poniedziałek, 29 sierpnia 2016

Księgi metrykalne (21): Parafia rzymskokatolicka pw. śś. Filipa i Jakuba w Dobracicach

PARAFIA
Parafia pw. św. Filipa i Jakuba w Dobracicach powstała w 1865 roku po odłączeniu się Dobracic i okolic od parafii domasłowickiej.

ZASIĘG TERYTORIALNY
Parafia obejmowała następujące miejscowości: Bukowice (przysiółek Dobracic), Dobracice i Sprochowice (Szprochowice).

Wyjątki (stan na 1910 rok):
a) Dobracice numer katastralny 115 należał do parafii rzymskokatolickiej w Gnojniku.
b) Ligotka Kameralna numer katastralny 113 należała do parafii rzymskokatolickiej w Dobracicach.

Obecnie do parafii należą Wojkowice; w czasach austriackich miejscowość ta należała do parafii rzymskokatolickiej w Dobrej.

KSIĘGI METRYKALNE
Księgi metrykalne prowadzono od 1865 roku, prawdopodobnie z powstaniem parafii przejęto księgę chrztów dla Dobracic, Bukowic i Sprochowic od 1839 roku, prowadzoną uprzednio w parafii rzymskokatolickiej w Domasłowicach.

Księgi przechowywane są obecnie w Urzędzie Gminy w Dobrej (Obecní úřad Dobrá).

Na stronach internetowych Archiwum Krajowego w Opawie informacji o metrykach parafii w Dobracicach należy szukać pod parafią w Domasłowicach.

WSKAZÓWKI BIBLIOGRAFICZNE DOTYCZĄCE HISTORII PARAFII
1. Pindur David, Z dějin farnosti Dobratice, Dobracie 2012.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz