, Metryki chrztów, t. 1, s. 67).

Jan Karas, chałupnik w Cisownicy nr 114, żona Zuzanna córka Jana Drozda (rodem z Goleszowa), syn Paweł ur. 25 VII 1873 (PEAU, Metryki chrztów, t. 4, k. 118).

Paweł Karas, ur. 7 XII 1843 w Cisownicy, ewangelik, zamieszkały Cisownica Mała nr 10 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Bielsku-Białej, Bezirkshauptmannschaft in Bielitz, sygn. 969 (spis mieszkańców Cisownicy 1890/1891), Cisownica Mała, nr 10). Identyczny z poniższym:

Paweł Karas, zagrodnik w Cisownicy Małej nr 10, żona Zuzanna córka Jana Błaszczyka (rodem z Hermanic), syn Paweł ur. 12 XI 1875 (PEAU, Metryki chrztów, t. 4, k. 180).

Maria Karas, wdowa po Jerzym, z domu Lanc, wymownica, 85 lat, Cisownica nr 86, zm. 27 V 1895 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Csayda - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Csaydów:

Jerzy Csayda, ur. Ilhngoln(?) na Węgrzech, syn Franciszka notariusza, 13 lat, w roku szkolnym 1858/1859 uczeń klasy pierwszej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 35, klasa I nr 11).

Kwaśny - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kwaśnych:

10 X 1875 r. Jan Kwaśny, zamieszkały w Godziszowie, ur. Brenna, poślubił Zuzannę Cichy, córkę Jana, ur. 9 IX 1844 Goleszów, zamieszkałą w Godziszowie (Parafia ewangelicko-augsburska w Goleszowie, Metryki ślubów 1859-1889, k. 70).

piątek, 9 października 2015

Szalbót (Szalbot) - genealogia

Materiały do genealogii Szalbótów (Szalbotów):

5 III 1832 Jakub Szalbot, syn Jana, wymownika, 26 lat, poślubił Zofię, wdowę po Janie Szalbocie, 46 lat (PKU, Metryki ślubów, t. 1, Wisła, s. 114).

Mroczek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Mroczków:

Paweł w metryce ślubu i w metryce chrztu z 1698 występuje pod nazwiskiem "Mrok", w metrykach chrztów z lat 1691 i 1694 jako "Mroczek".

2 II 1688 Paweł Mrok, kawaler, poślubił Marię Kajzar, pannę; oboje pochodzili z Puńcowa (PJP, Metryki chrztów, t. 2 - tam też wszyte śluby).

Dzieci Pawła i Marii Mroczków: Jadwiga ur. Puńców chrzest 7 IX 1691 (PJP, Metryki chrztów, t. 2), Michał ur. Puńców chrzest 18 VIII 1694 (PJP, Metryki chrztów, t. 2), Anna chrzest 19 VII 1698 (PJP, Metryki chrztów, t. 2).

Być może do tej rodziny należał poniższy:

Andrzej Mrok, żona Katarzyna, synowie-bliźniacy Jan i Paweł ur. Dzięgielów chrzest 20 I 1705 (PJP, Metryki chrztów, t. 2).

Jadamiec - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Ewa Adamiec / Ewa Jadamiec (*1730)
 2. Jakub Jadamiec (†1778)
 3. Jerzy Jadamiec (*1728) 

czwartek, 8 października 2015

Zbieg - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Zbiegów:

Andrzej Zbieg, ur. 1845, chałupnik, Bładnice Dolne nr 5, zm. 15 X 1902 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Morcinek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Morcinek (*1729)
 2. Adam Morcinek (*1732)
 3. Adam Morcinek (*1744) 
 4. Adam Morcinek (*1748)
 5. Andrzej Morcinek (*1730) 
 6. Anna Morcinek (*1727)
 7. Anna Morcinek (*1747) 
 8. Ewa Morcinek (*1726)
 9. Ewa Morcinek (*1750)
 10. Jan Morcinek (*1728)
 11. Jan Morcinek (*1730)
 12. Jan Morcinek (*1752) 
 13. Maria Morcinek (*1726)  
 14. Maria Morcinek (*1731)
 15. Maria Morcinek (*1739)  
 16. Maria Morcinek (*1744)
 17. Maria Morcinek (*1745) 
 18. Maria Morcinek (*1849)
 19. Mateusz Morcinek (†1740)
 20. Paweł Morcinek (*1730)
 21. Paweł Morcinek (*1739)  
 22. Paweł Morcinek (*1860)
 23. Zuzanna Morcinek (*1725) [1]
 24. Zuzanna Morcinek (*1725) [2]
 25. Zuzanna Morcinek (*1729)
 26. Zuzanna Morcinek (*1745) 
Materiały do genealogii rodziny Morcinków:

22 I 1744 r. Adam Morcinek, luteranin z Oldrzychowic, poślubił Annę Kasperek, pannę i katoliczkę z Brandysu (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 430).

Adam Morcinek, luteranin, żona Anna, katoliczka, córka Maria ur. Oldrzychowice chrzest 31 VII 1756 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768). Możliwe, że ci sami, co poniżej:

Adam Morcinek, luteranin, żona Anna, katoliczka, córka Anna ur. Śmiłowice, chrzest 9 III 1761 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Ewa, żona Jana Morcinka, Oldzychowice, z domu Szkandera, 32 lata, zm. 30 I 1765 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

22 IX 1874 Paweł Morcinek, zamieszkały w Skoczowie, ur. 1851 w Żukowie, poślubił Zuzannę, córkę Jerzego Zabystrzana i Katarzyny z Liszków, z Dębowca (Parafia ewangelicko-augsburska w Skoczowie, Metryki ślubów, t. 1, k. 52).

(Morcinkowie z Końskiej)

Paweł Morcinek, żona Maria, luteranie, córka Ewa ur. Końska chrzest 4 XI 1759 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Anna Morcinek, katoliczka, żona +Andrzeja Morcinka luteranina, z domu Warcop, Końska, zm. 9 I 1768 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

(Morcinkowie z Oldrzychowic)

Jan Morcinek, żona Zuzanna, luteranie, syn Jan ur. Oldrzychowice chrzest 4 XII 1756; syn Jerzy ur. Oldrzychowice chrzest 9 V 1758 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Jerzy Morcinek, żona Anna, luteranie, syn Jan ur. Oldrzychowice chrzest 22 V 1757 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Jerzy Morcinek, żona Zuzanna, luteranie, syn Paweł ur. Oldrzychowice chrzest 28 IV 1759 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Adam Morcinek, żona Zuzanna, luteranie, syn Jan ur. Oldrzychowice chrzest 21 V 1759; córka Anna ur. Oldrzychowice chrzest 21 VI 1761 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1725-1768, k. 251).

Jan Morcinek, żona Anna, luteranie, córka Maria ur. Oldrzychowice chrzest 24 X 1759 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Andrzej Morcinek, żona Anna, luteranie, córka Maria ur. Oldrzychowice chrzest 14 III 1760 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Anna, żona +Adama Morcinka, z domu Kubiczek, Oldrzychowice, 53 lata, zm. 11 III 1767 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Adam Morcinek, 48 lat, Oldrzychowice, zm. 30 VI 1767 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Paweł Morcinek, syn Jana zagrodnika w Oldrzychowicach nr 46 i Anny z domu Pustówka, luteranin, 11 miesięcy 19 dni, zm. 3 VII 1777, pochowany w Gutach (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Anna Morcinek, katoliczka, z domu Kasper, żona Adama, 52 lata, zm. 13 XII 1777 w Oldrzychowicach nr 31, pochowana w Gutach (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Maria Morcinek, żona Jana, zagrodnika w Oldrzychowicach nr 46, luteranka, 60 lat, zm. 11 I 1783 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

(Morcinkowie z Tyry)

Andrzej Morcinek, żona Anna, luteranie, syn Jan ur. Tyra chrzest 1 XII 1756 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Jerzy Morcinek, żona Anna, luteranie, córka Anna ur. Tyra chrzest 24 I 1760 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 1, Metryki chrztów parafii w Trzycieżu 1725-1768).

Anna Morcinek, żona Jana, z domu Kotas, luteranka, 64 lata, zm. 4 II 1773 w Tyrze nr 16 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Bukowczan - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Bukowczanów:

26 XI 1820 r. Jerzy Bukowczan, syn Jana półzagrodnika, poślubił Zuzannę, wdowę po Michale Tomiczku (PKU, Metryki ślubów, t. 1, Ustroń, s. 86).

Walusiak - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Walusiaków:

Stanisław Walusiak, ur. 1844, w roku szkolnym 1857/1858 uczeń klasy pierwszej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 34, klasa I nr 55).

Koczwara - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Koczwarów:

Józef Koczwara, ur. 15 X 1844, syn Franciszka, chałupnika w Piotrowicach, w roku szkolnym 1857/1858 uczeń klasy pierwszej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 34, klasa I nr 29).

Pohl - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Pohlów:

Ferdynand Pohl, ur. w Zuckmental (Złote Góry, obecnie Zlaté Hory), 13 lat, syn Edwarda, w roku szkolnym 1856/1857 uczeń klasy pierwszej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 33, klasa I nr 37).

(Pohlowie z Ustronia)

Adolf Pohl, 24 lata, w 1846 r. poślubił Ludmiłe Schwehelk (PKU, Metryki ślubów, t. 1, Ustroń, s. 157).

Adolf Pohl, 60 lat, robotnik w hucie, zm. 14 I 1883 (PKU, Metryki zgonów, t. 3, Ustroń, s. 28).

Puczok - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Puczoków:

18 II 1862 Jerzy Puczok, zagrodnik w Piosecznej nr 25, syn Józefa chałupnika, 30 lat, poślubił Ewę, córkę Adama Niedoby, chałupnika w Nawsiu (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Machaczek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Hugo Nikodem Machaczek (*1859)
 2. Jan Machaczek (*1759)
 3. Jan Machaczek (†1860)

Materiały do genealogii rodziny Machaczków:

Hugo Machaczek, 13 lat, w roku szkolnym 1855/1856 uczeń klasy trzeciej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 32, klasa III nr 14).

Petricius - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Petriciusów:

4 X 1752 Antoni Petricius z Tarnowskich Gór (Tarnovitio), zamieszkały w Cieszynie, katolik, poślubił Helenę Jemlerową, katoliczkę w Cieszynie, wdowę po Karolu Jemlerze (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 101). Z tego małzeństwa pochodzili: Ewa Elżbieta chrzest 24 X 1754 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 600), Maria Rozalia chrzest 15 VIII 1756 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 652), Zuzanna Józefa chrzest 19 VIII 1758 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 705), Leopold Józef chrzest 10 XI 1760 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 787) i Józefa Weronika chrzest 2 I 1763 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 883).

środa, 7 października 2015

Kluz - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Kluz (*1879)
 2. Karol Kluz (1875-1957)
Materiały do genealogii rodziny Kluzów:

(Kluzowie z Brennej)

Paweł Kluz, wymownik w Brennej nr 13, ur. 1842, zm. 22 IV 1903 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

(Kluzowie z Cisownicy)

Ewa, żona Pawła Kluza, chałupnika w Cisownicy nr 73, 36 lat, zm. 29 V 1891 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Paweł Kluz, chałupnik w Cisownicy nr 73, robotnik w hucie w Trzyńcu, 47 lat, zm. 7 XII 1892 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

Jerzy Kluz, wymownik, 69 lat, Cisownica nr 53, zm. 9 VIII 1899 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

(Kluzowie z Górek Małych)

Jerzy Kluz, ur. 21 VIII 1850 Brenna, chałupnik w Górkach Małych nr 12, zm. 15 III 1896 (USC w Ustroniu, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ustroniu 1890-1923).

piątek, 2 października 2015

Benesz - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Paweł Benesz (*1849)

Materiały do genealogii rodziny Beneszów:

Ludwik Benesz (Benesch), nauczyciel w Zebrzydowicach, żona Maria, syn Franciszek ur. 19 V 1826 (PZeb, Metryki chrztów 1801-1850, Zebrzydowice Dolne, s. 144).

Paweł Benesz, nauczyciel w Cisownicy, 54 lata, zm. 26 XI 1879  (PEAU, Metryki zgonów, t. 2, k. 125).

Saint Genois d'Anneaucourt - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Anna Poleksina Eleonora Zuzanna Józefa Saint Genois (*1727)
 2. Eleonora Karolina Józefa Helena Saint Genois (*1728) 
 3. Jerzy Zygmunt Traugot Józef Saint Genois (*1729)
 4. Karol Franciszek Zygmunt Gotfryd Józef Feliks Saint Genois (*1730) 
 5. Karolina Saint Genois (*1732)
 6. Karolina Józefa Barbara Maria Saint Genois (*1739) 
Materiały do genealogii rodziny Saint Genois d'Anneaucourt:

Franciszka de Saint Genois (Sainginois), 62 lata, katoliczka, zm. 11 III 1771 w Ropicy (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja VI 4, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Trzycieżu 1720-1784).

Julia baronowa Saint Genois, 60 lat, zm. 15 XII 1817 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Cieszyn).

Aleksander, syn barona Saint Genois, 7 lat, zm. 5 IV 1819 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Cieszyn).

Filip Saingenois, syn Maurycego, w roku szkolnym 1855/1856 uczeń klasy piątej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 32, klasa V nr 14).

czwartek, 1 października 2015

Gazur - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Gazurów:

7 II 1860 Jerzy Gazur, syn +Adama zagrodnika w Piosku, 23 lata, poślubił ewangeliczkę Marię Sadowy, córkę +Pawła Sadowego, 24 lata (ślub za dyspensą) (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Michał Gazur, zagrodnik, Bukowiec nr 18, 30 lat, zm. 12 III 1870 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 73).

Kaniok - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Marta Maria Kaniok (1874-1874)

Materiały do genealogii rodziny Kanioków:

10 XI 1856 Jan Kaniok, kawaler, chałupnik w Morawce nr 244, poślubił Marię, córkę Adama Grusza(?), chałupnika w Łomnej Górnej (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Szewczyk - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Szewczyków:

4 VIII 1856 Ferdynand Szewczyk, pocztmistrz w Skoczowie, 31 lat, poślubił Annę, córkę Jana Zwillinga, pocztmistrza w Jabłonkowie (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Wertfein - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Agata Maria Wertfein (*1871)
 2. Franciszek Hieronim Wertfein (*1868)
 3. Ignacy Paweł Wertfein (*1851) 
 4. Jan Stefan Wertfein (*1866)
 5. Joanna Ludmiła Wertfein (*1845)
 6. Maria Justyna Wertfein (*1884)
 7. Rozalia Werfein (*1849)
 8. Wiktoria Adelajda Wertfein (1881-1955)
Materiały do genealogii rodziny Wertfeinów:

12 XI 1862 Franciszek Wertfein, syn Jerzego mieszczanina w Jabłonkowie i Anny z domu Sikora, 27 lat, poślubił Annę córkę Franciszka Cychana, 22 lata (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

środa, 30 września 2015

Motloch - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Motlochów:

Jan Motloch, ur. Październa, w 1835 r. uczeń klasy czwartej w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

Księgi metrykalne (18): Parafia rzymskokatolicka pw. Dobrego Pasterza w Istebnej

(wpis będzie uzupełniony)

PARAFIA
W 1786 r. powstała lokalia w Istebnej, którą w 1793 r. przekształcono w samodzielną parafię.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia obejmowała następujące miejscowości: Istebna (oraz jej osiedle Jasnowice), Jaworzynka, Koniaków.

Przed erygowaniem parafii w Istebnej jej obszar należał do parafii w Jabłonkowie.

KSIĘGI METRYKALNE

Księgi po 1890 roku przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Istebnej.

Księgi częściowo są indeksowane - w archiwum parafialnym znajdują się indeksy chrztów za cały okres istnienia parafii, indeksy ślubów od 1882 r. i indeksy zgonów od 1880 r.

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Kiereś Małgorzata, 200 lat Parafii Katolickiej pw. Dobrego Pasterza w Istebnej. Szkic historyczno-etnograficzny na przykładzie wybranych zagadnień, Istebna 1994.
2. Londzin Józef, Kościoły drewniane na Śląsku Cieszyńskim, wyd. Rudolf Tomanek, Cieszyn 1932.

wtorek, 29 września 2015

Wawrzacz - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wawrzaczów:

3 II 1863 r. Elżbieta, córką Andrzeja Wawrzacza, zagrodnika w Jaworzynce nr 41 i Marii z domu Kawulok, 22 lata, poślubiła Jana Juroszka z Jaworzynki nr 54 (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 125).

Jakus - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Jakusów:

22 XI 1875 r. Józef Jakus, 48 lat, wdowiec z Jaworzynki, poślubił Marię Bojko, córkę Jakuba z Bukowca, 23 lata (Parafia Dobrego Pasterza w Istebnej, Metryki ślubów, t. 3: 1852-1884, s. 147).

Kusy - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kusych:

Fryderyk Kusy, ur. 9 XI 1909, syn robotnika Karola Kusy i Teresy, ur. Cieszyn, przynależny do Osłap(?), zm. 16 XI 1909 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 10 A cz. 1, s. 61).

Lehmann (Lehman) - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Lehmann (†1770)
 2. Anna Maria Helena Lehmann (*1771) 
 3. Edward Fryderyk Lehmann (*1838)
 4. Filomena Lehmann (†1939) 
 5. Helena Magdalena Lehmann (*1762)
 6. Henryk Maciej Lehmann (*1769) 
 7. Hugo Emil Jan Lehmann (*1875)
 8. Jan Antoni Lehmann (*1772)
 9. Jan Mikołaj Lehmann (*1763)
 10. Józef Karol Lehmann (*1753) 
 11. Karol Jan Lehmann (*1826)
 12. Leon Adolf Rudolf Lehmann (*1873)
 13. Maria Józefa Lehmann (*1763) 
 14. Wacław Józef Lehmann (*1761)
 15. Wilhelmina Maria Lehmann (*1837) 
Materiały do genealogii rodziny Lehmannów (Lehmanów):

22 II 1754 r. Andrzej Lehman, kawaler, katolik, syn Andrzeja i Anny, z Cieszyna, poślubił Annę z domu Poleśny, córkę Adama, katoliczkę z Cieszyna (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 124).

13 XI 1754 w Goleszowie Jan Lehman ze Skoczowa poślubił Annę, córkę Marcina Burgala(?) (Burgal), katoliczkę z Wisły (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 23).

23 I 1755 r. Wacław Lehmann, kawaler, syn +Adama katolika i Zofii luteranki, poślubił Helenę Schamberger, córkę Henryka i Heleny, katoliczkę z Cieszyna (PMMC, Metryki ślubów, t. 6, s. 137).

Wacław Lehmann, katolik na Brandysie, żona Helena, syn Adam Wacław chrzest 18 VI 1756 (PMMC, Metryki chrztów, t. 12, s. 648).

Wincenty Lehmann, syn Józefa, żył 1 rok, zm. 22 IV 1777 (PMMC, Metryki zgonów, t. 4 A, s. 54).

22 XI  1885 Roman Lehman, syn Karola, 24 lata, ur. 3 V 1861, poślubił Ewę Bonczek, córkę Karola, komornika, ur. 1865 (PKU, Metryki ślubów, t. 2, Hermanice, s. 13).

Lisztwan - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Adam Lisztwan (*1708)
 2. Adam Lisztwan (1841-1913) 
 3. Anna Lisztwan (*1711)
 4. Anna Lisztwan (*1718)
 5. Ewa Lisztwan (*1728)
 6. Ewa Lisztwan (*1800) 
 7. Jan Lisztwan (*1721)
 8. Jan Lisztwan (*1726)
 9. Jan Lisztwan (*1783)
 10. Jan Lisztwan (*1790)
 11. Jerzy Lisztwan (†1744) 
 12. Maria Lisztwan (*1719)
 13. Paweł Lisztwan (*1723)
 14. Paweł Lisztwan (*1730)
 15. Paweł Lisztwan (*1744) 

Materiały do genealogii rodziny Lisztwanów:

Paweł Lisztwan, chałupnik w Karpętnej nr 22, żona Anna z domu Brzeżek, syn Jan, ur. 31 X 1892 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

Hrabec - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Hrabców:

Franciszek Hrabec (Hrabetz), ur. Żywocice, w 1835 r. uczeń klasy pierwszej w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

W 1890 r. Karol Hrabec, ur. 1867, poślubił Małgorzatę Kičmer, córkę Franciszka i Anny z domu Farnik (Obecní úřad Dolní Domaslavice, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Domasłowicach – Szobiszowice, Pitrów 1869–1949, Szobiszowice).

19 IX 1898 r. Wiktoria Hrabec, ur. 1875 córka Franciszka, chałupnika w Szobiszowicach Dolnych nr 13, i Anny z domu Wrubel, poślubiła Pawła Nytrę (Obecní úřad Dolní Domaslavice, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Domasłowicach – Szobiszowice, Pitrów 1869–1949, Szobiszowice).

Rusz - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Ruszów:

Adam Rusz, wymownik w Bystrzycy nr 1, ur. 1816 Koszarzyska, zm. 20 XI 1875 Bystrzyca (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

(Ruszowie z Koszarzysk)

28 I 1883 Jan Rusz, gospodzki(?) w Koszarzyskach nr 47, ur. 2 I 1857 Koszarzyska, syn Pawła i Marii z domu Rusz, poślubił Zuzannę Szmek, ur. 1863 Guty, córkę Jerzego, chałupnika w Gutach nr 34, i Anny z domu Rusz (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

11 V 1884 Jan Rusz, gospodzki(?) w Koszarzyskach nr 47, syn Pawła i Marii z domu Rusz, wdowiec, poślubił Marię Górę, ur. 1862 Milików, córkę Jana, komornika w Bystrzycy (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

3 XI 1884 Maria Rusz z Koszarzysk, ur. 12 I 1861, córka Pawła wymownika i Marii z domu Rusz, poślubiła Jerzego Klimka, chałupnika w Koszarzyskach (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

4 XI 1884 Paweł Rusz, chałupnik w Koszarzyskach nr 12, ur. 20 VIII 1859, syn Adama i Anny z domu Sikora, poślubił Annę Jursę, ur. 20 X 1866, córkę Jana chałupnika w Tyrze nr 11 (53) i Anny z domu Tacina (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Jan Rusz, wymownik w Koszarzyskach nr 29, ur. 10 VI 1813 Koszarzyska, zm. 29 X 1890 Koszarzyska (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Paweł Rusz, chałupnik w Koszarzyskach nr 12, żona Anna z domu Jursa, syn Jerzy ur. 10 IV 1895 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

Tacina - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Jan Tacina (*1822)
 2. Paweł Tacina (*1880)

Materiały do genealogii rodziny Tacinów:

5 VIII 1883 Zuzanna Tacina z Tyry nr 15, ur. 11 VII 1862, córka Pawła chałupnika i Marii z domu Sabela, poślubiła Jerzego Kotasa, chałupnika w Tyrze nr 22; jednym ze świadków był Jerzy Rusnok, chałupnik w Tyrze nr 18 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Jerzy Tacina, chałupnik w Tyrze nr 30, żona Anna z domu Hóta, syn Jan ur. 14 III 1893 zm. 17 III 1893 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 17, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1892-1896).

Walek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Walków:

23 XI 1884 Anna, ur. 1850 Tyra, córka Adama Klimka, wdowa po Janie Walku, wymowniku w Karpętnej, poślubiła Pawła Kadłubca, komornika (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Maria Walek z domu Hudzieczek, żona Jana, chałupnika w Karpętnej, ur. 10 IV 1842 Nydek, zm. 30 IV 1890 Karpętna (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Jan Walek, ur. 1829, chałupnik w Karpętnej nr 30, zm. 2 VII 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Katarzyna Walek z domu Kajzar, ur. 9 VI 1829 Tyra, wdowa po Andrzeju wymowniku w Tyrze, zm. 24 IV 1891 Oldrzychowice nr 97 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Adam Walek, zagrodnik w Karpętnej, żona Anna z domu Kalita, córka Maria ur. 15 I 1901 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 28, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1901-1909).

Jerzy Walek, chałupnik, Karpętna nr 38, syn Jana i Zuzanny, żona Anna Sikora z Nawsia córka Adama i Ewy z domu Błahut, córka Zuzanna ur. 1910 (Obecní úřad Bystřice, sign. ET II 31, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1909-1917, k. 44).

Jan Walek, chałupnik, Karpętna nr 50, syn Pawła i Zuzanny, żona Ewa Wojnar córka Jana, córka Helena ur. 1910 (Obecní úřad Bystřice, sign. ET II 31, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1909-1917, k. 64).

Chlebek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Ewa Chlebek (*1824)
 2. Jan Chlebek (*1825) 
 3. Jerzy Chlebek (*1748)
 4. Maria Chlebek (*1745) 
Materiały do genealogii rodziny Chlebków:

Jan Chlebek, chałupnik w Oldrzychowicach nr 94, żona Maria z domu Rucki, córka Anna ur. 1 I 1901 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 28, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1901-1909).

czwartek, 30 lipca 2015

Malchar - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Andrzej Malchar (1865-1885)
 2. Anna Malchar (*1856)
 3. Anna Malchar (*1859) 
 4. Jan Malchar (*1857)
Materiały do genealogii rodziny Malcharów:

Paweł Malchar, 26 lat, syn Jerzego chałupnika, Kiczyce nr 18, zm. 23 IX 1890 (PPPS, Metryki zgonów 1890-1937, Kiczyce, s. 2).

Zuzanna Malchar, żona Jerzego, chałupnika, 65 lat, Kiczyce nr 18, zm. 19 XII 1891, przyczyna zgonu: zapalenie płuc (PPPS, Metryki zgonów 1890-1937, Kiczyce, s. 5).

Skiba - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Skiba (1834-1881)
 2. Franciszek Skiba (1870-1870)
 3. Jan Skiba (*1848)
 4. Jan Skiba (*1865)
 5. Józef Skiba (*1857) 
 6. Józef Jan Skiba (*1863)
 7. Katarzyna Skiba (*1852)
 8. Maria Skiba (*1866)
 9. Maria Agnieszka Skiba (*1867) 
 10. Paweł Skiba (*1850) 
 11. Wojciech Skiba (†1910)
 12. Zuzanna Skiba (*1849)
 13. Zuzanna Skiba (*1868) 
Materiały do genealogii rodziny Skibów:

Andrzej Skiba, siedlak, Kiczyce nr 10, 25 lat, zm. 22 VII 1869 (USC w Skoczowie, Metryki zgonów dla Kiczyc, Kiczyce, s. 11).

Paweł Skiba, 23 lata, stanu wolnego, syn +Adama zagrodnika, Kiczyce nr 6, zm. 27 I 1892 (PPPS, Metryki zgonów 1890-1937, Kiczyce, s. 5).

Zofia Skiba, 17 lat, stanu wolnego, córka +Adama i Zuzanny z domu Michalik, Kiczyce nr 6, zm. 12 II 1892 (PPPS, Metryki zgonów 1890-1937, Kiczyce, s. 5).

Jan Skiba, wdowiec, wymownik, 72 lata, Kiczyce nr 76, zm. 27 XII 1906 (PPPS, Metryki zgonów 1890-1937, Kiczyce, s. 25).

Józef Skiba, 30 lat, kawaler, Kiczyce nr 20, zabity 23 X 1923 "w Wiślicy w powrotnej drodze z muzyki" (PPPS, Metryki zgonów 1890-1937, Kiczyce, s. 43).

Anna Skiba z domu "Brychlec"(?), Kiczyce nr 16, 68 lat, zm. 25 III 1927; przyczyna zgonu: wada serca (PPPS, Metryki zgonów 1890-1937, Kiczyce, s. 46).

środa, 29 lipca 2015

Durczok - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Durczoków:

Ferdynand Durczok, wójt Zebrzydowic w 1931 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Sąd Grodzki w Cieszynie, sygn. 147).

Błanik - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Andrzej Błanik (*1763)

Materiały do genealogii rodziny Błaników:

Paweł Błanik, komornik, żona Maria z domu Szromek (Schromek), syn Paweł Andrzej ur. 1 XI 1875 Zamarski (PMMC, Metryki chrztów, t. 21 B, Zamarski).

wtorek, 7 lipca 2015

Klima - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Klimów:

Tomasz Klima, ur. 22 VII 1869 Merin-Wollein (Morawy), agent w Cieszynie, 18 IV 1899 (Hladno) poślubił Marię, córkę Franciszka Skovnia(?), córka Maria Jadwiga ur. 30 I 1901 (PMMC, Metryki chrztów, t. 22 A, s. 119).

niedziela, 5 lipca 2015

Prymus - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Adolf Bernard Józef Prymus (*1857)
 2. Joanna Helena Prymus (*1770)

Materiały do genealogii rodziny Prymusów:

Bernard Prymus, wolny w Cierlicku, luteranin, żona Anna, "źle wychowana", córka Zuzanna chrzest 18 VII 1761 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka VII 3, Metryki chrztów parafii rzymskokatolickiej w Cierlicku 1727-1774).

16 X 1865 Jan Prymus, syn Macieja i Anny z domu Folwarczny, ur. 1839 Błędowice Górne, zamieszkały tamże, poślubił Magdalenę, córkę Jerzego Klimszy, chałupnika, i Marii, ur. 1826 Datynie Dolne (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET I 16, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach Dolnych 1865-1873).

czwartek, 2 lipca 2015

Pindel - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Pindelów:

10 VI 1855 Józef Pindel, 31 lat, syn rolnika Stanisława (Chocznia, Galicja), poślubił Ewę, córkę Jakuba Brachaczka (PZeb, Metryki ślubów, Zebrzydowice Dolne, s. 6).

Kozok - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kozoków:

Jan Kozok, chałupnik w Zebrzydowicach Górnych, żona Ewa z domu Kocur, córka Anna ur. 22 VIII 1825 (PZeb, Metryki chrztów 1801-1850, Zebrzydowice Górne, s. 60).

Jakub Kozok, arcyksiążęcy leśniczy(?) w Lipowcu, lat 37, 13 IV 1845 r. poślubił Helenę, córkę +Jakuba Zientka, chałupnika na Brandysie, służącą w Cieszynie, lat 21 (PMMC, Metryki ślubów, t. 8 B, Cieszyn, s. 174).

środa, 1 lipca 2015

Loska - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Loska (1862-1863)
 2. Andrzej Loska (*1857)
 3. Ewa Loska (*1864)
 4. Ewa Loska (*1868) 
 5. Jakub Loska (1860-1952) 
 6. Jan Loska (*1856)
 7. Jan Loska (1866-1866)
 8. Jerzy Loska (*1860)
 9. Józef Loska (*1858) 
 10. Józef Loska (1864-1864)
 11. Maria Loska (*1869)
 12. Paweł Loska (1867-1877) 
Materiały do genealogii rodziny Losków:

Paweł Loska, leśniczy (Waldheger) w Zarzeczu (zamieszkały tamże pod nr. 92), żona Maria córka Adama Ciemały, córka Zuzanna ur. 17 VI 1866 Zarzecze (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Boskiej Śnieżnej w Zarzeczu, sygn. 1, Metryki chrztów 1851-1910, s. 97).

Paweł Loska, żonaty, chałupnik w Wiślicy nr 26, 64 lata, zm. 10 V 1897 (PPPS, Metryki chrztów 1890-1936 wioski, Wiślica, 1897 nr 1).

Lewak - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Robert Alojzy Lewak (1875-1934)
 2. Robert Paweł Lewak (*1906)

Langer - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Ewa Anna Agnieszka Langer (*1771)
 2. Karolina Magdalena Langer (*1872) 
Materiały do genealogii rodziny Langerów:

Gustaw Langer, ur. Drogomyśl, w 1835 r. uczeń klasy pierwszej elementarnej w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

W 1897 r. Antoni Langer, kotlarz, ur. 19 I 1856 Opawa, poślubił Antonię Baumgartner. Ich córka Leopoldyna Maria ur. 20 VIII 1902  (PMMC, Metryki chrztów, t. 23 A).

18 IX 1911 r. Leo Langer, ur. 16 II 1886 Solna (Węgry), poślubił Irenę Seidel, ur. 21 VII 1885 Cieszyn, córkę Sylwestra (PMMC, Metryki ślubów, t. 11 A, s. 525).

wtorek, 30 czerwca 2015

Księgi metrykalne (17): Parafia rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja w Pierśćcu

PARAFIA
Parafia w Pierśćcu została utworzona w 1784 roku.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia obejmowała następujące miejscowości: Kowale, Pierściec, Roztropice, Uchylany i Zaborze.

Wcześniej Pierściec, Uchylany i Zaborze należały do parafii pw. śś. Piotra i Pawła w Skoczowie.

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi metrykalne prowadzono od 1784 roku.

Z ksiąg z końca XIX wieku wyrwano fragmenty począwszy od około 1889 roku. Metryki dla okresu od ok. 1889 roku są przechowywane są w większości w Urzędzie Stanu Cywilnego w Skoczowie.

Księgi w części dla Roztropic znajdują w Urzędzie Stanu Cywilnego w Jasienicy.

Co najmniej część metryk jest indeksowana (zachowały się np. indeksy chrztów i zgonów od 1784 roku oraz ślubów do 1839 roku).

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Kuś Wiesław, Zarys dziejów wsi Pierściec, „Kalendarz Skoczowski 1996”, Skoczów 1995, s. 136-154.
2. Londzin Józef, Kościoły drewniane na Śląsku Cieszyńskim, wyd. Rudolf Tomanek, Cieszyn 1932.

poniedziałek, 29 czerwca 2015

Nitra - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Nitrów:

Marcin Nitra, ur. Wołowiec, w 1835 r. uczeń pierwszej klasy w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

Latocha - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Latochów:

Jan Latocha, ur. Ustroń, w 1835 r. uczeń pierwszej klasy w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

12 XI 1850 Franciszek Latocha, chałupnik i rzeźnik w Ustroniu, 26 lat, poślubił Helenę, córkę Pawła Króla (Krul), gospodzkiego w Międzyświeciu, 20 lat (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jerzego w Jasienicy, Metryki ślubów 1785-1862, k. 70).

Franciszek Latocha, rzeźnik w Ustroniu, 62 lata, zmarł 9 VII 1886 w więzieniu w Cieszynie ("in Criminal gestorben") (PMMC, Metryki zgonów, t. 8 A, Górne Przedmieście, s. 61).

Jadwiga Latocha, ur. 4 III 1892 Lipowiec, służąca w Skoczowie w 1910, katoliczka (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Miasta Skoczowa, sygn. 82, Spis mieszkańców z 1910 r., nr 80).

28 XI 1911 r. Ludwik Latocha, ur. 25 VIII 1886 Szumbark, górnik w Suchej Dolnej, syn Franciszka i Magdaleny z domu Buchta, poślubił Annę Bystroń, córkę Józefa, chałupnika w Datyniach Dolnych (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET I 22, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach Dolnych 1895-1918).

Janeczka - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Janeczków:

Antoni Janeczka, ur. Kaczyce, w 1835 r. uczeń drugiej klasy w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

Witasek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Witasków:

Jan Witasek (Witassek), ur. Żermanice, w 1835 r. uczeń drugiej klasy w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

Rusina - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Rusinów:

Jan Rusina (Russina), ur. Ligota, w 1835 r. uczeń drugiej klasy w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

Pukalski - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Maria Rozalia Pukalska (*1836)

Materiały do genealogii rodziny Pukalskich:

Józef Pukalski, ur. Cieszyn, w 1835 r. uczeń drugiej klasy w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

Szwanda - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Szwandów:

Rudolf Szwanda (Schwanda), ur. Dobra, w 1835 r. uczeń drugiej klasy w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

Drobik - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Drobików:

Karol Drobik, ur. Cieszyn, w 1835 r. uczeń drugiej klasy w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

Józef Drobik, ur. 17 I 1862 Cieszyn, katolik, żona Maria ur. 14 II 1877 Lipowiec, dzieci: Jan ur. 25 XII 1895, Marta ur. 20 II 1899, Karol ur. 26 XII 1904, Marta ur. 1907 - w 1910 r. mieszkali w Skoczowie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Akta Gminy Skoczów, sygn. 82, nr 26).

Kogler - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Koglerów:

August Kogler, ur. Dębowiec, w 1835 r. uczeń drugiej klasy w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

Horak - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Horaków:

Franciszek Horak, ur. Dobra, w 1835 r. uczeń drugiej klasy w Obwodowej Szkole Głównej [Kreishauptschule] w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Haupt- und Unterrealschule Teschen, sygn. 52).

niedziela, 28 czerwca 2015

Bonczek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Alojzy Bonczek (1865-1937)
 2. Józef Bonczek (*1868) 
Materiały do genealogii rodziny Bonczków:

Jan Bonczek, zagrodnik w Pogórzu nr 15, żona Ewa córka Błażeja Kłuski, syn Jan Jerzy ur. 1 IV 1846 (PPPS, Metryki chrztów Skoczów i Pogórze 1793-1870, Pogórze, s. 141).

Jerzy Bonczek z Pogórza, parobek w Wilamowicach, lat 33, 17 VI 1856 r. poślubił Marię, córkę Anny Sikory z Cieszyna, służącą w Wilamowicach, lat 32 (PPPS, Metryki dla Wiślicy i Międzyświecia 1785-1884, Wilamowice - śluby, k. 17).

Paweł Bonczek (syn Jana i Ewy), zagrodnik w Pogórzu nr 15, żona Anna córka Michała Tolasza, syn Paweł Jan ur. 26 VI 1870 (PPPS, Metryki chrztów Skoczów i Pogórze 1793-1870, Pogórze).

13 V 1873 Jerzy Bonczek, syn Pawła, zagrodnika w Pogórzu, i Marii z domu Orszulik, 23 lata, poślubił Annę Święczyk (Świńczyk), córkę Jerzego z Kowali nr 24 i Marii z domu Kocur, 22 lata; jednym ze świadków był Paweł Bonczek, zagrodnik w Kowalach (PMP, Metryki ślubów, Kowale, s. 10).

Molinek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Molinek (*1825)
 2. Karolina Weronika Molinek (*1824)
 3. Maria Ewa Molinek (*1879)
Materiały do genealogii rodziny Molinków:

14 VII 1818 Franciszek Molinek, 22 lata, poślubił Marię, córkę +Jerzego Zająca z Międzyświecia, 20 lat (PMMC, Metryki ślubów, t. 7 A, Frysztackie Przedmieście, s. 7).

sobota, 27 czerwca 2015

Chudoba - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Chudobów:

Paweł Chudoba, nauczyciel w szkole ewangelickiej w Koszarzyskach od 1841, 28 II 1846 złożył wypowiedzenie i przeniósł się do Prżna (Karol Michejda, Kronika ewang. zboru augsb. wyznania w Bystrzycy, Cieszyn 1911, s. 41).

10 X 1865 Jan Chudoba, chałupnik w Błędowicach Średnich, ur. 1844 Błędowice Dolne, syn Bernarda, siedlaka, i Magdaleny z domu Kiszka, poślubił Joannę, córkę Bernarda Chodury, zagrodnika, i Marii z domu Szelong, ur. 1849 Żywocice (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET I 16, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Błędowicach Dolnych 1865-1873).

Wysłych - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Franciszek Wysłych (1880-1901)
Materiały do genealogii rodziny Wysłychów:

2 X 1849 Jan Wysłych (Wyslich), 25 lat, chałupnik w Pogórzu, poślubił Annę, 18 lat, córkę Błażeja Kłóski (PPPS, Metryki chrztów, ślubów i zgonów - Kiczyce i Wiślica 1785-1854, Wiślica - śluby, s. 15).

piątek, 26 czerwca 2015

Patyk - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Patyków:

23 II 1846 Jakub Patyk (Patik), komornik i wdowiec w Kostkowicach, poślubił Marię, córkę Jana Kałuży, chałupnika w Wiślicy (PPPS, Metryki chrztów, ślubów i zgonów - Kiczyce i Wiślica 1785-1854, Wiślica - śluby, s. 14).

Swoboda - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Andrzej Swoboda (*1832)
 2. Anna Swoboda (*1673) 
 3. Emilia Julia Swoboda (*1849)
 4. Ewa Swoboda (*1859)
 5. Ewa Swoboda (*1860)  
 6. Franciszek Emil Swoboda (*1872)
 7. Franciszek Jan Swoboda (*1754)
 8. Józef Aleksander Swoboda (*1852)
 9. Kasper Swoboda (*1673)
 10. Katarzyna Swoboda (*1863)
 11. Maria Swoboda (*1856)
 12. Maria Swoboda (*1869)
 13. Paweł Swoboda (*1858)
Materiały do genealogii rodziny Swobodów:

25 III 1725 r. Henryk Swoboda, kawaler, poślubił Zuzannę Jarosz, pannę z Brandysu (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 213).

27 I 1846 Adam Swoboda, syn +Jana, 26 lat, poślubił Marię, córkę Pawła Loski, chałupnika (PPPS, Metryki chrztów, ślubów i zgonów - Kiczyce i Wiślica 1785-1854, Wiślica - śluby, s. 13).

czwartek, 25 czerwca 2015

Piecha - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Piecha (*1770)
 2. Adam Piecha (1867-1867)
 3. Andrzej Piecha (*1861)
 4. Anna Piecha (*1864) 
 5. Anna Piecha (*1866)
 6. Ewa Piecha (1857-1943)
 7. Jan Piecha (*1860) 
 8. Maria Piecha (*1856) 
 9. Paweł Piecha (*1859)
 10. Zuzanna Piecha (*1865) 
 11. Zuzanna Piecha (1869-1958)
Materiały do genealogii rodziny Piechów:

Jan Piecha, chałupnik w Ochabach, żona Maria córka Jakuba Kałuży, córka Zuzanna ur. 17 X 1831 Wiślica (PPPS, Metryki chrztów, ślubów i zgonów - Kiczyce i Wiślica 1785-1854, Wiślica - chrzty, s. 45).

10 X 1854 Jan Piecha, 55 lat, siedlak w Wiślicy, poślubił Zuzannę, córkę Jana Zahraja, 23 lata (PPPS, Metryki chrztów, ślubów i zgonów - Kiczyce i Wiślica 1785-1854, Wiślica - śluby, s. 16).

7 XI 1854 Jan Piecha, 25 lat, kawaler, siedlak w Wiślicy, poślubił Ewę, córkę Adama Skiby, 16 lat (PPPS, Metryki chrztów, ślubów i zgonów - Kiczyce i Wiślica 1785-1854, Kiczyce - śluby, s. 30).

Jan Piecha, rolnik w Wiślicy nr 12, syn Jana i Marii z domu Kałuża, żona Zuzanna z domu Swoboda, córka Rozalia ur. 30 VIII 1890 (PPPS, Metryki chrztów 1890-1936 wioski, Wiślica, s. 2).

Jan Piecha, chałupnik w Wiślicy, syn Jana i Ewy z domu Skiba, żona Zuzanna córka Jerzego Króla, córka Agnieszka Maria ur. 18 I 1891 (PPPS, Metryki chrztów 1890-1936 wioski, Wiślica, s. 3).

Jan Piecha, chałupnik, ur. 14 I 1860 Wiślica , 23 II 1886 w Skoczowie poślubił Zuzannę, córkę Jerzego Króla, ur. 13 I 1867 w Wiślicy. Ich synem był Ludwik Karol ur. 21 VIII 1902 w Wiślicy nr 46 (PPPS, Metryki chrztów 1890-1936 wioski, Wiślica, s. 35).

Jan Piecha, żonaty, rolnik w Wiślicy nr 12, 51 lat, zm. 20 X 1911 w Wiślicy na chorobę wątroby (PPPS, Metryki zgonów 1890-1919, Wiślica, 1911 nr 14).