piątek, 23 grudnia 2016

Kubica - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Kubica (*1692)
 2. Franciszek Józef Kubica (*1707)
 3. Jakub Kubica (*1673)
 4. Jan Kubica (*1825) 
 5. Paweł Kubica (*1753) 
 6. Paweł Kubica (*1824)
Materiały do genealogii rodziny Kubiców:

Jerzy Kubica z Zebrzydowic (Seibersdorf) w 1744 r. przyjął we Wrocławiu święcenia subdiakonatu; Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, sygn. II c 4, Księga święceń 1650-1795, s. 431.

niedziela, 18 grudnia 2016

Tengler - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Jan Tengler (*1881)
 2. Jan Florian Tengler (*1878)
 3. Karol Tengler (*1838)
 4. Karol Paweł Tengler (*1844)
 5. Maria Józefa Tengler (*1837)
Materiały do genealogii rodziny Tenglerów:

Jan Józef Tengler, katolik z Wielkiego Głogowa, żołnierz, 5 X 1745 roku w Cieszynie poślubił Zuzannę Haklinową, wdowę z Cieszyna (PMMC, Metryki ślubów, t. 5, s. 450).

Jan Tengler, katolik w Cieszynie, żona Zuzanna, córka Anna Dorota (chrzest 30 VI 1746) (PMMC, Metryki chrztów, t. 11, s. 355).

Franciszek Antoni Tengler, katolik w Cieszynie, (zm. 23 VI 1739, tu jako Franciszek Tengler) (PMMC, Metryki zgonów, t. 2, s. 401). w małżeństwie z Anną miał poniższe dzieci:
a) Jan Karol (chrzest 25 I 1733) (PMMC, Metryki chrztów, t. 10, s. 440),
b) Franciszek Antoni (chrzest 14 V 1735, tu jako Tingler; zm. 10 XI 1735, jako Tingler) (PMMC, Metryki chrztów, t. 11, s. 37; PMMC, Metryki zgonów, t. 2, s. 343).
c) Józefa Katarzyna (chrzest 24 X 1736) (PMMC, Metryki chrztów, t. 11, s. 76).
d) Weronika Agnieszka (zm. 4 II 1741) (PMMC, Metryki chrztów, t. 11, s. 141; PMMC, Metryki zgonów, t. 2, s. 423).

August Tengler, ur. Dębowiec, 30 lat, od 1813 roku w wojsku, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 2. Kompania Grenadierów, nr 57).

23 II 1851 r. Paweł Tengler, komornik, 50 lat, poślubił Katarzynę Czuprynę (USC w Dębowcu, Metryki parafii rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w Dębowcu - Samlowiec od 1784, Śluby, s. 7).

Paweł Tengler, ur. 1809 Dębowiec, katolik, od 17 III 1828 służył w 57. Pułku Piechoty, 5 XI 1828 przeniesiony do Cesarskiego 1. Pułku Kawalerii (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3705, Klasa III, Zeszyt XIV, s. 21).

Józef Tengler, "szafarz" w Kostkowicach, żona Maria Kurdziej, córka Ewa ur. 8 VII 1803 (USC w Dębowcu, Metryki parafii rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w Dębowcu - Kostkowice od 1784, Chrzty, s. 20).

Paweł Tengler, cieśla, żonaty, ur. Dębowiec, zamieszkały Pruchna, 52 lata, zm. 12 VI 1921 w szpitalu bonifratrów w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 11, s. 470).

Być może z Tenglerami ze Śląska Cieszyńskiego byli spokrewnieni poniższy:

Franciszek Tengler, ur. 1794 "Kamitz, Oderau" (Śląsk Opawski), żołnierz w 57. Pułku Piechoty, w 1821 roku awansowany na kaprala (Corporal), (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3679, Klasa I, Zeszyt II, s. 65).

Antoni Tengler, ur. 1796 "Kamnetz, Oderau", katolik, od 1815 żołnierzy w 57. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3703, Klasa III, Zeszyt VI, s. 76).

poniedziałek, 21 listopada 2016

Gembała (Gębała) - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Jakub Gembała (*1782)

Materiały do genealogii rodziny Gembałów (Gębałów, Gembalów):

Uwaga: dzisiaj spotkać się można z nazwiskami w formie Gembała, Gębała, Gembala, itp. Prawdopodobnie chodzi o jedną rodzinę.

Anna Gembałą, żona Jerzego, komornika, Dębowiec nr 39, 56 lat, zm. 24 III 1820 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 108).

Anna Gembałą, żona Jana, chałupnika, Dębowiec nr 54, 68 lat, zm. 15 XII 1820 (PMD, Metryki zgonów, t. 2, Dębowiec, s. 109).

Jerzy Gembała, wymownik w Dębowcu nr 39. Jego dzieci zmarły tego samego dnia: córka Maria, żyła 7 lat, zm. 12 II 1828, syn Jan  żył 2 lata i 6 miesięcy, zm. 12 II 1828 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Dębowcu, Metryki zgonów 1775-1887, Dębowiec, s. 122).

Józef Gembała, syn Jerzego, żył 3 lata, zm. 3 VII 1828 w Dębowcu nr 32 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Dębowcu, Metryki zgonów 1775-1887, Dębowiec, s. 123).

Jan Gembała, chałupnik w Dębowcu nr 54, zm. 21 VIII 1828 w Dębowcu (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Dębowcu, Metryki zgonów 1775-1887, Dębowiec, s. 124).

Katarzyna, żona Jerzego Gembały, zagrodnika w Dębowcu nr 32, 28 lat, zm. 29 X 1828 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Dębowcu, Metryki zgonów 1775-1887, Dębowiec, s. 124).

Paweł Gembała, syn Jerzego, zagrodnika w Dębowcu nr 32, żył 12 dni, zm. 1 XI 1828 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Dębowcu, Metryki zgonów 1775-1887, Dębowiec, s. 124).

27 VI 1820 Jerzy Gembała, wymownik w Dębowcu nr 40, 40 lat, wdowiec, poślubił Annę Pietrzyk z Brennej (USC w Dębowcu, Metryki ślubów parafii św. Małgorzaty w Dębowcu dla wsi Dębowiec 1812-1891, s. 10).

Jan Gembała, siedalak w Zamarskach, żona Anna córka Bernarda Chroboka albo Chroboczka (różnie zapisywano w metrykach). Ich dzieci: Paweł ur. 17 I 1864 (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Zamarski, s. 7); Anna ur. 28 VII 1865 (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Zamarski, s. 8); Maria ur. 13 V 1867 (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Zamarski, s. 11); Jan ur. 25 VII 1868 (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Zamarski, s. 14); Ewa ur. 22 X 1869 (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Zamarski, s. 16).

Jan Gembała, lat 80, ur. w Kostkowicach, wymownik, wdowiec, zm. 3 V 1915 r. w Zamarskach  (PMMC, Metryki zgonów, t. 11, s. 699).

Prawdopodobnie do tej rodziny należał poniższy:

18 XI 1845 Jan Gembal, syn +Jana, chałupnik w Dębowcu nr 54, 22 lata, katolik, poślubił Annę, córkę Pawła Kałuży, siedlaka w Wiślicy nr 5, 16 lat, (PPPS, Metryki chrztów, ślubów i zgonów - Kiczyce i Wiślica 1785-1854, Wiślica - śluby, s. 13).

sobota, 22 października 2016

Merkel - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Merkelów:

28 IX 1875 r. Józef Merkel, ur. 1839 w Czechach, młynarz w Dobracicach, syn Józefa, katolik, poślubił Annę Hławalkę, protestantkę z Ligotki Kameralnej (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET III 9, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ligotce Kameralnej 1859-1908, s. 157-158).

August Merkel, 23 lata, ur. Bytom, syn Reinholda, zm. 9 I 1894 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 9 A, Górne Przedmieście, s. 18).

środa, 19 października 2016

Liberda - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Emil Teodor Rudolf Liberda (*1863)
 2. Paweł Liberda (*1884)
Materiały do genealogii rodziny Liberdów:

Adam Liberda, chałupnik w Tyrze nr 48, ur. 4 XII 1841, zm. 1 II 1891 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

wtorek, 18 października 2016

Janoszka - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Janoszków:

Tomasz Janoszka, siedlak w Godziszowie, został w 1699 roku zmuszony do przejęcia pustki po A. Sowie razem z powinnościami i zaległościami podatkowymi. W zamian zwolniono go z obowiązku 2-dniowej pańszczyzny należnej folwarkowi w Kozakowicach. W 1712 roku zwolnienie anulowano, a Janoszka odwoływał się aż do Wiednia (Józef Chlebowczyk, Gospodarka Komory Cieszyńskiej na przełomie XVII-XVIII oraz w pierszej połowie XVIII w., Wrocław - Warszawa - Kraków 1966, s. 280).

sobota, 8 października 2016

Tomczyk - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Tomczyków:

(Z Cisownicy) 27 I 1686 r. Jan Tomczyk, kawaler, poślubił Annę Drozd (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 16).

Dustor - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Dustorów:

30 IV 1769 r. Jan Dustor, wdowiec po Marii, poślubił Marię Husar, córkę Tomasza; oboje katolicy z Ustronia (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 197).

piątek, 7 października 2016

Wilk - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Anna Wilk (*1672)
Materiały do genealogii rodziny Wilków:

Anna, żona Jerzego Wilka, katoliczka w Cieszynie, 56 lat, zm. 3 XII 1742 (PMMC, Metryki zgonów, t. 2, s. 456).

Rolle - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Rolle:

11 II 1899 Włodzimierz ("Vladimir") Rolle, syn +Karola właściciela dóbr w Dębicy, poślubił Helenę Jarosz ("Jarosch"), ur. 1876 Opawa, córkę Franciszka (PMMC, Metryki ślubów, t. 10 A, Górne Przedmieście, s. 54).

Weiss - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Weissów:

W 1900 r. Oskar Weiss, ur. 5 III 1870 Racibórz, fryzjer, poślubił Emilię Schindler, córkę Leopolda. Ich syn Erwin Leopold, ur. 27 X 1902 w Cieszynie (PMMC, Metryki chrztów, t. 23 A).

Paluch - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Paluchów:

21 I 1902 Jan Paluch, woźnica, ur. 19 I 1874 Głębowice (Galicja), poślubił Małgorzatę Jonsztę. Ich syn Franciszek Karol ur. 11 V 1906 Cieszyn (PMMC, Metryki chrztów, t. 23 A).

piątek, 30 września 2016

Szymeczek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Szymeczków:

Jan Szymeczek, zagrodnik w Nydku nr 20, ur. 4 XI 1843, zm. 3 IV 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Paweł Szymeczek, komornik w Nydku nr 20, ur. 21 I 1823, zm. 12 X 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Rusnok - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Rusnoków:

16 IX 1883 Anna Rusnok, ur. 1858, córka Pawła, chałupnika w Oldrzychowicach nr 125, i Anny z domu Sikora, poślubiła Jana Pietra (Pieter), chałupnika w Oldrzychowicach nr 75 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

5 X 1884 Zuzanna Rusnok z Oldrzychowic nr 18, córka Jana chałupnika i Marii z domu Łamacz, poślubiła Józefa Mohyłę(?) (Mohila) (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

(Rusnokowie z Bystrzycy)

Jerzy Rusnok, ur. 1822 Bystrzyca, chałupnik i cieśla w Bystrzycy nr 34, zm. 5 VI 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

(Rusnokowie z Tyry)

Jerzy Rusnok, chałupnik w Tyrze nr 16, ur. 18 VII 1856, zm. 7 III 1891 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Kubik - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Franciszek Józef Kubik (*1739)

Materiały do genealogii rodziny Kubików:

Paweł Kubik z Wędryni, 1750 oskarżony, że wychowuje córki w wierze ewangelickiej (Karol Michejda, Kronika ewang. zboru augsb. wyznania w Bystrzycy, Cieszyn 1911, s. 6).

Paweł Kubik z Bystrzycy w 1817 r. przekazał na kościół ewangelicki w Bystrzycy 150 reńskich (Karol Michejda, Kronika ewang. zboru augsb. wyznania w Bystrzycy, Cieszyn 1911, s. 28).

Jerzy Kubik, wymownik, ur. 3 I 1797, zm. 10 VI 1875 Wędrynia nr 38 (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

18 XI 1884 Adam Kubik z Wędryni nr 27, ur. 1858, syn Jana i Marii, poślubił Annę Cieślar z Wędryni (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Adam Kubik, chałupnik w Wędryni nr 51, ur. 23 XI 1835, zm. 29 IV 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Ewa Kubik z domu Lasota, ur. 11 XI 1822 Wędrynia, żona Jana, wymownika, zm. 30 VII 1890 Wędrynia nr 162 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Jerzy Kubik, ur. 1844, chałupnik w Wędryni nr 123, zm. 27 VIII 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Anna Kubik z domu Probosz, ur. 30 XI 1832 Łyżbice, żona Jerzego, wymownika w Łyżbicach, zm. 18 V 1891 Łyżbice nr 20 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Szurman - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Szurmanów:

(Szurmanowie z Nydku)

24 VI 1883 Maria z domu Raszka, ur. Nydek, córka Jana i Anny z domu Jeczko, wdowa po Pawle Szurmanie, siedlaku w Nydku nr 34, poślubiła Adama Wojnar, siedlaka w Nydku nr 7 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

22 VII 1883 Maria Szurman z Nydku nr 18, córka +Pawła zagrodnika i Anny z domu Milerski, poślubiła Jana Hudzieczka (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

21 X 1883 Anna Szurman z Nydku nr 5, ur. 28 I 1857 Nydek, córka Pawła zagrodnika i Anny z domu Milerski, poślubiła Pawła Dejczyka, komornika w Bystrzycy (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Anna Szurman z domu Milerska, ur. 1828 Nydek, wdowa po Pawle wymowniku w Nydku nr 5, zm. 11 I 1890 Nydek nr 9 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

(Szurmanowie z Oldrzychowic)

Jerzy Szurman, komornik, Oldrzychowice nr 79, ur. 28 II 1843, zm. 17 II 1875 (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Pyszko - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Pyszków:

Józef Pyszko, komornik, ur. 23 II 1852 Milików, zm. 29 IV 1875 Koszarzyska nr 30 (Zemský archiv w Opawie: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

(Pyszkowie z Bukowca)

Paweł Pyszko, wymownik, 75 lat, Bukowiec nr 29, zm. 3 III 1872 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 74).

(Pyszkowie z Łomnej)

17 II 1829 r. Paweł Pyszko, wdowiec i chałupnik w Łomnej Górnej, 45 lat, poślubił Ewę Skanderę, córkęJakuba, chałupnika w Łomnej (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Probosz - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Proboszów:

(Proboszowie z Wędryni)

Paweł Probosz, wymownik, Wędrynia nr 34, wdowiec, ur. 2 XII 1804, zm. 19 V 1875 (Zemský archiv w Opawie: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Paweł Probosz, chałupnik i kowal w Wędryni nr 163, ur. 17 VIII 1850, zm. 26 I 1891 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Kulig - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Józef Kulig (*1861)
Materiały do genealogii rodziny Kuligów:

Jerzy Kulig, chałupnik w Bystrzycy nr 57, ur. 1832, zm. 12 XI 1875 (Zemský archiv w Opawie: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Kaleta - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Jan Kaleta (*1783)
Materiały do genealogii rodziny Kaletów:

Jan Kaleta, chałupnik w Oldrzychowicach nr 22, ur. 1819, zm. 25 VI 1875 (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

(Kaletowie z Karpętnej)

17 VI 1883 Jan Kaleta, chałupnik w Karpętnej nr 21, ur. 24 V 1856 Karpętna, syn Jana i Ewy z domu Chowaniec, wdowiec po Marii z domu Liberda, poślubił Zuzannę Jursę, ur. 23 IX 1865, córkę Pawła, chałupnika w Tyrze nr 11, i Anny z domu Kisza; jednym ze świadków był Jan Jursa, kawaler z Tyry (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Jan Kaleta, komornik w Karpętnej nr 19, ur. 27 IX 1834, zm. 31 I 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Zuzanna Kaleta, z domu Bajtek, wdowa po Pawle, komorniku, ur. 1837 Bystrzyca, zm. 21 V 1890 Karpętna nr 8 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Anna Kaleta z domu Sikora, wdowa po Jerzym, wymowniku, ur. Guty, 84 lata, zm. 6 V 1891 Karpętna nr 35 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Jan Kaleta, Karpętna nr 24, robotnik, syn Jana, żona Anna z domu Kaleta córka Pawła, syn Paweł ur. 1909 (Obecní úřad Bystřice, sign. ET II 31, Metryki chrztów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1909-1917, k. 3).

(Kaletowie z Łyżbic)

Ewa, żona Jerzego Kalety, chałupnika w Łyżbicach nr 27, córka Pawła Heczki, siedlaka, ur. 1842, zm. 22 VIII 1875 (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

(Kaletowie z Oldrzychowic)

Andrzej Kaleta, wymownik Oldrzychowice nr 94, ur. 30 VII 1830, zm. 5 IX 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Katarzyna Kaleta z domu Górny, ur. 5 IV 1828 Karpętna, wdowa po Adamie, wymowniku w Oldrzychowicach, zm. 25 IX 1890 Oldrzychowice nr 116 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Ćwik - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Ćwików:

Maria, żona Jana Ćwika, chałupnika w Nydku nr 55, córka Michała Śliża z Bystrzycy, ur. 25 III 1829, zm. 17 X 1875 (Zemský archiv w Opawie: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Bruk - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Bruków:

Anna Bruk, wdowa po Pawle, chałupniku w Koszarzyskach, z domu Wacławek, ur. 24 I 1811, zm. 6 IV 1875 (Zemský archiv w Opawie: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Jerzy Bruk, chałupnik w Koszarzyskach nr 18, żona Zuzanna z domu Sikora, córka Anna ur. 9 II 1866, od 11 XI 1883 żona Jerzego Szmeka, chałupnika w Koszarzyskach nr 19 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

czwartek, 15 września 2016

Berke - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Berke:

Jerzy Berke, zagrodnik, Wapienica nr 44, żona Ewa domu Jenkner, córka Zuzanna ur. 10 V 1835, zamężna Jenkner, zm. 1881 (PEASB, Metryki chrztów, t. 1, k. 71).

poniedziałek, 12 września 2016

Glac - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Glaców:

W 1878 r. Antoni Glac poślubił Jadwigę Miturę z Szobiszowic Dolnych, córkę Józefa, cieśli, i Anny, córki Jana Obluka; świadkami byli Jan "Hernzisch", nauczyciel, i Jan Mitura z Szobiszowic (Obecní úřad Dolní Domaslavice, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Domasłowicach – Szobiszowice, Pitrów 1869–1949, Szobiszowice).

Księgi metrykalne (22): Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Większego w Domasłowicach Górnych

PARAFIA
Parafia pw. św. Jakub Większego w Domasłowicach Górnych ma rodowód sięgający średniowiecza. W okresie reformacji kościół został przejęty przez protestantów, w 1654 r. wrócił w ręce katolików.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia obejmowała następujące miejscowości: Domasłowice Górne i Dolne, Kocurowice, Pitrów, Szobiszowice Dolne i Górne, Toszonowice Górne i Dolne, Wołowiec i Zawadowice.

Do 1785 roku podporządkowana Domasłowicom była nieobsadzona parafia w Gnojniku. W 1785 r. Gnojnik został probostwem (lokalią); w skład parafii w Gnojniku weszły Gnojnik, Ligotka Kameralna, Poleniny, Trzanowice i Wielopole.

Do 1865 roku do parafii w Domasłowicach należały też Bukowice (przysiółek Dobracic), Dobracice i Sprochowice (Szprochowice). W 1865 roku znalazły się w granicach nowej parafii w Dobracicach.

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi metrykalne zachowały się od 1773 roku (w tym roku spłonęło probostwo wraz z archiwum parafialnym).

Najstarsze księgi znajdują się w Archiwum Krajowym w Opawie i są dostępne on-line, pozostałe znajdują się w Urzędzie Gminy w Domasłowicach Dolnych (Obecní úřad Dolní Domaslavice).

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Havlas  František, Děje a  životopisné  památky  farnosti  Domaslovické, Opava 1887.
2. Londzin Józef, Kościoły drewniane na Śląsku Cieszyńskim, wyd. Rudolf Tomanek, Cieszyn 1932.
3. Pindur David, Zaniklý dřevény farní kostel sv. Jakuba Většího v Horních Domaslavicích, „Těšínsko”, r. 51, 2008, č. 3.

niedziela, 4 września 2016

Donocik - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Paweł Józef Donocik (1885-1885)
Materiały do genealogii rodziny Donocików:

W 1870 r. Jan Donocik, chałupnik i wdowiec, 30 lat, poślubił Katarzynę Czernek (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach, Metryki ślubów 1862-1889 i 1946-1949, s. 19).

Katarzyna Donocik, żona Jana, 59 lat, zm. 25 VI 1890 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach, Odpisy metryk zgonów 1890-1945).

Jan Donocik, 59 lat, zm. 1 X 1892 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach, Odpisy metryk zgonów 1890-1945).

Anna Donocik, z domu Jarczok, 77 lat, zm. 14 I 1919 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach, Odpisy metryk zgonów 1890-1945).

Przypuszczalnie z tej rodziny pochodził poniższy:

Michał "Donatzik", ur. Mazańcowice, 22 lata i 8 miesięcy, ewangelik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Ott, nr 86).

Goldberger - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Goldbergerów:

Katarzyna Goldberger, 60 lat, wdowa, zm. 20 VIII 1837 w Cieszynie, pochowana na cmentarzu żydowskim (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Cieszyn, s. 117).

Chromek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Chromków:

12 XI 1721 Jerzy Chromek, luteranin, poślubił Marię, córkę Andrzeja Wojnara z Puńcowa (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 2).

czwartek, 1 września 2016

Swaczyna - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Swaczynów:

20 XI 1883 Karol Swaczyna, 30 lat, Olbrachcice nr 42, syn Pawła chałupnika i Anny z domu Krzystek, poślubił Ewę z domu Kubaczek, córkę Jerzego, chałupnika w Mostach k/Cieszyna, i Ewy z d. Kałuża (PMMC, Metryki ślubów, t. 10 B, Mosty, s. 9).

środa, 31 sierpnia 2016

Golasowski - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Golasowskich:

Jan Golasowski, 1803 kupił grunt w Kaczycach Górnych nr 9 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Zbiór ksiąg gruntowych majątków ziemskich powiatu cieszyńskiego, sygn. 3, k. 11).

30 VII 1807 Maksymilian Golasowski, 45 lat, poślubił Antoninę Marię Castilion(?), córkę majora z pułku Wenzela Colloredo (PMLG, Metryki ślubów, t. 2, Leszna Górna, s. 234).

wtorek, 30 sierpnia 2016

Rybica - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Rybiców:

26 IX 1734 Jan Rybica, syn +Piotra, luteranin, poślubił Ewę, wdowę po Jakubie Bortliku, luterankę; oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

3 III 1737 Jan Rybica, luteranin z Dębowca, poślubił Marię Sitko, córkę +Jana, urodzoną w Goleszowie (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

4 V 1738 Ewa Rybica, córka +Jana, luteranka, poślubiła Andrzeja Grosza(?) ("Gross"), luteranina; oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

29 I 1741 Maria Rybica, córka +Piotra, luteranka, poślubiła Jerzego Kupczyka czyli Moskalika ("Kupczik seu Moskalik"); oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

16 IX 1759 Jan Rybica, syn Jerzego, poślubił Marię Cygon ("Cigon"), cókę Andrzeja; oboje luteranie z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

11 I 1760 Maria Rybica, córka Jana z Dębowca, poślubiła Pawła Bortela z Iskrzyczyna (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

Ewa Rybica, córka Jana, 5 lat, luteranka z Dębowca, zm. 8 II 1760 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Anna Rybica, córka Jana, 6 lat, Dębowiec, zm. 1 VI 1761  (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Jerzy Rybica, syn Jana, ok. 17 lat, katolik z Dębowca, zm. 13 VI 1761  (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Zuzanna Rybica, żona Jana, z domu Sodzawiczna, ok. 60 lat, luteranka, zm. 29 III 1762  (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Ewa Rybica, żona +Jerzego, luteranka z Dębowca, ok. 60 lat, zm. 5 IV 1762  (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

29 VIII 1762 Jakub Rybica, syn Jana, luteranin z Dębowca, poślubił Annę Cygon, córkę Jana z ębowca, katoliczkę (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

Maria Rybica, córka Jakuba, luteranka z Dębowca, zm. 11 IX 1763  (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Anna Rybica, żona Jana, katoliczka z Dębowca, z domu "Mi ias" [sic!], rodem z Wilamowic, 36 lat, zm. 14 III 1766  (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Jakub Rybica, 30 lat, luteranin z Dębowca, zm. 11 IV 1766 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

4 V 1766 niewymieniona z imienia córka +Jakuba Rybicy, katolika, i Marii, luteranki, z Dębowca poślubiła Jerzego Szczypkę, wdowca, syna Pawła i Anny (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

24 V 1766 Jan Rybica, wdowiec, syn Jerzego katolika i Anny luteranki, katolik z Dębowca, poślubił córkę Jana Wiglasza (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

Jan Rybica, luteranin z Dębowca, 50 lat, zm. 27 X 1767 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Maria Rybica z domu Sztwiertnia(?), Dębowiec nr 97, żyła 63 lata, 5 miesięcy i 6 dni, zm. 22 X 1778  (PMD, Metryki zgonów, t. 2).

11 II 1783 Paweł Rybica, 24 lata, syn Jerzego z Dębowca, poślubił Zuzannę Bobrzyk, 19 lat (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Księgi Metrykalne, sygn. 1647, Metryki ślubów parafii w Pielgrzymowicach 1766-1819, k. 50).

7 IX 1909 r. Rudolf Rybica, ur. 5 IV 1881 w Skoczowie, zamieszkały w Boguminie, syn Józefa, poślubił Alojzję, ur. 11 IV 1883 w Białej k/Jabłonkowa, córkę Alojzego Nowaka i Albiny z domu Zwilling (Obecní úřad Staré Hamry, sign. Fr I 12, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Starych Hamrach 1865–1916, s. 132).

Nogol - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Nogolów:

Antoni Nogol, 13 lat, ur. Domasłowice, w roku szkolnym 1855/1856 uczeń klasy pierwszej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 32, klasa I nr 20).

18 VIII 1900 r. Wincenty Nogol, ur. 12 XII 1870, zagrodnik w Domasłowicach Dolnych, syn Andrzeja i Weroniki, poślubił Wiktorię, ur. 22 XII 1877, córkę Jana Slonki, zagrodnika w Domasłowicach Dolnych, i Barbary z domu Adamek (Obecní úřad Staré Hamry, sign. Fr I 12, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Starych Hamrach 1865–1916, s. 108).

Müller (Miller) - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Müllerów (Millerów):

26 V 1902 r. Karol Müller, przedsiębiorca ("Geschäftsmann") w Gruszowie, ur. 18 II 1874, syn Filipa, kupca ("Kaufmann") we "Freiberg" (chodzi pewnie o Příbor), i Agnieszki z domu Hladný, poślubił Agnieszkę, ur. 18 I 1878, córkę Adolfa Hona, kowala w Starych Hamrach (Obecní úřad Staré Hamry, sign. Fr I 12, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Starych Hamrach 1865–1916, s. 113).

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Gadlina - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Gadlinów:

W 1911 r. Franciszek Gadlina, ur. 24 V 1888, syn Jana i Marii, poślubił Joannę Filipec, ur. 1887, córkę +Jana, szewca w Domasłowicach, i Marii z domu Kaniok (Obecní úřad Dobrá, sign. Fr VI 10, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Dobraciach 1865-1949, Dobracice, s. 49).

Paździora - genealogia

Biogramy / Biographical Entries

 1. Anna Paździora (1865-1866)
 2. Jan Paździora (*1881) 
 3. Józef Izydor Paździora (1867-1868)
 4. Stanisław Kostka Teodor Paździora (1867-1868)

Materiały do genealogii rodziny Paździorów:

21 X 1890 Józef Paździora, ur. 23 IV 1863, syn Józefa i Teresy z Firlów, chałupnik w Suchej Górnej nr 73, poślubił Antonię, córkę Franciszka Tomika, wymownika, i +Karoliny z Mikszanów, ur. 1868 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. SO VIII 17, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Szonowie 1871-1908, k. 59v).

Szkuta - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Szkutów:

26 X 1869 r. Jan Szkuta, 25 lat, syn Jana, chałupnika w Poleninach, i Rozyny z domu Niemczyk, poślubił Jadwigę Kuboň, 22 lata, córkę +Jana, chałupnika w Dobracicach nr 49 (Obecní úřad Dobrá, sign. Fr VI 10, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Dobraciach 1865-1949, Dobracice, s. 2).

Księgi metrykalne (21): Parafia rzymskokatolicka pw. śś. Filipa i Jakuba w Dobracicach

PARAFIA
Parafia pw. św. Filipa i Jakuba w Dobracicach powstała w 1865 roku po odłączeniu się Dobracic i okolic od parafii domasłowickiej.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia obejmowała następujące miejscowości: Bukowice (przysiółek Dobracic), Dobracice i Sprochowice (Szprochowice).

Wyjątki (stan na 1910 rok):
a) Dobracice numer katastralny 115 należał do parafii rzymskokatolickiej w Gnojniku.
b) Ligotka Kameralna numer katastralny 113 należała do parafii rzymskokatolickiej w Dobracicach.

Obecnie do parafii należą Wojkowice; w czasach austriackich miejscowość ta należała do parafii rzymskokatolickiej w Dobrej.

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi metrykalne prowadzono od 1865 roku, prawdopodobnie z powstaniem parafii przejęto księgę chrztów dla Dobracic, Bukowic i Sprochowic od 1839 roku, prowadzoną uprzednio w parafii rzymskokatolickiej w Domasłowicach.

Księgi przechowywane są obecnie w Urzędzie Gminy w Dobrej (Obecní úřad Dobrá).

Na stronach internetowych Archiwum Krajowego w Opawie informacji o metrykach parafii w Dobracicach należy szukać pod parafią w Domasłowicach.

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Pindur David, Z dějin farnosti Dobratice, Dobracie 2012.


poniedziałek, 4 stycznia 2016

Lipowski - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Lipowskich:

Paweł Lipowski, żona Maria, zamieszkali Wisła, córka Ewa chrzest 25 XI 1685 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Wisła).

Adam Lipowski, 69 lat, wymownik w Bukowcu nr 11, zm. 7 IV 1875 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 76v).

Adam Lipowski, chałupnik, Wielopole nr 12, żona Anna z domu Bocek, syn Paweł ur. 24 III 1885 (PEAC, Metryki chrztów, t. 12).

Grzegorzek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Grzegorzków:

Jerzy Grzegorzek, zagrodnik w Zaborzu nr 15, żona Maria z domu Mrowiec, córka Zofia Joanna ur. 19 VI 1840 (PMP, Metryki chrztów i ślubów 1840-1945, Zaborze - chrzty, s. 1).

Dybała - genealogia

Biogramy / Biographical Entries
 1. Jan Dybała (*1766)
Materiały do genealogii rodziny Dybałów:

Andrzej Dybała, żona Zuzanna, katolicy w Ochabach, syn Adam chrzest 20 IX 1759 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Dubiański - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Dubiańskich:

Jakub Dubiański, żona Ewa, Ochaby, syn Andrzej, chrzest 8 VII 1758 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

piątek, 1 stycznia 2016

Firuzek - genealogia

Biogramy / Biographical Entries:
 1. Adam Firuzek (1864-1865)
 2. Ewa Firuzek (*1869) 
 3. Zuzanna Firuzek (*1862)
Materiały do genealogii rodziny Firuzków:

We wrześniu 1757 Jakub "Fierusek", syn Michała, katolik, poślubił Annę, córkę Adama Jaworskiego, katoliczkę z Brennej (PBG, Metryki ślubów).

Jakub "Firusek" (1761), "Fierusek" (1759, 1760), żona Anna, katolicy w Brennej, syn Paweł chrzest 15 I 1759, córka Maria chrzest 3 VIII 1760, syn Jan chrzest 4 XII 1761 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Jakub "Firuzek", żona Ewa, katolicy w Brennej, syn Michał chrzest 8 VIII 1763 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Wojtas - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wojtasów:

Maria, żona Józefa Wojtasa, zagrodnika, Bukowiec nr 31, 48 lat, zm. 20 VI 1874 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 76).

Wierba (Vrba) - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wierbów (Vrbów):

Karol Wierba, zagrodnik w Błędowicach Średnich nr 69c, 32 lata, zm. 17 IV 1884 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka I 13, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Błędowicach Dolnych 1881-1937, Błędowice Średnie, s. 5).

Józef Wierba, syn Karola, chałupnika w Błędowicach Średnich nr 82, 3 lata i 3 miesiące, zm. 29 VI 1892 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka I 13, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Błędowicach Dolnych 1881-1937, Błędowice Średnie, s. 15).

Teresa, córka Jana Wierby, chałupnika w Błędowicach Średnich nr 82, 6 lat, zm. 18 VII 1886 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka I 13, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Błędowicach Dolnych 1881-1937, Błędowice Średnie, s. 9).