sobota, 6 czerwca 2015

Księgi metrykalne (15): Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marcina w Lesznej Górnej

PARAFIA
Kościół w Lesznej Górnej w 1654 roku został odebrany protestantom i przekazany katolikom. Prawdopodobnie parafia w pełnym tego słowa znaczeniu została reaktywowana w 1662 roku, chociaż sprawa wymaga dalszych badań.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia obejmowała następujące miejscowości: Leszna Górna, Leszna Dolna i Trzyniec. Większość obszaru parafii znajduje się obecnie w granicach Czech, nie licząc części Lesznej Górnej wraz z samym kościołem.

W 1885 roku Trzyniec stał się osobną parafią; przyłączoną do niej także część Lesznej Dolnej.

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi prowadzono od 1662 roku. Pierwszy tom jest wspólny dla chrztów, ślubów i zgonów, od 1707 roku prowadzono osobne księgi chrztów, ślubów i zgonów. Od 1784 roku musiano prowadzić wpisy także z podziałem na miejscowości.

Chrzty od razu zapisywano w osobnych księgach dla każdej miejscowości. W "starej" księdze ślubów (prowadzonej od 1707) kontynuowano wpisy tylko dla Lesznej Górnej (do 1821 roku), podobnie w "starej" księdze zgonów (do 1800 roku).

W archiwum parafialnym zachowały się indeksy chrztów dla Lesznej Górnej (od ok. 1784 roku) i Lesznej Dolnej (ten tylko do 1845 roku).

Wraz z powstaniem parafii w Trzyńcu w 1885 roku metryki dotyczące wyłącznie tej miejscowości został najprawdopodobniej przejęte przez tamtejszą parafię, a później przekazane do Archiwum Krajowego w Opawie. W każdym razie księgi dla Trzyńca od 1784 roku oraz częściowo dla Lesznej Dolnej dostępne są na strona internetowych Archiwum Krajowego w Opawie.

Metryki prowadzone od schyłku XIX wieku przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Goleszowie.

W archiwum parafialnym przechowywana jest także m.in. księga zapowiedzi przedślubnych z przełomu XIX i XX wieku.

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
Zasadniczo brak opracowań, gdzie byłaby przedstawiona historia parafii w Lesznej Górnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz