piątek, 23 grudnia 2016

Kubica - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kubiców:

Jerzy Kubica z Zebrzydowic (Seibersdorf) w 1744 r. przyjął we Wrocławiu święcenia subdiakonatu; Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu, sygn. II c 4, Księga święceń 1650-1795, s. 431.

niedziela, 18 grudnia 2016

Tengler - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Tenglerów:

August Tengler, ur. Dębowiec, 30 lat, od 1813 roku w wojsku, we wrześniu 1817 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4726, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1817, 2. Kompania Grenadierów, nr 57).

23 II 1851 r. Paweł Tengler, komornik, 50 lat, poślubił Katarzynę Czuprynę (USC w Dębowcu, Metryki parafii rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w Dębowcu - Samlowiec od 1784, Śluby, s. 7).

Paweł Tengler, ur. 1809 Dębowiec, katolik, od 17 III 1828 służył w 57. Pułku Piechoty, 5 XI 1828 przeniesiony do Cesarskiego 1. Pułku Kawalerii (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3705, Klasa III, Zeszyt XIV, s. 21).

Józef Tengler, "szafarz" w Kostkowicach, żona Maria Kurdziej, córka Ewa ur. 8 VII 1803 (USC w Dębowcu, Metryki parafii rzymskokatolickiej pw. św. Małgorzaty w Dębowcu - Kostkowice od 1784, Chrzty, s. 20).

Paweł Tengler, cieśla, żonaty, ur. Dębowiec, zamieszkały Pruchna, 52 lata, zm. 12 VI 1921 w szpitalu bonifratrów w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 11, s. 470).

Być może z Tenglerami ze Śląska Cieszyńskiego byli spokrewnieni poniższy:

Franciszek Tengler, ur. 1794 "Kamitz, Oderau" (Śląsk Opawski), żołnierz w 57. Pułku Piechoty, w 1821 roku awansowany na kaprala (Corporal), (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3679, Klasa I, Zeszyt II, s. 65).

Antoni Tengler, ur. 1796 "Kamnetz, Oderau", katolik, od 1815 żołnierzy w 57. Pułku Piechoty (ÖStA-KA, Grundbuchsblaetter, IR 57, Karton nr 3703, Klasa III, Zeszyt VI, s. 76).

poniedziałek, 21 listopada 2016

Gembała (Gębała) - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Gembałów (Gębałów, Gembalów):

Uwaga: dzisiaj spotkać się można z nazwiskami w formie Gembała, Gębała, Gembala, itp. Prawdopodobnie chodzi o jedną rodzinę.

Jerzy Gembała, wymownik w Dębowcu nr 39. Jego dzieci zmarły tego samego dnia: córka Maria, żyła 7 lat, zm. 12 II 1828, syn Jan  żył 2 lata i 6 miesięcy, zm. 12 II 1828 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Dębowcu, Metryki zgonów 1775-1887, Dębowiec, s. 122).

Józef Gembała, syn Jerzego, żył 3 lata, zm. 3 VII 1828 w Dębowcu nr 32 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Dębowcu, Metryki zgonów 1775-1887, Dębowiec, s. 123).

Jan Gembała, chałupnik w Dębowcu nr 54, zm. 21 VIII 1828 w Dębowcu (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Dębowcu, Metryki zgonów 1775-1887, Dębowiec, s. 124).

Katarzyna, żona Jerzego Gembały, zagrodnika w Dębowcu nr 32, 28 lat, zm. 29 X 1828 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Dębowcu, Metryki zgonów 1775-1887, Dębowiec, s. 124).

Paweł Gembała, syn Jerzego, zagrodnika w Dębowcu nr 32, żył 12 dni, zm. 1 XI 1828 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty w Dębowcu, Metryki zgonów 1775-1887, Dębowiec, s. 124).

27 VI 1820 Jerzy Gembała, wymownik w Dębowcu nr 40, 40 lat, wdowiec, poślubił Annę Pietrzyk z Brennej (USC w Dębowcu, Metryki ślubów parafii św. Małgorzaty w Dębowcu dla wsi Dębowiec 1812-1891, s. 10).

Jan Gembała, siedalak w Zamarskach, żona Anna córka Bernarda Chroboka albo Chroboczka (różnie zapisywano w metrykach). Ich dzieci: Paweł ur. 17 I 1864 (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Zamarski, s. 7); Anna ur. 28 VII 1865 (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Zamarski, s. 8); Maria ur. 13 V 1867 (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Zamarski, s. 11); Jan ur. 25 VII 1868 (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Zamarski, s. 14); Ewa ur. 22 X 1869 (PMMC, Metryki chrztów, t. 20 B, Zamarski, s. 16).

Jan Gembała, lat 80, ur. w Kostkowicach, wymownik, wdowiec, zm. 3 V 1915 r. w Zamarskach  (PMMC, Metryki zgonów, t. 11, s. 699).

Prawdopodobnie do tej rodziny należał poniższy:

18 XI 1845 Jan Gembal, syn +Jana, chałupnik w Dębowcu nr 54, 22 lata, katolik, poślubił Annę, córkę Pawła Kałuży, siedlaka w Wiślicy nr 5, 16 lat, (PPPS, Metryki chrztów, ślubów i zgonów - Kiczyce i Wiślica 1785-1854, Wiślica - śluby, s. 13).

sobota, 22 października 2016

Merkel - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Merkelów:

28 IX 1875 r. Józef Merkel, ur. 1839 w Czechach, młynarz w Dobracicach, syn Józefa, katolik, poślubił Annę Hławalkę, protestantkę z Ligotki Kameralnej (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. ET III 9, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Ligotce Kameralnej 1859-1908, s. 157-158).

August Merkel, 23 lata, ur. Bytom, syn Reinholda, zm. 9 I 1894 w Cieszynie (PMMC, Metryki zgonów, t. 9 A, Górne Przedmieście, s. 18).

wtorek, 18 października 2016

Liberda - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Liberdów:

Adam Liberda, chałupnik w Tyrze nr 48, ur. 4 XII 1841, zm. 1 II 1891 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Janoszka - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Janoszków:

Tomasz Janoszka, siedlak w Godziszowie, został w 1699 roku zmuszony do przejęcia pustki po A. Sowie razem z powinnościami i zaległościami podatkowymi. W zamian zwolniono go z obowiązku 2-dniowej pańszczyzny należnej folwarkowi w Kozakowicach. W 1712 roku zwolnienie anulowano, a Janoszka odwoływał się aż do Wiednia (Józef Chlebowczyk, Gospodarka Komory Cieszyńskiej na przełomie XVII-XVIII oraz w pierszej połowie XVIII w., Wrocław - Warszawa - Kraków 1966, s. 280).

sobota, 8 października 2016

Tomczyk - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Tomczyków:

(Z Cisownicy) 27 I 1686 r. Jan Tomczyk, kawaler, poślubił Annę Drozd (PMAG, Metryki ślubów, t. 1, s. 16).

Dustor - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Dustorów:

30 IV 1769 r. Jan Dustor, wdowiec po Marii, poślubił Marię Husar, córkę Tomasza; oboje katolicy z Ustronia (PMAG, Metryki ślubów, t. 3, s. 197).

piątek, 7 października 2016

Wilk - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wilków:

Anna, żona Jerzego Wilka, katoliczka w Cieszynie, 56 lat, zm. 3 XII 1742 (PMMC, Metryki zgonów, t. 2, s. 456).

Rolle - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Rolle:

11 II 1899 Włodzimierz ("Vladimir") Rolle, syn +Karola właściciela dóbr w Dębicy, poślubił Helenę Jarosz ("Jarosch"), ur. 1876 Opawa, córkę Franciszka (PMMC, Metryki ślubów, t. 10 A, Górne Przedmieście, s. 54).

Weiss - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Weissów:

W 1900 r. Oskar Weiss, ur. 5 III 1870 Racibórz, fryzjer, poślubił Emilię Schindler, córkę Leopolda. Ich syn Erwin Leopold, ur. 27 X 1902 w Cieszynie (PMMC, Metryki chrztów, t. 23 A).

Paluch - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Paluchów:

21 I 1902 Jan Paluch, woźnica, ur. 19 I 1874 Głębowice (Galicja), poślubił Małgorzatę Jonsztę. Ich syn Franciszek Karol ur. 11 V 1906 Cieszyn (PMMC, Metryki chrztów, t. 23 A).

piątek, 30 września 2016

Szymeczek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Szymeczków:

Jan Szymeczek, zagrodnik w Nydku nr 20, ur. 4 XI 1843, zm. 3 IV 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Paweł Szymeczek, komornik w Nydku nr 20, ur. 21 I 1823, zm. 12 X 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Rusnok - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Rusnoków:

16 IX 1883 Anna Rusnok, ur. 1858, córka Pawła, chałupnika w Oldrzychowicach nr 125, i Anny z domu Sikora, poślubiła Jana Pietra (Pieter), chałupnika w Oldrzychowicach nr 75 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

5 X 1884 Zuzanna Rusnok z Oldrzychowic nr 18, córka Jana chałupnika i Marii z domu Łamacz, poślubiła Józefa Mohyłę(?) (Mohila) (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

(Rusnokowie z Bystrzycy)

Jerzy Rusnok, ur. 1822 Bystrzyca, chałupnik i cieśla w Bystrzycy nr 34, zm. 5 VI 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

(Rusnokowie z Tyry)

Jerzy Rusnok, chałupnik w Tyrze nr 16, ur. 18 VII 1856, zm. 7 III 1891 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

czwartek, 29 września 2016

Kubik - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kubików:

Jerzy Kubik, wymownik, ur. 3 I 1797, zm. 10 VI 1875 Wędrynia nr 38 (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

18 XI 1884 Adam Kubik z Wędryni nr 27, ur. 1858, syn Jana i Marii, poślubił Annę Cieślar z Wędryni (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Adam Kubik, chałupnik w Wędryni nr 51, ur. 23 XI 1835, zm. 29 IV 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Ewa Kubik z domu Lasota, ur. 11 XI 1822 Wędrynia, żona Jana, wymownika, zm. 30 VII 1890 Wędrynia nr 162 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Jerzy Kubik, ur. 1844, chałupnik w Wędryni nr 123, zm. 27 VIII 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Anna Kubik z domu Probosz, ur. 30 XI 1832 Łyżbice, żona Jerzego, wymownika w Łyżbicach, zm. 18 V 1891 Łyżbice nr 20 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Szurman - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Szurmanów:

(Szurmanowie z Nydku)

24 VI 1883 Maria z domu Raszka, ur. Nydek, córka Jana i Anny z domu Jeczko, wdowa po Pawle Szurmanie, siedlaku w Nydku nr 34, poślubiła Adama Wojnar, siedlaka w Nydku nr 7 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

22 VII 1883 Maria Szurman z Nydku nr 18, córka +Pawła zagrodnika i Anny z domu Milerski, poślubiła Jana Hudzieczka (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

21 X 1883 Anna Szurman z Nydku nr 5, ur. 28 I 1857 Nydek, córka Pawła zagrodnika i Anny z domu Milerski, poślubiła Pawła Dejczyka, komornika w Bystrzycy (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Anna Szurman z domu Milerska, ur. 1828 Nydek, wdowa po Pawle wymowniku w Nydku nr 5, zm. 11 I 1890 Nydek nr 9 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

(Szurmanowie z Oldrzychowic)

Jerzy Szurman, komornik, Oldrzychowice nr 79, ur. 28 II 1843, zm. 17 II 1875 (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Pyszko - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Pyszków:

Józef Pyszko, komornik, ur. 23 II 1852 Milików, zm. 29 IV 1875 Koszarzyska nr 30 (Zemský archiv w Opawie: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

(Pyszkowie z Bukowca)

Paweł Pyszko, wymownik, 75 lat, Bukowiec nr 29, zm. 3 III 1872 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 74).

(Pyszkowie z Łomnej)

17 II 1829 r. Paweł Pyszko, wdowiec i chałupnik w Łomnej Górnej, 45 lat, poślubił Ewę Skanderę, córkęJakuba, chałupnika w Łomnej (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 16, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Jabłonkowie 1814-1869).

Probosz - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Proboszów:

(Proboszowie z Wędryni)

Paweł Probosz, wymownik, Wędrynia nr 34, wdowiec, ur. 2 XII 1804, zm. 19 V 1875 (Zemský archiv w Opawie: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Paweł Probosz, chałupnik i kowal w Wędryni nr 163, ur. 17 VIII 1850, zm. 26 I 1891 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Kulig - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kuligów:

Jerzy Kulig, chałupnik w Bystrzycy nr 57, ur. 1832, zm. 12 XI 1875 (Zemský archiv w Opawie: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Kaleta - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Kaletów:

Jan Kaleta, chałupnik w Oldrzychowicach nr 22, ur. 1819, zm. 25 VI 1875 (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

(Kaletowie z Karpętnej)

17 VI 1883 Jan Kaleta, chałupnik w Karpętnej nr 21, ur. 24 V 1856 Karpętna, syn Jana i Ewy z domu Chowaniec, wdowiec po Marii z domu Liberda, poślubił Zuzannę Jursę, ur. 23 IX 1865, córkę Pawła, chałupnika w Tyrze nr 11, i Anny z domu Kisza; jednym ze świadków był Jan Jursa, kawaler z Tyry (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

Jan Kaleta, komornik w Karpętnej nr 19, ur. 27 IX 1834, zm. 31 I 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Zuzanna Kaleta, z domu Bajtek, wdowa po Pawle, komorniku, ur. 1837 Bystrzyca, zm. 21 V 1890 Karpętna nr 8 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Anna Kaleta z domu Sikora, wdowa po Jerzym, wymowniku, ur. Guty, 84 lata, zm. 6 V 1891 Karpętna nr 35 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

(Kaletowie z Łyżbic)

Ewa, żona Jerzego Kalety, chałupnika w Łyżbicach nr 27, córka Pawła Heczki, siedlaka, ur. 1842, zm. 22 VIII 1875 (Zemský archiv v Opavě: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

(Kaletowie z Oldrzychowic)

Andrzej Kaleta, wymownik Oldrzychowice nr 94, ur. 30 VII 1830, zm. 5 IX 1890 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Katarzyna Kaleta z domu Górny, ur. 5 IV 1828 Karpętna, wdowa po Adamie, wymowniku w Oldrzychowicach, zm. 25 IX 1890 Oldrzychowice nr 116 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 27, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1890-1917).

Ćwik - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Ćwików:

Maria, żona Jana Ćwika, chałupnika w Nydku nr 55, córka Michała Śliża z Bystrzycy, ur. 25 III 1829, zm. 17 X 1875 (Zemský archiv w Opawie: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Bruk - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Bruków:

Anna Bruk, wdowa po Pawle, chałupniku w Koszarzyskach, z domu Wacławek, ur. 24 I 1811, zm. 6 IV 1875 (Zemský archiv w Opawie: Sbírka matrik bývalého Severomoravského kraje, Metryki zgonów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1875-1889).

Jerzy Bruk, chałupnik w Koszarzyskach nr 18, żona Zuzanna z domu Sikora, córka Anna ur. 9 II 1866, od 11 XI 1883 żona Jerzego Szmeka, chałupnika w Koszarzyskach nr 19 (Zemský archiv v Opavě, Matriky, sign. ET II 21, Metryki ślubów parafii ewangelicko-augsburskiej w Bystrzycy 1883-1905).

czwartek, 15 września 2016

Berke - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Berke:

Jerzy Berke, zagrodnik, Wapienica nr 44, żona Ewa domu Jenkner, córka Zuzanna ur. 10 V 1835, zamężna Jenkner, zm. 1881 (PEASB, Metryki chrztów, t. 1, k. 71).

poniedziałek, 12 września 2016

Glac - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Glaców:

W 1878 r. Antoni Glac poślubił Jadwigę Miturę z Szobiszowic Dolnych, córkę Józefa, cieśli, i Anny, córki Jana Obluka; świadkami byli Jan "Hernzisch", nauczyciel, i Jan Mitura z Szobiszowic (Obecní úřad Dolní Domaslavice, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Domasłowicach – Szobiszowice, Pitrów 1869–1949, Szobiszowice).

Księgi metrykalne (22): Parafia rzymskokatolicka pw. św. Jakuba Większego w Domasłowicach Górnych

PARAFIA
Parafia pw. św. Jakub Większego w Domasłowicach Górnych ma rodowód sięgający średniowiecza. W okresie reformacji kościół został przejęty przez protestantów, w 1654 r. wrócił w ręce katolików.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia obejmowała następujące miejscowości: Domasłowice Górne i Dolne, Kocurowice, Pitrów, Szobiszowice Dolne i Górne, Toszonowice Górne i Dolne, Wołowiec i Zawadowice.

Do 1785 roku podporządkowana Domasłowicom była nieobsadzona parafia w Gnojniku. W 1785 r. Gnojnik został probostwem (lokalią); w skład parafii w Gnojniku weszły Gnojnik, Ligotka Kameralna, Poleniny, Trzanowice i Wielopole.

Do 1865 roku do parafii w Domasłowicach należały też Bukowice (przysiółek Dobracic), Dobracice i Sprochowice (Szprochowice). W 1865 roku znalazły się w granicach nowej parafii w Dobracicach.

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi metrykalne zachowały się od 1773 roku (w tym roku spłonęło probostwo wraz z archiwum parafialnym).

Najstarsze księgi znajdują się w Archiwum Krajowym w Opawie i są dostępne on-line, pozostałe znajdują się w Urzędzie Gminy w Domasłowicach Dolnych (Obecní úřad Dolní Domaslavice).

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Havlas  František, Děje a  životopisné  památky  farnosti  Domaslovické, Opava 1887.
2. Londzin Józef, Kościoły drewniane na Śląsku Cieszyńskim, wyd. Rudolf Tomanek, Cieszyn 1932.
3. Pindur David, Zaniklý dřevény farní kostel sv. Jakuba Většího v Horních Domaslavicích, „Těšínsko”, r. 51, 2008, č. 3.

niedziela, 4 września 2016

Donocik - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Donocików:

W 1870 r. Jan Donocik, chałupnik i wdowiec, 30 lat, poślubił Katarzynę Czernek (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach, Metryki ślubów 1862-1889 i 1946-1949, s. 19).

Katarzyna Donocik, żona Jana, 59 lat, zm. 25 VI 1890 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach, Odpisy metryk zgonów 1890-1945).

Jan Donocik, 59 lat, zm. 1 X 1892 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach, Odpisy metryk zgonów 1890-1945).

Anna Donocik, z domu Jarczok, 77 lat, zm. 14 I 1919 (Parafia rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny w Mazańcowicach, Odpisy metryk zgonów 1890-1945).

Przypuszczalnie z tej rodziny pochodził poniższy:

Michał "Donatzik", ur. Mazańcowice, 22 lata i 8 miesięcy, ewangelik, 1 września 1792 roku żołnierz w 56. Pułku Piechoty Wenzela von Colloredo (ÖStA-KA, Musterlisten, Karton nr 4711, Truppenkörper Nr. 56, Jahr 1792, Kompania - dowódca Ott, nr 86).

Goldberger - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Goldbergerów:

Katarzyna Goldberger, 60 lat, wdowa, zm. 20 VIII 1837 w Cieszynie, pochowana na cmentarzu żydowskim (PMMC, Metryki zgonów, t. 5 A, Cieszyn, s. 117).

Chromek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Chromków:

12 XI 1721 Jerzy Chromek, luteranin, poślubił Marię, córkę Andrzeja Wojnara z Puńcowa (PJP, Metryki ślubów, t. 1: 1721-1784, s. 2).

środa, 31 sierpnia 2016

Swaczyna - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Swaczynów:

20 XI 1883 Karol Swaczyna, 30 lat, Olbrachcice nr 42, syn Pawła chałupnika i Anny z domu Krzystek, poślubił Ewę z domu Kubaczek, córkę Jerzego, chałupnika w Mostach k/Cieszyna, i Ewy z d. Kałuża (PMMC, Metryki ślubów, t. 10 B, Mosty, s. 9).

wtorek, 30 sierpnia 2016

Golasowski - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Golasowskich:

Jan Golasowski, 1803 kupił grunt w Kaczycach Górnych nr 9 (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Zbiór ksiąg gruntowych majątków ziemskich powiatu cieszyńskiego, sygn. 3, k. 11).

30 VII 1807 Maksymilian Golasowski, 45 lat, poślubił Antoninę Marię Castilion(?), córkę majora z pułku Wenzela Colloredo (PMLG, Metryki ślubów, t. 2, Leszna Górna, s. 234).

poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Rybica - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Rybiców:

26 IX 1734 Jan Rybica, syn +Piotra, luteranin, poślubił Ewę, wdowę po Jakubie Bortliku, luterankę; oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

3 III 1737 Jan Rybica, luteranin z Dębowca, poślubił Marię Sitko, córkę +Jana, urodzoną w Goleszowie (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

4 V 1738 Ewa Rybica, córka +Jana, luteranka, poślubiła Andrzeja Grosza(?) ("Gross"), luteranina; oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

29 I 1741 Maria Rybica, córka +Piotra, luteranka, poślubiła Jerzego Kupczyka czyli Moskalika ("Kupczik seu Moskalik"); oboje z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 1).

16 IX 1759 Jan Rybica, syn Jerzego, poślubił Marię Cygon ("Cigon"), cókę Andrzeja; oboje luteranie z Dębowca (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

11 I 1760 Maria Rybica, córka Jana z Dębowca, poślubiła Pawła Bortela z Iskrzyczyna (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

Ewa Rybica, córka Jana, 5 lat, luteranka z Dębowca, zm. 8 II 1760 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Anna Rybica, córka Jana, 6 lat, Dębowiec, zm. 1 VI 1761  (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Jerzy Rybica, syn Jana, ok. 17 lat, katolik z Dębowca, zm. 13 VI 1761  (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Zuzanna Rybica, żona Jana, z domu Sodzawiczna, ok. 60 lat, luteranka, zm. 29 III 1762  (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Ewa Rybica, żona +Jerzego, luteranka z Dębowca, ok. 60 lat, zm. 5 IV 1762  (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

29 VIII 1762 Jakub Rybica, syn Jana, luteranin z Dębowca, poślubił Annę Cygon, córkę Jana z ębowca, katoliczkę (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

Maria Rybica, córka Jakuba, luteranka z Dębowca, zm. 11 IX 1763  (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Anna Rybica, żona Jana, katoliczka z Dębowca, z domu "Mi ias" [sic!], rodem z Wilamowic, 36 lat, zm. 14 III 1766  (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

Jakub Rybica, 30 lat, luteranin z Dębowca, zm. 11 IV 1766 (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

4 V 1766 niewymieniona z imienia córka +Jakuba Rybicy, katolika, i Marii, luteranki, z Dębowca poślubiła Jerzego Szczypkę, wdowca, syna Pawła i Anny (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

24 V 1766 Jan Rybica, wdowiec, syn Jerzego katolika i Anny luteranki, katolik z Dębowca, poślubił córkę Jana Wiglasza (PMD, Metryki ślubów, t. 2).

Jan Rybica, luteranin z Dębowca, 50 lat, zm. 27 X 1767  (PMD, Metryki zgonów, t. 1 - uwaga: księga wspólna z Metryką ślubów, t. 1).

11 II 1783 Paweł Rybica, 24 lata, syn Jerzego z Dębowca, poślubił Zuzannę Bobrzyk, 19 lat (Archiwum Archidiecezjalne w Katowicach, Księgi Metrykalne, sygn. 1647, Metryki ślubów parafii w Pielgrzymowicach 1766-1819, k. 50).

7 IX 1909 r. Rudolf Rybica, ur. 5 IV 1881 w Skoczowie, zamieszkały w Boguminie, syn Józefa, poślubił Alojzję, ur. 11 IV 1883 w Białej k/Jabłonkowa, córkę Alojzego Nowaka i Albiny z domu Zwilling (Obecní úřad Staré Hamry, sign. Fr I 12, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Starych Hamrach 1865–1916, s. 132).

Nogol - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Nogolów:

Antoni Nogol, 13 lat, ur. Domasłowice, w roku szkolnym 1855/1856 uczeń klasy pierwszej Gimnazjum Katolickiego w Cieszynie (Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Katholisches Gymnasium in Teschen, sygn. 32, klasa I nr 20).

18 VIII 1900 r. Wincenty Nogol, ur. 12 XII 1870, zagrodnik w Domasłowicach Dolnych, syn Andrzeja i Weroniki, poślubił Wiktorię, ur. 22 XII 1877, córkę Jana Slonki, zagrodnika w Domasłowicach Dolnych, i Barbary z domu Adamek (Obecní úřad Staré Hamry, sign. Fr I 12, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Starych Hamrach 1865–1916, s. 108).

Müller (Miller) - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Müllerów (Millerów):

26 V 1902 r. Karol Müller, przedsiębiorca ("Geschäftsmann") w Gruszowie, ur. 18 II 1874, syn Filipa, kupca ("Kaufmann") we "Freiberg" (chodzi pewnie o Příbor), i Agnieszki z domu Hladný, poślubił Agnieszkę, ur. 18 I 1878, córkę Adolfa Hona, kowala w Starych Hamrach (Obecní úřad Staré Hamry, sign. Fr I 12, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Starych Hamrach 1865–1916, s. 113).

Gadlina - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Gadlinów:

W 1911 r. Franciszek Gadlina, ur. 24 V 1888, syn Jana i Marii, poślubił Joannę Filipec, ur. 1887, córkę +Jana, szewca w Domasłowicach, i Marii z domu Kaniok (Obecní úřad Dobrá, sign. Fr VI 10, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Dobraciach 1865-1949, Dobracice, s. 49).

Paździora - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Paździorów:

21 X 1890 Józef Paździora, ur. 23 IV 1863, syn Józefa i Teresy z Firlów, chałupnik w Suchej Górnej nr 73, poślubił Antonię, córkę Franciszka Tomika, wymownika, i +Karoliny z Mikszanów, ur. 1868 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. SO VIII 17, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Szonowie 1871-1908, k. 59v).

Szkuta - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Szkutów:

26 X 1869 r. Jan Szkuta, 25 lat, syn Jana, chałupnika w Poleninach, i Rozyny z domu Niemczyk, poślubił Jadwigę Kuboň, 22 lata, córkę +Jana, chałupnika w Dobracicach nr 49 (Obecní úřad Dobrá, sign. Fr VI 10, Metryki ślubów parafii rzymskokatolickiej w Dobraciach 1865-1949, Dobracice, s. 2).

Księgi metrykalne (21): Parafia rzymskokatolicka pw. śś. Filipa i Jakuba w Dobracicach

PARAFIA
Parafia pw. św. Filipa i Jakuba w Dobracicach powstała w 1865 roku po odłączeniu się Dobracic i okolic od parafii domasłowickiej.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia obejmowała następujące miejscowości: Bukowice (przysiółek Dobracic), Dobracice i Sprochowice (Szprochowice).

Wyjątki (stan na 1910 rok):
a) Dobracice numer katastralny 115 należał do parafii rzymskokatolickiej w Gnojniku.
b) Ligotka Kameralna numer katastralny 113 należała do parafii rzymskokatolickiej w Dobracicach.

Obecnie do parafii należą Wojkowice; w czasach austriackich miejscowość ta należała do parafii rzymskokatolickiej w Dobrej.

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi metrykalne prowadzono od 1865 roku, prawdopodobnie z powstaniem parafii przejęto księgę chrztów dla Dobracic, Bukowic i Sprochowic od 1839 roku, prowadzoną uprzednio w parafii rzymskokatolickiej w Domasłowicach.

Księgi przechowywane są obecnie w Urzędzie Gminy w Dobrej (Obecní úřad Dobrá).

Na stronach internetowych Archiwum Krajowego w Opawie informacji o metrykach parafii w Dobracicach należy szukać pod parafią w Domasłowicach.

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Pindur David, Z dějin farnosti Dobratice, Dobracie 2012.


niedziela, 3 stycznia 2016

Lipowski - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Lipowskich:

Paweł Lipowski, żona Maria, zamieszkali Wisła, córka Ewa chrzest 25 XI 1685 (PMAG, Metryki chrztów, t. 1, Wisła).

Adam Lipowski, 69 lat, wymownik w Bukowcu nr 11, zm. 7 IV 1875 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 76v).

Grzegorzek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Grzegorzków:

Jerzy Grzegorzek, zagrodnik w Zaborzu nr 15, żona Maria z domu Mrowiec, córka Zofia Joanna ur. 19 VI 1840 (PMP, Metryki chrztów i ślubów 1840-1945, Zaborze - chrzty, s. 1).

Dybała - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Dybałów:

Andrzej Dybała, żona Zuzanna, katolicy w Ochabach, syn Adam chrzest 20 IX 1759 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Dubiański - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Dubiańskich:

Jakub Dubiański, żona Ewa, Ochaby, syn Andrzej, chrzest 8 VII 1758 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

piątek, 1 stycznia 2016

Firuzek - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Firuzków:

We wrześniu 1757 Jakub "Fierusek", syn Michała, katolik, poślubił Annę, córkę Adama Jaworskiego, katoliczkę z Brennej (PBG, Metryki ślubów).

Jakub "Firusek" (1761), "Fierusek" (1759, 1760), żona Anna, katolicy w Brennej, syn Paweł chrzest 15 I 1759, córka Maria chrzest 3 VIII 1760, syn Jan chrzest 4 XII 1761 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Jakub "Firuzek", żona Ewa, katolicy w Brennej, syn Michał chrzest 8 VIII 1763 (PBG, Metryki chrztów, t. 4).

Wojtas - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wojtasów:

Maria, żona Józefa Wojtasa, zagrodnika, Bukowiec nr 31, 48 lat, zm. 20 VI 1874 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ja I 25, Metryki zgonów parafii w Jabłonkowie 1870-1925: Łomna Górna, Przełęcz, Dolna Łomna, Bukowiec, Piosek, Nawsie, Gródek, k. 76).

Wierba (Vrba) - genealogia

Materiały do genealogii rodziny Wierbów (Vrbów):

Karol Wierba, zagrodnik w Błędowicach Średnich nr 69c, 32 lata, zm. 17 IV 1884 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka I 13, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Błędowicach Dolnych 1881-1937, Błędowice Średnie, s. 5).

Józef Wierba, syn Karola, chałupnika w Błędowicach Średnich nr 82, 3 lata i 3 miesiące, zm. 29 VI 1892 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka I 13, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Błędowicach Dolnych 1881-1937, Błędowice Średnie, s. 15).

Teresa, córka Jana Wierby, chałupnika w Błędowicach Średnich nr 82, 6 lat, zm. 18 VII 1886 (Zemský Archiv v Opavě, Matriky, sign. Ka I 13, Metryki zgonów parafii rzymskokatolickiej w Błędowicach Dolnych 1881-1937, Błędowice Średnie, s. 9).