piątek, 11 grudnia 2015

Buława - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Buławów:

Jan Buława, w 1779 r. był wójtem Trzyńca (PMLG, Metryki ślubów 1707-1821, s. 106).

Adam Buława, zagrodnik, Bukowiec nr 45, 48 lat, zm. 11 X 1873 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 75v).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz